جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

اتاق کنترل صدا


استوديوى تلويزيونى محلى مناسب و مجهز براى ساخت برنامه تلويزيونى مى‌باشد که تمامى امکانات صوتي، تصويرى را دارا بوده و هم‌چنين تجهيزات لازم جهت پرداخت و تنظيم صوت و تصوير را نيز دارد. قسمت‌هائى چون اتاق کنترل توليد (اتاق فرمان)، اتاق کنترل فنى تصوير (نودال) و اتاق کنترل صدا در يک استوديوى تلويزيونى وجود دارند.
  انواع استوديو
  استوديوى کوچک يا محلى
استوديوى کوچک يا محلى از نظر اندازه به دو دسته کوچک و متوسط تقسيم مى‌شود که از نظر مساحت طول و عرض و ارتفاع متفاوت هستند. استوديوى کوچک با طول و عرض ۱۰x۱۵ متر و ارتفاع ۵/۳ متر داراى مساحت ۱۵۰ متر مربع مى‌باشد و استوديوى متوسط با طول و عرض ۱۲x۱۸ متر و ارتفاع ۷ متر داراى مساحت ۲۱۶ مترمربع مى‌باشد.
  مرکز بزرگ تلويزيونى
مرکز بزرگ تلويزيونى از جهت اندازه به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم مى‌شود که از نظر طول و عرض و ارتفاع و مساحت متفاوت‌ هستند. استوديوى کوچک با طول و عرض ۱۵x۲۲ متر و ارتفاع ۹ متر مساحت ۳۳۰ مترمربع دارد.
استوديوى متوسط با طول و عرض ۲۴x۲۸ متر و ارتفاع ۱۰ متر مساحت ۶۷۲ مترمربع دارد.
استوديوى بزرگ با طول و عرض ۳۲x۳۲ متر و ارتفاع ۱۳ متر مساحت ۱۰۲۴ مترمربع دارد.
  منابع تصويرى استوديو
منابع تصوير استوديو شامل دوربين‌هاى استوديو، دستگاه نمايش فيلم (تله سينما)، دستگاه ضبط نوار ويدئو دستگاه نمايش اسلايد، دستگاه نمايش لوحه، دستگاه مولد حروف و منابع تصويرى خارج از استوديو مى‌باشد. بخش پرداخت منابع تصويرى شامل دستگاه مولد جلوه‌هاى ويژه، برش خام (کروکامي)، ترکيب کننده رنگ دستگاه مولد حاشيه و صفحه تصويرى است و در نهايت تنظيم آنها بر روى بند ترکيب تصاوير صورت مى‌گيرد.
  منابع صوتى استوديو
منابع صوتى استوديو شامل ميکروفن‌ها (شخصي، ثابت، بوم، صفحه صوتى ۳۳/۵ دور در دقيقه، ۴۵ مورد در دقيقه و ۷۸ دور دقيقه)، نوار صوتى (حلقه به حلقه، کاست، کارتريج)، فيلم (اُپتيک، مغناطيسي)، نوار ويدئو و منابع صوتى خارج از استوديو مى‌شود. بخش پرداخت منابع صوتى شامل صافى‌هاى برابرساز (صافى‌هاى حضور صافى‌هاى تلفني، برابرساز گفتگو)، ارتعاش مصنوعي، مدولاتور صدا و صداى ترکيب‌شده و در قسمت ميز تنظيم صدا تنظيم مى‌گردد.
  اتاق فرمان
معمارى و شکل ايده‌آل اتاق کنترل توليد هنوز مسئله‌اى سليقه‌اى است. در پاره‌اى استوديوهاى تلويزيونى همهٔ افراد و ابزار فنى لازم در يک اتاق بزرگ در کنار يکديگر جمع مى‌شوند؛ اين روش از لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه بوده و موجب همکارى نزديک افراد مى‌شود. اما از طرفى ممکن است اين فعاليت‌هاى متفاوت با يکديگر تداخل کرده و تمرکز مسؤولين را از بين ببرد. از اين‌رو برخى شبکه‌هاى تلويزيونى ترجيح مى‌دهند که مکان‌هاى جداگانه‌اى براى اتاق کنترل توليد، اتاق کنترل تصوير يا ويدئو (نودال) و اتاق کنترل صدا در نظر گيرند.
استوديو تلويزيونى از وراء پنجرهٔ شيشه‌اى دوجدارهٔ اتاق کنترل توليد ديده مى‌شود. در بعضى از مراکز، اتاق‌هاى کنترل در سطحى بالاتر از استوديو قرار گرفته‌اند. آنچه در اين اتاق (کنترل توليد) پيش از هر چيز به چشم مى‌آيد مونيتورها (بازبين تصوير) هستند. اين مونيتورها، به‌طور پيوسته تصاوير دوربين‌هاى استوديو و ساير منابع تصويرى استوديو را به نمايش مى‌گذارند.
در ميان اين مونيتورها، مونيتور متمايزى ديده مى‌شود که به مونيتور نهائى (فينال) موسوم است. کارگردان با در نظر گرفتن تداوم برنامهٔ در دست تهيه، تصوير يکى از مونيتورها را انتخاب کرده و آن را به ‌روش‌هاى متنوعى در مونيتور نهائى ظاهر مى‌کند. تصوير مونيتور نهائى همان خواهد بود که ضبط و يا پخش مى‌شود. از بلندگوئى که در گوشهٔ اتاق کنترل توليد قرار گرفته است صداى برنامه شنيده مى‌شود.
جلوى اين مونيتور‌ها، ميز بزرگى (ميز ترکيب تصاوير) قرار دارد که بر روى آن تعداد زيادى کليد نصب شده است. کارگردان برنامه و دستيارش پشت اين ميز مى‌نشينند. دستيار کارگردان مسؤول کنترل زمان برنامه و ياد‌آورى نماهاى دوربين‌ها به تصويربرداران است. کارگردان برنامه از طريق ميکروفنِ متصل به ميز ترکيب تصاوير اطلاعاتى در زمينهٔ حرکات دوربين‌ها و فعاليت‌هاى لازم به افراد مسؤول در استوديو مى‌دهد. گاهى خود او با ميز ترکيب تصاوير (ميز ملانژور) کار مى‌کند و براى تعويض و انتقال تصاوير از کليدهاى مخصوص روى ميز استفاده مى‌کند. اما در غالب استوديوهاى مدرن تلويزيونى اين عمل به عهدهٔ شخص ديگرى واگذار مى‌شود. در تهيهٔ برنامه‌هاى سنگين و پيچيدهٔ تلويزيوني، کارگردان فرصت چنين کارى را ندارد و براى بهبود و سرعت بخشيدن اجراى برنامه بايد حواس خود را در زمينهٔ هدايت و پيشبرد برنامه متمرکز کند. شخص ديگرى که مسؤوليت اجراء روش‌هاى انتخابى کارگردان براى تعويض تصاوير را به عهده دارد 'مسؤول ترکيب تصاوير' يا کارگردان فنى ناميده مى‌شود.
کارگردان فنى مسؤول فعاليت‌هاى فنى کارکنان برنامهٔ تلويزيونى است. از اين‌رو علاوه بر مشاورت فني، مسؤوليت‌هاى او مى‌تواند شامل موارد زير نيز باشد:
- کارگردانى دوربين‌ها: شرکت فعالانه در استقرار و کاربرد دوربين‌ها
- تعويض تصاوير: عمل ترکيب تصاوير
- يا مهندس مشاور: پيگيرى جنبه‌هاى فنى تهيهٔ برنامه، دستيار غير رسمى کارگردان، مسؤوليت اجراء جلوه‌هاى ويژه، رسيدگى به ساير منابع تصويري، و غيره
کارگردان فنى از طريق سيستم ارتباط داخلى گوشى‌ها مى‌تواند با يکايک اعضاء گروه خود ارتباط برقرار سازد.
علاوه بر کارگردان فني، تکنسين‌هاى ديگرى نيز در تهيهٔ يک برنامهٔ تلويزيونى شرکت دارند:
۱. مدير نورپردازى (نورپرداز) که مسؤول طرح و اجراء نورپردازى يک برنامه است، بعضى اوقات، بر کيفيت تصوير ويدئو نيز نظارت مى‌کند.
۲. طراح صحنه که مسؤول طرح و پيگيرى ساخت صحنه‌ها است.
۳. گريمور که چهره‌آرائى با گريم بازيگران را زير نظر دارد.
  اتاق کنترل فنى تصوير (نودال)
پيشرفت‌هاى تکنولوژيک در زمينهٔ ارتباطات بر طرح و ساخت دوربين‌هاى تلويزيونى نيز تأثير گذاشته است. امروزه تنوع دوربين‌هاى پيچيده و حساس تلويزيونى شگفت‌‌آور است. در زمينه تهيهٔ برنامه‌هاى خارج از استوديو، دوربين‌هاى تلويزيونى قابل حمل به متصدى دوربين امکان مى‌دهند که به تنهائى کار يک گروه توليد برنامه‌هاى تلويزيونى را انجام داده و تصوير و صدا را به نقطه‌اى ديگر بفرستد. اما معمولاً در استوديوها از دوربين‌هاى بزرگ‌تر و سنگين‌ترى استفاده مى‌شود. اين دوربين‌ها عموماً بر پايهٔ هيدروليک (پدستال) يا سه پايهٔ چرخ‌دار نصب شده و کابل چند رشته‌اى آنها از طريق پريز ديوار استوديو به واحدهاى کنترل تصوير (CCU) که در اتاق کنترل فنى تصوير قرار دارند متصل مى‌شود. در اين مکان تصاوير دوربين‌ها تنظيم شده و سپس به ميز ترکيب تصاوير باز مى‌گردند. در اتاق کنترل توليد تصوير مناسب براى ضبط يا پخش انتخاب مى‌شود.
در بعضى مراکز تلويزيوني، اتاق‌هاى کنترل فنى تصوير (نودال) و کنترل توليد (اتاق فرمان) در يکديگر ادغام مى‌شوند. اما معمولاً اتاق کنترل فنى تصاوير در مکان مستقلى قرار مى‌گيرد و واحدهاى کنترل تصوير دوربين‌هاى چندين استوديو در آنجا قرار مى‌گيرد.
  اتاق کنترل صدا
اتاق کنترل صدا نيز در کنار اتاق کنترل توليد واقع است و بين آنها يک پنجرهٔ شيشه‌اى است. در اين مکان، مسؤول ترکيب صدا (صدابردار) پشت ميز بزرگ کنترل صدا مى‌نشيند. توجه او بين عقربه‌هاى شاخص حجم صدا و کليدها و دسته‌هاى تنظيم حجم صدا و مونيتور تصوير نهائى در نوسان است. صدابردار ضمن کنترل حجم و کيفيت صداى برنامه و تطبيق آن با تصوير نهائي، به کمک سيستم ارتباط داخلي، گروه صدا (متصدى بوم) را هدايت مى‌کند.
صدابردار برنامهٔ تلويزيونى با تماس دايم خود با متصديان بوم از ورود ناگهانى آنها به نماى دوربين‌ها يا ايجاد سايه بر ديوارهاى صحنه جلوگيرى کرده و آنها را در يافتن پرسپکتيو صوتى مطابق با تصوير نهائى کمک مى‌کند.
در اتاق کنترل صدا شخص ديگرى با دستگاه‌هاى پخش صفحه (گرامافون) و نوار صوتى کار مى‌کند. از دستگاه پخش صفحهٔ آنجا آواى يک پرنده شنيده مى‌شود. دستگاه‌هاى ضبط‌صوت، تقويت‌کننده‌ها و واحد ايجاد پژواک‌هاى الکترونيک، اين مجموعه را کامل مى‌کنند. از طرف ديگر، صدابردار مى‌تواند اشاره‌ها و فرمان‌هاى کارگردان برنامه را نيز در زمينهٔ هماهنگى کيفى صدا و تصوير از طريق سيستم ارتباط داخلى بشنود.
در بعضى از استوديوهاى تلويزيونى اتاق ديگرى به ضبط مغناطيسى برنامه اختصاص مى‌يابد. به اين صورت که تصاوير انتخاب شده در اتاق کنترل توليد بعد از تنظيم در اتاق کنترل فنى تصوير به اتاق ضبط مغناطيسى منتقل و در آنجا توسط دستگاه‌هاى پيچيده‌اى ضبط مى‌شوند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مسابقات هاپکیدو , حر منصوری , دکتر پیمان جبلی , مسابقات قهرمانی جهان وزنه برداری 2017 , شبکه تولید , حیوانی , سمینار هم اندیشی , تنیس زنان , کمیته عالی انتخابات , روزهای خرداد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / الروح المجرد: فی ذکری الموحدالعظیم والعارف الکبیر الحاج السید هاشم الموسوی الحداد , بانک اطلاعاتی کتاب / هنردرمانی (هنر در روانشناسی و روانپزشکی) , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت‌نامه حضرت معصومه (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / چکمه‌های پدرم: خاطراتی از باورها و رفتار مستبدانه محمدرضا پهلوی , بانک اطلاعاتی کتاب / قرآن کریم , بانک اطلاعاتی کتاب / تحلیل فیلم , بانک اطلاعاتی کتاب / نغمه‌ها: پنجاه ترانه کودکان: مجموعه ترانه‌های بازی، لالایی، تولد، شادیانه و ... , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی عمومی , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , تلفن همراه , نرم افزار / بدون رقیب پیروز میدان شدن , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون بودجه سال 1381 کل کشور: فهرست و مشخصات طرحهای جدید, اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های ... ,

برخی منابع مهم خبری
javanonline.ir جوان آنلاین , rooyeshnews.com رویش , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , kojaro.com کجارو , varzesh3.com ورزش سه , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی