دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 21 May, 2018

درمان


   پيشگيرى
عدم مصرف دخانيات: کاهش وزن، رژيم غذائى مناسب، کاهش اضطراب و استرس
   تشخيص
يک‌بار اندازه‌گيرى فشار خون بالا آنچنان مهم نيست، تشخيص هيپرتانسيون زمانى داده مى‌شود که فشار خون در سه نوبت مجزا در طى يک دورهٔ چند ماهه بالا باشد (مگر آنکه فشار خون در اولين بار اندازه‌گيرى خيلى بالا گزارش شود). در صورتى‌که فشار خون سيستولى در محدودهٔ ۱۵۰-۱۴۰ ميلى‌متر جيوه يا دياستولى در حدود ۹۹-۹۰ ميلى‌متر جيوه باشد، بايد مجدداً ظرف دو ماه ارزيابى گردد. مع‌الوصف در صورتى‌که فشار سيستولى بالاتر از ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه و فشار دياستولى بيش از ۱۰۰ ميلى‌متر جيوه باشد، ارزيابى بايد ظرف يک هفته تا يک ماه صورت پذيرد و در صورتى‌که مشخص گرديد فشار خون به‌صورت پايدار بالا است، بيمار بايد تحت بررسى و درمان قرار گيرد.
   درمان
هدف از درمان داروئى ضد هيپرتانسيون تقليل يا پيشگيرى از عوارضى نظير بيمارى قلبى عروقي، بيمارى شريان کرونر، بيمارى عروق مغزى و نارسائى کليه است. اين اهداف با کاهش فشار خون به حد کمتر از ۱۴۰ ميلى‌متر جيوه سيستولى و کمتر از ۹۰ ميلى‌متر جيوه دياستولي، بدون افت کيفيت زندگى يا بروز عوارض جانبى نامطلوب تأمين مى‌شوند. بيماران سالمند ممکن است بدون پيدايش عوارض جانبى قادر به تحمل کاهش فشار خون سيستولى به زير ۱۶۰ ميلى‌متر جيوه نباشند.
متأسفانه هيپرتانسيون اغلب به‌عنوان بخشى از يک گروه بزرگتر از مشکلات متابوليک و آندوکرين وجود دارد که در پيدايش عوارض مستقل هيپرتانسيون دخيل هستند. اين عوامل شامل سطح انسولين بالا، ناهنجارى‌ها چربى خون و فعال شدن سيستم رنين - آنژيوتانسين که مى‌تواند به انقباض شريان‌ها منتهى شود، مى‌باشند. کنترل نامناسب فشار خون بايد با حداقل عوارض جانبى و بدون اينکه بيمار وادار به مصرف قرص‌هاى خيلى زياد با صرف هزينهٔ گزاف شود، فشار خون را تقليل دهد.
درمان تک داروئى در ۵۰-۴۰% موارد براى کنترل هيپرتانسيون کفايت مى‌کند؛ افزودن داروى دوم در ۹۰-۸۰% مواقع باعث کنترل هيپرتانسيون مى‌شود. در مورد داروهاى انتخابى مورد استفاده در درمان هيپرتانسيون اختلاف نظر وجود دارد. فشار خون تابعى از برون‌ده قلبى (جريان خون) و مقاومت محيطى کل مى‌باشد؛ بنابراين کاهش در يک يا هر دو متغير فوق به کاهش فشار خون خواهد انجاميد. داروهاى مدر (ديورتيک‌ها) و بتابلوکرها اغلب نخستين داروهائى هستند که در افراد مبتلاء به هيپرتانسيون تجويز مى‌شوند. بتابلوکرها برون‌ده قلبى را کاهش مى‌دهند، حال آنکه ديورتيک‌ها حجم خون را کم مى‌کنند و باعث کاهش مقاومت محيطى کل مى‌شوند. روش رايج تجويز يک ديورتيک و متعاقب آن يک بتابلوکر ديگر چندان مقبوليت ندارد، چرا که در مورد اثرات اين داروها بر روى چربى‌هاى خون (افزايش چربى‌هاى خون و کلسترول) و انسولين (مقاومت به انسولين و افزايش سطح انسولين خون) نگرانى‌هائى وجود دارد. دو مورد استثناء مهم بتابلوکرها، لابتالول (Labetalol) و استبوتولول (Acebutolol) هستند، اين داروها بر روى چربى‌هاى خون اثرى ندارند. مهارکننده‌هاى آنزيم ACE، رده‌اى از داروها هستند که ميزان آنژيوتانسين II جريان خون (يک ماده شبه آدرنالين) و آلدوسترون (هورمونى که موجب احتباس آب و سديم توسط کليه‌ها مى‌شود) را کاهش مى‌دهند.
اين داروها اثر سوئى بر چربى‌هاى سرم ندارند و استفاده از آنها روز به روز طرفداران بيشترى پيدا مى‌کند. داروهاى فوق به‌طور منطقى اولين انتخاب در درمان هيپرتانسيون هستند. به‌علاوه مهارکننده‌هاى ACE احتمالاً در شرکت‌کنندگان رقابت‌هاى ورزشى که کاهش مصرف اکسيژن حداکثر (يا قابليت ورزشي) براى آنان مشکل‌ساز است، داروى انتخابى مى‌باشند. در صورت تجويز بتابلوکر عارضهٔ فوق (کاهش مصرف اکسيژن حداکثر) پديد مى‌آيد. از آنجا که مهارکننده‌هاى ACE تأثير يکسانى دارند و عوارض جانبى آنها نيز مشابه است، منطقى است که ارزان‌ترين آنها را انتخاب کنيم.
ديورتيک با دوز پائين هم (۲۵ ميلى‌گرم هيدروکلروتيازيد) فشار خون را از طريق کاهش حجم پلاسما و تقليل مقاومت عروقى کم مى‌کند، بدون اينکه باعث تغييرات عمده‌اى در چربى‌هاى خون شود. اين داروها در افراد سياه‌پوست، چاق و مسن‌تر اثربخشى بيشترى دارند.
در بانوان، هيدروکتلروتيازيد حسن ديگرى نيز دارد و آن کاهش خطر پوکى استخوان (استئوپوروز) است. مهم‌ترين عارضهٔ جانبى هيدروکلروتيازيد هيپوکالمى (کاهش پتاسيم خون) است، ولى اين مشکل در دوزهاى پائين شايع نمى‌باشد و مى‌توان با مصرف رژيم غذائى غنى از ميوه و سبزى‌ها از بروز آن پيشگيرى نمود. از آنجا که ديورتيک‌ها با دوز پائين در ۵۰% افراد مبتلاء به هيپرتانسيون (به جز سفيدپوستان جوان) فشار خون را کنترل مى‌نمايند، بسيارى از پزشکان ديورتيک‌ها را به‌عنوان يک جزء اصلى درمان ضد هيپرتانسيون قلمداد مى‌کنند.
انتخاب نوع دارو به عوامل بسيارى بستگى دارد؛ سفيدپوستان جوان به بتابلوکرها، مهارکننده‌هاى ACE و مسدود کننده‌هاى کلسيم پاسخ بهترى نشان مى‌دهند. سفيدپوستان مسن‌تر احتمالاً به ديورتيک‌ها، بتابلوکرها و مسدود کننده‌هاى کلسيم جواب بهترى دارند. مهارکننده‌هاى ACE در سياه‌پوستان خيلى مؤثر نيستند، بلکه سياهان پاسخ مناسب‌ترى به ديورتيک‌ها و مسدود کننده‌هاى کلسيم نشان مى‌دهند. در افراد مبتلاء به بيمارى شريان کرونر احتمالاً مصرف بتابلوکرها (non ISA) فوائد مضاعفى خواهد داشت. بيماران مبتلاء به ديابت و نارسائى قلبى نيز از مصرف مهارکننده‌هاى ACE، بيشتر سود خواهند برد (رجوع به جدول عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون).
   عوامل دخيل در انتخاب داروى ضد هيپرتانسيون
عامل داروى ضد هيپرتانسيون
بدون همراهى با بيمارى؛ جوان، سفيدپوست تيازيد و / يا يک بتابلوکر
بيماران مسن‌تر يا هيپرتانسيون سيستولى
منحصر يا نژاد آفريقائى - آمريکائى
تيازيد؛ نيفيديپين طويل‌الاثر
ديابت مهارکنندهٔ ACE
نارسائى قلبى مهارکنندهٔ ACE، ديورتيک
بيمارى شريان کرونر بتابلوکرهاى فاقد اثر سمپاتوميمتيک داخلى
(non-ISA)
   رژيم غذائى
با کم کردن دريافت کالرى آغاز کنيد. کاهش چربى و نمک عناصر کليدى در کنترل هيپرتانسيون هستند. پزشک به شما کمک خواهد کرد تا ميزان کالرى و مقدار مصرف روزانهٔ چربى را تعيين کنيد. دريافت نمک را در حد ۳۰۰-۲۴۰۰ ميلى‌گرم در روز کاهش دهيد.
هنگام غذا پختن نمک به آن اضافه نکنيد، غذاهاى کم نمک را خريدارى نمائيد و از مصرف غذاهاى مملو از سديم نظير شور و ترشى‌ها، دلمهٔ برگ، سوپ و کنسرو سبزى‌ها پرهيز کنيد. غذاهاى کم‌چربى و کم کلسترول را انتخاب کنيد. تلاش نمائيد که کمتر از ۳۰۰ ميلى‌گرم کلسترول در روز مصرف شود. پزشک ممکن است از شما بخواهد با يک متخصص تغذيه مشورت نمائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ممانعت از ورود هفت کشور به آمریکا , همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر , دادگاه آمریکا , تعاونی‌ها , شیعیان عراق , دکترانوری , توافق اوباما و شی جینگ پینگ , علی هوشمندی , هاوکنگ , کارتون بامزی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آزمونهای مکاتبه‌ای رزمندگان: آزمون سوم: سوم انسانی: دفترچه سوال , بانک اطلاعاتی کتاب / Start With English , بانک اطلاعاتی کتاب / زبده الحقایق , بانک اطلاعاتی کتاب / True to life: English for adult learners: upper-intermediate: class book , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای فعالیت‌های فردی و گروهی (کتاب کار) , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی طب کودکان نلسون , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد مالی , بورس / ضرورت حضور وزارت بازرگانی در سازمان بورس‌های کالایی , هنر , هنرهای تصویری و نمایشی , سینما / نگاهی به فیلم پاپیتال , فرهنگی و هنری , سینما , سینمای جهان / هستی و نیستی , فرهنگی و هنری , سینما , سینمای ایران / گفتار متن‌ فیلمی‌ که‌ هرگز پخش‌ نشد؛ شمس‌ جهان‌ آرا در شهر کوران‌ ,

برخی منابع مهم خبری
press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , irdiplomacy.ir دیپلماسی ایرانی , shahrvand-newspaper.ir روزنامه شهروند , sakhtafzarmag.com سخت افزار مگ , jamaran.ir جماران , shabakeh-mag.com مجله شبکه , qudsonline.ir روزنامه قدس , zoomit.ir زومیت , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , shahrefarda.ir شهرفردا ,وبگردی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران
ویدئو / مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران - مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران با حضور اصحاب هنر و ورزش یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم که با حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به همراه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام شد، از سرود رسمی تیم ملی ایران رونمایی گردید.
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی
ویدئو / دیدار ملی‌پوشان فوتبال ایران با روحانی - رئیس جمهور در دیدار با ملی‌پوشام فوتبال ایران از بازیکنان و کادر فنی تقدیر کرد. در این مراسم پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال کشورمان به حسن روحانی اهدا شد.
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!