دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

درمان


   پيشگيرى
عدم مصرف دخانيات: کاهش وزن، رژيم غذائى مناسب، کاهش اضطراب و استرس
   تشخيص
يک‌بار اندازه‌گيرى فشار خون بالا آنچنان مهم نيست، تشخيص هيپرتانسيون زمانى داده مى‌شود که فشار خون در سه نوبت مجزا در طى يک دورهٔ چند ماهه بالا باشد (مگر آنکه فشار خون در اولين بار اندازه‌گيرى خيلى بالا گزارش شود). در صورتى‌که فشار خون سيستولى در محدودهٔ ۱۵۰-۱۴۰ ميلى‌متر جيوه يا دياستولى در حدود ۹۹-۹۰ ميلى‌متر جيوه باشد، بايد مجدداً ظرف دو ماه ارزيابى گردد. مع‌الوصف در صورتى‌که فشار سيستولى بالاتر از ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه و فشار دياستولى بيش از ۱۰۰ ميلى‌متر جيوه باشد، ارزيابى بايد ظرف يک هفته تا يک ماه صورت پذيرد و در صورتى‌که مشخص گرديد فشار خون به‌صورت پايدار بالا است، بيمار بايد تحت بررسى و درمان قرار گيرد.
   درمان
هدف از درمان داروئى ضد هيپرتانسيون تقليل يا پيشگيرى از عوارضى نظير بيمارى قلبى عروقي، بيمارى شريان کرونر، بيمارى عروق مغزى و نارسائى کليه است. اين اهداف با کاهش فشار خون به حد کمتر از ۱۴۰ ميلى‌متر جيوه سيستولى و کمتر از ۹۰ ميلى‌متر جيوه دياستولي، بدون افت کيفيت زندگى يا بروز عوارض جانبى نامطلوب تأمين مى‌شوند. بيماران سالمند ممکن است بدون پيدايش عوارض جانبى قادر به تحمل کاهش فشار خون سيستولى به زير ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه نباشند.
متأسفانه هيپرتانسيون اغلب به‌عنوان بخشى از يک گروه بزرگتر از مشکلات متابوليک و آندوکرين وجود دارد که در پيدايش عوارض مستقل هيپرتانسيون دخيل هستند. اين عوامل شامل سطح انسولين بالا، ناهنجارى‌ها چربى خون و فعال شدن سيستم رنين - آنژيوتانسين که مى‌تواند به انقباض شريان‌ها منتهى شود، مى‌باشند. کنترل نامناسب فشار خون بايد با حداقل عوارض جانبى و بدون اينکه بيمار وادار به مصرف قرص‌هاى خيلى زياد با صرف هزينهٔ گزاف شود، فشار خون را تقليل دهد.
درمان تک داروئى در ۵۰-۴۰% موارد براى کنترل هيپرتانسيون کفايت مى‌کند؛ افزودن داروى دوم در ۹۰-۸۰% مواقع باعث کنترل هيپرتانسيون مى‌شود. در مورد داروهاى انتخابى مورد استفاده در درمان هيپرتانسيون اختلاف نظر وجود دارد. فشار خون تابعى از برون‌ده قلبى (جريان خون) و مقاومت محيطى کل مى‌باشد؛ بنابراين کاهش در يک يا هر دو متغير فوق به کاهش فشار خون خواهد انجاميد. داروهاى مدر (ديورتيک‌ها) و بتابلوکرها اغلب نخستين داروهائى هستند که در افراد مبتلاء به هيپرتانسيون تجويز مى‌شوند. بتابلوکرها برون‌ده قلبى را کاهش مى‌دهند، حال آنکه ديورتيک‌ها حجم خون را کم مى‌کنند و باعث کاهش مقاومت محيطى کل مى‌شوند. روش رايج تجويز يک ديورتيک و متعاقب آن يک بتابلوکر ديگر چندان مقبوليت ندارد، چرا که در مورد اثرات اين داروها بر روى چربى‌هاى خون (افزايش چربى‌هاى خون و کلسترول) و انسولين (مقاومت به انسولين و افزايش سطح انسولين خون) نگرانى‌هائى وجود دارد. دو مورد استثناء مهم بتابلوکرها، لابتالول (Labetalol) و استبوتولول (Acebutolol) هستند، اين داروها بر روى چربى‌هاى خون اثرى ندارند. مهارکننده‌هاى آنزيم ACE، رده‌اى از داروها هستند که ميزان آنژيوتانسين II جريان خون (يک ماده شبه آدرنالين) و آلدوسترون (هورمونى که موجب احتباس آب و سديم توسط کليه‌ها مى‌شود) را کاهش مى‌دهند.
اين داروها اثر سوئى بر چربى‌هاى سرم ندارند و استفاده از آنها روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى‌کند. داروهاى فوق به‌طور منطقى اولين انتخاب در درمان هيپرتانسيون هستند. به‌علاوه مهارکننده‌هاى ACE احتمالاً در شرکت‌کنندگان رقابت‌هاى ورزشى که کاهش مصرف اکسيژن حداکثر (يا قابليت ورزشي) براى آنان مشکل‌ساز است، داروى انتخابى مى‌باشند. در صورت تجويز بتابلوکر عارضهٔ فوق (کاهش مصرف اکسيژن حداکثر) پديد مى‌آيد. از آنجا که مهارکننده‌هاى ACE تأثير يکسانى دارند و عوارض جانبى آنها نيز مشابه است، منطقى است که ارزان‌ترين آنها را انتخاب کنيم.
ديورتيک با دوز پائين هم (۲۵ ميلى‌گرم هيدروکلروتيازيد) فشار خون را از طريق کاهش حجم پلاسما و تقليل مقاومت عروقى کم مى‌کند، بدون اينکه باعث تغييرات عمده‌اى در چربى‌هاى خون شود. اين داروها در افراد سياه‌پوست، چاق و مسن‌تر اثربخشى بيشترى دارند.
در بانوان، هيدروکتلروتيازيد حسن ديگرى نيز دارد و آن کاهش خطر پوکى استخوان (استئوپوروز) است. مهم‌ترين عارضهٔ جانبى هيدروکلروتيازيد هيپوکالمى (کاهش پتاسيم خون) است، ولى اين مشکل در دوزهاى پائين شايع نمى‌باشد و مى‌توان با مصرف رژيم غذائى غنى از ميوه و سبزى‌ها از بروز آن پيشگيرى نمود. از آنجا که ديورتيک‌ها با دوز پائين در ۵۰% افراد مبتلاء به هيپرتانسيون (به جز سفيدپوستان جوان) فشار خون را کنترل مى‌نمايند، بسيارى از پزشکان ديورتيک‌ها را به‌عنوان يک جزء اصلى درمان ضد هيپرتانسيون قلمداد مى‌کنند.
انتخاب نوع دارو به عوامل بسيارى بستگى دارد؛ سفيدپوستان جوان به بتابلوکرها، مهارکننده‌هاى ACE و مسدود کننده‌هاى کلسيم پاسخ بهترى نشان مى‌دهند. سفيدپوستان مسن‌تر احتمالاً به ديورتيک‌ها، بتابلوکرها و مسدود کننده‌هاى کلسيم جواب بهترى دارند. مهارکننده‌هاى ACE در سياه‌پوستان خيلى مؤثر نيستند، بلکه سياهان پاسخ مناسب‌ترى به ديورتيک‌ها و مسدود کننده‌هاى کلسيم نشان مى‌دهند. در افراد مبتلاء به بيمارى شريان کرونر احتمالاً مصرف بتابلوکرها (non ISA) فوائد مضاعفى خواهد داشت. بيماران مبتلاء به ديابت و نارسائى قلبى نيز از مصرف مهارکننده‌هاى ACE، بيشتر سود خواهند برد (رجوع به جدول عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون).
   عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون
عامل داروى ضد هيپرتانسيون
بدون همراهى با بيمارى؛ جوان، سفيدپوست تيازيد و / يا يک بتابلوکر
بيماران مسن‌تر يا هيپرتانسيون سيستولى
منحصر يا نژاد آفريقائى - آمريکائى
تيازيد؛ نيفيديپين طويل‌الاثر
ديابت مهارکنندهٔ ACE
نارسائى قلبى مهارکنندهٔ ACE، ديورتيک
بيمارى شريان کرونر بتابلوکرهاى فاقد اثر سمپاتوميمتيک داخلى
(non-ISA)
   رژيم غذائى
با کم کردن دريافت کالرى آغاز کنيد. کاهش چربى و نمک عناصر کليدى در کنترل هيپرتانسيون هستند. پزشک به شما کمک خواهد کرد تا ميزان کالرى و مقدار مصرف روزانهٔ چربى را تعيين کنيد. دريافت نمک را در حد ۳۰۰-۲۴۰۰ ميلى‌گرم در روز کاهش دهيد.
هنگام غذا پختن نمک به آن اضافه نکنيد، غذاهاى کم نمک را خريدارى نمائيد و از مصرف غذاهاى مملو از سديم نظير شور و ترشى‌ها، دلمهٔ برگ، سوپ و کنسرو سبزى‌ها پرهيز کنيد. غذاهاى کم‌چربى و کم کلسترول را انتخاب کنيد. تلاش نمائيد که کمتر از ۳۰۰ ميلى‌گرم کلسترول در روز مصرف شود. پزشک ممکن است از شما بخواهد با يک متخصص تغذيه مشورت نمائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا , کمک های خیرین , هنرمندان بیمار , تک الکترون , دیدار علیرضا کریمی با رهبر انقلاب , اعتصاب مهاجران , موفقیت استودیو گنبد کبود , گرد خاک , برترین آزادکار , خیس ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , جهان / نفت و مذهب : نقطه تلاقی نومحافظه‌کاران و محافظه‌کاران ایدئولوژیک‌گرا , بانک اطلاعاتی کتاب / من زاپاتا بودم: چهار نمایشنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / معرفت‌شناسی دو نظام فکری متعارض در اداره اقتصاد جامعه 'بازار / برنامه' و 'برنامه / بازار' , بانک اطلاعاتی کتاب / در محضر شیخ انصاری (ره): شرح خیارات: با استفاده از تقریرات درس حضرت آیه‌الله پایانی مدظله , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , نویسنده / رشدیه تبریزی , بانک اطلاعاتی کتاب / 28 کتاب کنکور علوم انسانی: پرسش‌های چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده‌ی (کنکور دانشگاههای دولتی و آزاد، آزمایشی سازمان سنجش، گزینه دو و گزینه‌های برتر) , بانک اطلاعاتی کتاب / لبخند با بزرگان: حکایتهای شیرین و خواندنی از بزرگان تاریخ و ادب فارسی , فرهنگی و هنری , موسیقی , موسیقی‌نواحی / آواها نواها و سازهای کرمان , بانک اطلاعاتی کتاب / معارف اسلامی 1 - 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / نگین آفرینش: آشنایی با آداب و سنن زندگی پیامبر اعظم (ص) ,

برخی منابع مهم خبری
qudsonline.ir روزنامه قدس , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , cinemapress.ir سینما پرس , asianews.ir روزنامه آسیا , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , javanonline.ir جوان آنلاین , e-estekhdam.com ای استخدام , snn.ir دانشجو ,وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».