دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019

سبک هرم وارونه


در ارائه اخبار روش‌هاى گوناگونى به‌کار گرفته شده است که برخى رانده و مهجور شده‌‌اند و برخى ديگر همچنان در ارائه آگاهى‌ها مورد بهره‌گيرى قرار مى‌گيرند. امروزه کارآمدترين و رايج‌ترين سبک ارائه و تنظيم خبر، سبک هرم وارونه، نام گرفته که مورد توجه و استفاده اکثر رسانه‌هاى خبرى در ارائه اخبار است. در سبک هرم واونه، چکيده 'مهم‌ترين مطلب' رويداد، در ابتداى خبر و کم‌ارزش‌ترين مطلب در انتهاى قرار مى‌گيرد و هر قسمت با توجه به ميزان اهميت آنها از بالا به پائين تنظيم مى‌شود.
سبک هرم وارونه يکى از کاراترين روش انتقال اطلاعات است. بايد دانست که اکثر خوانندگان (مخاطبان) روزنامه، حدود نيم تا يک‌ساعت از وقت خود را بيشتر صرف خواندن روزنامه نمى‌کنند. خواننده معمولاً خواندن خبر را با تيتر شروع مى‌کنند، اگر آن خبر را مرتبط به کار و زندگى خود دانست، به خواندن بقيه خبر ادامه مى‌دهد.
تحقيقات موجود نشان مى‌دهد که تعداد خوانندگان خبر با تعداد پاراگراف‌ها رابطه معکوس دارد. يعنى هرچه خبر طولانى‌تر باشد، تعداد خوانندگان کمتر است. اکثر خوانندگان روزنامه، تيتر خبر را مى‌خوانند ولى تعداد خوانندگان با افزايش تعداد پاراگراف‌ها کمتر مى‌شود. بديهى است، اين رابطه به کيفيت رويداد و نحوه گزارش خبر بستگى دارد.
  مزاياى سبک هرم وارونه
تنظيم خبر به سبک هرم وارونه که رايج‌ترين روش تنظيم خبر در رسانه‌هاى خبرى است، داراى مزايائى است که اين سبک را نسبت به ساير روش‌‌ها در ارائه خبر رايج‌تر و مطلوب‌تر ساخته است.
۱. در ليد، چکيده مهم‌ترين مطلب ارائه مى‌شود.
۲. از نظر خواننده (مخاطب)، زمان کمترى براى دريافت مهم‌ترين مطلب لازم است.
۳. خواننده (مخاطب) را خسته نمى‌کند.
۴. حس کنجکاوى خواننده را از جنبه نياز خبرى به‌سرعت ارضاء مى‌کند.
۵. متن خبر بر پايه ارزش مطالب تنظيم مى‌شود.
۶. خواننده (مخاطب)، را به خواندن خبر ترغيب مى‌کنند.
۷. از لحاظ تصحيح، تيترنويسى و ماکت‌بندى (صفحه‌آرائي) کار را ساده مى‌کند.
  کاستى‌هاى سبک هرم‌وارونه
در قبال مزاياى سبک هرم وارونه در ارائه اخبار، کاستى‌هائى نيز به چشم مى‌خورد که البته در مقايسه با نکات مثبت آن چندان مهم تلقى نمى‌شود اين کاستى‌ها عبارتند از:
۱. در بسيارى از موارد، از آنجا که در ليد، چکيده مطلب بيان مى‌شود و اطلاعات مهم جديدى دوباره به خواننده عرضه نخواهد شد، احتمال دارد خواننده را از خواندن بقيه خبر باز دارد.
۲. در بعضى موارد، خصوصاً در مورد خبرهاى طولاني، آنچه در ليد گفته مى‌شود، دوباره در متن خبر هم تکرار مى‌شود.
۳. اعمال نظر خبرنگار در برجسته کردن مطالب بيشتر از سيار سبک‌ها است.
۴. در مواردى ممکن است به‌علت خلاصه شدن مطلب يا حذف مطالبى توسط سردبير، برخى از اطلاعات از متن خبر حذف شود.
  موارد استفاده از سبک هرم وارونه
امروز سبک هرم وارونه به‌صورت رايج ترين روش در تنظيم و ارائه خبر در رسانه‌هاى خبرى در آمده است. اکثر مطالب خبرى روز مانند مصاحبه‌هاى خبري؛ سخنرانى‌ها، خبر سمينارها، کنفرانس‌ها و... با روش هرم وارونه تنظيم مى‌شود. روش تنظيم خبر به سبک هرم وارونه اختصاص به روزنامه ندارد، نگاهى به صفحات خبرى مجله‌ها و توجه به بخش اخبار راديو و تلويزيون نشان مى‌دهد که سبک هرم وارونه تقريباً به‌عنوان روش منحصربه فرد در ارائه و تنظيم اخبار در آمده است. يکى از دلايل عمده فراگير شدن سبک هرم وارونه، سرعت در پخش و انتشار اخبار از طريق رسانه‌هاى خبرى و فرصت کوتاه مخاطبان در دريافت پيام‌هاى خبرى است.
  نمونه سبک هرم وارونه
نمونه اول:
لید تهران - خبرگزارى جمهورى اسلامي: براساس مصوبه دولت و به‌منظور افزايش سرمايه‌گذاري، تقويب و جلب مشارکت کارکنان دولت در بخش تعاون، ماهانه ۳۰۰۰ ريال از حقوق آنان کسر و به حساب تعاونى‌ها واريز مى‌شود.
پاراگراف ۲ اين مصوبه در جلسه ماهانه شوراى معاونان وزارتخانه‌ها به رياست معاون رئيس‌جمهورى ديروز مورد بررسى قرار گرفت و مقرر شد در اين زمينه بخشنامه‌اى توسط وزارت تعاون به دستگاه‌هاى دولتى صادر شود.
پاراگراف ۳ براساس اين مصوبه، با توافق کارکنان ماهانه مبلغ ۳۰۰۰ ريال از محل کمک هزينه عائله‌مندى قانون نظام هماهنگ پرداخت، کسر و به حساب اتحاديه تعاونى مصرف کارکنان دولت و شرکت‌هاى تعاونى دستگاه‌هاى مربوطه واريز مى‌شود.
پاراگراف ۴ بدين ترتيب با افزايش سرمايه و توان مالى شرکت‌هاى تعاوني، امکان سرمايه‌گذارى در فعاليت‌هاى توليدى از طريق تعاونى‌ها فراهم خواهد شد.
نمونه دوم:
ليد بانکوک (تايلند)-رويتر: يکى از سرنشينان هواپيماى خطوط هوائى بلغارستان در مسير تايلند-ويتنام با استفاده از چترنجات در آسمان ويتنام از هواپيما بيرون پريد.
به گفته مقامات خطوط هوائى بلغارستان، هنگامى که هواپيمائى ايرباس ۳۰۰ خطوط هوائى 'جي.اس.اس' در مسير بانکوک به شهر هوشى‌مينه (ويتنام) در حال پرواز بود، يکى از مسافران، خدمه هواپيما را با تهديد وادار به باز کردن يکى از مسافران، خدمه هواپيما را با تهديد وادار به باز کردن يکى از درهاى هواپيما کرد.
يک مقام خطوط هوائى بلغارستان گفت مسافر ياد شده که به‌نظر مى‌رسيد تبعه ويتنام باشد، ضمن پخش اعلاميه‌هائى خود نيز به وسيله چتر نجات بر فراز خاک ويتنام به بيرون از هواپيما پريد.
مقامات هواپيمائى بلغارى گفتند در اين حادثه به کسى آسيب نرسيده است.
  ترتيب ارائه ساير مطالب در سبک هرم وارونه
در نگارش مطالب بعد از 'ليد' در سبک هرم وارونه بايد اين نکته را در نظر داشت که چند پاراگراف بعد از ليد توضيحات بيشترى راجع به همان مطلب اصلى ليد را ارائه مى‌دهد و پس از اين توضيحات مطلب مهم بعدى مطرح مى‌شود.
فرض کنيد رويدادى مانند يک سخنرانى يا مصاحبه خبرى شامل مباحث گوناگون باشد و بخواهيم آن را به‌صورت هرم وارونه تنظيم کنيم. اين مطالب را به A،B،C،D،E نشان مى‌دهيم. فرضاً در بين اين مطالب مختلف، مهم‌ترين مطالب با توجه به ارزش‌هاى خبرى و با درنظر گرفتن مسائل ديگر، مطلب D باشد و مى‌خواهيم آن را در ليد خبر مطرح کنيم. بنابراين در مرحله اول چکيده مهم‌ترين مطالب به موضوع D را در ليد مى‌نويسيم و در پاراگراف‌‌هاى بعد توضيحات بيشتر در ارتباط با همين موضوع را که به d۱ d۲ d۳ نشان مى‌دهيم. همچنين فرض کنيد مطلب مهم بعد B باشد که با عبارت ربط‌‌دهنده به مطالب بالا مرتبط شده و توضيحات خود را نيز به‌دنبال دارد. به همين ترتيب ضمن رعايت هماهنگى بين موضوعات، مطالب ارائه شده همراه با توضيحات بيشتر (جزئيات مطلب) به‌دنبال هر قسمت مربوطه با توجه به اهميت درنظر گرفته شده نوشته مى‌شود. به دو شکل زير توجه کنيد:
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
دفاتر کاریابی , شنگ , وای فای رایگان , نمایشگاه مشهد , زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان , تاریخچه گوشی های آیفون , تضارب آرا , شهرستان بستان آباد , میدان نفتی مشترک , وقفه ها در جام جهانی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مصادر التشریع عند الامامیه و السنه , فرهنگی و هنری , نقاشی , سبکهای نقاشی / نگاهی به دیوار نگاره ها در انتظار قلم , بانک اطلاعاتی کتاب / نگاهی به آثار و احوال ملاعلی عندلیب قره‌جه‌داغی , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات تجربی: هفت کتاب در یک کتاب شامل کتابهای: ریاضی 1، ریاضی 2، ریاضی 3، ... , بانک اطلاعاتی کتاب / شلغم بزرگ , علوم انسانی , کتابداری و اطلاع‌رسانی , كتابخانه / کتابخانه ملی شوروی , بانک اطلاعاتی کتاب / رنگ‌آمیزی خبرچین , بانک اطلاعاتی کتاب / نقدی بر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 82 , فرهنگی و هنری , سینما , فلسفه و نظریات سینما / رویکردهای فلسفی سینمای ایران , بانک اطلاعاتی کتاب / سانماکی من اوله‌جه‌یم: برگزیده اشعار ترکی 'روزبه صمدی' ,

برخی منابع مهم خبری
vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , bahardaily.ir روزنامه بهار , honarnews.com هنرنیوز , armanshargh.ir آرمان شرق , seemorgh.com سیمرغ , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , farheekhtegan.ir روزنامه فرهیختگان , iranart.ir ایران آرت , alodoctor.ir الو دکتر ,وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.