یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ / Sunday, 24 February, 2019

مراتع درجه یک


  درجه‌بندى مراتع کشور
کارشناسان با استفاده از روش‌هاى مختلف اندازه‌گيرى علوفهٔ مراتع و تعيين ظرفيت، مراتع کشور را به چهار درجه طبقه‌بندى کرده‌اند:
  مراتع درجه يک
مرتعى که داراى ۷۶ تا ۱۰۰ درصد پوشش گياهى و گياهان تشکيل‌دهندهٔ آن از گندميان و نخوديان و يا از گونه‌ها مرغوب مرتعى باشد، مرتع درجه يک به‌ حساب مى‌آيد. گياهان موجود در اين مراتع داراى رشد و نمو کافى هستند و علوفهٔ خشک به‌دست آمده از آنها بين پانصد کيلوگرم تا يک تن در هکتار است که براى يک واحد دامى (گوسفند) در تمام مدت سال يا دو واحد دامى درصد روز کافى به‌نظر مى‌رسد. اگر بارندگى سالانه در اين نوع مراتع حداقل ۵۰۰ ميلى‌متر باشد گياهان رشد و نمو کافى خواهند داشت و بهرهٔ مورد نظر را مى‌دهند.
  مراتع درجه دو
به مراتعى که درصد پوشش آنها بين ۵۱ تا ۷۵ درصد باشد مراتع درجه ۲ گفته مى‌‌شود. مراتع درجه ۲ را گياهانى از تيرهٔ گندميان، نخود‌يان يا ساير تيره‌ها تشکيل مى‌دهند. از هر هکتار اين مراتع مى‌توان ۴۵۰ کيلوگرم علوفهٔ خشک در سال به‌دست آورد که براى يک واحد دامى درصد روز به‌صورت چِرا و براى ۵/۰ واحد دامى در تمام مدت سال به‌صورت چِرا و برداشت علوفه کافى است. ميزان بارندگى در مناطقى که مراتع درجه ۲ وجود دارد بايد در حد ۴۰۰ ميلى‌متر باشد.
  مراتع درجه سه
در مراتع درجه ۳ پوشش گياهى ۲۶ تا ۵۰ درصد است و گياهان آنها نيز از تيره‌هاى مختلف يک‌ساله و چندساله تشکيل مى‌شوند. توليد علوفهٔ خشک در حد ۳۵۰ کيلوگرم در هکتار و ميزان بارندگى اين مناطق حدود ۳۰۰ ميلى‌متر است. ظرفيت اين مراتع، ۵/۰ واحد دامى در هکتار براى تمام مدت سال يا يک واحد دامى در دو هکتار براى صد روز چِرا است.
  مراتع درجه چهار
مراتعى که درصد پوششى آنها بين صفر تا ۲۵ درصد باشد جزء مراتع درجه ۴ محسوب مى‌شوند. اکثر مناطق به‌ويژه مراتعى که در اطراف روستاها قرار دارند و محل رفت و آمد دائم دام‌ها هستند جزء اينگونه مراتع به‌ حساب مى‌آيند. بارندگى سالانه در اين مراتع که بيشتر در مناطق جلگه‌اى و نيمه‌جلگه‌اى کشور قرار دارند حدود ۲۵۰ ميلى‌متر است و ميزان علوفهٔ آن در سال حداکثر از ۲۵۰ کيلوگرم (به‌صورت خشک) تجاوز نمى‌کند. ظرفيت مراتع درجه ۴ برابر با يک واحد دامى در چهار هکتار براى صد روز چِرا است. در اينگونه مراتع آثار فرسايش کاملاً به چشم مى‌خورد و چِرا بى‌رويه است. پوشش آن را گياهانى از تيره‌هاى مختلف تشکيل مى‌دهد.
  نقشه‌بردارى مراتع
يکى از مراحل بسيار مهم مميزى مراتع، تهيهٔ نقشه تيپولوژى گياهى است. اين نقشه‌ها وقتى که به‌طور کامل تهيه شوند کار مرتع‌دارى را خيلى آسان مى‌کنند. با استفاده از نقشه، به سهولت مى‌توان اطلاعات مورد نياز را در مورد فصل چِرا و قدرت توليد مرتع به‌دست آورد.
هر تيپ گياهى در نقشه با توجه به جهت وقوع دامنه (شيب رو به شمال يا جنوب) و ترکيب گياهى و يا پوشش گياهى واحد مشخصى را به‌وجود مى‌آورد.
  نقشه مرتع‌دارى
نقشه مرتع‌دارى را معمولاً با مقياس يک پنجاه هزارم تهيه و محدودهٔ تيپ‌هاى گياهى را روى آن با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. روى اين نقشه عوارض جغرافيائي، درياچه، نهر، مرز، جاده، ساختمان، سيم‌کشى و شبکهٔ آب‌رسانى مشخص است. مى‌توان اقداماتى را که به‌دست بشر روى مرتع انجام گرفته است روى ورقهٔ شفافى مشخص کرد و ورقه را روى نقشه گذاشت تا خواندن نقشه آسان‌تر شود.
  نقشه پوشش گياهى
امروزه تقريباً کليهٔ نقشه‌هاى مرتع‌دارى را با استفاده از عکس‌هاى هوائى تهيه مى‌کنند، زيرا دقت اين عکس‌ها زياد و هزينهٔ تدارک آنها نسبتاً کم است. روى عکس‌هاى هوائى حدود هر تيپ از مراتع را با نقطه‌چين مشخص مى‌کنند. براى تهيهٔ نقشهٔ کلى از روى عکس‌هاى هوائى گرفته شده، مجموعهٔ عکس‌هاى هوائى منطقه را پس از قطع و حذف پوشش مشترک (طولى و جانبي) به ‌يکديگر متصل مى‌کنند. اين مجموعه را اصطلاحاً موزائيک مى‌گويند. موزائيک تهيه شده کليهٔ عوارض طبيعى منطقه را نشان مى‌دهد. نقشه پلانيمتريک با استفاده از عکس‌هاى هوائى که با طبيعت تطبيق شده است تهيه مى‌شود. عکس‌هاى هوائى به اين ترتيب کنترل مى‌شوند که تعدادى نقاط مشخص را در طبيعت و عکس تعيين و فاصلهٔ آنها را نسبت به مرکز عکس بررسى مى‌کنند. با روش مثلث‌بندي، عکس‌ها طورى تنظيم مى‌شوند که کليهٔ عوارض در محل واقعى خود قرار گيرند.
تيپ پوشش گياهى را مى‌توان روى عکس با استفاده از عوارض جغرافيائى مشخص و علامت‌گذارى کرد. استفاده از دستگاه استروسکوپ در اين مورد کمک شايان توجهى خواهد کرد.
  تيپ‌بندى مراتع
منظور از تيپ مرتع، غالب بودن يک يا چند گونه گياه مرتعى بر ساير گونه‌هاى گياهان موجود در مرتع است. چنانچه دو گياه در يک تيپ مرتع دو گونهٔ غالب را تشکيل دهند، تيپ مرتع به نام آن دو گياه است و نام گياهى که درصد پوشش بيشترى دارد نخست مى‌آيد؛ براى مثال در بعضى از نقاط مراتع البرز گياه درمنه نسبت به گياه آويشن در واحد سطح درصد بيشترى دارد در اين‌صورت تيپ مرتع درمنه - آويشن است.
تغييرات پوشش گياهى از يک تيپ به تيپ ديگر تدريجى و تفکيک مرز بين تيپ‌ها تقريبى است. حد فاصل دو تيپ، اکوتون (Ecoton)، ناميده مى‌شود؛ مرز بين تيپ‌ها بايد از داخل اکوتون بگذرد. بعضى اوقات تقسيمات کوچک‌ترى نيز از لحاظ درصد پوشش و ترکيب گياهى انجام مى‌گيرد که آن را زير تيپ مى‌نامند.
در ايالات‌متحد آمريکا، براى مميزى مرتع و نشان دادن آن روى نقشه از رنگ‌هاى استاندارد استفاده مى‌شود. با اينکه استفاده از رنگ‌ها رواج بسيار دارد نمى‌تواند گوياى وضع اکولوژيک گياهان مرتعى باشد. تيپ‌هاى مهم گياهى را روى نقشه به‌شرح زير نشان مى‌دهند:
- گياهان خانوادهٔ گندميان، به رنگ زرد
- گياهان چمني، به رنگ پرتقالي
- گياهان پهن‌برگ دائمي، به رنگ قرمز
- گياهان آرتيمزيا، به رنگ قهوه‌اى
- گياهان بوته‌اى کوهستاني، به رنگ سبز زيتوني
- درختان سوزنى برگ، به رنگ سبز تيره
- مراتع بِکر، به رنگ آبي، سبز
- مراتع فاقد پوشش گياهي، بدون رنگ
- کاج و سَرو، به رنگ سبز روشن
- درختان پهن‌برگ، به رنگ صورتى
- بوته‌هاى مناطق شور، به رنگ خاکسترى
- بوته‌هاى کوير، به رنگ مشکى
- گياهان يک‌ساله، به رنگ قرمز مايل به‌ قهوه‌اى
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
طرح مبارزه با جرایم اقتصادی , مسواک زدن , نگهداری گیاه , سیمرغ فجر , ستاد دیه , بدلکار زن , بعث , پارکینگ مکانیزه , زیمنس , مصطفی کواکبیان ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی گردشگری / آتشکد‌‌ه‌ کاریان ، شیراز , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه‌ریزی درسی جزء به جزء ویژه رشته تجربی , بانک اطلاعاتی کتاب / ماشین‌سازی، ماشین‌بازی , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ ضرب‌المثل‌های انگلیسی ـ فارسی رهنما با تجدید نظر کامل , بانک اطلاعاتی کتاب / مردم‌سالاری , فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , ادبیات فارسی / عناصر شکوفایی و نوآوری در آینه ادب فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / حیات سرچشمه حیات: گفتگوهای صبحگاهی با آ.چ.بهاکتی و دانتا سوامی پرابهوپادا بنیانگذار جمعیت ... , اقتصاد و بازرگانی , نیرو و انرژی , انرژی / بازسازی و نوسازی نیروگاه ها، گام نخست برای کاهش مصرف انرژی در کشور , دین و اندیشه , اخلاق , اخلاق با انسان‌ها / سوء ظن و درمان آن , بانک اطلاعاتی کتاب / ساز و ترکه های رویا ,

برخی منابع مهم خبری
mizanonline.com خبرگزاری میزان , faradeed.ir فرادید , zoomit.ir زومیت , roozannews.ir روزنامه روزان , kojaro.com کجارو , zamandaily.ir روزنامه زمان , https: خبر ورزشی , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , jamnews.ir جام نیوز , bahardaily.ir روزنامه بهار ,وبگردی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی
گاف حسین شریعتمداری با کامپیوتر 30 میلیونی آمریکایی - مدیر مسئول کیهان در حالی مدعی است که سیستم «مکینتاش» بیش از ۴۰ سال است که در کیهان مورد استفاده قرار می‌گیرد که این سیستم اساسا از سال ۱۹۸۴ یعنی ۵ سال پس از انقلاب تولید و نمی‌توانسته است زودتر از این تاریخ در کیهان مورد استفاده قرار گیرد.
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ /  دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ...
آقای روحانی! نمی دانید یا تجاهل می کنید؟ / دلار تک نرخی 4200 ! گوسفند بوئینگ سوار ! پراید ... - اخیراً رئیس جمهور حسن روحانی در توضیح علت قاچاق گفته است: علت قاچاق ارزانی است، وقتی جنسی در داخل ارزان است و در خارج گران، خود به خود قاچاق آن به خارج صورت می گیرد. به عنوان مثال چون الان گوشت در عراق گران تر از ایران است، از کشورمان به آنجا قاچاق می شود. درباره قاچاق بنزین نیز همین موضوع مصداق دارد.
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است
راز میتوانیم موشک و نمیتوانیم خودرو در اقتصاد است - مشکل تولید فقط به سطح فناوری مربوط نیست. ما می‌توانیم یک وسیله و کالای باکیفیت بالا را تولید کنیم، ولی با قیمت بسیار گران که خریداری نخواهد داشت. در واقع اگر بتوانیم چنین کالایی را وارد کنیم در مقایسه با تولید آن به شدت به‌صرفه است. ولی در جریان تولید موشک با وضعیت دیگری مواجهیم. اول اینکه موشک را بدون قید و شرط نمی‌فروشند یا برخی کشور‌ها به دلایل امنیتی علاقه ندارند که در تامین نیازشان به این کالا‌ها…
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد
جمهوری اسلامی عمق حکمرانی اقتصادی ندارد - برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور عادل پیغامی اقتصاددان و سیداحسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.