دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019

یافته‌های آزمایشگاهی


   تشخيص زودرس سرطان پستان
  برنامه‌هاى غربالگرى
هم معاينهٔ فيزيکى و هم معاينهٔ ماموگرافيک براى دست‌يابى به حداکثر موفقيت در برنامه‌هاى غربالگرى ضرورى هستند، چون حدود ۵۰-۳۵% از سرطان‌هاى ابتدائى پستان را تنها با ماموگرافى و ۴۰% ديگر را تنها با لمس مى‌توان تشخيص داد. در زنان بين ۲۰ تا ۴۰ سال معاينهٔ پستان بايد هر ۲ تا ۳ سال به‌عنوان بخشى از مراقبت‌هاى متداول پزشکى انجام شود. در زنان بالاى ۴۰ سال، پستان‌ها بايد هر سال معاينه شوند. حساسيت ماموگرافى بين ۹۰-۶۰% است. حساسيت ماموگرافى در زنان جوان با پستان‌هاى متراکم، در مقايسه با زنان مسن با پستان‌هاى پرچربي، کمتر است. در زنان مسن، حدود ۹۰% از بدخيمى‌ها با ماموگرافى تشخيص داده مى‌شوند. تومورهاى کوچکتر در پستان‌هاى متراکم، به‌خصوص اگر کلسيفيه نباشند، به سختى يافت مى‌شوند. پائين‌بودن حساسيت ماموگرافى در زنان جوان، ارزش آن را براى غربالگرى زنان بين ۴۰ تا ۵۰ سال زير سؤال مى‌برد.
يک ماموگرافى پايه بايد براى تمام زنان ۳۵ تا ۴۰ ساله انجام شود. در زنان بين ۴۰ تا ۴۹ سال نيز بايد هر ۱ تا ۲ سال يک ماموگرام تهيه شود. براى زنان ۵۰ سال به بالا، ماموگرافى‌هاى سالانه توصيه مى‌شود.
لاکتوگرافى براى ارزيابى علت ترشح از نوک پستان روش مفيدى است. در اين روش، ماده حاجب به درون مجراى ترشح‌کننده تزريق و سپس يک ماموگرام تهيه مى‌شود. مجراى مورد بررسى ممکن است يک نقص پرشدگى (که شايع‌ترين علت آن پاپيلوم داخل مجرائى است) يا در بيماران مبتلا به اکتازى مجرا يا بيمارى فيبروکيستيک، به‌ترتيب نماى ديلاته يا کيستى داشته باشد. بدخيمى ممکن است به‌صورت يک انسداد ناگهانى يا نقص در پرشدگى ديده شود.
  معاينه به‌دست خود فرد
به تمام زنان بالاى ۲۰ سال بايد توصيه شود که هر ماه پستان‌هاى خود را معاينه کنند. قبل از يائسگي، معاينه بايد ۷ تا ۸ روز بعد از شروع قاعدگى انجام شود.
  ماموگرافى
ماموگرافى مفيدترين روش براى يافتن سرطان ابتدائى پستان محسوب مى‌شود.
ماموگرافى تنها روش قابل اعتمادى است که مى‌تواند قبل از آنکه توده‌اى در پستان به مرحلهٔ قابل لمس برسد، وجود سرطان پستان را نشان دهد. آن دسته از سرطان‌هاى پستان که به کندى رشد مى‌کنند، دست‌کم ۲ سال قبل از آنکه به اندازه‌اى برسند که بتوان آنها را لمس کرد، در ماموگرافى ديده مى‌شوند.
کلسيفيکاسيون‌ها راحت‌تر از ساير اختلالات در ماموگرافى مشخص مى‌شوند. ميکروکلسيفيکاسيون‌هاى پلى‌مورف مجتمع شايع‌ترين اختلال ماموگرافى هستند که در سرطان پستان ديده مى‌شوند. اين نوع کلسيفيکاسيون‌ها معمولاً دست‌کم ۵ تا ۸ عدد هستند، در يک قسمت از پستان تراکم دارند و از نظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند و ممکن است اشکال شاخه‌دار يا V يا Y شکل داشته باشند.
انديکاسيون‌هاى انجام ماموگرافى عبارتند از: ۱. ارزيابى اوليه و بعد ساليانهٔ يک سرطان قابل درمان که تشخيص داده شده است؛ ۲. ارزيابى يک تودهٔ پستانى مشکوک يا نامشخص يا هر نوع تغيير مشکوک ديگر در پستان؛ ۳. جستجوى سرطان نهفتهٔ پستان در بيمارى متاستاتيک غدد لنفاوى زيربغل يا نواحى ديگر از يک ضايعهٔ اوليهٔ ناشناخته؛ ۴. غربالگرى زنان قبل از اعمال جراحى زيبائى يا قبل از تهيه بيوپسى از يک توده به‌منظور جستجوى سرطان احتمالى پستان؛ ۵. غربالگرى به فواصل زمانى منظم در آن دسته از زنانى که در معرض خطر بيشترى براى ابتلاء به سرطان پستان قرار دارند؛ و ۶. پيگيرى پس از درمان جراحى و پرتودرمانى پستان.
در بيمارانى که يک تودهٔ بزرگ يا مشکوک دارند، در صورت وجود يافته‌هاى واضح ماموگرافى بايد بيوپسى انجام شود. ماموگرافى بايد قبل از بيوپسى انجام شود تا ساير مناطق مشکوک نيز مورد بررسى قرار گيرند و پستان سمت مقابل نيز ارزيابى شود.
   يافته‌ها و تشخيص بالينى
سرطان پستان معمولاً از يک تودهٔ بدون درد سخت يا سفت با حدود محو و نامشخص (به‌علت ارتشاح موضعي) تشکيل مى‌شود. فرورفتگى مختصر پوست يا نوک پستان نشانهٔ مهمى است. ممکن است پستان‌ها مختصرى غيرقرينه باشند. زخم‌هاى خيلى کوچک (۲-۱ ميلى‌متر) بر روى اپى‌تليوم نوک پستان ممکن است تنها تظاهر بالينى کارسينوم پاژه باشد. ترشح آبکي، سروز يا خونى از نوک پستان گاهى از اوقات از علائم اوليهٔ سرطان پستان محسوب مى‌شود ولى اغلب در بيمارى‌هاى خوش‌خيم ديده مى‌شود.
در فاز قبل از قاعدگي، افزايش طبيعى ندولاريتهٔ پستان ممکن است با يک نئوپلاسم اشتباه شود يا يک ضايعهٔ زمينه‌اى را مستور کند.
مشخصات کارسينوم پيشرفته عبارتند از: ادم، قرمزي، ندولاريته يا زخم‌شدن پوست، وجود يک تومور اوليهٔ بزرگ؛ چسبندگى به ديوارهٔ قفسه سينه؛ بزرگي، چروکيدگى يا فرورفتگى پستان؛ لنفادنوپاتى قابل توجه در زير بغل؛ لنفادنوپاتى سوپراکلاويکولار؛ ادم بازو در همان سمت ضايعه؛ و متاستازهاى دوردست.
متاستازها معمولاً غدد لنفاوى موضعى را درگير مى‌کنند که ممکن است از نظر بالينى نيز قابل لمس باشند معمولاً يک يا دو غده لنفاوى متحرک، غيرحساس و نه چندان سفت به قطر کمتر از ۵ ميلى‌متر در ناحيهٔ زيربغل وجود دارد که عموماً از اهميت خاصى نيز برخوردار نيستند. غدد لنفاوى سفت يا سخت و به قطر بيشتر از ۵ ميلى‌متر معمولاً متاستاتيک هستند. غدد لنفاوى زيربغل، در صورتى‌که به پوست يا ساختمان‌هاى عمقى چسبندگى پيدا کرده باشند، نشان‌دهندهٔ پيشرفته بودن بيمارى (دست‌کم مرحلهٔ III) هستند.
در بيشتر موارد هيچ غده لنفاوى در ناحيهٔ سوپراکلاويکولار قابل لمس نيست. وجود غدد لنفاوى سفت يا سخت با هر اندازه‌اى در اين ناحيه يا دست زير کلاويکول (غدد اينفراکلاويکولار)، ممکن است از نشانه‌هاى سرطان متاستاتيک بوده و بايد حتماً بيوپسى شوند. وجود غدد لنفاوى سرطانى سوپرا يا اينفراکلاويکولار در همان سمت نشان‌دهندهٔ پيشرفته‌بودن تومور است (مرحلهٔ IV). ادم بازو در همان طرف نيز نشانهٔ پيشرفته‌بودن بيمارى (مرحلهٔ IV) مى‌باشد.
   يافته‌هاى آزمايشگاهى
افزايش مداوم ميزان رسوب (ESR) ممکن است نشانهٔ سرطان منتشر باشد. متاستازهاى کبدى يا استخوانى ممکن است با افزايش آلکالن فسفاتاز سرم همراه باشند. هيپرکلسمى نيز يافتهٔ اتفاقى مهمى است که در سرطان پيشرفتهٔ پستان ديده مى‌شود. از آنتى‌ژن کارسينوامبريونيک (CEA) مى‌توان به‌عنوان نشانهٔ عود سرطان پستان استفاده کرد.
   تصويربردارى براى تشخيص متاستازها
راديوگرافى از قفسه سينه ممکن است متاستازهاى ريوى را نشان بدهد. CTاسکن از کبد و مغز تنها زمانى ارزش دارد که به‌وجود متاستاز در اين مناطق مشکوک باشيم. براى تشخيص سرطان پستان متاستاتيک، اسکن استخوان با تکنتيوم ۹۹ نشاندار شده با فسفات‌ها يا فسفونات‌ها از راديوگرافى معمولى استخوان حساسيت بيشترى دارد. در مواردى‌که علائم بالينى و يافته‌هاى فيزيکى منفى بوده و سطح آلکالن فسفاتاز سرم طبيعى باشد، ارزش بالينى اسکن استخوان به‌عنوان يک تست روتين قبل از عمل به اثبات نرسيده است. اسکن استخوان بايد در بيمارانى انجام شود که يا علائم بالينى مثبت دارند و يا سطوح کلسيم يا آلکالن فسفاتاز سرم آنها افزايش يافته است.
   بيوپسى
تشخيص سرطان پستان کاملاً به بررسى بافت تهيه‌شده از بيوپسى بستگى دارد. در صورتى‌که تشخيص بافت‌شناسى سرطان قطعى نباشد، هيچ‌گاه نبايد درمان انجام شود. مطمئن‌ترين روش اين است که از تمام توده‌هاى مشکوکى که در معاينه فيزيکى يافت مى‌شوند، و در نبود توده، از ضايعات مشکوکى که در ماموگرافى ديده مى‌شود، نمونهٔ بيوپسى تهيه شود. پيگيرى يک تودهٔ پستانى بايد حتماً شامل بررسى بافت‌شناسى باشد، مگر در مواردى‌که يک تودهٔ غيرمشکوک در بيمارى فيبروکيستيک قبل از يائسگى ديده مى‌شود. چنين ضايعه‌اى را مى‌توان طى يک يا دو سيکل قاعدگى تحت‌نظر گرفت. با اين‌حال، اگر طى اين مدت توده به‌طور کامل برطرف نشود، بايد از آن بيوپسى تهيه کرد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رئیس ستاد رئیسی , کمیته رفتینگ , ضد استعمارگران , رسوم و آداب , Wingsuit , شهرهای زیرزمینی , پریدخت داوری , مسابقات سراسری قرآن کریم , هاشم کرونی , کالری نان ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / کنکور به زبان ساده: ریاضیات گسسته , بانک اطلاعاتی کتاب / Project omega: level 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / درس‌آزمون (4) پیش‌دانشگاهی (تجربی) , بانک اطلاعاتی کتاب / روانشناسی بهداشت حرفه‌ای چالشی در استرس شغلی , بانک اطلاعاتی کتاب / معبد سکوت , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه کامل کد, رمز و استراتژی بازیهای (پلی‌استیشن 1): مجموعه کتابهای 1 تا 6 لوحه‌خانه ... , بهداشت و درمان , بیماریها , بیماریهای عفونی / نقص اکتسابی سیستم ایمنی یا ایدز ،‌ چگونه سلامت انسان را تهدید می کند , بانک اطلاعاتی کتاب / مواقف حشر , بانک اطلاعاتی کتاب / انرژی , فرهنگی و هنری , فرهنگ , آداب و رسوم / بختیاریها ,

برخی منابع مهم خبری
ghanoondaily.ir روزنامه قانون , sourehcinema.ir سوره سینما , emtiazdaily.ir روزنامه امتیاز , iranart.ir ایران آرت , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , alodoctor.ir الو دکتر , rokna.ir رکنا , nasle-farda.ir روزنامه نسل فردا , isna.ir ایسنا ,وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.