یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ / Sunday, 22 October, 2017

۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهای لیزری


  ۱۹۷۲ م. ماهواره مخابراتى مَس (يک)
در ۴ آوريل سال ۱۹۷۲ کشور فرانسه ماهواره‌اى به‌نام مَس يک (Mas -1) با وزن ۱۵ کيلوگرم توسط شوروى براى تحقيقات فضائى پرتاب نمود که در تاريخ ۱۳ ژوئيه ۱۹۷۳ از بين رفت.
  ۱۹۷۲ م. ابررايانه‌ها
ابررايانه‌ها (Super Computers) رايانه‌هائى هستند که در پروژه‌هاى بزرگ علمى و تحقيقاتى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين رايانه‌ها خيلى سريع و قدرتمند و با هزينه‌هاى گزافى ساخته مى‌شوند. براى مثال يک ابررايانه توسط شرکت آمريکائى به‌نام Supercomputer در سال ۱۹۷۲ به‌وسيله سيمور کراى Seymour Cray هدايت، طراحى و ساخته شد. رايانه بزرگى را که به‌نام (Crey - 1) و سپس (Cray - 2) و (Cray - 3) ساختند. حجم عظيمى از اطلاعات را در خود ذخيره مى‌کنند. رايانه‌هاى مربوطه بيشتر براى امور فضائي، نظامى و دفاعى و پروژه‌هاى علمى و تحقيقاتى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند. چنين رايانه‌هائى را بايستى به کارخانه سازنده سفارش داد.
  ۱۹۷۳ م. ايجاد مخابرات ماکروويو در ايران
ايجاد خطوط ارتباطى ماکروويو به دليل کاربردهاى گسترده آن در خدمات ارتباطى بين شهرى و بين‌المللى در سال ۱۳۴۵ و ارتباط آن از طريق شبکه ۳۸۰۰ کيلومترى بين آنکارا، تهران و کراچى برقرار شد. شبکه ماکروويو کشور نيز از سال ۱۳۵۱ فعاليت خود را آغاز کرد. بالاخره با گشايش اولين ايستگاه زمينى در اسدآباد همدان در سال ۱۳۴۸ ايران وارد عصر نوين ارتباطات و مخابرات ماهواره‌اى شد.
  ۱۹۷۳ م. فرهنگ معين
فرهنگ فارسى تأليف دکتر محمد معين در شش جلد، چهار مجلد لغات و دو مجلد آخر اعلام شامل اسامى تاريخى و جغرافيائى است بين سال‌هاى ۱۳۵۲ -۱۳۴۲ منتشر گرديد. اين فرهنگ حاوى حدود يکصد هزار لغت است. فرهنگ معين هم در بخش لغات و ترکيبات خارجى و هم در بخش اعلام به‌صورت الفبائى تنظيم شده است.
  ۱۹۷۳ م. پرتاب ماهواره‌هاى مخابراتى محلى
ماهواره‌هاى مخابراتى محلى به‌نام پايونير ۲ در سال ۱۹۷۳ به منظور تحقيق درباره منظومه شمسى توسط آمريکا پرتاب شد. کشور کانادا در ۲۰ آوريل همين سال ماهواره (انيک - ۲) را با وزن ۲۷۰ کيلوگرم به منظور تأمين ارتباطات داخلى کانادا در مدار سنکرون قرار داد.
  ۱۹۷۴ م. کابل تلفن زير دريا
کابل بين (هاليفاکس، نوااسکوتيا، کانادا - ويدماوس، انگليس) به طول ۵۱۹۵ کيلومتر با ظرفيت ۷۰۴/۵ KHZ در اقيانوس اطلس شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۲ از سرويس خارج شد. کابل ديگرى در همين سال بين (کاليفرنيا، آمريکا - جزاير هاوائي، متعلق به آمريکا) به طول ۴۰۶/۴ کيلومتر در اقيانوس کبير شمالى قرار گرفت و در سال ۱۹۹۳ از سرويس خارج شد.
  ۱۹۷۵ م. توليد مشترک کشورها، دايرةالمعارف انيورساليس (جهانى)
يکى از جالب‌ترين دانش‌نامه‌هاى جديد، دايرةالمعارف انيورساليس ۱۹۷۵ - ۱۹۶۸ به زبان فرانسه است. در اين تأليف با الهام از 'دايرةالمعارف ديدرو' از درج موضوع‌هاى کم‌اهميت صرف‌نظر کرده و در عوض، درباره موضوع‌هاى مهم، به‌ويژه در رشته‌هاى علوم و فن‌آورى جديد، مقاله‌هاى مبسوطى با تصويرهاى بسيار درج کرده‌اند. جلدهاى نوزدهم و بيستم شامل يک نمايه (فهرست راهنماي) مفصل و مدخل‌هاى اطلاعاتى درباره موضوع‌هاى کم‌اهميت‌تر است. ويژگى ديگر اين دانش‌نامه آن است که محصول پديده انتشاراتى معاصرى است که در صنعت نشر به 'توليد مشترک' معروف است و به مساعى مشترک ناشرانى در دو يا چند کشور اطلاق مى‌شود که براى تهيه و نشر دانش‌نامه‌اى براى فروش در يکى از آن کشورها يا با جرح و تعديل‌هائى در دو يا چند کشور متحد مى‌شوند. گذشته از 'اونيورساليس' که محصول مشترک 'باشگاه کتاب فرانسه' و شرکت دايرةالمعارف بريتانيکا است. برخى ديگر از نمونه‌هاى موفق توليد مشترک عبارت هستند از:
چاپ دايرةالمعارف بين‌المللى بريتانيکا به ژاپنى در ژاپن؛ دايرةالمعارف بزرگ چين؛ هشتاد جلد؛ ۱۹۸۹ - ۱۹۸۰؛ دايرةالمعارف (بارسا) به زبان اسپانيائى و پرتغالى هر يک در شانزده جلد؛ دايرةالمعارف بين‌المللى (ميرادر) به پرتغالى در بيست جلد که نخست در ۱۹۷۵ در برزيل منتشر شد. دانش‌نامه بيست و چهارجلدى ايتاليائى 'ايل مدولو' که همه با همکارى شرکت سهامى (دايرةالمعارف بريتانيکا) منتشر شده‌اند. دايرةالمعارف جديد 'کاکستن' که بانى اصلى آن مؤسسه جغرافيائى آگستينى در ايتاليا بود و سپس در انگلستان با عنوان دايرةالمعارف انگليسى جديد 'پرنل' در هجده جلد انتشار يافت و در تحريرهائى از آن در فرانسه با عنوان آلفا منتشر شد. دايرةالمعارف عمومى بزرگ رنگي، و در اسپانيا با عنوان 'مُنيتُر' به چاپ رسيده؛ همچنين از دايرةالمعارف معروف آمريکائى 'رندم هاوس' چاپ‌هائى به زبان‌ها و نام‌هاى مختلف براى توزيع در چندين کشور منتشر شده است.
  ۱۹۷۵ م. پرتاب ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت - آ ۴
ماهواره مخابراتى اينتل‌سَت (Intelsat A4) در آمريکا در تاريخ ۲۵ آگوست ۱۹۷۵ توسط شاتل فضائى اطلس با وزنى معادل ۵/۸۲۵ کيلوگرم و قطر ۳۸/۲ متر به فضا پرتاب شد. ماهواره مزبور داراى قدرت اوليه ۵۰۰ وات و شش هزار مدار تلفنى و دو کانال تلويزيونى و عمرى ۷ ساله بود.
  ۱۹۷۵ م. ساخت چاپگرهاى ليزرى
در اين نوع چاپگرها کاغذ به دور يک استوانه چرخيده و به‌عنوان اولين مرحله، متنى که بايد چاپ شود توسط وسايل نورى يا الکترواستاتيکى بر روى کاغذ منتقل مى‌شود. کاغذ در جاهائى که متن وجود دارد داراى بار الکتريکى مى‌شود. پودر سياه رنگ و يا هر رنگ ديگر روى کاغذ پاشيده مى‌شود. در اين مرحله فقط نقاطى از کاغذ که داراى بار الکتريکى هستند سياه يا رنگى مى‌ماند و ساير نقاط پاک مى‌شوند. يک غلطک گرم اين پودر را روى کاغذ ثابت مى‌نمايد. اين نوع چاپگرها داراى سرعت بالائى هستند و مى‌توانند با ۲۱۰۰۰ خط در دقيقه يک کتاب ۱۰۰۰ صفحه‌اى را در چند دقيقه چاپ نمايد. چاپگرهاى ليزرى با پرتوليزر کار مى‌کند و امروزه در رايانه‌هاى شخصى براى چاپ متن و گرافيک به وضوح بالا مورد استفاده قرار مى‌گيرد. سرعت آن ۴تا ۸ صفحه در دقيقه مى‌باشد. نوع سريع‌تر آن تا حدود ۱۲ صفحه در دقيقه را چاپ مى‌نمايد. ليزر پرينتر براى نخستين بار توسط کمپانى IBM در سال ۱۹۷۵ به بازار آمد و به نام چاپگر ليزرى ۳۸۰۰ معروف است.
  ۱۹۷۶ م. دايرةالمعارف بزرگ لاروس
در سال‌هاى پيش از جنگ جهانى دوم، طرحى براى انتشار دايرةالمعارف فرانسه در ۲۱ جلد ريخته شد که جنگ موجب تعطيل انتشار آن شد. ويرايش جديد دايرةالمعارف بزرگ لاروس در ۲۰ جلد در بين سال‌هاى ۱۹۷۶ - ۱۹۷۲ انتشار يافت که حدود ۴۰۰،۰۰۰ مدخل دارد.
  ۱۹۷۶ م. تأسيس شرکت رايانه‌اى اَپل
در سال ۱۹۷۵ کمپانى (Mostechnologi) اعلام کرد که موفق به ساخت و توليد انبوه دو ريزپردازنده ۸ بايتى به اسامى ۶۵۰۱ و ۶۵۰۲ شده است. در بهار سال ۱۹۷۶ دو جوان به‌نام‌هاى استيو وزيناک (Steve wozniak) و استيو جوبز (Steve Jobs) تصميم گرفتند که با خريد يک ريزپردازنده ۶۵۰۲ از Mos اولين رايانه شخصى جهان را بسازند. آنها کارگاه خود را در گاراژ منزل وزيناک واقع در کوپرتيتوى کاليفرنيا مستقر کردند و شروع به ساختن رايانه نمودند. چندى بعد اين دو جوان با کمال افتخار اعلام کردند که موفق به ساخت رايانه‌اى شده‌اند که اسم آن (Apple) است. وزيناک سيب را خيلى دوست داشت. اَپِل در نگاه اول چيزى جز يک بُرد الکترونيکى نبود و هيچ شباهتى به آنچه امروز رايانه شخصى (Personal Computer) خوانده مى‌شود، نداشت. نه از منبع تغذيه خبرى بود و نه وسيله جانبى اضافى در کار، حتى اين رايانه جعبه و بدنه مناسبى هم نداشت. ولى با همه اين احوال چند دوجين از اين رايانه به همان حالت توسط (Byte Shop) خريدارى گرديد. وزيناک که يکى از اعضاء کلوپ رايانه‌اى و تکنسين هيولت پاکارد بود، با کمک (جابز) رايانه ۸ بايتى را وارد (Apple II) بازار کردند. اين رايانه به علت امکانات صوتى و گرافيکى با استقبال گرمى مواجه شد. درسال ۱۹۷۹ با نصب صفحه گسترده (Viscalc) روى (اپل ۲) هزاران دستگاه از اين رايانه به مراکز مهم و آموزشى فروخته شد. در سال ۱۹۸۳ رايانه‌اى تحت نام را وارد بازار کردند. ليزا ريزپردازنده قوى (موتورولا) يعنى ۶۸۰۰۰ بهره مى‌گرفت و در زمان خود قوى‌ترين و کامل‌ترين رايانه شخصى به شمار مى‌رفت. با وجودى که در فاصله زمانى بين ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ اَپِل چندين بحران مالى و مديريتى را پشت سر گذاشته، ولى به دليل قدرت غيرقابل انکار مکينتاش در مقابل رقيب مشابه خود از IBM، و نيز حساسيت روزافزون بازار به سرعت و قابليت رايانه، اکنون اپل رايانه‌هائى در اختيار دارد که در نوع خود کامل‌ترين و قدرتمندترين رايانه‌هاى شخصى به شمار مى‌روند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کمبود بیمارستان , دیدار معاون ظریف با وزیر امور خارجه چین , نشست خبری پیش از دیدار , تختی اهواز , تیم بسکتبال بانوان موزامبیک , جوایز نوبل , حسام الدین آلاء , خط کانتینری , هشدار ناتو به جدایی طلبان , حمایت از تروریست‌ها , آجیل و خشکبار , ZTE , پالمیرا , جامعه بین‌الملل , باشگا خبرنگاران , تشعشعات خطرناک , راه آهن خواف-هرات , خرید جهیزیه , پوکی‌استخوان , جشنواره خیرین مدرسه ساز خلخال , وال‌استریت‌ژورنال , محمد علی دیباج , کاگردان فیلم , بورس مسکن , معاون بهداشتی , 150 میلیون سال , بانک استاندارد چارتر , جسن خانه سینما , عبدالله المحیستی , گونه جدید انسان , همایش سالانه , افتتاح طرح ها در درمغان , جایزه بزرگ زیست‌فناوری , مرکز تست , معابر عمومی , ستاد تسهیل و رفع موانع تولید , وکالت خانواده , در برکناری , سومالی , نبود برنامه عملیاتی , پیاده روی میرا , پایان غم انگیز , پس انداز خانوارها , محمد شاهمیری , سزیالهای ماه رمضان , پایان داوری , هنرهای مدرن و امپرسیونیسم , محمد حسن شادمهر , دفاعی و انتظامی , توری آلبا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان کامل فروغ فرخزاد , علم و زندگی / ابزار و وسایل / معرفی خودرو / شورولت - ایمپالا - ۲۰۰۶ , دین و اندیشه / دین و مذهب / فلسفه و نظریات دین / بازتاب حقیقت ایمان در زندگی اجتماعی انسان , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت تعاونیها: برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی , بانک اطلاعاتی کتاب / قصه زندگی و مرگ علی شریعتی , بانک اطلاعاتی کتاب / نظریه حقوقی اسلام (حقوق متقابل مردم و حکومت) , بانک اطلاعاتی کتاب / خسرو و شیرین , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / بیماریها / آسم و آسپرین , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده امتحانی با پاسخ تشریحی دین و زندگی 'سال اول آموزش متوسطه' شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت فصل به فصل، سوالات ... , موفقیت / زندگی / زندگی بهتر / راز تداوم حیات , بانک اطلاعاتی کتاب / فلسطین, بهار 1381 به روایت اینترنت , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب تمرین شب: بازی با حروف و کلمات (همگام با کتاب بخوانیم و بنویسیم) , اقتصاد و بازرگانی / نیرو و انرژی / برق / مدیریت مصرف برق در کشور فرانسه , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / آثار تاریخی / باغچه جوق , بانک اطلاعاتی کتاب / فراشناخت در فرآیند یاددهی و یادگیری , بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه فیزیک حرارت , بانک اطلاعاتی کتاب / Annual review of biochemistry (74 - 2005): part 1-2 , دین و اندیشه / دین و مذهب / اعمال و مناسک حج / امام خمینی (ره) و حج ابراهیمی , دین و اندیشه / تصوف و عرفان / عرفان / خلق را تقلیدشان بر باد داد... , بانک اطلاعاتی کتاب / منطق نظام جدید و نظام قدیم ,

برخی منابع مهم خبری
kojaro.com کجارو , parsnews.com پارس نیوز , iraneconomist.com ایران اکونومیست , smtnews.ir روزنامه صمت , noandish.com نواندیش , eghtesadoma.com اقتصادوما , imna.ir ایمنا , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , vanews.ir وانیوز , naghola.com ناقلا , shahidnews.com شهیدنیوز , noet.ir سازمان سنجش , farhangemrooz.com فرهنگ امروز , iscanews.ir ایسکانیوز , jamnews.ir جام نیوز , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , mobile.ir موبایل , khabarkhodro.com خودرو , rozanehonline.com روزنه , ساخت و ساز , icana.ir خانه ملت , fararu.com فرارو , jamejamonline.ir جام جم , shabakeh-mag.com مجله شبکه , hengamnews.com هنگام‌نیوز , tct.ir شرکت مخابرات , consbank.com ساخت و ساز , medianews.ir مدیا , rajanews.com رجانیوز , javanonline.ir جوان آنلاین ,ساخت سرد خانه  ◊  09111142935
وبگردی
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!
همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی! - همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید.
محسن افشانی باز هم جنجال آفرید. - بتازگی فیلمی در استوری اینستاگرام خانم لنی برلین lennyberlin خواننده و دی جی اوکراینی منتشر شده که عجیب بود. حضور آقای محسن افشانی بازیگر کشورمان در کنسرت این خواننده و حضور در کنار این خانم آن هم با ظاهری نامتعارف جای سوال و تعجب دارد.
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است
میرشکاک: اختلاس مقدس شده است - خشت خام / نوبت سی و چهارم / گفتگوی حسین دهباشی با یوسفعلی میرشکاک / ویدیو از آپارات
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها