پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ / Thursday, 19 October, 2017

بهجت (بهجت در لغت به معنی شادمانی و سرور و شادابی است) و انبساط


  نقش مذهب در پيشگيرى از بيمارى‌هاى روانى
از نظر روانشناسى اکثر بيمارى‌هاى روانى که ناشى از فشارهائى روانى و مشکلات و ناملايمات زندگى است در ميان افراد غيرمذهبى بيشتر ديده مى‌شود. هرچه ايمان افراد قوى‌تر و محکم‌تر باشد در مقابل بيمارى‌هاى روانى مصون‌تر هستند 'از اين‌رو يکى از عوارض زندگى عصر ما که در اثر ضعف ايمان‌هاى مذهبى پديد آمده است افزايش بيمارى‌هاى روانى و عصبى است (کتاب مقدمه‌اى بر جهان‌بينى اسلامى 'انسان و ايمان' تأليف استاد شهيد مطهري)' .
از گفتار بالا چنين استباط مى‌شود که ايمان مذهبى نقش بسيار مهمى در بالا بردن مقاومت روانى انسان‌ها دارد هرچه افراد از لحاظ ظرفيت و مقاومت روانى در مرتبهٔ بالاترى قرار داشته باشند کمتر دچار آسيب‌ديدگى‌هاى روانى و اجتماعى مى‌گردند و اصل بهداشت روانى نيز بر اين پايه استوار است که چگونه مى‌توانيم از ايجاد و بروز بيمارى‌هاى روانى پيشگيرى به‌عمل آوريم. پس اين مهم در گرو داشتن اعتقاد و ايمان مذهبى تحقق مى‌يابد.
  چگونگى تأثير دين بر انسان
براى آشنائى با اين مسئله که چگونه دين و مذهب مانع از ايجاد بيمارى‌هاى روانى مى‌گردند لازم است به نکاتى که به تأثير دين بر انسان مربوط است توجه کافى مبذول داريم.
  بهبود روابط اجتماعى
به‌طور کلى بشر، اجتماعى خلق شده است و ارتباط برقرار نمودن با ديگران جزء نيازهاى او محسوب مى‌شود. غرايز اجتماعى انسان به گفته استاد مرتضى مطهرى به‌صورت يک سلسله 'تقاضا' در باطن انسان وجود دارد که تعليم و تربيت در رشد و شکوفائى و پرورش آن نقش به‌سزائى دارد.
انسان زمانى يک زندگى سالم اجتماعى خواهد داشت که بتواند با ديگران ارتباط اجتماعى سالم برقرار نمايد و در ارتباط با ديگران رشد کرده، به ديگران اعتماد داشته باشد و خود را متعهد و مسئول اجتماع خويش بداند.
اگر توجهى به روابط اجتماعى افرادى که بيمارى روانى دارند داشته‌ باشيم، در مى‌يابيم که اين افراد به دليل ضعف ايمان مذهبى فاقد مهارت‌هاى اجتماعى هستند. مثلاً فرد افسرده حوصلهٔ صحبت کردن با ديگران را ندارد، فرد وسواسى چون سعى در پنهان نمودن رفتارهاى وسواس‌آميز خود از ديگران دارد در برقرارى ارتباط با ديگران راحت نيست و برعکس، مردم گريز است و يا اينکه فرد مضطرب دائماً در فکر و خيال اتفاقات منفى و نگران‌کننده است و هميشه وقايع منفى را براى آينده پيش‌بينى مى‌کند. چنين فردى در ارتباط با ديگران بسيار ضعيف عمل نموده، اضطراب خود را ناخودآگاه به ديگران انتقال مى‌دهد. شخصى که دچار بيمارى شديد روانى است ارتباط او با واقعيت قطع مى‌شود. نسبت به اعمال خود بينش و بصيرت ندارد. همه اين افراد در ايجاد ارتباط سالم با ديگران مشکل دارند. براى اصلاح رفتار خود لازم است انسان با پيروى از اصول مذهبى مهارت‌هاى اجتماعى را به‌نحو احسن کسب نموده، به اين نياز اجتماعى خود (ارتباط با ديگران)، به‌طور منطقى و معقول پاسخ دهد تا از اين نظر بهداشت روانى او به خطر نيفتد.
به‌طور کلّى به اين نتيجه مى‌رسيم که انسان بدون ايمان سالم نيست. او دچار خودخواهى شده، بى‌اراده، مردد و مضطرب مى‌گردد و از آنجا که ريشهٔ بيمارى‌هاى روانى در اضطراب است در نتيجه ممکن است به بيمارى روانى مبتلا گردد.
  بهجت (بهجت در لغت به معنى شادمانى و سرور و شادابى است) و انبساط
يکى از تأثيرات دين بر انسان ايجاد بهجت و انبساط است که خود باعث بروز خصوصيات زير در انسان مى‌گردد.
  خوش‌بينى
انسان خوش‌بين نسبت به محيط پيرامون خود نگرش مثبت دارد. وقايع را با ديد مثبت تفسير نموده، از بدبينى و بدگمانى به‌دور است. فرد خوش‌بين آفرينش را هدفدار و هدف را خير و تکامل مى‌داند. چنانچه مشکل يا مسئله‌اى براى او ايجاد شود، سعى مى‌کند با خوش‌بينى و تلاش و اميدوارى و به حل مسئله و مشکل خود بپردازيد. در حالى‌که فرد بى‌دين و ايمان چون زندگى را با بدبينى مى‌نگرد، ديگران را مسئول مشکلات خود مى‌داند و درون آن آکنده از عقده و کينه است و طغيان و سرکشى و عصيان و روحيه پرخاشگرى در او بالا مى‌گيرد. امروزه ثابت شده است که تجربيات بد زندگى و نگرش منفى در افراد مى‌تواند آنها را به نوعى بيمارى روانى به نام 'حالت پارانوئيد (Paranoid state)، مبتلا سازد.
اين بيمارى هيچ‌گونه جنبه توارثى ندارد بلکه در اثر اتفاقات محيطى و ديد منفى افراد حاصل مى‌گردد و نتيجه اينکه سوءظن شديد و بدبينى را در اين‌گونه افراد به‌وجود مى‌آورد. همچنين افرادى که مبتلا به بيمارى 'افسردگي' هستند در طرز تفکر خود دچار مشکل شده‌اند. بدين معنى که چون تفکر منفى داشته‌اند افسرده گشته‌اند. طرز تفکر منفى و بدبينى مى‌تواند انواع ديگر بيمارى‌هاى روانى را ايجاد نمايد، چنانچه افراد بتوانند با خوش‌بينى و به طرز مثبت وقايع را تفسير نموده، ديگران را سبب مشکلات خود ندانند بلکه خود را مسئول خويشتن بدانند و جهان را هدفدار تلقى کنند و از ياد خداوند غافل نباشند، عوامل و فشارهاى زندگى آنها را دگرگون و بيمار نمى‌کند بلکه ايمان آنها، مانع تأثير فشارهاى روانى مى‌گردد.
قرآن کريم در اين مورد مى‌فرمايد: 'هرکس از توجه و ياد من روى برگرداند زندگى تنگ و پر از فشار خواهد داشت (و من اعرض عن ذکرى فان له معيشة ضنکا - سورهٔ طه آيهٔ ۱۲۴)' .
  روشن‌دلى
جهان در نظر فرد با ايمان پوچ و تاريک نيست بلکه ايمان، فضاى روح او را روشنائى مى‌بخشد و او در سايهٔ نور حق و حقيقت زندگى نموده، دچار مشکل روحى نمى‌گردد.
  اميدوارى
فرد با ايمان معتقد است که تلاش نيکو و پسنديده او بى‌نتيجه نخواهد ماند و نتيجهٔ خوب در اثر تلاش خوب به‌دست مى‌آيد و خداوند افراد شايسته و ناشايست را يکسان نمى‌نگرد. از اين‌رو، با اميدوارى و اطمينان به تلاش و حرکت مى‌پردازد. چنين خصلتي، يعنى داشتن حس اميدوارى در انسان روحيه استقامت، بردبارى و مقاومت را تقويت مى‌نمايد.
  آرامش خاطر
انسان فطرتاً در جستجوى آرامش است. اين آرامش درونى زمانى به‌وجود مى‌آيد که انسان در درونش دچار تضاد نباشد و به‌عبارتى تکليف او با خود روشن باشد. يکى از ويژگى‌هاى فرد مؤمن اين است که آرامش خاطر داشته باشد و شک و ترديد و اضطراب را از خود دور سازد. اضطراب هيجانى است که پايه و زيربناى همهٔ بيمارى‌هاى روانى است و يکى از دلايل به‌وجود آمدن آن عدم تعادل بين تمايلات درونى فرد مى‌باشد و چنين فردى در حالت ترديد و بلاتکليفى به‌سر مى‌برد. در نتيجه اين وضعيت حالت بى‌قرارى و عدم آرامش در او ايجاد مى‌گردد. مذهب تکليف تمايلات انسان و نحوهٔ اراضاء نيارهاى او را مشخص مى‌نمايد. حد و مرز آزادى و برخوردارى از لذت را انسان و نحوهٔ ارضاء نيازهاى او را مشخص مى‌نمايد. حد و مرز آزادى و برخوردارى از لذات را کاملاً تعيين مى‌کند. افراد با ايمان با توسل به اين حد و مرز شرعى وحدتى بين ابعاد گوناگون شخصيت خود ايجاد نموده، به آرامش خاطرى که لازمهٔ تأمين بهداشت روانى است نائل مى‌آيند.
  برخوردارى بيشتر از برخى لذت‌ها
ايمان مذهبى در افراد، لذات معنوى ايجاد مى‌نمايد که به مراتب قوى‌تر و ديرپاتر از لذات مادى است. مثلاً براى فرد با ايمان هيچ لذتى بالاتر از عبادت و پرستش خداوند نيست. همچنين انجام کارهاى خيرخواهانه و خداپسندانه که جنبهٔ عبادى دارد، لذت معنوى فرد را مضاعف مى‌گرداند. وقتى افراد از خود و عملکرد آنها رضايت داشته باشند، خود را دوست دارند. براى خود ارزش و احترام قائل هستند. چنين افرادى احساس خود کم‌بينى نمى‌کنند و اين خود به ظرفيت روانى و مقاومت روانى بالاترى مى‌انجامد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سفیر ایران در کنیا , عضله , طرحهای عمرانی بهداشتی , جانشین سپاه , وضعیت ترافیکی , منتشر، , محمد شاهمیری , کشتی روستایی , سرزمین پدری اوباما , شبکه های دیجیتال , همایش چتر سفید , فراخوان بین المللی , پلیس محلات , انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم , زیر ذره بین , تا مردادماه , شهرک صنعتی آبادان , ستاره دار کردن , وزارت خارجه اندونزی , مرغ تاریخ گذشته , قبوض موبایل , فرید شب‌خیز , میرزا آقا بیگ , منابع آب کشور , کمدین برتر , کارآفرینان , دفتر امنیت ملی , میدان سوسنگرد , شرکت خودرو , آسیاست , راننگی , ژالانه , تئاتر مشهد , بلاری بزرگ , انشعاب آب و فاضلاب , بی بی حیات , حرم دانیال , یلدا گرام , پروژه ترسیب کربن , پدر شهیدان ترحمی , منتخبین , روزبوشهر , ایجاد محدودیت برای عکاسان در مجلس , جنابخان , سهمیه شیروان , طنز پرداز , جایزه پنج هزار دلاری , اعتقادات , محمدحسن انتظاری , تعرفه مصرف آزاد ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگی و هنری / سینما / فیلمنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ پزشکی دورلند همراه با اطلس رنگی , بانک اطلاعاتی کتاب / کیمیای سعادت: ربع مهلکات و ربع منجیات , بانک اطلاعاتی کتاب / سردرد به زبان ساده , بانک اطلاعاتی کتاب / رباعیات خیام = Robaiyyat of khayyam , بانک اطلاعاتی کتاب / حی علی خیر العمل , بانک اطلاعاتی کتاب / منتخب آثار مینو امامی (1385 - 1375) , بانک اطلاعاتی کتاب / موسوعه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب: کتاب دینی، علمی، فنی، تاریخی، ادبی، اخلاقی، مبتکر فی موضوعه، فرید فی بابه، یبحث فیه عن حدیث الغدیر کتابا و سن , بانک اطلاعاتی کتاب / دنیای ریاضی سال چهارم ابتدایی , بانک اطلاعاتی کتاب / بروس لی: از تولد تا مرگ , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / برخی دیگر از رویدادهای ۲ اوت , بانک اطلاعاتی کتاب / مکتب جودو , خانه و خانواده / آشپزی / دسرها / شیرموز شکلاتی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش مهارت رایانه‌کار (درجه 2) (اپراتور کامپیوتر) , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / خوشنویس / حسین‌بن محمدتقی , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / مولانا وصلی وصلی خوانساری , خانه و خانواده / آشپزی / املتها / املت اسفناج (نرگسی) , بانک اطلاعاتی کتاب / پرستاری کودکان مارلو , بانک اطلاعاتی کتاب / فرانکلین در صحنه , بانک اطلاعاتی گردشگری / مقبره بداق‌السلطان ، مهاباد ,

برخی منابع مهم خبری
beytoote.com بیتوته , omidnameh.com امیدنامه , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , payamenaft.com پیام نفت , faryadgar.com فریادگر , khanevarzesh.com خانه‌ ورزش , hooshnews.com هوش نیوز , shahr.ir شهر , taraznews.com تراز نیوز , https: سخت افزار مگ , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , ikcopress.com ایران خودرو , parstourism.ir پارس توریسم , weblogina.com وبلاگینا , funpatogh.com فان پاتوق , mihanemrooz.ir میهن امروز , rasaneh.org رسانه , basirat.ir بصیرت , favanews.com فاوا , sharghdaily.ir روزنامه شرق , vista.ir اخبار , niksalehi.com نیک صالحی , goftarnews.ir گفتار نیوز , vista.ir اخبار روز , tejaratnews.com تجارت نیوز , iranbalkan.net ایربا , borhan.ir برهان , teyf.ir طیف , avapress.com صدای افغان , bashgah.net باشگاه اندیشه ,وبگردی
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد. - مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد به این تیزرتبلیغاتی (عطر میثم) راهی بیمارستان شده بود
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها