چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018

بیماری پارکینسون


  علائم بالينى
لرزش، ريجيديتي، برادى‌کينزى و اختلالات خاص در راه رفتن و وضعيت علائم پارکينسونيسم را تشکيل مى‌دهند. اين علائم با اختلالات بسيارى مى‌توانند بروز کنند. بيمارى پارکينسون (PD) نوعى پارکنيسونيسم ايديوپاتيک بدون شواهد بيشترى از درگيرى نورولوژيک است. سن شروع در بين ۴۰ و ۷۰ سالگى است و پيشرفت آرام و تدريجى دارد. لرزش در حالت استراحت (تسبيح‌گرداني؛ Pill Rolling دست‌ها) ايجاد مى‌شود. (۶-۴ هرتز) که با استرس بدتر مى‌شود. همچنين ممکن است وقتى دست‌ها را برخلاف جاذبه زمين قرار مى‌دهند 'لرزش در حال حرکت' سريع‌ترى ۹۸-۷ هرتز) ايجاد مى‌شود. لرزش محدود به يک اندام يا يک سمت بدن شيوع بيشترى دارد. يافته‌هاى ديگر شامل ريجيديتى ( 'چرخ‌دنده‌اي؛ Cogwheeling' - افزايش مقاوم به حرکات پاسيو اندام مثل چرخ‌دهنده)، برادى‌کينزى (آهستگى حرکات ارادي)، قيافه ثابت بدون احساس (صورت ماسکه) با کاهش تعداد چشمک زدن، صداى هيپوفون، ريزش آب دهان، اختلال در حرکات سريع متناوب ميکروگرافى (نوشتن ريز کلمات)، کاهش تکان خوردن دست‌ها در موقع راه رفتن، وضعيت 'خميده در موقع راه رفتن، راه رفتن تلوتلوخوران، اشکال در شروع يا ختم راه رفتن، اشکال در چرخيدن (براى چرخيدن نياز به قدم‌هاى کوتاه متعددى است) و به عقب رانده شدن (تمايل به افتادن به عقب) است. در پارکينسون پيشرفته بروز اختلال هوشي، پنومونى آسپيراسيون و زخم بستر (به‌دليل بى‌حرکتي) شايع است. قدرت عضلاني، رفلکس‌هاى عمقى تاندون و معاينه حسى طبيعى بالينى است. تشخيص بيمارى براساس شرح حال و معاينه است. تصويربردارها، EEG و مطالعات CSF با توجه به سن بيمار معمولاً طبيعى هستند.
  اتيولوژى
دژنراسيون نرون‌هاى ناحيه پارس کمپاکتاى پيگمانته جسم سياه در مغز ميانى باعث فقدان عرضه مواد دوپامينرژيک به استرياتوم مى‌شود. گرانول‌هاى انکلوزيونى ائوزينوفيليک درون نرون تجمع مى‌يابند (اجسام لوي). علل مرگ سلولى نامعلوم است ولى امکان دارد بر اثر تشکيل راديکال‌هاى آزاد و فشارهاى اکسيداتيو و شايد اکسيداسيون خود دوپامين باشد. اشکال نادرى از پارکينسونيم به‌دليل جهش‌هائى در آلفا - سينوکلئين يا پارکين است.
  تشخيص افتراقى
علائم پارکنيسونيسم در موارد زير مى‌تواند بروز کند: افسردگى (کندى در بيان کلمات و حرکات صورت)، لرزش اسانسيل (لرزش با فرکانس بالا موقع نگاه داشتن دست‌ها بر خلاف جاذبه زمين و لرزش سر که شايع است. با مصرف الکل بهبود مى‌يابد) هيدروسفالى با فشار طبيعى (راه رفتن آتاکسيک، بى‌اختيار ادراري، دمانس) بيمارى ويلسون (شروع در سن پائين، حلقه‌هاى کايزر - فليشر، مس سرمى پائين، سرولوپلاسمين پلاسمائى پائين)، بيمارى هانتينگتون (سابقه خانوادگى مثبت، کره، دمانس)، آتروفى سيستم‌هاى متعدد (پارکينسونيسم، اختلال عملکرد اتونوميک، يا علائم پيراميدال يا مخچه‌اى يا نورون حرکتى تحتاني)، ساير بيمارى‌هاى دژنراتيو عصبى (فلج سوپرانوکلئر پيشرونده، آتروفى اوليوو پونتوسريلار، دژنراسيون گانگليونى کورتکسى - قاعده‌اي، دژنراسيون استرياتونيگرال، بيمارى اجسام لوى منتشر، بيمارى کروتزفلد - جاکوب، بيمارى آلزايمر).
  درمان
قبل از شروع درمان PD رد علل ديگر پارکينسونيسم هميشه امکان‌‌پذير نيست. هدف اوليه درمان حفظ عملکرد بيمار است ( مثل کاهش لرزش ناتوان‌کننده). خلاصه‌اى از داروهائى که غالباً براى PD استفاده مى‌شوند. در جدول (- داروهاى بيمارى پارکينسون -) فهرست شده است. الگوريتم رويکرد درمانى در شکل (- الگوريتم درمان مبتلايان به بيمارى پارکينسون -) نشان داده شده است. در علائم خفيف آمانتادين مفيد است که با افزايش آزادسازى دوپامين اندوژن عمل مى‌کند. لرزش به داروهاى آنتى‌کولينرژيک (ترى‌هگزى‌فنيديل، بنزتروپين) پاسخ خوبى مى‌دهد. مصرف زودرس آگونيست‌هاى دوپامين به‌تنهائى (پروموکريپتين، پرگوليد؛ Pergolide، پرامى‌پکسول؛ Pramipexole) مى‌تواند عوارض جانبى ديررس مربوط به مصرف مزمن ساينمت (Silnemet) را به تأخير بيندازد.
ساينمت مفيدترين دارو براى برادى‌کينزى است. ساينمت حاوى لوودوپا - پيش‌ساز دوپامين - و مهارکننده خارج مغزى دوپاکربوکسيلاز است. دوز معمول اوليه ۱۰۰/۲۵ روزى ۳ بار خوراکى است. عوارض ديررس آن عبارتند از: ۱. پديده پايان يافتن دوز - بدتر شدن بيمارى اندکى قبل از دوز بعدى و ۲. پديده روشن - خاموش - نوسانات ناگهانى و گذرا در عملکرد بيمار بدون اخطار قبلى يا ارتباط واضحى با دوز دارو. پديده روشن - خاموش را مى‌توان به‌طور نسبى با کاهش فاصله تجويز داروها، محدوديت پروتئين رژيم غذائى و تجويز لوودوپا يک ساعت قبل از غذا کنترل کرد. نوسانات پاسخ بيمار به لوودوپاى خوراکى را مى‌توان با دوزهاى مکرر، انفوزيون مداوم معدى يا تجويز وريدى کاهش داد. ساينمت با آزادسازى کنترل شده مى‌تواند از تعداد دوزها بکاهد. تجويز هم‌زمان پرامى‌پکسول (Pramipexole) و ساينمت دوز ساينمت و نوسانات پاسخ به دارو را کم مى‌کند. سلژيلين (Selegiline) - نوعى مهارکننده مونوآمين اکسيداز - آسيب اکسيدتيو را کم مى‌کند و از پيشرفت بيمارى مى‌کاهد. دوز معمول آن ۵mg روز ۲ بار است. مهارکننده‌هاى انتخابى کاتکول - O متيل ترانسفراز (COMT) مثل تولکاپون (Tolcapone) (صدميلى‌گرم روزى ۳ بار) يا انتاکاپون (Entacapone) (دويست ميلى‌گرم با هر دوز ساينمت) فوايد درمان با لوودوپا را افزايش مى‌دهد.
در موارد مقاوم به درمان، پاليدوتومى يک‌طرفه مى‌تواند در برطرف کردن علائم PD سمت مقابل مؤثر باشد. اثرات طولانى‌مدت آن هنوز معين نشده است. تحريک عمقى مغز در محل گلوبوس پاليدوس يا هسته ساب‌تالاموس عوارض کمترى از پاليدوتومى دارد و به‌نظر وضعيت بالينى را بهبود مى‌بخشد. پيوند مدولاى آدرنال در افراد زير ۵۰ سال ممکن است سودمند باشد. پيوند سلول‌هاى مغز ميانى جنين هنوز در حد مطالعات تجربى است.
   داروهاى بيمارى پارکينسون
دارو نام تجارى دوز عوارض جانبى
ترى‌هگزى فنيديل آرتان mg۲-۵ روزى ۳ بار خشکى دهان، تارى ديد، کنفوزيون
بنزتروپين کوگنتين mg۰/۵-۲ روزى ۳ بار خشکى دهان، کنفوزيون
کاربى‌دوپا/لوودوپا ساينمت mg۲۵/۲۵۰-۱۰/۱۰۰ به‌تدريج به روزى ۴-۳بار افزايش مى‌يابد هيپوتانسيون ارتوستاتيک، شکايات گوارشي، توهم، کونفوزيون، کره، ديس‌کينزى
آمانتادين سيمترل mg۱۰۰ روزى ۲ بار افسردگى، هيپوتانسيون وضعيتى، سايکوز، احتباس ادرارى
بروموکريپتين پارلودل mg/d ۷/۵-۳۰ در دوزهاى منقسم هيپوتانسيون وضعيتى، تهوع و استفراغ، توهم، سايکوز، ديس‌کينزى
پرگوليد پرماکس mg/g۳-۰/۰۵ در دوزهاى منقسم تهوع، گيجى، توهم، کنفوزيون، يبوست، هيپوتانسيون وضعيتى، ديس‌کينزى
پرامى‌پکسول ميراپکس mg۰/۵-۱/۵ روزى ۳ بار گيجى، کنفوزيون، تهوع، ادم محيطى، اختلال خواب
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سرویس های اطلاعاتی و امنیتی , یونا هستگر , خالد بن ولید , جشنواره شهید مطهری , فیلم کولت , حراجی سکه , تجمع حامیان حیوانات , رئیس جمهور الجزایر , سوداگر، , سیداسدالله جولایی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / استرس شغلی: علل و راهکارهای مقابله با آن , بانک اطلاعاتی کتاب / نگرشی بر ادیان الهی , بانک اطلاعاتی کتاب / صراط التزکیه 8 , بانک اطلاعاتی کتاب / رویای سرنوشت: "راز موفقیت" "راهی به سوی نیروی بی‌پایان درونی، شادابی و سرزندگی و شادمانی در زندگی، تحقق رویاها و رسیدن به هدف‌ها" , بانک اطلاعاتی کتاب / قصیده معجزیه , بانک اطلاعاتی کتاب / پایدار کردن سازه‌های آجری فن‌های مداخله , بانک اطلاعاتی کتاب / الفبای من: نقاشی, بازی و آموزش حروف , بانک اطلاعاتی کتاب / قرآن کریم , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: شامل 1700 تست از کنکورهای سراسری، آزاد و مولفان با پاسخ تشریحی، همراه با برگزیده‌ی مطالب درسی ... , بانک اطلاعاتی کتاب / قصه‌های شاهنامه: هفت خوان رستم ,

برخی منابع مهم خبری
jamnews.ir جام نیوز , mashreghnews.ir مشرق نیوز , fardanews.com فردا نیوز , plus.ir تی وی پلاس , entekhab.ir انتخاب , parsine.com پارسینه , farsnews.ir خبرگزاری فارس , fartaknews.com فرتاک نیوز , resalat-news.com روزنامه رسالت , farspage.com ویژه‌نامه ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».