چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 June, 2018

تشخیص مشکل


اولين قدم منطقى در طراحى يک برنامه، تعيين و تخمين مشکلات علف‌هاى هرز و عوامل مهم ديگرى است که مرتبط با عمليات کنترل علف‌هاى هرز هستند. اگرچه عوامل اشاره شدهٔ زير شامل کليهٔ مواردى که بايد در نظر گرفته شود نيست ولى بيان‌کنندهٔ مهمترين عوامل مى‌باشد و به هنگام طرح کنترل علف‌هاى هرز بايد در نظر گرفته شوند.
  علف‌هاى هرز
   شناسائى علف‌هاى هرز
تقريباً هميشه بايد گونه‌هاى علف‌هاى هرز را شناسائى کرد. زيرا علف‌هاى هرز از نظر عادات رشد نحوهٔ توليدمثل، مشکلاتى که توليد مى‌کنند و واکنش به روش‌هاى کنترل با يکديگر فرق دارند. لذا بسته به‌گونه‌هاى مختلف علف‌هاى هرز عمليات متفاوتى براى کنترل به‌کار مى‌رود. تا زمانى‌که تمامى گونه‌هاى علف‌هاى هرز در سيستم‌هاى رايج کشت شناسائى و خصوصيات آنها تعيين نشوند، معمولاً نتايج عمليات کنترل رضايت‌بخش نخواهند بود.
   فراوانى علف‌هاى هرز
فراوانى نسبى و اهميت اقتصادى گونه‌هاى علف‌هاى هرز موجود در مزرعه بايستى معين شود و براساس اولويت کنترل، فهرستى از آنها تهيه شود. تيمارهاى برنامه‌ريزى شدهٔ کنترل نه تنها بايد علف‌هاى هرزى را که در حال حاضر زيان اقتصادى دارند، شامل شوند، بلکه علف‌هاى هرزى را که در زمان انجام تيمار تعداد آنها اندک است اما در آينده پتانسيل توليد زيان‌هاى اقتصادى دارند را نيز شامل شود.
   علف‌هاى هرز جديد
علف‌هاى هرز جديدى را که به يک منطقه حمله مى‌کنند بايستى شناخت و از استقرار آنها جلوگيرى کرد. برنامهٔ جلوگيري، سهم عمده‌اى در وارد نشدن علف‌هاى هرز خطرناکى همچون قياق، خارلته، پيچک يا پنجه مرغى (Cynodon dactylon) به يک مزرعهٔ غيرآلوده دارد. اين توهّم عمومى که علف‌هاى هرز بسيار مشکل‌سازى چون اينها را مى‌توان با روش‌هاى مدرن امروزى کنترل کرد، يک خيال باطل است.
  خاک
   بافت
بافت خاک (شن، سليت، رس) خصوصياتى همچون شخم‌پذيري، ظرفيت نگهدارى آب، ميزان حرکت آب و علف‌کش و توانائى کار با انواع متفاوت ابزار شخم را تعيين مى‌کنند.
   شرايط خاک
شرايط خاک به‌هنگام کاشت، شخم يا استفاده از علف‌کش داراى اهميت است. رطوبت بيش از اندازهٔ سطح خاک، بقاياى گياهي، ناهموارى سطح زمين و کلوخه‌دار بودن آن مى‌تواند تأثير علف‌کش‌هاى مورد استفاده در خاک را از بين ببرد. وجود انواع مختلف خاک در يک مزرعه باعث محدوديت در انتخاب علف‌کش مناسب مى‌شود. اين محدوديت زمانى چشمگير است که بخواهيم از علف‌کشى که به مقدار زيادى جذب خاک مى‌شود و امنيت محدودى براى گياه زراعى دارد استفاده کنيم. رطوبت خاک مى‌تواند در تأثيرپذيرى علف‌کش‌هاى شاخ و برگ (Foliar Herbicides) نقش داشته باشد زيرا گياهان در شرايط تنش رطوبت به علف‌کش‌ها مقاوم‌تر هستند.
   ترکيبات کلوئيدى
بيشترين خصوصيات واکنش‌هاى سطحى خاک‌ها به‌علت وجود مواد آلى و رسى هستند که به منزلهٔ اجزاء کلوئيدى خاک محسوب مى‌شوند. خاک‌هاى داراى مواد آلى بالا امکان دارد چنان به ذرات علف‌کش بچسبند که آن را بى‌تأثير سازند. از طرف ديگر در خاک‌هائى که درصد رس و مواد آلى آنها کم است امکان آبشوئى ذرات علف‌کش وجود دارد و گاهى جذب سطحى خاک آن‌قدر کم است که امکان خسارت گياهان زراعى هم وجود دارد.
   اسيديته (PH)
PH خاک تعيين‌کنندهٔ درجهٔ يونيزاسيون و در نتيجه ميل ترکيبى بعضى علف‌کش‌ها و دسترسى آنها براى کنترل علف‌هاى هرز است.
  عوامل محيطى
   ميزان فرسايش خاک
ميزان فرسايش خاک تعيين‌کنندهٔ مقدار بقاياى گياهى است که بايستى روى سطح خاک باقى گذاشت. اين عوامل بر نوع شخم قابل قبول و به‌نوبهٔ خود بر روى تعداد و نوع علف‌کش براى کنترل علف‌هاى هرز مؤثر است.
   گياهان زراعى
وجود گياهان زراعى حساس به علف‌کش ممکن است تغييرات و تنظيماتى در انتخاب علف‌کش و تکنيک يا زمان استفاده از آن علف‌کش ايجاب کند تا امکان خسارت به گياهان زراعى به حداقل برسد.
   نزديکى به محل‌هاى خاص
مجاورت آب (برکه، درياچه) ممکن است در انتخاب روش کنترل علف‌هاى هرز، مخصوصاً زمانى‌که از علف‌کش استفاده شود، تأثير بگذارد.
  سيستم‌هاى مديريت زراعى
   شخم و روش‌هاى ديگر
نوع و تعداد شخم، قطع کردن، چرا و تناوب همگى تعيين مى‌کنند که چه مديريتى صحيح است و از کدام روش‌ کنترل علف‌هاى هرز بايستى استفاده شود. بسيارى اوقات، سيستم مديريت زراعى وسيلهٔ اصلى کنترل علف‌هاى هرز است. اين روش در مورد گياهان چمنى (Turfs)، گياهان علوفه‌اى مراتع و چراگاه‌ها اهميت خاصى دارد زيرا با مديريت زراعى غلط، اغلب باعث افزايش مشکلات علف‌هاى هرز مى‌شود.
   سيستم‌هاى شخم حداقل (Minimum Tillage)
سيستم‌هاى مديريتى که با حداقل شخم يا بدون شخم (No-Till) اعمال مى‌‌شوند، مشکلات خاص خود را ايجاد مى‌کنند. عدم انجام شخم تکنيک‌هاى مختلف موجود کنترل علف‌هاى هرز را محدود مى‌کند و امکان کنترل بالقوهٔ علف‌هاى هرز که توسط ادوات مربوطه وجود دارد را از بين مى‌برد.
   تناوب زمانى کشت
در صورت استفاده از علف‌کش‌هائى با دوام طولانى بايد تناوب زمانى کاشت گياهان حساس را مدّنظر داشت. نکتهٔ ديگرى که اين تطابق زمانى را مهم جلوه‌گر مى‌سازد اين است که بعضى از علف‌هاى هرز در يکسرى از گياهان زراعى را نسبت به گياهان زراعى ديگر، به‌طور مؤثرترى مى‌توان کنترل کرد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
تیم های کشتی آذربایجان و گرجستان , سعید بومدوها , پل دلیچای , پنج گروه تواشیح اصفهان , بانک شاهرود , تامین گوشت , شب های تهران , ملیحه غیور , وزیر ورزش وجوانان اندونزی , بشناسیم ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضی دوم دبیرستان: کتاب کار و فعالیت‌های تکمیلی برای دانش‌آموزان دوم دبیرستان , بانک اطلاعاتی کتاب / ما و قرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / ایک هار احادیث فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه‌السلام کی شان میر , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش پیشرفته فلسفه: سال سوم دبیرستان / انسانی , بانک اطلاعاتی کتاب / کارگاه پولسازی , بانک اطلاعاتی کتاب / طراحی بناهای درمانی (2): راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش‌های مراقبت ویژه I.C.U , بانک اطلاعاتی کتاب / اشک مهتاب: مجموعه شعر , بانک اطلاعاتی کتاب / کارگاه ترجمه: آموزش روش‌های ترجمه و تعریب، درک مطلب، نگارش 'عربی سال دوم و سوم دبیرستان' , بانک اطلاعاتی کتاب / همسرداری نوین و پاسخ به مسائل جنسی و زناشویی , بانک اطلاعاتی کتاب / از می به روایت و رویا ,

برخی منابع مهم خبری
jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , armandaily.ir روزنامه آرمان , javanonline.ir جوان آنلاین , bahardaily.ir روزنامه بهار , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , persiankhodro.com پرشین خودرو , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , karyab.net کاریاب , smtnews.ir روزنامه صمت , ilna.ir ایلنا ,وبگردی
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!