جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018

مراتع درجه یک


  درجه‌بندى مراتع کشور
کارشناسان با استفاده از روش‌هاى مختلف اندازه‌گيرى علوفهٔ مراتع و تعيين ظرفيت، مراتع کشور را به چهار درجه طبقه‌بندى کرده‌اند:
  مراتع درجه يک
مرتعى که داراى ۷۶ تا ۱۰۰ درصد پوشش گياهى و گياهان تشکيل‌دهندهٔ آن از گندميان و نخوديان و يا از گونه‌ها مرغوب مرتعى باشد، مرتع درجه يک به‌ حساب مى‌آيد. گياهان موجود در اين مراتع داراى رشد و نمو کافى هستند و علوفهٔ خشک به‌دست آمده از آنها بين پانصد کيلوگرم تا يک تن در هکتار است که براى يک واحد دامى (گوسفند) در تمام مدت سال يا دو واحد دامى درصد روز کافى به‌نظر مى‌رسد. اگر بارندگى سالانه در اين نوع مراتع حداقل ۵۰۰ ميلى‌متر باشد گياهان رشد و نمو کافى خواهند داشت و بهرهٔ مورد نظر را مى‌دهند.
  مراتع درجه دو
به مراتعى که درصد پوشش آنها بين ۵۱ تا ۷۵ درصد باشد مراتع درجه ۲ گفته مى‌‌شود. مراتع درجه ۲ را گياهانى از تيرهٔ گندميان، نخود‌يان يا ساير تيره‌ها تشکيل مى‌دهند. از هر هکتار اين مراتع مى‌توان ۴۵۰ کيلوگرم علوفهٔ خشک در سال به‌دست آورد که براى يک واحد دامى درصد روز به‌صورت چِرا و براى ۵/۰ واحد دامى در تمام مدت سال به‌صورت چِرا و برداشت علوفه کافى است. ميزان بارندگى در مناطقى که مراتع درجه ۲ وجود دارد بايد در حد ۴۰۰ ميلى‌متر باشد.
  مراتع درجه سه
در مراتع درجه ۳ پوشش گياهى ۲۶ تا ۵۰ درصد است و گياهان آنها نيز از تيره‌هاى مختلف يک‌ساله و چندساله تشکيل مى‌شوند. توليد علوفهٔ خشک در حد ۳۵۰ کيلوگرم در هکتار و ميزان بارندگى اين مناطق حدود ۳۰۰ ميلى‌متر است. ظرفيت اين مراتع، ۵/۰ واحد دامى در هکتار براى تمام مدت سال يا يک واحد دامى در دو هکتار براى صد روز چِرا است.
  مراتع درجه چهار
مراتعى که درصد پوششى آنها بين صفر تا ۲۵ درصد باشد جزء مراتع درجه ۴ محسوب مى‌شوند. اکثر مناطق به‌ويژه مراتعى که در اطراف روستاها قرار دارند و محل رفت و آمد دائم دام‌ها هستند جزء اينگونه مراتع به‌ حساب مى‌آيند. بارندگى سالانه در اين مراتع که بيشتر در مناطق جلگه‌اى و نيمه‌جلگه‌اى کشور قرار دارند حدود ۲۵۰ ميلى‌متر است و ميزان علوفهٔ آن در سال حداکثر از ۲۵۰ کيلوگرم (به‌صورت خشک) تجاوز نمى‌کند. ظرفيت مراتع درجه ۴ برابر با يک واحد دامى در چهار هکتار براى صد روز چِرا است. در اينگونه مراتع آثار فرسايش کاملاً به چشم مى‌خورد و چِرا بى‌رويه است. پوشش آن را گياهانى از تيره‌هاى مختلف تشکيل مى‌دهد.
  نقشه‌بردارى مراتع
يکى از مراحل بسيار مهم مميزى مراتع، تهيهٔ نقشه تيپولوژى گياهى است. اين نقشه‌ها وقتى که به‌طور کامل تهيه شوند کار مرتع‌دارى را خيلى آسان مى‌کنند. با استفاده از نقشه، به سهولت مى‌توان اطلاعات مورد نياز را در مورد فصل چِرا و قدرت توليد مرتع به‌دست آورد.
هر تيپ گياهى در نقشه با توجه به جهت وقوع دامنه (شيب رو به شمال يا جنوب) و ترکيب گياهى و يا پوشش گياهى واحد مشخصى را به‌وجود مى‌آورد.
  نقشه مرتع‌دارى
نقشه مرتع‌دارى را معمولاً با مقياس يک پنجاه هزارم تهيه و محدودهٔ تيپ‌هاى گياهى را روى آن با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. روى اين نقشه عوارض جغرافيائي، درياچه، نهر، مرز، جاده، ساختمان، سيم‌کشى و شبکهٔ آب‌رسانى مشخص است. مى‌توان اقداماتى را که به‌دست بشر روى مرتع انجام گرفته است روى ورقهٔ شفافى مشخص کرد و ورقه را روى نقشه گذاشت تا خواندن نقشه آسان‌تر شود.
  نقشه پوشش گياهى
امروزه تقريباً کليهٔ نقشه‌هاى مرتع‌دارى را با استفاده از عکس‌هاى هوائى تهيه مى‌کنند، زيرا دقت اين عکس‌ها زياد و هزينهٔ تدارک آنها نسبتاً کم است. روى عکس‌هاى هوائى حدود هر تيپ از مراتع را با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. براى تهيهٔ نقشهٔ کلى از روى عکس‌هاى هوائى گرفته شده، مجموعهٔ عکس‌هاى هوائى منطقه را پس از قطع و حذف پوشش مشترک (طولى و جانبي) به ‌يکديگر متصل مى‌کنند. اين مجموعه را اصطلاحاً موزائيک مى‌گويند. موزائيک تهيه شده کليهٔ عوارض طبيعى منطقه را نشان مى‌دهد. نقشه پلانيمتريک با استفاده از عکس‌هاى هوائى که با طبيعت تطبيق شده است تهيه مى‌شود. عکس‌هاى هوائى به اين ترتيب کنترل مى‌شوند که تعدادى نقاط مشخص را در طبيعت و عکس تعيين و فاصلهٔ آنها را نسبت به مرکز عکس بررسى مى‌کنند. با روش مثلث‌بندي، عکس‌ها طورى تنظيم مى‌شوند که کليهٔ عوارض در محل واقعى خود قرار گيرند.
تيپ پوشش گياهى را مى‌توان روى عکس با استفاده از عوارض جغرافيائى مشخص و علامت‌گذارى کرد. استفاده از دستگاه استروسکوپ در اين مورد کمک شايان توجهى خواهد کرد.
  تيپ‌بندى مراتع
منظور از تيپ مرتع، غالب بودن يک يا چند گونه گياه مرتعى بر ساير گونه‌هاى گياهان موجود در مرتع است. چنانچه دو گياه در يک تيپ مرتع دو گونهٔ غالب را تشکيل دهند، تيپ مرتع به نام آن دو گياه است و نام گياهى که درصد پوشش بيشترى دارد نخست مى‌آيد؛ براى مثال در بعضى از نقاط مراتع البرز گياه درمنه نسبت به گياه آويشن در واحد سطح درصد بيشترى دارد در اين‌صورت تيپ مرتع درمنه - آويشن است.
تغييرات پوشش گياهى از يک تيپ به تيپ ديگر تدريجى و تفکيک مرز بين تيپ‌ها تقريبى است. حد فاصل دو تيپ، اکوتون (Ecoton)، ناميده مى‌شود؛ مرز بين تيپ‌ها بايد از داخل اکوتون بگذرد. بعضى اوقات تقسيمات کوچک‌ترى نيز از لحاظ درصد پوشش و ترکيب گياهى انجام مى‌گيرد که آن را زير تيپ مى‌نامند.
در ايالات‌متحد آمريکا، براى مميزى مرتع و نشان دادن آن روى نقشه از رنگ‌هاى استاندارد استفاده مى‌شود. با اينکه استفاده از رنگ‌ها رواج بسيار دارد نمى‌تواند گوياى وضع اکولوژيک گياهان مرتعى باشد. تيپ‌هاى مهم گياهى را روى نقشه به‌شرح زير نشان مى‌دهند:
- گياهان خانوادهٔ گندميان، به رنگ زرد
- گياهان چمني، به رنگ پرتقالي
- گياهان پهن‌برگ دائمي، به رنگ قرمز
- گياهان آرتيمزيا، به رنگ قهوه‌اى
- گياهان بوته‌اى کوهستاني، به رنگ سبز زيتوني
- درختان سوزنى برگ، به رنگ سبز تيره
- مراتع بِکر، به رنگ آبي، سبز
- مراتع فاقد پوشش گياهي، بدون رنگ
- کاج و سَرو، به رنگ سبز روشن
- درختان پهن‌برگ، به رنگ صورتى
- بوته‌هاى مناطق شور، به رنگ خاکسترى
- بوته‌هاى کوير، به رنگ مشکى
- گياهان يک‌ساله، به رنگ قرمز مايل به‌ قهوه‌اى
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دکتر محمدرضا تخشید , سوله خرما , احمدرضا بحرینی , آش پنج تنی , مه، , نماینده ولی فقیه اردبیل , بازنشستگی پیش از موعد،قانون کار، تعاونی‌های توسعه و عمران، , خواب نامنظم , ناندرا مودی , تجویز دارو توسط عطاری ها ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / بستان در جنگ , بانک اطلاعاتی کتاب / رایانه‌کار ICDL درجه 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / از نقطه تا حجم , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه طبقه‌بندی شده فیزیک 4: مکانیک نظام قدیم کنکورهای سراسری, آزاد, همراه با تست‌های سال ... , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گام به گام ریاضی سال اول راهنمایی , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات 1: قابل استفاده دانش‌آموزان و دبیران مدارس ممتاز و مراکز استعدادهای درخشان ... , بانک اطلاعاتی کتاب / صهبای عشق , بانک اطلاعاتی کتاب / روش نماز بانوان , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , علوم کامپیوتر , کلیات / فرهنگستان زبان و ادب فارسی (رایانه و فناوری اطلاعات) , بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه تست‌های مفهومی (میکروآنالیز شده‌ی هوشمند) دین و زندگی (سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی) ,

برخی منابع مهم خبری
asriran.com عصرایران , fartaknews.com فرتاک نیوز , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , qudsonline.ir روزنامه قدس , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , fa.alalam.ir العالم , tabnak.ir تابناک , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , ilna.ir ایلنا , farsnews.ir خبرگزاری فارس ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».