چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

تیلکوئی


  کليانى
اين طايفه مربوط به شهرک کليان هستند اين طايفه که در فتنهٔ ملاهدايت‌الله آرندى نقش فعالى داشتند طبق سند در شهر دهدشت داراى محله‌اى به اسم کليانى‌ها بوده‌اند. کليانى‌ها يا کلى‌ها که بازماندگانى در ناحيهٔ دشمن‌زيارى فارس (منطقهٔ رودبال) دارند، در اين زمان فاقد تشکيلات طايفه‌اى مى‌باشند.
  تيلکوئى
در سال ۱۰۶۸ قمرى نام دو طايفهٔ تيلکو و تيلکوهى آدام‌وند ضبط شده و مهر يکى از رؤساى قبيلهٔ تيلکو به اسم مرشدقلى ابن قرام‌بگ و يکى از رئساى تيلکوهى آدام‌وند به نام چاولى‌بگ ولد دان مربگ ديده مى‌شوند.
محل سکونت قسمتى از اين طايفه که شاخه‌هاى قومى ترکان آغاجرى و افشار کهکيلويه قديم بوده‌اند، نواحى دهدشت و تنگ‌سپو بوده و در اثر اختلافات محلى و نيز متلاشى شدن قدرت ايلى افشار و آغاجرى‌ها در کهکيلويه قديم، به‌مرور زمان ضعيف شده و افراد او به مناطق حومهٔ بهبهان و زيدون و لندهٔ طيبى مهاجرت و سکونت کرده‌اند. باقيماندهٔ آنها در محل قديم خود يعنى حوالى تنگ‌سپو و تنگ‌هيگون حومهٔ شهر دهدشت طايفهٔ کوچکى را تشکيل مى‌دهند.
  آغاجرى
اين تيره در قديم ايلى بزرگ و داراى شاخه‌هاى طايفه‌اي: قره‌جري، تيلکوهي، جغتائي، جامه‌بزرگي، ويسي، شهروئي، شيرالي، بيگدلي، بيجني، بوالي، باولي، بالياوي، گشتيل، خليفه‌اي، عبداللهي، قراماسوقى (سوقي)، چنگلوائى بوده است. آنها از عم‌زادگان افشارها و همراهان اتابک سنقر بن مودود سلغرى (۵۵۷ ـ ۵۴۰ق) مى‌باشند که پس از حاکميت آن سنقر در فارس که بعدها به اتابکان فارس مشهور شدند در کهکيلويه اقامت کرده‌اند.
اين طايفه که در منطقهٔ بلاد شاپور (شهر قديم دهدشت و توابع) سکونت داشته‌اند به‌مرور زمان در اثر اتفاقات تاريخى ضعيف شده و سازمان قومى آنها از هم گسسته است تا جائى‌که از آنان طايفه‌هاى کوچکى مانده‌اند که بعضى از آنان مستقل هستند و قسمتى به‌صورت پراکنده در حومهٔ بهبهان و ايلات ديگر زندگى مى‌نمايند.
  آقائى
اين طايفه از ريشهٔ قومى ترکان آغاجرى و از شاخهٔ جامه‌بزرگى آن مى‌باشند. بنابر روايات محلى نياى بزرگ آنان به نام حسن آقا در اثر فقر مالى از نواحى لردگان بختيارى به منطقهٔ سررود بويراحمد مهاجرت کرده و در سامان طايفهٔ کوگيوى بويراحمد ساکن گرديده است.
اين طايفه به شاخه‌هاى زنگوائي، بابکاني، نرماوى تقسيم مى‌شوند و هريک از آنان طايفهٔ مستقلى هستند و از شجاع‌ترين و جسورترين افراد طوايف بويراحمد به‌شمار مى‌روند.
  نوازندگان
به اين طايفه در اصطلاح محلى 'مهتر' گفته مى‌وشد. مطربان که خود را از قوم هندى مى‌دانند و به مليت خود مباهات مى‌کنند، رنگ و رخسارهٔ سبزه دارند و نيز شکل پوشيدن لباس‌هاى سرخ و زرد آنها گواه فرهنگ غيرايلى آنها است و هميشه به‌صورت چند خانوارى در ايلات و مراکز خان‌نشين زندگى مى‌کنند و از مزد معين و جيره‌اى که از قديم‌الايام جهت آنان مرسوم بود امرار معيشت مى‌نمايند و داراى سازمان مستقلى نيستند.
  طايفهٔ زط يا غربت (غربتى)
اين قوم در ولايات فارس، خوزستان، بختيارى و کهکيلويه و بويراحمد پراکنده و به غربت و کولى و فيوج مشهور هستند.
در ولايات ايران به نام‌هاى ديگر خوانده مى‌شوند، از جمله تهران: غربيل‌بند، خراسان: غرشمال (قرشمال)، آذربايجان: قراچى (بى‌حيا)، زنجان: گيلاني، بلوچستان: رالرى (لوري)، کرمان: لولي، بختيارى‌ها: فيوج و کولى و غربت، لرستانى‌ها: کولى و غربت و کهکيلويه و بويراحمد و فارس کلاً غربت و کولى خطاب مى‌کنند.
دربارهٔ چگونگى تاريخ و علل مهاجرت اين قوم در ايران جهانگير قائم مقامى مى‌نويسد: 'آنچه ثابت و محقق‌شده اين است که اين طبقه خلقة و خلقاً از نژاد آريان مى‌باشند که يک شعبه بزرگ از اين گروه متجاوز از هفت هزار سال قبل، از ساحل رود جيحون به ايران آمده و به هندوستان مهاجرت کرده‌اند و شباهت خلقى ايشان به هندى‌ها و طوايف هندى و بلوچ و مردم خوزستان و بعضى از قبايل عرب کاملاً محسوس است، اگر تمام قبايل جزيرةالعرب از قوم و طايفه نباشند مى‌توان گفت اغلب بل اکثر هستند.
در هجرت اوليه از افغانستان و رود پنجاب گذشته و در ساحل رود گنگ توقف نموده، در اين راه طولانى بعضى اقامت کرده و گروهى راه را منحرف کرده به اطراف پراکنده شده‌اند و به‌واسطهٔ مرور زمان و اختلاط و امتزاج با ساير طوايف بومى هر محل ماهيت خود را از دست داده و از بين رفته است، مخصوصاً در سه‌هزار سال قبل به‌واسطهٔ وقوع قحطى بزرگى که در ساحل رود گنگ روى داد، قسمت عمدهٔ اين قوم و طايفه کوچ نموده و به سواحل خليج‌فارس و درياى هند تا کنار فرات نقل کرده و سکنىٰ گزيده‌اند و قسمتى از آنها از راه جزيرةالعرب به شام و مصر رفته‌اند.
احتمالاً قوم زط و اسواران که به گزارش مورخين و جغرافى‌نويسان اعصار اسلامى در نواحى خليج‌فارس و منطقه‌هاى دشتى خوزستان: زط و خابران (جايزان) و هنديجان، حتى در نواحى کوهستانى اندکا و انديمشک بختيارى و خوزستان و اندنک (ايدنک) کهکيلويه که در منابع تاريخى هنديجان شاپورى و بالاى شاپورى آمده است قبل از اسلام در ايران ساکن بوده‌اند.
در بعضى از منابع گفته شده است که اين قوم به‌هنگام خلافت معتصم خليفهٔ عباسى (۲۲۰ ـ ۱۹۳ قمري) در خوزستان عليه خلافت شورش کردند و وسيلهٔ عجيف از سرداران معتصم عباسى سرکوب و به بغداد رانده شدند. پس از آن از بغداد به نواحى پيشين خود واقع در خوزستان بازگشتند.
اين قوم که از نظر رنگ رخساره تفاوت زيادى با لوريان ندارند از لحاظ لب و چشم و گونه با اعراب بدوى خوزستان شباهت دارند و احتمالاً از نژاد يا طايفهٔ هنديان لوريان ايران نيستند.
در کهکيلويه و بختيارى و ممسنى که مجموعاً از اقوام لرستان بزرگ را تشکيل مى‌دهند طوايفى به اسامي: غربت، کولي، قيوج هستند که بعضى از ريشهٔ نژاد قديمى اندکائى و لنده‌اى و مالوئى و شالوئى مشترک بختيارى و کهکيلويه هستند و بعضى از مهاجرين و خانه‌ به‌دوشان خوزستان و لرستان و فارس مى‌باشند که به مرور زمان در اين ولايات سکنىٰ نموده‌اند.
غربت‌ها و کوليان که از نظر مراتب طبقات انسانى به کارهاى دلاکي، غربال‌بندى و خريد و فروش دام مشغول هستند، بعضى اوقات به وظايف مشگرى و آهنگرى مى‌پردازند و از اين راه امرار معاش مى‌نمايند. بعضى هم با توجه به پيشرفت فرهنگ باسواد شده و داراى پيشه‌هاى دولتى مى‌باشند.
  خواجه
خواجگان که بازماندگانى از آنها به‌صورت پراکنده و گروهى در استان‌هاى کهکيلويه و بويراحمد و فارس و بختيارى سکنى دارند از شاخهٔ قومى طوايف بومى قديم مى‌باشند و سرگذشت تاريخ آنها مجهول است. وجه تسميهٔ خواجگان را علامه دهخدا در لغت‌نامهٔ خود، حرف 'خ' ، اينگونه تعريف مى‌نمايد: 'واژهٔ خواجه به معنى کدخدا و سرور و آقا است و استاد پور داود آن را از ريشهٔ واژه پهلوى خوتاى‌چه مصغر خداوند کوچک يا کتک خوتاى (کدخداي) دانسته و برخى تصور کرده‌اند که اين لغت از عناوين ترکى سلجوقيان است.
اما استاد معين در فرهنگ معين مى‌گويد: 'واژهٔ خواجه اصطلاحاً به پيروان فرقهٔ اسماعيليه هندوستان و ترکيه اطلاق مى‌شود که با توجه به اين تفسير لغوى عنوان خواجه را مى‌توان از يادگارهاى فرقهٔ اسماعيليه و جنگ‌ها و تضادهاى عقيدتى آنان در کهکيلويه يا رم‌گيلويه باستانى دانست.
  طايفهٔ بردگان يا کاکاسياهان
کاکاها که رنگ سياه و پيچيدگى موى و لبان کلفت و چشمان ريز مشکى آنها معرف منشاء نژادى آفريقائى يعنى حبشى و زنگبارى آنان است، به ظاهر آنگونه که گفته‌اند مردمى ساده و کم‌هوش و عقل بوده‌اند و داستان‌ها دربارهٔ آنها گفته مى‌شد.
اين طايفه در اثر پيوندهاى زناشوئى با طبقات هم‌پايه و مقام خود مانند غربت‌ها و مطربان مخلوطى از نژاد آفريقائى و هندى و زطى را تشکيل داده‌اند و بازماندگانى در ميان عشاير دارند که در اثر افول نظام ايلى به‌ کار و کسب آزاد مشغول مى‌باشند. به اختصار و اندک تصرف از کتاب تاريخ و جغرافياى کهکيلويه و بويراحمد ـ نورمحمد مجيدي.
مطالب مرتبط

  کلمات در حال جستجو
  حج و زیارت , هندوستان، , سپاه ایرانشهر , مسابقات علمی , تصادف نوروزی , اجرای روزی می‌بایست می‌مرد در تالار مولوی , حمله به تهران , ایرج ابوطالبی , روسیه آمریکا , جشنوراه رضوی , تغییر اساسنامه , ورزشگاه تختی , تاثیر رنگ ها , کارشناس والیبال , حسن ابراهیمی بسابی , دانشگاه گرجستان , مداح جوان , هویت ملی , سقوط به لیگ دسته دوم , آیین دیدار مردمی , سعودیزه , بد , رئیس پیشین موساد , صیانت از حریم , 7 نفر ابر قهرمان , ویکتور هوگو , ایجاد داعش , کارگروه ملی , مشاوران روانشناسان , دونالد ترامپپ , استاد اقتصاد , الکسابه , دیدار تاریخی , مدیریت بحران خلخال , شهاب پیشانی دار , زبان بین المللی , امت واحده اسلامی , آموزشی , آئین اختتامیه دومین جشنواره سلول های بنیادی , سفارت کوبا , تیم جوانان ایران , رویال برونئی , موج مهاجرت , حوزه گزینشی , نیلکولاپتروف , سینما و ادبیات , افزایش تولید زباله , صادرات پلاسما , شتر , در مورد ایرانیانی که توسط آمریکایی‌ها بازداشت شده‌اند با هیات آمریکایی گفت‌وگو کردیم ,

  مقالات پربیننده امروز
  علمی و آموزشی / علم و دانش / تحقیق و پژوهش / جایگاه پژوهش در جامعه , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد نظری / اقتصاد ایران / بازتاب بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / این سه زن: اشرف پهلوی - مریم فیروز - ایران تیمورتاش , بانک اطلاعاتی گردشگری / کوه شب لیز ، روستای شب‌لیز ، بویراحمد( یاسوج) , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی , فرهنگی و هنری / سینما / معرفی فیلم / دم ببر The Tigers Tail , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / درباره دوچهره ماندگار هنری , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / فرهنگ ملل / شب یلدا خجسته باد , بانک اطلاعاتی کتاب / ازلیه النفس و بقائها , بانک اطلاعاتی کتاب / عنکبوت و جاروی دم دراز و 4 قصه دیگر: برای کودکان 7 تا 12 سال , بانک اطلاعاتی کتاب / موغولی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه رسائل اللکنوی , اجتماعی / حقوقی / حقوق پزشکی / مسئولیت (مدنی و کیفری) پزشک , دین و اندیشه / دین و مذهب / ائمه اطهار و معصومین / شناخت مختصری از زندگانی امیرالمومنین علی , بانک اطلاعاتی کتاب / فلسفه حقوق , بانک اطلاعاتی کتاب / فردا به مدرسه می‌روم , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه لغات انگلیسی سال دوم دبیرستان .S.E.S , بانک اطلاعاتی کتاب / چالش مذهب و مدرنیسم در ایران نیمه اول قرن بیستم: اتحادیه‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌های مذهبی، سیاسی , فرهنگی و هنری / میراث‌فرهنگی و تاریخی / بناهای‌ تاریخی‌ / مدرسه عالی شهید مطهری , بانک اطلاعاتی کتاب / ابوالفضل العباس (ع) ,

  برخی منابع مهم خبری
  pamnews.ir پام , noavaranonline.ir نوآوران , shahrkhabar.ir شهرخبر , cinemapress.ir سینما پرس , hurrahsport.com هورا , armandaily.ir روزنامه آرمان , ofoghnews.ir افق نیوز , pana.ir پانا , elpress.ir ائل پرس , ghatreh.com قطره , cbi.ir بانک مرکزی , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , bimehnews.ir بیمه , winbeta.net وین بتا , afkarnews.ir افکار نیوز , daynews.ir دی , siasatnameh.ir سیاست نامه , tebyan.net تبیان , resalat-news.com روزنامه رسالت , edunews.ir آموزش , beytoote.com بیتوته , bashgah.net باشگاه اندیشه , vetnews.ir وت نیوز , rasekhoon.net راسخون , ical.ir کتابخانه مجلس , rozanehonline.com روزنه , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , simafilm.ir سیما فیلم , nasserhejazi.name مستند حجازی , unp.ir اخبار دانشگاهی ,  وبگردی
  بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
  بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
  مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
  مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
  اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
  اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
  لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
  لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
  تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
  تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
  جنجال جدید جواد خیابانی
  جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
  اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
  اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
  فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
  فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
  فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
  فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
  ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
  ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
  جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
  جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
  سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
  سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
  دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
  دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
  اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
  اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
  حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
  حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
  آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
  آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
  چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
  چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
  فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
  فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
  پربازدیدها