دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 24 September, 2018

پودر گوشت و خون


   پودر ماهى
انواع مختلف پودر ماهى از قبيل پودر ماهى‌هاى: ساردين، شاه‌ماهى، تون، آنچوى و امثال آن با ترکيبات مختلف در بازار جهانى وجود دارد. مقدار پروتئين و اسيدآمينه‌هاى پودر ماهى بسته به نوع ماهى تهيه شده از آن مختلف است ولى به‌طورکلى مقدار پروتئين پودر ماهى مرغوب نبايد کمتر از ۵۵ درصد باشد.
جدول زير مقدار پروتئين و اسيدآمينه‌هاى اصلى در چند نمونه آردماهى را نشان مى‌دهد.
   جدول مقدار متوسط اسيدآمينه‌هاى اصلى در چند نمونه آردماهى
گرم اسيدآمينه در ۱۰۰ گرم ماده ازته آردماهى منهادن آمريکا
(Menhaden)
آردماهى آنچووى پرو
(Anchoy)
آردماهى آنچووى شيلى آردماهى سگ‌ماهى نروژ(Herring)
آرژنين ۶/۰ ۵/۶۵ ۵/۹ ۵/۸۵
گليسين ۶/۷۵ ۶/۱ ۹/۶ ۶/۱۵
هيستيدين ۲/۳ ۲/۲۵ ۲/۶ ۲/۵
ايزولوسين ۴/۴ ۴/۶ ۴/۸ ۴/۵
لوسين ۷/۱ ۷/۵ ۷/۶ ۷/۱۵
ليزين ۷/۵۵ ۷/۵ ۸/۰ ۷/۶
متيونين ۲/۸ ۳/۰ ۳/۰۵ ۲/۸
سيستين ۰/۹ ۰/۹ ۰/۹ ۰/۹
فنيل‌آلانين ۳/۹۵ ۴/۲ ۴/۳ ۳/۷۴۳
تيروزين ۳/۲ ۳/۵۵ ۳/۴ ۳/۰
ترئونين ۳/۹۵ ۴/۱ ۴/۳ ۳/۹
تريپتوفان ۵/۱ ۱/۱۵ ۱/۲۰ ۱/۰۰
والين ۵/۱ ۵/۲ ۵/۴ ۵/۳
درصد پروتئين خام ۶۲ ۶۴/۷ ۶۷ ۷۵/۳
پودرماهى داراى ۳-۸ درصد چربى مى‌باشد. املاح اصلى مانند منگنز، آهن، يد نيز به مقدار کافى در پودر ماهى وجود دارد به اضافه از نظر ويتامين‌ها به‌خصوص ويتامين دسته B به‌خصوص کولين و B2 و B1 اسيد پانتوتنيک، نياسين نيز قابل توجه مى‌باشد. از اين‌رو اهميت پودر ماهى در تغذيه انواع طيور بسيار زياد مى‌باشد و تقريباً در تمام جيره‌هاى غذائى طيور و مواد کنسانتره مخصوص طيور، پودر ماهى و يا ترکيبات آن وجود دارد.
در موقع استفاده از پودر ماهى در کنسانتره و جيره غذائى طيور پرورشى بايد توجه نمود که ناخالصى در آن وجود نداشته و نيز فاسد نشده باشد.
   پودر گوشت و خون
پودر گوشت و خون نيز يکى از مواد اوليه جهت تأمين پروتئين در جيره غذائى طيور مى‌تواند باشد. پودر گوشت و خون از مازاد کشتارگاه‌هاى دامى و کنسروسازي، لاشه حيواناتى که در کشتارگاه به‌علل مختلفى براى انسان غيرقابل مصرف تشخيص داده مى‌شوند، تشکيل مى‌گردد. همچنين ضمائم قرمز لاشه (کبد، قلب، قلوه، سر)، ضمائم سفيد لاشه (مجارى معده و روده، شش‌ها، دست‌‌ها و پاها) و ساير پس‌مانده کشتارگاه‌ها (خون، استخوان، اندام تناسلي، و گاهى حتى شاخ و سم) در تهيه پودر گوشت مورد استفاده قرار مى‌گيرد. از اين‌رو بسته به اينکه مواد اوليه بيشتر شامل چه قسمت‌هائى باشد پودر گوشت موجود در بازار به سه دسته تقسيم مى‌کنند:
- آرد گوشت پراستخوان (حاوى ۴۵ درصد پروتئين خام)
- آرد گوشت کم‌استخوان (حاوى ۵۰ درصد پروتئين خام)
- آرد گوشت بى‌استخوان (حاوى ۵۳-۵۵ درصد پروتئين خام)
پودر گوشت داراى مقدار قابل توجهى گليسين، پرولين و مخصوصاً ليزين است. ولى اسيدآمينه‌هاى نوع متيونين، تريپتوفان، هيستيدين، تره‌اونين و پرولين آن نسبت به پودر ماهى کمتر است.
مقدار چربى در آدر گوشت بين ۷-۱۴ درصد است. پودر گوشت بسته به‌نوع تهيه داراى مقادير فراوان کلسيم و فسفر مى‌باشد، به‌علاوه حاوى مقادير قابل توجهى از عناصر کمياب (مس، منگنز، آهن) است، از اين‌رو معمولاً در تغذيه طيور پودر گوشت را هيچ‌گاه به‌عنوان تنها منبع پروتئينى در جيره انتخاب نمى‌کنند بلکه به‌علت بعضى کمبودها و محدوديت‌هائى که در آن وجود دارد، به‌عنوان مکمل غذا همراه با پودر ماهى به‌کار مى‌برند.
   پودر خون
خون در بين مواد حاصله از مازاد کشتارگاهى منبع خوبى از پروتئين‌هاى خام است. از همه حيوانات خون‌گرم، مى‌توان پودر خون تهيه کرد ولى معمولاً خونى که در کشتارگاه‌هاى دام جمع‌آورى مى‌شود، از گاو و گوسفند و احياناً بز و شتر مى‌باشد سابقاً خون کامل را بعد از منعقد کردن، در اتوکلاو تا حرارت ۱۴۰ درجه سانتى‌گراد حرارت داده و سپس تحت فشار در ديگ‌هاى چرخان خشک مى‌نمودند. در حال حاضر از دستگاه‌هائى استفاده مى‌کنند که در آن خون کامل به‌صورت پودر پاشيده و به طريقه اسپرى خشک مى‌گردد.
پودر خون از نظر پروتئين بسيار غنى است. معمولاً بين ۱۱/۸۷-۵/۷۷ درصد (به‌طور متوسط ۸۲ درصد) ماده ازته دارد. خون داراى مقدار زياد ليزين (۹/۹ درصد) و مقدار کمى ايزولوسين، تريپتوفان، آرژنين و متيونين است. مواد معدنى آن در حدود ۵/۰ درصد و مواد چربى آن بسيار فقير است.
پودرخون با داشتن مقدار فراوان مواد ازته معمولاً همراه با غلات که از نظر پروتئين خام و ليزين ضعيف است، در فرمول به‌کار مى‌رود.
   پودر بقاياى کشتارگاه‌هاى طيور
طبق بررسى انجام شده در ايران درصد مواد غيرقابل مصرف لاشه طيور پس از کشتار بدون توجه به جنسيت آنها به قرار زير است:
- خون ۷/۱ درصد
- پرها ۷ درصد
- سر و پا ۶۵/۸ درصد
- اندرونه‌ها و امعاء و احشاء ۵۹/۶ درصد
- مجموعاً ۹/۲۳ درصد
چناچه از ۷ درصد پر، ۲ درصد آن را شاهپرها حساب کنيم، بقاياى غيرقابل استفاده در کشتارگاه‌هاى طيور که به دور ريخته مى‌شود را مجموعاً مى‌توان رقمى در حدود ۹/۱۸ درصد منظور نمود که متأسفانه در ايران قسمت اعظم اين بقايا بدون استفاده به دور ريخته مى‌شود در حاليکه با نصب دستگاه‌هاى مخصوص در کنار کشتارگاه‌هاى طيور مى‌توان به‌طور متوسط از هر سه کيلوگرم بقاياى مزبور يک کيلوگرم پودر بقايا براى تغذيه دام و طيور و ماهى توليد نمود.
پودر بقايا چنانچه به‌طور مطلوب تهيه و چربى آن به‌خوبى گرفته شود، داراى ميزان کافى پروتئين خام مى‌باشد. از نظر ويتامين و اسيد‌آمينه‌ها نيز غنى است به‌طورى که ليزين آن در حدود ۷/۲ درصد و متيونين آن در حدود ۱ درصد است.
طرز تهيه پودر ضايعات يا بقاياى کشتارگاه‌هاى طيور بدين ترتيب است که پس از کشتار امعاء و احشاء و سر و پاها و شاهپرها را وارد سرند متحرک مى‌کنند و به‌وسيله عمل گريز از مرکز (سانتريفوژ) آنها را در آب شستشو مى‌دهند و سپس مواد را در مخزن پخت که داراى حرارت ۱۴۰ درجه سانتى‌گراد است به‌مدت ۳-۴ ساعت حرارت مى‌دهند و چربى آن را تا حدود امکان جدا مى‌کنند.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سرزنش خانواده , فاطمه طیبی , فقه شیعه , دومین کنگره بزرگداشت ۱۳۵ شهید دانشجوی لرستان , ادنوک , توسعه فناوری و ارائه خدمات نوین باند پهن , بیانیه مجمع نیروهای خط امام به مناسبت شهادت محسن حججی , مرتضی آسیابانپور , رقابت‌های کشتی جهانی پاریس ۲۰۱۷ , غار گاف ,

مقالات پربیننده امروز
نشریات و مطبوعات , هنر , هفته نامه تندیس / تندیس ـ شماره ۱۱۸، بیست و سه بهمن ۱۳۸۶ , سایر , ن , نـ ـ ق / نقش‌اندازی , بانک اطلاعاتی کتاب / زنگوله طلا , بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیک زنده , بانک اطلاعاتی کتاب / اسیر عشق , بهداشت و درمان , بهداشت فردی و عمومی , بهداشت و سلامت‌ جامعه / سلامت تنها بیمار نبودن نیست , بهداشت , بهداشت و زیبایی , تناسب اندام / نگرانی‌های کودکان درباره ظاهرشان , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: آیین رفتار حرفه‌ای , سیاسی , ایران , اقتصاد و سیاست / "استقلال" ; ابزار ایران برای عبور از بحران , بانک اطلاعاتی کتاب / حسابداری اموال, ماشین‌آلات و تجهیزات ,

برخی منابع مهم خبری
khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , baharnews.ir بهارنیوز , cup.ir کاپ , shahrefarda.ir شهرفردا , rouydad24.ir رویداد 24 , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت , mashreghnews.ir مشرق نیوز , mehrnews.com خبرگزاری مهر , asriran.com عصرایران , asrekhodro.com عصر خودرو ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.