شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

طرح جهانگردی


   طرح جهانگردى
سياست توسعه تمام جزيره از چند عنصر تشکيل شده است - برنامه براى محل اقامت توريستي، اشتغال و جمعيت، سياست کاربرى زمين و زيربنا. اين طرح برآورد مى‌کند که تا ۱۹۹۰ تعداد محل‌هاى اقامتى موجود و تعدادى که احداث خواهند شد جمعاً به ۵۰۰ اتاق در هتل‌ها، ۱۰۰ آپارتمان يا خانه براى کرايه به جهانگردان خواهد رسيد. توصيه شده است که نرخ توسعه محل اقامت تحت کنترل باشد به‌طورى که تا ۲۰۰۵ از حدود ۱۲۰۰ اتاق در هتل‌ها تجاوز نکند. به‌علاوه پيشنهاد شده است که هتل‌ها حداکثر بيش از ۶۰ اتاق نداشته باشند - در هماهنگى با هدف حفظ ويژگى اجتماع تفريحى در مقياس کوچک تا متوسط بقيه محل‌هاى اقامت جديد به شکل حدوداً ۲۵۰ واحد آپارتمان و خانه اجاره‌اى خواهند بود. به‌علاوه احداث ۵۰۰ خانه براى بازنشستگان و گذراندن تعطيلات تا ۲۰۰۵ برآورد شده است - توسعهٔ اين نوع خانه‌ها توسط خارجيان مقيم از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ در آمبرگريس شروع شده است.
طرح مى‌گويد که اين برنامه، در ارتباط با انتظارات بازار، و برنامه‌هاى معتدل است، ولى بايد به‌عنوان بالاترين سطح قابل قبول توسعه در نظر گرفته شود. حتى اين برنامه منوط به توسعه منابع جديد آب آشاميدنى است. در اين سطح از توسعه، بازديدکنندگان از آمبرگريس احتمالاً از ۱۰،۰۰۰ يا ۱۲،۵۰۰ در ۱۹۸۸ به تعدادى بين ۶۹،۰۰۰ يا ۸۹،۰۰۰ در ۲۰۰۵، بسته به ميانگين مدت اقامت، افزايش خواهند يافت. تخمين زده مى‌شود که ميزان خرج کردن جهانگردان از ۱۱ ميليون دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷ ميليون دلار در ۲۰۰۵ (در قيمت‌هاى ثابت) افزايش يابد. طرح نشان مى‌دهد که، حتى با خروج قابل‌ ملاحظه‌اى درآمد جهانگردى از بليز (براى واردات کالاهاى مورد مصرف در جهانگردي)، برنامهٔ توصيه شده کماکان کمک خاص چشمگيرى به اقتصاد و درآمد ارزى خواهد کرد.
طرح برآورد مى‌کند که سطح توسعه سال ۲۰۰۵، ۴۰۰۰ شغل جديد، براى مجموع ۵۰۰۰ نفر شاغل در جهانگردى تا آن سال، توليد خواهد کرد. اندکى بيش از ۸۰ درصد از اين مشاغل را بليزى‌ها مى‌توانند اشغال کنند. اين امر در هماهنگى با هدف به حداقل رساندن ورود مهاجر است. با وجود اين، رسيدن به آن سطح از اشتغال بليزى‌ها مستلزم انجام تلاش‌هائى خاص خواهد بود. کنترل شديدتر ورود مهاجر، آموزش شهروندان براى پذيرفتن مشاغل در جهانگردي، و ايجاد شرايط درست، نظير مسکن و مدرسه خوب، براى جذب بليزى‌ها از سرزمين اصلى براى زندگى و کار در آمبرگريس.
اين طرح، براساس رشد اشتغال، برآورد مى‌کند که جمعيت اين جزيره تقريباً با نرخ ۱۰ درصد در سال افزايش يابد - از ۲۶۰۰ در ۱۹۸۸ به ۱۲،۷۰۰ در ۲۰۰۵. پس از در نظر گرفتن رشد طبيعى جمعيت کنوني، حدوداً به ۷۴۰۰ بليزى‌ و ۱۳۵۰ مهاجر غيربليزى در جزيره مورد نياز هستند. طرح تأکيد مى‌کند که جذب اين مهاجران کار مهمى خواهد بود، از جمله تأمين مدارس بيشتر.
سياست توسعه کاربرى زمين در طرح در شکل زير نشان داده شده است. اين سياست حاوى پنج عنصر کليدى است، بدين قرار:
- حفظ تمام بخش شمالى جزيره در شرايط طبيعى آن.
- تعيين سه منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ خاص (علاوه بر منطقه حفاظت‌شده دريائى کنوني).
- محدود کردن ساخت‌وساز در ساحل شرقى فقط به يک منطقهٔ خاص.
- گسترش و تقويت سان‌پدرو و در درون يک منطقه خاص.
- ايجاد يک شهرک جديد در مرکز جزيره در ميان تا درازمدت.
اين سياست احداث سه تفريحگاه با تراکم کم در ساحل شرقى را که هريک چند هتل رو به دريا و حدود ۶۰ اتاق خواهند داشت. دربر دارد. اين سه تفريحگاه با مساحتى معادل قطعات زمين جهانگردى اقامتى مرتبط خواهند بود. هر تفريحگاه بايد به‌طور جامع با مشارکت ميان صاحبان و مراجع برنامه‌ريزي، طرح‌ريزى شود. هر تفريحگاه يک مرکز تجارى و سرگرمى کوچک خواهد داشت، و قطعات زمين را براى خانه‌سازى کارکنان فراهم خواهد کرد. هر هتل مجاز خواهد بود يک اسکله احداث کند که بايد براى عموم و جهانگردان مقيم اطراف باز باشد. راه‌هاى رسيدن به ساحل در فواصلى کمتر از ۳۰۰ متر ايجاد خواهد شد. يک تفريحگاه کانونى مشابه در ساحل غربى احداث خواهد شد.
اين طرح، چندين نوع از مناطق کاربرى زمين را مشخص مى‌کند - هتل‌هاى حومه‌اى ۱۵۰ تخت در هکتار)، هتل‌هاى روستائى (۵۰ تخت در هکتار)، جهانگردى مسکونى (اقامتي) بيرون از سان‌پدرو (دو تراکم ۵ و ۱۰ خانه‌اى در هکتار)، مناطق حفاظتى طبيعت، مناطق حفاظت، و ناحيه‌هاى هماهنگ‌شدهٔ خاص توسعه اين ناحيه‌ها جاهائى هستند که به برنامه‌ريزى جامع و توسعهٔ به دقت هماهنگ‌شده نياز دارند. پنج ناحيه از چنين ناحيه‌هائى وجود دارند که در طرح نشان داده شده‌اند - چهار ناحيهٔ تفريحگاهى و يک شهرک جديد در مراکز جزيره.
دربارهٔ توسعه زيربناى فرودگاهي، جاده‌اي، ذخيره آب و ساير خدمات وسايل رفاهى توصيه شده است. طرح مى‌گويد که، اگر يک منبع جديد زيرزمينى آب آشاميدنى يافت نشود، نصب دستگاه‌هاى آب‌شيرين‌کن ضرورى خواهد بود.
طرح منطقه سان‌پدرو يک طرح مشروح کاربرى زمين و منطقه‌بندى است. ناحيهٔ کنونى شهر به‌سوى شمال و جنوب هستهٔ قديمى گسترش مى‌يابد تا براى جمعيت ساکن ۸۰۰۰ نفري، و نيز براى هتل‌هاى جديد، آپارتمان‌هاى تعطيلاتى و قطعات زمين براى خانه‌هاى بازنشستگى و تعطيلاتي. اين طرح مى‌گويد که سان‌پدرو به‌طور روزافزون وظيفهٔ مرکز شهر جزيره را انجام خواهد داد - کانون اصلى فعاليت‌هاى تجاري، خدمات جهانگردي، هتل‌ها و مهمانخانه‌ها با تراکم بالا و آپارتمان‌هاى ميله خواهد بود. اين تحکيم و تقويت با تغييراتى در استافده از بناهاى موجود، توسعه محل‌هاى خالى و بازسازى ساختمان‌هاى کهنه انجام خواهد شد. براى انواع مختلف ناحيه‌هاى کاربرى زمين، شبکه جاده‌اى و لايروئى رودخانه همراه با احداث بندر تجارى و اسکلهٔ حفاظت‌شده در مقابل توان توصيه‌هائى شده است. اصلاح تسهيلات اجتماعى و عمومى نيز پيشنهاد شده است.
به‌منظور حفظ کيفيت و شکل کنونى سان‌پدرو که شهرى کوچک است و بيشتر براى عابر پياده ساخته شده است، اين طرح رهنمودهاى طراحى شهرى ارائه مى‌کند. ارتفاع ساختمان‌ها به دو طبقه محدود شده‌اند، به‌جز در دو ناحيه که احداث ساختمان‌هاى سه طبقه مجاز خواهد بود چنانچه در محل ساختمان فضاى باز متناسب وجود داشته باشد. شکل ساختمان محدود به طرح‌هاى سنتى خواهد بود - روکار ساختما‌ها با چوب به رنگ سفيد و با ايوان‌هاى نرده‌دار باز و بام‌هاى با شيب کم. انواع متفاوت مناطق کاربرى زمين براى شهر مشخص شده‌اند. برنامه‌ريزى مفصل‌تر براى ناحيه مرکزى سان‌پدرو ارائه شده است - طرح اقدام منطقه‌اى مرکز شهر و در داخل آن منطقه. طرح پيشنهادهاى احداث ميدان شهر. طرح سان‌پدرو درباره تمام عوامل زيربنائى ينشهادهائى ارائه مى‌دهد.
گزارش طرح مى‌گويد که، 'طرح جامع استفاده‌اى نخواهد داشت مگر آنکه دستگاهى براى آن ايجاد شود و منابعى براى مديريت و اجراء آن اختصاص يابند.'
اين گزارش دربارهٔ چارچوب سازمانى براى اجراء سياست توسعه جزيره و طرح کاربرى زمين سان‌پدرو چندين توصيه مى‌کند. طرح جامع به شکل طرح برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى تحت قانون مسکن و برنامه‌ريزى بيان شده است. قبول اين طرح، همراه با نقشه‌هاى همراه (نقشه راهبرد توسعه تمام جزيره و نقشه طرح منطقه سان‌پدرو) شالودهٔ قانونى براى به اجراء درآوردن طرح را فراهم خواهد کرد. سپس وزارتخانهٔ مسئول در موقعيتى خواهد بود که ادارهٔ برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى را ايجاد کند تا بر اجراء طرح نظارت نمايد. اين اداره متشکل از نمايندگان مؤسسات ذى‌نفع، و عضوى از سوى هيئت‌مديره شهر سان‌پدرو خواهد بود.
اداره برنامه‌ريزى نيازمند ايجاد يک ستاد فنى خواهد بود تا دربارهٔ اقدامات خود راهنمائى کند. اين ستاد فنى سه مسئوليت عمده خواهد داشت: دريافت و ارزيابى پيشنهادهاى توسعه، کنترل تفکيک زمين براى امور توسعه‌اى مسکوني؛ و تبديل طرح در شرايط متحول.
طرح مشکل جدى بورس بازى زمين در آمبرگريس را بررسى مى‌کند، و اين مشکل را به فقدان کنترل‌هاى توسعه و نبود محدوديت‌هاى کافى در مورد فروش زمين به خارجيان نسبت مى‌دهد. پذيرش و اجراء طرح کنترل‌هاى مناسب را براى توسعه ايجاد خواهد کرد. در مورد فروش زمين به خارجيان، طرح توصيه مى‌کند که هرگونه فروش زمين به خارجيان بايد توسط وزارتخانه ذى‌صلاح تائيد شود، و فروش بيش از ۵۰ درصد از هر نقطه مسکونى به خارجيان مجاز نباشد. بدين طريق، تعدادى حتمى از قطعات زمين براى استفاده شهروندان در قيمتى که نشان‌دهندهٔ ارزش بازار محلى در ميان شهروندان است در دسترس خواهد بود. ضميمهٔ گزارش طرح، مقررات قانونى مشروحى را براى طرح برنامه‌ريز آمبرگريس کاى ارائه مى‌کند. اين مقررات، پس از بازنگرى و هرگونه تغيير، مى‌توانند مورد قبول دولت واقع شوند.
طرح دربارهٔ چندين نياز خاص ديگر توصيه مى‌کند - حفارى عميق براى يافتن منابع جديد آب آشاميدني، انجام مطالعه بررسى امکانات براى بهبود فرودگاه، طرح‌هائى براى حوضچه‌هاى تثبيت مايعات زائد و محلى براى دفع زباله، خريد زمين و طراحى براى کى مدرسه ابتدائى جديد، و کنار گذاشتن مقدارى زمين براى تعريض خيابان.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
معروفترین تیم , محیط بی بان , شفاف سازی مالی شوراها , نخست وزیر تونس , سامانه چَف , کرد سوری , میکنند , اوج مصرف برق , همایش اندیشه راقی , سفیر جدید برزیل در تهران ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / عشایر ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / توصیه‌های پزشکی / خمیدگی چقدر؟ گاهی هم کمرتان را صاف کنید , بانک اطلاعاتی کتاب / دروس عمومی و پایه کنکورهای سراسری (1375 ـ 1379) همراه با پاسخهای تستی و تشریحی , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / تبعید غیرقانونی ده ساله دکتر مصدق به احمدآباد (در این روز ۴ اوت) , بانک اطلاعاتی کتاب / کافه‌ی پری دریایی (مجموعه داستان) , موفقیت / زندگی / تفکر مثبت / لحظات ناامیدی را پشت سر بگذاریم , بانک اطلاعاتی کتاب / ماهی و خوراک دریایی , بانک اطلاعاتی کتاب / Clinicians guide to laboratory medicine: P.O.C.K.E.T , بانک اطلاعاتی کتاب / آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون هفتم: سوم ریاضی: دفترچه پاسخنامه ,

برخی منابع مهم خبری
https: سخت افزار مگ , shafaqna.com شفقنا , vista.ir وبگردی , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , rokna.ir رکنا , kayhan.ir روزنامه کیهان , aparat.com آپارات , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین ,وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.
    ترشی عناب، تصفیه کننده خون
    ● مواد لازم عناب ۳۰۰ گرم آب به مقدار لازم آب لیموی تازه یک‌دوم پیمانه رب گوجه‌فرنگی‌ ۳ قاشق غذاخوری سرکه سفید یا قرمز نیم لیتر شکر قهوه‌ای ۳ قاشق غذاخوری نعناع خشک ۲ قاشق …