شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

تاغ Haloxylon SPP


   کنار Zizyphus Spina- Christi
کنار درختى است که مخصوص نواحى گرم خشک و نيم گرم جنوب کشور است. گرچه ارتفاع درخت کنار به بيش از هشت متر مى‌رسد ولى در منطقه به علت استفاده بيش از حدى که در چرا از آن شده است. اين درخت به‌صورت درختچه درآمده است. ميوه کنار در محل طالبين زياد دارد و به‌عنوان ميوه خوراکى براى انسان خريد و فروش مى‌شود. کنار داراى شاخه‌هاى زياد، بلند و نسبت با رنگ باز است. برگ‌هاى کنار تخم‌مرغى شکل و کشيده است که از کوبيدن و سائيدن آن پودرى به‌دست مى‌آيد که سدر ناميده مى‌شود و براى شستشوى سر از آن استفاده مى‌گردد.
کنار درخت و درختچه است که بيشتر براى تعليف شتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اين گياه با خشکي، کم‌آبى و مناطق گرم سازش دارد.
   گهورک Prosopis Stephaniana Spreng
درختچه‌اى است که در بعضى مواقع ارتفاع آن در محل به چهار متر مى‌رسد داراى خار زيادى است که به اشکال مورد تعليف دام قرار مى‌گيرد. اين درختچه داراى ميوه‌هاى شبيه بادام زمينى ولى بزرگتر از آن است که در تغذيه محلى نقش مهمى را ايفاء مى‌کند درختچه‌اى تيره لگومينوز است و ميوه آن داراى ارزش غذائى نسبتاً خوبى است. شتر علاوه بر استفاده از ميوه آن از سرشاخه‌هاى جوان آن استفاده مى‌نمايد. برگ آن مرکب و داراى تعدادى برگچه‌هاى باريک مى‌باشد.
   دونى Medicago SPP
مرغوب‌ترين گونه علوفه مرتعى است اين گياه از خانواده لگومينوز بوده و به آن اصطلاحاً شبدر وحشى نيز مى‌گويند. گياه يکساله بوده که در حوالى نهرهاى آب مزارع نخيلات و مرکبات و خصوصاً مزارع صيفى مخصوصاً در سال‌هاى پرباران به حد کافى مى‌‌رويد ارزش آن در بازار از تمام انواع علوفه هرز باغات که به‌صورت بسته‌بندى شده به‌فروش مى‌رسد بالاترين مى‌باشد. گونه‌اى از اين گياه به نام M.Polymorpha مورد تغذيه شتر قرار مى‌گيرد.
   استبرق Calotropis Procera
درختى مخصوص مناطق گرمسيرى است که سرماى زمستان‌هاى آن به زير صفر نمى‌رسد. از اين درخت در قديم بالاخص در مناطق گرمسير مثل خوزستان ابريشم تهيه مى‌‌نمودند. چون اندام‌هاى اين درخت شيرابه سفيد رنگى دارد اهالى معتقد هستند که شيرابه آن مى‌تواند درمان بعضى از دردها را بنمايد. از اين درخت علاوه بر تهيه ابريشم مى‌تواند کاغذ، کائوچو يا در مواردى خاص علوفه تهيه نمود.
استبرق برگ‌هاى پهن و متقابل دارد که فاقد دمبرگ بوده و پشت و روى آن‌را کرک‌هاى سفيد رنگ و بسيار ظريف پوشانيده است. قطر برگ‌هاى اين درخت به حدود به دو ميلى‌متر مى‌رسد. شتران معمولاً از برگ‌هاى تازه اين گياه تغذيه مى‌کنند.
   لاتى Crotalaria SPP
گياهى است از خانواده لگومينوز بوده که در طرف بندرعباس خصوصاً جاده ميناب - بندرعباس وجود دارد. درختچه‌اى است کوچک انتهاى شاخه‌هاى آن خار مانند است و برگ‌هاى آن محدود و به‌واسطه موهاى ابريشمين خود سفيد رنگ به‌نظر مى‌رسد و شامل ۳ برگچه است. لاتى از نباتتى است که صرفاً شتر آن‌را مورد تعليف قرار مى‌دهد. شتران ايرانى نيز از برگ‌هاى تازه C.Frufuracea تغذيه مى‌نمايد.
   خارخسک Tribulus Terrastris
گياهى از نوع نباتات يکساله تابستانى است که به حد وفور يافت مى‌شود. اين گياه معمولاً در نواحى بياباني، حاشيه کوير و نقاط کوهستانى کشور وجود دارد و به علت اينکه خاردار مى‌باشد. دام‌هاى ديگر کمتر از آن استفاده مى‌کنند اما شتر به راحتى از آن تغذيه مى‌نمايد.
   شنبليله Trigonella
اين گياه شبيه يونجه است با اين تفاوت که برگ آنها کوتاهتر و گل آنها زرد رنگ و ريشه‌هاى آنها بسيار قوى و ساقه‌هاى آنها منشعب و نيمه راست مى‌باشد. اين انواع ويژه نواحى کوهستانى بوده و در مراتع طبيعى در گوشه و کنار يافت مى‌شود. اين گياه به علت خوش‌خوراکى مورد چراى مفرط قرار مى‌گيرد.
   کهور Prosopis SPP
از خانواده لگومينوز بوده و به‌صورت درختانى بلند و تنومند وجود دارد محل رويش و پراکنش اين گياه در جنوب کشور، بندرعباس، جيرفت، و بلوچستان است و در هرمزگان نيز در اکثر نقاط کشور وجود دارد. برگ‌هاى آن مرکب مضاعف و داراى ۳-۲ جفت برگچه مرکب مى‌باشد. هر يک از آنها شامل ۱۲-۶ جفت برگچه مى‌باشد. ميوه آن دو غلافه و نازک به شکل لوبيا مى‌باشد و جهت مصرف دام بسيار خوشمزه مى‌باشد و خصوصاً گوسفند و بز از ميوه آن استفاده مى‌نمايند. شتران معمولاً از برگ خشک اين درختان تغذيه مى‌کنند و دوگونه آن به نام‌هاى P.Africana، P.Spicigera مورد تغذيه شتر قرار مى‌گيرد.
   اسکنيل Calligonum SPP
انتشار اينگونه از مصر و عربستان و سوريه تا ايران و افغانستان و پاکستان مى‌‌باشد و در نقاط مختلف خشک و نيمه خشک کشور مخلوط با گونه‌هاى ديگر ديده مى‌شود در بندرعباس جاسک، ايرانشهر، طبس، کرمان و خوزستان انتشار دارد. ارتفاع اين درختچه حدود ۲ متر با انشعابات زياد موجدار و به هم بافته است. برگ‌هاى آن درفشى است و سريع مى‌ريزد طول برگ حدود ۵-۱ ميلى‌متر بوده دوکى شکل آن ۱۳-۱۲ ميلى‌متر طول دارد. اين درختچه مورد تعليف انواع مردم مخصوصاً شتر قرار مى‌گيرد.
   Lycium SPP
اين نبات معمولاً در مناطق کم باران خصوصاً حواشى ساحل روئيده و به‌جز شتران و گاهى اوقات بزها، ساير دام‌ها نمى‌توانند از اين گياه تغذيه نمايند. اين درختچه از خانواده Solanceae مى‌باشد. علاوه بر بندرعباس و آذربايجان، ميانه، زنجان، دشت گرگان، شيراز و خوزستان و بلوچستان وجود دارد. برگ‌هاى آنها باريک کشيده، طول برگ‌ها ۱۰-۵ برابر پهناى آن است. اين گياه را در زبان محلى زهير گويند.
   قيچ Zygohyllum SPP
يکى از بوته‌ها است که در مناطق بياباني، نيمه بيابانى و جلگه‌اى ايران به‌وفور يافت مى‌شود. ارتفاع قسمت چوبى اين گياه بيش از يک متر نمى‌باشد. اين گياه جهت تغذيه شتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد و بنا بر گزارشات رسيده سه‌گونه از اين به نام‌هاى Z.Coccineum، Z.Album، Z.Atriplicoides مورد تغذيه شتر قرار مى‌گيرد.
   گز Tamatix SPP
يکى از انواع درختان مناطق بيابانى و نيمه خشک است که شتر از شاخ و برگ آن تغذيه مى‌کند.
   گون Astragalus SPP
گياهى علوفه‌اى از خانواده لگومينوز مى‌باشد و داراى انواع بسيارى است و تقريباً تمام انواع آن خوشخوراک مى‌باشد. برخى از آنها علفى و يا چوبى بدون ساقه و بعضى ديگر داراى ساقه کوتاه در روى زمين و بالاخره عده‌اى داراى ساقه‌هاى خوابيده روى زمين يا راست مى‌باشند. دامنه پراکندگى آنها از آذربايجان تا فارس و از شمال تا خراسان مى‌باشد. اين گياهان معمولاً در برابر چراى مفرط مقاوم مى‌باشند. گياهان اينگونه داراى رشد سريع و دوام چند ساله بوده با بذرپاشى طبيعى مى‌تواند تکثير پيدا نمايد.
   تاغ Haloxylon SPP
درختى است که در مناطق جلگه، نيمه بيابانى و بيابانى رشد مى‌کند و گاهى ارتفاع آن تا چندين متر مى‌رسد. داراى شاخ‌ها و شاخک‌هاى شکننده و برگه‌هاى ريزى است که شترها به‌راحتى برروى آنها تغذيه مى‌کنند. اين درخت در مناطق حاشيه مديترانه، مصر، سوريه، لبنان،اردن، صحرايى سينا و ايران پراکنده است و بنا بر گزارش محققين، شتر برروى دوگونه از اين گياه به نام‌هاى H.Salicomicum، H.Articulatrum تغذيه مى‌نمايد.
   نيل Indiofera SPP
گياهى از خانواده لگومينوز چند ساله است که بيشتر در مناطق نيمه گرمسيرى مى‌رويد و در سيستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان يافت مى‌شود. گونه‌هاى متعددى از اين گياه به نام‌هاى I.Dbtongifolia I.Ruspoli I.Schimperi I.Spinosa I.Intricata I.Arrecta مورد تغذيه شتر قرار مى‌گيرد و شتران معمولاً از همه اجزاءِ اين گياه جهت تغذيه استفاده مى‌کنند.
   درمنه Artemisia SPP
يکى از گياهان مشخص مناطق جلگه‌اى مى‌باشند که در مناطقى مانند تهران، خراسان، کرمان و مناطق جنوبى کشور ديده مى‌شوند و اغلب با گياهان غيرنمک دوست از خانواده اسفناج همراه هستند و يا جانشين آنها مى‌گردند. دوگونه از اين گياه به نام‌هاى A.Herba-Albo، A.Campestris مورد تغذيه شتر قرار مى‌گيرند.
   خارگونى Noaeo Muctonata
گياهى بوته‌اى است که فلور جلگه‌اى ايران مى‌باشد و تقريباً در تمامى نواحى ديده مى‌شود.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دیدار وزرای خارجه ایران و افغانستان در نیویورک , نظارت بر واحدها , گربه ماهی , دوازدهم فرودین , تحریم های واشنگتن , استعمار فرانسه , حمایت از ورزش , معاوی , رمان انقلابی , شاخص هم‌وزن ,

مقالات پربیننده امروز
اقتصاد و بازرگانی / صنایع نفت و گاز / نفت / پایان مهمانی نفتی , بانک اطلاعاتی کتاب / نویسندگان معاصر ایتالیا , سیاسی / ایران / انتخابات / بازار داغ تبلیغات انتخاباتی , علمی و آموزشی / تکنولوژی / نانو بیو / دسته‌بندی‌های کاربردی و اولویت‌های تحقیقاتی- تجاری , بانک اطلاعاتی کتاب / خانواده نیک اختر , بانک اطلاعاتی کتاب / مهارت زندگی: تغییر افکار منفی، جلوگیری از قربانی شدن و بازیچه قرار گرفتن، برقراری ارتباط بهتر با دیگران از طریق تکیه بر احساسات و عواطف، تغییر... , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / نرم‌افزار / ویروس / آنتی ویروس چیست؟ , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیریت منابع انسانی / بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی , بانک اطلاعاتی کتاب / گروه نجات , ورزشی / دانستنیهای ورزشی / دانستنی‌های پزشکی / کنترل هورمون ها در دستان شماست! ,

برخی منابع مهم خبری
cinemakhabar.ir سینما خبر , fa.alalam.ir العالم , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , zamandaily.ir روزنامه زمان , fartaknews.com فرتاک نیوز , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , rasad.org رصد , shabakeh-mag.com مجله شبکه , rokna.ir رکنا , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران ,وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
    پذیرش تغییرات
    مقاومت کردن در برابر تغییراتی که در زندگی روی می دهند چیزی را عوض نمی کند بلکه این مقاومت تنها باعث می شود که آسیب بیشتری به شما وارد شود و صدمات بیشتری ببینید به یاد داشته باشید …