شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018

ویژگی


  ويژگى
کل آهن در بزرگسالان در حدود ۲ تا ۴ گرم مى‌باشد. به همين دليل در دستهٔ مواد معدنى کم‌مقدار قرار مى‌گيرد. بيشتر آن در هموگلوبين خون وجود دارد. اين پروتئين از هِم (ترکيب حاوى آهن) متصل به گلوبين (پروتئين) تشکيل شده است.
  اعمال
آهن در حمل اکسيژن از ريه‌ها به تمام سلول‌ها و برگرداندن دى‌اکسيد کربن از آنها نقش حياتى دارد. مقدار کمى آهن در ميوگلوبين عضلات وجود دارد که اکسيژن را براى تأمين نياز عضلات نگاه مى‌دارد. هم‌چنين کوفاکتورى براى بسيارى از آنزيم‌ها مى‌باشد مثل آنزيم‌هاى لازم براى آزاد کردن انرژى از مواد مغذى زياد مقدار، تبديل بتاکاروتن به ويتامين A و تشکيل کلاژن. آهن در فرآيند ايمنى شرکت دارد.
  فرآيندهاى متابوليکى
جذب آهن مانند جذب کلسيم و چند ماده معدنى ديگر متغير است زيرا عوامل زيادى بر آن اثر مى‌گذارند. وقتى آهن وارد گردش خون مى‌شود به يک پروتئين به‌ نام ترانسفرين متصل شده و انتقال مى‌يابد. آهن به‌صورت ترکيب فريتين در خون و سلول‌ها ذخيره مى‌شود.
هموسيدرين شکل ديگر ذخيره آهن، در کبد مى‌باشد. به دليل اينکه آهن بخشى از هموگلوبين است، در مغز استخوان و طحال نيز وجود دارد. بدن از آهن خود به‌طور صرفه‌جويانه استفاده کرده و آن را دوباره به گردش مى‌اندازد. براى مثال، گلبول‌هاى قرمز پس از دورهٔ ۱۲۰ روزهٔ عمر آنها آهن را از هموگلوبين آزاد مى‌کنند و بدن آن را براى سنتز هموگلوبين جديد مجدداً استفاده مى‌نمايد. مقدار ذخيرهٔ آهن در زنان و مردان بزرگسال سالم متفاوت است. مردان حدود ۱۰۰۰ ميلى‌گرم و زنان حدود ۳۰۰ ميلى‌گرم ذخيره دارند. آهن از طريق تعريق روزانه، ريزش سلول‌هاى گوارشي، ادرار، پوست، مو و ناخن دفع مى‌گردد. خونريزى به‌هر دليل موجب دفع آهن مى‌شود.
  ميزان مورد نياز
بدن در طول زندگى براى تأمين نيازهاى در حال تغيير آن به آهن غذائى احتياج دارد. نياز به آهن براى حفظ ذخاير کافي، جايگزينى اتلاف روزانه (مثلاً دفع در زنان)، فراهم کردن مقادير کافى براى افزايش عضله و خون به‌خصوص در بارداري، نوزادى و بلوغ مى‌باشد. و به‌طور کلى مقدار توصيه شده آن بر اساس RDA ۱۰ ميلى‌گرم و زنان ۱۵ ميلى‌گرم در مردان است.
  منابع
مقدار آهن در مواد غذائى متفاوت است اما بيشترين مقدار آن در مواد گوشتى (حيواني)، حبوبات، دانه‌هاى کامل و غنى شده، سبزى‌هاى سبز تيره وجود دارد. آهن تنها مادهٔ معدنى است که به غلات غنى شده اضافه مى‌شود.
به فراهم‌زيستى آهن بايد توجه شود. هنگامى که بدن به آهن نياز دارد قدرت جذب مقدار بيشترى را پيدا مى‌کند. براى مثال کودکان با رشد سريع، زنان باردار و افرادى که فقر آهن دارند در مقايسه با مردان سالم بزرگسال آهن بيشترى جذب مى‌کنند.
شکل شيميائى آهن در غذا مهم است (آهن هِم و آهن غيرهم). آهن هِم بخشى از هموگلوبين و ميوگلوبين است بنابراين فقط در مواد غذائى حيوانى وجود دارد. حدود ۴۰ درصد آهن گوشت، مرغ و ماهى هِم است. ۶۰% باقى‌ماندهٔ آهن غيرهِم مى‌باشد.
حدود ۲۵ درصد آهن هِم جذب مى‌شود، اما فقط ۵ درصد آهن غيرهِم براى جذب در دسترس قرار دارد.
منابع آهن هِم عبارتند از: گوشت بدون چربي، مرغ و ماهي، به‌ويژه جگر و صدف غنى از آهن هستند. آهن غيرهِم از طريق گوشت، مرغ، ماهي، حبوبات، مغزها، غلات کامل يا غنى شده، ميوه‌هاى خشک شده، سبزى‌هاى برگ‌دار سبز تيره و ملاس تيره به بدن مى‌رسد. محصولات لبنى آهن کمى دارند.
روش‌هاى تهيه و مخلوط کردن غذاها مى‌تواند بر جذب اثر بگذارد. پختن غذاهاى اسيدى در ظروف آهنى و مصرف منبع ويتامين C همراه با غذا دو روش افزايش قابليت دسترسى آهن هستند.
  کمبود (عدم دريافت کافي)
با تهى شدن ذخاير آهن بدن، سطح ترانسفرين سرم افزايش مى‌يابد تا آهن بيشترى از روده جذب شود. با ادامهٔ کمبود، سطوح فريتين و آهن سرم و اشباع ترانسفرين اُفت پيدا مى‌کند. با اتمام آهن در دسترس ذخاير بدن، حتى با وجود استفادهٔ مجدد بدن از آهن، هموگلوبين کمترى ساخته مى‌شود. کم‌خونى فقر آهن ميکروسيتيک (گلبول‌هاى کوچک) و هايپوکروميک (کم‌رنگ) (Microcytic hypochromic) ناميده مى‌شود. با کاهش سطوح هموگلوبين، مقدار اکسيژنى که به بافت‌ها حمل مى‌شود کاهش مى‌يابد. با وجود کوشش ريه‌ها و قلب براى جبران کاهش مقدار اکسيژن، تنگى‌نفس و افزايش ضربان قلب پديد مى‌آيد.
علاوه بر کمبود آهن، عوامل زيادى سبب کم‌خونى مى‌شوند. کمبود مواد مغذى مانند فولات، ويتامين B۶، ويتامين B۱۲، ويتامين C، ويتامين E و مس مى‌تواند منجر به کم‌خونى شود. بنابراين، براى درمان درست بايد نوع و علت بروز کم‌خونى - تعيين شود.
نمونهٔ مهم بهداشتي، مسموميت با سُرب است. سُرب در تشکيل هموگلوبين تداخل مى‌کند و مى‌تواند سبب تشخيص کم‌خوني شود. افرادى که غذاى آنها مقدار کافى آهن، کلسيم و روى ندارد، سرب بيشترى جذب مى‌کنند. (بسيارى از مواد معدنى براى جذب با يکديگر رقابت دارند. در مسموميت با سرب، جذب سرب افزايش مى‌يابد. براى کاستن از جذب سرب وجود يک رژيم غذائى که از نظر تغذيه‌اى کافى باشد ضرورى است). کودکانى که در مناطق فقيرنشين زندگى مى‌کنند به دليل اينکه با رنگ‌هاى داراى سرب بيشتر در تماس مى‌باشند و کسانى که خوب تغذيه نمى‌شوند، در خطر ويژه‌اى قرار دارند. کودکان دچار مسموميت با سرب، کم‌اشتهائي، استفراغ، کاهش وزن، افزايش فعاليت، ناتوانى در يادگيرى نشان مى‌دهند. در حالات شديد، تشنج و مرگ رخ مى‌دهد.
مسموميت با سرب پس از مصرف غذا يا نوشيدنى‌هاى اسيدى (مثل آب پرتقال) که در ظروف داراى پوشش سرب يا تنگ کريستال داراى سرب نگاهدارى شده‌اند نيز اتفاق مى‌افتد.
با توجه به عوامل مؤثر در جذب آهن، ممکن است بتوان کمبود آهن را تصحيح کرد. هنگامى که کمبود آهن مشاهده شود، استفاده از مکمل آهن ضرورى است. در کم‌خونى فقر آهن بايد خونريزى از لوله گوارش مثل زخم‌هاى خونريزى‌دهنده، کوليت اولسراتيو يا اتلاف خون به دليل آلودگى انگلى مانند کرم قلاب‌دار، مورد بررسى قرار گيرد.
هم‌چنين به تعداد دفعاتى که شخص خون مى‌دهد، يا به عادت ماهانه بيش از معمول زنان بايد توجه شود.
  مسموميت (دريافت بيش از اندازه)
دريافت بيش از نياز آهن معمولاً تحت شرايط طبيعى اتفاق نمى‌افتد زيرا بدن به خوبى جذب آهن را تنظيم مى‌کند. به‌هر حال مسموميت با آهن مى‌تواند در نتيجه شرايط زير به‌وجود آيد. جذب بسيار زياد آن منجر به نشست مقادير زياد آهن در کبد، ريه‌ها، پانکراس و ساير بافت‌ها مى‌شود. هموکروماتوز نمونهٔ نادرى است که در نتيجهٔ نقص ژنتيکى پديد مى‌آيد که جذب زياد آهن سبب تخريب اندام، رنگى شدن پوست و سيروز کبد مى‌گردد. هموسيدروز بيشتر ديده مى‌شود. در اين حالت ذخيرهٔ زياد آهن منجر به تخريب بافت نمى‌شود. در کم‌خونى فقرآهن، درمان طولانى‌مدت با آهن پس از رفع نياز مى‌تواند سبب بروز هموسيدروز گردد. هم‌چنين هر ساله حدود ۲۰۰۰ کودک در ايالات‌متحده به دليل بلع داروهاى مکمل آهن بزرگسالان دچار مسموميت با آهن مى‌شوند.
شکسته شدن غيرطبيعى گلبول‌هاى قرمز مثلاً در کم‌خونى هموليتيک مى‌تواند اضافه بار آهن را سبب شود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کناره گیری تیم های ایرانی , فرماندار آستارا , محمد قادری , اخذ سند مالکیت به نام دولت , سایت سادات , آموزش و پرورش استثنایی البرز , شاه پهلوی , توسعه راهها , محیط زیست گیلان , تسائی اینگ ون ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / دانستنیهای فوتبال , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه ارتباط با خدا با ترجمه فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش نرم‌افزار ArcGIS: ArcCatalog , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , خواص مواد غذایی / همه چیز در باره تخم مرغ , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت آل‌یاسین , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد و سیاست , اقتصاد ایران / اقتصاد سیاسی شوک درمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی قسم العبادات , فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , داستان کوتاه / توله سگها , بانک اطلاعاتی کتاب / American headway 2: student book , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای ویروسی / آشنایی با ویروس ابولا ,

برخی منابع مهم خبری
hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , sharghdaily.ir روزنامه شرق , cinemapress.ir سینما پرس , fardanews.com فردا نیوز , afkarpress.ir روزنامه افکار , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , khorasannews.com روزنامه خراسان , khabarsport.com خبر ورزشی , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , honarnews.com هنرنیوز ,



وبگردی
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند