شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019

مویان‌ها


هر ماده‌اى که به همراه علف‌کش براى افزايش تأثير آن و يا استفاده از آن به‌کار رود، يک مادهٔ افزايشى به‌شمار مى‌رود.
مواد افزايشى براساس فرمول شيميائى آنها تقسيم‌بندى نمى‌شوند بلکه آنها را براساس کاربرد طبقه‌بندى مى‌کنند. اگرچه خصوصيات شيميائى آنها، تعيين‌کنندهٔ مناسبت استفادهٔ آنها مى‌باشند. مويان‌ها معرف‌هاى ضدّ کف، معرف‌هاى متعادل‌کننده (Compatibiliyt agents)، روغن‌هاى گياهي، غليظ‌کننده‌هاى روغن‌هاى گياهى (Crop oils concentrates) و عوامل جلوگيرى‌کننده از فرار (Drift) از جملهٔ اين مواد هستند.
   عوامل ضدّ کف
اين مواد موجب کاهش تشکيل کف در سمپاش شده و از اختلال در کار پمپ و نازل‌هاى سمپاش جلوگيرى مى‌کنند.
   عوامل متعادل‌کننده
با استفاده از عوامل متعادل‌کننده، علف‌کش‌ها هنگامى که در مخزن سمپاش با ديگر آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌هاى ديگر يا کودهاى محلول مخلوط مى‌شوند، سوسپانسيونه مى‌گردند. اغلب هنگامى که محلول حمل‌کنندهٔ يک کود مايع است، از آنها استفاده مى‌شود.
   روغن‌هاى گياهى و روغن گياهى غليظ
اين مواد روغن‌هاى سبک غير سمى (براى گياهان) هستند که داراى مويان نيز مى‌باشند. مويان‌ها آنها را قادر مى‌سازند که به‌صورت مخلوط يا امولسيونه در آب درآيند. روغن‌هاى گياهى براى افزايش تأثير علف‌کش‌ها بر روى شاخ و برگ گياهان به بعضى علف‌کش‌ها افزوده مى‌شود. براى مثال علف‌کش‌هائى همچون آترازين و بنتازون پس از سبز شدن گياه چنانچه همراه با روغن‌هاى گياهى يا مويان‌ها استفاده شوند کنترل مداوم‌تر و بهترى بر روى علف‌هاى هرز خواهند داشت.
روغن‌هاى گياهى داراى يک تا ده درصد مويان هستند و به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر محلول سم تقريباً ۱۰ ليتر روغن گياهى در هر هکتار استفاده مى‌شود. روغن‌هاى گياهى غليظ داراى ۱۷ تا ۲۰ درصد مويان بوده و تقريباً به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر، ۵/۲ ليتر در هر هکتار از آن مصرف مى‌شود. با توجه به حجم کمتر موردنياز از مواد افزايشي، روغن‌هاى گياهى غليظ اثرات بهترى داشته و جايگزين روغن‌هاى گياهى معمولى شده‌اند.
   عوامل کنترل‌کنندهٔ شناوري
با استفاده از اين عوامل و از پخش شدن ذرات ريز علف‌کش به هنگام پاچيدن و ايجاد خسارت بر روى گياهان زراعى جلوگيرى مى‌شود.
انتخاب مواد افزاينده بايستى مطابق با دستورات برچسب علف‌کش از ميان آنهائى که تأثير آنها بر روى علف‌کش به اثبات رسيده است، صورت گيرد.
  مويان‌ها
مويان‌هاى موادى هستند که باعث افزايش امولسيون‌کنندگي، مرطوب‌کنندگي، پخش شدن يا ديگر خصوصيات مايعات بر روى سطح مى‌شوند. سه نوع عمدهٔ اين مواد، امولسيون‌کننده‌ها، عوامل مرطوب‌کننده (Wetting agents) و چسبنده‌ها (Stickers) مى‌باشند.
مويان‌ها به چهار گروه تقسيم مى‌شوند: آنيونيک، کاتيونيک، غيرآنيونيک و آمفوتيک. انواع آنيونيک و کاتيونيک در آب داراى بار الکتريکى هستند (به ترتيب منفى و مثبت) مويان‌هاى غيرآنيونيک فاقد بار الکتريکى هستند. مواد پوشانندهٔ آمفوتريک براساس محلول، بارهاى متفاوتى دارند.
مويان‌هاى غيرآنيونيک معمولاً همراه با سم به مخزن سمپاش اضافه مى‌شوند. آنها عوامل پخش‌کنندهٔ خوبى هستند، در آب سرد پايدار بوده و سميت کمى براى گياهان و جانوران دارند. اغلب مويان‌هاى آنيونيک را با غيرآنيونيک‌ها مخلوط مى‌کنند تا خصوصيات امولسيون و خيس‌کنندگى فرمولاسيون علف‌کش را افزايش دهند.
صرف کاهش، کشش سطحى آب يا افزايش قابليت خيس‌کنندگى يک محلول توسط يک فرآورده خصوصيات قابل استفاده بودن ماده به‌عنوان مويان فراهم نمى‌شود. در بعضى مواقع از صابون يا مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نيز استفاده شده است اما نتيجهٔ رضايت‌بخش نبوده است. صابون‌ها با آب سخت ترکيب شده و در مخزن سمپاش رسوب مى‌کنند. مويان‌هاى مورد استفاده در کشاورزى در هيچ نوع آبى تشکيل رسوب نمى‌دهند. علاوه بر اين بسيارى از صابون‌ها و مواد پاک‌کننده‌ کف زيادى در مخزن سمپاش توليد مى‌کنند. مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نسبتاً درصد کمى خصوصيات مويانى دارند (۱۰ تا ۲۰ درصد)، حال آنکه مويان‌هاى کشاورزى ۵۰ تا ۹۰ درصد مادهٔ مؤثر دارند. همچنين ممکن است محتويات مواد پاک‌کننده براى سمپاشى در کشاورزى مورد تصويب آژانس حفظ محيط‌زيست (Environmental Protection Agency - EPA) قرار نگيرد.
   امولسيون‌کننده‌ها
امولسيون‌کننده‌ها موادى هستند که باعث افزايش سوسپانسيونه شدن يک مايع در مايعى ديگر مى‌شوند. اکثراً از آنها براى پخش روغن در آب استفاده مى‌شود. امولسيون‌کننده‌ها مواد فعال سطحى هستند که با قرار گرفتن بين سطوح روغن و آب، آنها را به‌هم مى‌چسبانند (شکل ‌الف- آب و روغن بدون امولسيون‌کننده و ب- امولسيون‌کننده‌ها به ذرات روغن و آب مى‌چسبند و به اين ترتيب قطرات روغن در آب به‌صورت سوسپانسيون درمى‌آيند). در نتيجهٔ اين عمل، از پيوند قطرات ريز روغن به‌هم که توليد قطرات درشت مى‌شود جلوگيرى به‌عمل مى‌آورند و مانع از جدا شدن سريع روغن از حمل‌کنندهٔ آبى مى‌شوند. امولسيون‌کننده‌ها، بخشى از فرمولاسيون‌ ترکيبات قابل امولسيون هستند.
   خيس‌کننده‌ها
خيس‌کننده‌ها کشش داخلى بين سطوحى که يکديگر را دفع مى‌کنند، کاهش مى‌دهند. مثلاً افزايش يک خيس‌کننده به يک محلول سم آبدار يا سوسپانسيونه آن را قادر خواهد ساخت تا بتواند ضمن پخش شدن تماس بهترى با سطوح جامد، همچون کوتيکول مومى گياهان داشته باشد. خيس‌کننده‌ها را اغلب به ميزان يک دوم تا يک چهارم درصد کل سمپاشى به مخزن سمپاش اضافه مى‌کنند.
   چسبنده‌ها (Stichers)
چسبنده‌ها، مواد افزايشى هستند که باعث چسبيدن علف‌کش به شاخ و برگ گياهان مى‌شود. آنها، روان شدن سم را در مدت استفاده و آبشوئى سم به‌وسيلهٔ باران را کاهش مى‌دهند. بسيارى از چسبنده‌ها را با مويان‌ها مخلوط مى‌کنند تا ضمن افزايش سطح پوشش سم، چسبندگى بهترى براى آن نيز فراهم شود. اين ترکيبات را اغلب چسبنده‌هاى پخش‌کننده (Speader - Stichers) مى‌نامند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مهندسی هسته ای , دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای , سیگنال‌های رادیویی , تبعه تاجیک , اساسنامه کمیته ملی المپیک , سفبدپوش , توصیه پزشکان , واردات عجیب , علی زندی فر , دبیر فدراسیون پیوند اعضا و بیماریهای خاص ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آخرین وصیت حضرت علی (ع) , بهداشت و درمان , علوم پزشکی , علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / بررسی فراوانی موارد هیپوکروم میکروسیتر با علت نامشخص در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید تهران در ۱۳۸۳ , بانک اطلاعاتی کتاب / Figurative senses in translation from theory to practice , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: بر اساس نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان پروین اعتصامی , خانه و خانواده , خانه‌داری , نظافت / میز درخشان , بانک اطلاعاتی کتاب / آزمایشگاه شیمی آلی 2 (رشته شیمی) , بانک اطلاعاتی کتاب / کلیات مفاتیح‌الجنان: با علامت وقف , بانک اطلاعاتی کتاب / زندگی با قرآن , سیاسی , ایران , انقلاب اسلامی / برقی از ملکوت ,

برخی منابع مهم خبری
caffecinema.com کافه سینما , kojaro.com کجارو , fardanews.com فردا نیوز , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , ilna.ir ایلنا , armanshargh.ir آرمان شرق , karyab.net کاریاب , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , qudsonline.ir روزنامه قدس , tabnak.ir تابناک ,وبگردی
زیر و روی "اصلاح ساختاری"
زیر و روی "اصلاح ساختاری" - احتمال بعدی این است که شاید هدف این است که نظام ریاست جمهوری کنار برود و مجددا جایگاه نخست وزیری احیا شود. در این حالت نخست وزیر هم به طبع توسط مجلس انتخاب می‌شود و شک نکنید حتی اگر الان با توجه به ترکیب مجلس دهم قرار بود نخست وزیر انتخاب شود، فردی مانند سعید جلیلی انتخاب می‌شد.
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم !
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم ! - همزمان با رونمایی از پوستر و تیزر جدیدترین برنامه احسان علیخانی، روز و ساعت پخش اولین قسمت از «عصرجدید» اعلام شد.
کلیپ عجیب شهرداری بندرعباس از رفع مناطق آبگیر !
کلیپ عجیب شهرداری بندرعباس از رفع مناطق آبگیر ! - تیم رسانه ای شهرداری بندرعباس کلیپی عجیب و غریب از رفع مناطق سیلاب زده این شهر با حضور شخص شهردار منتشر کرده است...!
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان !
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان ! - ارتفاعات تهران از جمله لواسانات یکی از این مناطق است که به گفته امام جمعه این شهر به شکل جدی و گسترده‌ای با این مشکل دست به گریبان است و ظاهراً کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محلی برای دور زدن قانون از سوی برخی افراد شده است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران - حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس توییتی را منتشر ساخت که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. وی مدعی شده که در فهرست کشورهایی که در حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار با بیشترین مشکلات مواجه شدند ایران با وجود فشارها و تحریم اقتصادی، عملکرد بهتری از کشورهایی چون ترکیه، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی و سوئد داشته است.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید !
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید ! - ژاپنی صحبت کردن جواد خیابانی