سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ / Tuesday, 20 March, 2018

توابع تولید و نهاده‌ها


طبق نظريهٔ کلاسيک توليد، بنگاه مى‌تواند ميزان معين از محصول Q را با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌هاى Xn...X1 توليد کند. رابطهٔ توليد به‌صورت زير بيان مى‌شود:
Q = f ( X1 , X2 , ...  Xn )
بازده نهاده i به‌عنوان مشتق dQ / dXi بيان مى‌شود که در آن مقدار تمام نهاده‌ها ثابت است به‌جز نهادهٔ i. بهترين مثال امکان تغيير بازدهى در جهانگردي، مربوط به بازدهى نيروى کار در توليد خوراکى‌ها و نوشيدنى‌ها مى‌شود. در يک رستوران فرضى که جا، فضا و تجهيزات ثابتى داشته باشد نيروى انسانى متفاوتى را مى‌توان براى عرضهٔ تعداد يکسانى شام مورد استفاده قرار داد. بنابراين، رستوران‌ها مى‌توانند سطوح مختلف بازدهى را داشته باشند. اما در عمل، در کل بخش سفر و جهانگردى تغيير عدهٔ نيروى انسانى در محل تماس کارکنان با مردم، به‌عنوان اقدامى به‌کار گرفته مى‌شود که نظر جهانگردان نسبت به کيفيت خدمات را عوض کند. اين کار مشخصه‌هاى محصول و بنابراين، خود محصول را تغيير مى‌دهد. در مکان‌هاى دور از چشم مصرف‌کننده، بازدهى کار، تجهيزات و دارائى را راحت‌تر مى‌توان تشخيص داد.
مقدار معين از محصول Q را مى‌توان با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌ها توليد کرد. شکل هندسى اين ترکيب‌ها را منحنى‌هاى هم‌مقدارى محصول مى‌نامند. در هر زمان خاص، ترکيب بهينهٔ نهاده‌ها با هزينه‌هاى نسبى نهاده‌هاى Xn ... X1 چنان رابطه‌اى دارد که حداقل هزينهٔ کل (منحنى هم‌مقدارى هزينه) به‌دست آيد. کاربرد اين نوع تحليل براى بنگاه‌هاى مسافرتى و جهانگردى در کوتاه‌مدت مشکلات شديدى دارد و اساساً به همين دليل، در توليد بيشتر محصولات جهانگردى نهاده‌ها در کوتاه‌مدت رابطهٔ ثابتى با يکديگر دارند. اين پديده براى مثال، عکس فعاليتى باغبانى است که در آن مى‌توان در مناطقى که قيمت زمين شديداً ترقى کرده است نيروى کار و روش‌هاى رشد گلخانه‌اى را جايگزين آن کرد. در جهانگردى براى مثال، اتوبوس جهانگردان به يک راننده نياز دارد و بيشتر يا کمتر آن زائد است يا ناممکن. در جهانگردي، تنها در دراز مدت جايگزين نهاده‌ها با يکديگر اهميت مى‌يابد. براى مثال، در پخش خدمات مسافرتى و جهانگردي، تکنولوژى سرمايه بر فروش کامپيوترى را مى‌توان جايگزين آژانس‌هاى مسافرتى کاربر کرد. دفتر ملى جهانگردى نيز بايد در مورد نحوهٔ تخصيص بودجه بين استخدام نيروى انسانى در بخش فروش و تبليغات در رسانه‌هاى عمومي، تصميمات استراتژيکى اتخاذ کند.
  رويکردهاى برنامه‌ريزى
برنامه‌ريزى خطى و غير خطى روش‌هاى مفيدترى براى بررسى مسائل توليد در بخش سفر و جهانگردى هستند. اين فنون زمانى قابل استفاده هستند که نهاده‌هاى کوتاه‌مدت روابط ثابتى با يکديگر داشته باشند و به توليد بيش از يک محصول اختصاص يابند. اين رويکرد براى بنگاه‌هائى چون هتل‌هاى شهرى اهميت دارد که پول، نيروى انساني، فضا و تجهيزات را بايد بين خدمات ميزباني، برگزارى کنفرانس و نظاير آن تخصيص دهند.
برنامه‌ريزى همچنين اجازه مى‌دهد تا ظرفيت ثابت به‌عنوان محدوديت سيستم مفروض قرار گيرد. ظرفيت ثابت مشخصهٔ بنگاه‌هاى حمل و نقل و اقامتگاه‌ها است که در آن در کوتاه‌مدت، عرضه، ظرفيت محدود و نيز دربستى دارد. براى مثال، يک وسيلهٔ نقليه X صندلى دارد که در زمان معين تنها در يک مسير قابل استفاده است. اگر وسيلهٔ نقليهٔ ديگرى وجود نداشته باشد ظرفيت X واحد خواهد بود و اگر وجود داشته باشد افزايش نهائى توليد مى‌تواند 'به‌طور دربست' تنها X صندلى باشد.
يک برنامهٔ خطى ساده با تعيين يک تابع هدف مانند حداکثر کردن سود حاصل از توليد يک يا چند محصول آغاز مى‌شود. اين تابع مى‌توند شکل زير را داشته باشد:
P = a X1 + b X2 حداکثر کردن: هدف
در اين تابع P است، سود، X1 و X2 محصولات و a و b سود حاصل از هر واحد از اين محصولات. روابط توليدى بين داده‌ها و ستاده‌ها به شکل محدوديت‌هائى است که ميزان داده‌هاى لازم براى توليد ستاده‌هاى معين و ظرفيت داده‌هاى موجود را معين مى‌کند. اين روابط مى‌توانند شکل زير را داشته باشند:
i1 X1 + i2 X2 + s1 = c1 : مقيد به
j1 X1 + j2 X2 + s2 = c2
در اين معاملات i1 و i2 و j1 و j2 به ترتيب ميزان داده‌هاى i و j براى توليد يک واحد از محصول X1 و X2 است. c1 و c2 موجودى داده‌ها و s1 و s2 مقدار داده‌هاى بالااستفاده هستند (معمولاً به‌عنوان متغيرهاى بى‌اثر، نام برده مى‌شوند).
علاوه بر اين، تمام متغيرها بايد بزرگتر از صفر باشند يا مساوى با صفر (محدوديت منفى نبودن متغير). براى مثال، بنگاه نمى‌تواند ستاده‌ها را به مقدار کمتر از صفر عرضه کند.
اين شکل سادهٔ برنامهٔ خطي، ثابت بودن بازده مقياس و رابطهٔ کاربرد نهاده‌ها را مفروض مى‌گيرد. نوع ديگر اين روابط و بازده متغير مقياس را مى‌توان با استفاده از روش‌هاى بغرنج‌تر برنامه‌ريزى غير خطى و نقطه‌اي، مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اينجا نيز حداکثر کردن سود تحت شرايط ثابت (يعنى قيمت ثابت براى هر مقدار از توليد محصول)، تابع هدف است که اين وضعيت تنها در بازار رقابت کامل رخ مى‌دهد. تصوير واقع‌بينانه‌تر که همان رقابت ناقص در بخش سفر و جهانگردى است و وجود هدف‌هاى ديگر نياز به توابع هدف غير خطى دارد.
تجربه و تحليل توليد دراز مدت از اين هم بغرنج‌تر است زيرا دراز مدت يعنى:
- مقياس توليد قابل تغيير است و ظرفيت را مى‌توان با روش‌هائى چون افزايش سرمايه، توسعهٔ ساختمان هتل يا خريد افزايش داد.
- در واکنش به تغيير هزينهٔ نسبى داده‌ها، روش‌هاى توليد قابل تغيير است، به‌ويژه در کل نظام توليد که سرمايه را مى‌توان جايگزين نيروى کار را کرد.
- مشخصه‌هاى محصول قابل تغيير هستند؛ آن هم نه در واکنش به تقاضاى بالفعل بلکه بر اث تصميم مديريت. براى مثال، پارک موضوعى مى‌تواند جاذبهٔ تازه‌اى را عرضه کند يا رستوران سبک آشپزى را تغيير دهد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
درمان اقتصاد , رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران , عابدیدنی , مایک راجرز , ناکجا آباد , جام جهانی ایتالیا , نهادهای فرهنگی , هواپیمای ای تی ار , المنشیه , عاشق واقعی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / امید , سیاسی / تاریخ سیاسی / جنگها / فتح خرمشهر از زبان یک افسر عراقی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده ریاضیات علوم انسانی: قابل استفاده داوطلبان کنکور هنرستانی و داوطلبان ... , بانک اطلاعاتی کتاب / جامعه‌شناسی (2) "سال سوم متوسطه" شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات تکمیلی دربرگیرنده کلیه مطالب کتاب درسی، ... , بانک اطلاعاتی کتاب / زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2) , خانه و خانواده / تعلیم و تربیت / والدین / پدر و حقوق کودک , بانک اطلاعاتی کتاب / حزب توده در خارج از کشور , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون حجامت و فصد به انضمام: زالو انداختن و کی‌کردن (داغ زدن): رهنمودهای چهارده معصوم (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / تارک دنیا مورد نیاز است: ده داستان تاسف‌بار , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / موسیقی / سعید رسا ,

برخی منابع مهم خبری
rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , asrekhodro.com عصر خودرو , tarafdari.ir طرفداری , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , fardanews.com فردا نیوز , parsine.com پارسینه , https: سخت افزار مگ , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , mehrnews.com خبرگزاری مهر , rooyeshnews.com رویش ,وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
گران ترین الماس جهان فروخته شد
دو مشتری عمده این الماس سفید بیضی ،از طریق تلفن در این مزایده شرکت کردند و در نهایت یکی از آنها موفق به خرید این الماس شد.