پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

پرسش


  پذيرش
پذيرفتن مراجع و ايجاد رابطهٔ حسنه با او، يکى از انواع غيرمستقيم رهبرى جلسه مشاوره محسوب مى‌شود. از طريق پذيرش مراجع، مشاور علاقهٔ قبلى خود را به او نشان مى‌دهد و او را متوجه مى‌سازد که مشکلش را درک مى‌کند. در نتيجه، مراجع تشويق مى‌شود دربارهٔ مشکل خود دقيق‌تر و بيشتر صحبت کند. مشاور معمولاً با گفتن کلماتى نظير 'بلي، مى‌فهمم، م م و ...' يا تکان دادن سر، حالت پذيراى خود را بروز مى‌دهد.
  پند دادن
اندرزگوئى يکى از انواع مستقيم رهبرى در مشاوره به‌حساب مى‌آيد. در روش پند دادن، مشاور رهبرى جلسه را بر عهده مى‌گيرد و با تکيه بر دانش و تجربهٔ خود با استفاده از شيوه ذهنى و عقلى مى‌کوشد مشکل مراجع را حل کند. چون دادن پند، اگر به‌طور نامناسبى اعمال شود، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌کند، مشاور بايد در استفاده از اين روش بسيار محتاط باشد.
  اطمينان دادن
مشاور از طريق دادن اطمينان به مراجع، مى‌کوشد از ميزان دلهره و نگرانى او بکاهد. چنانچه در کاربرد اين روش افراط شود، مسؤوليت جلسه تا حد زيادى از مراجع سلب مى‌گردد و بر عهدهٔ مشاور واگذار مى‌شود. لذا، مشاور در استفاده از اين روش بايد بسيار دقيق باشد. مورد زير نمونه‌اى از روش اطمينان دادن به مراجع است که او را به تفکر بيشتر وا مى‌دارد:
مراجع: دربارهٔ نمرهٔ درس فيزيک خيلى نگران هستم. معلم به من نمره کم داده و استحقاق و شايستگى مرا در نظر نگرفته است.
مشاور: يعنى فکر مى‌کنى که احتمالاً کارت را بهتر انجام داده‌اى و استحقاق نمرهٔ بيشترى را داري؟
  تشخيص
در روش تشخيص که يکى از انواع مستقيم رهبرى است، مشاور پس از مطالعه و شناخت مورد، مراجع را از علل مشکلش آگاه مى‌سازد و او را در جهت حل مشکل و خودشناسى بهتر و دقيق‌تر راهنمايى مى‌کند. در اينجا مشاور از ابزار و وسايل تشخيصى گوناگون براى تشخيص مشکل مراجع استفاده مى‌کند.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى خصوصى
مشاور ممکن است صحنه‌اى از زندگى خصوصى خود را با مراجع در ميان گذارد و او را متوجه سازد که مشکلش منحصر به‌فرد و غيرعادى نيست، بلکه ديگران نيز با چنان مشکلى دست بگريبانند. کاربرد اين روش به مراجع کمک مى‌کند تا احساس غير عادى بودن خود را کاهش دهد و براى ادامهٔ جلسه مشاوره آماده شود.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى شخص ثالث
در اين روش مشاور به جاى صحبت دربارهٔ زندگى خودش صحنه‌اى از زندگى شخص سوم را بدون ذکر نام بازگو مى‌کند. استفاده از اين روش، مراجع را تشويق مى‌کند تا دربارهٔ مشکل خود بيشتر بيانديشد و به بحث دربارهٔ آن بپردازد. اين روش معمولاً صحيح‌تر و مطمئن‌تر از روش بالا است، زيرا در اينجا مراجع راحت‌تر و آسان‌تر مى‌تواند گفتار و افکار مشاور را - بدون رنجش او - قبول يا رد کند. از اين‌رو، به مشاور توصيه مى‌شود که تجارب زندگى خصوصى خود را به صورت شخص ثالث براى مراجع بازگو کند.
  افکار ناتمام
در اين روش مشاور از روى عمد و قصد جمله‌اى را به‌طور ناقص بيان مى‌کند و از مراجع مى‌خواهد به تکميل آن بپردازد. استفاده از اين روش، مشاور را از افکار بازگو نشدهٔ مراجع آگاه مى‌سازد. به‌عنوان نمونه، به مورد زير توجه کنيد:
مراجع: اصلا او را دوست ندارم. صحبت کردن با او چه سودى دارد؟
مشاور: تصور مى‌کنى اگر با او حرف بزنى احتمالاً او ....؟
  آگاهاندن
مشاور با استفاده از اين روش، اطلاعات ضرورى را در مورد مشکل به مراجع ارائه مى‌دهد و اطلاعاتى را که مراجع نمى‌تواند از منابع ديگر به‌دست آورد در اختيارش قرار مى‌دهد. مشاور از اين روش، در مشاورهٔ تحصيلى و شغلى به‌وفور استفاده مى‌کند.
  تعبير و تفسير
مشاور در اين روش ضمن ارزيابى گفتار و حالات مراجع، به نتيجه‌گيرى از آن مى‌پردازد و از طريق ايجاد بصيرت بيشتر در مراجع نسبت به رفتارش، او را به بحث عميق‌تر دعوت و تشويق مى‌کند. مشاور به هنگام تعبير و تفسير، نبايد از افکار و احساسات مراجع فاصله گيرد. زيرا عدم درک مراجع، باعث مقاومت او مى‌شود و امنيت مراجع در جلسه مشاوره را مختل مى‌سازد.
  هشدار دادن
از طريق کاربرد اين روش، مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مى‌کوشد مراجع را از نظر اخلاقى متوجه عواقب تصميمات وى کند. در صورتى که رابطهٔ حسنه مشاوره‌اى بين مراجع و مشاور ايجاد شده باشد، استفاده از اين روش مفيد و سودمند خواهد بود؛ در غير اين‌صورت، کاربرد آن چندان توصيه نمى‌شود. هم‌‌چنين مشاوران کم‌تجربه و تازه‌کار، در کاربرد اين روش بايد بسيار محتاط باشند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: البته مى‌توانم همان کار تحقيقى را که خواهرم سه سال قبل نوشته بود به استاد تحويل دهم.
مشاور: (روش مستقيم) - اين کار درستى نيست که انجام بدهي. آيا چنين نيست؟
مشاور: (روش غيرمستقيم) - اگر اين کار را بکني، نسبت به نمره‌اى که خواهى گرفت چه احساسى خواهى داشت؟
  پرسش
مشاور در اين روش از مراجع سؤالات متعددى مى‌کند و موضوعات گوناگونى را با او مطرح مى‌سازد تا مراجع به شناخت بهترى از مشکلش موفق شود. مشاور بايد بداند که پرسش زياد، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌ند و رابطه حسنهٔ مشاوره‌اى را مختل مى‌سازد.
  فرافکنى
مشاور در اين روش با قرار دادن مراجع در موقعيتى مشخص، او را متوجه اهميت موضوع بحث مى‌کند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: جرأت ندارم از پدرم تقاضا کنم که اتومبيل خود را در اختيار من قرار دهد. زيرا مى‌ترسم به من جواب رد بدهد.
مشاور: اگر خودت جاى پدرت بودى چه مى‌کردى؟
  مخالفت
مشاور با استفاده از اين روش مراجع غيرفعال را به کوشش وا مى‌‌دارد. بى‌احتياطى و بى‌دقتى در کاربرد اين روش، باعث رنجش و آزار مراجع مى‌گردد. لذا اگر مشاور قصد استفاده از اين روش را دارد، بايد مراجع را به‌طور کامل بشناسد، از وجود رابطهٔ حسنه بين خود و مراجع مطمئن باشد، و تا موقعى که فرصت استفاده از روش‌هاى ديگر وجود دارد، از کاربرد اين روش حتى‌الامکان خوددارى کند. چنانچه استفاده از روش‌هاى ديگر مؤثر نيفتد، در آن صورت مشاور مى‌تواند از اين روش به عنوان آخرين روش بهره گيرد. به گفتگوى زير توجه کنيد:
مراجع: البته اگر بخواهم مى‌توانم در رياضى نمره بهترى بگيرم.
مشاور: تصور نمى‌کنم قادر به اين کار باشي.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: فقط لاف مى‌زنى و کارى از دستت بر نمى‌آيد.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: اگر مى‌تواني، پس شروع کن.
  سکوت
يکى از روش‌هاى رهبرى جلسهٔ مشاوره اين است که در آن مشاور ساکت مى‌ماند و حرفى نمى‌زند تا بلکه مراجع شروع به صحبت کند. مشاور با استفاده از سکوت و حرکات سر و برقرارى حداقل ارتباط کلامي، مراجع را متوجه مى‌سازد که مورد پذيرش است و مى‌تواند به بحث خود آزادانه ادامه دهد.
  پيشنهاد دادن
مشاور در اين روش، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براى حل مشکل مراجع پيشنهادهائى را ارائه مى‌دهد. در اين روش که ملايم‌تر و مطلوب‌تر از روش پند دادن است، گفتار و عقايد مشاور فقط جنبهٔ مشورتى دارند و مراجع هيچ‌گاه به انجام کارى مجبور نمى‌شود و يا مورد مذمت قرار نمى‌گيرد. مراجع مى‌تواند در نهايت با استفاده از پيشنهادهاى ارائه شده، تصميم مقتضى را اتخاذ کند.
  خلاصه کردن
مشاور در پايان و يا هر جائى از جلسهٔ مشاور به خاطر نتيجه‌گيرى از بحث جلسه و نيز تعيين مسير و روال جلسات آينده بايد مطالب مطرح شده در جلسه را خلاصه کند. چون خلاصه کردن بحث مشاوره از اهميت خاصى برخوردار است، در صفحات بعد به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وزیر امور اقتصادی و دارایی , منشور امام , فرشید آقایی , اداره فرهنگ و ارشاد کردستان , معالیم , پیام رئیس جمهوری , درمان جدید , شهرداری رشت , جشنواره نانو و رسانه , فیلم هفت ماهگی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / بلایای طبیعی: زلزله, آتشفشان, طوفان, گردباد, سیل و خشکسالی , بانک اطلاعاتی کتاب / سوره مبارکه انعام , بانک اطلاعاتی کتاب / نور الجواهر در اقوال اکابر (شامل اقوالی از صحابه، تابعین، عرفاء و دیگر علما و بزرگان دین) , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / بمبئی؛ شهر همیشه در خاطر , بهداشت / بهداشت روانی / خواب / پیش از خواب بخندید! , سیاسی / جهان / ریاست جمهوری / آقای براون لطفا استعفا بده! , بانک اطلاعاتی کتاب / روانشناسی بهداشت پیشگیری , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ جبهه: اوقات فراغت , بانک اطلاعاتی کتاب / لطیفه‌های آبی , بانک اطلاعاتی کتاب / آزمون کارشناسی ارشد ترمودینامیک: قابل استفاده دانشجویان مهندسی مکانیک، شیمی و ... ,

برخی منابع مهم خبری
ensafnews.com انصاف نیوز , honarnews.com هنرنیوز , shana.ir شانا , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , farspage.com ویژه‌نامه , eranico.com ارانیکو , fa.alalam.ir العالم , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم ,



وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
یادداشتن جزئیات
به خاطر سپردن جزئیات هر واقعه ای می تواند باعث موفقیت شما هنگام گفت وگو با دیگران شود اگر اسامی، تاریخ ها و دیگر جزئیات را دقیقاً به خاطر بسپارید آن وقت می توانید هنگام صحبت …