دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 15 October, 2018

یافته‌های آزمایشگاهی


   تشخيص زودرس سرطان پستان
  برنامه‌هاى غربالگرى
هم معاينهٔ فيزيکى و هم معاينهٔ ماموگرافيک براى دست‌يابى به حداکثر موفقيت در برنامه‌هاى غربالگرى ضرورى هستند، چون حدود ۵۰-۳۵% از سرطان‌هاى ابتدائى پستان را تنها با ماموگرافى و ۴۰% ديگر را تنها با لمس مى‌توان تشخيص داد. در زنان بين ۲۰ تا ۴۰ سال معاينهٔ پستان بايد هر ۲ تا ۳ سال به‌عنوان بخشى از مراقبت‌هاى متداول پزشکى انجام شود. در زنان بالاى ۴۰ سال، پستان‌ها بايد هر سال معاينه شوند. حساسيت ماموگرافى بين ۹۰-۶۰% است. حساسيت ماموگرافى در زنان جوان با پستان‌هاى متراکم، در مقايسه با زنان مسن با پستان‌هاى پرچربي، کمتر است. در زنان مسن، حدود ۹۰% از بدخيمى‌ها با ماموگرافى تشخيص داده مى‌شوند. تومورهاى کوچکتر در پستان‌هاى متراکم، به‌خصوص اگر کلسيفيه نباشند، به سختى يافت مى‌شوند. پائين‌بودن حساسيت ماموگرافى در زنان جوان، ارزش آن را براى غربالگرى زنان بين ۴۰ تا ۵۰ سال زير سؤال مى‌برد.
يک ماموگرافى پايه بايد براى تمام زنان ۳۵ تا ۴۰ ساله انجام شود. در زنان بين ۴۰ تا ۴۹ سال نيز بايد هر ۱ تا ۲ سال يک ماموگرام تهيه شود. براى زنان ۵۰ سال به بالا، ماموگرافى‌هاى سالانه توصيه مى‌شود.
لاکتوگرافى براى ارزيابى علت ترشح از نوک پستان روش مفيدى است. در اين روش، ماده حاجب به درون مجراى ترشح‌کننده تزريق و سپس يک ماموگرام تهيه مى‌شود. مجراى مورد بررسى ممکن است يک نقص پرشدگى (که شايع‌ترين علت آن پاپيلوم داخل مجرائى است) يا در بيماران مبتلا به اکتازى مجرا يا بيمارى فيبروکيستيک، به‌ترتيب نماى ديلاته يا کيستى داشته باشد. بدخيمى ممکن است به‌صورت يک انسداد ناگهانى يا نقص در پرشدگى ديده شود.
  معاينه به‌دست خود فرد
به تمام زنان بالاى ۲۰ سال بايد توصيه شود که هر ماه پستان‌هاى خود را معاينه کنند. قبل از يائسگي، معاينه بايد ۷ تا ۸ روز بعد از شروع قاعدگى انجام شود.
  ماموگرافى
ماموگرافى مفيدترين روش براى يافتن سرطان ابتدائى پستان محسوب مى‌شود.
ماموگرافى تنها روش قابل اعتمادى است که مى‌تواند قبل از آنکه توده‌اى در پستان به مرحلهٔ قابل لمس برسد، وجود سرطان پستان را نشان دهد. آن دسته از سرطان‌هاى پستان که به کندى رشد مى‌کنند، دست‌کم ۲ سال قبل از آنکه به اندازه‌اى برسند که بتوان آنها را لمس کرد، در ماموگرافى ديده مى‌شوند.
کلسيفيکاسيون‌ها راحت‌تر از ساير اختلالات در ماموگرافى مشخص مى‌شوند. ميکروکلسيفيکاسيون‌هاى پلى‌مورف مجتمع شايع‌ترين اختلال ماموگرافى هستند که در سرطان پستان ديده مى‌شوند. اين نوع کلسيفيکاسيون‌ها معمولاً دست‌کم ۵ تا ۸ عدد هستند، در يک قسمت از پستان تراکم دارند و از نظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند و ممکن است اشکال شاخه‌دار يا V يا Y شکل داشته باشند.
انديکاسيون‌هاى انجام ماموگرافى عبارتند از: ۱. ارزيابى اوليه و بعد ساليانهٔ يک سرطان قابل درمان که تشخيص داده شده است؛ ۲. ارزيابى يک تودهٔ پستانى مشکوک يا نامشخص يا هر نوع تغيير مشکوک ديگر در پستان؛ ۳. جستجوى سرطان نهفتهٔ پستان در بيمارى متاستاتيک غدد لنفاوى زيربغل يا نواحى ديگر از يک ضايعهٔ اوليهٔ ناشناخته؛ ۴. غربالگرى زنان قبل از اعمال جراحى زيبائى يا قبل از تهيه بيوپسى از يک توده به‌منظور جستجوى سرطان احتمالى پستان؛ ۵. غربالگرى به فواصل زمانى منظم در آن دسته از زنانى که در معرض خطر بيشترى براى ابتلاء به سرطان پستان قرار دارند؛ و ۶. پيگيرى پس از درمان جراحى و پرتودرمانى پستان.
در بيمارانى که يک تودهٔ بزرگ يا مشکوک دارند، در صورت وجود يافته‌هاى واضح ماموگرافى بايد بيوپسى انجام شود. ماموگرافى بايد قبل از بيوپسى انجام شود تا ساير مناطق مشکوک نيز مورد بررسى قرار گيرند و پستان سمت مقابل نيز ارزيابى شود.
   يافته‌ها و تشخيص بالينى
سرطان پستان معمولاً از يک تودهٔ بدون درد سخت يا سفت با حدود محو و نامشخص (به‌علت ارتشاح موضعي) تشکيل مى‌شود. فرورفتگى مختصر پوست يا نوک پستان نشانهٔ مهمى است. ممکن است پستان‌ها مختصرى غيرقرينه باشند. زخم‌هاى خيلى کوچک (۲-۱ ميلى‌متر) بر روى اپى‌تليوم نوک پستان ممکن است تنها تظاهر بالينى کارسينوم پاژه باشد. ترشح آبکي، سروز يا خونى از نوک پستان گاهى از اوقات از علائم اوليهٔ سرطان پستان محسوب مى‌شود ولى اغلب در بيمارى‌هاى خوش‌خيم ديده مى‌شود.
در فاز قبل از قاعدگي، افزايش طبيعى ندولاريتهٔ پستان ممکن است با يک نئوپلاسم اشتباه شود يا يک ضايعهٔ زمينه‌اى را مستور کند.
مشخصات کارسينوم پيشرفته عبارتند از: ادم، قرمزي، ندولاريته يا زخم‌شدن پوست، وجود يک تومور اوليهٔ بزرگ؛ چسبندگى به ديوارهٔ قفسه سينه؛ بزرگي، چروکيدگى يا فرورفتگى پستان؛ لنفادنوپاتى قابل توجه در زير بغل؛ لنفادنوپاتى سوپراکلاويکولار؛ ادم بازو در همان سمت ضايعه؛ و متاستازهاى دوردست.
متاستازها معمولاً غدد لنفاوى موضعى را درگير مى‌کنند که ممکن است از نظر بالينى نيز قابل لمس باشند معمولاً يک يا دو غده لنفاوى متحرک، غيرحساس و نه چندان سفت به قطر کمتر از ۵ ميلى‌متر در ناحيهٔ زيربغل وجود دارد که عموماً از اهميت خاصى نيز برخوردار نيستند. غدد لنفاوى سفت يا سخت و به قطر بيشتر از ۵ ميلى‌متر معمولاً متاستاتيک هستند. غدد لنفاوى زيربغل، در صورتى‌که به پوست يا ساختمان‌هاى عمقى چسبندگى پيدا کرده باشند، نشان‌دهندهٔ پيشرفته بودن بيمارى (دست‌کم مرحلهٔ III) هستند.
در بيشتر موارد هيچ غده لنفاوى در ناحيهٔ سوپراکلاويکولار قابل لمس نيست. وجود غدد لنفاوى سفت يا سخت با هر اندازه‌اى در اين ناحيه يا دست زير کلاويکول (غدد اينفراکلاويکولار)، ممکن است از نشانه‌هاى سرطان متاستاتيک بوده و بايد حتماً بيوپسى شوند. وجود غدد لنفاوى سرطانى سوپرا يا اينفراکلاويکولار در همان سمت نشان‌دهندهٔ پيشرفته‌بودن تومور است (مرحلهٔ IV). ادم بازو در همان طرف نيز نشانهٔ پيشرفته‌بودن بيمارى (مرحلهٔ IV) مى‌باشد.
   يافته‌هاى آزمايشگاهى
افزايش مداوم ميزان رسوب (ESR) ممکن است نشانهٔ سرطان منتشر باشد. متاستازهاى کبدى يا استخوانى ممکن است با افزايش آلکالن فسفاتاز سرم همراه باشند. هيپرکلسمى نيز يافتهٔ اتفاقى مهمى است که در سرطان پيشرفتهٔ پستان ديده مى‌شود. از آنتى‌ژن کارسينوامبريونيک (CEA) مى‌توان به‌عنوان نشانهٔ عود سرطان پستان استفاده کرد.
   تصويربردارى براى تشخيص متاستازها
راديوگرافى از قفسه سينه ممکن است متاستازهاى ريوى را نشان بدهد. CTاسکن از کبد و مغز تنها زمانى ارزش دارد که به‌وجود متاستاز در اين مناطق مشکوک باشيم. براى تشخيص سرطان پستان متاستاتيک، اسکن استخوان با تکنتيوم ۹۹ نشاندار شده با فسفات‌ها يا فسفونات‌ها از راديوگرافى معمولى استخوان حساسيت بيشترى دارد. در مواردى‌که علائم بالينى و يافته‌هاى فيزيکى منفى بوده و سطح آلکالن فسفاتاز سرم طبيعى باشد، ارزش بالينى اسکن استخوان به‌عنوان يک تست روتين قبل از عمل به اثبات نرسيده است. اسکن استخوان بايد در بيمارانى انجام شود که يا علائم بالينى مثبت دارند و يا سطوح کلسيم يا آلکالن فسفاتاز سرم آنها افزايش يافته است.
   بيوپسى
تشخيص سرطان پستان کاملاً به بررسى بافت تهيه‌شده از بيوپسى بستگى دارد. در صورتى‌که تشخيص بافت‌شناسى سرطان قطعى نباشد، هيچ‌گاه نبايد درمان انجام شود. مطمئن‌ترين روش اين است که از تمام توده‌هاى مشکوکى که در معاينه فيزيکى يافت مى‌شوند، و در نبود توده، از ضايعات مشکوکى که در ماموگرافى ديده مى‌شود، نمونهٔ بيوپسى تهيه شود. پيگيرى يک تودهٔ پستانى بايد حتماً شامل بررسى بافت‌شناسى باشد، مگر در مواردى‌که يک تودهٔ غيرمشکوک در بيمارى فيبروکيستيک قبل از يائسگى ديده مى‌شود. چنين ضايعه‌اى را مى‌توان طى يک يا دو سيکل قاعدگى تحت‌نظر گرفت. با اين‌حال، اگر طى اين مدت توده به‌طور کامل برطرف نشود، بايد از آن بيوپسى تهيه کرد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
پدیده گردو خاک , 18 دانشگاه , حسن حدادپور , باد وباران , رومینگه , اشرافی , د اعش , الگوی اسلامی , دتستگیری , وزیر ورش ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / هوری , بانک اطلاعاتی کتاب / ریسک اقتصادی ایران (ارزیابی موسسه اعتباری فیچ از تحولات اقتصادی ایران) , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , فناوری اطلاعات , فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و اطلاعات / فناوری اطلاعات در مدیریت جهانی , بانک اطلاعاتی کتاب / حسرت همیشه جاوید , بانک اطلاعاتی کتاب / متن کامل و ترجمه صحیفه کامله سجادیه بانضمام رساله الحقوق و دعاهایی دیگر از امام زین‌العابدین (ع) , فرهنگی و هنری , کتاب و نشر , معرفی کتاب / الاتقان فی ‌علوم القرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / سازمان و مدیریت: تئوری‌ها, وظایف و مسئولیت‌ها , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , اینترنت و شبکه , شبکه / شبکه چیست و چرا به شبکه نیاز داریم , بانک اطلاعاتی کتاب / مهارت برقراری ارتباط موثر 'ویژه‌ی والدین' , دین و اندیشه , اخلاق , عدالت / انصاف‌با دوست‌و دشمن‌ ,

برخی منابع مهم خبری
emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , shana.ir شانا , isna.ir ایسنا , fanousnews.com فانوس نیوز , siasatrooz.ir سیاست روز , entekhab.ir انتخاب , khorasannews.com روزنامه خراسان , jamnews.ir جام نیوز , fartaknews.com فرتاک نیوز , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد ,وبگردی
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.