پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018

طرح جهانگردی


   طرح جهانگردى
سياست توسعه تمام جزيره از چند عنصر تشکيل شده است - برنامه براى محل اقامت توريستي، اشتغال و جمعيت، سياست کاربرى زمين و زيربنا. اين طرح برآورد مى‌کند که تا ۱۹۹۰ تعداد محل‌هاى اقامتى موجود و تعدادى که احداث خواهند شد جمعاً به ۵۰۰ اتاق در هتل‌ها، ۱۰۰ آپارتمان يا خانه براى کرايه به جهانگردان خواهد رسيد. توصيه شده است که نرخ توسعه محل اقامت تحت کنترل باشد به‌طورى که تا ۲۰۰۵ از حدود ۱۲۰۰ اتاق در هتل‌ها تجاوز نکند. به‌علاوه پيشنهاد شده است که هتل‌ها حداکثر بيش از ۶۰ اتاق نداشته باشند - در هماهنگى با هدف حفظ ويژگى اجتماع تفريحى در مقياس کوچک تا متوسط بقيه محل‌هاى اقامت جديد به شکل حدوداً ۲۵۰ واحد آپارتمان و خانه اجاره‌اى خواهند بود. به‌علاوه احداث ۵۰۰ خانه براى بازنشستگان و گذراندن تعطيلات تا ۲۰۰۵ برآورد شده است - توسعهٔ اين نوع خانه‌ها توسط خارجيان مقيم از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ در آمبرگريس شروع شده است.
طرح مى‌گويد که اين برنامه، در ارتباط با انتظارات بازار، و برنامه‌هاى معتدل است، ولى بايد به‌عنوان بالاترين سطح قابل قبول توسعه در نظر گرفته شود. حتى اين برنامه منوط به توسعه منابع جديد آب آشاميدنى است. در اين سطح از توسعه، بازديدکنندگان از آمبرگريس احتمالاً از ۱۰،۰۰۰ يا ۱۲،۵۰۰ در ۱۹۸۸ به تعدادى بين ۶۹،۰۰۰ يا ۸۹،۰۰۰ در ۲۰۰۵، بسته به ميانگين مدت اقامت، افزايش خواهند يافت. تخمين زده مى‌شود که ميزان خرج کردن جهانگردان از ۱۱ ميليون دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷ ميليون دلار در ۲۰۰۵ (در قيمت‌هاى ثابت) افزايش يابد. طرح نشان مى‌دهد که، حتى با خروج قابل‌ ملاحظه‌اى درآمد جهانگردى از بليز (براى واردات کالاهاى مورد مصرف در جهانگردي)، برنامهٔ توصيه شده کماکان کمک خاص چشمگيرى به اقتصاد و درآمد ارزى خواهد کرد.
طرح برآورد مى‌کند که سطح توسعه سال ۲۰۰۵، ۴۰۰۰ شغل جديد، براى مجموع ۵۰۰۰ نفر شاغل در جهانگردى تا آن سال، توليد خواهد کرد. اندکى بيش از ۸۰ درصد از اين مشاغل را بليزى‌ها مى‌توانند اشغال کنند. اين امر در هماهنگى با هدف به حداقل رساندن ورود مهاجر است. با وجود اين، رسيدن به آن سطح از اشتغال بليزى‌ها مستلزم انجام تلاش‌هائى خاص خواهد بود. کنترل شديدتر ورود مهاجر، آموزش شهروندان براى پذيرفتن مشاغل در جهانگردي، و ايجاد شرايط درست، نظير مسکن و مدرسه خوب، براى جذب بليزى‌ها از سرزمين اصلى براى زندگى و کار در آمبرگريس.
اين طرح، براساس رشد اشتغال، برآورد مى‌کند که جمعيت اين جزيره تقريباً با نرخ ۱۰ درصد در سال افزايش يابد - از ۲۶۰۰ در ۱۹۸۸ به ۱۲،۷۰۰ در ۲۰۰۵. پس از در نظر گرفتن رشد طبيعى جمعيت کنوني، حدوداً به ۷۴۰۰ بليزى‌ و ۱۳۵۰ مهاجر غيربليزى در جزيره مورد نياز هستند. طرح تأکيد مى‌کند که جذب اين مهاجران کار مهمى خواهد بود، از جمله تأمين مدارس بيشتر.
سياست توسعه کاربرى زمين در طرح در شکل زير نشان داده شده است. اين سياست حاوى پنج عنصر کليدى است، بدين قرار:
- حفظ تمام بخش شمالى جزيره در شرايط طبيعى آن.
- تعيين سه منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ خاص (علاوه بر منطقه حفاظت‌شده دريائى کنوني).
- محدود کردن ساخت‌وساز در ساحل شرقى فقط به يک منطقهٔ خاص.
- گسترش و تقويت سان‌پدرو و در درون يک منطقه خاص.
- ايجاد يک شهرک جديد در مرکز جزيره در ميان تا درازمدت.
اين سياست احداث سه تفريحگاه با تراکم کم در ساحل شرقى را که هريک چند هتل رو به دريا و حدود ۶۰ اتاق خواهند داشت. دربر دارد. اين سه تفريحگاه با مساحتى معادل قطعات زمين جهانگردى اقامتى مرتبط خواهند بود. هر تفريحگاه بايد به‌طور جامع با مشارکت ميان صاحبان و مراجع برنامه‌ريزي، طرح‌ريزى شود. هر تفريحگاه يک مرکز تجارى و سرگرمى کوچک خواهد داشت، و قطعات زمين را براى خانه‌سازى کارکنان فراهم خواهد کرد. هر هتل مجاز خواهد بود يک اسکله احداث کند که بايد براى عموم و جهانگردان مقيم اطراف باز باشد. راه‌هاى رسيدن به ساحل در فواصلى کمتر از ۳۰۰ متر ايجاد خواهد شد. يک تفريحگاه کانونى مشابه در ساحل غربى احداث خواهد شد.
اين طرح، چندين نوع از مناطق کاربرى زمين را مشخص مى‌کند - هتل‌هاى حومه‌اى ۱۵۰ تخت در هکتار)، هتل‌هاى روستائى (۵۰ تخت در هکتار)، جهانگردى مسکونى (اقامتي) بيرون از سان‌پدرو (دو تراکم ۵ و ۱۰ خانه‌اى در هکتار)، مناطق حفاظتى طبيعت، مناطق حفاظت، و ناحيه‌هاى هماهنگ‌شدهٔ خاص توسعه اين ناحيه‌ها جاهائى هستند که به برنامه‌ريزى جامع و توسعهٔ به دقت هماهنگ‌شده نياز دارند. پنج ناحيه از چنين ناحيه‌هائى وجود دارند که در طرح نشان داده شده‌اند - چهار ناحيهٔ تفريحگاهى و يک شهرک جديد در مراکز جزيره.
دربارهٔ توسعه زيربناى فرودگاهي، جاده‌اي، ذخيره آب و ساير خدمات وسايل رفاهى توصيه شده است. طرح مى‌گويد که، اگر يک منبع جديد زيرزمينى آب آشاميدنى يافت نشود، نصب دستگاه‌هاى آب‌شيرين‌کن ضرورى خواهد بود.
طرح منطقه سان‌پدرو يک طرح مشروح کاربرى زمين و منطقه‌بندى است. ناحيهٔ کنونى شهر به‌سوى شمال و جنوب هستهٔ قديمى گسترش مى‌يابد تا براى جمعيت ساکن ۸۰۰۰ نفري، و نيز براى هتل‌هاى جديد، آپارتمان‌هاى تعطيلاتى و قطعات زمين براى خانه‌هاى بازنشستگى و تعطيلاتي. اين طرح مى‌گويد که سان‌پدرو به‌طور روزافزون وظيفهٔ مرکز شهر جزيره را انجام خواهد داد - کانون اصلى فعاليت‌هاى تجاري، خدمات جهانگردي، هتل‌ها و مهمانخانه‌ها با تراکم بالا و آپارتمان‌هاى ميله خواهد بود. اين تحکيم و تقويت با تغييراتى در استافده از بناهاى موجود، توسعه محل‌هاى خالى و بازسازى ساختمان‌هاى کهنه انجام خواهد شد. براى انواع مختلف ناحيه‌هاى کاربرى زمين، شبکه جاده‌اى و لايروئى رودخانه همراه با احداث بندر تجارى و اسکلهٔ حفاظت‌شده در مقابل توان توصيه‌هائى شده است. اصلاح تسهيلات اجتماعى و عمومى نيز پيشنهاد شده است.
به‌منظور حفظ کيفيت و شکل کنونى سان‌پدرو که شهرى کوچک است و بيشتر براى عابر پياده ساخته شده است، اين طرح رهنمودهاى طراحى شهرى ارائه مى‌کند. ارتفاع ساختمان‌ها به دو طبقه محدود شده‌اند، به‌جز در دو ناحيه که احداث ساختمان‌هاى سه طبقه مجاز خواهد بود چنانچه در محل ساختمان فضاى باز متناسب وجود داشته باشد. شکل ساختمان محدود به طرح‌هاى سنتى خواهد بود - روکار ساختما‌ها با چوب به رنگ سفيد و با ايوان‌هاى نرده‌دار باز و بام‌هاى با شيب کم. انواع متفاوت مناطق کاربرى زمين براى شهر مشخص شده‌اند. برنامه‌ريزى مفصل‌تر براى ناحيه مرکزى سان‌پدرو ارائه شده است - طرح اقدام منطقه‌اى مرکز شهر و در داخل آن منطقه. طرح پيشنهادهاى احداث ميدان شهر. طرح سان‌پدرو درباره تمام عوامل زيربنائى ينشهادهائى ارائه مى‌دهد.
گزارش طرح مى‌گويد که، 'طرح جامع استفاده‌اى نخواهد داشت مگر آنکه دستگاهى براى آن ايجاد شود و منابعى براى مديريت و اجراء آن اختصاص يابند.'
اين گزارش دربارهٔ چارچوب سازمانى براى اجراء سياست توسعه جزيره و طرح کاربرى زمين سان‌پدرو چندين توصيه مى‌کند. طرح جامع به شکل طرح برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى تحت قانون مسکن و برنامه‌ريزى بيان شده است. قبول اين طرح، همراه با نقشه‌هاى همراه (نقشه راهبرد توسعه تمام جزيره و نقشه طرح منطقه سان‌پدرو) شالودهٔ قانونى براى به اجراء درآوردن طرح را فراهم خواهد کرد. سپس وزارتخانهٔ مسئول در موقعيتى خواهد بود که ادارهٔ برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى را ايجاد کند تا بر اجراء طرح نظارت نمايد. اين اداره متشکل از نمايندگان مؤسسات ذى‌نفع، و عضوى از سوى هيئت‌مديره شهر سان‌پدرو خواهد بود.
اداره برنامه‌ريزى نيازمند ايجاد يک ستاد فنى خواهد بود تا دربارهٔ اقدامات خود راهنمائى کند. اين ستاد فنى سه مسئوليت عمده خواهد داشت: دريافت و ارزيابى پيشنهادهاى توسعه، کنترل تفکيک زمين براى امور توسعه‌اى مسکوني؛ و تبديل طرح در شرايط متحول.
طرح مشکل جدى بورس بازى زمين در آمبرگريس را بررسى مى‌کند، و اين مشکل را به فقدان کنترل‌هاى توسعه و نبود محدوديت‌هاى کافى در مورد فروش زمين به خارجيان نسبت مى‌دهد. پذيرش و اجراء طرح کنترل‌هاى مناسب را براى توسعه ايجاد خواهد کرد. در مورد فروش زمين به خارجيان، طرح توصيه مى‌کند که هرگونه فروش زمين به خارجيان بايد توسط وزارتخانه ذى‌صلاح تائيد شود، و فروش بيش از ۵۰ درصد از هر نقطه مسکونى به خارجيان مجاز نباشد. بدين طريق، تعدادى حتمى از قطعات زمين براى استفاده شهروندان در قيمتى که نشان‌دهندهٔ ارزش بازار محلى در ميان شهروندان است در دسترس خواهد بود. ضميمهٔ گزارش طرح، مقررات قانونى مشروحى را براى طرح برنامه‌ريز آمبرگريس کاى ارائه مى‌کند. اين مقررات، پس از بازنگرى و هرگونه تغيير، مى‌توانند مورد قبول دولت واقع شوند.
طرح دربارهٔ چندين نياز خاص ديگر توصيه مى‌کند - حفارى عميق براى يافتن منابع جديد آب آشاميدني، انجام مطالعه بررسى امکانات براى بهبود فرودگاه، طرح‌هائى براى حوضچه‌هاى تثبيت مايعات زائد و محلى براى دفع زباله، خريد زمين و طراحى براى کى مدرسه ابتدائى جديد، و کنار گذاشتن مقدارى زمين براى تعريض خيابان.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کسب دانش ادبی , نشسته , کولاکوویچ , متهمین دایره بیستم , دانشکده فنی دانشگاه درسدن آلمان , سیدمهدی رحمتی , صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت , جشنواره روح خدا , شرکت های ریلی , فرماندهی نیروی انتظامی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / نیم قرن در باغ شعر کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / یک مطالعه نمایش در ایران: با شصت تصویر و طرح و یک واژه‌نامه , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ جامعه‌شناسی: انگلیسی ـ فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان انگلیسی سال سوم قابل استفاده‌ی دبیران، دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و داوطلبان کنکور , بانک اطلاعاتی کتاب / تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها, خواستها, پرسشها, مکتبها , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , تغذیه در بیماریها / غذاهای دوستدار قلب , بانک اطلاعاتی کتاب / عصر زندگی: پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عج) و چگونگی آینده انسان و اسلام , بانک اطلاعاتی کتاب / مروری جامع بر ارولوژی اسمیت , موفقیت , زندگی , روابط فردی / کادوی آبرومند , کامپیوتر و اینترنت , سخت افزار , صوت و تصویر / Samsung TL۱۰۰ ,

برخی منابع مهم خبری
iranart.ir ایران آرت , armanshargh.ir آرمان شرق , shafaqna.com شفقنا , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , bartarinha.ir برترینها , chetor.com چطور , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , snn.ir دانشجو , armandaily.ir روزنامه آرمان ,وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند