چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / Wednesday, 18 July, 2018

مدت اجراء برنامه


   مکانيزم برنامه‌ريزى
از جهت مکانيزم برنامه‌ريزى دو رهيافت مطرح است. يکى برنامه‌ريزى خطى که در ان متغيرهاى دخيل در نتايج حاصل از برنامه و نقش هر متغير معلوم بوده بر مبناى داده‌هاى آمارى معين يا قابل پيش‌بينى هستند و در عين حال قابل کنترل هم مى‌باشند مانند طرح‌هاى تجربى زراعى يا دامي. دومين رهيافت برنامه‌ريزى غيرخطى است که در ان متغيرهاى مزبور نقش مشخص و تعريف شدهٔ صريحى در پى‌آمدهاى حاصل از اجراى برنامه ندارند يا لااقل در مرحلهٔ برنامه‌ريزى به‌وضوح قابل تشخيص نيستند، مانند طرح‌هاى نيمه‌تجربى آموزشى در علوم رفتارى به‌ويژه در ترويج کشاورزى.
در همين زمينه ممکن است برنامه‌هاى مورد نياز را فردى يا گروهى و با استفاده از تجربيات فراهم آورند که در اين حالت برنامهٔ مزبور محدود است به اين تجارب و توان فکرى و قابليت‌هاى تحليلى در فرد يا حتى در گروه؛ اما ممکن است برنامه با بهره‌گيرى از امکانات ماشينى و رايانه‌اى (کامپيوتر) و نرم‌افزارهاى پيشرفته طرح شود که در اين صورت بدون هزينهٔ قابل توجهى مى‌توان به‌صورت آزمايشى بر صفحهٔ نمايشگر يا چاپگر کامپيوتر اجراء شود.
ضريب اطمينان فرآيند برنامه‌ريزى با مکانيزم ماشينى بسيار بالا است اما بهره‌‌گيرى ازا ين مکانيزم نيازمند نرم‌افزاهائى است ک در دسترس بوده و از اين جهت مشکلى در بين نيست.
  مدت اجراء برنامه
مدت اجراء برنامه مى‌تواند به‌عنوان عامل ديگرى در اين تقسيم‌بندى‌ها به‌ حساب آيد؛ برنامه‌ها بر اين اساس به‌عنوان ضربتي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مى‌شوند.
صرف‌نظر از معيارهاى فوق‌الذکر براى تقسيم‌بندى نوع برنامه مى‌توان از ضوابط قراردادى ديگر نيز بر حسب شرايط و موقعيت استفاده نمود و برنامه‌ها را با توجه به آنها نامگذارى کرد. مثلاً برنامه‌اى که براى گروه بزرگسالان تدوين مى‌شود برنامهٔ اختصاصى بزرگسالان و برنامه‌اى که براى کل جامعه مطرح مى‌شود برنامهٔ همگانى ناميده مى‌شود. از سوى ديگر، نظر به مشارکت يا عدم دخالت مجرى برنامه در مراحل طرح و تدوى آن مى‌توان برنامه را به دو صورت پيش ساخته (برنامه‌هائى که قبلاً طرح شده‌اند و براى اجراء شدن به مجرى مى‌دهند) و برنامه‌هاى خودساخته (برنامه‌هائى را که خود طرح و اجراء مى‌کنند) تقسيم کرد.
انواع برنامه را مى‌توان در زمينه‌ها و شاخه‌هاى مختلف مورد استفاده قرار داد؛ هيچ دليلى وجود ندارد که در يک زمينهٔ خاص (مثلاً کشاورزي) فقط يک يا چند نوع برنامه قابل اجراء باشد.
بر حسب موقعيت از هر برنامه‌اى که رسيدن به هدف را تسريع کند مى‌توان بهره برد يا انواع برنامه‌ها را به‌صورتى که لازم باشد تلفيق و به‌عنوان طحر يا برنامهٔ واحد عمل نمود. در ترويج کشاورزى اين نمونه را مى‌توان به‌خوبى مشاهده کرد به اين ترتيب انجام دهد که نتايج آن بر کيفيت يا کميت محصولات ديگر تأثير گذارد. اما در مرحله‌اى که مردم نياز به کسب پاسخ در قبال پرسش‌هاى آنها دارند شخص مروج فقط به‌عنوان يک رهبر هدايت‌کننده عمل مى‌کند.
يک برنامهٔ اجرائي، مانند آنچه در مزرعهٔ آموزشى عمل مى‌شود، ماهيتى غير از برنامهٔ ارشادى دارد و با اينکه هر دو اجرائى به‌نظر مى‌آيند فاصلهٔ بين آنها به‌ اندازهٔ تفاوت آموزش‌هاى رسمى با آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى غيررسمى است.
ترويج در قالب يک مکتب آموزشى آزاد فى‌نفسه نمى‌تواند برنامه‌هاى پيش‌ساخته‌اى به‌عنوان برنامه‌هاى اجرائى داشته باشد. بلکه اصولاً تمامى فعاليت‌ها در اين زمينه از طريق فراگير و با مشارکت او صورت مى‌گيرد. نکتهٔ ديگر اين است که اغلب برنامه‌هاى ارشادى در ترويج کوتاه مدت هستند که از ويژگى بارز آموزش‌هاى غيررسمى و ارشادى است؛ البته برنامه‌هاى ضربتي، ميان مدت و بلند مدت نيز جاى خود را موقع لزوم خواهند داشت. استفاده از برنامه‌هاى ميان مدت و يا بلند مدت نيز جاى خود را در موقع لزوم خواهند داشت. استفاده از برنامه‌هاى ميان مدت و يا بلند مدت در مکاتب آموزش‌ەاى آزاد وقتى لازم مى‌آيد که تقسيم مرحله به مرحله کار ارشاد مورد نظر باشد چه، يک‌باره مردم را در بوتهٔ ارشاد قرار دادن و دائم به گوش آنان زمزمه تحرک خواندن نتيجهٔ شايسته‌اى به‌بار نمى‌آورد. مردم بايد قادر باشند با استفاده از فرصتى که در اختيار آنان گذاشته مى‌شود آنچه را که در ضمير خود تغيير داده‌اند عملاً ثبوت بخشند آثار آن را به وضوح مشاهده و سپس مرحلهٔ ديگرى را طى کنند تا مرحله بتواند مشوقى براى پيگيرى فراگير و ورود او به مراحل ديگر باشد. لذا اگر برنامه‌هاى بلند مدتى هم در ترويج قابل اجرا باشند باز بايد آنها را به‌صورت برنامه‌هاى کوتاه مدت مرحله‌اى تنظيم و هر مرحله را حتى‌الامکان مستقلاً اجرا کرد.
در مورد برنامه‌هاى ضربتى در آموزش‌هاى آزاد به‌ويژه ترويج بايد گفت که اين گونه برنامه‌ها اصولاً ماهيتى شتاب زده دارند که يا محتواى برنامه‌ها پربار نخواهد بود يا اگر پر بار باشد فرصت کافى براى تعمق منطقى و تفکر خلاق در اختيار قرار نمى‌گيرد و به همين دليل اعتبار برنامه‌هاى ضربتى در مکتب ارشاد صدمه‌پذير مى‌گردد. جزء در موارد استثنائى و زمانى که راه ديگرى نباشد، کاربرد برنامه‌هاى ضربتى قابل توصيه است و در غير اين صورت بهتر است فرصت اعمال نظريات سازنده و پذيرش بازتاب‌هاى اصلاح‌کننده را نيز به مروج بدهند و به‌صورت برنامه‌هاى کوتاه مدت طرح و اجرا شوند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
داروی ضد انعقاد , پیروز قادری , شوی لباس , یارانه احزاب , خستگی و خواب آلودگی , افکار امام , بیت الوصل , حسن نوریان , تالاب خونی , نشست کمیته تجاری ,

مقالات پربیننده امروز
علوم انسانی , علوم اجتماعی , جامعه‌شناسی / ... و تیترها حکومت می کنند , دین و اندیشه , فلسفه و منطق , برهان و استدلال / برهان , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان فارسی سال سوم کلیه رشته‌ها: بررسی زبان فارسی سال سوم از طریق تست , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , خوشنویس / سیدمحمد حسینی , بانک اطلاعاتی کتاب / کاربرد خط و روشهای طراحی , بانک اطلاعاتی کتاب / کله کدو و مترسک در شهر زمرد , بانک اطلاعاتی کتاب / موزائیک انسانی: گفتگوی ژان برنار (عضو آکادمی فرانسه) و ژان دوسه (برنده جایزه نوبل) درباره انقلاب‌های پزشکی و آینده بشر با همکاری آنتوان هس , بانک اطلاعاتی کتاب / آرایش، مد و بهره‌کشی از زنان , نشریات و مطبوعات , علمی ـ اطلاع‌رسانی , ماهنامه سنبله / سنبله ـ شماره ۱۸۳، دی ۱۳۸۷ , بانک اطلاعاتی کتاب / بانک سئوالات و درسنامه آمار و مدل‌سازی (برای همه رشته‌ها) ,

برخی منابع مهم خبری
rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , khorasannews.com روزنامه خراسان , cup.ir کاپ , kayhan.ir روزنامه کیهان , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , faradeed.ir فرادید , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , bahardaily.ir روزنامه بهار , mosalas.ir مثلث ,وبگردی
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند