دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018

یافته‌های آزمایشگاهی


   تشخيص زودرس سرطان پستان
  برنامه‌هاى غربالگرى
هم معاينهٔ فيزيکى و هم معاينهٔ ماموگرافيک براى دست‌يابى به حداکثر موفقيت در برنامه‌هاى غربالگرى ضرورى هستند، چون حدود ۵۰-۳۵% از سرطان‌هاى ابتدائى پستان را تنها با ماموگرافى و ۴۰% ديگر را تنها با لمس مى‌توان تشخيص داد. در زنان بين ۲۰ تا ۴۰ سال معاينهٔ پستان بايد هر ۲ تا ۳ سال به‌عنوان بخشى از مراقبت‌هاى متداول پزشکى انجام شود. در زنان بالاى ۴۰ سال، پستان‌ها بايد هر سال معاينه شوند. حساسيت ماموگرافى بين ۹۰-۶۰% است. حساسيت ماموگرافى در زنان جوان با پستان‌هاى متراکم، در مقايسه با زنان مسن با پستان‌هاى پرچربي، کمتر است. در زنان مسن، حدود ۹۰% از بدخيمى‌ها با ماموگرافى تشخيص داده مى‌شوند. تومورهاى کوچکتر در پستان‌هاى متراکم، به‌خصوص اگر کلسيفيه نباشند، به سختى يافت مى‌شوند. پائين‌بودن حساسيت ماموگرافى در زنان جوان، ارزش آن را براى غربالگرى زنان بين ۴۰ تا ۵۰ سال زير سؤال مى‌برد.
يک ماموگرافى پايه بايد براى تمام زنان ۳۵ تا ۴۰ ساله انجام شود. در زنان بين ۴۰ تا ۴۹ سال نيز بايد هر ۱ تا ۲ سال يک ماموگرام تهيه شود. براى زنان ۵۰ سال به بالا، ماموگرافى‌هاى سالانه توصيه مى‌شود.
لاکتوگرافى براى ارزيابى علت ترشح از نوک پستان روش مفيدى است. در اين روش، ماده حاجب به درون مجراى ترشح‌کننده تزريق و سپس يک ماموگرام تهيه مى‌شود. مجراى مورد بررسى ممکن است يک نقص پرشدگى (که شايع‌ترين علت آن پاپيلوم داخل مجرائى است) يا در بيماران مبتلا به اکتازى مجرا يا بيمارى فيبروکيستيک، به‌ترتيب نماى ديلاته يا کيستى داشته باشد. بدخيمى ممکن است به‌صورت يک انسداد ناگهانى يا نقص در پرشدگى ديده شود.
  معاينه به‌دست خود فرد
به تمام زنان بالاى ۲۰ سال بايد توصيه شود که هر ماه پستان‌هاى خود را معاينه کنند. قبل از يائسگي، معاينه بايد ۷ تا ۸ روز بعد از شروع قاعدگى انجام شود.
  ماموگرافى
ماموگرافى مفيدترين روش براى يافتن سرطان ابتدائى پستان محسوب مى‌شود.
ماموگرافى تنها روش قابل اعتمادى است که مى‌تواند قبل از آنکه توده‌اى در پستان به مرحلهٔ قابل لمس برسد، وجود سرطان پستان را نشان دهد. آن دسته از سرطان‌هاى پستان که به کندى رشد مى‌کنند، دست‌کم ۲ سال قبل از آنکه به اندازه‌اى برسند که بتوان آنها را لمس کرد، در ماموگرافى ديده مى‌شوند.
کلسيفيکاسيون‌ها راحت‌تر از ساير اختلالات در ماموگرافى مشخص مى‌شوند. ميکروکلسيفيکاسيون‌هاى پلى‌مورف مجتمع شايع‌ترين اختلال ماموگرافى هستند که در سرطان پستان ديده مى‌شوند. اين نوع کلسيفيکاسيون‌ها معمولاً دست‌کم ۵ تا ۸ عدد هستند، در يک قسمت از پستان تراکم دارند و از نظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند و ممکن است اشکال شاخه‌دار يا V يا Y شکل داشته باشند.
انديکاسيون‌هاى انجام ماموگرافى عبارتند از: ۱. ارزيابى اوليه و بعد ساليانهٔ يک سرطان قابل درمان که تشخيص داده شده است؛ ۲. ارزيابى يک تودهٔ پستانى مشکوک يا نامشخص يا هر نوع تغيير مشکوک ديگر در پستان؛ ۳. جستجوى سرطان نهفتهٔ پستان در بيمارى متاستاتيک غدد لنفاوى زيربغل يا نواحى ديگر از يک ضايعهٔ اوليهٔ ناشناخته؛ ۴. غربالگرى زنان قبل از اعمال جراحى زيبائى يا قبل از تهيه بيوپسى از يک توده به‌منظور جستجوى سرطان احتمالى پستان؛ ۵. غربالگرى به فواصل زمانى منظم در آن دسته از زنانى که در معرض خطر بيشترى براى ابتلاء به سرطان پستان قرار دارند؛ و ۶. پيگيرى پس از درمان جراحى و پرتودرمانى پستان.
در بيمارانى که يک تودهٔ بزرگ يا مشکوک دارند، در صورت وجود يافته‌هاى واضح ماموگرافى بايد بيوپسى انجام شود. ماموگرافى بايد قبل از بيوپسى انجام شود تا ساير مناطق مشکوک نيز مورد بررسى قرار گيرند و پستان سمت مقابل نيز ارزيابى شود.
   يافته‌ها و تشخيص بالينى
سرطان پستان معمولاً از يک تودهٔ بدون درد سخت يا سفت با حدود محو و نامشخص (به‌علت ارتشاح موضعي) تشکيل مى‌شود. فرورفتگى مختصر پوست يا نوک پستان نشانهٔ مهمى است. ممکن است پستان‌ها مختصرى غيرقرينه باشند. زخم‌هاى خيلى کوچک (۲-۱ ميلى‌متر) بر روى اپى‌تليوم نوک پستان ممکن است تنها تظاهر بالينى کارسينوم پاژه باشد. ترشح آبکي، سروز يا خونى از نوک پستان گاهى از اوقات از علائم اوليهٔ سرطان پستان محسوب مى‌شود ولى اغلب در بيمارى‌هاى خوش‌خيم ديده مى‌شود.
در فاز قبل از قاعدگي، افزايش طبيعى ندولاريتهٔ پستان ممکن است با يک نئوپلاسم اشتباه شود يا يک ضايعهٔ زمينه‌اى را مستور کند.
مشخصات کارسينوم پيشرفته عبارتند از: ادم، قرمزي، ندولاريته يا زخم‌شدن پوست، وجود يک تومور اوليهٔ بزرگ؛ چسبندگى به ديوارهٔ قفسه سينه؛ بزرگي، چروکيدگى يا فرورفتگى پستان؛ لنفادنوپاتى قابل توجه در زير بغل؛ لنفادنوپاتى سوپراکلاويکولار؛ ادم بازو در همان سمت ضايعه؛ و متاستازهاى دوردست.
متاستازها معمولاً غدد لنفاوى موضعى را درگير مى‌کنند که ممکن است از نظر بالينى نيز قابل لمس باشند معمولاً يک يا دو غده لنفاوى متحرک، غيرحساس و نه چندان سفت به قطر کمتر از ۵ ميلى‌متر در ناحيهٔ زيربغل وجود دارد که عموماً از اهميت خاصى نيز برخوردار نيستند. غدد لنفاوى سفت يا سخت و به قطر بيشتر از ۵ ميلى‌متر معمولاً متاستاتيک هستند. غدد لنفاوى زيربغل، در صورتى‌که به پوست يا ساختمان‌هاى عمقى چسبندگى پيدا کرده باشند، نشان‌دهندهٔ پيشرفته بودن بيمارى (دست‌کم مرحلهٔ III) هستند.
در بيشتر موارد هيچ غده لنفاوى در ناحيهٔ سوپراکلاويکولار قابل لمس نيست. وجود غدد لنفاوى سفت يا سخت با هر اندازه‌اى در اين ناحيه يا دست زير کلاويکول (غدد اينفراکلاويکولار)، ممکن است از نشانه‌هاى سرطان متاستاتيک بوده و بايد حتماً بيوپسى شوند. وجود غدد لنفاوى سرطانى سوپرا يا اينفراکلاويکولار در همان سمت نشان‌دهندهٔ پيشرفته‌بودن تومور است (مرحلهٔ IV). ادم بازو در همان طرف نيز نشانهٔ پيشرفته‌بودن بيمارى (مرحلهٔ IV) مى‌باشد.
   يافته‌هاى آزمايشگاهى
افزايش مداوم ميزان رسوب (ESR) ممکن است نشانهٔ سرطان منتشر باشد. متاستازهاى کبدى يا استخوانى ممکن است با افزايش آلکالن فسفاتاز سرم همراه باشند. هيپرکلسمى نيز يافتهٔ اتفاقى مهمى است که در سرطان پيشرفتهٔ پستان ديده مى‌شود. از آنتى‌ژن کارسينوامبريونيک (CEA) مى‌توان به‌عنوان نشانهٔ عود سرطان پستان استفاده کرد.
   تصويربردارى براى تشخيص متاستازها
راديوگرافى از قفسه سينه ممکن است متاستازهاى ريوى را نشان بدهد. CTاسکن از کبد و مغز تنها زمانى ارزش دارد که به‌وجود متاستاز در اين مناطق مشکوک باشيم. براى تشخيص سرطان پستان متاستاتيک، اسکن استخوان با تکنتيوم ۹۹ نشاندار شده با فسفات‌ها يا فسفونات‌ها از راديوگرافى معمولى استخوان حساسيت بيشترى دارد. در مواردى‌که علائم بالينى و يافته‌هاى فيزيکى منفى بوده و سطح آلکالن فسفاتاز سرم طبيعى باشد، ارزش بالينى اسکن استخوان به‌عنوان يک تست روتين قبل از عمل به اثبات نرسيده است. اسکن استخوان بايد در بيمارانى انجام شود که يا علائم بالينى مثبت دارند و يا سطوح کلسيم يا آلکالن فسفاتاز سرم آنها افزايش يافته است.
   بيوپسى
تشخيص سرطان پستان کاملاً به بررسى بافت تهيه‌شده از بيوپسى بستگى دارد. در صورتى‌که تشخيص بافت‌شناسى سرطان قطعى نباشد، هيچ‌گاه نبايد درمان انجام شود. مطمئن‌ترين روش اين است که از تمام توده‌هاى مشکوکى که در معاينه فيزيکى يافت مى‌شوند، و در نبود توده، از ضايعات مشکوکى که در ماموگرافى ديده مى‌شود، نمونهٔ بيوپسى تهيه شود. پيگيرى يک تودهٔ پستانى بايد حتماً شامل بررسى بافت‌شناسى باشد، مگر در مواردى‌که يک تودهٔ غيرمشکوک در بيمارى فيبروکيستيک قبل از يائسگى ديده مى‌شود. چنين ضايعه‌اى را مى‌توان طى يک يا دو سيکل قاعدگى تحت‌نظر گرفت. با اين‌حال، اگر طى اين مدت توده به‌طور کامل برطرف نشود، بايد از آن بيوپسى تهيه کرد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مرکز رفاهی , آموزش‌وپرورش استثنایی خراسان شمالی , حوایانات , میررسول رئیسی , حکمرانی آب , تیر , سخنرانی در دانشگاه امریکن , مؤسسات اعتباری , سرمایه گذاری شهری , برمودا ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / زیبای خفته , بانک اطلاعاتی کتاب / من فقط چشام جن و پری داره‌! , بهداشت و درمان , بیماریها / گزارش دو مورد بلوغ زودرس , بانک اطلاعاتی کتاب / صد سال تنهایی , فرهنگ و جامعه , تمدن , شهر نشینی و مشکلات اجتماعی / پیشگیری رشد مدار در مبارزه با مواد مخدر , بانک اطلاعاتی کتاب / سوره مبارکه انعام‌ بانضمام ادعیه‌های قرآنی - آیه‌الکرسی و دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / پژوهشی در شعر کودک , بانک اطلاعاتی کتاب / دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر: همراه با سوال و جواب , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , نظام‌های اطلاعات و مدیریت ـ مدیریت دانش / دانایی بر پایه مدیریت دانش، کاستی اقتصاد , بانک اطلاعاتی کتاب / چراغ (مجموعه اشعار) ,

برخی منابع مهم خبری
ensafnews.com انصاف نیوز , rokna.ir رکنا , didarnews.ir دیدارنیوز , donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد , zamandaily.ir روزنامه زمان , alodoctor.ir الو دکتر , rooyeshnews.com رویش , 7sobh.com روزنامه هفت صبح , kayhan.ir روزنامه کیهان , banifilm.ir روزنامه بانی فیلم ,وبگردی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی
تلاشی بیهوده برای پیام رسان داخلی / سرنوشتی مانند ایمیل ملی - در پیامک هشدارآمیز آمده است: «در اجرای حکم قضایی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام، برای ادامه فعالیت کانال خود از طریق پیام رسان های داخلی ظرف 48 ساعت اقدام نمایید. در صورت استمرار فعالیت کانال در تلگرام، برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت. پلیس امنیت عمومی ناجا» حال این سؤال مطرح می شود آیا با تهدید می توان افراد را وادار کرد تا از پیام‌رسان های داخلی استفاده کنند؟
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران!
جنجال جدیدِ تلویزیون؛ پریدن از پنجره برای فرار از دست دختران! - دخترها پسرجوان را دوره کرده‌اند و پسرجوان خود را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند. باورتان نمی‌شود که نشود، اما این صحنه را در سریال تلویزیونی پدر دیدیم که حالا دوباره این موضوع تلویزیون و دست‌اندرکاران سریال را وارد حاشیه‌های اینستاگرامی کرده است. منبع
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده
بحران غارت سازمان یافته / در همین دو ماه اخیر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پول دزدیده شده - بحران موجود، مشروعیت است. بحران مشروعیت ناشی از خیانتی است که به صداقت و آرمانگرایی و از خودگذشتگی ملت ایران انجام شده.
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟
فیلم | علت فساد در حکومت اسلامی چیست؟ - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از سخنرانی قدیمی شهید بهشتی در مجمع عمومی اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا را درباره فساد در حکومت اسلامی و دلایل آن می شنوید.
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس
ماجرای سفر مخفیانه حسن روحانی به انگلیس - کامران غضنفری با کتاب «راز قطعنامه» شناخته شد؛ هر چند بیش از آن هم دستی بر آتش نوشتن و پژوهش داشت. غضنفری بعد از این تجربه های موفق دست به انتشار کتاب یا به قول خودش مقاله مفصل در مورد پیشنه، زندگی و عملکرد حسن روحانی در فضای مجازی زده است.
ماجرای احسان علیخانی و  ثامن الحجج
ماجرای احسان علیخانی و ثامن الحجج - پنج ماه بعد از اعلام رسمی غیرقانونی بودنِ موسسه ثامن الحجج در آبان 1393، برنامه تحویل سال 1394 شبکه سوم سیما تحت عنوان «بهارنارنج» با تهیه کنندگی و به مدت هشت ساعت پخش شد و این بار به جای تبلیغ مستقیم ثامن الحجج، باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج تبلیغ شد! در این برنامه بارها از ابوالفضل میرعلی مدیرعامل موسسه ثامن الحجج با عنوان دکتر تقدیر به عمل آمد؛ دکتری که اکنون مشخص شده یک دیپلمه با سوابق مالی…
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.