جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

مدت اجراء برنامه


   مکانيزم برنامه‌ريزى
از جهت مکانيزم برنامه‌ريزى دو رهيافت مطرح است. يکى برنامه‌ريزى خطى که در ان متغيرهاى دخيل در نتايج حاصل از برنامه و نقش هر متغير معلوم بوده بر مبناى داده‌هاى آمارى معين يا قابل پيش‌بينى هستند و در عين حال قابل کنترل هم مى‌باشند مانند طرح‌هاى تجربى زراعى يا دامي. دومين رهيافت برنامه‌ريزى غيرخطى است که در ان متغيرهاى مزبور نقش مشخص و تعريف شدهٔ صريحى در پى‌آمدهاى حاصل از اجراى برنامه ندارند يا لااقل در مرحلهٔ برنامه‌ريزى به‌وضوح قابل تشخيص نيستند، مانند طرح‌هاى نيمه‌تجربى آموزشى در علوم رفتارى به‌ويژه در ترويج کشاورزى.
در همين زمينه ممکن است برنامه‌هاى مورد نياز را فردى يا گروهى و با استفاده از تجربيات فراهم آورند که در اين حالت برنامهٔ مزبور محدود است به اين تجارب و توان فکرى و قابليت‌هاى تحليلى در فرد يا حتى در گروه؛ اما ممکن است برنامه با بهره‌گيرى از امکانات ماشينى و رايانه‌اى (کامپيوتر) و نرم‌افزارهاى پيشرفته طرح شود که در اين صورت بدون هزينهٔ قابل توجهى مى‌توان به‌صورت آزمايشى بر صفحهٔ نمايشگر يا چاپگر کامپيوتر اجراء شود.
ضريب اطمينان فرآيند برنامه‌ريزى با مکانيزم ماشينى بسيار بالا است اما بهره‌‌گيرى ازا ين مکانيزم نيازمند نرم‌افزاهائى است ک در دسترس بوده و از اين جهت مشکلى در بين نيست.
  مدت اجراء برنامه
مدت اجراء برنامه مى‌تواند به‌عنوان عامل ديگرى در اين تقسيم‌بندى‌ها به‌ حساب آيد؛ برنامه‌ها بر اين اساس به‌عنوان ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مى‌شوند.
صرف‌نظر از معيارهاى فوق‌الذکر براى تقسيم‌بندى نوع برنامه مى‌توان از ضوابط قراردادى ديگر نيز بر حسب شرايط و موقعيت استفاده نمود و برنامه‌ها را با توجه به آنها نامگذارى کرد. مثلاً برنامه‌اى که براى گروه بزرگسالان تدوين مى‌شود برنامهٔ اختصاصى بزرگسالان و برنامه‌اى که براى کل جامعه مطرح مى‌شود برنامهٔ همگانى ناميده مى‌شود. از سوى ديگر، نظر به مشارکت يا عدم دخالت مجرى برنامه در مراحل طرح و تدوى آن مى‌توان برنامه را به دو صورت پيش ساخته (برنامه‌هائى که قبلاً طرح شده‌اند و براى اجراء شدن به مجرى مى‌دهند) و برنامه‌هاى خودساخته (برنامه‌هائى را که خود طرح و اجراء مى‌کنند) تقسيم کرد.
انواع برنامه را مى‌توان در زمينه‌ها و شاخه‌هاى مختلف مورد استفاده قرار داد؛ هيچ دليلى وجود ندارد که در يک زمينهٔ خاص (مثلاً کشاورزي) فقط يک يا چند نوع برنامه قابل اجراء باشد.
بر حسب موقعيت از هر برنامه‌اى که رسيدن به هدف را تسريع کند مى‌توان بهره برد يا انواع برنامه‌ها را به‌صورتى که لازم باشد تلفيق و به‌عنوان طحر يا برنامهٔ واحد عمل نمود. در ترويج کشاورزى اين نمونه را مى‌توان به‌خوبى مشاهده کرد به اين ترتيب انجام دهد که نتايج آن بر کيفيت يا کميت محصولات ديگر تأثير گذارد. اما در مرحله‌اى که مردم نياز به کسب پاسخ در قبال پرسش‌هاى آنها دارند شخص مروج فقط به‌عنوان يک رهبر هدايت‌کننده عمل مى‌کند.
يک برنامهٔ اجرائي، مانند آنچه در مزرعهٔ آموزشى عمل مى‌شود، ماهيتى غير از برنامهٔ ارشادى دارد و با اينکه هر دو اجرائى به‌نظر مى‌آيند فاصلهٔ بين آنها به‌ اندازهٔ تفاوت آموزش‌هاى رسمى با آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى غيررسمى است.
ترويج در قالب يک مکتب آموزشى آزاد فى‌نفسه نمى‌تواند برنامه‌هاى پيش‌ساخته‌اى به‌عنوان برنامه‌هاى اجرائى داشته باشد. بلکه اصولاً تمامى فعاليت‌ها در اين زمينه از طريق فراگير و با مشارکت او صورت مى‌گيرد. نکتهٔ ديگر اين است که اغلب برنامه‌هاى ارشادى در ترويج کوتاه مدت هستند که از ويژگى بارز آموزش‌هاى غيررسمى و ارشادى است؛ البته برنامه‌هاى ضربتي، ميان مدت و بلند مدت نيز جاى خود را موقع لزوم خواهند داشت. استفاده از برنامه‌هاى ميان مدت و يا بلند مدت نيز جاى خود را در موقع لزوم خواهند داشت. استفاده از برنامه‌هاى ميان مدت و يا بلند مدت در مکاتب آموزش‌ەاى آزاد وقتى لازم مى‌آيد که تقسيم مرحله به مرحله کار ارشاد مورد نظر باشد چه، يک‌باره مردم را در بوتهٔ ارشاد قرار دادن و دائم به گوش آنان زمزمه تحرک خواندن نتيجهٔ شايسته‌اى به‌بار نمى‌آورد. مردم بايد قادر باشند با استفاده از فرصتى که در اختيار آنان گذاشته مى‌شود آنچه را که در ضمير خود تغيير داده‌اند عملاً ثبوت بخشند آثار آن را به وضوح مشاهده و سپس مرحلهٔ ديگرى را طى کنند تا مرحله بتواند مشوقى براى پيگيرى فراگير و ورود او به مراحل ديگر باشد. لذا اگر برنامه‌هاى بلند مدتى هم در ترويج قابل اجرا باشند باز بايد آنها را به‌صورت برنامه‌هاى کوتاه مدت مرحله‌اى تنظيم و هر مرحله را حتى‌الامکان مستقلاً اجرا کرد.
در مورد برنامه‌هاى ضربتى در آموزش‌هاى آزاد به‌ويژه ترويج بايد گفت که اين گونه برنامه‌ها اصولاً ماهيتى شتاب زده دارند که يا محتواى برنامه‌ها پربار نخواهد بود يا اگر پر بار باشد فرصت کافى براى تعمق منطقى و تفکر خلاق در اختيار قرار نمى‌گيرد و به همين دليل اعتبار برنامه‌هاى ضربتى در مکتب ارشاد صدمه‌پذير مى‌گردد. جزء در موارد استثنائى و زمانى که راه ديگرى نباشد، کاربرد برنامه‌هاى ضربتى قابل توصيه است و در غير اين صورت بهتر است فرصت اعمال نظريات سازنده و پذيرش بازتاب‌هاى اصلاح‌کننده را نيز به مروج بدهند و به‌صورت برنامه‌هاى کوتاه مدت طرح و اجرا شوند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سوریان , انتخابت , هفته تئاتر , راه های البرز , دیده‌بان , ظرفیت‌های بخش غیردولتی , چک لیست , اقتصاد ورزش , جام جهانی کاراته , طرح جامع تحریم‌های ایران در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مشکاه‌ العارفین , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب آخر ریاضی فیزیک: کنکورهای سراسری 75 و 76 و 77 و 78 و 79 , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده مهارت حسابداری , فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , شعر / بهار , بانک اطلاعاتی کتاب / مبادی العربیه: قسم النحو , بانک اطلاعاتی کتاب / بلوغ البنات , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای گام به گام عربی اول راهنمایی شامل: ترجمه کامل متن درس‌ها، پاسخ تمرین‌ها و الدراسات القرآنیه با ترجمه کامل ... , ورزشی , فوتبال , مربیان / دغدغه انتخاب مربی جدید تیم ملی انگلستان , علمی و آموزشی , آموزش و پرورش , آموزش ریاضی / آموزش حساب و کتاب زندگی به بچه ها , بانک اطلاعاتی کتاب / التنقیح فی شرح العروه الوثقی: تقریرا لابحاث الاستاذ الاعظم سماحه آیه‌الله العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخویی: الطهاره ,

برخی منابع مهم خبری
fardanews.com فردا نیوز , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , khabarsport.com خبر ورزشی , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , javanonline.ir جوان آنلاین , fartaknews.com فرتاک نیوز , plus.ir تی وی پلاس , shafaqna.com شفقنا , 90tv.ir نود , tarafdari.ir طرفداری ,وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی