سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

طرح جهانگردی


   طرح جهانگردى
سياست توسعه تمام جزيره از چند عنصر تشکيل شده است - برنامه براى محل اقامت توريستي، اشتغال و جمعيت، سياست کاربرى زمين و زيربنا. اين طرح برآورد مى‌کند که تا ۱۹۹۰ تعداد محل‌هاى اقامتى موجود و تعدادى که احداث خواهند شد جمعاً به ۵۰۰ اتاق در هتل‌ها، ۱۰۰ آپارتمان يا خانه براى کرايه به جهانگردان خواهد رسيد. توصيه شده است که نرخ توسعه محل اقامت تحت کنترل باشد به‌طورى که تا ۲۰۰۵ از حدود ۱۲۰۰ اتاق در هتل‌ها تجاوز نکند. به‌علاوه پيشنهاد شده است که هتل‌ها حداکثر بيش از ۶۰ اتاق نداشته باشند - در هماهنگى با هدف حفظ ويژگى اجتماع تفريحى در مقياس کوچک تا متوسط بقيه محل‌هاى اقامت جديد به شکل حدوداً ۲۵۰ واحد آپارتمان و خانه اجاره‌اى خواهند بود. به‌علاوه احداث ۵۰۰ خانه براى بازنشستگان و گذراندن تعطيلات تا ۲۰۰۵ برآورد شده است - توسعهٔ اين نوع خانه‌ها توسط خارجيان مقيم از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ در آمبرگريس شروع شده است.
طرح مى‌گويد که اين برنامه، در ارتباط با انتظارات بازار، و برنامه‌هاى معتدل است، ولى بايد به‌عنوان بالاترين سطح قابل قبول توسعه در نظر گرفته شود. حتى اين برنامه منوط به توسعه منابع جديد آب آشاميدنى است. در اين سطح از توسعه، بازديدکنندگان از آمبرگريس احتمالاً از ۱۰،۰۰۰ يا ۱۲،۵۰۰ در ۱۹۸۸ به تعدادى بين ۶۹،۰۰۰ يا ۸۹،۰۰۰ در ۲۰۰۵، بسته به ميانگين مدت اقامت، افزايش خواهند يافت. تخمين زده مى‌شود که ميزان خرج کردن جهانگردان از ۱۱ ميليون دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷ ميليون دلار در ۲۰۰۵ (در قيمت‌هاى ثابت) افزايش يابد. طرح نشان مى‌دهد که، حتى با خروج قابل‌ ملاحظه‌اى درآمد جهانگردى از بليز (براى واردات کالاهاى مورد مصرف در جهانگردي)، برنامهٔ توصيه شده کماکان کمک خاص چشمگيرى به اقتصاد و درآمد ارزى خواهد کرد.
طرح برآورد مى‌کند که سطح توسعه سال ۲۰۰۵، ۴۰۰۰ شغل جديد، براى مجموع ۵۰۰۰ نفر شاغل در جهانگردى تا آن سال، توليد خواهد کرد. اندکى بيش از ۸۰ درصد از اين مشاغل را بليزى‌ها مى‌توانند اشغال کنند. اين امر در هماهنگى با هدف به حداقل رساندن ورود مهاجر است. با وجود اين، رسيدن به آن سطح از اشتغال بليزى‌ها مستلزم انجام تلاش‌هائى خاص خواهد بود. کنترل شديدتر ورود مهاجر، آموزش شهروندان براى پذيرفتن مشاغل در جهانگردي، و ايجاد شرايط درست، نظير مسکن و مدرسه خوب، براى جذب بليزى‌ها از سرزمين اصلى براى زندگى و کار در آمبرگريس.
اين طرح، براساس رشد اشتغال، برآورد مى‌کند که جمعيت اين جزيره تقريباً با نرخ ۱۰ درصد در سال افزايش يابد - از ۲۶۰۰ در ۱۹۸۸ به ۱۲،۷۰۰ در ۲۰۰۵. پس از در نظر گرفتن رشد طبيعى جمعيت کنوني، حدوداً به ۷۴۰۰ بليزى‌ و ۱۳۵۰ مهاجر غيربليزى در جزيره مورد نياز هستند. طرح تأکيد مى‌کند که جذب اين مهاجران کار مهمى خواهد بود، از جمله تأمين مدارس بيشتر.
سياست توسعه کاربرى زمين در طرح در شکل زير نشان داده شده است. اين سياست حاوى پنج عنصر کليدى است، بدين قرار:
- حفظ تمام بخش شمالى جزيره در شرايط طبيعى آن.
- تعيين سه منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ خاص (علاوه بر منطقه حفاظت‌شده دريائى کنوني).
- محدود کردن ساخت‌وساز در ساحل شرقى فقط به يک منطقهٔ خاص.
- گسترش و تقويت سان‌پدرو و در درون يک منطقه خاص.
- ايجاد يک شهرک جديد در مرکز جزيره در ميان تا درازمدت.
اين سياست احداث سه تفريحگاه با تراکم کم در ساحل شرقى را که هريک چند هتل رو به دريا و حدود ۶۰ اتاق خواهند داشت. دربر دارد. اين سه تفريحگاه با مساحتى معادل قطعات زمين جهانگردى اقامتى مرتبط خواهند بود. هر تفريحگاه بايد به‌طور جامع با مشارکت ميان صاحبان و مراجع برنامه‌ريزي، طرح‌ريزى شود. هر تفريحگاه يک مرکز تجارى و سرگرمى کوچک خواهد داشت، و قطعات زمين را براى خانه‌سازى کارکنان فراهم خواهد کرد. هر هتل مجاز خواهد بود يک اسکله احداث کند که بايد براى عموم و جهانگردان مقيم اطراف باز باشد. راه‌هاى رسيدن به ساحل در فواصلى کمتر از ۳۰۰ متر ايجاد خواهد شد. يک تفريحگاه کانونى مشابه در ساحل غربى احداث خواهد شد.
اين طرح، چندين نوع از مناطق کاربرى زمين را مشخص مى‌کند - هتل‌هاى حومه‌اى ۱۵۰ تخت در هکتار)، هتل‌هاى روستائى (۵۰ تخت در هکتار)، جهانگردى مسکونى (اقامتي) بيرون از سان‌پدرو (دو تراکم ۵ و ۱۰ خانه‌اى در هکتار)، مناطق حفاظتى طبيعت، مناطق حفاظت، و ناحيه‌هاى هماهنگ‌شدهٔ خاص توسعه اين ناحيه‌ها جاهائى هستند که به برنامه‌ريزى جامع و توسعهٔ به دقت هماهنگ‌شده نياز دارند. پنج ناحيه از چنين ناحيه‌هائى وجود دارند که در طرح نشان داده شده‌اند - چهار ناحيهٔ تفريحگاهى و يک شهرک جديد در مراکز جزيره.
دربارهٔ توسعه زيربناى فرودگاهي، جاده‌اي، ذخيره آب و ساير خدمات وسايل رفاهى توصيه شده است. طرح مى‌گويد که، اگر يک منبع جديد زيرزمينى آب آشاميدنى يافت نشود، نصب دستگاه‌هاى آب‌شيرين‌کن ضرورى خواهد بود.
طرح منطقه سان‌پدرو يک طرح مشروح کاربرى زمين و منطقه‌بندى است. ناحيهٔ کنونى شهر به‌سوى شمال و جنوب هستهٔ قديمى گسترش مى‌يابد تا براى جمعيت ساکن ۸۰۰۰ نفري، و نيز براى هتل‌هاى جديد، آپارتمان‌هاى تعطيلاتى و قطعات زمين براى خانه‌هاى بازنشستگى و تعطيلاتي. اين طرح مى‌گويد که سان‌پدرو به‌طور روزافزون وظيفهٔ مرکز شهر جزيره را انجام خواهد داد - کانون اصلى فعاليت‌هاى تجاري، خدمات جهانگردي، هتل‌ها و مهمانخانه‌ها با تراکم بالا و آپارتمان‌هاى ميله خواهد بود. اين تحکيم و تقويت با تغييراتى در استافده از بناهاى موجود، توسعه محل‌هاى خالى و بازسازى ساختمان‌هاى کهنه انجام خواهد شد. براى انواع مختلف ناحيه‌هاى کاربرى زمين، شبکه جاده‌اى و لايروئى رودخانه همراه با احداث بندر تجارى و اسکلهٔ حفاظت‌شده در مقابل توان توصيه‌هائى شده است. اصلاح تسهيلات اجتماعى و عمومى نيز پيشنهاد شده است.
به‌منظور حفظ کيفيت و شکل کنونى سان‌پدرو که شهرى کوچک است و بيشتر براى عابر پياده ساخته شده است، اين طرح رهنمودهاى طراحى شهرى ارائه مى‌کند. ارتفاع ساختمان‌ها به دو طبقه محدود شده‌اند، به‌جز در دو ناحيه که احداث ساختمان‌هاى سه طبقه مجاز خواهد بود چنانچه در محل ساختمان فضاى باز متناسب وجود داشته باشد. شکل ساختمان محدود به طرح‌هاى سنتى خواهد بود - روکار ساختما‌ها با چوب به رنگ سفيد و با ايوان‌هاى نرده‌دار باز و بام‌هاى با شيب کم. انواع متفاوت مناطق کاربرى زمين براى شهر مشخص شده‌اند. برنامه‌ريزى مفصل‌تر براى ناحيه مرکزى سان‌پدرو ارائه شده است - طرح اقدام منطقه‌اى مرکز شهر و در داخل آن منطقه. طرح پيشنهادهاى احداث ميدان شهر. طرح سان‌پدرو درباره تمام عوامل زيربنائى ينشهادهائى ارائه مى‌دهد.
گزارش طرح مى‌گويد که، 'طرح جامع استفاده‌اى نخواهد داشت مگر آنکه دستگاهى براى آن ايجاد شود و منابعى براى مديريت و اجراء آن اختصاص يابند.'
اين گزارش دربارهٔ چارچوب سازمانى براى اجراء سياست توسعه جزيره و طرح کاربرى زمين سان‌پدرو چندين توصيه مى‌کند. طرح جامع به شکل طرح برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى تحت قانون مسکن و برنامه‌ريزى بيان شده است. قبول اين طرح، همراه با نقشه‌هاى همراه (نقشه راهبرد توسعه تمام جزيره و نقشه طرح منطقه سان‌پدرو) شالودهٔ قانونى براى به اجراء درآوردن طرح را فراهم خواهد کرد. سپس وزارتخانهٔ مسئول در موقعيتى خواهد بود که ادارهٔ برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى را ايجاد کند تا بر اجراء طرح نظارت نمايد. اين اداره متشکل از نمايندگان مؤسسات ذى‌نفع، و عضوى از سوى هيئت‌مديره شهر سان‌پدرو خواهد بود.
اداره برنامه‌ريزى نيازمند ايجاد يک ستاد فنى خواهد بود تا دربارهٔ اقدامات خود راهنمائى کند. اين ستاد فنى سه مسئوليت عمده خواهد داشت: دريافت و ارزيابى پيشنهادهاى توسعه، کنترل تفکيک زمين براى امور توسعه‌اى مسکوني؛ و تبديل طرح در شرايط متحول.
طرح مشکل جدى بورس بازى زمين در آمبرگريس را بررسى مى‌کند، و اين مشکل را به فقدان کنترل‌هاى توسعه و نبود محدوديت‌هاى کافى در مورد فروش زمين به خارجيان نسبت مى‌دهد. پذيرش و اجراء طرح کنترل‌هاى مناسب را براى توسعه ايجاد خواهد کرد. در مورد فروش زمين به خارجيان، طرح توصيه مى‌کند که هرگونه فروش زمين به خارجيان بايد توسط وزارتخانه ذى‌صلاح تائيد شود، و فروش بيش از ۵۰ درصد از هر نقطه مسکونى به خارجيان مجاز نباشد. بدين طريق، تعدادى حتمى از قطعات زمين براى استفاده شهروندان در قيمتى که نشان‌دهندهٔ ارزش بازار محلى در ميان شهروندان است در دسترس خواهد بود. ضميمهٔ گزارش طرح، مقررات قانونى مشروحى را براى طرح برنامه‌ريز آمبرگريس کاى ارائه مى‌کند. اين مقررات، پس از بازنگرى و هرگونه تغيير، مى‌توانند مورد قبول دولت واقع شوند.
طرح دربارهٔ چندين نياز خاص ديگر توصيه مى‌کند - حفارى عميق براى يافتن منابع جديد آب آشاميدني، انجام مطالعه بررسى امکانات براى بهبود فرودگاه، طرح‌هائى براى حوضچه‌هاى تثبيت مايعات زائد و محلى براى دفع زباله، خريد زمين و طراحى براى کى مدرسه ابتدائى جديد، و کنار گذاشتن مقدارى زمين براى تعريض خيابان.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ناگاموتو , نشست اسلو , دستمزد ماهیانه , شبز , مجید ارجونی , بزرگراه همت , ركود اقتصادي , حوریه عقبایی , گروه بریکس , طرح سنجش و پذیرش دانشجو ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش‌های چهارگزینه‌ای فیزیک (3) رشته ریاضی , فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , ادبیات و شعر / عاشورا در شعر فارسی , فرهنگ و جامعه , ادبیات و شعر , داستان کوتاه / ملکهٔ گلها , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی 2: سال دوم دبیرستان , علمی و آموزشی , هوا و فضا , هواشناسی / مفاهیم رطوبت , سیاسی , جهان , خاورمیانه / برقراری آتش بس در جنوب لبنان , بانک اطلاعاتی کتاب / آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون هفتم: سوم تجربی: دفترچه سوال , بانک اطلاعاتی کتاب / روشهای درمان در بیماریهای زنان , بانک اطلاعاتی کتاب / قلب سالم برای همه , بانک اطلاعاتی کتاب / دنیای هنر قلاب‌بافی 209: مجموعه‌ای از زیباترین و جذاب‌ترین رومیزیهای بزرگ و کوچک، ... ,

برخی منابع مهم خبری
persiankhodro.com پرشین خودرو , asrekhodro.com عصر خودرو , siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , shana.ir شانا , alodoctor.ir الو دکتر , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , khorasannews.com روزنامه خراسان , mosalas.ir مثلث , iranart.ir ایران آرت ,وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.