یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018

توابع تولید و نهاده‌ها


طبق نظريهٔ کلاسيک توليد، بنگاه مى‌تواند ميزان معين از محصول Q را با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌هاى Xn...X1 توليد کند. رابطهٔ توليد به‌صورت زير بيان مى‌شود:
Q = f ( X1 , X2 , ...  Xn )
بازده نهاده i به‌عنوان مشتق dQ / dXi بيان مى‌شود که در آن مقدار تمام نهاده‌ها ثابت است به‌جز نهادهٔ i. بهترين مثال امکان تغيير بازدهى در جهانگردي، مربوط به بازدهى نيروى کار در توليد خوراکى‌ها و نوشيدنى‌ها مى‌شود. در يک رستوران فرضى که جا، فضا و تجهيزات ثابتى داشته باشد نيروى انسانى متفاوتى را مى‌توان براى عرضهٔ تعداد يکسانى شام مورد استفاده قرار داد. بنابراين، رستوران‌ها مى‌توانند سطوح مختلف بازدهى را داشته باشند. اما در عمل، در کل بخش سفر و جهانگردى تغيير عدهٔ نيروى انسانى در محل تماس کارکنان با مردم، به‌عنوان اقدامى به‌کار گرفته مى‌شود که نظر جهانگردان نسبت به کيفيت خدمات را عوض کند. اين کار مشخصه‌هاى محصول و بنابراين، خود محصول را تغيير مى‌دهد. در مکان‌هاى دور از چشم مصرف‌کننده، بازدهى کار، تجهيزات و دارائى را راحت‌تر مى‌توان تشخيص داد.
مقدار معين از محصول Q را مى‌توان با ترکيب‌هاى گوناگون نهاده‌ها توليد کرد. شکل هندسى اين ترکيب‌ها را منحنى‌هاى هم‌مقدارى محصول مى‌نامند. در هر زمان خاص، ترکيب بهينهٔ نهاده‌ها با هزينه‌هاى نسبى نهاده‌هاى Xn ... X1 چنان رابطه‌اى دارد که حداقل هزينهٔ کل (منحنى هم‌مقدارى هزينه) به‌دست آيد. کاربرد اين نوع تحليل براى بنگاه‌هاى مسافرتى و جهانگردى در کوتاه‌مدت مشکلات شديدى دارد و اساساً به همين دليل، در توليد بيشتر محصولات جهانگردى نهاده‌ها در کوتاه‌مدت رابطهٔ ثابتى با يکديگر دارند. اين پديده براى مثال، عکس فعاليتى باغبانى است که در آن مى‌توان در مناطقى که قيمت زمين شديداً ترقى کرده است نيروى کار و روش‌هاى رشد گلخانه‌اى را جايگزين آن کرد. در جهانگردى براى مثال، اتوبوس جهانگردان به يک راننده نياز دارد و بيشتر يا کمتر آن زائد است يا ناممکن. در جهانگردي، تنها در دراز مدت جايگزين نهاده‌ها با يکديگر اهميت مى‌يابد. براى مثال، در پخش خدمات مسافرتى و جهانگردي، تکنولوژى سرمايه بر فروش کامپيوترى را مى‌توان جايگزين آژانس‌هاى مسافرتى کاربر کرد. دفتر ملى جهانگردى نيز بايد در مورد نحوهٔ تخصيص بودجه بين استخدام نيروى انسانى در بخش فروش و تبليغات در رسانه‌هاى عمومي، تصميمات استراتژيکى اتخاذ کند.
  رويکردهاى برنامه‌ريزى
برنامه‌ريزى خطى و غير خطى روش‌هاى مفيدترى براى بررسى مسائل توليد در بخش سفر و جهانگردى هستند. اين فنون زمانى قابل استفاده هستند که نهاده‌هاى کوتاه‌مدت روابط ثابتى با يکديگر داشته باشند و به توليد بيش از يک محصول اختصاص يابند. اين رويکرد براى بنگاه‌هائى چون هتل‌هاى شهرى اهميت دارد که پول، نيروى انساني، فضا و تجهيزات را بايد بين خدمات ميزباني، برگزارى کنفرانس و نظاير آن تخصيص دهند.
برنامه‌ريزى همچنين اجازه مى‌دهد تا ظرفيت ثابت به‌عنوان محدوديت سيستم مفروض قرار گيرد. ظرفيت ثابت مشخصهٔ بنگاه‌هاى حمل و نقل و اقامتگاه‌ها است که در آن در کوتاه‌مدت، عرضه، ظرفيت محدود و نيز دربستى دارد. براى مثال، يک وسيلهٔ نقليه X صندلى دارد که در زمان معين تنها در يک مسير قابل استفاده است. اگر وسيلهٔ نقليهٔ ديگرى وجود نداشته باشد ظرفيت X واحد خواهد بود و اگر وجود داشته باشد افزايش نهائى توليد مى‌تواند 'به‌طور دربست' تنها X صندلى باشد.
يک برنامهٔ خطى ساده با تعيين يک تابع هدف مانند حداکثر کردن سود حاصل از توليد يک يا چند محصول آغاز مى‌شود. اين تابع مى‌توند شکل زير را داشته باشد:
P = a X1 + b X2 حداکثر کردن: هدف
در اين تابع P است، سود، X1 و X2 محصولات و a و b سود حاصل از هر واحد از اين محصولات. روابط توليدى بين داده‌ها و ستاده‌ها به شکل محدوديت‌هائى است که ميزان داده‌هاى لازم براى توليد ستاده‌هاى معين و ظرفيت داده‌هاى موجود را معين مى‌کند. اين روابط مى‌توانند شکل زير را داشته باشند:
i1 X1 + i2 X2 + s1 = c1 : مقيد به
j1 X1 + j2 X2 + s2 = c2
در اين معاملات i1 و i2 و j1 و j2 به ترتيب ميزان داده‌هاى i و j براى توليد يک واحد از محصول X1 و X2 است. c1 و c2 موجودى داده‌ها و s1 و s2 مقدار داده‌هاى بالااستفاده هستند (معمولاً به‌عنوان متغيرهاى بى‌اثر، نام برده مى‌شوند).
علاوه بر اين، تمام متغيرها بايد بزرگتر از صفر باشند يا مساوى با صفر (محدوديت منفى نبودن متغير). براى مثال، بنگاه نمى‌تواند ستاده‌ها را به مقدار کمتر از صفر عرضه کند.
اين شکل سادهٔ برنامهٔ خطي، ثابت بودن بازده مقياس و رابطهٔ کاربرد نهاده‌ها را مفروض مى‌گيرد. نوع ديگر اين روابط و بازده متغير مقياس را مى‌توان با استفاده از روش‌هاى بغرنج‌تر برنامه‌ريزى غير خطى و نقطه‌اي، مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اينجا نيز حداکثر کردن سود تحت شرايط ثابت (يعنى قيمت ثابت براى هر مقدار از توليد محصول)، تابع هدف است که اين وضعيت تنها در بازار رقابت کامل رخ مى‌دهد. تصوير واقع‌بينانه‌تر که همان رقابت ناقص در بخش سفر و جهانگردى است و وجود هدف‌هاى ديگر نياز به توابع هدف غير خطى دارد.
تجربه و تحليل توليد دراز مدت از اين هم بغرنج‌تر است زيرا دراز مدت يعنى:
- مقياس توليد قابل تغيير است و ظرفيت را مى‌توان با روش‌هائى چون افزايش سرمايه، توسعهٔ ساختمان هتل يا خريد افزايش داد.
- در واکنش به تغيير هزينهٔ نسبى داده‌ها، روش‌هاى توليد قابل تغيير است، به‌ويژه در کل نظام توليد که سرمايه را مى‌توان جايگزين نيروى کار را کرد.
- مشخصه‌هاى محصول قابل تغيير هستند؛ آن هم نه در واکنش به تقاضاى بالفعل بلکه بر اث تصميم مديريت. براى مثال، پارک موضوعى مى‌تواند جاذبهٔ تازه‌اى را عرضه کند يا رستوران سبک آشپزى را تغيير دهد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کریم , کارهای خانه , یک گام تا انقلاب , پارلمان دهم , کودکان نابغه , قلدر , آمریگا , گل شرق , ابمیوه گیری , همایش طلایه داران تبلیغ ,

مقالات پربیننده امروز
تفریح و سرگرمی , طالع بینی , طالع بینی روزانه / ۱دی , شخصیت‌ها , علمی , پزشک و طبیب / میرزاقربانعلی برهان قزوینی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات امتحانی ریاضیات (2) شامل: نکته, فرمول, 1000 سوال امتحانی, تمرینات تکمیلی و ... , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , نرم‌افزار , سیستم عامل / نقدی بر طرح سیستم عامل ملی , هنر , موسیقی , سازهای موسیقی / اپی نت epinet , بانک اطلاعاتی کتاب / بوطیقای معماری (آفرینش در معماری) تئوری طراحی: راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت معماری , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , موفقیت در کسب و پیشه / اسرار هفتگانه راهبری کسب و کار درعصر جدید , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با ادیان بزرگ , بانک اطلاعاتی کتاب / کرمان و انقلاب اسلامی به روایت تصویر , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , اینترنت و شبکه , اینترنت / ما را دعوت نکنید، لطفاً! ,

برخی منابع مهم خبری
isna.ir ایسنا , car.ir کار(خودرو) , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , didarnews.ir دیدارنیوز , e-estekhdam.com ای استخدام , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , afkarpress.ir روزنامه افکار , irna.ir ایرنا , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد ,وبگردی
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند