جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ / Friday, 19 January, 2018

شیخ سرکوهکی


  شيخ مموئى
اين طايفه با طايفهٔ انصارى از يک ريشه و قوم مى‌باشند. مموئى‌ها در قديم در منطقهٔ سرفارياب در جوار مقبرهٔ امامزاده شيخ ممو (محمود) نياى خود سکونت داشتند و از نظر جمع‌بندى ايلى جزء نوئى‌ها بودند و پس از شکست و پراکندگى نوئى‌ها در شمار طوايف بويراحمد درآمدند.
گروهى از مشايخ محمودى در حومهٔ زيدون بهبهان و دسته‌اى در ايل دشمن‌زيارى فارس سکونت دارند و تاريخ مهاجرت آنها به آن نواحى به استناد الواح قبور آنها در اواخر دوران صفويه بوده است.
به احتمال، آنان در قديم جزء طوايف ممسنى چرام و بلاد شاپور بودند و همزمان مهاجرت ممسنى‌ها از اين ناحيه به منطقهٔ کلاه سياه و بواى دشمن‌زيارى ممسنى کوچ کرده و در آنجا ساکن شده‌اند.
شاخه‌اى از آنان که به شيوخ چنگلوائى معروف هستند حدود اواسط دورهد قاجاريه به حومهٔ بهبهان آمده در منطقهٔ قال هستند و اسدآباد سکونت نموده‌اند. دسته‌اى از آنان که از بزرگ‌ترين طوايف منطقه محسوب مى‌شوند در روستاى چنگلوا (سنقرآباد) ساکن مى‌باشند.
  شيخ سرکوهکى
مؤلف رياض‌الفردوس در شمار طوايف مستقل چهارده‌گانه چرام ممسني، طايفهٔ سرکوهکى را نام برده است. اين طايفه که شاخه‌اى از آن در ناحيهٔ شهرى رامهرمز سکونت دارند در گذشته داراى دو شاخهٔ آب‌لموئى و آب‌موردى بوده و جزد ايل نوئى محسوب شده‌اند.
محل سکونت سرکوهکى‌ها ناحيهٔ لوداب (لالستان) بود و به اعتبار سابقهٔ تاريخى اين منطقه مى‌توان آنان را قومى تاريخى و از بازماندگان بويرهاى باستانى دانست. اين طايفه که داراى شاخه‌هاى بسيار و نام مهم‌ترين آنان آبلموئي، آبموردي، انارکي، گردن‌تلي، رحيم‌ملکي، روني، تامصيري، تاکمال ندينى و رئيسان است و جزء ايل تامرداى بويراحمد قرار دارند.
اين طايفه داراى سازمان مستقل ايلى است و دو شاخهٔ آبلموئى و آب موردى آن هريک در قديم تحت اختيار کدخدائى مستقل اداره مى‌شد.
  زيلائى
مؤلف رياض‌الفردوس در رديف طوايف ممسنى از طايفهٔ زيلائى نام مى‌برد. زيلائى‌ها به دو شاخهٔ زيلائى ماشمى‌نشين و پشته‌نشين شناخته مى‌شوند و در قديم جزء ايل نوئى بودند، اما پس از متلاشى شدن آن ايل به بويراحمد پيوسته‌اند. اين طايفهٔ بزرگ داراى سازمان مستقل ايلى است.
  دلاورى
اينان نيز از جملهٔ طوايف قديم ممسنى‌ هستند. به نوشتهٔ مؤلف رياض‌الفردوس در منطقهٔ قديم چرام ممسنى زندگى مى‌کرده‌اند. دلاورى‌ها که شعبه‌اى از لرهاى نوئى بودند، سازمان مستقل طايفه‌اى در منطقهٔ امارت و قلعهٔ گل دشمن‌زيارى دارا بوده‌اند و پس از انقراض ايل نوئى جزء ايل دشمن‌زيارى شده‌اند.
  بادلانى
مؤلف رياض‌الفردوس نام آنان را در شمار طوايف ممسنى چرام ضبط کرده است. اين طايفه در قديم مستقل و داراى سازمان کلانترى در منطقهٔ لوداب بويراحمد بودند و بعدها جزء ايل بويراحمد درآمدند. در زمان حال نيز سازمان مستقل قومى دارند و بيشتر منطقهٔ لوداب بويراحمد در دست آنها است.
  جليل
اين طايفه از طوايف بختيارى و از شاخهٔ ايل جليل است. زمان مهاجرت آنان به کهکيلويه و بويراحمد مشخص نيست، ولى احتمالاً در اواخر حکومت صفويه به بويراحمد آمده‌اند. سنگ مزارهاى اجداد اين طايفه از دوران قاجار در قريهٔ تل‌بندى سرفارياب وجود دارد و محل سکناى آنها را نشان مى‌دهد.
طايفهٔ جليل که شاخه‌اى از آنان در منطقهٔ خيرآباد گچساران زندگى مى‌کنند در اين زمان در منطقهٔ سپيدار جليل و بابکان نشيمن دارند و از عشاير نام‌آور بويراحمد مى‌باشند.
  اميرى
از شاخهٔ لرستانى و از بازماندگان امراء لر بزرگ (خاندان اتابکان) مى‌باشند. تيره‌اى از آنان در ايل ممسنى و طايفهٔ بکش و شاخه‌اى در ايل بويراحمد و گروهى در منطقهٔ رامهرمز و ايل بهمئى سکونت دارند. بزرگان اين طايفه که زمان مهاجرت آنها ظاهراً همزمان با مهاجرت ديگر طوايف لرستانى به کهکيلويه است به‌عنوان 'امير' بر وزن کبير شناخته مى‌شوند و در محاورات و گفتگوها اميراحمد، اميرمحمد، و اميرحسن مانند قايد حسن، قايد احمد و قايد محمد خطاب مى‌شوند.
در سندى محلى نام يکى از افراد اين طايفه، محمد يارامير نام برده شده است. اين طايفه در ايلات طيبى و بهمئى و دشمن‌زيارى سازمان طايفه‌اى مستقلى ندارند، ولى در بويراحمد سازمان طايفه‌اى مستقلى به‌همين نام دارا مى‌باشند.
  برائى
اين طايفه از قديمى‌ترين عشاير کهکيلويه و بويراحمد است و داراى سابقه و قدمت مى‌باشند. محدودهٔ ايلى برائى‌ها را از منطقهٔ ميمند تا رودخانهٔ مهريان ياسوج گفته‌اند.
آخرين خان مقتدر اين طايفه محمدعلى خان بود که اواخر دورهٔ زنديه و آغاز سلطنت آقامحمد خان قاجار رياست داشت، ولى پس از سال‌ها جنگ با دولت قاجار به‌مرور زمان قدرت او کاهش يافت و باعث تسلط هادى خان بويراحمدى بر خاک و منطقهٔ او گرديد.
اين طايفه که از نظر جمع‌بندى جزء ايل بزرگ تامرادى است در منطقهٔ تنگ‌برا سکونت دارند و داراى سازمان کوچک طايفه‌اى مى‌باشند.
  تيرمانى
در نسخهٔ خطى رياض‌الفردوس نام اين طايفه تومانى ضبط شده است، ولى درست آن تيرمانى منسوب به منطقه تيرمان ديلگان است. اين طايفه که در اين زمان آنان را به دليگانى مى‌شناسند از بازماندگان طوايف باستانى هستند ولى تاريخ مربوط به قبل از صفويهٔ آنان روشن نيست. ديلگانى‌ها در اين زمان جزء ايلات چرام مى‌باشند و داراى تشکيلات مستقل قومى هستند.
  کمائى ليراوى
تاريخ گزيده از مهاجرت طوايف کرد جبل‌السماقى شام به منطقهٔ لرستان خبر داده است و طايفهٔ کمائى ليراوى در شمار آنها بوده است.
اين طايفه که در منطقهٔ تنگ ليراو و تنگ سمد و کما و دلى‌کما طيبى و بهمئى سکونت داشته‌اند معتقد هستند در اثر اختلافى که با مردم طايفهٔ کرائى در اواخر دولت صفويه پيدا کردند، کرائى‌ها عده‌اى از آن طايفه را شکم‌پاره کرده و شيرابهٔ شکم آنان را در محلى به نام شيلابه‌دان (شيرآبه‌دان) در حد مرزى ايل طيبى و يوسفى کنونى جمع کرده و سوزانيده‌اند و در نتيجه اين طايفه متوارى شدند و سازمان قومى آنها متلاشى و افراد بازمانده از تيره‌هاى آنان به ايلات بهمئي، طيبي، نواحى رامهرمز و بختيارى مهاجرت کرده و سکونت گزيدند.
مطالب مرتبط

  کلمات در حال جستجو
  امید آزادی جو , کنترل ناقل , لیگ تنیس , بخاری , مهمترین عناوین خبری , ذوالفدر , اسماعیل پیر علی , بیژن زنگنه , عدم پایبندی , برنامه همزیستی صنعتی ,

  مقالات پربیننده امروز
  بانک اطلاعاتی کتاب / روزگار رهائی , اقتصاد و بازرگانی / صنایع نفت و گاز / رونق بازار ال ان جی , اقتصاد و بازرگانی / حمل و نقل / حمل‌ و نقل‌ / نگرانیم، بیشتر از گذشته , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌کاوی خورشیدی: ستاره متولد فروردین: کیمیای بهبود روابط , علم و زندگی / علوم انسانی / سیاسی / بزرگترین منتقد صندوق بین المللی پول , بانک اطلاعاتی کتاب / 1000 نکته طبقه‌بندی شده در الکتروتکنیک: دروس تخصصی (مبانی برق ـ مدارهای الکتریکی ـ الکترونیک کاربردی , بانک اطلاعاتی کتاب / همره نور: زیارت ناحیه مقدسه، سوگواره حجه بن الحسن (عج) بر جد بزرگوارش حسین بن علی (ع) متن حجت با ترجمه آن , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی , اقتصاد و بازرگانی / کار و اشتغال / اشتغال زنان / شغل‌هایی از جنس زنانگی , فرهنگ و جامعه / ادبیات و شعر / داستان کوتاه / دل‌تنگی ,

  برخی منابع مهم خبری
  eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , zoomit.ir زومیت , ilna.ir ایلنا , aparat.com آپارات , smtnews.ir روزنامه صمت , armandaily.ir روزنامه آرمان , pana.ir خبرگزاری پانا , iranart.ir ایران آرت , citna.ir سیتنا , varzesh3.com ورزش سه ,  وبگردی
  کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
  کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
  ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
  ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
  مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
  مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
  ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
  ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
  فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
  فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
  تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
  تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
  عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
  عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
  چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
  چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
  فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
  فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
  تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
  تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
  فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
  فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
  جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
  جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
   پربازدیدها