پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 21 June, 2018

پرسش


  پذيرش
پذيرفتن مراجع و ايجاد رابطهٔ حسنه با او، يکى از انواع غيرمستقيم رهبرى جلسه مشاوره محسوب مى‌شود. از طريق پذيرش مراجع، مشاور علاقهٔ قبلى خود را به او نشان مى‌دهد و او را متوجه مى‌سازد که مشکلش را درک مى‌کند. در نتيجه، مراجع تشويق مى‌شود دربارهٔ مشکل خود دقيق‌تر و بيشتر صحبت کند. مشاور معمولاً با گفتن کلماتى نظير 'بلي، مى‌فهمم، م م و ...' يا تکان دادن سر، حالت پذيراى خود را بروز مى‌دهد.
  پند دادن
اندرزگوئى يکى از انواع مستقيم رهبرى در مشاوره به‌حساب مى‌آيد. در روش پند دادن، مشاور رهبرى جلسه را بر عهده مى‌گيرد و با تکيه بر دانش و تجربهٔ خود با استفاده از شيوه ذهنى و عقلى مى‌کوشد مشکل مراجع را حل کند. چون دادن پند، اگر به‌طور نامناسبى اعمال شود، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌کند، مشاور بايد در استفاده از اين روش بسيار محتاط باشد.
  اطمينان دادن
مشاور از طريق دادن اطمينان به مراجع، مى‌کوشد از ميزان دلهره و نگرانى او بکاهد. چنانچه در کاربرد اين روش افراط شود، مسؤوليت جلسه تا حد زيادى از مراجع سلب مى‌گردد و بر عهدهٔ مشاور واگذار مى‌شود. لذا، مشاور در استفاده از اين روش بايد بسيار دقيق باشد. مورد زير نمونه‌اى از روش اطمينان دادن به مراجع است که او را به تفکر بيشتر وا مى‌دارد:
مراجع: دربارهٔ نمرهٔ درس فيزيک خيلى نگران هستم. معلم به من نمره کم داده و استحقاق و شايستگى مرا در نظر نگرفته است.
مشاور: يعنى فکر مى‌کنى که احتمالاً کارت را بهتر انجام داده‌اى و استحقاق نمرهٔ بيشترى را داري؟
  تشخيص
در روش تشخيص که يکى از انواع مستقيم رهبرى است، مشاور پس از مطالعه و شناخت مورد، مراجع را از علل مشکلش آگاه مى‌سازد و او را در جهت حل مشکل و خودشناسى بهتر و دقيق‌تر راهنمايى مى‌کند. در اينجا مشاور از ابزار و وسايل تشخيصى گوناگون براى تشخيص مشکل مراجع استفاده مى‌کند.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى خصوصى
مشاور ممکن است صحنه‌اى از زندگى خصوصى خود را با مراجع در ميان گذارد و او را متوجه سازد که مشکلش منحصر به‌فرد و غيرعادى نيست، بلکه ديگران نيز با چنان مشکلى دست بگريبانند. کاربرد اين روش به مراجع کمک مى‌کند تا احساس غير عادى بودن خود را کاهش دهد و براى ادامهٔ جلسه مشاوره آماده شود.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى شخص ثالث
در اين روش مشاور به جاى صحبت دربارهٔ زندگى خودش صحنه‌اى از زندگى شخص سوم را بدون ذکر نام بازگو مى‌کند. استفاده از اين روش، مراجع را تشويق مى‌کند تا دربارهٔ مشکل خود بيشتر بيانديشد و به بحث دربارهٔ آن بپردازد. اين روش معمولاً صحيح‌تر و مطمئن‌تر از روش بالا است، زيرا در اينجا مراجع راحت‌تر و آسان‌تر مى‌تواند گفتار و افکار مشاور را - بدون رنجش او - قبول يا رد کند. از اين‌رو، به مشاور توصيه مى‌شود که تجارب زندگى خصوصى خود را به صورت شخص ثالث براى مراجع بازگو کند.
  افکار ناتمام
در اين روش مشاور از روى عمد و قصد جمله‌اى را به‌طور ناقص بيان مى‌کند و از مراجع مى‌خواهد به تکميل آن بپردازد. استفاده از اين روش، مشاور را از افکار بازگو نشدهٔ مراجع آگاه مى‌سازد. به‌عنوان نمونه، به مورد زير توجه کنيد:
مراجع: اصلا او را دوست ندارم. صحبت کردن با او چه سودى دارد؟
مشاور: تصور مى‌کنى اگر با او حرف بزنى احتمالاً او ....؟
  آگاهاندن
مشاور با استفاده از اين روش، اطلاعات ضرورى را در مورد مشکل به مراجع ارائه مى‌دهد و اطلاعاتى را که مراجع نمى‌تواند از منابع ديگر به‌دست آورد در اختيارش قرار مى‌دهد. مشاور از اين روش، در مشاورهٔ تحصيلى و شغلى به‌وفور استفاده مى‌کند.
  تعبير و تفسير
مشاور در اين روش ضمن ارزيابى گفتار و حالات مراجع، به نتيجه‌گيرى از آن مى‌پردازد و از طريق ايجاد بصيرت بيشتر در مراجع نسبت به رفتارش، او را به بحث عميق‌تر دعوت و تشويق مى‌کند. مشاور به هنگام تعبير و تفسير، نبايد از افکار و احساسات مراجع فاصله گيرد. زيرا عدم درک مراجع، باعث مقاومت او مى‌شود و امنيت مراجع در جلسه مشاوره را مختل مى‌سازد.
  هشدار دادن
از طريق کاربرد اين روش، مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مى‌کوشد مراجع را از نظر اخلاقى متوجه عواقب تصميمات وى کند. در صورتى که رابطهٔ حسنه مشاوره‌اى بين مراجع و مشاور ايجاد شده باشد، استفاده از اين روش مفيد و سودمند خواهد بود؛ در غير اين‌صورت، کاربرد آن چندان توصيه نمى‌شود. هم‌‌چنين مشاوران کم‌تجربه و تازه‌کار، در کاربرد اين روش بايد بسيار محتاط باشند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: البته مى‌توانم همان کار تحقيقى را که خواهرم سه سال قبل نوشته بود به استاد تحويل دهم.
مشاور: (روش مستقيم) - اين کار درستى نيست که انجام بدهي. آيا چنين نيست؟
مشاور: (روش غيرمستقيم) - اگر اين کار را بکني، نسبت به نمره‌اى که خواهى گرفت چه احساسى خواهى داشت؟
  پرسش
مشاور در اين روش از مراجع سؤالات متعددى مى‌کند و موضوعات گوناگونى را با او مطرح مى‌سازد تا مراجع به شناخت بهترى از مشکلش موفق شود. مشاور بايد بداند که پرسش زياد، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌ند و رابطه حسنهٔ مشاوره‌اى را مختل مى‌سازد.
  فرافکنى
مشاور در اين روش با قرار دادن مراجع در موقعيتى مشخص، او را متوجه اهميت موضوع بحث مى‌کند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: جرأت ندارم از پدرم تقاضا کنم که اتومبيل خود را در اختيار من قرار دهد. زيرا مى‌ترسم به من جواب رد بدهد.
مشاور: اگر خودت جاى پدرت بودى چه مى‌کردى؟
  مخالفت
مشاور با استفاده از اين روش مراجع غيرفعال را به کوشش وا مى‌‌دارد. بى‌احتياطى و بى‌دقتى در کاربرد اين روش، باعث رنجش و آزار مراجع مى‌گردد. لذا اگر مشاور قصد استفاده از اين روش را دارد، بايد مراجع را به‌طور کامل بشناسد، از وجود رابطهٔ حسنه بين خود و مراجع مطمئن باشد، و تا موقعى که فرصت استفاده از روش‌هاى ديگر وجود دارد، از کاربرد اين روش حتى‌الامکان خوددارى کند. چنانچه استفاده از روش‌هاى ديگر مؤثر نيفتد، در آن صورت مشاور مى‌تواند از اين روش به عنوان آخرين روش بهره گيرد. به گفتگوى زير توجه کنيد:
مراجع: البته اگر بخواهم مى‌توانم در رياضى نمره بهترى بگيرم.
مشاور: تصور نمى‌کنم قادر به اين کار باشي.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: فقط لاف مى‌زنى و کارى از دستت بر نمى‌آيد.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: اگر مى‌تواني، پس شروع کن.
  سکوت
يکى از روش‌هاى رهبرى جلسهٔ مشاوره اين است که در آن مشاور ساکت مى‌ماند و حرفى نمى‌زند تا بلکه مراجع شروع به صحبت کند. مشاور با استفاده از سکوت و حرکات سر و برقرارى حداقل ارتباط کلامي، مراجع را متوجه مى‌سازد که مورد پذيرش است و مى‌تواند به بحث خود آزادانه ادامه دهد.
  پيشنهاد دادن
مشاور در اين روش، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براى حل مشکل مراجع پيشنهادهائى را ارائه مى‌دهد. در اين روش که ملايم‌تر و مطلوب‌تر از روش پند دادن است، گفتار و عقايد مشاور فقط جنبهٔ مشورتى دارند و مراجع هيچ‌گاه به انجام کارى مجبور نمى‌شود و يا مورد مذمت قرار نمى‌گيرد. مراجع مى‌تواند در نهايت با استفاده از پيشنهادهاى ارائه شده، تصميم مقتضى را اتخاذ کند.
  خلاصه کردن
مشاور در پايان و يا هر جائى از جلسهٔ مشاور به خاطر نتيجه‌گيرى از بحث جلسه و نيز تعيين مسير و روال جلسات آينده بايد مطالب مطرح شده در جلسه را خلاصه کند. چون خلاصه کردن بحث مشاوره از اهميت خاصى برخوردار است، در صفحات بعد به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
خانه اولی ها , احمد بن محمد جروان , اجرای کامل , بازرسی‌های سر زده , گرفتارترین مردم , زیربنایی , شرق گیلان , حجت الاسلام المسلمین پناهیان , گردشگران سلامت , دلایل مهم ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگی و هنری , سینما , فیلمنامه ـ فیلمنامه‌نویس / بونوئل و حقیقت جسمانی(فردی بوش) , بانک اطلاعاتی کتاب / بررسی شاخص‌های تحقیقاتی: معرفی شوراهای معاونت پژوهشی، برگزیدگان پژوهشی در سال 1385 , ورزشی , دیگر ورزشها , پرورش‌ اندام‌ / تمرینات استقامتی , بانک اطلاعاتی کتاب / A+ exam cram , اجتماعی , حقوقی , حقوق مدنی / مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی , بانک اطلاعاتی کتاب / لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای , ورزشی , فوتبال , مربیان / وضعیت‌ مربیان‌ تیم‌های‌ جام‌ جهانی‌ , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت توسعه فرهنگ عمومی از جایگاه نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه , بانک اطلاعاتی کتاب / "لحظاتی با دکتر علی شریعتی‌‌" منتخبی از اشعار، جملات قصار، بیاناتی در قالب نیایش ... از دکتر علی شریعتی , بانک اطلاعاتی کتاب / 1000 نکته طبقه‌بندی شده در عربی عمومی: با تکیه بر عربی سال دوم و سوم ,

برخی منابع مهم خبری
otaghkhabar24.com اتاق خبر 24 , persiankhodro.com پرشین خودرو , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , aparat.com آپارات , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , shabakeh-mag.com مجله شبکه , tabnak.ir تابناک , https: نکست هالیدی , rasad.org رصد , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد ,وبگردی
فیلم |  بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم
فیلم | بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم - فیلم - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور در کافه خبر با انتقاد از اینکه در 40 سال گذشته بسیاری از مسایل مهم را تعیین تکلیف نکرده ایم می گوید: این گونه جامعه دچار سردرگمی و به سمت گناه یا بزهکاری و یا توافق بر سر گناه سوق پیدا می کند. صحبت های او را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!