چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 June, 2018

مراحل یادگیری معنی (۳)


  مرحله چهارم
در حقيقت لغت‌ها دستشان کوتاه است. ما از آنها براى راحتى خود و به دليل آنکه خود اشياء هميشه در دسترسمان نيستند استفاده مى‌کنيم. اين کلمات جانشين چيزها هستند. اما با ترکيب و جور کردن اين کلمات مى‌توانيم بيش از آنچه از جور کردن اصل چيزهائى که اين کلمات نمايندگان آنها هستند، ياد بگيريم و بياموزيم.
در ارتباط، تمام پيام‌ها بايد رمزخوانى و تفسير شوند. برخى محرک- پاسخ‌هاى درونى و باطني، الگو و معيار براى اين‌گونه تفسيرها هستند که ما به آنها معنى مى‌گوئيم.
وقتى ما خيلى جوان هستيم معنى‌هاى زيادى را ياد مى‌گيريم. بعدها بر اين انباشتگى معنى‌هاى ما افزوده مى‌شود. گاهى معنى‌هائى را تغيير مى‌دهيم يا حتى آنها را از دست مى‌دهيم يا خراب مى‌کنيم و در همهٔ اوقات ما ارتباط برقرار مى‌کنيم (Berlo,1960,pp181-187).
در حقيقت لغت‌ها دستشان کوتاه است. ما از آنها براى راحتى خود و به دليل آنکه خود اشياء هميشه در دسترسمان نيستند استفاده مى‌کنيم. اين کلمات جانشين چيزها هستند. اما با ترکيب و جور کردن اين کلمات مى‌توانيم بيش از آنچه از جور کردن اصل چيزهائى که اين کلمات نمايندگان آنها هستند، ياد بگيريم و بياموزيم.
در ارتباط، تمام پيام‌ها بايد رمزخوانى و تفسير شوند. برخى محرک- پاسخ‌هاى درونى و باطني، الگو و معيار براى اين‌گونه تفسيرها هستند که ما به آنها معنى مى‌گوئيم.
وقتى ما خيلى جوان هستيم معنى‌هاى زيادى را ياد مى‌گيريم. بعدها بر اين انباشتگى معنى‌هاى ما افزوده مى‌شود. گاهى معنى‌هائى را تغيير مى‌دهيم يا حتى آنها را از دست مى‌دهيم يا خراب مى‌کنيم و در همهٔ اوقات ما ارتباط برقرار مى‌کنيم (Berlo,1960,pp181-187).
دکتر آلدان ملک فارلين که سال‌ها محقق روانشناس تجربى دانشگاه آکسفورد بود و از استادان برجستهٔ آن دانشگاه محسوب مى‌شود، در سال ۱۹۷۸ کتابى را با عنوان روانشناسى نوزادان نوشت و نتايج تحقيقات خود را در اين زمينه منتشر کرد. او مى‌نويسد:
'مردم چنين فکر مى‌‌کردند که دنياى يک کودک تازه به دنيا آمده ملقمه‌اى از صداها، بوها و دستخوش تغيير و تحول ناشى از نور و سايه است. روانشناسان معتقد بودند که کودکان به‌طور خودکار تمام احساسات را از محيط، بدون نشان دادن هيچ‌گونه حساسيت و احساس برترى انجام مى‌دهند. در حالى که چنين نيست.
ما فقط مى‌دانيم اين چنين نيست و هنوز در مرحلهٔ کشف اين موضوع هستيم. ولى کشف کرده‌ايم که نوزاد انسان به محض به دنيا آمدن به‌سوى صوت‌هاى انسانى جذب مى‌شود. اين موضوع از آن نظر حائز اهميت که او در آن لحظه فاقد هرگونه تجربهٔ قبلى در مورد دنياى خارج يا صداى انسان‌ها است.
روش‌هاى مختلفى وجود دارد که از طريق آنها مى‌توان فهميد که اين نوزادان مى‌توانند ببينند، بشنوند، يا احساس کنند.' (Mac Farlan,1978-p74).
مک‌فارلين در کتاب خود به نتايج تحقيقات بسيارى اشاره مى‌کند که به‌طور خلاصه مى‌گويد: 'کودک چندروزهٔ بيدارى را اگر نزديک پنجره بياورند- ولى نه در مقابل نور مستقيم خورشيد- اغلب اوقات به جانب نور متمايل خواهد شد. چنان که تصور مى‌شود کودک مى‌داند نور کجاست!'
در جاى ديگر مى‌نويسد: 'استعدادى که بيش از هر عامل ديگر رفتارهاى پيچيدهٔ کودکان تازه به دنيا آمده را نشان مى‌دهد توانائى تقليد آنها است. براساس بررسى‌هاى کاملاً نظارت شده‌اى که در آمريکا و انگليس انجام شده است معلوم شده که کودکان پس از دو هفته مى‌توانند زبان خود را بيرون بياورند و يا دست‌هاى خود را گره کنند و باز کنند. البته چنين رفتارهائى وقتى انجام مى‌شود که کودک ببيند شخص ديگرى چنين کارهائى را انجام مى‌دهد. بديهى است چنين رفتارهائى را نمى‌توان به‌صورتى آشکار و فورى ديد بلکه صرفاً از طريق تجزيه و تحليل دقيق نوار ويدئو و فيلم فارسى قابل بررسى است که کودک بايد شخص ديگرى را ببيند که زبان خود را جلو مى‌آورد.
اين تحقيقات نشان مى‌دهد که هنگامى که کودکى متولد مى‌شود داراى استعداد عجيبى است و آن قدرت واکنش نشان دادن در برابر انسان‌ها است تا در برابر اشياء و محيط اطراف خود. در سن دوهفتگى کودک آموخته است که چهره‌هاى فردفرد افراد بشر را از هم تشخيص دهد. به‌ويژه آنهائى که از وى مراقبت مى‌کنند ... کودکان به چشم‌ها بيش از ديگر اعضاء صورت انسان نگاه مى‌کنند. علت آن است که چشم‌ها با داشتن سفيدى و سياهى و رنگ‌هاى متفاوت نمايشگر مغايرت‌هاى آشکار هستند.... مکررترين و پيچيده‌ترين منظره‌اى را که کودک پس از تولد مى‌بيند صورت مادر است. نه به‌عنوان يک شيء بى‌حرکت در يک هواپيما يا شبيه يک عکس، بلکه به‌عنوان يک شيء پر تحرک و دائم در حال حرکت با تجليات متنوع و همراه با محتويات مختلف مانند غذا دادن، محبت کردن و غيره.
مک‌فارلين در پاسخ به اين سؤال خود که کودک پس از چه مدت مى‌تواند صورت مادر خود را تشخيص دهد به تحقيقات انجام شده از سوى جنويوکارپنتر (Genevieve Carpenter) در 'مرکز گسترش تحقيقات در بيمارستان سنت‌مري' (Behavior Development Research Unit at St.Mary's Hospital.) لندن اشاره کرده است و مى‌نويسد: 'بچه‌هائى را که فقط دو هفته از تولدشان مى‌گذشت انتخاب کردند و روى صندليهاى ويژه‌اى نشاندند وقتى آنها در حالت خواب نبودند و هوشيارى کامل داشتند، آزمايش را شروع کردند. ابتدا مقابل آنها مادر آنها و سپس يک زن ديگر قرار گرفت و آنها توانستند اين دو چهره را ببينند. اين آزمايش مدت دو هفته تکرار شد. نتايج بسيار عجيب بود. کودکان، بيشتر اوقات به‌صورت مادرشان نگاه مى‌کردند تا صورت افراد غريبه. در واقع، هنگامى که صورت زن‌هاى ديگر را به آنها نشان مى‌دادند، آنها اکثراً با خيره شدن شديد و نوعى حالت بى‌تفاوت مثل تکيه دادن سر روى شانه‌ها عکس‌العمل خود را بروز مى‌دادند ...'
براساس تحقيقات ميشل ورتهايمر (Michael Wertheimer) از دانشگاه کلر ادواى آمريکا و محققان ديگر معلوم شد که کودکان حتى در داخل رحم مادر نسبت به انواع صداها واکنش نشان مى‌دهند.
اما واکنش آنها نسبت به صداها موزون و با لحن خاص بيشتر از صداهاى خالص و مداوم است. عجيب آن است که مؤثرترين صدا براى ايجاد واکنش در نوزاد تازه متولد شده صداهائى است که فرکانس‌هائى را شامل مى‌شود که در صداى انسانى يافت مى‌شود (Mac Farlane,1978,pp74-81).
به اين ترتيب مى‌بينيم که تحقيقات سال‌هاى اخير نشان مى‌دهد که کودک حتى در مرحلهٔ قبل از تولد نيز معنى‌هائى به‌طور مبهم در ذهنش جاى مى‌گيرد ولى مجهول‌هائى نيز وجود دارد که هنوز پاسخ آن قاطع براى آنها در دست نيست. چرا يک کودک که فقط دو هفته از تولد او گذشته است به صداهائى با فرکانس‌هاى مشابه صداى انسانى گرايش بيشترى دارد؟
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رمان نویسنده تبریز , حاج منصور , نرخ پیامک‌ها , تولید وصادرات , تصادف تله کابین , افزایش یارانه ها , دانشگاه مجازی علوم پزشکی , پیروزی تیم ایران , داده های اقتصادی , قائم مقام اداره کل امور ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پندهای نهج‌البلاغه (بیست سخن کوتاه از امام العارفین حضرت علی (ع)) (دوره راهنمایی) , بانک اطلاعاتی کتاب / رنگ‌آمیزی با شعر (حیوانات) , اجتماعی , حقوقی , حقوق بشر / جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر , بانک اطلاعاتی کتاب / برگ آزمون‌های مفاهیم قرآنی سال دوم راهنمایی تحصیلی , بانک اطلاعاتی کتاب / مهربان، مثل مسیح , بانک اطلاعاتی کتاب / طریقت آلفا: رسیدن به آرامش در پنج گام , بانک اطلاعاتی کتاب / پیشوندها و پسوندهای انگلیسی (کاربرد و معنا) , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده فیزیک (3) سال سوم ریاضی کنکورهای سراسری و آزاد (سال‌های 53 تا 84) با پاسخ تشریحی , فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , شخصیت‌ها ـ شاعران‌ / من از اهالی این جهانم و برادر همه آدمیان , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد بین الملل , کشورها / رشد اقتصادی آسیای شرقی، معمای بزرگ ,

برخی منابع مهم خبری
donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , baharnews.ir بهارنیوز , entekhab.ir انتخاب , khorasannews.com روزنامه خراسان , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , gsm.ir جی اس ام , rooznamehsaba.ir روزنامه صبا , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , kojaro.com کجارو ,وبگردی
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!