سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / Tuesday, 17 July, 2018

رقابت


'رابطه متقابل' در گروه‌هاى اجتماعى براى بقاء و يگانگى تطور و اضمحلال گروه‌هاى اجتماعى از اهميت بسيار زيادى برخوردار است.
در اينجا بهتر است ابتدا مفهوم کنش روشن شود. کنش اسم مصدر و معنى آن، عمل يا کردار است و مترادف آن در انگليسى Doing يا Action است که در بحث ما، دومى موردنظر است. معنى کنش متقابل (Interaction) مى‌باشد. مقصود از کنش‌هاى متقابل گروه‌هاى اجتماعي، اعمال يا افعالى هستند که بين دو يا عدهٔ بيشترى انسان درمى‌گيرند و در آنان نوعى هماهنگى به‌وجود مى‌آورند. کنش متقابل اجتماعى نتيجهٔ ارتباط متقابل اجتماعى است و ارتباط متقابل مستلزم اين است که دو تن يا عدهٔ بيشترى بر يکديگر منشاء تأثير شوند که به‌صورت گوناگون از جمله ارتباط کلامى و غيرکلامي، بين افراد يا گروه‌هاى اجتماعى برقرار شود.
تلقين و تقليد، از عوامل ارتباط متقابل اجتماعى هستند. 'تلقين' تأثيرى است کمابيش عاطفى و بى‌واسطه‌ که يک شخص در شخص ديگر مى‌‌گذارد و 'تقليد' رفتارى است کمابيش عمدى که مطابق نمونه‌اى معين صورت مى‌گيرد.
بنابراين، اولين و ابتدائى‌ترين و در عين حال، اساسى‌ترين مفهومى که در کنش‌هاى متقابل گروه‌هاى اجتماعى مطرح مى‌شود، رابطه‌اى است که آن را به نام 'کمربند انتقال بين انسان‌ها' ناميده‌اند.
'ساموئل کنيگ' مى‌گويد: 'بدون رابطه و تأثير متقابل، تشکيل هر نوع گروه انسانى ميسر نيست. روابط متقابل بين افراد بشر درجات مختلف دارد که برحسب ميزان دوستى و انس و الفتى که بين افراد وجود دارد، منجر به ايجاد گروه‌هاى مختلف مى‌گردد.
به‌نظر او تماس، که عبارت از ساده‌‌ترين و در عين حال اساسى‌ترين مرحلهٔ روابط متقابل است. به منزلهٔ نخستين مرحملهء فعاليت متقبال و مقدمهٔ مراحل بعدى به شمار مى‌‌رود. او اضافه مى‌کند که دو نوع تماس وجود دارد:
- تماس در زمان: که عبارت است از تماس گروه با نسل‌هاى گذشته حتى دورترين نسل‌ها که به‌صورت آداب و رسوم و انتقال احساسات و خاطرات حاصل مى‌گردد. اين نوع تماس، تأثير فراوانى در افکار و رفتار گروه‌ها دارد.
- تماس در فضا: که عبارت است از ارتباط بين افراد و گروه‌هاى معاصر در يک منطقهٔ معين.
در هر دو نوع تماس، عده افراد گروه و دامنه روابط در چگونگى تماس فوق‌العاده مؤثر هستند.
تماس اولي، مبتنى بر روابط صميمانه و نزديک مانند رابطهٔ افراد خانواده و روابط دوستان نزديک است يا رابطه‌اى که بين گروه‌هاى نخستين وجود دارد. در حالى‌که تماس در نوع دوم، عبارت است از روابط غيرمستقيم گروه‌هاى بزرگ‌تر مانند ملت، شهر، کليسا و سازمان‌ها مى‌باشد.
يا روابط گروه‌هاى دومين است.
ارتباط متقابل اجتماعي، از سه طرق متمايز از يکديگر، صورت مى‌گيرد که عبارت هستند از:
طريق عواطف و از طريق احساسات و افکار.
کنش‌هاى متقابل گروهي، جهت يکسانى ندارند و ممکن است به‌صورت همکارى و سازگارى 'مانندگري' يا 'فرهنگى شدن' و 'اجتماعى شدن' که اصطلاحاً آنها را کنش‌هاى متقابل پيوسته ناميده‌اند باشند. برعکس ممکن است جهت يگانه‌اى نداشته باشد و افراد گروه‌ها، براى رسيدن به هدف‌هاى خود با يکديگر 'سبقت‌جوئي' ، 'رقابت' و 'ستيزه' بپردازند. که اصطلاحاً آنها را کنش‌هاى متقابل گسسته مى‌نامند.
کنش‌هاى متقابل پيوسته جهت يگانه‌اى داشته و با هم هم‌سو و هم‌جهت هستند مانند: همکاري، تعاون و مانندگردي.
تلاش و فعاليتى که در جهت رفع اختلافات مابين کنش‌هاى متقابل پيوسته و گسسته انجام مى‌گيرد، هم‌سازى گروهى نام مى‌گيرد و همکارى آگاهانه را 'سازگارى گروهي' مى‌نامند که نتيجه و ثمرهٔ آن تعادل گروهى خواهد بود و در نهايت مى‌توان گفت که سازگارى گروهى موجب رفتار گروهى است و اگر همين رفتار گروهى منسجم و منظم و با الگوهاى ثابت توأم باشد در صورت استمرار سازمان اجتماعى را پديد مى‌آورد.
'وفاق گروهي' که 'اگ برن' آن را تحت اصطلاح 'مانندگري' يا 'فرهنگى شدن' نام برده و منظور از آن را 'يکى شدن دو يا چند شخص، از جهات مختلف فرهنگى و اجتماعي' عنوان کرده است، در واقع، 'فرهنگ‌پذيري' و 'اجتماعى شدن' هماهنگى اعضاء گروه، به‌ويژه اعضاء جديد با گروه اجتماعى است.
همانند شدن، يعنى اخذ اخلاق، رفتار و آداب و رسوم خاص گروه است که در واقع با اصطلاح 'وفاق گروهي' و 'مانندگري' مترادف است.
  رقابت
از رقابت، تعاريف گوناگونى شده که به دو مورد نسبتاً جامع اشاره مى‌شود. 'رقابت عبارت از کوششى است که شخص براى پس انداختن ديگرى از وصول به هدفى که موردنظر هر دو نفر آنان است بذل مى‌کند' .
'رقابت عبارت از فعاليت و عمل متقابل بدون تماس اجتماعى است. به عبارت ديگر، رقابت عبارت از مبارزه‌‌اى است بين افراد که جنبهٔ شخصى نداشته بدشد و جنبهٔ عمومى و دائمى دارد و از اعمال زور و خشونت مبّرا است و معمولاً بدون آگاهى شخص ميسر خود را طى مى‌کند' .
بايد خاطرنشان ساخت که 'اگ برن' ، سبقت‌جوئى را از رقابت مجزا مى‌داند و آن را کوششى براى وصول به هدفى که مورد نظر ديگرى نيز هست عنوان مى‌کند و در واقع سبقت‌جوئى را نوعى رقابت مثبت مى‌خواند. در مقابل آن از رقابت منفى و آميخته به خشونت تحت عنوان 'هم‌ستيزي' (Conflict) نام مى‌برد. ساموئل کنيگ از اصطلاح کشمکش در مقابل 'هم‌ستيزي' استفاده مى‌کند و مخالف را نوعى کيفيت اجتماعى ميانه‌اى بين رقابت و کشمکش مى‌داند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رویکرد انتخاباتی , فروش حیوانات , نانوایان , سنندج , انگیزه بیشتر مردم , فرید فدایی‌ , پایانه صادقیه , دانشگاه وحشت , نرخ کلی بیکاری , سخنگوی ثبت احوال ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / نهضت ملی شدن نفت: تاریخ جوان , بانک اطلاعاتی کتاب / عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام رضا (ع) (اثبات حقانیت مذهب تشیع) , بانک اطلاعاتی کتاب / نمایی از سی نما , بانک اطلاعاتی کتاب / محاکمه جهانیان , بانک اطلاعاتی کتاب / شیوه‌های برقراری ارتباط (روابط اجتماعی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی) , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی ـ رسانه و اینترنت / تاثیرات هرزه‌نگاری اینترنتی بر بزرگسالان , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول نقشه‌برداری زمین‌شناسی , بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیک در قرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / هندسه 1 سال دوم نظری (رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک) , بانک اطلاعاتی کتاب / گلهای بلندر ,

برخی منابع مهم خبری
bartarinha.ir برترینها , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , ilna.ir ایلنا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , aftabnews.ir آفتاب نیوز , shabakeh-mag.com مجله شبکه , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , tarafdari.ir طرفداری , alodoctor.ir الو دکتر ,وبگردی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند