جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 24 November, 2017

درصورت قبولی


برخى از پدران و مادران ممکن است با فرزندان خود در حين ملاحظه کارنامه بگونه‌اى سرد يا خشن برخورد کنند. کودک در آن ساعت شايد واکنش و عکس‌العملى نشان ندهد ولى خاطره آن صحنه براى هميشه در ذهن کودک باقى خواهد ماند و يا کسانى را داريم که راز موفقيت يا شکست خود را در طى مدت عمر به اين مسأله وابسته دانسته‌اند.
بهرحال دير يا زود نتايج امتحانى فرزندتان را خواهيد ديد. در برابر آن چگونه بايد عمل کنيد؟ شک نيست که شما با آشنائى و شناختى که از فرزندان خود داريد مى‌دانيد چگونه بايد عمل کرد. ولى ما هم براساس مختصر آگاهى و تجربه‌اى که داريم شيوه‌هائى را عرضه مى‌داريم با اين گمان که رعايت آنها به نفع شما و فرزندان شماست.
  در برخورد با کارنامه
اولين مسأله اين است که براى نتايج امتحانى فرزندان خود ارزش قائل باشيد و ملاحظه کارنامه فرزندان را مهم بدانيد. به فرزندتان قول بدهيد که خود به سراغ نتايج امتحانى او به مدرسه خواهيد رفت.
اگر فرزندتان کارنامه را خود از مدرسه گرفت و بدست شما داد شما مى‌توانيد از ملاحظه حالات و چهره او دريابيد که او چه کرده و در کارنامه چه خبر است. در عين‌حال کارنامه را از دست او بگيريد و با دقت در آن تأمل کنيد. نمرات آن را ملاحظه کنيد، آن را از نظر بگذرانيد، يک يک دروس را موردتوجه قرار دهيد و حتى سعى داشته باشيد درباره هر نمره و هر درس مکث کنيد، آنها را در ثلث‌هاى مختلف مورد مقايسه قرار دهيد. معدل او را ببينيد، نمره انضباط او را ملاحظه کنيد و... و بالاخره وقتى براى او صرف کنيد تا او دريابد که شما امتحان او را مهم تلقى مى‌کنيد.
  درصورت قبولى
اگر او در امتحان قبول شد چهره‌تان را شاد و بشاش نشان دهيد، لبخندى و تبسّمى داشته باشيد. از او بخاطر کار و تلاش او تشکر کنيد. به او تفهيم نمائيد که از اين وضع خرسنديد و مى‌خواهيد اين کارها تکرار شود. شما مى‌توانيد از اين موقعيت استفاده تربيتى هم داشته باشيد. به تبليغات بپردازيد. به او يادآور شويد که حاصل کار و تلاش ضايع‌نشدنى نيست. فعاليت‌هاى منظم و به موقع نتيجه و فايده خود را خواهد بخشيد و آدمى دير يا زود نتيجه‌اش را خواهد يافت. در صورت امکان بى‌مناسبت نيست جايزه‌اى هم براى او در نظر بگيريد. و فراموش نکنيد آنچه مهم است نفس جايزه است نه بها و قيمت آن. براين اساس بفکر آن نباشيد که حتماً جايزه‌تان گرانبها باشد. چيزى براى او تهيه کنيد که امکان تداوم و عمل مشابه براى سال‌هاى بعد هم باشد. البته در تهيه آن سن و جنس را در نظر داريد و مى‌دانيد که خواسته‌هاى پسران و دختران در اين زمينه يکسان نيست. براى دختران يک‌گونه جايزه در نظر گيريد و براى پسران جايزه‌اى ديگر.
البته اين سپاسگزارى‌ها و جوايز مانع آن نخواهد بود که نمرات ضعيف او را در کارنامه به او يادآورى کنيد. اما اين کار را به روز بعد موکول کنيد. بگذاريد لذت و مزه موفقيت تا مدتى در او بماند و براى او گوارا باشد. بعدها به او تذکر دهيد که لازم است کمبود نمرات خود را با فعاليت چند ساعته هفتگى جبران کند تا موفقيت سال‌هاى بعد او بيشتر تضمين شود.
  در صورت تجديدى
ممکن است فرزند شما در يک يا چند ماده تجديدى باشد. طبيعى است که در چنين صورتى او از نتيجه امتحانش شرمنده و نگران موضع و چهره شماست که چه خواهيد کرد. و چگونه عمل خواهيد نمود.
مصلحت اين است که قيافه حق بجانبى بگيريد و عملاً نشان دهيد که از اين وضع متأسفيد ولى نيازى به تنبيه او نيست چون کار از کار گذشته است. همان قيافه ناراحت شما کار خود را خواهد کرد. ممکن است شما از ماه‌هاى قبل از امتحان درباره درس و بحثش تذکراتى داده باشيد و حتى او را اخطار و توبيخ کرده‌ايد و فرجام بدتنبلى و تن‌پرورى را به او گوشزد کرده‌ايد و خطرات بيکارى او را يادآورى نموده‌ايد. او به حرف‌هاى شما توجهى نکرده و به اين وضع افتاده است.
در اينجا از نظر تربيت ضرورى است بدون خشم و عصبانيت او را ملامت کنيد و به اصطلاح بر روى جراحت دل او نمک بپاشيد و درد و ناراحتى او را شديدتر کنيد تا بخود آيد و دريابد که چه کرده و چه عاقبتى براى اوست.
اما در ملامت افراط نکنيد پس از اينکه دل او را شکستيد سعى کنيد به ترميم آن بپردازيد. فوراً ملامت را بس کنيد و به او متذکّر شويد که فعلاً چاره‌اى جز اين نيست که به تلاش مجدد بپردازد و جبران مافات کند.
به او اطمينان دهيد که اگر از نو کار و تلاش کند مى‌تواند به جبران گذشته بپردازد و يا لااقل جلوى زيان‌هاى بعدى را سد کند. به او وعده دهيد که موجبات کار و فعاليت او را فراهم کرده، آبروى او را محفوظ خواهيد داشت.
دل او را بدست آوريد، به او جرأت و شجاعت دهيد، برنامه کارى براى او معين کنيد و از او بخواهيد اين بار به حرفهاى شما توجه کرده و آبروى از دست رفته را احيا کند. و البته مراقب باشيد تا با کار و تلاش تابستانى خود در امتحانات تجديدى موفق شود. اگر ديگران از او درباره نتايج امتحانش سؤال کردند براى اينکه ملاحظاتى عاطفى فيمابين او و خودتان پديد آوريد سعى کنيد شما به آن شخص جواب دهيد و تجديدى او را توجيه کرده و ناچيز قلمداد کنيد و يادآور شويد که او در همين تابستان آن را جبران خواهد کرد.
  در صورت مردودى
ممکن است فرزند شما مردود شده باشد. در آن صورت حال و وضع او بسيار بد و نگران کننده خواهد بود. ممکن است اصلاً در برابر شما حاضر نشود و يا مدتها خود را از ديد شما دور دارد.
بنظر ما اينجا هم جاى تنبيه و کتک زدن نيست. حتى ممکن است جاى سرزنش و ملامت هم نباشد بخصوص که اگر شما در طول مدت سال تحصيلى از کار و درس او مراقبتى نداشته‌ايد وسايل و امکانات او را فراهم نکرده‌ايد و يا تذکر و هشدارى به او نداده‌ايد.
شک نيست که فرزند شما در اين‌امر کوتاهى کرده و فعاليت لازم را انجام نداده است ولى اگر کمى انصاف بخرج دهيم ممکن است به اين نتيجه برسيم که ما هم در اين شرايطى که پديد آمده مقصريم. ما هم پدر و مادر متعهدى نبوده‌ايم، بموقع کمک و حمايت لازم درسى را از او بعمل نياورده‌ايم. اگر با هم به کارش رسيدگى مى‌کرديم شايد عاقبت او چنين نمى‌شد.
بهرحال فعلاً سرزنش و تنبيه و مجازات رفوزگى او را زائل نخواهند کرد. اگر بواقع در طول مدت سال درباره او کار و تلاش کرده‌ايد، تذکر و اخطارى داده‌ايد و او تن‌پرورى کرده طبيعى است که کمى نيش ملامت و توبيخ را بچشد، ولى بازهم بدان‌شرط که در آن افراط نشود. از ديدن کارنامه‌اش تأسف و تأثر خود را نشان دهيد ولى بر خود مسلط باشيد. بکوشيد که تصميم حادٌى اتخاذ نکنيد و حتى سخنان مأيوس کننده بر زبان جارى نسازيد، به ناسزاگوئى و بدو بيراه و فحش دادن نپردازيد و همچون والدين جاهل او را از خود طردنکنيد.
شب هنگام او را نزد خود فرا بخوانيد و با آه و افسوس به او تفهيم کنيد که چگونه يکسال از عمرش را به هدر داده و چگونه خود را از زندگى و خدمت و رشد عقب انداخته است. به او بفهمانيد که اينک وقت تجربه‌آموزى است. از اين شکست درس عبرت بکيرد و راه موفقيت را براى خود هموار کند.
  در مورد نمرات ضعيف
فرزند شما چه مردودى و چه تجديدى و حتى گاهى آنها که قبول شده‌اند در مورد برخى از دروس ضعيفند و نمره‌شان در حدى نيست که برپايه آن بتواند پايه‌هاى ديگرى بنا کند و ادامه تحصيل دهد. در اينجا چه بايد کرد؟
بنظر ما ضرورى است براى درس‌هائى که نمرات کمتر از ۱۴ و ۱۵ دارند فکرى کنيد، فکرى که در آن زمينه‌سازى براى رشد باشد. شايد براى شما اين امکان وجود نداشته باشد که براى فرزندتان معلم خصوصى بگيريد ولى راه‌هاى ديگرى براى جبران ضعف‌ها و عقب‌ماندگى‌ها وجود داردند از جمله:
- ثبت‌نام او در آموزشگاهى که دولت براى اين کار معين کرده است.
- بهره‌گيرى از دوستان و آشنايات و بستگان کودک که در کلاس‌هاى بالاترى سرگرم تحصيلند.
- واداشتن به مطالعه کتب درسى و دوره‌کردن آنها و يادداشت کردن سؤال تا از فردى مطلع پرسش شود.
- اگر خودتان فردى با سواد هستيد و از دروس او سر در مى‌آوريد صالح‌ترين فرد براى کمک به او هستيد. کافى است که در شبانه‌ روز يکساعت يا کمتر از وقت خود را براى او صرف کنيد و طبيعى است اگر اين کار را در طول مدت سال انجام مى‌داديد ممکن بود او يکسال ضرر نکند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جدایی طلبان , مدارک , جعبه باربند , اورهال هواپیما , محصول فناورانه , آمریکا و غرب , شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان همدان , بسته ویژه , حاج یوسف , خلاف منویات رهبری , مسلمان سوری , مکتب گلیم و گبه , ورزشکار دوپینگی , دلار و پوند , متهم اصلی پرونده , واکنش معتمدآریا به تئاتر شهاب حسینی , انیمیشن رئال , آزمایشگاه غذا و دارو , سرخط خبرها , استرداد دارایی های ناشی از فساد , شعر عربی , ایستگاه نوروز , پارک های کردستان , اهرام مصر , جاوید قربان اف , منبر سازی , هسته انگور , بیماری پیکا , آیفون 8 , ادعای اخیر برخی پایگاه های خبری و رسانه های عربی را در القای حمایت تسلیحاتی ایران از تروریست ها در سیناء , سخنرام , حمایت تولید داخل , مقسمان قرآن , کاجها , فناوری تشخیص صدا , اخراجی ها , انتخابات پارلمانی 2017 هلند , نابودی عراق , پسته کال , حادثه بتغازی , تحصیل , مطلب طنز , براد مالترز , داماد خانواده , نیروهای یمن , خادمان اربعین , اخلاق شهروندی , گودگان , دیدار با جانبازان , جبلیه ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پرندگان آسمان: مجموعه حیوانات در قرآن (9) , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش روخوانی قرآن کریم , بانک اطلاعاتی کتاب / آن روزها: رازهای گفته‌نشده یک معلم , بانک اطلاعاتی کتاب / مومو اخمو: برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / کمکهای اولیه / علایم‌ و نشانه‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی , کامپیوتر و اینترنت / اینترنت / اینترنت / اینترنت چگونه پیشرفت کرد؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / در قلمرو پادشاهان (زندگی من در عربستان سعودی): پرده‌برداری از اسرار بزرگترین و قدرتمندترین خانواده سعودی , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۹ اسفند ـ ۱۰ مارس ـ ضعف بزرگ تلویزیونهای غیر دولتی , بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه سوالات طبقه‌بندی شده نوین علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی: شامل سوالات علوم تجربی طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات کتاب درسی، ... , بانک اطلاعاتی کتاب / رزومه‌نویسی , بانک اطلاعاتی کتاب / مرجع کامل ASP.NET با مروری بر ASP , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / داستان / معصوم دوم , بانک اطلاعاتی کتاب / بازی‌گر: حضور صحنه‌ای , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسپکتیو (چگونه می‌توان عمق‌نمایی را در نقاشی به کار برد) , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش و پرورش روح به سوی یک برنامه درسی معنوی , بانک اطلاعاتی کتاب / موش و گربه , بانک اطلاعاتی کتاب / مفاخر اسلام از احمدبن اسحق قمی تا علی‌بن بابویه قمی , بانک اطلاعاتی کتاب / درسنامه فیزیولوژی پزشکی , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای طراحی سازه‌های بتونی (قابل استفاده برای امتحان نظام مهندسی) ,

برخی منابع مهم خبری
roozannews.ir روزنامه روزان , cinemakhabar.ir سینما خبر , sedayiran.com صدای ایران , siasatrooz.ir سیاست روز , hemayatonline.ir روزنامه حمایت , varzesh3.com ورزش سه , sobhanehonline.com صبحانه آنلاین , resalat-news.com روزنامه رسالت , mehrnews.com خبرگزاری مهر , tebyan.net تبیان , sowt.ir صنعت و توسعه , icana.ir خانه ملت , baharnews.ir بهارنیوز , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , bazarnews.ir بازارنیوز , dana.ir دانا , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , ensafnews.com انصاف نیوز , tejaratnews.com تجارت نیوز , snn.ir دانشجو , chetor.com چطور , namayande.com نماینده , rouydad24.ir رویداد 24 , afkarnews.ir افکار نیوز , persiankhodro.com پرشین خودرو , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , hhnews.ir حوزه هنری , Http: روزنو , mizanonline.ir خبرگزاری میزان , digiato.com دیجیاتو ,وبگردی
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید
مراقب کاوش اسنپ در گوشی خود باشید - موضوعی نگران کننده تر از کاوش این مجموعه در گوشی رانندگان همکارش که این تصور را به وجود می‌آورد که دیر یا زود نشانه‌های مشابهی از واکاوی گوشی مسافران توسط ایشان منتشر خواهد شد یا حتی از آن بدتر، با افشا یا لو رفتن بخشی از اطلاعاتی که در نتیجه سرک کشی این تاکسی ها به گوشی های هوشمند جمع شده و خواهد شد، فاجعه ای بزرگ در انتظار کشورمان است؟!
یک جودوکار دیگر پناهنده شد
یک جودوکار دیگر پناهنده شد - محمد رشنونژاد یکی از جودوکاران جوان و با آتیه ایران، 6 ماه پیش موفق به کسب مدال نقره آسیا در رده بزرگسالان شد. وی سال گذشته با انتقاد از وضعیت نابسامان خود و عدم توجه کافی مسئولان فدراسیون و ورزش ایران، از قصد خود برای حراج مدال‌هایش خبر داده بود!
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
پربازدیدها