یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / Sunday, 17 December, 2017

۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهای لیزری


  ۱۹۷۲ م. ماهواره مخابراتى مَس (يک)
در ۴ آوريل سال ۱۹۷۲ کشور فرانسه ماهواره‌اى به‌نام مَس يک (Mas -1) با وزن ۱۵ کيلوگرم توسط شوروى براى تحقيقات فضائى پرتاب نمود که در تاريخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۷۳ از بين رفت.
  ۱۹۷۲ م. ابررايانه‌ها
ابررايانه‌ها (Super Computers) رايانه‌هائى هستند که در پروژه‌هاى بزرگ علمى و تحقيقاتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين رايانه‌ها خيلى سريع و قدرتمند و با هزينه‌هاى گزافى ساخته مى‌شوند. براى مثال يک ابررايانه توسط شرکت آمريکائى به‌نام Supercomputer در سال ۱۹۷۲ به‌وسيله سيمور کراى Seymour Cray هدايت، طراحى و ساخته شد. رايانه بزرگى را که به‌نام (Crey - 1) و سپس (Cray - 2) و (Cray - 3) ساختند. حجم عظيمى از اطلاعات را در خود ذخيره مى‌کنند. رايانه‌هاى مربوطه بيشتر براى امور فضائي، نظامى و دفاعى و پروژه‌هاى علمى و تحقيقاتى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. چنين رايانه‌هائى را بايستى به کارخانه سازنده سفارش داد.
  ۱۹۷۳ م. ايجاد مخابرات ماکروويو در ايران
ايجاد خطوط ارتباطى ماکروويو به دليل کاربردهاى گسترده آن در خدمات ارتباطى بين شهرى و بين‌المللى در سال ۱۳۴۵ و ارتباط آن از طريق شبکه ۳۸۰۰ کيلومترى بين آنکارا، تهران و کراچى برقرار شد. شبکه ماکروويو کشور نيز از سال ۱۳۵۱ فعاليت خود را آغاز کرد. بالاخره با گشايش اولين ايستگاه زمينى در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸ ايران وارد عصر نوين ارتباطات و مخابرات ماهواره‌اى شد.
  ۱۹۷۳ م. فرهنگ معين
فرهنگ فارسى تأليف دکتر محمد معين در شش جلد، چهار مجلد لغات و دو مجلد آخر اعلام شامل اسامى تاريخى و جغرافيائى است بين سال‌هاى ۱۳۵۲ -۱۳۴۲ منتشر گرديد. اين فرهنگ حاوى حدود يکصد هزار لغت است. فرهنگ معين هم در بخش لغات و ترکيبات خارجى و هم در بخش اعلام به‌صورت الفبائى تنظيم شده است.
  ۱۹۷۳ م. پرتاب ماهواره‌هاى مخابراتى محلى
ماهواره‌هاى مخابراتى محلى به‌نام پايونير ۲ در سال ۱۹۷۳ به منظور تحقيق درباره منظومه شمسى توسط آمريکا پرتاب شد. کشور کانادا در ۲۰ آوريل همين سال ماهواره (انيک - ۲) را با وزن ۲۷۰ کيلوگرم به منظور تأمين ارتباطات داخلى کانادا در مدار سنکرون قرار داد.
  ۱۹۷۴ م. کابل تلفن زير دريا
کابل بين (هاليفاکس، نوااسکوتيا، کانادا - ويدماوس، انگليس) به طول ۵۱۹۵ کيلومتر با ظرفيت ۷۰۴/۵ KHZ در اقيانوس اطلس شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۲ از سرويس خارج شد. کابل ديگرى در همين سال بين (کاليفرنيا، آمريکا - جزاير هاوائي، متعلق به آمريکا) به طول ۴۰۶/۴ کيلومتر در اقيانوس کبير شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۳ از سرويس خارج شد.
  ۱۹۷۵ م. توليد مشترک کشورها، دايرةالمعارف انيورساليس (جهانى)
يکى از جالب‌ترين دانش‌نامه‌هاى جديد، دايرةالمعارف انيورساليس ۱۹۷۵ - ۱۹۶۸ به زبان فرانسه است. در اين تأليف با الهام از 'دايرةالمعارف ديدرو' از درج موضوع‌هاى کم‌اهميت صرف‌نظر کرده و در عوض، درباره موضوع‌هاى مهم، به‌ويژه در رشته‌هاى علوم و فن‌آورى جديد، مقاله‌هاى مبسوطى با تصويرهاى بسيار درج کرده‌اند. جلدهاى نوزدهم و بيستم شامل يک نمايه (فهرست راهنماي) مفصل و مدخل‌هاى اطلاعاتى درباره موضوع‌هاى کم‌اهميت‌تر است. ويژگى ديگر اين دانش‌نامه آن است که محصول پديده انتشاراتى معاصرى است که در صنعت نشر به 'توليد مشترک' معروف است و به مساعى مشترک ناشرانى در دو يا چند کشور اطلاق مى‌شود که براى تهيه و نشر دانش‌نامه‌اى براى فروش در يکى از آن کشورها يا با جرح و تعديل‌هائى در دو يا چند کشور متحد مى‌شوند. گذشته از 'اونيورساليس' که محصول مشترک 'باشگاه کتاب فرانسه' و شرکت دايرةالمعارف بريتانيکا است. برخى ديگر از نمونه‌هاى موفق توليد مشترک عبارت هستند از:
چاپ دايرةالمعارف بين‌المللى بريتانيکا به ژاپنى در ژاپن؛ دايرةالمعارف بزرگ چين؛ هشتاد جلد؛ ۱۹۸۹ - ۱۹۸۰؛ دايرةالمعارف (بارسا) به زبان اسپانيائى و پرتغالى هر يک در شانزده جلد؛ دايرةالمعارف بين‌المللى (ميرادر) به پرتغالى در بيست جلد که نخست در ۱۹۷۵ در برزيل منتشر شد. دانش‌نامه بيست و چهارجلدى ايتاليائى 'ايل مدولو' که همه با همکارى شرکت سهامى (دايرةالمعارف بريتانيکا) منتشر شده‌اند. دايرةالمعارف جديد 'کاکستن' که بانى اصلى آن مؤسسه جغرافيائى آگستينى در ايتاليا بود و سپس در انگلستان با عنوان دايرةالمعارف انگليسى جديد 'پرنل' در هجده جلد انتشار يافت و در تحريرهائى از آن در فرانسه با عنوان آلفا منتشر شد. دايرةالمعارف عمومى بزرگ رنگي، و در اسپانيا با عنوان 'مُنيتُر' به چاپ رسيده؛ همچنين از دايرةالمعارف معروف آمريکائى 'رندم هاوس' چاپ‌هائى به زبان‌ها و نام‌هاى مختلف براى توزيع در چندين کشور منتشر شده است.
  ۱۹۷۵ م. پرتاب ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت - آ ۴
ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت (Intelsat A4) در آمريکا در تاريخ ۲۵ آگوست ۱۹۷۵ توسط شاتل فضائى اطلس با وزنى معادل ۵/۸۲۵ کيلوگرم و قطر ۳۸/۲ متر به فضا پرتاب شد. ماهواره مزبور داراى قدرت اوليه ۵۰۰ وات و شش هزار مدار تلفنى و دو کانال تلويزيونى و عمرى ۷ ساله بود.
  ۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهاى ليزرى
در اين نوع چاپگرها کاغذ به دور يک استوانه چرخيده و به‌عنوان اولين مرحله، متنى که بايد چاپ شود توسط وسايل نورى يا الکترواستاتيکى بر روى کاغذ منتقل مى‌شود. کاغذ در جاهائى که متن وجود دارد داراى بار الکتريکى مى‌شود. پودر سياه رنگ و يا هر رنگ ديگر روى کاغذ پاشيده مى‌شود. در اين مرحله فقط نقاطى از کاغذ که داراى بار الکتريکى هستند سياه يا رنگى مى‌ماند و ساير نقاط پاک مى‌شوند. يک غلطک گرم اين پودر را روى کاغذ ثابت مى‌نمايد. اين نوع چاپگرها داراى سرعت بالائى هستند و مى‌توانند با ۲۱۰۰۰ خط در دقيقه يک کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌اى را در چند دقيقه چاپ نمايد. چاپگرهاى ليزرى با پرتوليزر کار مى‌کند و امروزه در رايانه‌هاى شخصى براى چاپ متن و گرافيک به وضوح بالا مورد استفاده قرار مى‌گيرد. سرعت آن ۴تا ۸ صفحه در دقيقه مى‌باشد. نوع سريع‌تر آن تا حدود ۱۲ صفحه در دقيقه را چاپ مى‌نمايد. ليزر پرينتر براى نخستين بار توسط کمپانى IBM در سال ۱۹۷۵ به بازار آمد و به نام چاپگر ليزرى ۳۸۰۰ معروف است.
  ۱۹۷۶ م. دايرةالمعارف بزرگ لاروس
در سال‌هاى پيش از جنگ جهانى دوم، طرحى براى انتشار دايرةالمعارف فرانسه در ۲۱ جلد ريخته شد که جنگ موجب تعطيل انتشار آن شد. ويرايش جديد دايرةالمعارف بزرگ لاروس در ۲۰ جلد در بين سال‌هاى ۱۹۷۶ - ۱۹۷۲ انتشار يافت که حدود ۴۰۰،۰۰۰ مدخل دارد.
  ۱۹۷۶ م. تأسيس شرکت رايانه‌اى اَپل
در سال ۱۹۷۵ کمپانى (Mostechnologi) اعلام کرد که موفق به ساخت و توليد انبوه دو ريزپردازنده ۸ بايتى به اسامى ۶۵۰۱ و ۶۵۰۲ شده است. در بهار سال ۱۹۷۶ دو جوان به‌نام‌هاى استيو وزيناک (Steve wozniak) و استيو جوبز (Steve Jobs) تصميم گرفتند که با خريد يک ريزپردازنده ۶۵۰۲ از Mos اولين رايانه شخصى جهان را بسازند. آنها کارگاه خود را در گاراژ منزل وزيناک واقع در کوپرتيتوى کاليفرنيا مستقر کردند و شروع به ساختن رايانه نمودند. چندى بعد اين دو جوان با کمال افتخار اعلام کردند که موفق به ساخت رايانه‌اى شده‌اند که اسم آن (Apple) است. وزيناک سيب را خيلى دوست داشت. اَپِل در نگاه اول چيزى جز يک بُرد الکترونيکى نبود و هيچ شباهتى به آنچه امروز رايانه شخصى (Personal Computer) خوانده مى‌شود، نداشت. نه از منبع تغذيه خبرى بود و نه وسيله جانبى اضافى در کار، حتى اين رايانه جعبه و بدنه مناسبى هم نداشت. ولى با همه اين احوال چند دوجين از اين رايانه به همان حالت توسط (Byte Shop) خريدارى گرديد. وزيناک که يکى از اعضاء کلوپ رايانه‌اى و تکنسين هيولت پاکارد بود، با کمک (جابز) رايانه ۸ بايتى را وارد (Apple II) بازار کردند. اين رايانه به علت امکانات صوتى و گرافيکى با استقبال گرمى مواجه شد. درسال ۱۹۷۹ با نصب صفحه گسترده (Viscalc) روى (اپل ۲) هزاران دستگاه از اين رايانه به مراکز مهم و آموزشى فروخته شد. در سال ۱۹۸۳ رايانه‌اى تحت نام را وارد بازار کردند. ليزا ريزپردازنده قوى (موتورولا) يعنى ۶۸۰۰۰ بهره مى‌گرفت و در زمان خود قوى‌ترين و کامل‌ترين رايانه شخصى به شمار مى‌رفت. با وجودى که در فاصله زمانى بين ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ اَپِل چندين بحران مالى و مديريتى را پشت سر گذاشته، ولى به دليل قدرت غيرقابل انکار مکينتاش در مقابل رقيب مشابه خود از IBM، و نيز حساسيت روزافزون بازار به سرعت و قابليت رايانه، اکنون اپل رايانه‌هائى در اختيار دارد که در نوع خود کامل‌ترين و قدرتمندترين رايانه‌هاى شخصى به شمار مى‌روند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
500میلیونی , عملکرد 9 ماهه 95 , مغدن , سطح یک جهانی , صداهای خاموش , مهلت صرافی ها , ابراهیم اکبری کنعان , خواهان , اخبار شورای شهر , حضرت، ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / خانه رنگ شده , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول حفاظت سیستم قدرت , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش Excel 2003 , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات مرور خودکار زبان فارسی 3 (رشته انسانی): شامل تستهای منتخب و تالیفی جهت مرور درس زبان فارسی 3: به همراه پاسخ تشریحی ... , بانک اطلاعاتی کتاب / ترجمه ارشاد القلوب: معارف و اخلاقیات , بانک اطلاعاتی کتاب / لطیفه‌های شیرین , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / بیماریها / درمان بیماری کبد چرب , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گیتار کلانتری , بانک اطلاعاتی کتاب / وارث انبیاء، امام علی (ع) , ورزشی / فوتبال / شخصیت‌ها / کامبیز آقابای ,

برخی منابع مهم خبری
etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , memarinews.com معماری نیوز , click.ir کلیک , seratnews.ir صراط نیوز , isna.ir ایسنا , kayhan.ir روزنامه کیهان , plus.ir تی وی پلاس , caffecinema.com کافه سینما , entekhab.ir انتخاب ,وبگردی
ضرب الأجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به ریاست قوه قضاییه
ضرب الأجل ۴۸ ساعته احمدی نژاد به ریاست قوه قضاییه - محمود احمدی نژاد در ویدئویی بازهم به انتقاد از ریاست قوه قضاییه پرداخت.
فقر چطور کار می‌کند
فقر چطور کار می‌کند - «این آقا تا قبل از عید از حسابش ٢٧٠ تومان باقی بود. برای خرید عید فطر ١٠٠ تومان داد و ١٥٠ تومان خرید کرد. برج ٥ آمد اینجا ٥٠ تومان داد و حالا حدود چهار ماه است نیامده. ما هم نه زنگ می‌زنیم و نه پیغامی می‌فرستیم. می‌دانیم حقوق نگرفته.»
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم»
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم» - فیلم - وزیر بهداشت ضمن دیدار با بازیگر نقش «یانگوم» ( لی یونگ ئه) به دلیل کمک انسان دوستانه 56 هزار دلاری به زلزله زدگان غرب ایران از او تقدیر کرد.
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
پربازدیدها