دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 20 August, 2018

مراحل یادگیری معنی (۳)


  مرحله چهارم
در حقيقت لغت‌ها دستشان کوتاه است. ما از آنها براى راحتى خود و به دليل آنکه خود اشياء هميشه در دسترسمان نيستند استفاده مى‌کنيم. اين کلمات جانشين چيزها هستند. اما با ترکيب و جور کردن اين کلمات مى‌توانيم بيش از آنچه از جور کردن اصل چيزهائى که اين کلمات نمايندگان آنها هستند، ياد بگيريم و بياموزيم.
در ارتباط، تمام پيام‌ها بايد رمزخوانى و تفسير شوند. برخى محرک- پاسخ‌هاى درونى و باطني، الگو و معيار براى اين‌گونه تفسيرها هستند که ما به آنها معنى مى‌گوئيم.
وقتى ما خيلى جوان هستيم معنى‌هاى زيادى را ياد مى‌گيريم. بعدها بر اين انباشتگى معنى‌هاى ما افزوده مى‌شود. گاهى معنى‌هائى را تغيير مى‌دهيم يا حتى آنها را از دست مى‌دهيم يا خراب مى‌کنيم و در همهٔ اوقات ما ارتباط برقرار مى‌کنيم (Berlo,1960,pp181-187).
در حقيقت لغت‌ها دستشان کوتاه است. ما از آنها براى راحتى خود و به دليل آنکه خود اشياء هميشه در دسترسمان نيستند استفاده مى‌کنيم. اين کلمات جانشين چيزها هستند. اما با ترکيب و جور کردن اين کلمات مى‌توانيم بيش از آنچه از جور کردن اصل چيزهائى که اين کلمات نمايندگان آنها هستند، ياد بگيريم و بياموزيم.
در ارتباط، تمام پيام‌ها بايد رمزخوانى و تفسير شوند. برخى محرک- پاسخ‌هاى درونى و باطني، الگو و معيار براى اين‌گونه تفسيرها هستند که ما به آنها معنى مى‌گوئيم.
وقتى ما خيلى جوان هستيم معنى‌هاى زيادى را ياد مى‌گيريم. بعدها بر اين انباشتگى معنى‌هاى ما افزوده مى‌شود. گاهى معنى‌هائى را تغيير مى‌دهيم يا حتى آنها را از دست مى‌دهيم يا خراب مى‌کنيم و در همهٔ اوقات ما ارتباط برقرار مى‌کنيم (Berlo,1960,pp181-187).
دکتر آلدان ملک فارلين که سال‌ها محقق روانشناس تجربى دانشگاه آکسفورد بود و از استادان برجستهٔ آن دانشگاه محسوب مى‌شود، در سال ۱۹۷۸ کتابى را با عنوان روانشناسى نوزادان نوشت و نتايج تحقيقات خود را در اين زمينه منتشر کرد. او مى‌نويسد:
'مردم چنين فکر مى‌‌کردند که دنياى يک کودک تازه به دنيا آمده ملقمه‌اى از صداها، بوها و دستخوش تغيير و تحول ناشى از نور و سايه است. روانشناسان معتقد بودند که کودکان به‌طور خودکار تمام احساسات را از محيط، بدون نشان دادن هيچ‌گونه حساسيت و احساس برترى انجام مى‌دهند. در حالى که چنين نيست.
ما فقط مى‌دانيم اين چنين نيست و هنوز در مرحلهٔ کشف اين موضوع هستيم. ولى کشف کرده‌ايم که نوزاد انسان به محض به دنيا آمدن به‌سوى صوت‌هاى انسانى جذب مى‌شود. اين موضوع از آن نظر حائز اهميت که او در آن لحظه فاقد هرگونه تجربهٔ قبلى در مورد دنياى خارج يا صداى انسان‌ها است.
روش‌هاى مختلفى وجود دارد که از طريق آنها مى‌توان فهميد که اين نوزادان مى‌توانند ببينند، بشنوند، يا احساس کنند.' (Mac Farlan,1978-p74).
مک‌فارلين در کتاب خود به نتايج تحقيقات بسيارى اشاره مى‌کند که به‌طور خلاصه مى‌گويد: 'کودک چندروزهٔ بيدارى را اگر نزديک پنجره بياورند- ولى نه در مقابل نور مستقيم خورشيد- اغلب اوقات به جانب نور متمايل خواهد شد. چنان که تصور مى‌شود کودک مى‌داند نور کجاست!'
در جاى ديگر مى‌نويسد: 'استعدادى که بيش از هر عامل ديگر رفتارهاى پيچيدهٔ کودکان تازه به دنيا آمده را نشان مى‌دهد توانائى تقليد آنها است. براساس بررسى‌هاى کاملاً نظارت شده‌اى که در آمريکا و انگليس انجام شده است معلوم شده که کودکان پس از دو هفته مى‌توانند زبان خود را بيرون بياورند و يا دست‌هاى خود را گره کنند و باز کنند. البته چنين رفتارهائى وقتى انجام مى‌شود که کودک ببيند شخص ديگرى چنين کارهائى را انجام مى‌دهد. بديهى است چنين رفتارهائى را نمى‌توان به‌صورتى آشکار و فورى ديد بلکه صرفاً از طريق تجزيه و تحليل دقيق نوار ويدئو و فيلم فارسى قابل بررسى است که کودک بايد شخص ديگرى را ببيند که زبان خود را جلو مى‌آورد.
اين تحقيقات نشان مى‌دهد که هنگامى که کودکى متولد مى‌شود داراى استعداد عجيبى است و آن قدرت واکنش نشان دادن در برابر انسان‌ها است تا در برابر اشياء و محيط اطراف خود. در سن دوهفتگى کودک آموخته است که چهره‌هاى فردفرد افراد بشر را از هم تشخيص دهد. به‌ويژه آنهائى که از وى مراقبت مى‌کنند ... کودکان به چشم‌ها بيش از ديگر اعضاء صورت انسان نگاه مى‌کنند. علت آن است که چشم‌ها با داشتن سفيدى و سياهى و رنگ‌هاى متفاوت نمايشگر مغايرت‌هاى آشکار هستند.... مکررترين و پيچيده‌ترين منظره‌اى را که کودک پس از تولد مى‌بيند صورت مادر است. نه به‌عنوان يک شيء بى‌حرکت در يک هواپيما يا شبيه يک عکس، بلکه به‌عنوان يک شيء پر تحرک و دائم در حال حرکت با تجليات متنوع و همراه با محتويات مختلف مانند غذا دادن، محبت کردن و غيره.
مک‌فارلين در پاسخ به اين سؤال خود که کودک پس از چه مدت مى‌تواند صورت مادر خود را تشخيص دهد به تحقيقات انجام شده از سوى جنويوکارپنتر (Genevieve Carpenter) در 'مرکز گسترش تحقيقات در بيمارستان سنت‌مري' (Behavior Development Research Unit at St.Mary's Hospital.) لندن اشاره کرده است و مى‌نويسد: 'بچه‌هائى را که فقط دو هفته از تولدشان مى‌گذشت انتخاب کردند و روى صندليهاى ويژه‌اى نشاندند وقتى آنها در حالت خواب نبودند و هوشيارى کامل داشتند، آزمايش را شروع کردند. ابتدا مقابل آنها مادر آنها و سپس يک زن ديگر قرار گرفت و آنها توانستند اين دو چهره را ببينند. اين آزمايش مدت دو هفته تکرار شد. نتايج بسيار عجيب بود. کودکان، بيشتر اوقات به‌صورت مادرشان نگاه مى‌کردند تا صورت افراد غريبه. در واقع، هنگامى که صورت زن‌هاى ديگر را به آنها نشان مى‌دادند، آنها اکثراً با خيره شدن شديد و نوعى حالت بى‌تفاوت مثل تکيه دادن سر روى شانه‌ها عکس‌العمل خود را بروز مى‌دادند ...'
براساس تحقيقات ميشل ورتهايمر (Michael Wertheimer) از دانشگاه کلر ادواى آمريکا و محققان ديگر معلوم شد که کودکان حتى در داخل رحم مادر نسبت به انواع صداها واکنش نشان مى‌دهند.
اما واکنش آنها نسبت به صداها موزون و با لحن خاص بيشتر از صداهاى خالص و مداوم است. عجيب آن است که مؤثرترين صدا براى ايجاد واکنش در نوزاد تازه متولد شده صداهائى است که فرکانس‌هائى را شامل مى‌شود که در صداى انسانى يافت مى‌شود (Mac Farlane,1978,pp74-81).
به اين ترتيب مى‌بينيم که تحقيقات سال‌هاى اخير نشان مى‌دهد که کودک حتى در مرحلهٔ قبل از تولد نيز معنى‌هائى به‌طور مبهم در ذهنش جاى مى‌گيرد ولى مجهول‌هائى نيز وجود دارد که هنوز پاسخ آن قاطع براى آنها در دست نيست. چرا يک کودک که فقط دو هفته از تولد او گذشته است به صداهائى با فرکانس‌هاى مشابه صداى انسانى گرايش بيشترى دارد؟
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
جشن دلتنگی , کارت سوخت , آموزش بهداشت , زیر ساخت مخابراتی , وام خرید کالا , پشت خط زن , آمريكا , سی و سه پل اصفهان , سپاه منصور , استاندارد دوگانه آزادی در اروپا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی فیلم / شاخه‌های بید , بانک اطلاعاتی کتاب / پرده: آخرین پرونده پوآرو , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب دستور عملیات ریاضی کاربردی برای بهره‌برداران تصفیه‌خانه آب , بانک اطلاعاتی کتاب / داستان روبان قرمزی , فرهنگ و جامعه , ادیان و مذاهب , داستان‌‌های مذهبی / علت ترس از مرگ , دین و اندیشه , اخلاق , ایمان / اعتماد به امرقدسی , بانک اطلاعاتی کتاب / نظریه‌های مربوط به علوم انسانی , بانک اطلاعاتی کتاب / کاغذ , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای امام حسین (ع) در روز عرفه با ترجمه فارسی , بانک اطلاعاتی کتاب / جلوه‌های رحمانی ,

برخی منابع مهم خبری
car.ir کار(خودرو) , cup.ir کاپ , alodoctor.ir الو دکتر , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , aparat.com آپارات , ensafnews.com انصاف نیوز , ghanoondaily.ir روزنامه قانون , khabargozarisaba.ir خبرگزاری صبا , seemorgh.com سیمرغ , caffecinema.com کافه سینما ,وبگردی
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی
واکنش اشک آلود جمشید مشایخی به درگذشت انتظامی - اشک های جمشید مشایخی برای عزت الله انتظامی در بیمارستان و واکنشش به درگذشت همبازی و همکار چندین دهه اش
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.