جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

نظام اجتماعی و سیاسی


  وجه تسميه و سابقهٔ تاريخى
ايل حسنوند که به ايل حسنوند خدائى نيز معروف است از مهم‌ترين و مشهورترين ايل‌هاى لرستان است که در بخش الشتر به‌سر مى‌برند. در زمان حملهٔ نادرشاه افشار به غرب ايران و جنگ با عثمان‌پاشا، شخصى شجاع و وطن‌خواه از اهالى پشتکوه (ايلام امروزي) به نام سل‌سل در جنگ مزبور سر يکى از سرداران عثمانى را به پاى نادرشاه مى‌اندازد و نادر به پاس خدمت او سرزمين دلفان و يا در اصطلاح لرى خاوه را به او مى‌بخشد. سل‌سل در آنجا حکومت محلى تشکيل داده و به‌مرور سرزمين‌هاى اطراف از جمله دشت الشتر را مى‌خرد. از اين‌رو امروزه به الشتر 'سله‌سله' (سلسله) نيز گفته مى‌شود.
سل‌سل داراى سه پسر به نام‌هاي: حسن، يوسف و قياس بوده که جداد عشاير حسنوند، يوسفوند و قياسوند مى‌باشند. پس از مرگ سل‌سل بين فرزندان خود درگيرى ايجاد شده، حسن و يوسف متحده شده بر قياس مى‌تازند و وى را به نهاوند مى‌رانند، سپس تمام املاک بين حسن و يوسف تقسيم مى‌گردد، حسن ناحيهٔ الشتر و يوسف ناحيهٔ خاوه را انتخاب مى‌کند. نام اين ايل از نام جد مردم آن يعنى حسن پسر سل‌سل مأخوذ گرديده و حسنوند معروف شده است.
دکتر هنرى فيلد مى‌گويد: 'اين قبيلهٔ بزگ باديه‌نشين به‌تدريج تقليل يافت تا اينکه در ۱۹۱۲م تعداد آن به سه‌هزار خانوار تخمين زده مى‌شد...
سران ايل حسنوند در گذشته با داشتن سواران ورزيده و کارآزموده طرف توجهٔ حکام لرستان بوده‌اند و در جنگ‌هائى که بين اين ايل و ايل براتوند رخ داده است. حسنوندان لياقت و شايستگى رزمى خود را به‌خوبى در برابر بيرانوندان نشان داده‌اند.
در جنگ جهانى اول (۱۹۱۴ ـ ۱۹۱۸م) که بيگانگان على‌رغم اعلام بى‌طرفى ايران به ميهم ما تجاوز کردند و مناطقى از آن را اشغال نمودند، عشاير و طوايف دلير ايل حسنوند نخستين کسانى بودند که داوطلبانه با قواى دولتى همکارى کرده و در راه پاسدارى از ميهن تعدادى به شهادت رسيده و خون آنها مرزهاى ايران را رنگين کرد.
  ييلاق و قشلاق
قشلاق عشاير حسنوند و ساير طوايف سله‌سله، بخش‌هاى ملاوى و حسنيه است. آنان به‌طور پراکنده در تنگهٔ ملاوي، پيرامون پل‌دختر، شدت جايدر، تنگ فني، دامنهٔ شمالى کوه کور و نزديک بيدروبه و پل زال نيز مستقر گرديده و از پائيز تا بهار را در اين مناطق مى‌گذرانند. مسافت رفت و برگشت حدود ۴۴۰ کيلومتر و مدت ۲۵ روز است از سردسير به گرمسير در راه هستند که از اول مهر شروع مى‌گردد و تاريخ بازگشت، اوايل ارديبهشت است.
سردسير اين ايل شمال الشتر مى‌باشد که در شرق و غرب رود کهمان واقع شده است. اين چراگاه‌ها بسيار سرسبز و از زيبائى خاصى برخوردار است. علاوه بر ناحيهٔ ييلاقى مزبور در تابستان‌ها از چراگاه‌هاى پيرامون الشتر که عبارتند از: ژيريان چيم تکله، ميوله، قنبرعلي، قلائى و زشت توسط اين ايل نيز استفاده مى‌گردد.
  نظام اجتماعى و سياسى
در ايل حسنوند براساس خويشاوندى استوار بوده و از تعدادى واحد پدرتبار تشکيل شده است. جد اعلاى عشاير حسنوند مردى به نام خدائى بوده که از دو همسر صاحب ۳۴ نفر اولاد ذکور بوده است که طوايف و تيره‌‌هاى ايل حسنوند از نسل آنان است.
به‌علت پرداخت ماليات و داشتن روابط خوب با حاکمان وقت خان‌ها و کدخدايان از نسل فرخ جان و پسر او محمدجان انتخاب مى‌شده‌اند.
از آنجا که در لرستان مقام زن ارجمند و خان‌ها يا بزرگان طوايف عمدهٔ لرستان نيز، اگر مادر نام‌آورى داشته‌اند به نام او مشهور شده‌اند، مانند: خان‌هاى فرخ ‌جان و طوايف‌ جان سلطان (شامل طوايف خمسه و بسوم) تشکيل گرديده است. بنابراين نظام سنتى ايلى در اين ايل از بزرگ‌ترين واحد به‌شرح زير مى‌باشد:
ايل –› قسمت –› طايفه –› تيره –› بووده= دودمان –› خانوار
  طوايف ايل حسنوند
ايل حسنوند داراى طوايف زير است:
- طايفه کاکولوند
اين طايفه داراى ۲۴ تيره به نام‌هاي: مرادجان، ميرزاجان، ابراهيم‌جان، محمدجان، امان‌جان، ديتنه‌وند، پولاد، زيودار (زيار)، اوررضا، روسي، سالار، قل‌ نره‌شي، بوه (بابا)، منظمي، ملکي، رحمتي، صادقي، اتابک، سياهپوش، نوراللهي، فرج‌اللهي، نصراللهي، فتح‌اللهي، ذکراللهى است.
- طايفه دولتشه
طايفهٔ دولتشه يا دولتشاهى داراى تيره‌هاي: پشم، رحمان‌شه، کل (کوتاه)، پهلوان قلى مى‌باشد.
- طايفهٔ خمسه
تيره‌هاى طايفهٔ خمسه (اولاد اسکندر) عبارتند از: ۱. تيرهٔ ميمى داراى اولاد: حسين، احمد، صيدنظر. ۲. تيرهٔ توخن داراى اولاد: مشل، گردل، نوم‌خدا، چوچل ۳. تيرهٔ زهووى (زهابي) داراى اولاد: وشنى و حمدبک ۴. تيرهٔ گرزبين شامل اولاد: گرزبين، گنجى ۵. تيرهٔ باباحسين.
- طايفهٔ بسوم
طايفهٔ بسوم يا بسطام نيز از دو تيره تشکيل گرديده که هريک داراى زيرتيره‌هائى به‌شرح زير مى‌باشد:
- تيرهٔ چراغ بگ شامل اولاد: يمين گل‌رضا، زريني، امرائي، ابناخ، کرد، آهنگر مى‌باشد.
- تيرهٔ يوسف بگ شامل اولاد: رحمت‌علي، دمدار، امرائي، بختوبگ، خسروبگ، بوه، گل‌حسين، اسماعيل‌وند، حاجي، هومني، پوس‌بگ است.
- قدرت دولت مرکزى در لرستان از سال ۱۲۷۵ ش (بعد از قتل ناصر ابدين شاه در اين سال هرج و مرج، سراسر منطقه را فرا گرفت ايلات به‌طور مستقل حافظ امنيت و دفاع از مال و جان و ناموس افراد خود شدند. ناامنى و هرج و مرج سبب استحکام روابط بين اعضاءِ ايل حنوند و تقويبت نظام سياسى قبيله‌اى و در نتيجه موجب قدرتمندى اين ايل گرديد.
مهم‌ترين وظايف رهبران ايل به‌شرح زير بود:
ـ محافظت و دفاع از منابع کلى ايل که شامل: مراتع، اراضى کشاورزي، آبشخورها، ايل راه‌ها، دام‌ها و...
ـ دفاع از حيثيت و شرافت مردم ايل در برابر بيگانگان
ـ برقرارى نظم داخلى
ـ حل و فصل و رفع گرفتارى‌هاى اعضاءِ ايل
- تنظیم برنامه‌های کوچ سالانه و قافله‌هائى که براى خريد و فروش به شهرها مى‌رفتند.
ـ مساعدت به اعضاءِ ايل هنگام ازدواج، عزادارى وغيره.
نظام اجتماعى ـ سياسى ايل حسنوند از حدود نيم سده به اين طرف مانند ساير ايل‌هاى کشور دچار تغيير و تحول گشت. اين دگرگونى با انقراض سلسلهٔ قاجاريه و شروع دخالت مستقيم دولت مرکزى در امور داخلى ايل‌ها و کوچ‌نشينان منطقهٔ لرستان آغاز شد و به‌تدريج در سال‌هاى بعد با شدت ادامه يافت.
  اقتصاد ايل حسنوند
عشاير حسنوند مانند مردم ديگر ايل‌ها از راه پرورش دام و کشاورزى امرار معاش مى‌کنند. دام‌هاى آنان گوسفند، بز، گاو، گاوميش، اسب، قاطر و الاغ مى‌باشد.
حسنوندان علاوه بر دامدارى به کشت و زرع انواع غلات و حبوبات مانند: گندم آبى و ديم، جو، ذرت، نخود، عدس و لوبيا نيز مى‌پردازند. نباتات صنعتى نظير پنبه و چغندرقند نيز کشت مى‌شود. ميوه‌جات مانند زردآلو، گلابي، و غيره در منطقه وجود دارد. هندوانه و خربزه نيز در تمام نقاط به‌عمل مى‌آيد. سيب‌زميني، پياز، هويج (گزر) نيز زراعت مى‌شود.
  صنايع دستى
منحصربه بافتن جل اسب و قالب‌هاى کم‌ارزش و جوراب و دستکش پشمى است وسايل براى استفاده شخصى که عبارتند از: هور، هور اسبان، هورجک و دوک‌دان نيز مى‌بافند. از هور براى جاى آرد و گندم، از هور براى جاى آرد و گندم، از هور اسبان براى نگهدارى لوازم زنانه و هرجک نيز براى لوازم زير منزل استفاده مى‌شود.
مطالب مرتبط


  کلمات در حال جستجو
  رسالت مبلغان , سلام و علیک , مسیر جوانی , فصل شکار باد بادک ها , خضر خضری , 13 تیر 96 , دو زوج کاشانی , قرص های لاغری آلوده , ریز فناوری , تخریب سلول ,

  مقالات پربیننده امروز
  بانک اطلاعاتی کتاب / کشکول زرگر: ویژه بازار , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز و راهنمای هندسه تحلیلی و جبر خطی , بانک اطلاعاتی کتاب / حسنی آتیش بازی نکن , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد نظری / اقتصاد ایران / گزارشی از اقتصاد دولتی در ایران ( قبل و بعد از انقلاب) , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش فنون رانندگی پایه یکم و مهارت رانندگی برای همه , بانک اطلاعاتی کتاب / کت انگلیسی ایوب‌! , بانک اطلاعاتی کتاب / ECS (student's book) , بانک اطلاعاتی کتاب / همراه با سیاحان و جهانگردان و مسافران تاریخ , بانک اطلاعاتی کتاب / در آمدی بر قواعد فقه و حقوق , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / مولانا صافی صافی توزپوش هروی ,

  برخی منابع مهم خبری
  iranart.ir ایران آرت , tarafdari.ir طرفداری , jamnews.ir جام نیوز , icana.ir خانه ملت , honarnews.com هنرنیوز , taraznews.com تراز نیوز , kayhan.ir روزنامه کیهان , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , aparat.com آپارات , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم ,  وبگردی
  گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
  گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
  مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
  مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
  گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
  گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
  شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
  شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
  آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
  آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
  تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
  تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
  فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
  فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
  رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
  رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
  درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
  درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
  واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
  واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
  کره شمالی و دلواپسان ایران
  کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
  فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
  فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
  فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
  فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
  رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
  رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
  بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
  بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
  گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
  گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
  گلشیفته فراهانی در سزار 2018
  گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
  هر چه بخواهی، می‌یابی اگر..
  توانایی و قابلیت‌های شخصی خود را بشناسید و کشف کنید تا با به‌کارگیری به‌موقع و صحیح آنها به موفقیت دست یابید تسلط را می‌توان از طرفی به معنای احراز برتری بر افراد و اشیا تلقی …