سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018

مویان‌ها


هر ماده‌اى که به همراه علف‌کش براى افزايش تأثير آن و يا استفاده از آن به‌کار رود، يک مادهٔ افزايشى به‌شمار مى‌رود.
مواد افزايشى براساس فرمول شيميائى آنها تقسيم‌بندى نمى‌شوند بلکه آنها را براساس کاربرد طبقه‌بندى مى‌کنند. اگرچه خصوصيات شيميائى آنها، تعيين‌کنندهٔ مناسبت استفادهٔ آنها مى‌باشند. مويان‌ها معرف‌هاى ضدّ کف، معرف‌هاى متعادل‌کننده (Compatibiliyt agents)، روغن‌هاى گياهي، غليظ‌کننده‌هاى روغن‌هاى گياهى (Crop oils concentrates) و عوامل جلوگيرى‌کننده از فرار (Drift) از جملهٔ اين مواد هستند.
   عوامل ضدّ کف
اين مواد موجب کاهش تشکيل کف در سمپاش شده و از اختلال در کار پمپ و نازل‌هاى سمپاش جلوگيرى مى‌کنند.
   عوامل متعادل‌کننده
با استفاده از عوامل متعادل‌کننده، علف‌کش‌ها هنگامى که در مخزن سمپاش با ديگر آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌هاى ديگر يا کودهاى محلول مخلوط مى‌شوند، سوسپانسيونه مى‌گردند. اغلب هنگامى که محلول حمل‌کنندهٔ يک کود مايع است، از آنها استفاده مى‌شود.
   روغن‌هاى گياهى و روغن گياهى غليظ
اين مواد روغن‌هاى سبک غير سمى (براى گياهان) هستند که داراى مويان نيز مى‌باشند. مويان‌ها آنها را قادر مى‌سازند که به‌صورت مخلوط يا امولسيونه در آب درآيند. روغن‌هاى گياهى براى افزايش تأثير علف‌کش‌ها بر روى شاخ و برگ گياهان به بعضى علف‌کش‌ها افزوده مى‌شود. براى مثال علف‌کش‌هائى همچون آترازين و بنتازون پس از سبز شدن گياه چنانچه همراه با روغن‌هاى گياهى يا مويان‌ها استفاده شوند کنترل مداوم‌تر و بهترى بر روى علف‌هاى هرز خواهند داشت.
روغن‌هاى گياهى داراى يک تا ده درصد مويان هستند و به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر محلول سم تقريباً ۱۰ ليتر روغن گياهى در هر هکتار استفاده مى‌شود. روغن‌هاى گياهى غليظ داراى ۱۷ تا ۲۰ درصد مويان بوده و تقريباً به‌ازاء هر ۱۹۰ تا ۲۳۰ ليتر، ۵/۲ ليتر در هر هکتار از آن مصرف مى‌شود. با توجه به حجم کمتر موردنياز از مواد افزايشي، روغن‌هاى گياهى غليظ اثرات بهترى داشته و جايگزين روغن‌هاى گياهى معمولى شده‌اند.
   عوامل کنترل‌کنندهٔ شناوري
با استفاده از اين عوامل و از پخش شدن ذرات ريز علف‌کش به هنگام پاچيدن و ايجاد خسارت بر روى گياهان زراعى جلوگيرى مى‌شود.
انتخاب مواد افزاينده بايستى مطابق با دستورات برچسب علف‌کش از ميان آنهائى که تأثير آنها بر روى علف‌کش به اثبات رسيده است، صورت گيرد.
  مويان‌ها
مويان‌هاى موادى هستند که باعث افزايش امولسيون‌کنندگي، مرطوب‌کنندگي، پخش شدن يا ديگر خصوصيات مايعات بر روى سطح مى‌شوند. سه نوع عمدهٔ اين مواد، امولسيون‌کننده‌ها، عوامل مرطوب‌کننده (Wetting agents) و چسبنده‌ها (Stickers) مى‌باشند.
مويان‌ها به چهار گروه تقسيم مى‌شوند: آنيونيک، کاتيونيک، غيرآنيونيک و آمفوتيک. انواع آنيونيک و کاتيونيک در آب داراى بار الکتريکى هستند (به ترتيب منفى و مثبت) مويان‌هاى غيرآنيونيک فاقد بار الکتريکى هستند. مواد پوشانندهٔ آمفوتريک براساس محلول، بارهاى متفاوتى دارند.
مويان‌هاى غيرآنيونيک معمولاً همراه با سم به مخزن سمپاش اضافه مى‌شوند. آنها عوامل پخش‌کنندهٔ خوبى هستند، در آب سرد پايدار بوده و سميت کمى براى گياهان و جانوران دارند. اغلب مويان‌هاى آنيونيک را با غيرآنيونيک‌ها مخلوط مى‌کنند تا خصوصيات امولسيون و خيس‌کنندگى فرمولاسيون علف‌کش را افزايش دهند.
صرف کاهش، کشش سطحى آب يا افزايش قابليت خيس‌کنندگى يک محلول توسط يک فرآورده خصوصيات قابل استفاده بودن ماده به‌عنوان مويان فراهم نمى‌شود. در بعضى مواقع از صابون يا مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نيز استفاده شده است اما نتيجهٔ رضايت‌بخش نبوده است. صابون‌ها با آب سخت ترکيب شده و در مخزن سمپاش رسوب مى‌کنند. مويان‌هاى مورد استفاده در کشاورزى در هيچ نوع آبى تشکيل رسوب نمى‌دهند. علاوه بر اين بسيارى از صابون‌ها و مواد پاک‌کننده‌ کف زيادى در مخزن سمپاش توليد مى‌کنند. مواد پاک‌کنندهٔ خانگى نسبتاً درصد کمى خصوصيات مويانى دارند (۱۰ تا ۲۰ درصد)، حال آنکه مويان‌هاى کشاورزى ۵۰ تا ۹۰ درصد مادهٔ مؤثر دارند. همچنين ممکن است محتويات مواد پاک‌کننده براى سمپاشى در کشاورزى مورد تصويب آژانس حفظ محيط‌زيست (Environmental Protection Agency - EPA) قرار نگيرد.
   امولسيون‌کننده‌ها
امولسيون‌کننده‌ها موادى هستند که باعث افزايش سوسپانسيونه شدن يک مايع در مايعى ديگر مى‌شوند. اکثراً از آنها براى پخش روغن در آب استفاده مى‌شود. امولسيون‌کننده‌ها مواد فعال سطحى هستند که با قرار گرفتن بين سطوح روغن و آب، آنها را به‌هم مى‌چسبانند (شکل ‌الف- آب و روغن بدون امولسيون‌کننده و ب- امولسيون‌کننده‌ها به ذرات روغن و آب مى‌چسبند و به اين ترتيب قطرات روغن در آب به‌صورت سوسپانسيون درمى‌آيند). در نتيجهٔ اين عمل، از پيوند قطرات ريز روغن به‌هم که توليد قطرات درشت مى‌شود جلوگيرى به‌عمل مى‌آورند و مانع از جدا شدن سريع روغن از حمل‌کنندهٔ آبى مى‌شوند. امولسيون‌کننده‌ها، بخشى از فرمولاسيون‌ ترکيبات قابل امولسيون هستند.
   خيس‌کننده‌ها
خيس‌کننده‌ها کشش داخلى بين سطوحى که يکديگر را دفع مى‌کنند، کاهش مى‌دهند. مثلاً افزايش يک خيس‌کننده به يک محلول سم آبدار يا سوسپانسيونه آن را قادر خواهد ساخت تا بتواند ضمن پخش شدن تماس بهترى با سطوح جامد، همچون کوتيکول مومى گياهان داشته باشد. خيس‌کننده‌ها را اغلب به ميزان يک دوم تا يک چهارم درصد کل سمپاشى به مخزن سمپاش اضافه مى‌کنند.
   چسبنده‌ها (Stichers)
چسبنده‌ها، مواد افزايشى هستند که باعث چسبيدن علف‌کش به شاخ و برگ گياهان مى‌شود. آنها، روان شدن سم را در مدت استفاده و آبشوئى سم به‌وسيلهٔ باران را کاهش مى‌دهند. بسيارى از چسبنده‌ها را با مويان‌ها مخلوط مى‌کنند تا ضمن افزايش سطح پوشش سم، چسبندگى بهترى براى آن نيز فراهم شود. اين ترکيبات را اغلب چسبنده‌هاى پخش‌کننده (Speader - Stichers) مى‌نامند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
علی سالمین احمد , نزاع در عروسی , حرکات بامزه , کک , اعلام خسارت , دکوراسیون خانه , انوشیروان ارجمند , مارگون , سخنرانی , دعوت داووداغلو ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کلید طلایی ارتباطات , دین و اندیشه , دین و مذهب , تاریخ اسلام / داستان حنین , بانک اطلاعاتی فیلم / مدرسهٔ راک - SCHOOL OF ROCK , بانک اطلاعاتی کتاب / هم قصه، هم پند: مجموعه 3 جلدی 101 حکایت اخلاقی , فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , نقد ادبی / باید ها و نباید ها در نقد ادبی , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , مدیریت / اصول مدیریت دولتی , بانک اطلاعاتی کتاب / نسیم بهشت: ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال , بانک اطلاعاتی کتاب / انگل‌شناسی عملی: مرفولوژی مراحل تشخیص انگل‌های مهم انسانی , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای نرم‌افزارهای سازمانی آزاد / متن باز (نرم‌افزارهای کاربردی): طرح تدوین طرح جامع ... , اجتماعی , مشکلات و رفاه اجتماعی , روابط اجتماعی / حلقه گمشده آموزش‌های پیش از ازدواج ,

برخی منابع مهم خبری
shabakeh-mag.com مجله شبکه , snn.ir دانشجو , isna.ir ایسنا , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , https: نکست هالیدی , zoomit.ir زومیت , rokna.ir رکنا , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , cinemapress.ir سینما پرس , tebyan.net تبیان ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».