جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ / Friday, 19 January, 2018

تیلکوئی


  کليانى
اين طايفه مربوط به شهرک کليان هستند اين طايفه که در فتنهٔ ملاهدايت‌الله آرندى نقش فعالى داشتند طبق سند در شهر دهدشت داراى محله‌اى به اسم کليانى‌ها بوده‌اند. کليانى‌ها يا کلى‌ها که بازماندگانى در ناحيهٔ دشمن‌زيارى فارس (منطقهٔ رودبال) دارند، در اين زمان فاقد تشکيلات طايفه‌اى مى‌باشند.
  تيلکوئى
در سال ۱۰۶۸ قمرى نام دو طايفهٔ تيلکو و تيلکوهى آدام‌وند ضبط شده و مهر يکى از رؤساى قبيلهٔ تيلکو به اسم مرشدقلى ابن قرام‌بگ و يکى از رئساى تيلکوهى آدام‌وند به نام چاولى‌بگ ولد دان مربگ ديده مى‌شوند.
محل سکونت قسمتى از اين طايفه که شاخه‌هاى قومى ترکان آغاجرى و افشار کهکيلويه قديم بوده‌اند، نواحى دهدشت و تنگ‌سپو بوده و در اثر اختلافات محلى و نيز متلاشى شدن قدرت ايلى افشار و آغاجرى‌ها در کهکيلويه قديم، به‌مرور زمان ضعيف شده و افراد او به مناطق حومهٔ بهبهان و زيدون و لندهٔ طيبى مهاجرت و سکونت کرده‌اند. باقيماندهٔ آنها در محل قديم خود يعنى حوالى تنگ‌سپو و تنگ‌هيگون حومهٔ شهر دهدشت طايفهٔ کوچکى را تشکيل مى‌دهند.
  آغاجرى
اين تيره در قديم ايلى بزرگ و داراى شاخه‌هاى طايفه‌اي: قره‌جري، تيلکوهي، جغتائي، جامه‌بزرگي، ويسي، شهروئي، شيرالي، بيگدلي، بيجني، بوالي، باولي، بالياوي، گشتيل، خليفه‌اي، عبداللهي، قراماسوقى (سوقي)، چنگلوائى بوده است. آنها از عم‌زادگان افشارها و همراهان اتابک سنقر بن مودود سلغرى (۵۵۷ ـ ۵۴۰ق) مى‌باشند که پس از حاکميت آن سنقر در فارس که بعدها به اتابکان فارس مشهور شدند در کهکيلويه اقامت کرده‌اند.
اين طايفه که در منطقهٔ بلاد شاپور (شهر قديم دهدشت و توابع) سکونت داشته‌اند به‌مرور زمان در اثر اتفاقات تاريخى ضعيف شده و سازمان قومى آنها از هم گسسته است تا جائى‌که از آنان طايفه‌هاى کوچکى مانده‌اند که بعضى از آنان مستقل هستند و قسمتى به‌صورت پراکنده در حومهٔ بهبهان و ايلات ديگر زندگى مى‌نمايند.
  آقائى
اين طايفه از ريشهٔ قومى ترکان آغاجرى و از شاخهٔ جامه‌بزرگى آن مى‌باشند. بنابر روايات محلى نياى بزرگ آنان به نام حسن آقا در اثر فقر مالى از نواحى لردگان بختيارى به منطقهٔ سررود بويراحمد مهاجرت کرده و در سامان طايفهٔ کوگيوى بويراحمد ساکن گرديده است.
اين طايفه به شاخه‌هاى زنگوائي، بابکاني، نرماوى تقسيم مى‌شوند و هريک از آنان طايفهٔ مستقلى هستند و از شجاع‌ترين و جسورترين افراد طوايف بويراحمد به‌شمار مى‌روند.
  نوازندگان
به اين طايفه در اصطلاح محلى 'مهتر' گفته مى‌وشد. مطربان که خود را از قوم هندى مى‌دانند و به مليت خود مباهات مى‌کنند، رنگ و رخسارهٔ سبزه دارند و نيز شکل پوشيدن لباس‌هاى سرخ و زرد آنها گواه فرهنگ غيرايلى آنها است و هميشه به‌صورت چند خانوارى در ايلات و مراکز خان‌نشين زندگى مى‌کنند و از مزد معين و جيره‌اى که از قديم‌الايام جهت آنان مرسوم بود امرار معيشت مى‌نمايند و داراى سازمان مستقلى نيستند.
  طايفهٔ زط يا غربت (غربتى)
اين قوم در ولايات فارس، خوزستان، بختيارى و کهکيلويه و بويراحمد پراکنده و به غربت و کولى و فيوج مشهور هستند.
در ولايات ايران به نام‌هاى ديگر خوانده مى‌شوند، از جمله تهران: غربيل‌بند، خراسان: غرشمال (قرشمال)، آذربايجان: قراچى (بى‌حيا)، زنجان: گيلاني، بلوچستان: رالرى (لوري)، کرمان: لولي، بختيارى‌ها: فيوج و کولى و غربت، لرستانى‌ها: کولى و غربت و کهکيلويه و بويراحمد و فارس کلاً غربت و کولى خطاب مى‌کنند.
دربارهٔ چگونگى تاريخ و علل مهاجرت اين قوم در ايران جهانگير قائم مقامى مى‌نويسد: 'آنچه ثابت و محقق‌شده اين است که اين طبقه خلقة و خلقاً از نژاد آريان مى‌باشند که يک شعبه بزرگ از اين گروه متجاوز از هفت هزار سال قبل، از ساحل رود جيحون به ايران آمده و به هندوستان مهاجرت کرده‌اند و شباهت خلقى ايشان به هندى‌ها و طوايف هندى و بلوچ و مردم خوزستان و بعضى از قبايل عرب کاملاً محسوس است، اگر تمام قبايل جزيرةالعرب از قوم و طايفه نباشند مى‌توان گفت اغلب بل اکثر هستند.
در هجرت اوليه از افغانستان و رود پنجاب گذشته و در ساحل رود گنگ توقف نموده، در اين راه طولانى بعضى اقامت کرده و گروهى راه را منحرف کرده به اطراف پراکنده شده‌اند و به‌واسطهٔ مرور زمان و اختلاط و امتزاج با ساير طوايف بومى هر محل ماهيت خود را از دست داده و از بين رفته است، مخصوصاً در سه‌هزار سال قبل به‌واسطهٔ وقوع قحطى بزرگى که در ساحل رود گنگ روى داد، قسمت عمدهٔ اين قوم و طايفه کوچ نموده و به سواحل خليج‌فارس و درياى هند تا کنار فرات نقل کرده و سکنىٰ گزيده‌اند و قسمتى از آنها از راه جزيرةالعرب به شام و مصر رفته‌اند.
احتمالاً قوم زط و اسواران که به گزارش مورخين و جغرافى‌نويسان اعصار اسلامى در نواحى خليج‌فارس و منطقه‌هاى دشتى خوزستان: زط و خابران (جايزان) و هنديجان، حتى در نواحى کوهستانى اندکا و انديمشک بختيارى و خوزستان و اندنک (ايدنک) کهکيلويه که در منابع تاريخى هنديجان شاپورى و بالاى شاپورى آمده است قبل از اسلام در ايران ساکن بوده‌اند.
در بعضى از منابع گفته شده است که اين قوم به‌هنگام خلافت معتصم خليفهٔ عباسى (۲۲۰ ـ ۱۹۳ قمري) در خوزستان عليه خلافت شورش کردند و وسيلهٔ عجيف از سرداران معتصم عباسى سرکوب و به بغداد رانده شدند. پس از آن از بغداد به نواحى پيشين خود واقع در خوزستان بازگشتند.
اين قوم که از نظر رنگ رخساره تفاوت زيادى با لوريان ندارند از لحاظ لب و چشم و گونه با اعراب بدوى خوزستان شباهت دارند و احتمالاً از نژاد يا طايفهٔ هنديان لوريان ايران نيستند.
در کهکيلويه و بختيارى و ممسنى که مجموعاً از اقوام لرستان بزرگ را تشکيل مى‌دهند طوايفى به اسامي: غربت، کولي، قيوج هستند که بعضى از ريشهٔ نژاد قديمى اندکائى و لنده‌اى و مالوئى و شالوئى مشترک بختيارى و کهکيلويه هستند و بعضى از مهاجرين و خانه‌ به‌دوشان خوزستان و لرستان و فارس مى‌باشند که به مرور زمان در اين ولايات سکنىٰ نموده‌اند.
غربت‌ها و کوليان که از نظر مراتب طبقات انسانى به کارهاى دلاکي، غربال‌بندى و خريد و فروش دام مشغول هستند، بعضى اوقات به وظايف مشگرى و آهنگرى مى‌پردازند و از اين راه امرار معاش مى‌نمايند. بعضى هم با توجه به پيشرفت فرهنگ باسواد شده و داراى پيشه‌هاى دولتى مى‌باشند.
  خواجه
خواجگان که بازماندگانى از آنها به‌صورت پراکنده و گروهى در استان‌هاى کهکيلويه و بويراحمد و فارس و بختيارى سکنى دارند از شاخهٔ قومى طوايف بومى قديم مى‌باشند و سرگذشت تاريخ آنها مجهول است. وجه تسميهٔ خواجگان را علامه دهخدا در لغت‌نامهٔ خود، حرف 'خ' ، اينگونه تعريف مى‌نمايد: 'واژهٔ خواجه به معنى کدخدا و سرور و آقا است و استاد پور داود آن را از ريشهٔ واژه پهلوى خوتاى‌چه مصغر خداوند کوچک يا کتک خوتاى (کدخداي) دانسته و برخى تصور کرده‌اند که اين لغت از عناوين ترکى سلجوقيان است.
اما استاد معين در فرهنگ معين مى‌گويد: 'واژهٔ خواجه اصطلاحاً به پيروان فرقهٔ اسماعيليه هندوستان و ترکيه اطلاق مى‌شود که با توجه به اين تفسير لغوى عنوان خواجه را مى‌توان از يادگارهاى فرقهٔ اسماعيليه و جنگ‌ها و تضادهاى عقيدتى آنان در کهکيلويه يا رم‌گيلويه باستانى دانست.
  طايفهٔ بردگان يا کاکاسياهان
کاکاها که رنگ سياه و پيچيدگى موى و لبان کلفت و چشمان ريز مشکى آنها معرف منشاء نژادى آفريقائى يعنى حبشى و زنگبارى آنان است، به ظاهر آنگونه که گفته‌اند مردمى ساده و کم‌هوش و عقل بوده‌اند و داستان‌ها دربارهٔ آنها گفته مى‌شد.
اين طايفه در اثر پيوندهاى زناشوئى با طبقات هم‌پايه و مقام خود مانند غربت‌ها و مطربان مخلوطى از نژاد آفريقائى و هندى و زطى را تشکيل داده‌اند و بازماندگانى در ميان عشاير دارند که در اثر افول نظام ايلى به‌ کار و کسب آزاد مشغول مى‌باشند. به اختصار و اندک تصرف از کتاب تاريخ و جغرافياى کهکيلويه و بويراحمد ـ نورمحمد مجيدي.
مطالب مرتبط

  کلمات در حال جستجو
  مصوبه دستوری , اکبریه , قدرت های هسته ای , کمیسر عالی سازمان ملل , هنر ناب , هفته مواد مخدر , مدیریت مصرف برق , کتاب‌فروش‌های جبهه فرهنگی , مرمت وبازسازی , CNN ,

  مقالات پربیننده امروز
  فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۲۷ اکتبر سال ۱۹۱۲ ـ جنگ اول بالکان و شکست عثمانی و شورش افسران جوان آن , بهداشت و درمان / بهداشت روان / اضطراب / اضطراب کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / ویرانه‌های هوس , بانک اطلاعاتی کتاب / پیکربندی و برنامه‌نویسی شبکه PROFIBUS با نرم‌افزار STEP7 , اجتماعی / مشکلات و رفاه اجتماعی / تنشهای اجتماعی / نگاهی به پدیده زنا با محارم , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / اینترنت و شبکه / هك / درباره هک , بانک اطلاعاتی کتاب / مرجع Character studio 3.1 , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با چاپ سیلک‌اسکرین , خانه و خانواده / خانه‌داری / نکات خانه‌داری / یک کمد مرتب , بانک اطلاعاتی کتاب / ثواب بسم الله الرحمن الرحیم ,

  برخی منابع مهم خبری
  armandaily.ir روزنامه آرمان , kaenat.ir روزنامه کائنات , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , https: سخت افزار مگ , rokna.ir رکنا , rooziato.com روزیاتو , snn.ir دانشجو , shabakeh-mag.com مجله شبکه , bartarinha.ir برترینها , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم ,  وبگردی
  ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
  ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
  مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
  مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
  ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
  ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
  فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
  فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
  تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
  تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
  از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز
  از «خس و خاشاک» دیروز تا «آشغال» امروز - این اتفاق بیشتر از هر موضوع دیگری سبب شد تا مردم یاد خاطرات سال ۸۸ بیفتند؛ آن زمانی که یک فرد با به زبان آوردن سخنانی ناشایست و بدون تفکر، مردمی را که برای بیان خواسته‌های‌شان به خیابان‌ها آمده‌ بودند، خس و خاشاک خواند و سبب شعله‌ور شدن آتش شد.
  عدالت با 6 دلار در سال!
  عدالت با 6 دلار در سال! - فیلم - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با کنایه به واریز سود سهام عدالت گفت: به خارجی ها نگوییم این سود سهام عدالت ماست، بگوییم ما روز شش دلاری مزگان داریم.
  تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما
  تحقیری که در دنیا میشویم / نفتکش ایرانی خدمه ایرانی با پرچم پاناما - اگر از همه این ابهامات در خصوص مالکیت این کشتی که بگذریم، مهم‌ترین سوالی که این روز‌ها مطرح است، به آتشی باز می‌گردد که ظاهرا قرار نیست خاموش شود و یک هفته است که می‌سوزد. حریقی که اگر نبود حادثه پلاسکو، ممکن بود آن را ناشی از بزرگ بودن سانچی و حجم زیاد بارش بدانیم یا برعکس، از ناتوانی اطفاکنندگان در این ماجرا گلایه سردهیم، اما حالا به شکل گیری ابهامی بزرگ‌تر منجر شده...
  ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است
  ورود بی‌چادر و باآرایش به این بیمارستان ممنوع است - خانم مسئول انتظامات جلوی درمانگاه بیمارستان بقیه‌الله ایستاده، جلوی زنان مانتویی را می‌گیرد و با گرفتن کارت شناسایی به آنها چادر می‌دهد. خیلی از زنان اینجا قبل از ورود به بیمارستان مانتویی هستند اما با گذشتن از در ورودی چادری می‌شوند.
  کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد
  کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد - ممکن است دود وارد محیط ایزوله ای شود که احتمالا دریانوردان در آنجا حضور دارند، پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این حد طولانی شده است؟ گفته می شود چینی ها کم کاری می کنند ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد همه سرنشینان آن سالم هستند اما کسی به ایرانی ها اهمیتی نمی دهد.
  عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
  عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
  چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
  چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
  فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
  فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
  تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
  تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
  کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس)
  کشور محل درمان آیت الله هاشمی شاهرودی مشخص شد (+عکس) - سرانجام بعد از مدت ها سکوت درباره این که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی برای درمان به کدام کشور رفته است، خبرگزاری اهل بیت(ع) از درمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان خبر داد و نوشت:
  فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
  فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
  جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
  جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
   پربازدیدها