چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 26 September, 2018

پرسش


  پذيرش
پذيرفتن مراجع و ايجاد رابطهٔ حسنه با او، يکى از انواع غيرمستقيم رهبرى جلسه مشاوره محسوب مى‌شود. از طريق پذيرش مراجع، مشاور علاقهٔ قبلى خود را به او نشان مى‌دهد و او را متوجه مى‌سازد که مشکلش را درک مى‌کند. در نتيجه، مراجع تشويق مى‌شود دربارهٔ مشکل خود دقيق‌تر و بيشتر صحبت کند. مشاور معمولاً با گفتن کلماتى نظير 'بلي، مى‌فهمم، م م و ...' يا تکان دادن سر، حالت پذيراى خود را بروز مى‌دهد.
  پند دادن
اندرزگوئى يکى از انواع مستقيم رهبرى در مشاوره به‌حساب مى‌آيد. در روش پند دادن، مشاور رهبرى جلسه را بر عهده مى‌گيرد و با تکيه بر دانش و تجربهٔ خود با استفاده از شيوه ذهنى و عقلى مى‌کوشد مشکل مراجع را حل کند. چون دادن پند، اگر به‌طور نامناسبى اعمال شود، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌کند، مشاور بايد در استفاده از اين روش بسيار محتاط باشد.
  اطمينان دادن
مشاور از طريق دادن اطمينان به مراجع، مى‌کوشد از ميزان دلهره و نگرانى او بکاهد. چنانچه در کاربرد اين روش افراط شود، مسؤوليت جلسه تا حد زيادى از مراجع سلب مى‌گردد و بر عهدهٔ مشاور واگذار مى‌شود. لذا، مشاور در استفاده از اين روش بايد بسيار دقيق باشد. مورد زير نمونه‌اى از روش اطمينان دادن به مراجع است که او را به تفکر بيشتر وا مى‌دارد:
مراجع: دربارهٔ نمرهٔ درس فيزيک خيلى نگران هستم. معلم به من نمره کم داده و استحقاق و شايستگى مرا در نظر نگرفته است.
مشاور: يعنى فکر مى‌کنى که احتمالاً کارت را بهتر انجام داده‌اى و استحقاق نمرهٔ بيشترى را داري؟
  تشخيص
در روش تشخيص که يکى از انواع مستقيم رهبرى است، مشاور پس از مطالعه و شناخت مورد، مراجع را از علل مشکلش آگاه مى‌سازد و او را در جهت حل مشکل و خودشناسى بهتر و دقيق‌تر راهنمايى مى‌کند. در اينجا مشاور از ابزار و وسايل تشخيصى گوناگون براى تشخيص مشکل مراجع استفاده مى‌کند.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى خصوصى
مشاور ممکن است صحنه‌اى از زندگى خصوصى خود را با مراجع در ميان گذارد و او را متوجه سازد که مشکلش منحصر به‌فرد و غيرعادى نيست، بلکه ديگران نيز با چنان مشکلى دست بگريبانند. کاربرد اين روش به مراجع کمک مى‌کند تا احساس غير عادى بودن خود را کاهش دهد و براى ادامهٔ جلسه مشاوره آماده شود.
  ارائه صحنه‌اى از زندگى شخص ثالث
در اين روش مشاور به جاى صحبت دربارهٔ زندگى خودش صحنه‌اى از زندگى شخص سوم را بدون ذکر نام بازگو مى‌کند. استفاده از اين روش، مراجع را تشويق مى‌کند تا دربارهٔ مشکل خود بيشتر بيانديشد و به بحث دربارهٔ آن بپردازد. اين روش معمولاً صحيح‌تر و مطمئن‌تر از روش بالا است، زيرا در اينجا مراجع راحت‌تر و آسان‌تر مى‌تواند گفتار و افکار مشاور را - بدون رنجش او - قبول يا رد کند. از اين‌رو، به مشاور توصيه مى‌شود که تجارب زندگى خصوصى خود را به صورت شخص ثالث براى مراجع بازگو کند.
  افکار ناتمام
در اين روش مشاور از روى عمد و قصد جمله‌اى را به‌طور ناقص بيان مى‌کند و از مراجع مى‌خواهد به تکميل آن بپردازد. استفاده از اين روش، مشاور را از افکار بازگو نشدهٔ مراجع آگاه مى‌سازد. به‌عنوان نمونه، به مورد زير توجه کنيد:
مراجع: اصلا او را دوست ندارم. صحبت کردن با او چه سودى دارد؟
مشاور: تصور مى‌کنى اگر با او حرف بزنى احتمالاً او ....؟
  آگاهاندن
مشاور با استفاده از اين روش، اطلاعات ضرورى را در مورد مشکل به مراجع ارائه مى‌دهد و اطلاعاتى را که مراجع نمى‌تواند از منابع ديگر به‌دست آورد در اختيارش قرار مى‌دهد. مشاور از اين روش، در مشاورهٔ تحصيلى و شغلى به‌وفور استفاده مى‌کند.
  تعبير و تفسير
مشاور در اين روش ضمن ارزيابى گفتار و حالات مراجع، به نتيجه‌گيرى از آن مى‌پردازد و از طريق ايجاد بصيرت بيشتر در مراجع نسبت به رفتارش، او را به بحث عميق‌تر دعوت و تشويق مى‌کند. مشاور به هنگام تعبير و تفسير، نبايد از افکار و احساسات مراجع فاصله گيرد. زيرا عدم درک مراجع، باعث مقاومت او مى‌شود و امنيت مراجع در جلسه مشاوره را مختل مى‌سازد.
  هشدار دادن
از طريق کاربرد اين روش، مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مى‌کوشد مراجع را از نظر اخلاقى متوجه عواقب تصميمات وى کند. در صورتى که رابطهٔ حسنه مشاوره‌اى بين مراجع و مشاور ايجاد شده باشد، استفاده از اين روش مفيد و سودمند خواهد بود؛ در غير اين‌صورت، کاربرد آن چندان توصيه نمى‌شود. هم‌‌چنين مشاوران کم‌تجربه و تازه‌کار، در کاربرد اين روش بايد بسيار محتاط باشند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: البته مى‌توانم همان کار تحقيقى را که خواهرم سه سال قبل نوشته بود به استاد تحويل دهم.
مشاور: (روش مستقيم) - اين کار درستى نيست که انجام بدهي. آيا چنين نيست؟
مشاور: (روش غيرمستقيم) - اگر اين کار را بکني، نسبت به نمره‌اى که خواهى گرفت چه احساسى خواهى داشت؟
  پرسش
مشاور در اين روش از مراجع سؤالات متعددى مى‌کند و موضوعات گوناگونى را با او مطرح مى‌سازد تا مراجع به شناخت بهترى از مشکلش موفق شود. مشاور بايد بداند که پرسش زياد، در مراجع مقاومت ايجاد مى‌ند و رابطه حسنهٔ مشاوره‌اى را مختل مى‌سازد.
  فرافکنى
مشاور در اين روش با قرار دادن مراجع در موقعيتى مشخص، او را متوجه اهميت موضوع بحث مى‌کند. به مثال زير توجه کنيد:
مراجع: جرأت ندارم از پدرم تقاضا کنم که اتومبيل خود را در اختيار من قرار دهد. زيرا مى‌ترسم به من جواب رد بدهد.
مشاور: اگر خودت جاى پدرت بودى چه مى‌کردى؟
  مخالفت
مشاور با استفاده از اين روش مراجع غيرفعال را به کوشش وا مى‌‌دارد. بى‌احتياطى و بى‌دقتى در کاربرد اين روش، باعث رنجش و آزار مراجع مى‌گردد. لذا اگر مشاور قصد استفاده از اين روش را دارد، بايد مراجع را به‌طور کامل بشناسد، از وجود رابطهٔ حسنه بين خود و مراجع مطمئن باشد، و تا موقعى که فرصت استفاده از روش‌هاى ديگر وجود دارد، از کاربرد اين روش حتى‌الامکان خوددارى کند. چنانچه استفاده از روش‌هاى ديگر مؤثر نيفتد، در آن صورت مشاور مى‌تواند از اين روش به عنوان آخرين روش بهره گيرد. به گفتگوى زير توجه کنيد:
مراجع: البته اگر بخواهم مى‌توانم در رياضى نمره بهترى بگيرم.
مشاور: تصور نمى‌کنم قادر به اين کار باشي.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: فقط لاف مى‌زنى و کارى از دستت بر نمى‌آيد.
مراجع: البته که مى‌توانم.
مشاور: اگر مى‌تواني، پس شروع کن.
  سکوت
يکى از روش‌هاى رهبرى جلسهٔ مشاوره اين است که در آن مشاور ساکت مى‌ماند و حرفى نمى‌زند تا بلکه مراجع شروع به صحبت کند. مشاور با استفاده از سکوت و حرکات سر و برقرارى حداقل ارتباط کلامي، مراجع را متوجه مى‌سازد که مورد پذيرش است و مى‌تواند به بحث خود آزادانه ادامه دهد.
  پيشنهاد دادن
مشاور در اين روش، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براى حل مشکل مراجع پيشنهادهائى را ارائه مى‌دهد. در اين روش که ملايم‌تر و مطلوب‌تر از روش پند دادن است، گفتار و عقايد مشاور فقط جنبهٔ مشورتى دارند و مراجع هيچ‌گاه به انجام کارى مجبور نمى‌شود و يا مورد مذمت قرار نمى‌گيرد. مراجع مى‌تواند در نهايت با استفاده از پيشنهادهاى ارائه شده، تصميم مقتضى را اتخاذ کند.
  خلاصه کردن
مشاور در پايان و يا هر جائى از جلسهٔ مشاور به خاطر نتيجه‌گيرى از بحث جلسه و نيز تعيين مسير و روال جلسات آينده بايد مطالب مطرح شده در جلسه را خلاصه کند. چون خلاصه کردن بحث مشاوره از اهميت خاصى برخوردار است، در صفحات بعد به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
تجمع هواداران , محمد جوا ظریف , کانسیلر , خریداری میوه , انیمیشن کله آهنی , محمد حسین نیرومند , یک چهارم نهایی , دشت بهشت , محمدمهدی مفتح , آب پرتغال ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / الحدیث: گفتار حکیمانه: باب المختار من حکم امیرالمومنین علیه‌السلام , فرهنگی و هنری , هنرهای نمایشی , نقد ـ معرفی / نگاهی به نمایش «تندباد خیال» , بانک اطلاعاتی کتاب / ادعیه احمدیه: مجموعه‌ای از اوراد و ادعیه و زیارات و نمازهای مستحبی , بانک اطلاعاتی کتاب / در انتظار ققنوس: کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی‌باوری , بانک اطلاعاتی کتاب / جغرافیای تاریخی ولایت باستانی رویان و رستمدار تاریخی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش قرآن مجید با قواعد و آیات , کامپیوتر و اینترنت , سخت افزار , حافظه / اولین رم دی دی آر۳ در ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / روابط دختران و پسران: آیا داشتن دوست برای دختران و پسران به سبک غربی معقول است؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / اتومبیل‌ها , بهداشت , تغذیه , تغذیه بیماران / سرماخوردگی و مکمل های تغذیه ای ,

برخی منابع مهم خبری
armanshargh.ir آرمان شرق , iran-newspaper.com روزنامه ایران , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , khabarsport.com خبر ورزشی , sourehcinema.ir سوره سینما , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , armandaily.ir روزنامه آرمان , siasatrooz.ir سیاست روز , pana.ir خبرگزاری پانا , ettelaat.com روزنامه اطلاعات ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.