یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

کارکنان لازم


  ملزومات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى
هنگام تصميم‌گيرى دربارهٔ خريد يا دسترسى به اطلاعات در قالب الکترونيکي، لازم است تلويحات مرتبط با ملزومات سخت‌افزارى و مخابراتي، به دقّت در نظر گرفته شوند. آيا تجهيزات جديدى مورد نياز خواهند بود يا مجموعهٔ موجود، کافى است؟ مثلاً اگر يک دايرة‌المعارف الکترونيکى بر روى ديسک نورى خريدارى مى‌شود، مى‌توان احتمالاً بر روى کار ايستگاهى که قبلاً چندين ديسک را اجراء نموده، از آن استفاده کرد.
از طرف ديگر، يک پايگاه اطلاعاتى بزرگ متن کامل که داراى تصاوير اسکن‌شده مى‌باشد و بر روى چند ده ديسک ذخيره شده، احتمالاً مستلزم خريد يک رايانهٔ جديد پيشرفته‌تر (و گران‌تر)، و يک واحد برجک ديسک نورى خواهد بود. حتماً يک چاپگر ليزرى نيز براى چاپ اطلاعات لازم است. حتى اگر تأمين بودجهٔ خريد پايگاه اطلاعاتى ممکن باشد، هزينهٔ سخت‌افزار ممکن است بسيار گزاف باشد. ملزومات نرم‌افزارى را نيز لازم است در نظر گرفت - مثلاً اگر تصميم به دسترسى به ويرايش الکترونيکى يک نشريه گرفته مى‌شود، تجهيز کار ايستگاه(ها) با نرم‌افزار مناسب لازم است تا هر نوع عکس و شکل را بتوان ضبط کرد. امکان‌پذيرى فنى سازوکار اطلاعات را نيز به‌ويژه اگر طرّاحى يک شبکهٔ ديسک نورى در نظر است، بايد در نظر گرفت. ديسک نورى به‌عنوان يک رسانه اصولاً براى کاربرد تک‌ نفره طرّاحى گرديده است نه دسترسى چند جانبه، و اين مسئله ممکن است موجب بروز مشکلات فنى در شبکه‌بندى برخى ديسک‌ها شود. قبل از ورود به ترتيبات عملى براى شبکه کردن يک ديسک نورى مشخص، بايد از امکان‌پذيرى فنّى کار، اطمينان حاصل کرد.
  مالکيت و مجوّز
يک عامل بسيار مهم به‌ويژه در خريد ديسک‌هاى نوري، مسئلهٔ مالکيت است. در حالى که برخى محصولات نظير انکارتا به‌صورت يک‌جا و يک‌باره فروخته مى‌شوند، بسيارى از پايگاه‌هاى اطلاعاتى کتاب‌شناختى و متن کامل بر روى ديسک، در قالب اشتراک، فقط اجاره داده مى‌شوند. مشتريان مالکيت به‌دست نمى‌آورند، بلکه تنها حق استفاده براى يک مدت زمان مشخص را دارند. جز در موارد بسيار استثنائي، منابع چاپى براى نگهدارى دائمى تهيه مى‌شوند، قبل از مشترک شدن يک ديسک نوري، لازم است که شرايط صدور مجوز، و اينکه آيا اصل مالکيت انقضائي به‌کار مى‌رود (بدين معنا که اگر اشتراک پايگاه اطلاعاتى بعداً لغو شود، آيا ديسک‌ها بايد برگشت داده شوند يا خير) مشخص گردد. برخى توافق‌هاى صدور مجوز نيز مستلزم برگشت دادن يا معدوم کردن ديسک‌هاى قبلى مى‌باشد تا از تسليم اين ديسک‌ها به ديگر مراکز خدماتى در يک سازمان ممانعت شود ساخت سيستم‌هاى اندازه‌گيرى بر روى ديسک‌هاى نورى نيز امکان‌پذير است، به‌نحوى که ديسک‌ها پس از مدت زمان مشخص مصرف، از کار بيفتند. تدارکات ضمانتى نيز براى جايگزينى ديسک‌ها لازم است در نظر گرفته شوند، و دانستن اين نکته نيز مفيد است که خط‌مشى ناشر در قبال گم‌ شدن، سرقت يا آسيب ديدن يک ديسک چيست. شرايط صدور مجوز يا پيش‌بينى‌هاى ضمانتى هرچه که باشد، امضاء يک توافق بدون هماهنگى با مديريت مرکز مربوطه ابداً منطقى نيست.
  کارکنان لازم
انتخاب منابع اطلاعاتي، کارى نيست که بتوان به تنهائى انجام داد - اينکه چه اطلاعاتى انتخاب مى‌شود و چگونه به‌کار مى‌رود تأثير مستقيم بر فعاليت‌هاى ديگر (بيش از همه آشکار بر خدمات مرجع و تحقيق) خواهد داشت. اين مسئله در هيچ جا آشکارتر از کتابخانه‌هاى علمى - پژوهشى نيست که بار کارى کارکنان ميز امانت با ورود ديسک نورى بسيار افزايش يافته است. بدين ترتيب، هنگامى که يک پايگاه اطلاعاتى جديد براى دسترسى يا خريد در نظر گرفته مى‌شود، ارزيابى اين مطلب که براى استفاده از آن به چه سطحى از کمک نياز خواهد بود، اهميت دارد. چنانچه سر درآوردن از ميانجى مشکل باشد، آيا کارکنان آموزش ديده به اندازهٔ کافى و به‌صورت دائم براى کمک به کاربران در کاوش‌ها وجود دارند؟ در تدارک هر منبع الکترونيکى بدون شک پشتيبانى فنى خوبى نيز لازم مى‌باشد. اگر مشکلات را نتوان به‌سرعت حل کرد، کاربران به‌زودى اعتماد خود را از دست خواهند داد.
  تأثير بر ديگر خدمات و فعاليت‌هاى کتابخانه
با هر نوع تغيير در تدارک منابع اطلاعاتي، پاسخ به اين که احتمالاً چه تأثيراتى بر ديگر خدمات و موجودى کتابخانه، به‌ويژه امانت بين‌کتابخانه‌اى و خدمات تحويل مدرک خواهد داشت، حائز اهميت است. اگر اشتراک يک پايگاه اطلاعات کتاب‌شناختى جديد موردنظر است، به ياد داشتن اين نکته خالى از فايده نيست که يکى از منابع پيش‌بينى نشده، مطمئناً افزايش تعداد درخواست‌هاى امانت بين‌کتابخانه‌اى خواهد بود. اگرچه ممکن است نسبت و تعداد مجلات نمايه شدهٔ موجود در مخزن، معيارى براى تصميم‌گيرى نباشد، ولى داشتن آن خيلى خوب است.
در کتابخانه‌هاى عمومى و علمى - پژوهشى نيز تمايل به تأمين دسترسى آسان، متأسفانه بايد با نياز به حفظ اطلاعات متوازن گردد. از اين نظر، قالب‌هاى الکترونيکى احتمالاً ابزارهاى بيشترى براى حفاظت ارائه مى‌کنند - در حالى که مثلاً نسخهٔ چاپى يک مجله را مى‌توان به آسانى خراب کرد يا دزديد، نسخهٔ ديسک نورى يا درون‌خطى چنين مشکلى ندارد. ملاحظات مکانى نيز بايد در نظر گرفته شوند. روى‌هم‌رفته، منابع الکترونيکى از اين نظر داراى امتياز هستند، هر چند اگر محل فيزيکى خيلى محدود باشد، مشکلاتى در پيدا کردن فضاى کافى براى مکان سخت‌افزار وجود خواهد داشت.
  صرفه‌مندى
در نهايت، بيشترين توجه بايد به انتخاب باصرفه‌ترين راه‌حل معطوف گردد و نه تنها هزينهٔ منبع بلکه هزينه‌هاى ضمنى از قبيل تجهيزات و پشتيبانى و نيز سهولت و رضايت در کاربرد را نيز نمى‌توان از نظر دور داشت. هر نوع سازوکار تحويل اطلاعات که انتخاب شود، ضرورى است که هرگز از نيازهاى کاربران غفلت نشود - آنها دريافت‌کنندگان غائى اطلاعات هستند و وسايل تأمين اطلاعات بايد متناسب با مقتضيات آنها باشد. با اين همه تأکيد بر فن‌آورى جديد، به‌سادگى فراموش مى‌شود که يک سيستم هر قدر هم که از نظر فنى پيشرفته باشد، باز هم بايد خدماتى را حداقل در سطح آنچه قبلاً موجود بوده (اگر نه بهتر از آن)، ارائه دهد. اگر نه، از اطلاعات استفادهٔ چندانى نخواهد شد و مبلغ هزينه‌شده، تلف خواهد گرديد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
عناصر طالبان , توزیع کتاب , مذاکرات مفید , پهن پیکر , اباذر زمان , پیرمحمد احمدوند , نقض کردن , لوله بدون درز , ستاد گمشدگان , تبریزی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / انسان شناسی , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد نظری , اقتصاد کلان / سیاستهای پولی , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / دوسالانه‌ی شیمی (1) سال اول دبیرستان شامل: 300 سوال با پاسخ تشریحی (در صفحات زوج) و 300 سوال مشابه ... , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , فناوری اطلاعات , فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و اطلاعات / جدیدترین گزارش OECD از صنعت ICT , سیاسی , علوم سیاسی , فلاسفه و اندیشمندان سیاسی / آنارشی، دولت و اتوپیا , بانک اطلاعاتی کتاب / چگونه ذهن زیبایی داشته باشیم , بانک اطلاعاتی کتاب / انگار آتشی و مرا سر کشیده‌ای 'مجموعه شعر' , بانک اطلاعاتی کتاب / نوری در شبستان: مجموعه‌ای مسجع همراه با ذکر ابیاتی در وصف مولای متقیان علی (ع) , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , اینترنت و شبکه , جرایم رایانه‌ای و اینترنتی / نگاهی دیگر به جرائم رایانه‌ای ,

برخی منابع مهم خبری
farsnews.ir خبرگزاری فارس , sharghdaily.ir روزنامه شرق , siasatrooz.ir سیاست روز , setarehnews.ir ستاره‌ها , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , chetor.com چطور , irna.ir ایرنا ,وبگردی
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند