دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019

داروهای آنتی‌کولینرژیک


۱. داروهاى مهارکنندهٔ انقباض عضلات صاف، 'داروهاى بهبوددهندهٔ سريع' (آگونيست‌هاى β-آدرنرژيک، متيل گزانتن‌ها، و آنتى‌کولينرژيک‌ها)
۲. عوامل پيشگيرى‌کننده يا برطرف‌کنندهٔ التهاب، 'داروهاى کنترل درازمدت' [گلوکوکورتيکوئيدها، مهارکننده‌هاى لوکوترى‌ان (Leudotreiene Ingibitors) و آگونيست‌هاى گيرنده، و عوامل ثبات‌بخش سلول‌ها است (Mast Cell-Stabilizing Agents)].
   آگونيست‌هاى بتا - آدرنژيک
طريق استنشاقى سريع‌ترين اثر و بهترين شاخص درمانى (Therapeutic Index) را دارا است رزورسينول‌ها (Terbutaline, Metaproterenol, Fenoterol) (Resorcinols)، سالى‌ژنين‌ها (Saligenins) (آلبوترول)، و کاتکول‌آمين‌ها (Isoetharine, Isoproterenol) را مى‌توان با نبولايزر يا افشانه‌هاى با دوز معين (metered-dose Inhaler) تجويز نمود. اپى‌نفرين، 3/0 mL از محلول ۱:۱۰۰۰ به‌صورت زيرپوستى (SC) (براى مصرف در وضعيت‌هاى حاد در غياب سابقهٔ بيمارى قلبي). سالمترول (Salmeterol) يک مشابه خيلى طولانى‌اثر از آلوترول (12-9 ml) است. اين دارو در حملات حاد توصيه نمى‌شود ولى ممکن است در آسم شبانه يا آسم ناشى از ورزش مفيد باشد. تجويز وريدى عوامل β-آدرنرژيک در آسم شديد، به‌علت مسموميت‌زائى آنها معقول به‌نظر نمى‌رسد.
   متيل‌گزانتين‌ها
تئوفيلين و نمک‌هاى مختلف؛ طورى دوز را تنظيم کنيد که سطح خونى بين 5μg/mL و ۱5μg/mL حفظ شود. ممکن است به‌صورت PO يا IV (به‌صورت آمينوفيلين) تجويز شود. کليرانس تئوفيلين خيلى متغير است و با سن، اختلال عملکرد کبدي، عدم جبران (Decompensation) قلبي، قلب ريوى (Cor Pulmonale) و بيمارى تب‌دار کاهش مى‌يابد. بسيارى از داروها نيز کليرانس تئوفيلين را تغيير مى‌دهند (کاهش نيمه‌عمر؛ سيگار، فنوبارييتال، فنى‌توئين؛ افزايش نيمه‌عمر: اريترومايسين، آلوپورينول، سايمتيدين، پروپرانولول). ترکيبات خوراکى طولانى‌اثر امکان تجويز دو بار يا چهار بار در روز را فراهم مى‌آورند. دوز منفرد شبانه علائم شبانه را کاهش مى‌دهد. براى درمان حاد از درمان وريدى استفاده مى‌شود. در کودکان و افراد سيگارى جوان، يک دوز بارگيرى (6mg/kg (Loding تجويز مى‌شود که با انفوزيون 1(mg/kg)/h به‌مدت ۱۲ ساعت ادامه مى‌يابد، سپس انفوزيون به 8/0 mg/kg)/h) کاهش مى‌يابد. در بيماران ديگرى که روى درمان تئوفيلين نيستند، دوز بارگيرى همان مقدار است، ولى سرعت انفوزيون به 5/0 - 1/0 (mg/kg)/h) کاهش مى‌يابد. در بيمارانى که قبلاً تئوفيلين مى‌گرفته‌اند، دوز بارگيرى حذف مى‌شود يا کاهش مى‌يابد. ترکيبات تئوفيلين به‌علت حاشيهٔ مسموميت‌زدائى - درمانى باريکشان محبوبيت خود را در درمان آسم از دست داده‌اند.
   داروهاى آنتى‌کولينرژيک
آتروپين آئروسل شده و ترکيبات وابسته از قبيل Ipratropium که يک آمونيوم چهارظرفيتى غير قابل جذب است؛ ممکن است گشادشدگى برونش‌ها را که از داروهاى مقلد سمپاتيک (Sympathominetics) به‌دست آمده است، تشديد کنند ولى اثر آنها به آهستگى ظاهر مى‌شود (۹۰-۶۰ دقيقه تا حداکثر گشادشدگى برونش‌ها). Ipratropium را مى‌توان به‌وسيلهٔ افشانهٔ با دوز معين (Metered-Dose Inhaler)، دو پوف تا فواصل هر ۶ ساعت، تجويز کرد. داروهاى خلط‌آور (Expectorants) و موکوليتيک (Mucolytic) تأثير ناچيزى در ادارهٔ (Management) آسم حاد يا مزمن دارند.
   گلوکوکورتيکوئيدها
تجويز سيستميک يا خوراکى بيشترين تأثير را در آسم شديد يا مقاوم به درمان دارد. براى بيماران بستري، متيل‌پردنيزون با دوز ۶۰-۴۰ mg هر ۶ ساعت وريدى متداول است. پردنيزون با دوز 60mg هر ۶ ساعت وريدى همان اثر را دارد. دوزهاى پائين‌تر ممکن است با آثار جانبى کمتر، همان اثر را داشته باشند. استروئيدها در آسم حاد براى اثرگذارى به ≥ ۶ ساعت زمان نياز دارند.
براى تشديد آسم در بيماران سرپائي، پردنيزون با دوز ۶۰-۴۰ mg خوراکى روزانه تجويز مى‌شود و سپس با يک برنامهٔ قطع تدريجى (Tapering) به ميزان ۵۰% هر ۵-۳ روز کاهش مى‌يابد. فرآورده‌هاى استنشاقى گلوکوکورتيکوئيد داروهاى ککى مهمى در درمان مزمن هستند، ولى در حملات حاد فايده‌اى ندارند. آثار استروئيدهاى استنشاقى وابسته به دوز است. استروئيدهاى استنشاقى يک نقطهٔ اتکا اصلى در ادارهٔ بيماران سرپائى هستند و بايستى در هر بيمارى که به آسانى با مصرف گاه‌به‌گاه داروهاى آدرنرژيک استنشاقى کنترل نمى‌شوند، شروع گردند. داروهاى موجود عبارتند از: Fluticasone roprionate, Flunisolide, Budesonide, Beclamethasone و Triamcinolone Acetonide. دوز دارو بايستى برحسب فعاليت بيمارى تنظيم گردد و کراراً کوشش شود که دوز دارو به‌تدريج تا يک مقدار نگه‌دارندهٔ پائين (۱ تا ۲ پوف، ۱ تا ۲ بار در روز) کاهش يابد. علاوه بر علائم موضعى [ديس‌فوني، برفک (Thrush)]، ممکن است آثار سيستميک نيز اتفاق افتد (مثلاً سرکوب آدرنال، آب مرورايد، از بين رفتن استخوان).
   کرومولين سديم و ندوکروميل سديم
گشادکننده‌ٔ برونش نيستند. در درمان مزمن جهت پيشگيرى مفيد مى‌باشند. در حملات حاد نيز فايده‌اى ندارند. به‌صورت افشانهٔ با دوز معين (Metered-Dose Inhaler) يا پودر افشانده شده (Nebulize Powder) دو پوف در روز، تجويز مى‌گردند. براى مشخص شدن اثربخشى آنها در آسم مزمن، اغلب بايستى به‌مدت ۶-۴ هفته امتحان گردند. از آنجا که تجويز اين داروها ۲۰-۱۵ دقيقه قبل از برخورد با آنتى‌ژن‌ها، مواد شيميائى يا ورزش باعث مهار انقباض برونشى حاد مى‌شود، استفاده از آنها در برخى بيماران انتخابى که حملات قابل پيش‌بينى آسم برون‌زا (Extrinsic0 دارند، ممکن است مفيد باشند.
   تعديل‌کننده‌هاى لوکوترى‌ان
مهارکنندهٔ Zileuton, 5-lipoxygenase، و آنتاگونيست‌هاى گيرندهٔ Zafirlukast, LTD4 و Monteleukast، اخيراً به درمان ضدٌ التهابى آسم اضافه شده‌اند. آنتاگونيست‌هاى گيرندهٔ LTD4 طولانى‌اثر هستند و تجويز دوز را به‌صورت دو يا چهار بار در روز امکان‌پذير مى‌سازند. اين داروها تقريباً بر روى نيمى از بيماران مؤثر هستند، گشادکننده‌هاى متوسطى هستند و بر ضدٌ آسم ناشى از ورزش اثر دارند. همچنين ممکن است علائم شبانه را نيز کاهش دهند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رئیس جمهوری آمریکا , سخنرانی پیش از خطبه , مالیات گردشگری , پارامتر , فرزاد میلانی , مرورگر اینترنتی , دستگاه خالکوبی , ازمکران , دهه شفاعت , هدف حمله ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب نوآموز چیچک‌لر , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ پوشاک ایرانیان (از ابتدای اسلام تا حمله مغول) , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ الفبایی روشن عربی - فارسی (یک‌جلدی) , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , نویسنده / حسین‌‌علی گلشن اصفهانی , بانک اطلاعاتی کتاب / هنر جنگ: جنگ و اندیشه سیاسی , بانک اطلاعاتی کتاب / جمال محمد (ص) "پیامبر اعظم اسلام" گزیده "سنن النبی" اثر علامه طباطبایی (قدس سره) با انضمام گزیده گلواژه‌های ادب فارسی در ستایش پیامبر اعظم (ص) , بانک اطلاعاتی کتاب / پزشکی قانونی همراه با تصویر رنگی , بانک اطلاعاتی گردشگری / بُندرِآباد ، روستای بندرآباد ، یزد , تفریح و سرگرمی , طالع بینی , طالع بینی روزانه / ‌ ۲۸ دی , علوم انسانی , علوم اجتماعی , فرهنگ و جامعه / مشکلات فرهنگی ما ایرانیان ,

برخی منابع مهم خبری
tafahomnews.com روزنامه تفاهم , iranart.ir ایران آرت , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , gsm.ir جی اس ام , mashreghnews.ir مشرق نیوز , fardanews.com فردا نیوز , mizanonline.com خبرگزاری میزان , farsnews.ir خبرگزاری فارس , rooyeshnews.com رویش , eghtesadnews.com اقتصادنیوز ,وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.