پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ / Thursday, 18 October, 2018

مراتع درجه یک


  درجه‌بندى مراتع کشور
کارشناسان با استفاده از روش‌هاى مختلف اندازه‌گيرى علوفهٔ مراتع و تعيين ظرفيت، مراتع کشور را به چهار درجه طبقه‌بندى کرده‌اند:
  مراتع درجه يک
مرتعى که داراى ۷۶ تا ۱۰۰ درصد پوشش گياهى و گياهان تشکيل‌دهندهٔ آن از گندميان و نخوديان و يا از گونه‌ها مرغوب مرتعى باشد، مرتع درجه يک به‌ حساب مى‌آيد. گياهان موجود در اين مراتع داراى رشد و نمو کافى هستند و علوفهٔ خشک به‌دست آمده از آنها بين پانصد کيلوگرم تا يک تن در هکتار است که براى يک واحد دامى (گوسفند) در تمام مدت سال يا دو واحد دامى درصد روز کافى به‌نظر مى‌رسد. اگر بارندگى سالانه در اين نوع مراتع حداقل ۵۰۰ ميلى‌متر باشد گياهان رشد و نمو کافى خواهند داشت و بهرهٔ مورد نظر را مى‌دهند.
  مراتع درجه دو
به مراتعى که درصد پوشش آنها بين ۵۱ تا ۷۵ درصد باشد مراتع درجه ۲ گفته مى‌‌شود. مراتع درجه ۲ را گياهانى از تيرهٔ گندميان، نخود‌يان يا ساير تيره‌ها تشکيل مى‌دهند. از هر هکتار اين مراتع مى‌توان ۴۵۰ کيلوگرم علوفهٔ خشک در سال به‌دست آورد که براى يک واحد دامى درصد روز به‌صورت چِرا و براى ۵/۰ واحد دامى در تمام مدت سال به‌صورت چِرا و برداشت علوفه کافى است. ميزان بارندگى در مناطقى که مراتع درجه ۲ وجود دارد بايد در حد ۴۰۰ ميلى‌متر باشد.
  مراتع درجه سه
در مراتع درجه ۳ پوشش گياهى ۲۶ تا ۵۰ درصد است و گياهان آنها نيز از تيره‌هاى مختلف يک‌ساله و چندساله تشکيل مى‌شوند. توليد علوفهٔ خشک در حد ۳۵۰ کيلوگرم در هکتار و ميزان بارندگى اين مناطق حدود ۳۰۰ ميلى‌متر است. ظرفيت اين مراتع، ۵/۰ واحد دامى در هکتار براى تمام مدت سال يا يک واحد دامى در دو هکتار براى صد روز چِرا است.
  مراتع درجه چهار
مراتعى که درصد پوششى آنها بين صفر تا ۲۵ درصد باشد جزء مراتع درجه ۴ محسوب مى‌شوند. اکثر مناطق به‌ويژه مراتعى که در اطراف روستاها قرار دارند و محل رفت و آمد دائم دام‌ها هستند جزء اينگونه مراتع به‌ حساب مى‌آيند. بارندگى سالانه در اين مراتع که بيشتر در مناطق جلگه‌اى و نيمه‌جلگه‌اى کشور قرار دارند حدود ۲۵۰ ميلى‌متر است و ميزان علوفهٔ آن در سال حداکثر از ۲۵۰ کيلوگرم (به‌صورت خشک) تجاوز نمى‌کند. ظرفيت مراتع درجه ۴ برابر با يک واحد دامى در چهار هکتار براى صد روز چِرا است. در اينگونه مراتع آثار فرسايش کاملاً به چشم مى‌خورد و چِرا بى‌رويه است. پوشش آن را گياهانى از تيره‌هاى مختلف تشکيل مى‌دهد.
  نقشه‌بردارى مراتع
يکى از مراحل بسيار مهم مميزى مراتع، تهيهٔ نقشه تيپولوژى گياهى است. اين نقشه‌ها وقتى که به‌طور کامل تهيه شوند کار مرتع‌دارى را خيلى آسان مى‌کنند. با استفاده از نقشه، به سهولت مى‌توان اطلاعات مورد نياز را در مورد فصل چِرا و قدرت توليد مرتع به‌دست آورد.
هر تيپ گياهى در نقشه با توجه به جهت وقوع دامنه (شيب رو به شمال يا جنوب) و ترکيب گياهى و يا پوشش گياهى واحد مشخصى را به‌وجود مى‌آورد.
  نقشه مرتع‌دارى
نقشه مرتع‌دارى را معمولاً با مقياس يک پنجاه هزارم تهيه و محدودهٔ تيپ‌هاى گياهى را روى آن با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. روى اين نقشه عوارض جغرافيائي، درياچه، نهر، مرز، جاده، ساختمان، سيم‌کشى و شبکهٔ آب‌رسانى مشخص است. مى‌توان اقداماتى را که به‌دست بشر روى مرتع انجام گرفته است روى ورقهٔ شفافى مشخص کرد و ورقه را روى نقشه گذاشت تا خواندن نقشه آسان‌تر شود.
  نقشه پوشش گياهى
امروزه تقريباً کليهٔ نقشه‌هاى مرتع‌دارى را با استفاده از عکس‌هاى هوائى تهيه مى‌کنند، زيرا دقت اين عکس‌ها زياد و هزينهٔ تدارک آنها نسبتاً کم است. روى عکس‌هاى هوائى حدود هر تيپ از مراتع را با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. براى تهيهٔ نقشهٔ کلى از روى عکس‌هاى هوائى گرفته شده، مجموعهٔ عکس‌هاى هوائى منطقه را پس از قطع و حذف پوشش مشترک (طولى و جانبي) به ‌يکديگر متصل مى‌کنند. اين مجموعه را اصطلاحاً موزائيک مى‌گويند. موزائيک تهيه شده کليهٔ عوارض طبيعى منطقه را نشان مى‌دهد. نقشه پلانيمتريک با استفاده از عکس‌هاى هوائى که با طبيعت تطبيق شده است تهيه مى‌شود. عکس‌هاى هوائى به اين ترتيب کنترل مى‌شوند که تعدادى نقاط مشخص را در طبيعت و عکس تعيين و فاصلهٔ آنها را نسبت به مرکز عکس بررسى مى‌کنند. با روش مثلث‌بندي، عکس‌ها طورى تنظيم مى‌شوند که کليهٔ عوارض در محل واقعى خود قرار گيرند.
تيپ پوشش گياهى را مى‌توان روى عکس با استفاده از عوارض جغرافيائى مشخص و علامت‌گذارى کرد. استفاده از دستگاه استروسکوپ در اين مورد کمک شايان توجهى خواهد کرد.
  تيپ‌بندى مراتع
منظور از تيپ مرتع، غالب بودن يک يا چند گونه گياه مرتعى بر ساير گونه‌هاى گياهان موجود در مرتع است. چنانچه دو گياه در يک تيپ مرتع دو گونهٔ غالب را تشکيل دهند، تيپ مرتع به نام آن دو گياه است و نام گياهى که درصد پوشش بيشترى دارد نخست مى‌آيد؛ براى مثال در بعضى از نقاط مراتع البرز گياه درمنه نسبت به گياه آويشن در واحد سطح درصد بيشترى دارد در اين‌صورت تيپ مرتع درمنه - آويشن است.
تغييرات پوشش گياهى از يک تيپ به تيپ ديگر تدريجى و تفکيک مرز بين تيپ‌ها تقريبى است. حد فاصل دو تيپ، اکوتون (Ecoton)، ناميده مى‌شود؛ مرز بين تيپ‌ها بايد از داخل اکوتون بگذرد. بعضى اوقات تقسيمات کوچک‌ترى نيز از لحاظ درصد پوشش و ترکيب گياهى انجام مى‌گيرد که آن را زير تيپ مى‌نامند.
در ايالات‌متحد آمريکا، براى مميزى مرتع و نشان دادن آن روى نقشه از رنگ‌هاى استاندارد استفاده مى‌شود. با اينکه استفاده از رنگ‌ها رواج بسيار دارد نمى‌تواند گوياى وضع اکولوژيک گياهان مرتعى باشد. تيپ‌هاى مهم گياهى را روى نقشه به‌شرح زير نشان مى‌دهند:
- گياهان خانوادهٔ گندميان، به رنگ زرد
- گياهان چمني، به رنگ پرتقالي
- گياهان پهن‌برگ دائمي، به رنگ قرمز
- گياهان آرتيمزيا، به رنگ قهوه‌اى
- گياهان بوته‌اى کوهستاني، به رنگ سبز زيتوني
- درختان سوزنى برگ، به رنگ سبز تيره
- مراتع بِکر، به رنگ آبي، سبز
- مراتع فاقد پوشش گياهي، بدون رنگ
- کاج و سَرو، به رنگ سبز روشن
- درختان پهن‌برگ، به رنگ صورتى
- بوته‌هاى مناطق شور، به رنگ خاکسترى
- بوته‌هاى کوير، به رنگ مشکى
- گياهان يک‌ساله، به رنگ قرمز مايل به‌ قهوه‌اى
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مینی ساندویچ تن ماهی , خوردن شن , تبعه اسرائیلی , اشک مادر , بی‌اعتمادی , آفرین عبیسی , وظیفه سازمان اوقاف وامور خیریه , کارشناسی , حوضه آبریز , شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مناجات با خدا , بانک اطلاعاتی کتاب / سرشماری عمومی کارگاهی 1381, نتایج تفصیلی: استان قم , فرهنگی و هنری , میراث‌فرهنگی و تاریخی , ایران شناسی / اصفهان؛ موزه‌ زندگی , فرهنگی و هنری , سینما , بازیگر / حکم از دید بازیگر , بانک اطلاعاتی کتاب / جستارهایی در مهدویت (مهدویت و فلسفه نظری تاریخ، جهانی شدن، نزاع حق و باطل‌، انقلاب و انتظار) , بانک اطلاعاتی کتاب / نگاهی به تمدنهای باستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / جوان , بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , بیماریها / توجه مبتلایان به «التهاب معده» , بانک اطلاعاتی کتاب / نوبت سگی , بانک اطلاعاتی کتاب / حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی کتاب عام ,

برخی منابع مهم خبری
isna.ir ایسنا , iranart.ir ایران آرت , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , car.ir کار(خودرو) , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , fararu.com فرارو , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , khorasannews.com روزنامه خراسان , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی