شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ / Saturday, 22 September, 2018

جدول وازوپرسورهای مورد استفاده در شوک a


  درمان
هدف از درمان بهبودى سريع هيپوپرفوزيون بافت و تخريب تنفس است:
۱. اندازه‌گيرى سريال فشار خون (ترجيحاً خط داخل شرياني)، ايست قلبي، مانيتور مداوم ECG، خروجى ادرار، پالس اکسى‌متري، بررسى‌هاى خوني: Hct ، الکتروليت‌ها، کراتينين، ABG ،BUN، کلسيم، فسفات، لاکتات، غلظت سديم ادرارى (۶mmol/L نشانه از دست دادن حجم است). مانيتورينگ مداوم CVP و / يا فشار شريان ريوي، همراه با فشار سريال PCW.
۲. فشار خون سيستميک را تا >۱۰۰mmHg تقويت کنيد: a. بيمار را در وضعيت ترندلن‌برگ معکوس قرار دهيد، b. انفوزيون حجم وريدى ( ۵۰۰-۱۰۰۰mLبولوس)، مگر اينکه احتمال شوک کارديوژنيک بدهيد. (با سالين نرمال شروع کنيد، سپس از خون کامل، دکسترال، يا اگر آنميک باشد از RBCهاى به هم فشرده استفاده کنيد)، در صورت نياز به جايگزينى حجم ادامه دهيد تا حجم عروقى لازم به‌دست آيد. داروهاى وازواکتيو پس از اينکه حجم داخلى عروقى به حد مطلوب رسيد، اضافه مى‌شوند، اگر مقاومت عروقى سيستميک (SVR) کاشه يافت، وازوپرسور (جدول وازوپرسورهاى مورد استفاده در شوک a) تجويز کنيد (با نور اپى‌نفرين يا دوپامين شروع کنيد، براى هيپوتانسيون مداوم با فنيل‌افرين يا وازوپرسين شروع کنيد). اگر CHFوجود داشته باشد، داروهاى اينوتروپيک اضافه کنيد (معمولاً دوبوتامين). هدف حفظ ايندکس قلبى >L/m)/min ۲/۲) است.
[و در شوک سپتيک ۴L/m2)/min)].
۳. O2 ۱۰۰% تجويز کنيد. اگر ۷۰mmHg>Po2 است انتوبه کرده ونتيلاسيون مکانيکى به‌کار ببريد.
۴. اگر اسيدوز متابوليک شديد وجود دارد (pH<۷/۱۵)، از NaHCO3 استفاده کنيد (۲/۸۹ - ۶/۴۴ ميلى‌مول).
۵. علت زمينه‌اى شوک را شناسائى و درمان کنيد. واسکولاريزاسيون محدد فورى کرونر، اگر ايسکمى دائمى وجود دارد مى‌تواند زندگى بيمار را نجات دهد.
  جدول وازوپرسورهاى مورد استفاده در شوک a
دارو دوز [μg/kg)/min)] توجهات
  دوپامين ۵-۱ ديورز را تسهيل مى‌کند
۱۰-۵ اثرات اينوتروپيک و کرونوتروپيک مثبت، مى‌تواند مصرف O2 و اراسال آن را افزايش دهد. استفاده از آن به‌وسيله تاکيکاردى محدود مى‌شود.
۲۰-۱۰ وازوکنستريسکيون ژنراليزه (کاهش پرفوزيون کليوي)
نوراپى‌نفرين ۸-۲ وازوکنستريکتور قوي. اثر اينوتروپيک متوسط. در شوک سپتيک به‌نظر مى‌رسد مصرف O2 بافتى و ميزان ارسال آن را افزايش دهد. در سپسيس نسبت به دوپامين اجح است زيرا اثرات کرونوتروپيک کمترى دارد. در شوک کارديوژنيک همراه با کاهش SVR مفيد است ولى عموماً بايد براى هيپوتانسيون مقاوم به درمان نگه‌داشته شود.
دوبوتامين ۱۰-۱ ابتدائاً براى شوک کارديوژنيک: اينوتروپ مثبت، فاقد فعاليت وازوکنستريکتورى است. وقتى تنها هيپوتانسيون خفيفى وجود دارد و لازم است از تاکى‌کاردى اجتناب شود مفيدترين است.
فنيل‌افرين ۲۰۰-۲۰ وازوکنستريکتور قوى بدون اثر اينوتروپيک، ممکن است در شوک توزيعى (سپتيک) مفيد باشد.
وازوپرسين U/min b۰/۰۱-۰/۰۴ گاهى در شوک سپتيک (توزيعي) مقاوم به درمان استفاده مى‌شود؛ تون عروقى را در حالت کمبود وازوپرسين (مانند سپسيس) حفظ مى‌کند.
a: ايزوپروترنول در شوک توصيه نمى‌شود، زيرا پتانسيل ايجاد هيپوتانسيون و اثرات آريتموژنيک دارد.
b: دوز آن بستگى به وزن ندارد.
شوک سپتيک مى‌تواند به‌سرعت به سندرم ديسترس تنفسى حاد، نارسائى حاد کليه، DIC، نارسائى چندين عضو، يا مرگ منجر شود. درمان موفقيت‌آميز بر حفظ فورى هموديناميک و تنفس و حذف ارگانيسم عامل عفونت استوار است. رنگ‌آميزى گرم محل اوليه عفونت، اگر شناخته شده باشد، به درمان ضدٌ ميکروبى مستقيم کمک مى‌کند. در سپسيس شديد (مانند باکتريمى پنوموکوکى در بيمارى که اسپلنکتومى شده است) ارگانيسم را گاهى مى‌توان در لايهٔ بافى (buffy coat) اسمير خونى محيطى شناسائى کرد. اگر هيچ منبع عفونت شناسائى نشود، پس از کشت بافت‌هائى که پتانسيل عفونت دارند (مانند خون، ادرار، خلط، افوزيون، پلور، CSF) درمان آنتى‌بيوتيکى تجربى را آغاز کنيد.
ضرورى است که مراکز ماده عفونى درناژ شوند. کاتترهاى داخل وريدى يا ادرارى که پتانسيل عفونت دارند بايستى تعويض شده و کشت داده شوند. به‌دنبال مواضع پنهان عفونت بگرديد. مانند سينوزيت، آبسه پرى‌آنال، آبسه دندان، زخم بستر عفوني. در يوروسپسيس احتمالي، يک آبسه کليه يا پرى‌نفريک را مى‌توان به‌وسيله اولتراسوند، CT يا MRI ارزيابى نمود.
حفظ هموديناميک همانند ساير علل شوک به‌منظور تأمين پرفوزيون بافتى بايد انجام شود. حجم‌هاى بزرگ مايع داخل عروقى اغلب لازم مى‌باشد و بايد با فشار PWC (دامنه مطلوبmmHg ۱۵-۱۲) يا (دامنه مطلوب ۱۲cmH2O-۱۰) و خروجى ادرار (با هدف ≤۳۰ml/h) درجه‌بندى شود. فشار خون سيستميک را به‌وسيله جايگزين کردن حجم داخل عروقى ≤۹۰mmHg حفظ کنيد و اگر لازم باشد از وازوپرسورها (جدول وازوپرسورهاى مورد استفاده در شوک a) استفاده نمائيد: دوپامين ۱۰-۵ υg/kg)/min)، يا نوراپى‌نفرين μg/kg)/min ۸-۲). در شوک مقاوم به درما، وازوپرسين يا فنيل‌آفرين اضافه شود.
عوارض احتمالى نارسائى آدرنال را اگر بيمار دچار شوک سپتيک همراه با عفونت نايسرنا مننژيتيديس فولمينانت است، يا هيپوتانسيون مقاوم به درمان، استفاده اخير از گلوکوکورتيکوئيدها، توبرکولوز منتشر، يا AIDS، در نظر داشته باشيد. در هنگام ارزيابى اين احتمال هيدروکورتيزون ۵۰mg وريدى هر ۶ ساعت تجويز کنيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رنجبر , رعفران , علی تقی پور , ساوتهمتپتون , نیازمند پویایی , وضیعت , کوگ فو یوگا , پیمانکاران , آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی , سرخرود، ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گام به گام عربی (2) سال دوم متوسطه 'رشته ادبیات و علوم انسانی': ترجمه متون درسی به فارسی ساده و روان، بیان قواعد در قالب نکات ساده و قابل فهم، . , بانک اطلاعاتی کتاب / خریده‌القصر و جریده‌العصر فی ذکر فضلائ اهل فارس , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , مشکلات اجتماعی ـ مواد مخدر / حشیش , سایر , ک , کـ ـ ب / کبریت , بانک اطلاعاتی کتاب / از حله تا سلطانیه , بانک اطلاعاتی کتاب / الکتروفیزیولوژی بالینی: الکترومیوگرافی EMG, سرعت هدایت عصبی NCV, اووکد پتنشیال EP , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش غیر حضوری نمایشنامه‌نویسی , بانک اطلاعاتی کتاب / علائم در ذهن (مقدمه‌ای بر روان آسیب‌شناسی توصیفی) , بانک اطلاعاتی کتاب / شهید محمدعلی رجایی ,

برخی منابع مهم خبری
seemorgh.com سیمرغ , karyab.net کاریاب , tebyan.net تبیان , caffecinema.com کافه سینما , bahardaily.ir روزنامه بهار , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , armanshargh.ir آرمان شرق , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , chetor.com چطور , tarafdari.ir طرفداری ,وبگردی
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.