دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

جدول توزیع بوته هاـ فواصل ردیف ها


ما فرض را بر اين گذاشتيم که گياهان به‌طور يکنواخت در مزرعه قرار گرفته‌اند و بنابراين برگ‌هاى جامعه گياهى به‌طور يکنواخت تشعشع را دريافت مى‌کنند ولى در شرايط زراعى اين حالت وجود ندارد. در شرايط زراعى که بذرها را با يک رديف کار و معمولاً روى رديف‌هاى مجزاء مى‌کارند، هر چه رديف‌ها پهن‌تر باشند بذر بيشترى در طول يک رديف بايد بکاريم تا اينکه به يک تراکم معين برسيم.
هدف تراکم زيادتر آن است که حداکثر ممکن تشعشع خورشيد را دريافت نمائيم و فواصل کاشت مساوى بين و روى رديف‌ها امکان حداکثر دريافت تشعشع در اولين فرصت را فراهم مى‌سازد.
هرچه رديف‌ها پهن‌تر و فواصل داراى يکنواختى کمترى باشند، رقابت بين بوته‌هاى روى يک رديف زودتر اتفاق مى‌افتد. براى رسيدن به يک تراکم معين، گياهان روى رديف‌هائى که داراى فاصله بيشترى هستند، بايستى نزديک‌تر به‌هم کاشته شوند باشند. عامل عمده تعيين‌کننده فاصله بين گياهان، تراکم بوته است. همان عواملى که بر تراکم بوته اثر مى‌گذراند برفاصله مناسب رديف‌ها نيز مؤثر هستند. آن دسته از گياهان زراعى که داراى سطح برگ زيادى هست و با تراکم بوته کمترى کاشته مى‌شوند (مثل ذرت) در مقايسه با گياهان کوچکتر نظير سويا که در تراکم بوته بيشترى کشت مى‌گردند، نسبت به کاهش فاصله رديف‌ها عکس‌العمل بيشترى نشان مى‌دهند. شيبلز و وبر (۱۹۶۶) رقم سوياى هاک‌آى که داراى بوته بزرگى مى‌باشد را در فواصل رديف و تراکم بوته‌هاى متفاوتى مورد مقايسه قرار دارند. (جدول اثر پهناى رديف و تراکم بوته) نتايج آزمايشات آنها را نشان مى‌دهد. ترکيب خاصى از رشد اوليهٔ سطح برگ و دريافت حداکثر انرژى خورشيد از جمله شرايطى است که جهت کاهش ورس مناسب مى‌باشد. علاوه بر اين انتقال کارآمد ماده خشک به دانه براى به‌دست آوردن حداکثر عملکرد ضرورى مى‌باشد. آنها با کاهش فاصله رديف‌ها از ۱۰۲ به ۲۵ سانتى‌متر در تراکم رديف ۲۴۷۰۰ بوته در هکتار ۳۳% عملکرد را افزايش دادند.
   جدول توزيع بوته هاـ فواصل ردیف ها
عوامل کاشتa تعداد بوته در هر ۳۳ سانتى‌متر L۹۵b روز تا رسيدن به L۹۵ تعداد شاخه در هر گياه درصد عملکرد شاخص برداشت
تراکم (بوته در هکتار)
۶۱۷۵۰ ۱ ۳/۳ ۶۹ ۹ ۱۰۸ ۳۱
۱۲۳۵۰۰ ۲ ۳/۱ ۶۱ ۴ ۱۲۳ ۲۷
۲۴۷۰۰۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵ ۲۷
۴۹۴۰۰۰ ۸ ۴ ۵۲ ۰/۱ ۱۰۰ ۲۱
فواصل رديف d (سانتى‌متر)
۲۲/۵ ۱ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۲۵ ۲ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۵۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵
۱۰۰ ۸ ۴/۲ ۶۶ ۰/۶ ۱۰۰
منبع: شيبلز و وبر (۱۹۶۶)
a گياهان با فاصله رديف ۵۰ سانتى‌متر، LAI = L۹۵b که ۹۵% از انرژى خورشيدى را دريافت مى‌کند.
c در مقايسه با ۲۴۷۰ گياه در هر هکتار با فاصله رديف ۱۰۰ سانتى‌متر، ۲۴۷۰۰۰d گياه در هر هکتار.
اندازه گياه بر تراکم مناسب اثر مى‌گذارد. معمولاً اندازه بوته سويائى که دير کاشته شده است، کوتاه است چون اين بوته‌ها به‌علت تأثير فتوپريود، زودتر به گل مى‌روند، در اين شرايط تراکم بوته‌ها را بايستى در مقايسه با ارقام داراى بوته‌هاى بلندتر افزايش داد و عرض رديف‌ها را بايستى کم کرد تا اينکه عملکرد بالقوه حاصل شود. در شرايط محيطى نامناسب کاهش فاصله رديف‌ها در غالب گياهان زراعى علمکرد را افزايش نخواهد داد. تايلور (۱۹۸۰) اين فرضيه را مورد آزمايش قرار داد، که در شرايط کمبود آب عملکرد سوياهائى که با فاصله زياد کاشته شده‌اند معادل يا بيشتر از موقعى است که با فاصله رديف‌هاى کمتر کاشته شده‌اند. او مشاهده نمود، در سال‌هائى که آب کافى وجود داشت عملکرد سوياهائى که با فاصله کم (۲۵ سانتى‌متر) کاشته شده بودند حدود ۱۷% بيشتر از سوياهائى بود که روى رديف‌هاى با فاصله بيشتر (۱۰۰ سانتى‌متر) کاشته شده بودند. در سال‌هائى که آب به ميزان متوسط بود تفاوتى از نظر عملکرد بين فواصل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰سانتى‌متر مشاهده نشد. در سال‌هاى خشک ابتدا رديف‌هاى نزديکتر دچار کمبود شديد آب شدند. اين امر منجر به کاهش ارتفاع و LAI گرديد.
علف‌هاى هرز با گياهان زراعى از نظر عوامل محيطى رقابت مى‌کنند. بنابراين کنترل صحيح علف‌هاى هرز براى حصول به عملکرد زيادتر بسيار مهم است. کنترل علف‌هاى هرز توسط شخم در رديف‌هاى با فواصل خيلى کم مشکل است. وبر (۱۹۶۲) مشاهده کرد که عملکرد سويا در رديف‌هاى با فاصله ۵۳ تا ۷۱ سانتى‌مترى کاهش يافت، زيرا در رديف‌هاى با فواصل کم علف‌هاى هرز خوب کنترل نشده بودند. در کشت رديفى با فاصله کم بايستى تعداد گياهان زيادتر باشد تا بتوانند با علف‌هاى هرز رقابت کنند.
به‌نظر مى‌رسد کاشت گياهان در رديف‌هاى نزديکتر از جمله کارهائى باشد که منجر به افزايش عملکرد محصول براى توليدکنندگان گرديده است. در هر حال براى به‌دست آوردن عملکرد بالا با رديف‌هاى کم عرض، يک توليدکننده بايد قبلاً از ساير اثرات مديريت که منجر به افزايش عملکرد مى‌شوند، چون ارقام سازگار، کوددهي، کنترل علف‌هاى هرز و کنترل حشرات، عمليات زراعى به موقع، توزيع يکنواخت بوته‌ها در رديف و تراکم مناسب، سود جويد. هنگام تغيير الگوى کاشت و استفاده از رديف‌هاى نزدکتر توليدکننده بايد در مورد مسائلى چون نوع واريته، ميزان بذر (تراکم گياه) چگونگى مواجه شدن با مسائل ورس بالقوه گياهان و هزينه خريد و مسائل خاص براى رديف‌هاى نزديک (کاشت و برداشت) و سرمايه‌گذارى بيشترى جهت بذر و کود و کنترل کامل علف‌هاى هرز در ابتداى فصل رشد تصميم بگيرد.
متخصصان اصلاح نباتات و فيزيولوژيست‌هاى گياهان زراعى درصدد هستند ژنوتيپ‌هائى پيدا کنند که به تراکم بوته زياد و رديف‌هاى باريک سازگارى داشته باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
خواص درمانی ادرار شتر , جشنواره تجسمی اشراق , جز , حسین عباس آبادی , تیلرسون لاوروف , پیکچرز , امیرحسین اسماعیلی , تبریک پوتین , جایگاه پزشکان , اسکان کسبه پلاسکو ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / تفسیر سوره مبارکه والعصر, یا, منشور جهانی دین مبین‌اسلام , فرهنگ و جامعه , گاه‌شمار , گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱۳ تیر ـ ۴ جولای ـ درگذشت دو روزنامه نگار و دلیل معروفیت آنان , هنر , کاردستی , شمع‌سازی / شمع مایع , موفقیت , زندگی , تفکر مثبت / اندیشه‌های منفی، سد راهی در مقابل موفقیت , بانک اطلاعاتی کتاب / Reading english for university students , علمی و آموزشی , کشاورزی و شیلات , کشاورزی ـ تحقیق و پژوهش / بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae (Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای عفونی / زندگی با اچ.آی.وی چگونه است؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / آشپزی و شیرینی‌پزی روز , بانک اطلاعاتی کتاب / راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی: سال اول راهنمایی , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوانی وه‌لی دیوانه ,

برخی منابع مهم خبری
bahardaily.ir روزنامه بهار , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , siasatrooz.ir سیاست روز , alef.ir الف , cinemakhabar.ir سینما خبر , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , parsnews.com پارس نیوز , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , honarnews.com هنرنیوز ,وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!