پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018

کارکنان لازم


  ملزومات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى
هنگام تصميم‌گيرى دربارهٔ خريد يا دسترسى به اطلاعات در قالب الکترونيکي، لازم است تلويحات مرتبط با ملزومات سخت‌افزارى و مخابراتي، به دقّت در نظر گرفته شوند. آيا تجهيزات جديدى مورد نياز خواهند بود يا مجموعهٔ موجود، کافى است؟ مثلاً اگر يک دايرة‌المعارف الکترونيکى بر روى ديسک نورى خريدارى مى‌شود، مى‌توان احتمالاً بر روى کار ايستگاهى که قبلاً چندين ديسک را اجراء نموده، از آن استفاده کرد.
از طرف ديگر، يک پايگاه اطلاعاتى بزرگ متن کامل که داراى تصاوير اسکن‌شده مى‌باشد و بر روى چند ده ديسک ذخيره شده، احتمالاً مستلزم خريد يک رايانهٔ جديد پيشرفته‌تر (و گران‌تر)، و يک واحد برجک ديسک نورى خواهد بود. حتماً يک چاپگر ليزرى نيز براى چاپ اطلاعات لازم است. حتى اگر تأمين بودجهٔ خريد پايگاه اطلاعاتى ممکن باشد، هزينهٔ سخت‌افزار ممکن است بسيار گزاف باشد. ملزومات نرم‌افزارى را نيز لازم است در نظر گرفت - مثلاً اگر تصميم به دسترسى به ويرايش الکترونيکى يک نشريه گرفته مى‌شود، تجهيز کار ايستگاه(ها) با نرم‌افزار مناسب لازم است تا هر نوع عکس و شکل را بتوان ضبط کرد. امکان‌پذيرى فنى سازوکار اطلاعات را نيز به‌ويژه اگر طرّاحى يک شبکهٔ ديسک نورى در نظر است، بايد در نظر گرفت. ديسک نورى به‌عنوان يک رسانه اصولاً براى کاربرد تک‌ نفره طرّاحى گرديده است نه دسترسى چند جانبه، و اين مسئله ممکن است موجب بروز مشکلات فنى در شبکه‌بندى برخى ديسک‌ها شود. قبل از ورود به ترتيبات عملى براى شبکه کردن يک ديسک نورى مشخص، بايد از امکان‌پذيرى فنّى کار، اطمينان حاصل کرد.
  مالکيت و مجوّز
يک عامل بسيار مهم به‌ويژه در خريد ديسک‌هاى نوري، مسئلهٔ مالکيت است. در حالى که برخى محصولات نظير انکارتا به‌صورت يک‌جا و يک‌باره فروخته مى‌شوند، بسيارى از پايگاه‌هاى اطلاعاتى کتاب‌شناختى و متن کامل بر روى ديسک، در قالب اشتراک، فقط اجاره داده مى‌شوند. مشتريان مالکيت به‌دست نمى‌آورند، بلکه تنها حق استفاده براى يک مدت زمان مشخص را دارند. جز در موارد بسيار استثنائي، منابع چاپى براى نگهدارى دائمى تهيه مى‌شوند، قبل از مشترک شدن يک ديسک نوري، لازم است که شرايط صدور مجوز، و اينکه آيا اصل مالکيت انقضائي به‌کار مى‌رود (بدين معنا که اگر اشتراک پايگاه اطلاعاتى بعداً لغو شود، آيا ديسک‌ها بايد برگشت داده شوند يا خير) مشخص گردد. برخى توافق‌هاى صدور مجوز نيز مستلزم برگشت دادن يا معدوم کردن ديسک‌هاى قبلى مى‌باشد تا از تسليم اين ديسک‌ها به ديگر مراکز خدماتى در يک سازمان ممانعت شود ساخت سيستم‌هاى اندازه‌گيرى بر روى ديسک‌هاى نورى نيز امکان‌پذير است، به‌نحوى که ديسک‌ها پس از مدت زمان مشخص مصرف، از کار بيفتند. تدارکات ضمانتى نيز براى جايگزينى ديسک‌ها لازم است در نظر گرفته شوند، و دانستن اين نکته نيز مفيد است که خط‌مشى ناشر در قبال گم‌ شدن، سرقت يا آسيب ديدن يک ديسک چيست. شرايط صدور مجوز يا پيش‌بينى‌هاى ضمانتى هرچه که باشد، امضاء يک توافق بدون هماهنگى با مديريت مرکز مربوطه ابداً منطقى نيست.
  کارکنان لازم
انتخاب منابع اطلاعاتي، کارى نيست که بتوان به تنهائى انجام داد - اينکه چه اطلاعاتى انتخاب مى‌شود و چگونه به‌کار مى‌رود تأثير مستقيم بر فعاليت‌هاى ديگر (بيش از همه آشکار بر خدمات مرجع و تحقيق) خواهد داشت. اين مسئله در هيچ جا آشکارتر از کتابخانه‌هاى علمى - پژوهشى نيست که بار کارى کارکنان ميز امانت با ورود ديسک نورى بسيار افزايش يافته است. بدين ترتيب، هنگامى که يک پايگاه اطلاعاتى جديد براى دسترسى يا خريد در نظر گرفته مى‌شود، ارزيابى اين مطلب که براى استفاده از آن به چه سطحى از کمک نياز خواهد بود، اهميت دارد. چنانچه سر درآوردن از ميانجى مشکل باشد، آيا کارکنان آموزش ديده به اندازهٔ کافى و به‌صورت دائم براى کمک به کاربران در کاوش‌ها وجود دارند؟ در تدارک هر منبع الکترونيکى بدون شک پشتيبانى فنى خوبى نيز لازم مى‌باشد. اگر مشکلات را نتوان به‌سرعت حل کرد، کاربران به‌زودى اعتماد خود را از دست خواهند داد.
  تأثير بر ديگر خدمات و فعاليت‌هاى کتابخانه
با هر نوع تغيير در تدارک منابع اطلاعاتي، پاسخ به اين که احتمالاً چه تأثيراتى بر ديگر خدمات و موجودى کتابخانه، به‌ويژه امانت بين‌کتابخانه‌اى و خدمات تحويل مدرک خواهد داشت، حائز اهميت است. اگر اشتراک يک پايگاه اطلاعات کتاب‌شناختى جديد موردنظر است، به ياد داشتن اين نکته خالى از فايده نيست که يکى از منابع پيش‌بينى نشده، مطمئناً افزايش تعداد درخواست‌هاى امانت بين‌کتابخانه‌اى خواهد بود. اگرچه ممکن است نسبت و تعداد مجلات نمايه شدهٔ موجود در مخزن، معيارى براى تصميم‌گيرى نباشد، ولى داشتن آن خيلى خوب است.
در کتابخانه‌هاى عمومى و علمى - پژوهشى نيز تمايل به تأمين دسترسى آسان، متأسفانه بايد با نياز به حفظ اطلاعات متوازن گردد. از اين نظر، قالب‌هاى الکترونيکى احتمالاً ابزارهاى بيشترى براى حفاظت ارائه مى‌کنند - در حالى که مثلاً نسخهٔ چاپى يک مجله را مى‌توان به آسانى خراب کرد يا دزديد، نسخهٔ ديسک نورى يا درون‌خطى چنين مشکلى ندارد. ملاحظات مکانى نيز بايد در نظر گرفته شوند. روى‌هم‌رفته، منابع الکترونيکى از اين نظر داراى امتياز هستند، هر چند اگر محل فيزيکى خيلى محدود باشد، مشکلاتى در پيدا کردن فضاى کافى براى مکان سخت‌افزار وجود خواهد داشت.
  صرفه‌مندى
در نهايت، بيشترين توجه بايد به انتخاب باصرفه‌ترين راه‌حل معطوف گردد و نه تنها هزينهٔ منبع بلکه هزينه‌هاى ضمنى از قبيل تجهيزات و پشتيبانى و نيز سهولت و رضايت در کاربرد را نيز نمى‌توان از نظر دور داشت. هر نوع سازوکار تحويل اطلاعات که انتخاب شود، ضرورى است که هرگز از نيازهاى کاربران غفلت نشود - آنها دريافت‌کنندگان غائى اطلاعات هستند و وسايل تأمين اطلاعات بايد متناسب با مقتضيات آنها باشد. با اين همه تأکيد بر فن‌آورى جديد، به‌سادگى فراموش مى‌شود که يک سيستم هر قدر هم که از نظر فنى پيشرفته باشد، باز هم بايد خدماتى را حداقل در سطح آنچه قبلاً موجود بوده (اگر نه بهتر از آن)، ارائه دهد. اگر نه، از اطلاعات استفادهٔ چندانى نخواهد شد و مبلغ هزينه‌شده، تلف خواهد گرديد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رونمایی از کارت ضابطین دادگستری , معصومه اسماعیلی , روابط ایران و اعراب , سنجار عراق , ریفرمیت , تنبل‌ترین , فرشاد غزالیان , کودتای 28 مرداد , آکار و دانفورد , تولیدکنندگان لباس فوتبال ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مرآه العقول فی شرح اخبار آل‌الرسول , سیاسی , تاریخ سیاسی , شخصیتها / روح هند , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کار ریاضی سال اول دبستان شامل: تمرین‌های هماهنگ با کتاب درسی، نمونه سوال‌های ارزشیابی برای... , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , شاعر / میرزا نعیم سدهی اصفهانی , بانک اطلاعاتی کتاب / چگونه مادر و پدر موثری باشیم؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / خواهر طاهره: خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای کمیل , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب درسی بافندگی و مکانیزم ماشینهای ضربه‌ای براساس استاندارد ملی مهارت , بانک اطلاعاتی کتاب / Lets go monolingual: picture dictionary , بانک اطلاعاتی کتاب / پلان گرافیک ,

برخی منابع مهم خبری
asianews.ir روزنامه آسیا , shabakeh-mag.com مجله شبکه , shana.ir شانا , farspage.com ویژه‌نامه , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , faradeed.ir فرادید , sourehcinema.ir سوره سینما , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , mashreghnews.ir مشرق نیوز ,وبگردی
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!