سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018

پرسش


  پذيرش
پذيرفتن مراجع و ايجاد رابطهٔ حسنه با او، يکى از انواع غيرمستقيم رهبرى جلسه مشاوره محسوب مى‌شود. از طريق پذيرش مراجع، مشاور علاقهٔ قبلى خود را به او نشان مى‌دهد و او را متوجه مى‌سازد که مشکلش را درک مى‌کند. در نتيجه، مراجع تشويق مى‌شود دربارهٔ مشکل خود دقيق‌تر و بيشتر صحبت کند. مشاور معمولاً با گفتن کلماتى نظير 'بلي، مى‌فهمم، م م و ...' يا تکان دادن سر، حالت پذيراى خود را بروز مى‌دهد.
  پند دادن
اندرزگوئى يکى از انواع مستقيم رهبرى در مشاوره به‌حساب مى‌آيد. در روش پند دادن، مشاور رهبرى جلسه را بر عهده مى‌گيرد و با تکيه بر دانش و تجربهٔ خود با استفاده از شيوه ذهنى و عقلى مى‌کوشد مشکل مراجع را حل کند. چون دادن پند، اگر به‌طور نامناسبى اعمال شود، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌کند، مشاور بايد در استفاده از اين روش بسيار محتاط باشد.
  اطمينان دادن
مشاور از طريق دادن اطمينان به مراجع، مى‌کوشد از ميزان دلهره و نگرانى او بکاهد. چنانچه در کاربرد اين روش افراط شود، مسؤوليت جلسه تا حد زيادى از مراجع سلب مى‌گردد و بر عهدهٔ مشاور واگذار مى‌شود. لذا، مشاور در استفاده از اين روش بايد بسيار دقيق باشد. مورد زير نمونه‌اى از روش اطمينان دادن به مراجع است که او را به تفکر بيشتر وا مى‌دارد:
مراجع: دربارهٔ نمرهٔ درس فيزيک خيلى نگران هستم. معلم به من نمره کم داده و استحقاق و شايستگى مرا در نظر نگرفته است.
مشاور: يعنى فکر مى‌کنى که احتمالاً کارت را بهتر انجام داده‌اى و استحقاق نمرهٔ بيشترى را داري؟
  تشخيص
در روش تشخيص که يکى از انواع مستقيم رهبرى است، مشاور پس از مطالعه و شناخت مورد، مراجع را از علل مشکلش آگاه مى‌سازد و او را در جهت حل مشکل و خودشناسى بهتر و دقيق‌تر راهنمايى مى‌کند. در اينجا مشاور از ابزار و وسايل تشخيصى گوناگون براى تشخيص مشکل مراجع استفاده مى‌کند.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى خصوصى
مشاور ممکن است صحنه‌اى از زندگى خصوصى خود را با مراجع در ميان گذارد و او را متوجه سازد که مشکلش منحصر به‌فرد و غيرعادى نيست، بلکه ديگران نيز با چنان مشکلى دست بگريبانند. کاربرد اين روش به مراجع کمک مى‌کند تا احساس غير عادى بودن خود را کاهش دهد و براى ادامهٔ جلسه مشاوره آماده شود.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى شخص ثالث
در اين روش مشاور به جاى صحبت دربارهٔ زندگى خودش صحنه‌اى از زندگى شخص سوم را بدون ذکر نام بازگو مى‌کند. استفاده از اين روش، مراجع را تشويق مى‌کند تا دربارهٔ مشکل خود بيشتر بيانديشد و به بحث دربارهٔ آن بپردازد. اين روش معمولاً صحيح‌تر و مطمئن‌تر از روش بالا است، زيرا در اينجا مراجع راحت‌تر و آسان‌تر مى‌تواند گفتار و افکار مشاور را - بدون رنجش او - قبول يا رد کند. از اين‌رو، به مشاور توصيه مى‌شود که تجارب زندگى خصوصى خود را به صورت شخص ثالث براى مراجع بازگو کند.
  افکار ناتمام
در اين روش مشاور از روى عمد و قصد جمله‌اى را به‌طور ناقص بيان مى‌کند و از مراجع مى‌خواهد به تکميل آن بپردازد. استفاده از اين روش، مشاور را از افکار بازگو نشدهٔ مراجع آگاه مى‌سازد. به‌عنوان نمونه، به مورد زير توجه کنيد:
مراجع: اصلا او را دوست ندارم. صحبت کردن با او چه سودى دارد؟
مشاور: تصور مى‌کنى اگر با او حرف بزنى احتمالاً او ....؟
  آگاهاندن
مشاور با استفاده از اين روش، اطلاعات ضرورى را در مورد مشکل به مراجع ارائه مى‌دهد و اطلاعاتى را که مراجع نمى‌تواند از منابع ديگر به‌دست آورد در اختيارش قرار مى‌دهد. مشاور از اين روش، در مشاورهٔ تحصيلى و شغلى به‌وفور استفاده مى‌کند.
  تعبير و تفسير
مشاور در اين روش ضمن ارزيابى گفتار و حالات مراجع، به نتيجه‌گيرى از آن مى‌پردازد و از طريق ايجاد بصيرت بيشتر در مراجع نسبت به رفتارش، او را به بحث عميق‌تر دعوت و تشويق مى‌کند. مشاور به هنگام تعبير و تفسير، نبايد از افکار و احساسات مراجع فاصله گيرد. زيرا عدم درک مراجع، باعث مقاومت او مى‌شود و امنيت مراجع در جلسه مشاوره را مختل مى‌سازد.
  هشدار دادن
از طريق کاربرد اين روش، مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مى‌کوشد مراجع را از نظر اخلاقى متوجه عواقب تصميمات وى کند. در صورتى که رابطهٔ حسنه مشاوره‌اى بين مراجع و مشاور ايجاد شده باشد، استفاده از اين روش مفيد و سودمند خواهد بود؛ در غير اين‌صورت، کاربرد آن چندان توصيه نمى‌شود. هم‌‌چنين مشاوران کم‌تجربه و تازه‌کار، در کاربرد اين روش بايد بسيار محتاط باشند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: البته مى‌توانم همان کار تحقيقى را که خواهرم سه سال قبل نوشته بود به استاد تحويل دهم.
مشاور: (روش مستقيم) - اين کار درستى نيست که انجام بدهي. آيا چنين نيست؟
مشاور: (روش غيرمستقيم) - اگر اين کار را بکني، نسبت به نمره‌اى که خواهى گرفت چه احساسى خواهى داشت؟
  پرسش
مشاور در اين روش از مراجع سؤالات متعددى مى‌کند و موضوعات گوناگونى را با او مطرح مى‌سازد تا مراجع به شناخت بهترى از مشکلش موفق شود. مشاور بايد بداند که پرسش زياد، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌ند و رابطه حسنهٔ مشاوره‌اى را مختل مى‌سازد.
  فرافکنى
مشاور در اين روش با قرار دادن مراجع در موقعيتى مشخص، او را متوجه اهميت موضوع بحث مى‌کند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: جرأت ندارم از پدرم تقاضا کنم که اتومبيل خود را در اختيار من قرار دهد. زيرا مى‌ترسم به من جواب رد بدهد.
مشاور: اگر خودت جاى پدرت بودى چه مى‌کردى؟
  مخالفت
مشاور با استفاده از اين روش مراجع غيرفعال را به کوشش وا مى‌‌دارد. بى‌احتياطى و بى‌دقتى در کاربرد اين روش، باعث رنجش و آزار مراجع مى‌گردد. لذا اگر مشاور قصد استفاده از اين روش را دارد، بايد مراجع را به‌طور کامل بشناسد، از وجود رابطهٔ حسنه بين خود و مراجع مطمئن باشد، و تا موقعى که فرصت استفاده از روش‌هاى ديگر وجود دارد، از کاربرد اين روش حتى‌الامکان خوددارى کند. چنانچه استفاده از روش‌هاى ديگر مؤثر نيفتد، در آن صورت مشاور مى‌تواند از اين روش به عنوان آخرين روش بهره گيرد. به گفتگوى زير توجه کنيد:
مراجع: البته اگر بخواهم مى‌توانم در رياضى نمره بهترى بگيرم.
مشاور: تصور نمى‌کنم قادر به اين کار باشي.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: فقط لاف مى‌زنى و کارى از دستت بر نمى‌آيد.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: اگر مى‌تواني، پس شروع کن.
  سکوت
يکى از روش‌هاى رهبرى جلسهٔ مشاوره اين است که در آن مشاور ساکت مى‌ماند و حرفى نمى‌زند تا بلکه مراجع شروع به صحبت کند. مشاور با استفاده از سکوت و حرکات سر و برقرارى حداقل ارتباط کلامي، مراجع را متوجه مى‌سازد که مورد پذيرش است و مى‌تواند به بحث خود آزادانه ادامه دهد.
  پيشنهاد دادن
مشاور در اين روش، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براى حل مشکل مراجع پيشنهادهائى را ارائه مى‌دهد. در اين روش که ملايم‌تر و مطلوب‌تر از روش پند دادن است، گفتار و عقايد مشاور فقط جنبهٔ مشورتى دارند و مراجع هيچ‌گاه به انجام کارى مجبور نمى‌شود و يا مورد مذمت قرار نمى‌گيرد. مراجع مى‌تواند در نهايت با استفاده از پيشنهادهاى ارائه شده، تصميم مقتضى را اتخاذ کند.
  خلاصه کردن
مشاور در پايان و يا هر جائى از جلسهٔ مشاور به خاطر نتيجه‌گيرى از بحث جلسه و نيز تعيين مسير و روال جلسات آينده بايد مطالب مطرح شده در جلسه را خلاصه کند. چون خلاصه کردن بحث مشاوره از اهميت خاصى برخوردار است، در صفحات بعد به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ماندگاری گوشت , 25 موزه برتر 2017 , سد سیلوه , تیم ملی تیروکمان بانوان , قبرس شمالی , اعتبارنامه نمایندگان , شاذی , لاغری ران , تیم مذاکره کننده , مضامین شعری ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیولوژی ورزش , بهداشت , بهداشت و زیبایی , پوست / همه چیز درباره لک‌های پوستی , بانک اطلاعاتی کتاب / درس و کنکور پایگاه داده‌ها , فرهنگی و هنری , رادیو و تلویزیون , بازیگر / بهار ،حضور توست و بودن توست , بانک اطلاعاتی فیلم / حرفه: خبرنگار - Professione: Reporter , بهداشت , دانستنی‌های پزشکی , کلیه / تاثیر نماز بر عفونت کلیه و مجاری ادراری , بانک اطلاعاتی کتاب / تقویت حافظه مهار اضطراب , بانک اطلاعاتی کتاب / اطفال , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , مدیریت منابع انسانی / سرمایه اجتماعی ، ضرورت از یاد رفته , بانک اطلاعاتی کتاب / برق صنعتی (1) با تجدید نظر و تکمیل ,

برخی منابع مهم خبری
javanonline.ir جوان آنلاین , mehrnews.com خبرگزاری مهر , shahrefarda.ir شهرفردا , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , armandaily.ir روزنامه آرمان , gsm.ir جی اس ام , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , e-estekhdam.com ای استخدام , alef.ir الف , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا ,وبگردی
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».