پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018

درمان


   پيشگيرى
عدم مصرف دخانيات: کاهش وزن، رژيم غذائى مناسب، کاهش اضطراب و استرس
   تشخيص
يک‌بار اندازه‌گيرى فشار خون بالا آنچنان مهم نيست، تشخيص هيپرتانسيون زمانى داده مى‌شود که فشار خون در سه نوبت مجزا در طى يک دورهٔ چند ماهه بالا باشد (مگر آنکه فشار خون در اولين بار اندازه‌گيرى خيلى بالا گزارش شود). در صورتى‌که فشار خون سيستولى در محدودهٔ ۱۵۰-۱۴۰ ميلى‌متر جيوه يا دياستولى در حدود ۹۹-۹۰ ميلى‌متر جيوه باشد، بايد مجدداً ظرف دو ماه ارزيابى گردد. مع‌الوصف در صورتى‌که فشار سيستولى بالاتر از ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه و فشار دياستولى بيش از ۱۰۰ ميلى‌متر جيوه باشد، ارزيابى بايد ظرف يک هفته تا يک ماه صورت پذيرد و در صورتى‌که مشخص گرديد فشار خون به‌صورت پايدار بالا است، بيمار بايد تحت بررسى و درمان قرار گيرد.
   درمان
هدف از درمان داروئى ضد هيپرتانسيون تقليل يا پيشگيرى از عوارضى نظير بيمارى قلبى عروقي، بيمارى شريان کرونر، بيمارى عروق مغزى و نارسائى کليه است. اين اهداف با کاهش فشار خون به حد کمتر از ۱۴۰ ميلى‌متر جيوه سيستولى و کمتر از ۹۰ ميلى‌متر جيوه دياستولي، بدون افت کيفيت زندگى يا بروز عوارض جانبى نامطلوب تأمين مى‌شوند. بيماران سالمند ممکن است بدون پيدايش عوارض جانبى قادر به تحمل کاهش فشار خون سيستولى به زير ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه نباشند.
متأسفانه هيپرتانسيون اغلب به‌عنوان بخشى از يک گروه بزرگتر از مشکلات متابوليک و آندوکرين وجود دارد که در پيدايش عوارض مستقل هيپرتانسيون دخيل هستند. اين عوامل شامل سطح انسولين بالا، ناهنجارى‌ها چربى خون و فعال شدن سيستم رنين - آنژيوتانسين که مى‌تواند به انقباض شريان‌ها منتهى شود، مى‌باشند. کنترل نامناسب فشار خون بايد با حداقل عوارض جانبى و بدون اينکه بيمار وادار به مصرف قرص‌هاى خيلى زياد با صرف هزينهٔ گزاف شود، فشار خون را تقليل دهد.
درمان تک داروئى در ۵۰-۴۰% موارد براى کنترل هيپرتانسيون کفايت مى‌کند؛ افزودن داروى دوم در ۹۰-۸۰% مواقع باعث کنترل هيپرتانسيون مى‌شود. در مورد داروهاى انتخابى مورد استفاده در درمان هيپرتانسيون اختلاف نظر وجود دارد. فشار خون تابعى از برون‌ده قلبى (جريان خون) و مقاومت محيطى کل مى‌باشد؛ بنابراين کاهش در يک يا هر دو متغير فوق به کاهش فشار خون خواهد انجاميد. داروهاى مدر (ديورتيک‌ها) و بتابلوکرها اغلب نخستين داروهائى هستند که در افراد مبتلاء به هيپرتانسيون تجويز مى‌شوند. بتابلوکرها برون‌ده قلبى را کاهش مى‌دهند، حال آنکه ديورتيک‌ها حجم خون را کم مى‌کنند و باعث کاهش مقاومت محيطى کل مى‌شوند. روش رايج تجويز يک ديورتيک و متعاقب آن يک بتابلوکر ديگر چندان مقبوليت ندارد، چرا که در مورد اثرات اين داروها بر روى چربى‌هاى خون (افزايش چربى‌هاى خون و کلسترول) و انسولين (مقاومت به انسولين و افزايش سطح انسولين خون) نگرانى‌هائى وجود دارد. دو مورد استثناء مهم بتابلوکرها، لابتالول (Labetalol) و استبوتولول (Acebutolol) هستند، اين داروها بر روى چربى‌هاى خون اثرى ندارند. مهارکننده‌هاى آنزيم ACE، رده‌اى از داروها هستند که ميزان آنژيوتانسين II جريان خون (يک ماده شبه آدرنالين) و آلدوسترون (هورمونى که موجب احتباس آب و سديم توسط کليه‌ها مى‌شود) را کاهش مى‌دهند.
اين داروها اثر سوئى بر چربى‌هاى سرم ندارند و استفاده از آنها روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى‌کند. داروهاى فوق به‌طور منطقى اولين انتخاب در درمان هيپرتانسيون هستند. به‌علاوه مهارکننده‌هاى ACE احتمالاً در شرکت‌کنندگان رقابت‌هاى ورزشى که کاهش مصرف اکسيژن حداکثر (يا قابليت ورزشي) براى آنان مشکل‌ساز است، داروى انتخابى مى‌باشند. در صورت تجويز بتابلوکر عارضهٔ فوق (کاهش مصرف اکسيژن حداکثر) پديد مى‌آيد. از آنجا که مهارکننده‌هاى ACE تأثير يکسانى دارند و عوارض جانبى آنها نيز مشابه است، منطقى است که ارزان‌ترين آنها را انتخاب کنيم.
ديورتيک با دوز پائين هم (۲۵ ميلى‌گرم هيدروکلروتيازيد) فشار خون را از طريق کاهش حجم پلاسما و تقليل مقاومت عروقى کم مى‌کند، بدون اينکه باعث تغييرات عمده‌اى در چربى‌هاى خون شود. اين داروها در افراد سياه‌پوست، چاق و مسن‌تر اثربخشى بيشترى دارند.
در بانوان، هيدروکتلروتيازيد حسن ديگرى نيز دارد و آن کاهش خطر پوکى استخوان (استئوپوروز) است. مهم‌ترين عارضهٔ جانبى هيدروکلروتيازيد هيپوکالمى (کاهش پتاسيم خون) است، ولى اين مشکل در دوزهاى پائين شايع نمى‌باشد و مى‌توان با مصرف رژيم غذائى غنى از ميوه و سبزى‌ها از بروز آن پيشگيرى نمود. از آنجا که ديورتيک‌ها با دوز پائين در ۵۰% افراد مبتلاء به هيپرتانسيون (به جز سفيدپوستان جوان) فشار خون را کنترل مى‌نمايند، بسيارى از پزشکان ديورتيک‌ها را به‌عنوان يک جزء اصلى درمان ضد هيپرتانسيون قلمداد مى‌کنند.
انتخاب نوع دارو به عوامل بسيارى بستگى دارد؛ سفيدپوستان جوان به بتابلوکرها، مهارکننده‌هاى ACE و مسدود کننده‌هاى کلسيم پاسخ بهترى نشان مى‌دهند. سفيدپوستان مسن‌تر احتمالاً به ديورتيک‌ها، بتابلوکرها و مسدود کننده‌هاى کلسيم جواب بهترى دارند. مهارکننده‌هاى ACE در سياه‌پوستان خيلى مؤثر نيستند، بلکه سياهان پاسخ مناسب‌ترى به ديورتيک‌ها و مسدود کننده‌هاى کلسيم نشان مى‌دهند. در افراد مبتلاء به بيمارى شريان کرونر احتمالاً مصرف بتابلوکرها (non ISA) فوائد مضاعفى خواهد داشت. بيماران مبتلاء به ديابت و نارسائى قلبى نيز از مصرف مهارکننده‌هاى ACE، بيشتر سود خواهند برد (رجوع به جدول عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون).
   عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون
عامل داروى ضد هيپرتانسيون
بدون همراهى با بيمارى؛ جوان، سفيدپوست تيازيد و / يا يک بتابلوکر
بيماران مسن‌تر يا هيپرتانسيون سيستولى
منحصر يا نژاد آفريقائى - آمريکائى
تيازيد؛ نيفيديپين طويل‌الاثر
ديابت مهارکنندهٔ ACE
نارسائى قلبى مهارکنندهٔ ACE، ديورتيک
بيمارى شريان کرونر بتابلوکرهاى فاقد اثر سمپاتوميمتيک داخلى
(non-ISA)
   رژيم غذائى
با کم کردن دريافت کالرى آغاز کنيد. کاهش چربى و نمک عناصر کليدى در کنترل هيپرتانسيون هستند. پزشک به شما کمک خواهد کرد تا ميزان کالرى و مقدار مصرف روزانهٔ چربى را تعيين کنيد. دريافت نمک را در حد ۳۰۰-۲۴۰۰ ميلى‌گرم در روز کاهش دهيد.
هنگام غذا پختن نمک به آن اضافه نکنيد، غذاهاى کم نمک را خريدارى نمائيد و از مصرف غذاهاى مملو از سديم نظير شور و ترشى‌ها، دلمهٔ برگ، سوپ و کنسرو سبزى‌ها پرهيز کنيد. غذاهاى کم‌چربى و کم کلسترول را انتخاب کنيد. تلاش نمائيد که کمتر از ۳۰۰ ميلى‌گرم کلسترول در روز مصرف شود. پزشک ممکن است از شما بخواهد با يک متخصص تغذيه مشورت نمائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وقایع مهم , فوتبال صربستان , شجری , رویای کودکی , رویین , لیگ برتر فووتبال , سردار علایی , قبلان , زهرا اسکندری , همایون خرم ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , جهان , نظام حکومت‌ها و دولت‌ها ـ دموکراسی / مولفه‌های حیات‌بخش صلح و نفی جنگ , بانک اطلاعاتی کتاب / به سوی الهیات غیرمتافیزیکی "رویکردی پدیدارشناسانه به برهان صدیقین بر اساس فلسفه اگزیستانس" , بانک اطلاعاتی کتاب / آللینجاق اولدوزو قشقایی تورکجه سینه میتیللر , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش مفاهیم علوم واحد کار: کودک در طبیعت "زمین ما" , بانک اطلاعاتی کتاب / فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر (عج) , بانک اطلاعاتی کتاب / سیستم جامع مالی و اداری تدبیر: مالی و خزانه‌داری (چک، نقدینگی) , بانک اطلاعاتی کتاب / دائره‌المعارف بزرگ نو: الفبایی , بهداشت و درمان , توصیه های پزشکی , کودکان / بازی‌های رایانه‌ای؛ اختلال در رشد حرکتی ـ عاطفی کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / 13 کتاب علوم انسانی , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش سریع Windows 98 ,

برخی منابع مهم خبری
tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , asriran.com عصرایران , navad.net روزنامه نود , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , didarnews.ir دیدارنیوز , asianews.ir روزنامه آسیا , kayhan.ir روزنامه کیهان , tebyan.net تبیان , seemorgh.com سیمرغ ,وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند