سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ / Tuesday, 21 November, 2017

بررسی‌های آزمایشگاهی در آفازی


آفازى اختلال در درک يا توليد زبان گفتارى يا نوشتاى مى‌باشد. آفازى ممکن است براساس تظاهرات باليني، موقعيت آناتوميک ضايعه زمينه‌اي، اتيولوژي، و سمپتوم‌هاى بالينى همراه تقسيم‌بندى شود. (جدول ويژگى‌هاى بالينى آفاز و بيمارى‌هاى وابسته به آن).
CT اسکن يا MRI محل و طبيعت ضايعه را مشخص مى‌کند. آنژيوگرافى به تعريف دقيق سندرم‌هاى عروقى خاص کمک مى‌کند.
   درمان
گفتاردرمانى ممکن است در درمان انواع خاصى از آفازى مفيد باشد.
   ويژگى‌هاى بالينى آفازى و بيمارى‌هاى وابسته به آن
  ادراک تکرار زبان گفتارى ناميدن روانى
ورنيکه تخريب شده تخريب شده تخريب شده حفظ شده يا افزايش يافته
بروکا حفظ شده (غير از دستور زبان) تخريب شده تخريب شده کاهش يافته
گلوبال تخريب شده تخريب شده تخريب شده کاهش يافته
هدايتى حفظ شده تخريب شده تخريب شده حفظ شده
ترانس کورتيکال غير سليس (حرکتى) حفظ شده حفظ شده تخريب شده تخريب شده
ترانس کورتيکال سليس (حسى) تخريب شده حفظ شده تخريب شده حفظ شده
ايزولاسيون تخريب شده اکولاليا تخريب شده فاقد گفتار هدفمند
آنوميک حفظ شده حفظ شده تخريب شده حفظ شده غير از وفقه‌هاى يافتن لغت
کرى خالص کلمات تنها براى زبان گرفتارى تخريب شده تخريب شده حفظ شده حفظ شده
آلگزى خالص تنها براى خواند تخريب شده حفظ شده حفظ شده حفظ شده
  آفازى کلوبال
  اتيولوژى
اتيولوژى انسداد شريان کاروتيد داخلى (ICA) يا شريان سربرال ميانى (MCA) که خونرسانى نيمکره غالب را برعهده دارند (با شيوع کمتر خونريزي، تروما، يا تومور)، که منجر به ضايعه گسترده‌اى در لوب‌هاى فرونتال، پاريتال، و تامپورال فوقانى مى‌شود.
  تظاهرات بالينى
تظاهرات بالينى همه وجوه گفتار و زبان تخريب شده‌اند. بيمار نمى‌تواند بخواند، بنويسيد، يا تکرار کند و درک شنيدارى ضعيفى دارد. خروجى گفتار به حداقل رسيده و غير سليس است. معمولاً همى‌پلژي، از دست رفتن حس نيمه بدن، و همى‌آنوپسى همونيموس وجود دارد.
  آفازى بروکا
  اتيولوژى
ايتولوژى ضايعه هسته‌اى حلقهٔ فرونتال تحتانى غالب (ناحيه بروکا) را درگير مى‌کند، اگرچه نواحى کورتيکال و ساب‌کورتيکال همراه با فيشور سيليون فوقانى و اينسولا نيز اغلب درگير مى‌باشند. به‌طور شايع به‌وسيلهٔ ضايعات عروقى درگيرکننده انشعاب فوقانى MCA به‌وجود مى‌آيد، و با شيوع کمتر علت آن مى‌تواند تومور، آبسه، متاستاز، هماتوم ساب‌دورال، و انسفاليت باشد.
  تظاهرات بالينى
تظاهرات بالينى خروجى گفتارى پراکنده، آهسته، پرانرژي، بدون آهنگ، به زحمت تلفظ شده، و تلگرافى مى‌باشد. بيشتر بيماران دچار تخريب شديد نوشتارى مى‌باشند. ادراک زبان نوشتارى و گفتارى نسبتاً حفظ شده است. بيمار غالباً نسبت به اين نقص آگاه بوده و به‌طور مشهود مأيوس است. در صورت وجود ضايعات بزرگ، يک همى‌پارزى عميق ممکن است ايجاد شود و چشم‌ها ممکن است به طرف ضايعه منحرف شوند. با شيوع بيشتر، درجات کمترى از ضعف کنترالترال صورت و بازو وجود دارد. از دست رفتن حس به‌ندرت ديده مى‌شود و ميدان‌هاى بينائى دست نخورده‌اند. آپراکسى بوکولينگوال (دهانى - زباني) همراه با اشکال در تقليد حرکات با زبان و لب‌ها يا اجراءِ اين فرامين بر طبق دستور شايع مى‌باشد. ممکن است به‌علت درگيرى فيبرهاى کورپوس کولوزوم يک آپراکسى در دست سمت ضايعه به‌وجود آيد.
  آفازى ورنيکه
  اتيولوژى
اتيولوژى انسداد آمبوليک انشعاب تحتانى MCA غالب (با شيوع کمتر خونريزي، تومور، انسفاليت، يا آبسه) که ناحيه پرى‌سيلوين خلفى را درگير مى‌سازد.
  تظاهرات بالينى
تظاهرات بالينى اگرچه گفتار به‌نظر مى‌رسد گرامري، آهنگين، و بدون استفاده از انرژى (سليس) باشد، اغلب در واقع به‌دليل اشتباه در استفاده از کلمات، ساختار جملات، و شدت و وجود نئولوژيسم و پارافازي، غير قابل درک مى‌باشد. ادراک موضوعا نوشتارى و گفتارى همانند خواندن، نوشتن، و تکرار به‌شدت تخريب شده است. معمولاً به نظر مى‌آيد بيمار از نقص خود آگاه نيست. علائم بالينى همراه ممکن است شامل نقص حسى لوپ پاريتال، و همى‌آنوپسمى همونيموس باشد. اختلالات حرکتى نادر است.
  آفازى هدايتى
آفازى هدايتى درک گفتار و نوشته تا حدود زيادى دست نخورده مانده است و خروجى صحبت سليس است، اگرچه پارافازى شايع مى‌باشد. تکرار به‌شدت متأثر شده است. بيشتر موارد به‌خاطر ضايعات ژيروس سوپرامارژينال لوب پاريتال غالب، لوب تامپورال فوقانى غالب، يا فاسيکولوس آرکوئيت ايجاد مى‌شود. ضايعات به‌طور تيپيک به‌خاطر آمبولى شاخه پاريتال بالارونده يا شاخه تامپورال خلفى MCA غالب به‌وجود مى‌آيد. سمپتوم‌هاى همراه شامل از دست رفتن حس نيمه مخالف بدن و همى‌آنوپسى مى‌باشد.
  کرى خالص کلمات
کرى خالص کلمات تقريباً فقدان کامل ادراک شنيدارى همراه با عدم توانائى تکرار يا ديکته‌نويسى و تقريباً حفظ زبان گفتارى و نوشتن خودبه‌خودى مى‌باشد. ادراک موضوعات ديده شده يا نوشته شده اولى‌تر از اطلاعات شنيده شده مى‌باشد. ضايعه يا ضايعات به‌طور تيپيک داخل يا نزديک کورتکس شنوائى اوليه (ژيروس هسل [Heschl's]) واقع در ژيروس تامپورال فوقانى قرار دارد. علل اين عارضه شامل انفارکسيون، خونريزي، يا تومور مى‌باشد.
  کورى خالص کلمات
کورى خالص کلمات عدم توانائى خواندن و اغلب نام بردن از رنگ‌ها همراه با حفظ سلامت گفتار، ادارک زبان، تکرار، و ديکته‌نويسى (آلکسى بدون آگرافي) مى‌باشد. ضايعه معمولاً کورتکس اوکسيپيتواستريت چپ و نواحى مشترک در بينائى و نيز فيبرهاى اسپلنيوم کورپوس کالوزوم که نواحى مشترک در بينائى راست و چپ را متصل مى‌کند را درگير مى‌سازد. بيشتر بيماران دچار همى‌آنوپسى همونيموس راست، نقص حس نيمه بدن، و اختلالات حافظه به‌دليل ضايعات عروقى درگيرکننده ناحيهٔ شريان سربرال خلفى چپ (PCA) نيز مى‌باشند. به‌ندرت تومور يا خونريزى مى‌تواند علت آن باشد.
  ايزولاسيون ناحيه گفتارى
هيپوتانسيون، ايسکمي، يا هيپوکسى مى‌تواند به انفارکسيون در نواحى مرزى بين نواحى سربرال قدامى - PCA-MCA، بدون ايجاد آسيب در ناحيه سيلوين MCA، گردد. مغز بيماران به‌شدت آسيب ديده است و تکرار کلمات گفته شده شبيه طوطى (اکولاليا) بدون گفتار خودبه‌خودى ادارک گفتار مى‌باشد.
  بررسى‌هاى آزمايشگاهى در آفازى
CT اسکن يا MRI محل و طبيعت ضايعه را مشخص مى‌کند. آنژيوگرافى به تعريف دقيق سندرم‌هاى عروقى خاص کمک مى‌کند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ستاد انتخابات کرج , شناسایی مین , سرلشکر فیروز ابادی , تساوری , بسیج کشور , راشد , کتابفروشی آیسیس , حمایت ترکیه از تروریست های سوریه , اریه دری , نفتی و بانکی , زره پوش , مهلت ارسال , سرهنگ شیخ مراد مرادی , خطوط ریلی قزوین , دانشجویان خارج از کشور , هندبال نهاد ریاست جمهوری , تسویه بدهی های نفتی , ویتنام چین , طرح های آب و فاضلاب , قندون جهیزه , آرلن فوستر , موزه های ایران , جمعه اول آبان , Strati , بانک سپه , بسیجیان یزد , تبعه افغانی , طرع , مشرف , رشد پایین , ایارن , ربودن کودک 10 ساله , نشست قاهره , قطعی دست , احمدی میانجی , موشک سینوا , کارمندان خوزستان , احمد گراوند , موشک های گراد , مصطفی شریفی , محمدآصف سلطان‌زاده , بازیگر نقش فروغ , خدمات ماندگار , پاسخ نامه آزمون , اقیانوس اطلس , اقدامی تروریستی , رکن اصلی , ایران و فرانسه , فیلم ممحمد رسول الله , یوسف جبرین ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / ادبیات حماسی / کدام شعر؟ کدام دفاع مقدس؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / پیک آزمون: پیک هشتم 'پیش‌دانشگاهی علوم انسانی' , اقتصاد و بازرگانی / کار و اشتغال / دستمزد و شرایط اشتغال / مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان خارجی , بانک اطلاعاتی کتاب / خورشید ایمان, یا, علی و قرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای سیستم عامل 1: ویژه آزمونهای کاردانی پیوسته (با تجدید نظر و تکمیل) , بانک اطلاعاتی کتاب / دایره‌المعارف پوست و مو: مراقبت از پوست , بانک اطلاعاتی فیلم / معمای کاسپار هاوزر - The Enigma Of Kaspar Hauser , بانک اطلاعاتی فیلم / ترس روح را می‌خورد - Angst Essen Essen Seele Auf , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب‌هایی که دنیا را تغییر دادند , بهداشت و درمان / توصیه های پزشکی / ایدز / ایدز بلای قرن را بشناسیم , بانک اطلاعاتی کتاب / ضرب را آسان بیاموزیم ویژه‌ی: اولیاء، معلمان و دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا پنجم دبستان , سیاسی / جهان / اجلاس‌ها‌ و نشست‌ها / پیرامون اجلاس وسیع , خانه و خانواده / آشپزی / دسرها / فروماژ پرتقال , بانک اطلاعاتی کتاب / True to life: starter class book , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان (ویژه‌ی تجربی,ریاضی, فنی و حرفه‌ای) , بانک اطلاعاتی گردشگری / غار بتخانه ، کوهدشت , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت عاشورا و دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / نگرشی به هستی و پیرامون آن: فراخوان دیگر سو , نشریات و مطبوعات / فنی و مهندسی / فصلنامه معماری داخلی / معماری داخلی ـ سال هفتم، شماره ۲۷، پائیز ۱۳۸۷ , فرهنگ و جامعه / گردشگری / کشور ایران / میل گنبد قابوس (شهر گنبد کاووس، استان گلستان) ,

برخی منابع مهم خبری
tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , shabakeh-mag.com مجله شبکه , cup.ir کاپ , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , honarnews.com هنرنیوز , roozannews.ir روزنامه روزان , rasad.org رصد , persiankhodro.com پرشین خودرو , seemorgh.com سیمرغ , asianews.ir روزنامه آسیا , smtnews.ir روزنامه صمت , tarafdari.ir طرفداری , setarehnews.ir ستاره‌ها , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , gooyait.com گویا آی تی , iraneconomist.com ایران اکونومیست , bartarinha.ir برترینها , kayhan.ir روزنامه کیهان , salamati.ir سلامتی , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , shahrefarda.ir شهرفردا , rouydad24.ir رویداد 24 , bultannews.com بولتن نیوز , otaghkhabar24.ir اتاق خبر 24 , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , kojaro.com کجارو , entekhab.ir انتخاب , Http: روزنو ,وبگردی
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
نخستین فیلم از زلزله ایلام
نخستین فیلم از زلزله ایلام - شدت زلزله۵.۳ ریشتری ایلام از دید دوربین یکی از فروشگاه ها را مشاهده می کنید.
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها