جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ / Friday, 20 October, 2017

توابع تولید و نهاده‌ها


طبق نظريهٔ کلاسيک توليد، بنگاه مى‌تواند ميزان معين از محصول Q را با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌هاى Xn...X1 توليد کند. رابطهٔ توليد به‌صورت زير بيان مى‌شود:
Q = f ( X1 , X2 , ...  Xn )
بازده نهاده i به‌عنوان مشتق dQ / dXi بيان مى‌شود که در آن مقدار تمام نهاده‌ها ثابت است به‌جز نهادهٔ i. بهترين مثال امکان تغيير بازدهى در جهانگردي، مربوط به بازدهى نيروى کار در توليد خوراکى‌ها و نوشيدنى‌ها مى‌شود. در يک رستوران فرضى که جا، فضا و تجهيزات ثابتى داشته باشد نيروى انسانى متفاوتى را مى‌توان براى عرضهٔ تعداد يکسانى شام مورد استفاده قرار داد. بنابراين، رستوران‌ها مى‌توانند سطوح مختلف بازدهى را داشته باشند. اما در عمل، در کل بخش سفر و جهانگردى تغيير عدهٔ نيروى انسانى در محل تماس کارکنان با مردم، به‌عنوان اقدامى به‌کار گرفته مى‌شود که نظر جهانگردان نسبت به کيفيت خدمات را عوض کند. اين کار مشخصه‌هاى محصول و بنابراين، خود محصول را تغيير مى‌دهد. در مکان‌هاى دور از چشم مصرف‌کننده، بازدهى کار، تجهيزات و دارائى را راحت‌تر مى‌توان تشخيص داد.
مقدار معين از محصول Q را مى‌توان با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌ها توليد کرد. شکل هندسى اين ترکيب‌ها را منحنى‌هاى هم‌مقدارى محصول مى‌نامند. در هر زمان خاص، ترکيب بهينهٔ نهاده‌ها با هزينه‌هاى نسبى نهاده‌هاى Xn ... X1 چنان رابطه‌اى دارد که حداقل هزينهٔ کل (منحنى هم‌مقدارى هزينه) به‌دست آيد. کاربرد اين نوع تحليل براى بنگاه‌هاى مسافرتى و جهانگردى در کوتاه‌مدت مشکلات شديدى دارد و اساساً به همين دليل، در توليد بيشتر محصولات جهانگردى نهاده‌ها در کوتاه‌مدت رابطهٔ ثابتى با يکديگر دارند. اين پديده براى مثال، عکس فعاليتى باغبانى است که در آن مى‌توان در مناطقى که قيمت زمين شديداً ترقى کرده است نيروى کار و روش‌هاى رشد گلخانه‌اى را جايگزين آن کرد. در جهانگردى براى مثال، اتوبوس جهانگردان به يک راننده نياز دارد و بيشتر يا کمتر آن زائد است يا ناممکن. در جهانگردي، تنها در دراز مدت جايگزين نهاده‌ها با يکديگر اهميت مى‌يابد. براى مثال، در پخش خدمات مسافرتى و جهانگردي، تکنولوژى سرمايه بر فروش کامپيوترى را مى‌توان جايگزين آژانس‌هاى مسافرتى کاربر کرد. دفتر ملى جهانگردى نيز بايد در مورد نحوهٔ تخصيص بودجه بين استخدام نيروى انسانى در بخش فروش و تبليغات در رسانه‌هاى عمومي، تصميمات استراتژيکى اتخاذ کند.
  رويکردهاى برنامه‌ريزى
برنامه‌ريزى خطى و غير خطى روش‌هاى مفيدترى براى بررسى مسائل توليد در بخش سفر و جهانگردى هستند. اين فنون زمانى قابل استفاده هستند که نهاده‌هاى کوتاه‌مدت روابط ثابتى با يکديگر داشته باشند و به توليد بيش از يک محصول اختصاص يابند. اين رويکرد براى بنگاه‌هائى چون هتل‌هاى شهرى اهميت دارد که پول، نيروى انساني، فضا و تجهيزات را بايد بين خدمات ميزباني، برگزارى کنفرانس و نظاير آن تخصيص دهند.
برنامه‌ريزى همچنين اجازه مى‌دهد تا ظرفيت ثابت به‌عنوان محدوديت سيستم مفروض قرار گيرد. ظرفيت ثابت مشخصهٔ بنگاه‌هاى حمل و نقل و اقامتگاه‌ها است که در آن در کوتاه‌مدت، عرضه، ظرفيت محدود و نيز دربستى دارد. براى مثال، يک وسيلهٔ نقليه X صندلى دارد که در زمان معين تنها در يک مسير قابل استفاده است. اگر وسيلهٔ نقليهٔ ديگرى وجود نداشته باشد ظرفيت X واحد خواهد بود و اگر وجود داشته باشد افزايش نهائى توليد مى‌تواند 'به‌طور دربست' تنها X صندلى باشد.
يک برنامهٔ خطى ساده با تعيين يک تابع هدف مانند حداکثر کردن سود حاصل از توليد يک يا چند محصول آغاز مى‌شود. اين تابع مى‌توند شکل زير را داشته باشد:
P = a X1 + b X2 حداکثر کردن: هدف
در اين تابع P است، سود، X1 و X2 محصولات و a و b سود حاصل از هر واحد از اين محصولات. روابط توليدى بين داده‌ها و ستاده‌ها به شکل محدوديت‌هائى است که ميزان داده‌هاى لازم براى توليد ستاده‌هاى معين و ظرفيت داده‌هاى موجود را معين مى‌کند. اين روابط مى‌توانند شکل زير را داشته باشند:
i1 X1 + i2 X2 + s1 = c1 : مقيد به
j1 X1 + j2 X2 + s2 = c2
در اين معاملات i1 و i2 و j1 و j2 به ترتيب ميزان داده‌هاى i و j براى توليد يک واحد از محصول X1 و X2 است. c1 و c2 موجودى داده‌ها و s1 و s2 مقدار داده‌هاى بالااستفاده هستند (معمولاً به‌عنوان متغيرهاى بى‌اثر، نام برده مى‌شوند).
علاوه بر اين، تمام متغيرها بايد بزرگتر از صفر باشند يا مساوى با صفر (محدوديت منفى نبودن متغير). براى مثال، بنگاه نمى‌تواند ستاده‌ها را به مقدار کمتر از صفر عرضه کند.
اين شکل سادهٔ برنامهٔ خطي، ثابت بودن بازده مقياس و رابطهٔ کاربرد نهاده‌ها را مفروض مى‌گيرد. نوع ديگر اين روابط و بازده متغير مقياس را مى‌توان با استفاده از روش‌هاى بغرنج‌تر برنامه‌ريزى غير خطى و نقطه‌اي، مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اينجا نيز حداکثر کردن سود تحت شرايط ثابت (يعنى قيمت ثابت براى هر مقدار از توليد محصول)، تابع هدف است که اين وضعيت تنها در بازار رقابت کامل رخ مى‌دهد. تصوير واقع‌بينانه‌تر که همان رقابت ناقص در بخش سفر و جهانگردى است و وجود هدف‌هاى ديگر نياز به توابع هدف غير خطى دارد.
تجربه و تحليل توليد دراز مدت از اين هم بغرنج‌تر است زيرا دراز مدت يعنى:
- مقياس توليد قابل تغيير است و ظرفيت را مى‌توان با روش‌هائى چون افزايش سرمايه، توسعهٔ ساختمان هتل يا خريد افزايش داد.
- در واکنش به تغيير هزينهٔ نسبى داده‌ها، روش‌هاى توليد قابل تغيير است، به‌ويژه در کل نظام توليد که سرمايه را مى‌توان جايگزين نيروى کار را کرد.
- مشخصه‌هاى محصول قابل تغيير هستند؛ آن هم نه در واکنش به تقاضاى بالفعل بلکه بر اث تصميم مديريت. براى مثال، پارک موضوعى مى‌تواند جاذبهٔ تازه‌اى را عرضه کند يا رستوران سبک آشپزى را تغيير دهد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مرز ایران و افغانستان , صولت , وزیر کشور تونس , معجون سیاه دانه , بازار پسندی , Tablet prices , جشنواره امام رضا(ع) , یک زن فلسطینی , محمدرضا مجیدی , دریافت تسهیلات , منچست سینی , هندوهای افراطی , lucy , گفت و گو با وکیلی , پور محمدی , اختلاف دما , اهدای کلیه , اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی , شورای معاونان , واحدهای صنعتی احیا شده , محمد رضا صادقی , جنگنده های ترکیه , حسین مهکام , آرت فر تهران , جنگ افروزی , محمد رضا دربندی , بن ویدر , وضعیت بیکاری , مانائوس , حیات وحش موته , حرم دانیال , قطار شهری , ستاد ملی صبر , پکن 2022 , نی سان , جبهه مقاومت اسلامی , ارزنده , رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران , پناهنده , آزاده شیخی , تجهیز اراضی , کاوشگر داون , جانباز حیدری , مرکزسلامت , المپیاد دانش آموزی , میزگرد خبری , Free App , دی و دلبر , بدهی مالی در فوتبال , رییس پلیس راه استان ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه طبقه‌بندی شده فیزیک نظام جدید: کنکورهای سراسری و آزاد همراه ... , بانک اطلاعاتی کتاب / پیروزی فکر , فرهنگی و هنری / نقاشی / بزرگان نقاشی / پیکاسو و پیچیدگی بی‌پایان حیات , اقتصاد و بازرگانی / صنعت توریسم / صنعت گردشگری / سیر تحول آموزش صنعت گردشگری و هتلداران در ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه پرسش‌های طلایی ادبیات و عربی پیش‌دانشگاهی (2) , بانک اطلاعاتی گردشگری / بسطام و خرقان - شاهرود , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی (2): دوره‌ی پیش‌دانشگاهی , سیاسی / جهان / شخصیتها / معماران عصر سلطه , بانک اطلاعاتی کتاب / گونش یوردو , بانک اطلاعاتی کتاب / آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد شیمی (شیمی فیزیک ـ شیمی تجزیه) , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماریهای قلب و عروق / قلب زنان آسیب پذیرتر از مردان , بانک اطلاعاتی کتاب / منظر: الگو, ادراک و فرایند , بانک اطلاعاتی کتاب / منتخب مفاتیح‌الجنان 'درشت خط' , ورزشی / فوتبال / جام جهانی / ۲۹ روز تا جام جهانی , فرهنگی و هنری / موسیقی / موسیقی ایران / موسیقی ایران را به مکزیک می بریم , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش‌های چهارگزینه‌ای تفکیکی ریاضیات دوره‌ی راهنمایی , فرهنگ و جامعه / ادبیات و شعر / شعر / «پنهان» , علمی و آموزشی / آموزش و پرورش / عوامل مؤثر بر نظام های آموزشی , بانک اطلاعاتی گردشگری / فضاهای روستایی و عشایری ویژه ، استان لرستان , بهداشت و درمان / علوم پزشکی / علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / بررسی تأثیر دهانشویه‌های آلوپورینول و نرمال سالین بر پیشگیری از استوماتیت ناشی از شیمی درمانی ,

برخی منابع مهم خبری
computernews.ir رایانه خبر , energynewcomes.com تازههای انرژی , seemab.ir سیماب , aecinema.ir هنر و تجربه , shana.ir شانا , epe.ir اقتصاد پنهان , indexiran.ir ایندکس ایران , zendeginews.com زندگی , tehrooz.com تهران امروز , safirnews.com سفیر , parsnews.com پارس نیوز , sarihnews.com صریح , artna.org آرتنا , shahrkhabar.ir شهرخبر , salamat.ir سلامتیران , shahrdaronline.com شهردارآنلاین , shariyan.com شریان , naghola.com ناقلا , edunews.ir آموزش , salamati.ir سلامتی , baharnews.ir بهارنیوز , eramnews.ir ارم , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , bamdadonline.com بامداد , eshetab.com شتاب , asrekhodro.com عصر خودرو , ayaronline.ir عیار آنلاین , rouydad24.ir رویداد 24 , asemanweekly.com آسمان , seraj24.ir سراج 24 ,وبگردی
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها