دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ / Monday, 19 March, 2018

بیماری پارکینسون


  علائم بالينى
لرزش، ريجيديتي، برادى‌کينزى و اختلالات خاص در راه رفتن و وضعيت علائم پارکينسونيسم را تشکيل مى‌دهند. اين علائم با اختلالات بسيارى مى‌توانند بروز کنند. بيمارى پارکينسون (PD) نوعى پارکنيسونيسم ايديوپاتيک بدون شواهد بيشترى از درگيرى نورولوژيک است. سن شروع در بين ۴۰ و ۷۰ سالگى است و پيشرفت آرام و تدريجى دارد. لرزش در حالت استراحت (تسبيح‌گرداني؛ Pill Rolling دست‌ها) ايجاد مى‌شود. (۶-۴ هرتز) که با استرس بدتر مى‌شود. همچنين ممکن است وقتى دست‌ها را برخلاف جاذبه زمين قرار مى‌دهند 'لرزش در حال حرکت' سريع‌ترى ۹۸-۷ هرتز) ايجاد مى‌شود. لرزش محدود به يک اندام يا يک سمت بدن شيوع بيشترى دارد. يافته‌هاى ديگر شامل ريجيديتى ( 'چرخ‌دنده‌اي؛ Cogwheeling' - افزايش مقاوم به حرکات پاسيو اندام مثل چرخ‌دهنده)، برادى‌کينزى (آهستگى حرکات ارادي)، قيافه ثابت بدون احساس (صورت ماسکه) با کاهش تعداد چشمک زدن، صداى هيپوفون، ريزش آب دهان، اختلال در حرکات سريع متناوب ميکروگرافى (نوشتن ريز کلمات)، کاهش تکان خوردن دست‌ها در موقع راه رفتن، وضعيت 'خميده در موقع راه رفتن، راه رفتن تلوتلوخوران، اشکال در شروع يا ختم راه رفتن، اشکال در چرخيدن (براى چرخيدن نياز به قدم‌هاى کوتاه متعددى است) و به عقب رانده شدن (تمايل به افتادن به عقب) است. در پارکينسون پيشرفته بروز اختلال هوشي، پنومونى آسپيراسيون و زخم بستر (به‌دليل بى‌حرکتي) شايع است. قدرت عضلاني، رفلکس‌هاى عمقى تاندون و معاينه حسى طبيعى بالينى است. تشخيص بيمارى براساس شرح حال و معاينه است. تصويربردارها، EEG و مطالعات CSF با توجه به سن بيمار معمولاً طبيعى هستند.
  اتيولوژى
دژنراسيون نرون‌هاى ناحيه پارس کمپاکتاى پيگمانته جسم سياه در مغز ميانى باعث فقدان عرضه مواد دوپامينرژيک به استرياتوم مى‌شود. گرانول‌هاى انکلوزيونى ائوزينوفيليک درون نرون تجمع مى‌يابند (اجسام لوي). علل مرگ سلولى نامعلوم است ولى امکان دارد بر اثر تشکيل راديکال‌هاى آزاد و فشارهاى اکسيداتيو و شايد اکسيداسيون خود دوپامين باشد. اشکال نادرى از پارکينسونيم به‌دليل جهش‌هائى در آلفا - سينوکلئين يا پارکين است.
  تشخيص افتراقى
علائم پارکنيسونيسم در موارد زير مى‌تواند بروز کند: افسردگى (کندى در بيان کلمات و حرکات صورت)، لرزش اسانسيل (لرزش با فرکانس بالا موقع نگاه داشتن دست‌ها بر خلاف جاذبه زمين و لرزش سر که شايع است. با مصرف الکل بهبود مى‌يابد) هيدروسفالى با فشار طبيعى (راه رفتن آتاکسيک، بى‌اختيار ادراري، دمانس) بيمارى ويلسون (شروع در سن پائين، حلقه‌هاى کايزر - فليشر، مس سرمى پائين، سرولوپلاسمين پلاسمائى پائين)، بيمارى هانتينگتون (سابقه خانوادگى مثبت، کره، دمانس)، آتروفى سيستم‌هاى متعدد (پارکينسونيسم، اختلال عملکرد اتونوميک، يا علائم پيراميدال يا مخچه‌اى يا نورون حرکتى تحتاني)، ساير بيمارى‌هاى دژنراتيو عصبى (فلج سوپرانوکلئر پيشرونده، آتروفى اوليوو پونتوسريلار، دژنراسيون گانگليونى کورتکسى - قاعده‌اي، دژنراسيون استرياتونيگرال، بيمارى اجسام لوى منتشر، بيمارى کروتزفلد - جاکوب، بيمارى آلزايمر).
  درمان
قبل از شروع درمان PD رد علل ديگر پارکينسونيسم هميشه امکان‌‌پذير نيست. هدف اوليه درمان حفظ عملکرد بيمار است ( مثل کاهش لرزش ناتوان‌کننده). خلاصه‌اى از داروهائى که غالباً براى PD استفاده مى‌شوند. در جدول (- داروهاى بيمارى پارکينسون -) فهرست شده است. الگوريتم رويکرد درمانى در شکل (- الگوريتم درمان مبتلايان به بيمارى پارکينسون -) نشان داده شده است. در علائم خفيف آمانتادين مفيد است که با افزايش آزادسازى دوپامين اندوژن عمل مى‌کند. لرزش به داروهاى آنتى‌کولينرژيک (ترى‌هگزى‌فنيديل، بنزتروپين) پاسخ خوبى مى‌دهد. مصرف زودرس آگونيست‌هاى دوپامين به‌تنهائى (پروموکريپتين، پرگوليد؛ Pergolide، پرامى‌پکسول؛ Pramipexole) مى‌تواند عوارض جانبى ديررس مربوط به مصرف مزمن ساينمت (Silnemet) را به تأخير بيندازد.
ساينمت مفيدترين دارو براى برادى‌کينزى است. ساينمت حاوى لوودوپا - پيش‌ساز دوپامين - و مهارکننده خارج مغزى دوپاکربوکسيلاز است. دوز معمول اوليه ۱۰۰/۲۵ روزى ۳ بار خوراکى است. عوارض ديررس آن عبارتند از: ۱. پديده پايان يافتن دوز - بدتر شدن بيمارى اندکى قبل از دوز بعدى و ۲. پديده روشن - خاموش - نوسانات ناگهانى و گذرا در عملکرد بيمار بدون اخطار قبلى يا ارتباط واضحى با دوز دارو. پديده روشن - خاموش را مى‌توان به‌طور نسبى با کاهش فاصله تجويز داروها، محدوديت پروتئين رژيم غذائى و تجويز لوودوپا يک ساعت قبل از غذا کنترل کرد. نوسانات پاسخ بيمار به لوودوپاى خوراکى را مى‌توان با دوزهاى مکرر، انفوزيون مداوم معدى يا تجويز وريدى کاهش داد. ساينمت با آزادسازى کنترل شده مى‌تواند از تعداد دوزها بکاهد. تجويز هم‌زمان پرامى‌پکسول (Pramipexole) و ساينمت دوز ساينمت و نوسانات پاسخ به دارو را کم مى‌کند. سلژيلين (Selegiline) - نوعى مهارکننده مونوآمين اکسيداز - آسيب اکسيدتيو را کم مى‌کند و از پيشرفت بيمارى مى‌کاهد. دوز معمول آن ۵mg روز ۲ بار است. مهارکننده‌هاى انتخابى کاتکول - O متيل ترانسفراز (COMT) مثل تولکاپون (Tolcapone) (صدميلى‌گرم روزى ۳ بار) يا انتاکاپون (Entacapone) (دويست ميلى‌گرم با هر دوز ساينمت) فوايد درمان با لوودوپا را افزايش مى‌دهد.
در موارد مقاوم به درمان، پاليدوتومى يک‌طرفه مى‌تواند در برطرف کردن علائم PD سمت مقابل مؤثر باشد. اثرات طولانى‌مدت آن هنوز معين نشده است. تحريک عمقى مغز در محل گلوبوس پاليدوس يا هسته ساب‌تالاموس عوارض کمترى از پاليدوتومى دارد و به‌نظر وضعيت بالينى را بهبود مى‌بخشد. پيوند مدولاى آدرنال در افراد زير ۵۰ سال ممکن است سودمند باشد. پيوند سلول‌هاى مغز ميانى جنين هنوز در حد مطالعات تجربى است.
   داروهاى بيمارى پارکينسون
دارو نام تجارى دوز عوارض جانبى
ترى‌هگزى فنيديل آرتان mg۲-۵ روزى ۳ بار خشکى دهان، تارى ديد، کنفوزيون
بنزتروپين کوگنتين mg۰/۵-۲ روزى ۳ بار خشکى دهان، کنفوزيون
کاربى‌دوپا/لوودوپا ساينمت mg۲۵/۲۵۰-۱۰/۱۰۰ به‌تدريج به روزى ۴-۳بار افزايش مى‌يابد هيپوتانسيون ارتوستاتيک، شکايات گوارشي، توهم، کونفوزيون، کره، ديس‌کينزى
آمانتادين سيمترل mg۱۰۰ روزى ۲ بار افسردگى، هيپوتانسيون وضعيتى، سايکوز، احتباس ادرارى
بروموکريپتين پارلودل mg/d ۷/۵-۳۰ در دوزهاى منقسم هيپوتانسيون وضعيتى، تهوع و استفراغ، توهم، سايکوز، ديس‌کينزى
پرگوليد پرماکس mg/g۳-۰/۰۵ در دوزهاى منقسم تهوع، گيجى، توهم، کنفوزيون، يبوست، هيپوتانسيون وضعيتى، ديس‌کينزى
پرامى‌پکسول ميراپکس mg۰/۵-۱/۵ روزى ۳ بار گيجى، کنفوزيون، تهوع، ادم محيطى، اختلال خواب
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وزیر داعشی , سبک زندگی سالم , يونسکو , حسینی امام خمینی , درین دیرین , خشک شدن آب ها , دنیای سرمایه داری , سواد , یک هزار , هنر کاربافی ,

مقالات پربیننده امروز
علم و زندگی / نجوم / بکارگیری فضانوردان زن , بانک اطلاعاتی کتاب / حلیه المتقین: به انضمام مکالمات حسنیه در دربار هارون‌الرشید با علمای مخالفین , بانک اطلاعاتی کتاب / کورنامه نیمروز , اقتصاد و بازرگانی / کشاورزی و شیلات / کشاورزی / سیاست‌های ‌مدیریت ‌ریسک ‌در بخش کشاورزی ـ بخش هفتم , بانک اطلاعاتی کتاب / مظلومی گمشده در سقیفه: با تجدیدنظر و اضافات کلی: قرائت‌های وحدت اسلامی در سال‌های اخیر , فرهنگی و هنری / موسیقی / هندسه موسیقی , خانه و خانواده / آشپزی / دسرها / معجون خنک کننده , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیریت منابع انسانی / به کارگیری موثر نیروی انسانی , علمی و آموزشی / آموزش و پرورش / آموزش عالی / آموزش در هزاره سوم ؛ تکنولوژی آموزش، آموزش تکنولوژی , بانک اطلاعاتی کتاب / فاطمه زهرا (ع): گزینه الهی برای تشکیل حکومت حقه اسلامی ,

برخی منابع مهم خبری
tarafdari.ir طرفداری , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , chetor.com چطور , javanonline.ir جوان آنلاین , shafaqna.com شفقنا , rooyeshnews.com رویش , aparat.com آپارات , asrekhodro.com عصر خودرو , faradeed.ir فرادید , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا ,وبگردی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
در ارتباط کاری مشکل داریم، خانم ها بیشتر!
نحوه برخورد و ارتباط برقرار کردن ما با دیگران نشان می دهد خود و دیگران را چگونه می بینیم و چه قضاوتی در مورد آنها داریم. ارتباطات ما به خوبی بیانگر احساسات، قدرت و توان مدیریتی ما هستند.