پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهای لیزری


  ۱۹۷۲ م. ماهواره مخابراتى مَس (يک)
در ۴ آوريل سال ۱۹۷۲ کشور فرانسه ماهواره‌اى به‌نام مَس يک (Mas -1) با وزن ۱۵ کيلوگرم توسط شوروى براى تحقيقات فضائى پرتاب نمود که در تاريخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۷۳ از بين رفت.
  ۱۹۷۲ م. ابررايانه‌ها
ابررايانه‌ها (Super Computers) رايانه‌هائى هستند که در پروژه‌هاى بزرگ علمى و تحقيقاتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين رايانه‌ها خيلى سريع و قدرتمند و با هزينه‌هاى گزافى ساخته مى‌شوند. براى مثال يک ابررايانه توسط شرکت آمريکائى به‌نام Supercomputer در سال ۱۹۷۲ به‌وسيله سيمور کراى Seymour Cray هدايت، طراحى و ساخته شد. رايانه بزرگى را که به‌نام (Crey - 1) و سپس (Cray - 2) و (Cray - 3) ساختند. حجم عظيمى از اطلاعات را در خود ذخيره مى‌کنند. رايانه‌هاى مربوطه بيشتر براى امور فضائي، نظامى و دفاعى و پروژه‌هاى علمى و تحقيقاتى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. چنين رايانه‌هائى را بايستى به کارخانه سازنده سفارش داد.
  ۱۹۷۳ م. ايجاد مخابرات ماکروويو در ايران
ايجاد خطوط ارتباطى ماکروويو به دليل کاربردهاى گسترده آن در خدمات ارتباطى بين شهرى و بين‌المللى در سال ۱۳۴۵ و ارتباط آن از طريق شبکه ۳۸۰۰ کيلومترى بين آنکارا، تهران و کراچى برقرار شد. شبکه ماکروويو کشور نيز از سال ۱۳۵۱ فعاليت خود را آغاز کرد. بالاخره با گشايش اولين ايستگاه زمينى در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸ ايران وارد عصر نوين ارتباطات و مخابرات ماهواره‌اى شد.
  ۱۹۷۳ م. فرهنگ معين
فرهنگ فارسى تأليف دکتر محمد معين در شش جلد، چهار مجلد لغات و دو مجلد آخر اعلام شامل اسامى تاريخى و جغرافيائى است بين سال‌هاى ۱۳۵۲ -۱۳۴۲ منتشر گرديد. اين فرهنگ حاوى حدود يکصد هزار لغت است. فرهنگ معين هم در بخش لغات و ترکيبات خارجى و هم در بخش اعلام به‌صورت الفبائى تنظيم شده است.
  ۱۹۷۳ م. پرتاب ماهواره‌هاى مخابراتى محلى
ماهواره‌هاى مخابراتى محلى به‌نام پايونير ۲ در سال ۱۹۷۳ به منظور تحقيق درباره منظومه شمسى توسط آمريکا پرتاب شد. کشور کانادا در ۲۰ آوريل همين سال ماهواره (انيک - ۲) را با وزن ۲۷۰ کيلوگرم به منظور تأمين ارتباطات داخلى کانادا در مدار سنکرون قرار داد.
  ۱۹۷۴ م. کابل تلفن زير دريا
کابل بين (هاليفاکس، نوااسکوتيا، کانادا - ويدماوس، انگليس) به طول ۵۱۹۵ کيلومتر با ظرفيت ۷۰۴/۵ KHZ در اقيانوس اطلس شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۲ از سرويس خارج شد. کابل ديگرى در همين سال بين (کاليفرنيا، آمريکا - جزاير هاوائي، متعلق به آمريکا) به طول ۴۰۶/۴ کيلومتر در اقيانوس کبير شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۳ از سرويس خارج شد.
  ۱۹۷۵ م. توليد مشترک کشورها، دايرةالمعارف انيورساليس (جهانى)
يکى از جالب‌ترين دانش‌نامه‌هاى جديد، دايرةالمعارف انيورساليس ۱۹۷۵ - ۱۹۶۸ به زبان فرانسه است. در اين تأليف با الهام از 'دايرةالمعارف ديدرو' از درج موضوع‌هاى کم‌اهميت صرف‌نظر کرده و در عوض، درباره موضوع‌هاى مهم، به‌ويژه در رشته‌هاى علوم و فن‌آورى جديد، مقاله‌هاى مبسوطى با تصويرهاى بسيار درج کرده‌اند. جلدهاى نوزدهم و بيستم شامل يک نمايه (فهرست راهنماي) مفصل و مدخل‌هاى اطلاعاتى درباره موضوع‌هاى کم‌اهميت‌تر است. ويژگى ديگر اين دانش‌نامه آن است که محصول پديده انتشاراتى معاصرى است که در صنعت نشر به 'توليد مشترک' معروف است و به مساعى مشترک ناشرانى در دو يا چند کشور اطلاق مى‌شود که براى تهيه و نشر دانش‌نامه‌اى براى فروش در يکى از آن کشورها يا با جرح و تعديل‌هائى در دو يا چند کشور متحد مى‌شوند. گذشته از 'اونيورساليس' که محصول مشترک 'باشگاه کتاب فرانسه' و شرکت دايرةالمعارف بريتانيکا است. برخى ديگر از نمونه‌هاى موفق توليد مشترک عبارت هستند از:
چاپ دايرةالمعارف بين‌المللى بريتانيکا به ژاپنى در ژاپن؛ دايرةالمعارف بزرگ چين؛ هشتاد جلد؛ ۱۹۸۹ - ۱۹۸۰؛ دايرةالمعارف (بارسا) به زبان اسپانيائى و پرتغالى هر يک در شانزده جلد؛ دايرةالمعارف بين‌المللى (ميرادر) به پرتغالى در بيست جلد که نخست در ۱۹۷۵ در برزيل منتشر شد. دانش‌نامه بيست و چهارجلدى ايتاليائى 'ايل مدولو' که همه با همکارى شرکت سهامى (دايرةالمعارف بريتانيکا) منتشر شده‌اند. دايرةالمعارف جديد 'کاکستن' که بانى اصلى آن مؤسسه جغرافيائى آگستينى در ايتاليا بود و سپس در انگلستان با عنوان دايرةالمعارف انگليسى جديد 'پرنل' در هجده جلد انتشار يافت و در تحريرهائى از آن در فرانسه با عنوان آلفا منتشر شد. دايرةالمعارف عمومى بزرگ رنگي، و در اسپانيا با عنوان 'مُنيتُر' به چاپ رسيده؛ همچنين از دايرةالمعارف معروف آمريکائى 'رندم هاوس' چاپ‌هائى به زبان‌ها و نام‌هاى مختلف براى توزيع در چندين کشور منتشر شده است.
  ۱۹۷۵ م. پرتاب ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت - آ ۴
ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت (Intelsat A4) در آمريکا در تاريخ ۲۵ آگوست ۱۹۷۵ توسط شاتل فضائى اطلس با وزنى معادل ۵/۸۲۵ کيلوگرم و قطر ۳۸/۲ متر به فضا پرتاب شد. ماهواره مزبور داراى قدرت اوليه ۵۰۰ وات و شش هزار مدار تلفنى و دو کانال تلويزيونى و عمرى ۷ ساله بود.
  ۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهاى ليزرى
در اين نوع چاپگرها کاغذ به دور يک استوانه چرخيده و به‌عنوان اولين مرحله، متنى که بايد چاپ شود توسط وسايل نورى يا الکترواستاتيکى بر روى کاغذ منتقل مى‌شود. کاغذ در جاهائى که متن وجود دارد داراى بار الکتريکى مى‌شود. پودر سياه رنگ و يا هر رنگ ديگر روى کاغذ پاشيده مى‌شود. در اين مرحله فقط نقاطى از کاغذ که داراى بار الکتريکى هستند سياه يا رنگى مى‌ماند و ساير نقاط پاک مى‌شوند. يک غلطک گرم اين پودر را روى کاغذ ثابت مى‌نمايد. اين نوع چاپگرها داراى سرعت بالائى هستند و مى‌توانند با ۲۱۰۰۰ خط در دقيقه يک کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌اى را در چند دقيقه چاپ نمايد. چاپگرهاى ليزرى با پرتوليزر کار مى‌کند و امروزه در رايانه‌هاى شخصى براى چاپ متن و گرافيک به وضوح بالا مورد استفاده قرار مى‌گيرد. سرعت آن ۴تا ۸ صفحه در دقيقه مى‌باشد. نوع سريع‌تر آن تا حدود ۱۲ صفحه در دقيقه را چاپ مى‌نمايد. ليزر پرينتر براى نخستين بار توسط کمپانى IBM در سال ۱۹۷۵ به بازار آمد و به نام چاپگر ليزرى ۳۸۰۰ معروف است.
  ۱۹۷۶ م. دايرةالمعارف بزرگ لاروس
در سال‌هاى پيش از جنگ جهانى دوم، طرحى براى انتشار دايرةالمعارف فرانسه در ۲۱ جلد ريخته شد که جنگ موجب تعطيل انتشار آن شد. ويرايش جديد دايرةالمعارف بزرگ لاروس در ۲۰ جلد در بين سال‌هاى ۱۹۷۶ - ۱۹۷۲ انتشار يافت که حدود ۴۰۰،۰۰۰ مدخل دارد.
  ۱۹۷۶ م. تأسيس شرکت رايانه‌اى اَپل
در سال ۱۹۷۵ کمپانى (Mostechnologi) اعلام کرد که موفق به ساخت و توليد انبوه دو ريزپردازنده ۸ بايتى به اسامى ۶۵۰۱ و ۶۵۰۲ شده است. در بهار سال ۱۹۷۶ دو جوان به‌نام‌هاى استيو وزيناک (Steve wozniak) و استيو جوبز (Steve Jobs) تصميم گرفتند که با خريد يک ريزپردازنده ۶۵۰۲ از Mos اولين رايانه شخصى جهان را بسازند. آنها کارگاه خود را در گاراژ منزل وزيناک واقع در کوپرتيتوى کاليفرنيا مستقر کردند و شروع به ساختن رايانه نمودند. چندى بعد اين دو جوان با کمال افتخار اعلام کردند که موفق به ساخت رايانه‌اى شده‌اند که اسم آن (Apple) است. وزيناک سيب را خيلى دوست داشت. اَپِل در نگاه اول چيزى جز يک بُرد الکترونيکى نبود و هيچ شباهتى به آنچه امروز رايانه شخصى (Personal Computer) خوانده مى‌شود، نداشت. نه از منبع تغذيه خبرى بود و نه وسيله جانبى اضافى در کار، حتى اين رايانه جعبه و بدنه مناسبى هم نداشت. ولى با همه اين احوال چند دوجين از اين رايانه به همان حالت توسط (Byte Shop) خريدارى گرديد. وزيناک که يکى از اعضاء کلوپ رايانه‌اى و تکنسين هيولت پاکارد بود، با کمک (جابز) رايانه ۸ بايتى را وارد (Apple II) بازار کردند. اين رايانه به علت امکانات صوتى و گرافيکى با استقبال گرمى مواجه شد. درسال ۱۹۷۹ با نصب صفحه گسترده (Viscalc) روى (اپل ۲) هزاران دستگاه از اين رايانه به مراکز مهم و آموزشى فروخته شد. در سال ۱۹۸۳ رايانه‌اى تحت نام را وارد بازار کردند. ليزا ريزپردازنده قوى (موتورولا) يعنى ۶۸۰۰۰ بهره مى‌گرفت و در زمان خود قوى‌ترين و کامل‌ترين رايانه شخصى به شمار مى‌رفت. با وجودى که در فاصله زمانى بين ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ اَپِل چندين بحران مالى و مديريتى را پشت سر گذاشته، ولى به دليل قدرت غيرقابل انکار مکينتاش در مقابل رقيب مشابه خود از IBM، و نيز حساسيت روزافزون بازار به سرعت و قابليت رايانه، اکنون اپل رايانه‌هائى در اختيار دارد که در نوع خود کامل‌ترين و قدرتمندترين رايانه‌هاى شخصى به شمار مى‌روند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
پژوهش , دریا نوردی , پذیرش پناهجویان , سارقان حرفه ای , کالدرون , جشنواره فیلم ویلادوکنده , جشن دنیای تصویر , شهرهای زاهدان , دستاوردهای ارتش در سالروز پیروز انقلاب رونمایی می شود , کیک اسپایسی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / میمون هنرمند , بانک اطلاعاتی کتاب / شبی بدون ماه: مجموعه شعر شاعران استان همدان به مناسبت پیشگیری از اعتیاد , اجتماعی / زنان / آنچه مردان از زنان می‌خواهند , سیاسی / جهان / مطبوعات / نگاهی به سرمقاله‌های مطبوعات جهان-۵ اکتبر , سیاسی / جهان / کشورها / کانادا؛ قدم زدن در مرز تجزیه , موفقیت / زندگی / آرامش / تقویت روحیه , بانک اطلاعاتی کتاب / English for the students of social sciences 1 , بانک اطلاعاتی کتاب / می‌شنوم: برای پیش دبستانی , بانک اطلاعاتی کتاب / صدقه، احسان و نیکوکاری , بانک اطلاعاتی کتاب / عده الداعی و نجاح الساعی ,

برخی منابع مهم خبری
namehnews.ir نامه نیوز , tarafdari.ir طرفداری , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , roozannews.ir روزنامه روزان , mehrnews.com خبرگزاری مهر , honarnews.com هنرنیوز , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , isna.ir ایسنا , kojaro.com کجارو ,وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
دلمه آرتیشو، یک دلمه شیک و باکلاس
دلمه یکی از خوشمزه ترین غذاهای ما ایرانیان است. این بار با آرتیشو یا همان کنگر فرنگی یک دلمه خوشمزه و شیک درست کنید.