جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 22 June, 2018

جدول اگوست کنت و نظریهٔ خطی


  اگوست کنت و نظريهٔ خطى
اگوست کنت، سه مرحله رباني، فلسفى و اثباتى را مراحل مختلف سير تکوين جامعه معرفى کرده، عامل تغيير اجتماعى را رشد معرفت و حيات ذهنى انسان معرفى مى‌سازد. به‌عبارت ديگر براساس هريک از اين ذهنيت‌ها، جامعه‌اى خاص با ويژگى‌هاى مشخص که مى‌توان آن را به‌صورت جدول زير نمايش داد به‌وجود آمده است:
  جدول اگوست کنت و نظريهٔ خطى
مراحل سه‌گانه نوع جامعه نوع واحد اجتماعى (واحد مسلط اجتماعي) مهم‌ترين واحدى که جامعه به آن تقسيم شده نوع ارتباط اجتماعى انواع احساسات
ربّانى تعرضي خانواده خانوادگى همبستگى عاطفى
 
متافيزيکى دفاعي دولت جمعى احترام
اثباتى صنعتي انسانيت جهاني تعاون
- دورهٔ ربانى:
در دورهٔ رباني، نظام موجود مبتنى بر خانواده و مهم‌ترين واحدى که جامعه به آن تقسيم مى‌شد، خانوادگى بود. و تنها يک (ما) وجود داشت که (ما)ى خانواده بود. (در حالى‌که در حال حاضر (ما)هاى فراوانى وجود دارد. مثل (ما) انسان‌ها، (ما) دانشجويان، (ما) مردها و ...) اين بدان معنى است که نظام حاکم بين افراد عاطفى است. مثل رابطه‌‌اى که بين پدر و مادر و فرزندان وجود دارد. (احساس پدرى و مادرى بدون توجه به ميزان کمک فرزندان به خانواده است). در اين مرحله احساسات عاطفى شديد بر جامعه و افراد مسلط است. بدين ترتيب روابط افراد جامعه به‌مثابه اعضاء يک خانواده مبتنى بر همبستگى عاطفى شديد بين آنها است.
- دوره متافيزيکى:
اين دوره فرق چندانى با دورهٔ ربانى ندارد. تنها تفاوت، در درجه اهميت آنها است. مثلاً در مرحلهٔ رباني، اعتقاد به خدا شکل فولکوريک دارد. در حالى‌که در مرحلهٔ فلسفى سيستماتيک مى‌شود. نوع جامعه در اين دوره دفاعى است. واحد اجتماعى مسلط دولت است. در اين دوره حکومت رسمى و قانونى به‌وجود آمده است و بر (ما)ى خانواده دوره ربانى يک (ما)ى ديگر اضافه مى‌شود و آن (ما)ى دولت يا (ما)ى ايرانى و نژادى است. نوع رابطه مسلط، رابطهٔ جمعى است که نه مطلقاً خانوادگى و نه صددرصد حرفه‌اى است. نوع احساسات را احترام دانسته که عبارت است از شناختن حق ديگران و احترام به حق آنها است.
- دوره اثباتى:
پديده‌هائى که در اين مرحله در محيط انسانى به‌وجود مى‌آيد داراى يک شبکه روابط علت و معلولى هستند و همه‌چيز از روى علل مکانيکى و طبيعى است.
در اين مرحله انسانيت به‌جاى دولت قرار مى‌گيرد و محدوده آن نه فقط يک جامعهٔ خاص (مثلاً جامعه ايرانى يا ...) بلکه جامعه جهانى را شامل مى‌شود. به‌عبارت ديگر واحد اجتماعى بشريت به‌جاى خانواده و گروه‌هاى نژادى خاص و دولت قرار مى‌گيرد. يعنى (ما)ى سوم نيز به‌وجود مى‌آيد و آن (ما)ى بشر است. نوع نظام، جهانى است که مصداق آن شعر معروف سعدى است که مى‌گويد:
بنى آدم اعضاء يکديگرند که در آفرينش زيک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
'کنت' در نوشته‌هاى خود مرحلهٔ اول را به تفصيل بيان کرده، مرحلهٔ دوم را کم‌عمر دانسته و مرحلهٔ سوم را که تازه شروع شده، هنوز نمى‌توان مطالعهٔ دقيقى در مورد آن انجام داد.
  اسپنسر
اسپنسر گرچه خود معترف بود که تنظيم و ترسيم مسير حرکت واحدى براى تکامل جوامع بشرى امرى مشکل است، ليکن در مجموع اصل تکامل را مى‌پذيرد و نهايتاً تفکيک روزافزون کارکردهاى درون جوامع و وسعت روزافزون آنها را عنصر اصلى 'تغيير اجتماعي' معرفى مى‌کند. جامعهٔ بشرى از آغاز تکوين تاکنون هرچه به جلو آمده است، از لحاظ سادگى به پيچيدگى و از کوچکى به وسعت سير نموده است. وظايف و کارکردها ساده‌تر و يکنواخت بوده است. به‌تدريج تعدد و تنوع آنها موجب تفکيک و انتشار آنها در سطح وسيع‌ترى از جامعه شده است. اعضاء جامعه در مراحل نخستين شباهت و همگنى بيشترى داشته‌اند. اما به‌تدريج با رشد و توسعهٔ وظايف و ضرورت تفکيک و تخصيص وظايف، تفاوت‌ها و ناهمگنى‌ها شديدتر و نمايان‌تر مى‌شوند و سرانجام جامعه در بستر تکاملى خود به‌سوى تنوع و تعدد و ناهمگنى حرکت نمود. ولى در اين ناهمگنى ثباتى پايدار و استقرار يافته مبتنى بر ضرورت‌هاى اجتناب‌ناپذير اجتماعى پديد آمد.
  هاب هاوس
هاب هاوس تصور مى‌کرد، جامعه بشرى به‌طور مستقيم به‌سوى پيروزى کامل عقل سير مى‌کند. او مى‌گفت تطور و تکامل جامعه منجر به پيشرفت خرد و منطق خواهد شد. با اين وجود برخلاف اسپنسر مى‌خواست نشان دهد که ترقى به‌هيچ‌وجه خود به‌خودى و قهرى نيست، بلکه تحصيل آن در نتيجهٔ کوشش و تلاش آدمى است. تسلط عقل و خرد بر سرنوشت بشر، امرى است که سرانجام به‌دست خواهد آمد اما پس از پيمودن راهى بس دراز و زحمات زياد در رفع جهل، تعصب و اوهامى که هنوز گريبان‌گير آدمى است.
به‌نظر هاب هاوس، پيشرفت تنها در سايهٔ استيلاء عقل بر عناصر مادى صورت مى‌گيرد و تنها عقل بايد بر امور انسانى حکم‌فرمائى کند و يگانه راه نيل به ترقى و تعالى نيز همان بررسى امور جهان از طريق 'عقل' است. به‌همين جهت است که جنبهٔ عقلانى طبع ما بايد طورى تربيت و پرورش يابد که بتوان بيش از پيش از آن براى ترقى و تکامل استفاده کرد.
بنابراين هاب هاوس، نقش ذهن و حيات عقلى را به‌عنوان عامل مسلط و تعيين‌کنندهٔ حيات اجتماعى انسان، مى‌پذيرد. ليکن مراحل رشد ذهن را در پنج مرحله به‌شرح زير عنوان مى‌کند:
۱. آغاز انديشهٔ روشن و صريح در جوامعى که هنوز باسواد نشده‌اند.
۲. علم نخستين در شرق باستان (بابل، مصر، چين باستان).
۳. مرحلهٔ انديشه در شرق قديم (چين از قرن ۱۸ تا قرن ۱۵ پيش از ميلاد، فلسطين، هند).
۴. مرحلهٔ انديشه انتقادى و منظم يونان.
۵. توسعهٔ انديشه علمى جديد از حدود قرن ۱۶ به‌بعد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
واعظی , کاروان های نوروزی , شرکت شهرکهای صنعتی , تنظیم بودجه , فیلم «نقطه کور» , حقوق و مزایای کارگران , کنفرانس اسلامی , ون مسافرتی , غیر واگیردار , تیفور ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مهدی موعود: خاتم الاوصیاء (عج) در بیست سخنرانی , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون , بانک اطلاعاتی کتاب / بحران آذربایجان (سالهای 1325 ـ 1324 ش) خاطرات مرحوم آیت‌الله میرزاعبدالله مجتهدی , بانک اطلاعاتی کتاب / پرسشهای چهارگزینه‌ای استاندارد فیزیک (1) و (2) پیش‌دانشگاهی 'رشته تجربی' , بانک اطلاعاتی کتاب / فقر و توسعه در منابع دینی , بانک اطلاعاتی کتاب / کلیات مفاتیح‌الجنان با علامت وقف , علم و زندگی , علوم انسانی , سیاسی / دولت اسلامی , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , فناوری اطلاعات , دولت الكترونیكی / دولت سیار؛ پرقابلیت، پرهزینه , بانک اطلاعاتی کتاب / رایحه نجابت , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده منطق و فلسفه: سال سوم و پیش‌دانشگاهی: قابل استفاده‌ی کلیه‌ی داوطلبان ترمی واح ,

برخی منابع مهم خبری
hemayatonline.ir روزنامه حمایت , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , plus.ir تی وی پلاس , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , banifilm.ir بانی فیلم , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , shabakeh-mag.com مجله شبکه , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , karyab.net کاریاب ,وبگردی
فیلم |  بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم
فیلم | بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم - فیلم - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور در کافه خبر با انتقاد از اینکه در 40 سال گذشته بسیاری از مسایل مهم را تعیین تکلیف نکرده ایم می گوید: این گونه جامعه دچار سردرگمی و به سمت گناه یا بزهکاری و یا توافق بر سر گناه سوق پیدا می کند. صحبت های او را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!