دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

کمک‌های اولیه برای کلیهٔ مارگزیدگی‌ها


  گزيدگى‌ها و گاز گرفتگى‌هاى جانوران دريائى
سفره‌ماهى‌ها (stingrays) خار زهرآلودى دارند که در دم آنها قرار دارد. قربانيان معمولاً هنگامى دچار گزيدگى مى‌شوند که در سواحل درياها، خليج‌ها يا دهانهٔ رودخانه‌ها مشغول شنا هستند و ندانسته پاى خود را روى پشت جانور که قسمتى از آن داخل ماسه‌ها مدفون است، مى‌گذارند. دم بالا برده مى‌شود و خار در پاى شما فرو مى‌رود. خار به‌وسيله يک غلاف پوشيده شده است. هنگامى‌که خار در گوشت فرو مى‌رود اين غلاف پاره مى‌شود و زهر داخل زخم آزاد مى‌گردد. در نتيجه درد مداومى ايجاد مى‌شود که آن را هرگز فراموش نمى‌کنيد. اگر سفره‌ماهى بزرگ و زخم عميق باشد ممکن است علائم عمومى شامل ضعف، تهوع، استفراغ، عرق‌ريزش، اقدامات عضلاني، اضطراب و حتى مشکل تنفسى بروز کند.
قربانى را بايد نزد پزشک و يا به يک مرکز فوريت‌ها برد. مادامى‌که مقدمات انتقال فراهم مى‌شود، بايد يک بار براى خارج کردن غلاف خار در صورتى‌که در داخل زخم قابل رؤيت است، اقدام کرد. از کمک‌هاى اوليهٔ ديگر فرو بردن عضو در آب داغ به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقيقه است. نمک طعام يا سولفات منيزيم را مى‌توان به آب افزود. اگر زخم بزرگ و مضرّس است ممکن است بخيه کردن آن براى تسريع بهبودى ضرورى باشد.
گازگرفتگى توسط هشت پا در مورد کسانى رخ مى‌دهد که سعى در شکار آن دارند. گازگرفتگى هشت‌پاهاى آمريکاى‌شمالى به‌ندرت خطرناک هستند و مى‌توان آن را به آسانى تميز و پانسمان کرد.
صدف‌هاى مخروطى دريائى جزء نرمتنان يک‌کفه‌اى هستند. تنها يک نوع از آنها در آب‌هاى آمريکاى‌شمالى خطرناک است ـ به نام کونوس کاليفرنيکوس ـ و داراى نيش سمى است. سم صدف‌هاى مخروطى بزرگ ممکن است براى کودکان، سالخوردگان و افرادى که بيمارى قلبى دارند، خطرناک باشد. اين افراد بايد به مرکز فوريتى‌ها انتقال يابند تا در صورت لزوم اقدامات حمايتى قلبى و تنفسى در مورد آنها اجراء شود.
عروس دريائى هزاران سلول گزنده به نام 'نماتوسيت' در شاخک‌هاى انتهائى خود دارد. اين شاخک‌ها وسيلهٔ غلبه جانور بر شکار خود مى‌باشد. اين شاخک‌ها همچنين مى‌تواند پوست را سوراخ کند و برجستگى قرمزرنگ، درد و خارش ايجاد کند. گزيدگى‌هاى خطرناک مخصوصاً توسط انواع بزرگ به نام 'مرد جنگى پرتغالي' (portuguese man of war که نوعى از اين جانور است و در واقع جزء گروه جانوران کوچک معروف به هيدروئيدها است) شايع نيست. تماس با اين شاخک‌ها ممکن است به‌حدى شديد باشد که موجب علائمى مثل ضعف، تهوع، عرق ريزش، درد عضلاني، سردرد و اختلالات قلبى شود.
   کمک‌هاى اوليه
اکثر موارد گزيدگى توسط عروس دريائى نياز به درمان ندارد. براى گزيدگى‌هاى دردناک موضع را با آب دريا بشوئيد ولى روى آن را مالش ندهيد زيرا اين عمل باعث تحريک ترشح توسط نماتوسيت‌هاى باقى مانده مى‌شود. براى غيرفعال کردن اين سلول‌هاى گزنده الکل، سرکه يا جوش‌شيرين روى آن بماليد. در آمريکا ماليدن مواد نرم‌کننده گوشت (حاوى پاپائين) روى پوست مبتلا رايج است. در گزيدگى‌هاى شديد موضع را خيس کنيد و آن را با جوش‌شيرين به مدت ۲۰ دقيقه بپوشانيد. سپس جوش‌شيرين بيشترى روى موضع بگذاريد و بعد از مدتى براى برداشته شدن سلول‌هاى گزنده روى پوست را با چاقو بتراشيد. بعد آن را در آب فرو بريد، خشک کنيد و از پماد هيدروکورتيزون (cortaid) استفاده کنيد.
اگر علائم عمومى که در بالا ذکر شد بروز کرد، يا مخصوصاً درد شديد بود، بيمار بايد به مرکز فوريت‌ها براى دريافت داروهاى مخدر، اکسيژن، اپى‌نفرين و انجام اقدامات حمايتى قلبى و تنفسي، انتقال يابد.
خارتنان دريائى با خارهاى تيز پوشيده شده‌اند. اين خارها مى‌توانند بعد از تماس با پوست شکسته و در آن جايگزين شوند. در نتيجه درد شديد و مداوم ايجاد مى‌شود و زخم بعداً عفونى خواهد شد مگر اينکه خارها بيرون آورده شوند. اگر خارها در دست‌ها يا پاها فرو رفته است، اين‌کار بايد توسط يک شخص ماهر و به‌وسيلهٔ سوزن خياطى انجام شود. در صورتى‌که فرورفتگى خار عميق باشد بايد با پزشک خود مشورت کنيد.
در مورد گزيدگى توسط مرجان‌ها و شقايق‌هاى دريائي، دستورعمل‌هاى ذکرشده براى عروس دريائى را اجراء کنيد.
  مارگزيدگى
گزيدگى توسط مار سمى يک فوريت جدى پزشکى است. مارهاى سمى در کليهٔ ايالت‌هاى آمريکا غير از هاوائى يافت مى‌شود. از ۸۰۰۰ مورد گزيدگى توسط مارهاى سمي، ۹۹ درصد به‌وسيلهٔ افعى‌هاى معروف به مار زنگي، مار دهان‌پنبه‌اى و مار سرمسي، ايجاد مى‌شود. يک درصد مارگزيدگى‌ها به‌وسيلهٔ مارهاى مرجانى و مارهاى دست‌آموز غيربومى به‌وجود مى‌آيد. سالانه تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر در اثر مارگزيدگى‌ مى‌ميرند که اکثر آنها را کودکان يا افراد سالخورده تشکيل مى‌دهند. تقريباً در يک‌چهارم تمام گزيدگى‌ها توسط مار سمي، زهر به داخل زخم تزريق نمى‌شود. در اين مورد نيش به استخوان برخورد مى‌کند و يا نمى‌تواند لبس را سوراخ کند.
اکثر دانسته‌هاى ما در مورد مارگزيدگى ـ که هنوز در مورد آنها اختلاف‌نظر وجود دارد ـ از گزارش انجمن تحقيقات ملى وابسته به دانشکدهٔ علوم ملى به‌دست آمده است. اين گزارش علائم مارگزيدگى را به دو دسته تقسيم مى‌کند که عمدتاًتعيين‌کنندهٔ روش‌هاى کمک‌هاى اوليه درمان است.
۱. علائم خفيف تا متوسط: ايجاد تورم و تغيير رنگ خفيف، درد خفيف تا متوسط در محل گزيدگى معمولاً ظرف چند دقيقه؛ احساس سوزش؛ نبض تند؛ ضعف؛ تارى ديد؛ تهوع؛ استفراغ و نفس‌نفس‌ زدن.
۲. علائم شديد: ايجاد توم و کرختى و به دنبال آن درد شديد در محل گزيدگي. ممکن است تنگ شدن مردمک، لرزش، ابهامات تکلمي، شوک، تشنج، فلج، بيهوشى و فقدان تنفس و نبض نيز به‌وجود آيد.
مارهاى مهلک بومى آمريکا تقريباً هميشه مارهاى زنگي، مارهاى دهان‌پنبه‌اى مارهاى سرمسى و مارهاى مرجانى هستند. کليهٔ انواع مارهاى مهلک برخلاف ساير مارها نيش‌هاى بزرگى دارند و از طريق آنها زهر را تزريق مى‌کنند (الف). هر فردى که توسط مار مرجانى گزيده شود بايد فوراً بى‌حرکت شود و تحت مراقبت پزشکى قرار گيرد. افرادى که به‌وسيلهٔ ساير مارهاى مهلک گزيده مى‌شوند، مطابق شکل ب و ج با آنان رفتار مى‌گردد. ب: نوار نسبتاً محکمى (مقدارى از جريان خون بايد برقرار باشد) حدود ۵/۲ تا ۵ سانتى‌متر بالاى موضع گزيدگى بسته مى‌شود و محل با آب و صابون شستشو مى‌گردد. در صورت امکان موضع گزيدگى بايد پائين سطح قلب نگهداشته شود. کمپرس آب گرم يا سرد نبايد به‌کار برود. ج: به‌وسيلهٔ تيغ يا ساير وسايل برنده در محل از هر نيش يک بريدگى به عمق يک‌چهارم اينچ (بيش از نيم سانتى‌متر) در جهت طولى اندام ايجاد کنيد و زهر را بمکيد و فوراً آب دهان خود را دور بريزيد. بعد از انجام کمک‌هاى اوليهٔ مقدماتى در مورد مارگزيدگي، همواره بايد در جستجوى امداد پزشکى باشيد.
   علائم خفيف تا متوسط مارگزيدگى‌ها
اگر علائم خفيف تا متوسطى که قبلاً ذکر شد، بروز نمود، يک نوار فشارى ۵ تا ۱۰ سانتى‌متر بالاى محل گزيدگى ببنديد. اين بندها را دور مفاصل مثل آرنج، زانو، مچ دست يا پا نبنديد و هرگز از آنها براى دور سر، گردن و تنه استفاده نکنيد. عرض اين نوار بايد ۵/۲ تا ۵ سانتى‌متر بوده و مانند سيم يا ريسمان باريک نباشد. نوار بايد چسبيده به پوست باشد ولى آن‌قدر آزاد باشد که يک انگشت از زير آن رد شود. اگر نوار خيلى سفت است آن را شل کنيد ولى برنداريد. وجود نبض را بعد از محل بستن نوار بررسى کنيد و مطمئن شويد که خون به انتهاء اندام جريان دارد. در اينجا مقصود جلوگيرى از برگشت خون وريدى است و نبايد از رسيدن خون شريانى سرشار از اکسيژن به انتهاء اندام جلوگيرى کرد.
   علائم شديد مارگزيدگى
قربانى را در حالت درازکش قرار دهيد و براى حفظ حرارت بدن، او را با پتو بپوشانيد. در صورت توقف تنفس و نبض اقدامات احياء قلبى عروقى را (در صورتى‌که قبلاً آموخته‌ايد) اجراء کنيد.
در محل اثر هر نيش با چاقو يا تيغ يک بريدگى به طول حدود نيم اينچ (۲۵/۱ سانتى‌متر) روى پوست ايجاد کنيد. براى جلوگيرى از قطع عروق خونى بزرگ برش را به موازات طول اندام ـ نه به‌صورت متقاطع با طول آن ـ ايجاد کنيد. مکيدن را بيش از ۳۰ دقيقه ادامه دهيد. در صورتى‌که ظرف مخصوص مکش که در جعبه کمک‌هاى اوليه مارگزيدگى وجود دارد در دسترس نداريد، از دهان خود استفاده کنيد. با استفاده از اين ظرف‌هاى مکنده بيش از ۳۰ درصد سم را مى‌توان خارج کرد. با استفاده از دهان ۱۰ تا ۱۵ درصد سم ممکن است خارج شود ـ و نه بيشتر ـ که اين خود بهتر از هيچ است. در مورد ورود سم به دهان خود نگران نباشيد. اين‌کار به شما آسيبى نمى‌رساند ولى سم را بلع نکنيد. روى سر، گردن و تنه برش ايجاد نکنيد.
   کمک‌هاى اوليه براى کليهٔ مارگزيدگى‌ها
ـ مهم‌ترين اقدام، انتقال هر چه زودتر قربانى به بيمارستان است، حتى اگر در مورد نوع مار اطمينان نداريد.
ـ قربانى را تا حدامکان آرام نگه داريد و از تکان خوردن او جلوگيرى کنيد.
ـ قربانى را بخوابانيد و اندام گزيده‌شده را بى‌حرکت کنيد. در صورت امکان و براى کند کردن برگشت خون وريدى حل زخم را پائين سطح قلب قرار دهيد.
ـ به قربانى الکل، مُسَکِّنْ، آسْپيرين يا هر داروئى که محتوى آسپيرين است ندهيد. آسپيرين در روند انعقادى تداخل مى‌کند و از اين طريق ممکن است تأثير سم مار را شديدتر کند.
ـ اگر قربانى را مى‌توان ظرف ۴ تا ۵ ساعت به بيمارستان رساند و اگر علائمى ظاهر نشود هيچ اقدامى در جهت کمک‌هاى اوليه لازم نيست. اکثر افراد را حتى از مناطق روستائى مى‌توان ظرف يک ساعت به بيمارستان رساند.
- مار را بکشيد (در صورتى‌که انجام آن بى‌خطر باشد و تأخيرى در زمان عمليات نجات ايجاد نکند) و آن را براى شناسائى همراه خود به بيمارستان ببريد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا , کمک های خیرین , هنرمندان بیمار , تک الکترون , دیدار علیرضا کریمی با رهبر انقلاب , اعتصاب مهاجران , موفقیت استودیو گنبد کبود , گرد خاک , برترین آزادکار , خیس ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , جهان / نفت و مذهب : نقطه تلاقی نومحافظه‌کاران و محافظه‌کاران ایدئولوژیک‌گرا , بانک اطلاعاتی کتاب / من زاپاتا بودم: چهار نمایشنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / معرفت‌شناسی دو نظام فکری متعارض در اداره اقتصاد جامعه 'بازار / برنامه' و 'برنامه / بازار' , بانک اطلاعاتی کتاب / در محضر شیخ انصاری (ره): شرح خیارات: با استفاده از تقریرات درس حضرت آیه‌الله پایانی مدظله , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , نویسنده / رشدیه تبریزی , بانک اطلاعاتی کتاب / 28 کتاب کنکور علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده‌ی (کنکور دانشگاههای دولتی و آزاد، آزمایشی سازمان سنجش، گزینه دو و گزینه‌های برتر) , بانک اطلاعاتی کتاب / لبخند با بزرگان: حکایتهای شیرین و خواندنی از بزرگان تاریخ و ادب فارسی , فرهنگی و هنری , موسیقی , موسیقی‌نواحی / آواها نواها و سازهای کرمان , بانک اطلاعاتی کتاب / معارف اسلامی 1 - 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / نگین آفرینش: آشنایی با آداب و سنن زندگی پیامبر اعظم (ص) ,

برخی منابع مهم خبری
qudsonline.ir روزنامه قدس , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , cinemapress.ir سینما پرس , asianews.ir روزنامه آسیا , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , javanonline.ir جوان آنلاین , e-estekhdam.com ای استخدام , snn.ir دانشجو ,وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».