شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ / Saturday, 16 December, 2017

بهجت (بهجت در لغت به معنی شادمانی و سرور و شادابی است) و انبساط


  نقش مذهب در پيشگيرى از بيمارى‌هاى روانى
از نظر روانشناسى اکثر بيمارى‌هاى روانى که ناشى از فشارهائى روانى و مشکلات و ناملايمات زندگى است در ميان افراد غيرمذهبى بيشتر ديده مى‌شود. هرچه ايمان افراد قوى‌تر و محکم‌تر باشد در مقابل بيمارى‌هاى روانى مصون‌تر هستند 'از اين‌رو يکى از عوارض زندگى عصر ما که در اثر ضعف ايمان‌هاى مذهبى پديد آمده است افزايش بيمارى‌هاى روانى و عصبى است (کتاب مقدمه‌اى بر جهان‌بينى اسلامى 'انسان و ايمان' تأليف استاد شهيد مطهري)' .
از گفتار بالا چنين استباط مى‌شود که ايمان مذهبى نقش بسيار مهمى در بالا بردن مقاومت روانى انسان‌ها دارد هرچه افراد از لحاظ ظرفيت و مقاومت روانى در مرتبهٔ بالاترى قرار داشته باشند کمتر دچار آسيب‌ديدگى‌هاى روانى و اجتماعى مى‌گردند و اصل بهداشت روانى نيز بر اين پايه استوار است که چگونه مى‌توانيم از ايجاد و بروز بيمارى‌هاى روانى پيشگيرى به‌عمل آوريم. پس اين مهم در گرو داشتن اعتقاد و ايمان مذهبى تحقق مى‌يابد.
  چگونگى تأثير دين بر انسان
براى آشنائى با اين مسئله که چگونه دين و مذهب مانع از ايجاد بيمارى‌هاى روانى مى‌گردند لازم است به نکاتى که به تأثير دين بر انسان مربوط است توجه کافى مبذول داريم.
  بهبود روابط اجتماعى
به‌طور کلى بشر، اجتماعى خلق شده است و ارتباط برقرار نمودن با ديگران جزء نيازهاى او محسوب مى‌شود. غرايز اجتماعى انسان به گفته استاد مرتضى مطهرى به‌صورت يک سلسله 'تقاضا' در باطن انسان وجود دارد که تعليم و تربيت در رشد و شکوفائى و پرورش آن نقش به‌سزائى دارد.
انسان زمانى يک زندگى سالم اجتماعى خواهد داشت که بتواند با ديگران ارتباط اجتماعى سالم برقرار نمايد و در ارتباط با ديگران رشد کرده، به ديگران اعتماد داشته باشد و خود را متعهد و مسئول اجتماع خويش بداند.
اگر توجهى به روابط اجتماعى افرادى که بيمارى روانى دارند داشته‌ باشيم، در مى‌يابيم که اين افراد به دليل ضعف ايمان مذهبى فاقد مهارت‌هاى اجتماعى هستند. مثلاً فرد افسرده حوصلهٔ صحبت کردن با ديگران را ندارد، فرد وسواسى چون سعى در پنهان نمودن رفتارهاى وسواس‌آميز خود از ديگران دارد در برقرارى ارتباط با ديگران راحت نيست و برعکس، مردم گريز است و يا اينکه فرد مضطرب دائماً در فکر و خيال اتفاقات منفى و نگران‌کننده است و هميشه وقايع منفى را براى آينده پيش‌بينى مى‌کند. چنين فردى در ارتباط با ديگران بسيار ضعيف عمل نموده، اضطراب خود را ناخودآگاه به ديگران انتقال مى‌دهد. شخصى که دچار بيمارى شديد روانى است ارتباط او با واقعيت قطع مى‌شود. نسبت به اعمال خود بينش و بصيرت ندارد. همه اين افراد در ايجاد ارتباط سالم با ديگران مشکل دارند. براى اصلاح رفتار خود لازم است انسان با پيروى از اصول مذهبى مهارت‌هاى اجتماعى را به‌نحو احسن کسب نموده، به اين نياز اجتماعى خود (ارتباط با ديگران)، به‌طور منطقى و معقول پاسخ دهد تا از اين نظر بهداشت روانى او به خطر نيفتد.
به‌طور کلّى به اين نتيجه مى‌رسيم که انسان بدون ايمان سالم نيست. او دچار خودخواهى شده، بى‌اراده، مردد و مضطرب مى‌گردد و از آنجا که ريشهٔ بيمارى‌هاى روانى در اضطراب است در نتيجه ممکن است به بيمارى روانى مبتلا گردد.
  بهجت (بهجت در لغت به معنى شادمانى و سرور و شادابى است) و انبساط
يکى از تأثيرات دين بر انسان ايجاد بهجت و انبساط است که خود باعث بروز خصوصيات زير در انسان مى‌گردد.
  خوش‌بينى
انسان خوش‌بين نسبت به محيط پيرامون خود نگرش مثبت دارد. وقايع را با ديد مثبت تفسير نموده، از بدبينى و بدگمانى به‌دور است. فرد خوش‌بين آفرينش را هدفدار و هدف را خير و تکامل مى‌داند. چنانچه مشکل يا مسئله‌اى براى او ايجاد شود، سعى مى‌کند با خوش‌بينى و تلاش و اميدوارى و به حل مسئله و مشکل خود بپردازيد. در حالى‌که فرد بى‌دين و ايمان چون زندگى را با بدبينى مى‌نگرد، ديگران را مسئول مشکلات خود مى‌داند و درون آن آکنده از عقده و کينه است و طغيان و سرکشى و عصيان و روحيه پرخاشگرى در او بالا مى‌گيرد. امروزه ثابت شده است که تجربيات بد زندگى و نگرش منفى در افراد مى‌تواند آنها را به نوعى بيمارى روانى به نام 'حالت پارانوئيد (Paranoid state)، مبتلا سازد.
اين بيمارى هيچ‌گونه جنبه توارثى ندارد بلکه در اثر اتفاقات محيطى و ديد منفى افراد حاصل مى‌گردد و نتيجه اينکه سوءظن شديد و بدبينى را در اين‌گونه افراد به‌وجود مى‌آورد. همچنين افرادى که مبتلا به بيمارى 'افسردگي' هستند در طرز تفکر خود دچار مشکل شده‌اند. بدين معنى که چون تفکر منفى داشته‌اند افسرده گشته‌اند. طرز تفکر منفى و بدبينى مى‌تواند انواع ديگر بيمارى‌هاى روانى را ايجاد نمايد، چنانچه افراد بتوانند با خوش‌بينى و به طرز مثبت وقايع را تفسير نموده، ديگران را سبب مشکلات خود ندانند بلکه خود را مسئول خويشتن بدانند و جهان را هدفدار تلقى کنند و از ياد خداوند غافل نباشند، عوامل و فشارهاى زندگى آنها را دگرگون و بيمار نمى‌کند بلکه ايمان آنها، مانع تأثير فشارهاى روانى مى‌گردد.
قرآن کريم در اين مورد مى‌فرمايد: 'هرکس از توجه و ياد من روى برگرداند زندگى تنگ و پر از فشار خواهد داشت (و من اعرض عن ذکرى فان له معيشة ضنکا - سورهٔ طه آيهٔ ۱۲۴)' .
  روشن‌دلى
جهان در نظر فرد با ايمان پوچ و تاريک نيست بلکه ايمان، فضاى روح او را روشنائى مى‌بخشد و او در سايهٔ نور حق و حقيقت زندگى نموده، دچار مشکل روحى نمى‌گردد.
  اميدوارى
فرد با ايمان معتقد است که تلاش نيکو و پسنديده او بى‌نتيجه نخواهد ماند و نتيجهٔ خوب در اثر تلاش خوب به‌دست مى‌آيد و خداوند افراد شايسته و ناشايست را يکسان نمى‌نگرد. از اين‌رو، با اميدوارى و اطمينان به تلاش و حرکت مى‌پردازد. چنين خصلتي، يعنى داشتن حس اميدوارى در انسان روحيه استقامت، بردبارى و مقاومت را تقويت مى‌نمايد.
  آرامش خاطر
انسان فطرتاً در جستجوى آرامش است. اين آرامش درونى زمانى به‌وجود مى‌آيد که انسان در درونش دچار تضاد نباشد و به‌عبارتى تکليف او با خود روشن باشد. يکى از ويژگى‌هاى فرد مؤمن اين است که آرامش خاطر داشته باشد و شک و ترديد و اضطراب را از خود دور سازد. اضطراب هيجانى است که پايه و زيربناى همهٔ بيمارى‌هاى روانى است و يکى از دلايل به‌وجود آمدن آن عدم تعادل بين تمايلات درونى فرد مى‌باشد و چنين فردى در حالت ترديد و بلاتکليفى به‌سر مى‌برد. در نتيجه اين وضعيت حالت بى‌قرارى و عدم آرامش در او ايجاد مى‌گردد. مذهب تکليف تمايلات انسان و نحوهٔ اراضاء نيارهاى او را مشخص مى‌نمايد. حد و مرز آزادى و برخوردارى از لذت را انسان و نحوهٔ ارضاء نيازهاى او را مشخص مى‌نمايد. حد و مرز آزادى و برخوردارى از لذات را کاملاً تعيين مى‌کند. افراد با ايمان با توسل به اين حد و مرز شرعى وحدتى بين ابعاد گوناگون شخصيت خود ايجاد نموده، به آرامش خاطرى که لازمهٔ تأمين بهداشت روانى است نائل مى‌آيند.
  برخوردارى بيشتر از برخى لذت‌ها
ايمان مذهبى در افراد، لذات معنوى ايجاد مى‌نمايد که به مراتب قوى‌تر و ديرپاتر از لذات مادى است. مثلاً براى فرد با ايمان هيچ لذتى بالاتر از عبادت و پرستش خداوند نيست. همچنين انجام کارهاى خيرخواهانه و خداپسندانه که جنبهٔ عبادى دارد، لذت معنوى فرد را مضاعف مى‌گرداند. وقتى افراد از خود و عملکرد آنها رضايت داشته باشند، خود را دوست دارند. براى خود ارزش و احترام قائل هستند. چنين افرادى احساس خود کم‌بينى نمى‌کنند و اين خود به ظرفيت روانى و مقاومت روانى بالاترى مى‌انجامد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دانشنامه قرآن , سفر هیات ایتالیایی , آبرسانی به روستاها , رامین باقرنژاد , روحانی , فاز 2 پالایشگاه آبادان , بی خوابی , خسروتاج , زادگاه تمدن , امیر قربانی ,

مقالات پربیننده امروز
کامپیوتر و اینترنت / تلفن همراه / معرفی گوشی‌های Samsung / F۲۷۰ Beat , بانک اطلاعاتی کتاب / اشعه الایمان: عناصرالعلوم , بانک اطلاعاتی کتاب / هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه!: گزینه شعرهای عاشقانه , بانک اطلاعاتی کتاب / تفسیر عرفانی غزلیات حافظ , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۳ مارس ۱۹۳۸ ـ یکی شدن اتریش و آلمان (انشلوس) , خانه و خانواده / خانه‌داری / آشپزخانه / آشپزخانه راحت , سیاسی / ایران / روابط با کشورها ـ آمریکا / استراتژی «رابطه معکوس» آمریکا , اجتماعی / زنان / پویایی و مشکلات اجتماعی , هنر / موسیقی / خسروانی , سیاسی / ایران / انرژی‌هسته‌ای / جنگ روانی علیه موفقیت‌های هسته‌ای ایران ,

برخی منابع مهم خبری
home.abrarnews.com روزنامه ابرار , car.ir کار(خودرو) , afkarnews.ir افکار نیوز , resalat-news.com روزنامه رسالت , salamaneh.com سلامانه , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , bankvarzesh.com بانک ورزش , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , kojaro.com کجارو , khabarsport.com خبر ورزشی ,وبگردی
جنجال ضیغمی در كاكتوس: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال ضیغمی در كاكتوس: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم»
فیلم | ملاقات وزیر بهداشت با «یانگوم» - فیلم - وزیر بهداشت ضمن دیدار با بازیگر نقش «یانگوم» ( لی یونگ ئه) به دلیل کمک انسان دوستانه 56 هزار دلاری به زلزله زدگان غرب ایران از او تقدیر کرد.
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها