دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018

مویان‌ها


هر ماده‌اى که به همراه علف‌کش براى افزايش تأثير آن و يا استفاده از آن به‌کار رود، يک مادهٔ افزايشى به‌شمار مى‌رود.
مواد افزايشى براساس فرمول شيميائى آنها تقسيم‌بندى نمى‌شوند بلکه آنها را براساس کاربرد طبقه‌بندى مى‌کنند. اگرچه خصوصيات شيميائى آنها، تعيين‌کنندهٔ مناسبت استفادهٔ آنها مى‌باشند. مويان‌ها معرف‌هاى ضدّ کف، معرف‌هاى متعادل‌کننده (Compatibiliyt agents)، روغن‌هاى گياهي، غليظ‌کننده‌هاى روغن‌هاى گياهى (Crop oils concentrates) و عوامل جلوگيرى‌کننده از فرار (Drift) از جملهٔ اين مواد هستند.
   عوامل ضدّ کف
اين مواد موجب کاهش تشکيل کف در سمپاش شده و از اختلال در کار پمپ و نازل‌هاى سمپاش جلوگيرى مى‌کنند.
   عوامل متعادل‌کننده
با استفاده از عوامل متعادل‌کننده، علف‌کش‌ها هنگامى که در مخزن سمپاش با ديگر آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌هاى ديگر يا کودهاى محلول مخلوط مى‌شوند، سوسپانسيونه مى‌گردند. اغلب هنگامى که محلول حمل‌کنندهٔ يک کود مايع است، از آنها استفاده مى‌شود.
   روغن‌هاى گياهى و روغن گياهى غليظ
اين مواد روغن‌هاى سبک غير سمى (براى گياهان) هستند که داراى مويان نيز مى‌باشند. مويان‌ها آنها را قادر مى‌سازند که به‌صورت مخلوط يا امولسيونه در آب درآيند. روغن‌هاى گياهى براى افزايش تأثير علف‌کش‌ها بر روى شاخ و برگ گياهان به بعضى علف‌کش‌ها افزوده مى‌شود. براى مثال علف‌کش‌هائى همچون آترازين و بنتازون پس از سبز شدن گياه چنانچه همراه با روغن‌هاى گياهى يا مويان‌ها استفاده شوند کنترل مداوم‌تر و بهترى بر روى علف‌هاى هرز خواهند داشت.
روغن‌هاى گياهى داراى يک تا ده درصد مويان هستند و به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر محلول سم تقريباً ۱۰ ليتر روغن گياهى در هر هکتار استفاده مى‌شود. روغن‌هاى گياهى غليظ داراى ۱۷ تا ۲۰ درصد مويان بوده و تقريباً به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر، ۵/۲ ليتر در هر هکتار از آن مصرف مى‌شود. با توجه به حجم کمتر موردنياز از مواد افزايشي، روغن‌هاى گياهى غليظ اثرات بهترى داشته و جايگزين روغن‌هاى گياهى معمولى شده‌اند.
   عوامل کنترل‌کنندهٔ شناوري
با استفاده از اين عوامل و از پخش شدن ذرات ريز علف‌کش به هنگام پاچيدن و ايجاد خسارت بر روى گياهان زراعى جلوگيرى مى‌شود.
انتخاب مواد افزاينده بايستى مطابق با دستورات برچسب علف‌کش از ميان آنهائى که تأثير آنها بر روى علف‌کش به اثبات رسيده است، صورت گيرد.
  مويان‌ها
مويان‌هاى موادى هستند که باعث افزايش امولسيون‌کنندگي، مرطوب‌کنندگي، پخش شدن يا ديگر خصوصيات مايعات بر روى سطح مى‌شوند. سه نوع عمدهٔ اين مواد، امولسيون‌کننده‌ها، عوامل مرطوب‌کننده (Wetting agents) و چسبنده‌ها (Stickers) مى‌باشند.
مويان‌ها به چهار گروه تقسيم مى‌شوند: آنيونيک، کاتيونيک، غيرآنيونيک و آمفوتيک. انواع آنيونيک و کاتيونيک در آب داراى بار الکتريکى هستند (به ترتيب منفى و مثبت) مويان‌هاى غيرآنيونيک فاقد بار الکتريکى هستند. مواد پوشانندهٔ آمفوتريک براساس محلول، بارهاى متفاوتى دارند.
مويان‌هاى غيرآنيونيک معمولاً همراه با سم به مخزن سمپاش اضافه مى‌شوند. آنها عوامل پخش‌کنندهٔ خوبى هستند، در آب سرد پايدار بوده و سميت کمى براى گياهان و جانوران دارند. اغلب مويان‌هاى آنيونيک را با غيرآنيونيک‌ها مخلوط مى‌کنند تا خصوصيات امولسيون و خيس‌کنندگى فرمولاسيون علف‌کش را افزايش دهند.
صرف کاهش، کشش سطحى آب يا افزايش قابليت خيس‌کنندگى يک محلول توسط يک فرآورده خصوصيات قابل استفاده بودن ماده به‌عنوان مويان فراهم نمى‌شود. در بعضى مواقع از صابون يا مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نيز استفاده شده است اما نتيجهٔ رضايت‌بخش نبوده است. صابون‌ها با آب سخت ترکيب شده و در مخزن سمپاش رسوب مى‌کنند. مويان‌هاى مورد استفاده در کشاورزى در هيچ نوع آبى تشکيل رسوب نمى‌دهند. علاوه بر اين بسيارى از صابون‌ها و مواد پاک‌کننده‌ کف زيادى در مخزن سمپاش توليد مى‌کنند. مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نسبتاً درصد کمى خصوصيات مويانى دارند (۱۰ تا ۲۰ درصد)، حال آنکه مويان‌هاى کشاورزى ۵۰ تا ۹۰ درصد مادهٔ مؤثر دارند. همچنين ممکن است محتويات مواد پاک‌کننده براى سمپاشى در کشاورزى مورد تصويب آژانس حفظ محيط‌زيست (Environmental Protection Agency - EPA) قرار نگيرد.
   امولسيون‌کننده‌ها
امولسيون‌کننده‌ها موادى هستند که باعث افزايش سوسپانسيونه شدن يک مايع در مايعى ديگر مى‌شوند. اکثراً از آنها براى پخش روغن در آب استفاده مى‌شود. امولسيون‌کننده‌ها مواد فعال سطحى هستند که با قرار گرفتن بين سطوح روغن و آب، آنها را به‌هم مى‌چسبانند (شکل ‌الف- آب و روغن بدون امولسيون‌کننده و ب- امولسيون‌کننده‌ها به ذرات روغن و آب مى‌چسبند و به اين ترتيب قطرات روغن در آب به‌صورت سوسپانسيون درمى‌آيند). در نتيجهٔ اين عمل، از پيوند قطرات ريز روغن به‌هم که توليد قطرات درشت مى‌شود جلوگيرى به‌عمل مى‌آورند و مانع از جدا شدن سريع روغن از حمل‌کنندهٔ آبى مى‌شوند. امولسيون‌کننده‌ها، بخشى از فرمولاسيون‌ ترکيبات قابل امولسيون هستند.
   خيس‌کننده‌ها
خيس‌کننده‌ها کشش داخلى بين سطوحى که يکديگر را دفع مى‌کنند، کاهش مى‌دهند. مثلاً افزايش يک خيس‌کننده به يک محلول سم آبدار يا سوسپانسيونه آن را قادر خواهد ساخت تا بتواند ضمن پخش شدن تماس بهترى با سطوح جامد، همچون کوتيکول مومى گياهان داشته باشد. خيس‌کننده‌ها را اغلب به ميزان يک دوم تا يک چهارم درصد کل سمپاشى به مخزن سمپاش اضافه مى‌کنند.
   چسبنده‌ها (Stichers)
چسبنده‌ها، مواد افزايشى هستند که باعث چسبيدن علف‌کش به شاخ و برگ گياهان مى‌شود. آنها، روان شدن سم را در مدت استفاده و آبشوئى سم به‌وسيلهٔ باران را کاهش مى‌دهند. بسيارى از چسبنده‌ها را با مويان‌ها مخلوط مى‌کنند تا ضمن افزايش سطح پوشش سم، چسبندگى بهترى براى آن نيز فراهم شود. اين ترکيبات را اغلب چسبنده‌هاى پخش‌کننده (Speader - Stichers) مى‌نامند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
امیر اخلاقی , حضور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن در دمای زیر صفر , محمدعلی فاموری , هزینه گاز اوکراین , جواز , میرداماد , پرترافیک‌ترین , دانشگاه علامه طباطبایی , فرمانده مرزبانی کشور , روابط دو جانبه ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / طراحان آموزش مفاهیم عربی پیش‌دانشگاهی , اجتماعی , خانه و خانواده , خانواده / خانواده همیشگی , بانک اطلاعاتی کتاب / اندیشه سیاسی سیدجمال‌الدین اسدآبادی , ورزشی , دیگر ورزشها , بسکتبال / سه گام تا شهر قازان , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش علوم , بانک اطلاعاتی کتاب / آرزوهای بزرگ کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / شنبه‌های راه‌راه و ثانیه‌های سربی , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌آزمون (4) پیش‌دانشگاهی (عمومی) , سیاسی , علوم سیاسی , مباحث عمومی روابط بین‌الملل ـ جنگ / واژه‌شناسی تسلیحات نظامی , بانک اطلاعاتی کتاب / Intermediate comprehension passages ,

برخی منابع مهم خبری
mashreghnews.ir مشرق نیوز , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , iran-newspaper.com روزنامه ایران , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , cinemapress.ir سینما پرس , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , vista.ir وبگردی , siasatrooz.ir سیاست روز , cup.ir کاپ , faradeed.ir فرادید ,وبگردی
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.