شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 16 December, 2017

طرح جهانگردی


   طرح جهانگردى
سياست توسعه تمام جزيره از چند عنصر تشکيل شده است - برنامه براى محل اقامت توريستي، اشتغال و جمعيت، سياست کاربرى زمين و زيربنا. اين طرح برآورد مى‌کند که تا ۱۹۹۰ تعداد محل‌هاى اقامتى موجود و تعدادى که احداث خواهند شد جمعاً به ۵۰۰ اتاق در هتل‌ها، ۱۰۰ آپارتمان يا خانه براى کرايه به جهانگردان خواهد رسيد. توصيه شده است که نرخ توسعه محل اقامت تحت کنترل باشد به‌طورى که تا ۲۰۰۵ از حدود ۱۲۰۰ اتاق در هتل‌ها تجاوز نکند. به‌علاوه پيشنهاد شده است که هتل‌ها حداکثر بيش از ۶۰ اتاق نداشته باشند - در هماهنگى با هدف حفظ ويژگى اجتماع تفريحى در مقياس کوچک تا متوسط بقيه محل‌هاى اقامت جديد به شکل حدوداً ۲۵۰ واحد آپارتمان و خانه اجاره‌اى خواهند بود. به‌علاوه احداث ۵۰۰ خانه براى بازنشستگان و گذراندن تعطيلات تا ۲۰۰۵ برآورد شده است - توسعهٔ اين نوع خانه‌ها توسط خارجيان مقيم از اواخر دههٔ ۱۹۸۰ در آمبرگريس شروع شده است.
طرح مى‌گويد که اين برنامه، در ارتباط با انتظارات بازار، و برنامه‌هاى معتدل است، ولى بايد به‌عنوان بالاترين سطح قابل قبول توسعه در نظر گرفته شود. حتى اين برنامه منوط به توسعه منابع جديد آب آشاميدنى است. در اين سطح از توسعه، بازديدکنندگان از آمبرگريس احتمالاً از ۱۰،۰۰۰ يا ۱۲،۵۰۰ در ۱۹۸۸ به تعدادى بين ۶۹،۰۰۰ يا ۸۹،۰۰۰ در ۲۰۰۵، بسته به ميانگين مدت اقامت، افزايش خواهند يافت. تخمين زده مى‌شود که ميزان خرج کردن جهانگردان از ۱۱ ميليون دلار در ۱۹۹۰ به ۲۷ ميليون دلار در ۲۰۰۵ (در قيمت‌هاى ثابت) افزايش يابد. طرح نشان مى‌دهد که، حتى با خروج قابل‌ ملاحظه‌اى درآمد جهانگردى از بليز (براى واردات کالاهاى مورد مصرف در جهانگردي)، برنامهٔ توصيه شده کماکان کمک خاص چشمگيرى به اقتصاد و درآمد ارزى خواهد کرد.
طرح برآورد مى‌کند که سطح توسعه سال ۲۰۰۵، ۴۰۰۰ شغل جديد، براى مجموع ۵۰۰۰ نفر شاغل در جهانگردى تا آن سال، توليد خواهد کرد. اندکى بيش از ۸۰ درصد از اين مشاغل را بليزى‌ها مى‌توانند اشغال کنند. اين امر در هماهنگى با هدف به حداقل رساندن ورود مهاجر است. با وجود اين، رسيدن به آن سطح از اشتغال بليزى‌ها مستلزم انجام تلاش‌هائى خاص خواهد بود. کنترل شديدتر ورود مهاجر، آموزش شهروندان براى پذيرفتن مشاغل در جهانگردي، و ايجاد شرايط درست، نظير مسکن و مدرسه خوب، براى جذب بليزى‌ها از سرزمين اصلى براى زندگى و کار در آمبرگريس.
اين طرح، براساس رشد اشتغال، برآورد مى‌کند که جمعيت اين جزيره تقريباً با نرخ ۱۰ درصد در سال افزايش يابد - از ۲۶۰۰ در ۱۹۸۸ به ۱۲،۷۰۰ در ۲۰۰۵. پس از در نظر گرفتن رشد طبيعى جمعيت کنوني، حدوداً به ۷۴۰۰ بليزى‌ و ۱۳۵۰ مهاجر غيربليزى در جزيره مورد نياز هستند. طرح تأکيد مى‌کند که جذب اين مهاجران کار مهمى خواهد بود، از جمله تأمين مدارس بيشتر.
سياست توسعه کاربرى زمين در طرح در شکل زير نشان داده شده است. اين سياست حاوى پنج عنصر کليدى است، بدين قرار:
- حفظ تمام بخش شمالى جزيره در شرايط طبيعى آن.
- تعيين سه منطقهٔ حفاظت‌شدهٔ خاص (علاوه بر منطقه حفاظت‌شده دريائى کنوني).
- محدود کردن ساخت‌وساز در ساحل شرقى فقط به يک منطقهٔ خاص.
- گسترش و تقويت سان‌پدرو و در درون يک منطقه خاص.
- ايجاد يک شهرک جديد در مرکز جزيره در ميان تا درازمدت.
اين سياست احداث سه تفريحگاه با تراکم کم در ساحل شرقى را که هريک چند هتل رو به دريا و حدود ۶۰ اتاق خواهند داشت. دربر دارد. اين سه تفريحگاه با مساحتى معادل قطعات زمين جهانگردى اقامتى مرتبط خواهند بود. هر تفريحگاه بايد به‌طور جامع با مشارکت ميان صاحبان و مراجع برنامه‌ريزي، طرح‌ريزى شود. هر تفريحگاه يک مرکز تجارى و سرگرمى کوچک خواهد داشت، و قطعات زمين را براى خانه‌سازى کارکنان فراهم خواهد کرد. هر هتل مجاز خواهد بود يک اسکله احداث کند که بايد براى عموم و جهانگردان مقيم اطراف باز باشد. راه‌هاى رسيدن به ساحل در فواصلى کمتر از ۳۰۰ متر ايجاد خواهد شد. يک تفريحگاه کانونى مشابه در ساحل غربى احداث خواهد شد.
اين طرح، چندين نوع از مناطق کاربرى زمين را مشخص مى‌کند - هتل‌هاى حومه‌اى ۱۵۰ تخت در هکتار)، هتل‌هاى روستائى (۵۰ تخت در هکتار)، جهانگردى مسکونى (اقامتي) بيرون از سان‌پدرو (دو تراکم ۵ و ۱۰ خانه‌اى در هکتار)، مناطق حفاظتى طبيعت، مناطق حفاظت، و ناحيه‌هاى هماهنگ‌شدهٔ خاص توسعه اين ناحيه‌ها جاهائى هستند که به برنامه‌ريزى جامع و توسعهٔ به دقت هماهنگ‌شده نياز دارند. پنج ناحيه از چنين ناحيه‌هائى وجود دارند که در طرح نشان داده شده‌اند - چهار ناحيهٔ تفريحگاهى و يک شهرک جديد در مراکز جزيره.
دربارهٔ توسعه زيربناى فرودگاهي، جاده‌اي، ذخيره آب و ساير خدمات وسايل رفاهى توصيه شده است. طرح مى‌گويد که، اگر يک منبع جديد زيرزمينى آب آشاميدنى يافت نشود، نصب دستگاه‌هاى آب‌شيرين‌کن ضرورى خواهد بود.
طرح منطقه سان‌پدرو يک طرح مشروح کاربرى زمين و منطقه‌بندى است. ناحيهٔ کنونى شهر به‌سوى شمال و جنوب هستهٔ قديمى گسترش مى‌يابد تا براى جمعيت ساکن ۸۰۰۰ نفري، و نيز براى هتل‌هاى جديد، آپارتمان‌هاى تعطيلاتى و قطعات زمين براى خانه‌هاى بازنشستگى و تعطيلاتي. اين طرح مى‌گويد که سان‌پدرو به‌طور روزافزون وظيفهٔ مرکز شهر جزيره را انجام خواهد داد - کانون اصلى فعاليت‌هاى تجاري، خدمات جهانگردي، هتل‌ها و مهمانخانه‌ها با تراکم بالا و آپارتمان‌هاى ميله خواهد بود. اين تحکيم و تقويت با تغييراتى در استافده از بناهاى موجود، توسعه محل‌هاى خالى و بازسازى ساختمان‌هاى کهنه انجام خواهد شد. براى انواع مختلف ناحيه‌هاى کاربرى زمين، شبکه جاده‌اى و لايروئى رودخانه همراه با احداث بندر تجارى و اسکلهٔ حفاظت‌شده در مقابل توان توصيه‌هائى شده است. اصلاح تسهيلات اجتماعى و عمومى نيز پيشنهاد شده است.
به‌منظور حفظ کيفيت و شکل کنونى سان‌پدرو که شهرى کوچک است و بيشتر براى عابر پياده ساخته شده است، اين طرح رهنمودهاى طراحى شهرى ارائه مى‌کند. ارتفاع ساختمان‌ها به دو طبقه محدود شده‌اند، به‌جز در دو ناحيه که احداث ساختمان‌هاى سه طبقه مجاز خواهد بود چنانچه در محل ساختمان فضاى باز متناسب وجود داشته باشد. شکل ساختمان محدود به طرح‌هاى سنتى خواهد بود - روکار ساختما‌ها با چوب به رنگ سفيد و با ايوان‌هاى نرده‌دار باز و بام‌هاى با شيب کم. انواع متفاوت مناطق کاربرى زمين براى شهر مشخص شده‌اند. برنامه‌ريزى مفصل‌تر براى ناحيه مرکزى سان‌پدرو ارائه شده است - طرح اقدام منطقه‌اى مرکز شهر و در داخل آن منطقه. طرح پيشنهادهاى احداث ميدان شهر. طرح سان‌پدرو درباره تمام عوامل زيربنائى ينشهادهائى ارائه مى‌دهد.
گزارش طرح مى‌گويد که، 'طرح جامع استفاده‌اى نخواهد داشت مگر آنکه دستگاهى براى آن ايجاد شود و منابعى براى مديريت و اجراء آن اختصاص يابند.'
اين گزارش دربارهٔ چارچوب سازمانى براى اجراء سياست توسعه جزيره و طرح کاربرى زمين سان‌پدرو چندين توصيه مى‌کند. طرح جامع به شکل طرح برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى تحت قانون مسکن و برنامه‌ريزى بيان شده است. قبول اين طرح، همراه با نقشه‌هاى همراه (نقشه راهبرد توسعه تمام جزيره و نقشه طرح منطقه سان‌پدرو) شالودهٔ قانونى براى به اجراء درآوردن طرح را فراهم خواهد کرد. سپس وزارتخانهٔ مسئول در موقعيتى خواهد بود که ادارهٔ برنامه‌ريزى آمبرگريس کاى را ايجاد کند تا بر اجراء طرح نظارت نمايد. اين اداره متشکل از نمايندگان مؤسسات ذى‌نفع، و عضوى از سوى هيئت‌مديره شهر سان‌پدرو خواهد بود.
اداره برنامه‌ريزى نيازمند ايجاد يک ستاد فنى خواهد بود تا دربارهٔ اقدامات خود راهنمائى کند. اين ستاد فنى سه مسئوليت عمده خواهد داشت: دريافت و ارزيابى پيشنهادهاى توسعه، کنترل تفکيک زمين براى امور توسعه‌اى مسکوني؛ و تبديل طرح در شرايط متحول.
طرح مشکل جدى بورس بازى زمين در آمبرگريس را بررسى مى‌کند، و اين مشکل را به فقدان کنترل‌هاى توسعه و نبود محدوديت‌هاى کافى در مورد فروش زمين به خارجيان نسبت مى‌دهد. پذيرش و اجراء طرح کنترل‌هاى مناسب را براى توسعه ايجاد خواهد کرد. در مورد فروش زمين به خارجيان، طرح توصيه مى‌کند که هرگونه فروش زمين به خارجيان بايد توسط وزارتخانه ذى‌صلاح تائيد شود، و فروش بيش از ۵۰ درصد از هر نقطه مسکونى به خارجيان مجاز نباشد. بدين طريق، تعدادى حتمى از قطعات زمين براى استفاده شهروندان در قيمتى که نشان‌دهندهٔ ارزش بازار محلى در ميان شهروندان است در دسترس خواهد بود. ضميمهٔ گزارش طرح، مقررات قانونى مشروحى را براى طرح برنامه‌ريز آمبرگريس کاى ارائه مى‌کند. اين مقررات، پس از بازنگرى و هرگونه تغيير، مى‌توانند مورد قبول دولت واقع شوند.
طرح دربارهٔ چندين نياز خاص ديگر توصيه مى‌کند - حفارى عميق براى يافتن منابع جديد آب آشاميدني، انجام مطالعه بررسى امکانات براى بهبود فرودگاه، طرح‌هائى براى حوضچه‌هاى تثبيت مايعات زائد و محلى براى دفع زباله، خريد زمين و طراحى براى کى مدرسه ابتدائى جديد، و کنار گذاشتن مقدارى زمين براى تعريض خيابان.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان , پتروشیمی مهاباد , مار , نتایج انتخابات شوراهای اسلامی کنگاور , قانون اول نیوتون , کاهش آلودگی با اجرای آماک , اس ام اس عید , توسعه ی , بابک صمدیان , سخنرانی ظریف ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / رنگ‌آمیزی بهداشتی , بانک اطلاعاتی کتاب / تحف العقول عن آل الرسول (ص) , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات پره‌انترنی و دستیاری از خرداد 1361 تا مهر PISA , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد مالی / بورس / عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌های افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه‌ای اصفهان) , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / داروها / استیل بسترول STILBOESTROL , بانک اطلاعاتی کتاب / فاطمه کوثر رسول (س): بررسی شخصیت و منزلت والای بانوی دو سرا حضرت فاطمه زهرا (س) , بانک اطلاعاتی گردشگری / نوروزی‌خوانی ، استان مازندران , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان سیدعلی: قوشمالار، گرایلی‌لار، دیوانی‌لر , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیران / شاخصه های مدیران مردد و پیامد های آن؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / Hip hip hooray!: starter: activity book ,

برخی منابع مهم خبری
ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , click.ir کلیک , sourehcinema.ir سوره سینما , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , kojaro.com کجارو , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , cup.ir کاپ , namehnews.ir نامه نیوز , sena.ir سنا , khabaronline.ir خبر آنلاین ,وبگردی
جنجال ضیغمی در كاكتوس: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال ضیغمی در كاكتوس: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم»
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم» - فیلم - وزیر بهداشت ضمن دیدار با بازیگر نقش «یانگوم» ( لی یونگ ئه) به دلیل کمک انسان دوستانه 56 هزار دلاری به زلزله زدگان غرب ایران از او تقدیر کرد.
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها