سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

مزایای تغذیه‌ای شیر مادر(۲)


  چربى
چربى در شير انسان، که بيشتر آن (۹۰ درصد) به‌صورت ترى‌گليسريد است، از چندين نظر با چربى شير گاو تفاوت دارد. در شير انسان اسيدهاى چرب کمتر سير (اشباع) شده‌اند، بيشتر آنها زنجير کربن متوسطى دارند (۱۰ تا ۱۴ کربن) و با کفايت بيشترى تا زنجير کوتاه (۸ تا ۱۲ کربن) مورد استفاده قرار مى‌گيرند. قابليت هضم چربى در شير انسان ۹۵ و در شير گاو ۶۱ درصد است و اين در رابطه با وجود آنزيم تجزيه‌‌کنندهٔ چربي، ليپاز، در شير انسان است.
اسيد پالمتيک در شير انسان در کربن دوم مولکول ترى‌گليسريد قرار گرفته و در شير گاو به کربن اول يا سوم متصل است. در شير انسان آنزيمى است که اسيد چرب در کربن ۱ و ۳ ترى‌گليسريد را آزاد مى‌کند، بنابراين اسيد پالمتيک آزاد کمي، در روده شيرخوار در دسترس است. و چون اسيد پالمتيک آزاد در جذب کلسيم اختلال به‌وجود مى‌آورد و بنابراين شير مادر از اين نقطه نظر هم بر شير گاو ارجحيت دارد.
کل چربى شير انسان از ۲ تا ۱۰ درصد متغير است، الگوى اسيد چربى شير انسان تحت تأثير رژيم مصرفى مادر قرار مى‌گيرد، هم‌چنان که در ممالک غربى هم‌زمان با تغيير رژيم مادر از چربى سير شده به سير نشده، الگوى آن در شير مادر نيز تغيير کرده است. اخيراً مصرف نسبت بالائى از اسيدهاى چرب سير نشده، لينولئيک و لينولنيک سبب افزايش نسبت اسيدهاى چرب سير نشده پلى به اسيدهاى چرب سر شده (P/S) در شير انسان در ممالک غربى گرديده است. در شير انسان اسيد لينولئيک ۱۴ درصد چربى را تشکيل مى‌دهد، و اين اسيد شيرخوار را در مقابل کمبود اسيد چرب بايسته (ضروري) محافظت مى‌کند. احتمال کمبود ويتامين E، که براى ممانعت از اکسيداسيون اسيد لينولئيک لازم است، کم مى‌باشد.
کلسترول موجود در شير انسان رابطه‌اى با رژيم غذائى مادر ندارد، ولى در مادر مبتلى به هيپرکلسترولميا افزايش کلسترول خون چندين مرتبه بيشتر است. کلسترول موجود در شير انسان اهميت دارد، چه نوزاد قادر به سنتز کلسترول نمى‌باشد و کلسترول را براتى تشکيل ميلين اعصاب لازم دارد. کمى بعد از تولد، يک منبع غذائى کلسترول اهميت دارد تا نوزاد در اوائل زندگى بياموزد که با سنتز کلسترول در کبد کلسترولى را که از طريق رژيم دريافت مى‌کرده کامل کند و از توليد زياد آن پيشگيرى کند و بدين نحو سازشى در بدن او ايجاد شود.
افزايش در چربى شير در شروع وعده شيردهى (Foremilk) به آخر وعده شيردهى (Hindmilk) سبب ارزش سيرکنندگى شير و تنظيم کالرى مصرفى و افزايش وزن شيرخوار مى‌گردد. و اين موضوع را نمى‌توان در شيرخوارى‌ که از فرمولا استفاده مى‌کند عملى کرد.
  ويتامين‌ها
به‌طور کلي، ويتامين موجود در شير انسان منعکس‌کننده مصرف مادر و وضع تغذيه‌اى وى مى‌باشد وقتى که ويتامين مصرفي، يا ذخيره مادر کم باشد، مقدار آن در شير کم است و به مکمل غذائى عکس‌العمل نشان مى‌دهد. زمانى که مصرف زياد باشد ميزان آن در شير بالا است و پس از رسيدن به حدى معين ديگر به مکمل عکس‌العملى نشان نمى‌‌دهد.
هر دو ويتامين A و D در شير مادر تحت تأثير مقدار مصرفي، البته به استثناء مقادير زياد مصرفي، مادر قرار دارند. در مادران گياه‌خوار ويتامين D شير کم است و شيرخوار ممکن است به راشيتيسم مبتلى شود. در مورد ويتامين E شير اطلاعات زيادى در دست نمى‌باشد.
مصرف روزانه تا ۱۰۰ ميلى‌گرم ويتامين C در شير انسان منعکس‌ مى‌شود. ميزان ويتامين‌هاى B2 و B6 و B12 در شير انسان مشابه مقدار موجود در رژيم مادر است. ميزان فولاسين شير، ثابت است و با مصرف فولاسين مادر، مگر در مواردى‌که ويتامين رژيم مصرفى بسيار فقير باشد، تغييرى نمى‌کند. در ضمن جذب فولاسين توسط عامل موجود در شير، افزايش مى‌يابد.
ويتامين C و B1 نسبت به حرارت حساس هستند، بنابراين با وجود بيشتر بودن آن در شير گاو، ولى حرارت پاستوريزه کردن آن را از بين مى‌برد.
  مواد معدنى
برخلاف ويتامين‌ها مواد معدنى موجود در شير انسان خيلى کم ممکن است تحت تأثير رژيم مصرفى و يا ذخيره مادر قرار گيرد. اين موضوع در مورد کلسيم، منگزيوم، فسفر، آهن، مس، روي، سديم، پتاسيم و کلريد تائيد شده است. منگنز، سلنيوم و يد موجود در شير تحت تأثير مصرف مادر است. ميزان کلسيم موجود در شير مادر حدود يک چهارم شير گاو است و کاملاً مناسب رشد شيرخوار انسان است. نسبت کلسيم به فسفر (ca/p) نيز در شير انسان مناسب‌ترين يعنى برابر دو بر يک است. ميزان کم سديم موجود در شير انسان نيز مناسب کليه نارسيده شيرخوار و قدرت ناکافى او در دفع سديم اضافى است. سديم موجود در شير انسان از ۶۴۰ ميلى‌گرم در ليتر در کلستروم، به ۱۸۰ ميلى‌گرم در ليتر شير، سه ماه پس از زايمان مى‌رسد.
- عناصر کم‌مقدار (تراس):
با اطلاعات بيشتر در مورد نقش اين عناصر و اينکه فرآيند شير گاو و هم‌چنين استفاده از آب جوشيده در تهيه فرمولا ممکن است ميزان اين عناصر را کاهش دهد، توجه بيشترى به تهيه فرمولا براساس ميزان‌هاى موجود اين عناصر در شير مادر مى‌بايد اعمال شود. برخى از مواد معدنى نيز از شير مادر راحت‌تر از شير گاو يا فرمولاى تجارتى جذب مى‌شود. جذب آهن، موجود در شير انسان بين ۵۰ تا ۷۰ درصد، و از فرمولاى غنى شده با آهن و شير گاو به‌ترتيب ۴ و ۱۰ درصد است.
آهن موجود در شير انسان کم است (۴/۰ ميلى‌گرم در ليتر) ولى در دسترس بودن آن زيادتر از هر منبع ديگر غذائى است. اين دسترسى بيشتر در رابطه با لاکتوفرين موجود در شير انسان است. بدين جهت و هم‌چنين به‌دليل اينکه بيشتر نوزادانى که از مادران خوب تغذيه شده متولد شده باشند داراى ذخيره آهن هستند، لذا آهن شير مى‌تواند براى ۳ تا ۶ ماه کافى باشد.
شواهدى در دست است که حتى قبل از بروز کم‌خوني، کودک مبتلى به کمبود آهن ممکن است دچار تغييرات رفتارى که همراه با فقر آهن است، از قبيل تنش و تحت فشار بودن، کاهش عکس‌العمل به محرک، گردد.
روى موجود در شير مادر نيز مانند آهن، بهتر از ساير شيرها در دسترس و قابل جذب است. در شير انسان ماده‌اى است که جذب روى را افزايش مى‌دهد. مطلب جالب توجه ديگر گزارشاتى مبنى بر نسبت بالاى مس به روى در شير انسان يک پنجم در مقايسه با شير گاو يک پانزدهم است و نسبت بالاى روى در شير انسان همراه با کاهش کلسترول مى‌باشد. کمبود مس در شيرخوارى که فقط شير مادر مى‌خورد نيز گزارش نشده است.
براى برخى از عناصر از قبيل سلنيوم که هم کمبود و هم افزايش آن ممکن است ناخوش‌آيند باشد، ميزان موجود در شير مادر در حد محدودى خوشبختانه کنترل مى‌شود. از تجزيه شير مادر چنين پيشنهاد شده است که براى چنين عناصرى يک مقدار حداقل مى‌بايد در تمام شيرهاى مادر موجود باشد. حد بالا ممکن است تا ۵ برابر حداقل براى مس، ۷ برابر براى آهن و ۱۷ برابر براى روى باشد. به‌هر حال تا به‌دست آوردن اطلاعات کامل‌تر و دقيق‌ترى امکان قضاوت، در مورد اينکه فرمولا واقعاً جايگزين خوبى از نظر عناصر کم مقدار براى شير مادر باشد نمى‌باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
حمایت از مردم فلسطین , اکرم قهرمانی , ویساخاپاتنام , خوشبوکننده دهان , زیست شناسان , مسئولانه , جشنواره موسیقی تک‌نوازان ساز دف , آزمون دوره های کاردانی به کارشناشی , حسین خوبان , سازمان لیگ تنیس ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / اسلام, مکاتب, تشکل , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی سال سوم‌ دوره‌ی راهنمایی تحصیلی , بانک اطلاعاتی کتاب / باورها و برنامه‌ها در حوزه سیاست و فرهنگ , موفقیت , زندگی , روابط فردی / آنچه زنان در چهره مردان بسادگی می‌بینند , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر ثبت فعالیت‌های مراکز تابستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / "مجموعه‌ی اظهارنامه‌های کاربردی" , دین و اندیشه , اخلاق , اخلاق / اخلاق قرآنی حکمت لقمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / باغ پرندگان , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه کامل پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک: ویژه دانش‌آموزان دبیرستان ـ پیش‌دانشگاهی ... , بانک اطلاعاتی کتاب / 20 آزمون کنکور ریاضیات تجربی شامل: مطالب ریاضی 5 وریاضی عمومی 2 پیش‌دانشگاهی ,

برخی منابع مهم خبری
vista.ir وبگردی , e-estekhdam.com ای استخدام , karyab.net کاریاب , fanousnews.com فانوس نیوز , alef.ir الف , tarafdari.ir طرفداری , shana.ir شانا , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , banifilm.ir بانی فیلم ,وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.