شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / Saturday, 17 March, 2018

تشخیص مشکل


اولين قدم منطقى در طراحى يک برنامه، تعيين و تخمين مشکلات علف‌هاى هرز و عوامل مهم ديگرى است که مرتبط با عمليات کنترل علف‌هاى هرز هستند. اگرچه عوامل اشاره شدهٔ زير شامل کليهٔ مواردى که بايد در نظر گرفته شود نيست ولى بيان‌کنندهٔ مهمترين عوامل مى‌باشد و به هنگام طرح کنترل علف‌هاى هرز بايد در نظر گرفته شوند.
  علف‌هاى هرز
   شناسائى علف‌هاى هرز
تقريباً هميشه بايد گونه‌هاى علف‌هاى هرز را شناسائى کرد. زيرا علف‌هاى هرز از نظر عادات رشد نحوهٔ توليدمثل، مشکلاتى که توليد مى‌کنند و واکنش به روش‌هاى کنترل با يکديگر فرق دارند. لذا بسته به‌گونه‌هاى مختلف علف‌هاى هرز عمليات متفاوتى براى کنترل به‌کار مى‌رود. تا زمانى‌که تمامى گونه‌هاى علف‌هاى هرز در سيستم‌هاى رايج کشت شناسائى و خصوصيات آنها تعيين نشوند، معمولاً نتايج عمليات کنترل رضايت‌بخش نخواهند بود.
   فراوانى علف‌هاى هرز
فراوانى نسبى و اهميت اقتصادى گونه‌هاى علف‌هاى هرز موجود در مزرعه بايستى معين شود و براساس اولويت کنترل، فهرستى از آنها تهيه شود. تيمارهاى برنامه‌ريزى شدهٔ کنترل نه تنها بايد علف‌هاى هرزى را که در حال حاضر زيان اقتصادى دارند، شامل شوند، بلکه علف‌هاى هرزى را که در زمان انجام تيمار تعداد آنها اندک است اما در آينده پتانسيل توليد زيان‌هاى اقتصادى دارند را نيز شامل شود.
   علف‌هاى هرز جديد
علف‌هاى هرز جديدى را که به يک منطقه حمله مى‌کنند بايستى شناخت و از استقرار آنها جلوگيرى کرد. برنامهٔ جلوگيري، سهم عمده‌اى در وارد نشدن علف‌هاى هرز خطرناکى همچون قياق، خارلته، پيچک يا پنجه مرغى (Cynodon dactylon) به يک مزرعهٔ غيرآلوده دارد. اين توهّم عمومى که علف‌هاى هرز بسيار مشکل‌سازى چون اينها را مى‌توان با روش‌هاى مدرن امروزى کنترل کرد، يک خيال باطل است.
  خاک
   بافت
بافت خاک (شن، سليت، رس) خصوصياتى همچون شخم‌پذيري، ظرفيت نگهدارى آب، ميزان حرکت آب و علف‌کش و توانائى کار با انواع متفاوت ابزار شخم را تعيين مى‌کنند.
   شرايط خاک
شرايط خاک به‌هنگام کاشت، شخم يا استفاده از علف‌کش داراى اهميت است. رطوبت بيش از اندازهٔ سطح خاک، بقاياى گياهي، ناهموارى سطح زمين و کلوخه‌دار بودن آن مى‌تواند تأثير علف‌کش‌هاى مورد استفاده در خاک را از بين ببرد. وجود انواع مختلف خاک در يک مزرعه باعث محدوديت در انتخاب علف‌کش مناسب مى‌شود. اين محدوديت زمانى چشمگير است که بخواهيم از علف‌کشى که به مقدار زيادى جذب خاک مى‌شود و امنيت محدودى براى گياه زراعى دارد استفاده کنيم. رطوبت خاک مى‌تواند در تأثيرپذيرى علف‌کش‌هاى شاخ و برگ (Foliar Herbicides) نقش داشته باشد زيرا گياهان در شرايط تنش رطوبت به علف‌کش‌ها مقاوم‌تر هستند.
   ترکيبات کلوئيدى
بيشترين خصوصيات واکنش‌هاى سطحى خاک‌ها به‌علت وجود مواد آلى و رسى هستند که به منزلهٔ اجزاء کلوئيدى خاک محسوب مى‌شوند. خاک‌هاى داراى مواد آلى بالا امکان دارد چنان به ذرات علف‌کش بچسبند که آن را بى‌تأثير سازند. از طرف ديگر در خاک‌هائى که درصد رس و مواد آلى آنها کم است امکان آبشوئى ذرات علف‌کش وجود دارد و گاهى جذب سطحى خاک آن‌قدر کم است که امکان خسارت گياهان زراعى هم وجود دارد.
   اسيديته (PH)
PH خاک تعيين‌کنندهٔ درجهٔ يونيزاسيون و در نتيجه ميل ترکيبى بعضى علف‌کش‌ها و دسترسى آنها براى کنترل علف‌هاى هرز است.
  عوامل محيطى
   ميزان فرسايش خاک
ميزان فرسايش خاک تعيين‌کنندهٔ مقدار بقاياى گياهى است که بايستى روى سطح خاک باقى گذاشت. اين عوامل بر نوع شخم قابل قبول و به‌نوبهٔ خود بر روى تعداد و نوع علف‌کش براى کنترل علف‌هاى هرز مؤثر است.
   گياهان زراعى
وجود گياهان زراعى حساس به علف‌کش ممکن است تغييرات و تنظيماتى در انتخاب علف‌کش و تکنيک يا زمان استفاده از آن علف‌کش ايجاب کند تا امکان خسارت به گياهان زراعى به حداقل برسد.
   نزديکى به محل‌هاى خاص
مجاورت آب (برکه، درياچه) ممکن است در انتخاب روش کنترل علف‌هاى هرز، مخصوصاً زمانى‌که از علف‌کش استفاده شود، تأثير بگذارد.
  سيستم‌هاى مديريت زراعى
   شخم و روش‌هاى ديگر
نوع و تعداد شخم، قطع کردن، چرا و تناوب همگى تعيين مى‌کنند که چه مديريتى صحيح است و از کدام روش‌ کنترل علف‌هاى هرز بايستى استفاده شود. بسيارى اوقات، سيستم مديريت زراعى وسيلهٔ اصلى کنترل علف‌هاى هرز است. اين روش در مورد گياهان چمنى (Turfs)، گياهان علوفه‌اى مراتع و چراگاه‌ها اهميت خاصى دارد زيرا با مديريت زراعى غلط، اغلب باعث افزايش مشکلات علف‌هاى هرز مى‌شود.
   سيستم‌هاى شخم حداقل (Minimum Tillage)
سيستم‌هاى مديريتى که با حداقل شخم يا بدون شخم (No-Till) اعمال مى‌‌شوند، مشکلات خاص خود را ايجاد مى‌کنند. عدم انجام شخم تکنيک‌هاى مختلف موجود کنترل علف‌هاى هرز را محدود مى‌کند و امکان کنترل بالقوهٔ علف‌هاى هرز که توسط ادوات مربوطه وجود دارد را از بين مى‌برد.
   تناوب زمانى کشت
در صورت استفاده از علف‌کش‌هائى با دوام طولانى بايد تناوب زمانى کاشت گياهان حساس را مدّنظر داشت. نکتهٔ ديگرى که اين تطابق زمانى را مهم جلوه‌گر مى‌سازد اين است که بعضى از علف‌هاى هرز در يکسرى از گياهان زراعى را نسبت به گياهان زراعى ديگر، به‌طور مؤثرترى مى‌توان کنترل کرد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ایالت لوئیزیانا , فرمانده نیروی زمینی , اسلام شناسی , کشتیرانی خزر , پست اینستاگرام رضایی , فیروزآبادی , طرح اقتصاد مقاومتی , تیم فوتبال الوحده امارات , SUPERAntiSpyware , سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری ایران ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه طرحهای گرافیکی کامپیوتر , سیاسی / ایران / شخصیتها / نگاهی فلسفی به سکوت و حضور میرحسین موسوی , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۴ آبان ـ ۵ نوامبر ـ یک بانوی نویسنده و انقلابی فرانسوی به دست انقلابیون رادیکال گردن زده شد! , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی دانشگاه سمنان , سیاسی / ایران / ریاست جمهوری / ساده زیستی شاخص مهم یک رییس جمهور اسلامی , بانک اطلاعاتی کتاب / مروارید حکمت , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / آموزش / اینترنت / کار کردن با پنجره Internet explorer , اجتماعی / زنان / حقوق زنان / تساوی در مرگ , بانک اطلاعاتی کتاب / پاسخ تشریحی پرسشهای عمومی و اختصاصی آزمون 2 (رشته تجربی) , بانک اطلاعاتی کتاب / شرح مراتب 'طهارت' ,

برخی منابع مهم خبری
bartarinha.ir برترینها , cinemakhabar.ir سینما خبر , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , iusnews.ir خبرنامه دانشجویان , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , jamaran.ir جماران , farspage.com ویژه‌نامه , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , mosalas.ir مثلث ,وبگردی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
کات محبت درفیلم دعوا
خاصیت آتش، سوزندگی است و این نه از سر کین که به اقتضای طبیعت آتش است آتش می سوزاند، خشک و تر را، بزرگ و کوچک را، پس عقل حکم می کند به آتش نزدیک نشویم، اگر می خواهیم سلامت بمانیم …