چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 26 September, 2018

جدول توزیع بوته هاـ فواصل ردیف ها


ما فرض را بر اين گذاشتيم که گياهان به‌طور يکنواخت در مزرعه قرار گرفته‌اند و بنابراين برگ‌هاى جامعه گياهى به‌طور يکنواخت تشعشع را دريافت مى‌کنند ولى در شرايط زراعى اين حالت وجود ندارد. در شرايط زراعى که بذرها را با يک رديف کار و معمولاً روى رديف‌هاى مجزاء مى‌کارند، هر چه رديف‌ها پهن‌تر باشند بذر بيشترى در طول يک رديف بايد بکاريم تا اينکه به يک تراکم معين برسيم.
هدف تراکم زيادتر آن است که حداکثر ممکن تشعشع خورشيد را دريافت نمائيم و فواصل کاشت مساوى بين و روى رديف‌ها امکان حداکثر دريافت تشعشع در اولين فرصت را فراهم مى‌سازد.
هرچه رديف‌ها پهن‌تر و فواصل داراى يکنواختى کمترى باشند، رقابت بين بوته‌هاى روى يک رديف زودتر اتفاق مى‌افتد. براى رسيدن به يک تراکم معين، گياهان روى رديف‌هائى که داراى فاصله بيشترى هستند، بايستى نزديک‌تر به‌هم کاشته شوند باشند. عامل عمده تعيين‌کننده فاصله بين گياهان، تراکم بوته است. همان عواملى که بر تراکم بوته اثر مى‌گذراند برفاصله مناسب رديف‌ها نيز مؤثر هستند. آن دسته از گياهان زراعى که داراى سطح برگ زيادى هست و با تراکم بوته کمترى کاشته مى‌شوند (مثل ذرت) در مقايسه با گياهان کوچکتر نظير سويا که در تراکم بوته بيشترى کشت مى‌گردند، نسبت به کاهش فاصله رديف‌ها عکس‌العمل بيشترى نشان مى‌دهند. شيبلز و وبر (۱۹۶۶) رقم سوياى هاک‌آى که داراى بوته بزرگى مى‌باشد را در فواصل رديف و تراکم بوته‌هاى متفاوتى مورد مقايسه قرار دارند. (جدول اثر پهناى رديف و تراکم بوته) نتايج آزمايشات آنها را نشان مى‌دهد. ترکيب خاصى از رشد اوليهٔ سطح برگ و دريافت حداکثر انرژى خورشيد از جمله شرايطى است که جهت کاهش ورس مناسب مى‌باشد. علاوه بر اين انتقال کارآمد ماده خشک به دانه براى به‌دست آوردن حداکثر عملکرد ضرورى مى‌باشد. آنها با کاهش فاصله رديف‌ها از ۱۰۲ به ۲۵ سانتى‌متر در تراکم رديف ۲۴۷۰۰ بوته در هکتار ۳۳% عملکرد را افزايش دادند.
   جدول توزيع بوته هاـ فواصل ردیف ها
عوامل کاشتa تعداد بوته در هر ۳۳ سانتى‌متر L۹۵b روز تا رسيدن به L۹۵ تعداد شاخه در هر گياه درصد عملکرد شاخص برداشت
تراکم (بوته در هکتار)
۶۱۷۵۰ ۱ ۳/۳ ۶۹ ۹ ۱۰۸ ۳۱
۱۲۳۵۰۰ ۲ ۳/۱ ۶۱ ۴ ۱۲۳ ۲۷
۲۴۷۰۰۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵ ۲۷
۴۹۴۰۰۰ ۸ ۴ ۵۲ ۰/۱ ۱۰۰ ۲۱
فواصل رديف d (سانتى‌متر)
۲۲/۵ ۱ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۲۵ ۲ ۳/۶ ۵۵ ۱/۱ ۱۳۳
۵۰ ۴ ۳/۶ ۵۷ ۰/۵ ۱۱۵
۱۰۰ ۸ ۴/۲ ۶۶ ۰/۶ ۱۰۰
منبع: شيبلز و وبر (۱۹۶۶)
a گياهان با فاصله رديف ۵۰ سانتى‌متر، LAI = L۹۵b که ۹۵% از انرژى خورشيدى را دريافت مى‌کند.
c در مقايسه با ۲۴۷۰ گياه در هر هکتار با فاصله رديف ۱۰۰ سانتى‌متر، ۲۴۷۰۰۰d گياه در هر هکتار.
اندازه گياه بر تراکم مناسب اثر مى‌گذارد. معمولاً اندازه بوته سويائى که دير کاشته شده است، کوتاه است چون اين بوته‌ها به‌علت تأثير فتوپريود، زودتر به گل مى‌روند، در اين شرايط تراکم بوته‌ها را بايستى در مقايسه با ارقام داراى بوته‌هاى بلندتر افزايش داد و عرض رديف‌ها را بايستى کم کرد تا اينکه عملکرد بالقوه حاصل شود. در شرايط محيطى نامناسب کاهش فاصله رديف‌ها در غالب گياهان زراعى علمکرد را افزايش نخواهد داد. تايلور (۱۹۸۰) اين فرضيه را مورد آزمايش قرار داد، که در شرايط کمبود آب عملکرد سوياهائى که با فاصله زياد کاشته شده‌اند معادل يا بيشتر از موقعى است که با فاصله رديف‌هاى کمتر کاشته شده‌اند. او مشاهده نمود، در سال‌هائى که آب کافى وجود داشت عملکرد سوياهائى که با فاصله کم (۲۵ سانتى‌متر) کاشته شده بودند حدود ۱۷% بيشتر از سوياهائى بود که روى رديف‌هاى با فاصله بيشتر (۱۰۰ سانتى‌متر) کاشته شده بودند. در سال‌هائى که آب به ميزان متوسط بود تفاوتى از نظر عملکرد بين فواصل ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰سانتى‌متر مشاهده نشد. در سال‌هاى خشک ابتدا رديف‌هاى نزديکتر دچار کمبود شديد آب شدند. اين امر منجر به کاهش ارتفاع و LAI گرديد.
علف‌هاى هرز با گياهان زراعى از نظر عوامل محيطى رقابت مى‌کنند. بنابراين کنترل صحيح علف‌هاى هرز براى حصول به عملکرد زيادتر بسيار مهم است. کنترل علف‌هاى هرز توسط شخم در رديف‌هاى با فواصل خيلى کم مشکل است. وبر (۱۹۶۲) مشاهده کرد که عملکرد سويا در رديف‌هاى با فاصله ۵۳ تا ۷۱ سانتى‌مترى کاهش يافت، زيرا در رديف‌هاى با فواصل کم علف‌هاى هرز خوب کنترل نشده بودند. در کشت رديفى با فاصله کم بايستى تعداد گياهان زيادتر باشد تا بتوانند با علف‌هاى هرز رقابت کنند.
به‌نظر مى‌رسد کاشت گياهان در رديف‌هاى نزديکتر از جمله کارهائى باشد که منجر به افزايش عملکرد محصول براى توليدکنندگان گرديده است. در هر حال براى به‌دست آوردن عملکرد بالا با رديف‌هاى کم عرض، يک توليدکننده بايد قبلاً از ساير اثرات مديريت که منجر به افزايش عملکرد مى‌شوند، چون ارقام سازگار، کوددهي، کنترل علف‌هاى هرز و کنترل حشرات، عمليات زراعى به موقع، توزيع يکنواخت بوته‌ها در رديف و تراکم مناسب، سود جويد. هنگام تغيير الگوى کاشت و استفاده از رديف‌هاى نزدکتر توليدکننده بايد در مورد مسائلى چون نوع واريته، ميزان بذر (تراکم گياه) چگونگى مواجه شدن با مسائل ورس بالقوه گياهان و هزينه خريد و مسائل خاص براى رديف‌هاى نزديک (کاشت و برداشت) و سرمايه‌گذارى بيشترى جهت بذر و کود و کنترل کامل علف‌هاى هرز در ابتداى فصل رشد تصميم بگيرد.
متخصصان اصلاح نباتات و فيزيولوژيست‌هاى گياهان زراعى درصدد هستند ژنوتيپ‌هائى پيدا کنند که به تراکم بوته زياد و رديف‌هاى باريک سازگارى داشته باشد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
شهرک گلخانه‌ای , نقاشی خیابانی , آب و فاضلاب یزد , فیبرنوری تا منزل , عوامل اجرایی انتخابات , سکوی فاز 17 پارس جنوبی , محسنین , تواففق هسته ای چین و کنیا , لایحه مدیریت حوادث , نانو لوله ,

مقالات پربیننده امروز
کامپیوتر و اینترنت , اینترنت , اینترنت / فیلترینگ در ماکروسافت , بانک اطلاعاتی کتاب / می‌می‌نی الهی بد نبینی , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی / چاقی , فرهنگی و هنری , موسیقی , خوانندگان / خواننده‌های سریال‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / فیزیک (1 و 2 و 3): پاسخنامه‌ی تشریحی سوالات جلد اول به همراه نکات برگزیده , فرهنگی و هنری , موسیقی , موسیقی‌نواحی / براگجر! آن‌چه تو خواندی موسیقی است؟ , بانک اطلاعاتی گردشگری / مسجد مقصودبیک ، اصفهان , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول آزمایشگاهی آب و فاضلاب , بانک اطلاعاتی کتاب / مینیاتورهای شطرنج 400 بازی ترکیبی , بانک اطلاعاتی کتاب / اعتماد به نفس: چگونه به آن دست پیدا کنیم و در زندگی‌مان به کار ببندیم ,

برخی منابع مهم خبری
jamnews.ir جام نیوز , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم , fa.alalam.ir العالم , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , roozannews.ir روزنامه روزان , sourehcinema.ir سوره سینما , shahrefarda.ir شهرفردا , honarnews.com هنرنیوز ,وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.