جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018

۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهای لیزری


  ۱۹۷۲ م. ماهواره مخابراتى مَس (يک)
در ۴ آوريل سال ۱۹۷۲ کشور فرانسه ماهواره‌اى به‌نام مَس يک (Mas -1) با وزن ۱۵ کيلوگرم توسط شوروى براى تحقيقات فضائى پرتاب نمود که در تاريخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۷۳ از بين رفت.
  ۱۹۷۲ م. ابررايانه‌ها
ابررايانه‌ها (Super Computers) رايانه‌هائى هستند که در پروژه‌هاى بزرگ علمى و تحقيقاتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين رايانه‌ها خيلى سريع و قدرتمند و با هزينه‌هاى گزافى ساخته مى‌شوند. براى مثال يک ابررايانه توسط شرکت آمريکائى به‌نام Supercomputer در سال ۱۹۷۲ به‌وسيله سيمور کراى Seymour Cray هدايت، طراحى و ساخته شد. رايانه بزرگى را که به‌نام (Crey - 1) و سپس (Cray - 2) و (Cray - 3) ساختند. حجم عظيمى از اطلاعات را در خود ذخيره مى‌کنند. رايانه‌هاى مربوطه بيشتر براى امور فضائي، نظامى و دفاعى و پروژه‌هاى علمى و تحقيقاتى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. چنين رايانه‌هائى را بايستى به کارخانه سازنده سفارش داد.
  ۱۹۷۳ م. ايجاد مخابرات ماکروويو در ايران
ايجاد خطوط ارتباطى ماکروويو به دليل کاربردهاى گسترده آن در خدمات ارتباطى بين شهرى و بين‌المللى در سال ۱۳۴۵ و ارتباط آن از طريق شبکه ۳۸۰۰ کيلومترى بين آنکارا، تهران و کراچى برقرار شد. شبکه ماکروويو کشور نيز از سال ۱۳۵۱ فعاليت خود را آغاز کرد. بالاخره با گشايش اولين ايستگاه زمينى در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸ ايران وارد عصر نوين ارتباطات و مخابرات ماهواره‌اى شد.
  ۱۹۷۳ م. فرهنگ معين
فرهنگ فارسى تأليف دکتر محمد معين در شش جلد، چهار مجلد لغات و دو مجلد آخر اعلام شامل اسامى تاريخى و جغرافيائى است بين سال‌هاى ۱۳۵۲ -۱۳۴۲ منتشر گرديد. اين فرهنگ حاوى حدود يکصد هزار لغت است. فرهنگ معين هم در بخش لغات و ترکيبات خارجى و هم در بخش اعلام به‌صورت الفبائى تنظيم شده است.
  ۱۹۷۳ م. پرتاب ماهواره‌هاى مخابراتى محلى
ماهواره‌هاى مخابراتى محلى به‌نام پايونير ۲ در سال ۱۹۷۳ به منظور تحقيق درباره منظومه شمسى توسط آمريکا پرتاب شد. کشور کانادا در ۲۰ آوريل همين سال ماهواره (انيک - ۲) را با وزن ۲۷۰ کيلوگرم به منظور تأمين ارتباطات داخلى کانادا در مدار سنکرون قرار داد.
  ۱۹۷۴ م. کابل تلفن زير دريا
کابل بين (هاليفاکس، نوااسکوتيا، کانادا - ويدماوس، انگليس) به طول ۵۱۹۵ کيلومتر با ظرفيت ۷۰۴/۵ KHZ در اقيانوس اطلس شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۲ از سرويس خارج شد. کابل ديگرى در همين سال بين (کاليفرنيا، آمريکا - جزاير هاوائي، متعلق به آمريکا) به طول ۴۰۶/۴ کيلومتر در اقيانوس کبير شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۳ از سرويس خارج شد.
  ۱۹۷۵ م. توليد مشترک کشورها، دايرةالمعارف انيورساليس (جهانى)
يکى از جالب‌ترين دانش‌نامه‌هاى جديد، دايرةالمعارف انيورساليس ۱۹۷۵ - ۱۹۶۸ به زبان فرانسه است. در اين تأليف با الهام از 'دايرةالمعارف ديدرو' از درج موضوع‌هاى کم‌اهميت صرف‌نظر کرده و در عوض، درباره موضوع‌هاى مهم، به‌ويژه در رشته‌هاى علوم و فن‌آورى جديد، مقاله‌هاى مبسوطى با تصويرهاى بسيار درج کرده‌اند. جلدهاى نوزدهم و بيستم شامل يک نمايه (فهرست راهنماي) مفصل و مدخل‌هاى اطلاعاتى درباره موضوع‌هاى کم‌اهميت‌تر است. ويژگى ديگر اين دانش‌نامه آن است که محصول پديده انتشاراتى معاصرى است که در صنعت نشر به 'توليد مشترک' معروف است و به مساعى مشترک ناشرانى در دو يا چند کشور اطلاق مى‌شود که براى تهيه و نشر دانش‌نامه‌اى براى فروش در يکى از آن کشورها يا با جرح و تعديل‌هائى در دو يا چند کشور متحد مى‌شوند. گذشته از 'اونيورساليس' که محصول مشترک 'باشگاه کتاب فرانسه' و شرکت دايرةالمعارف بريتانيکا است. برخى ديگر از نمونه‌هاى موفق توليد مشترک عبارت هستند از:
چاپ دايرةالمعارف بين‌المللى بريتانيکا به ژاپنى در ژاپن؛ دايرةالمعارف بزرگ چين؛ هشتاد جلد؛ ۱۹۸۹ - ۱۹۸۰؛ دايرةالمعارف (بارسا) به زبان اسپانيائى و پرتغالى هر يک در شانزده جلد؛ دايرةالمعارف بين‌المللى (ميرادر) به پرتغالى در بيست جلد که نخست در ۱۹۷۵ در برزيل منتشر شد. دانش‌نامه بيست و چهارجلدى ايتاليائى 'ايل مدولو' که همه با همکارى شرکت سهامى (دايرةالمعارف بريتانيکا) منتشر شده‌اند. دايرةالمعارف جديد 'کاکستن' که بانى اصلى آن مؤسسه جغرافيائى آگستينى در ايتاليا بود و سپس در انگلستان با عنوان دايرةالمعارف انگليسى جديد 'پرنل' در هجده جلد انتشار يافت و در تحريرهائى از آن در فرانسه با عنوان آلفا منتشر شد. دايرةالمعارف عمومى بزرگ رنگي، و در اسپانيا با عنوان 'مُنيتُر' به چاپ رسيده؛ همچنين از دايرةالمعارف معروف آمريکائى 'رندم هاوس' چاپ‌هائى به زبان‌ها و نام‌هاى مختلف براى توزيع در چندين کشور منتشر شده است.
  ۱۹۷۵ م. پرتاب ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت - آ ۴
ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت (Intelsat A4) در آمريکا در تاريخ ۲۵ آگوست ۱۹۷۵ توسط شاتل فضائى اطلس با وزنى معادل ۵/۸۲۵ کيلوگرم و قطر ۳۸/۲ متر به فضا پرتاب شد. ماهواره مزبور داراى قدرت اوليه ۵۰۰ وات و شش هزار مدار تلفنى و دو کانال تلويزيونى و عمرى ۷ ساله بود.
  ۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهاى ليزرى
در اين نوع چاپگرها کاغذ به دور يک استوانه چرخيده و به‌عنوان اولين مرحله، متنى که بايد چاپ شود توسط وسايل نورى يا الکترواستاتيکى بر روى کاغذ منتقل مى‌شود. کاغذ در جاهائى که متن وجود دارد داراى بار الکتريکى مى‌شود. پودر سياه رنگ و يا هر رنگ ديگر روى کاغذ پاشيده مى‌شود. در اين مرحله فقط نقاطى از کاغذ که داراى بار الکتريکى هستند سياه يا رنگى مى‌ماند و ساير نقاط پاک مى‌شوند. يک غلطک گرم اين پودر را روى کاغذ ثابت مى‌نمايد. اين نوع چاپگرها داراى سرعت بالائى هستند و مى‌توانند با ۲۱۰۰۰ خط در دقيقه يک کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌اى را در چند دقيقه چاپ نمايد. چاپگرهاى ليزرى با پرتوليزر کار مى‌کند و امروزه در رايانه‌هاى شخصى براى چاپ متن و گرافيک به وضوح بالا مورد استفاده قرار مى‌گيرد. سرعت آن ۴تا ۸ صفحه در دقيقه مى‌باشد. نوع سريع‌تر آن تا حدود ۱۲ صفحه در دقيقه را چاپ مى‌نمايد. ليزر پرينتر براى نخستين بار توسط کمپانى IBM در سال ۱۹۷۵ به بازار آمد و به نام چاپگر ليزرى ۳۸۰۰ معروف است.
  ۱۹۷۶ م. دايرةالمعارف بزرگ لاروس
در سال‌هاى پيش از جنگ جهانى دوم، طرحى براى انتشار دايرةالمعارف فرانسه در ۲۱ جلد ريخته شد که جنگ موجب تعطيل انتشار آن شد. ويرايش جديد دايرةالمعارف بزرگ لاروس در ۲۰ جلد در بين سال‌هاى ۱۹۷۶ - ۱۹۷۲ انتشار يافت که حدود ۴۰۰،۰۰۰ مدخل دارد.
  ۱۹۷۶ م. تأسيس شرکت رايانه‌اى اَپل
در سال ۱۹۷۵ کمپانى (Mostechnologi) اعلام کرد که موفق به ساخت و توليد انبوه دو ريزپردازنده ۸ بايتى به اسامى ۶۵۰۱ و ۶۵۰۲ شده است. در بهار سال ۱۹۷۶ دو جوان به‌نام‌هاى استيو وزيناک (Steve wozniak) و استيو جوبز (Steve Jobs) تصميم گرفتند که با خريد يک ريزپردازنده ۶۵۰۲ از Mos اولين رايانه شخصى جهان را بسازند. آنها کارگاه خود را در گاراژ منزل وزيناک واقع در کوپرتيتوى کاليفرنيا مستقر کردند و شروع به ساختن رايانه نمودند. چندى بعد اين دو جوان با کمال افتخار اعلام کردند که موفق به ساخت رايانه‌اى شده‌اند که اسم آن (Apple) است. وزيناک سيب را خيلى دوست داشت. اَپِل در نگاه اول چيزى جز يک بُرد الکترونيکى نبود و هيچ شباهتى به آنچه امروز رايانه شخصى (Personal Computer) خوانده مى‌شود، نداشت. نه از منبع تغذيه خبرى بود و نه وسيله جانبى اضافى در کار، حتى اين رايانه جعبه و بدنه مناسبى هم نداشت. ولى با همه اين احوال چند دوجين از اين رايانه به همان حالت توسط (Byte Shop) خريدارى گرديد. وزيناک که يکى از اعضاء کلوپ رايانه‌اى و تکنسين هيولت پاکارد بود، با کمک (جابز) رايانه ۸ بايتى را وارد (Apple II) بازار کردند. اين رايانه به علت امکانات صوتى و گرافيکى با استقبال گرمى مواجه شد. درسال ۱۹۷۹ با نصب صفحه گسترده (Viscalc) روى (اپل ۲) هزاران دستگاه از اين رايانه به مراکز مهم و آموزشى فروخته شد. در سال ۱۹۸۳ رايانه‌اى تحت نام را وارد بازار کردند. ليزا ريزپردازنده قوى (موتورولا) يعنى ۶۸۰۰۰ بهره مى‌گرفت و در زمان خود قوى‌ترين و کامل‌ترين رايانه شخصى به شمار مى‌رفت. با وجودى که در فاصله زمانى بين ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ اَپِل چندين بحران مالى و مديريتى را پشت سر گذاشته، ولى به دليل قدرت غيرقابل انکار مکينتاش در مقابل رقيب مشابه خود از IBM، و نيز حساسيت روزافزون بازار به سرعت و قابليت رايانه، اکنون اپل رايانه‌هائى در اختيار دارد که در نوع خود کامل‌ترين و قدرتمندترين رايانه‌هاى شخصى به شمار مى‌روند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
فرماندهی نظامی عربستان , ترمیم گنبد امام علی , کروم , سیگارنما , جان گوتی , محمدرضا فلاحتی , فست فودها , نهاده های دام و طیور , رشد خرید و فروش , بهره وری صنعتی ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , جهان / آرژانتین، سرزمینی با فرهنگ قربانی سازی , دین و اندیشه , دین و مذهب , عبادت ـ نماز / نماز جماعت , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , ائمه‌اطهار و اولیاءالله / شیعه خاص علی , ورزشی , فوتبال / بازیکنانی که ملی نیستند , بانک اطلاعاتی کتاب / بازگشت به عشق: 101 راز عاشقانه برای عشق, دوستی, ازدواج و ارتباطات عاطفی 'متن دو زبانه' , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌شناسی مذاکره: چگونه می‌توان یک مذاکره‌کننده حرفه‌ای بود؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / تمرین بهتر: تمرینات صحیح و مناسب جایگزین تمرینات نامناسب و خطرناک , بانک اطلاعاتی کتاب / آخرین شب جهان , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه‌نویسی به زبان MEL در Maya , بانک اطلاعاتی کتاب / انتخاب ,

برخی منابع مهم خبری
siasatrooz.ir سیاست روز , afkarpress.ir روزنامه افکار , javanonline.ir روزنامه جوان , aparat.com آپارات , armandaily.ir روزنامه آرمان , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , mosalas.ir مثلث , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , fartaknews.com فرتاک نیوز , 90tv.ir نود ,وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند