یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 21 October, 2018

مشکلات کلیوی(۲)


  دياليز
  دياليز صفاقى (Peritoneal dialysis -PD)
فرآيند حذف مايعات و مازاد محصولات زايد متابوليسم از بدن از طريق فيلتر کردن مصنوعى خون با استفاده از يک محصول هيپراسمولار، غشاء صفاقى به‌عنوان يک غشاء صفاقى به‌عنوان يک غشاء نيمه تراوا براى تبادل مايعات عمل مى‌نمايد. سه نوع PD وجود دارد: PD متناوب (IPD) و PD گردشى پيوسته (CAPD) و PD خودکار يا چرخشى پيوسته (APD يا CCPD). از IPD معمولاً استفاده نمى‌شود چرا که در هفته حدود ۴۰ ساعت طول مى‌کشد. در CADP، تبادل حداقل به تعداد ۴ بار در شب انجام مى‌شود. دياليزات در حجم‌هاى مختلف از ۱ تا ۳ ليتر در هر کيسه در دسترس مى‌باشد. در ADP، يک دستگاه، دياليزات را در فواصل زمانى سريع‌ترى نسبت به CAPD به داخل و خارج حفرهٔ صفاقى منتقل مى‌نمايد. از اين روش در هنگام شب استفاده مى‌شود که به آزادى بيشتر در طول روز کمک مى‌نمايد. در مقايسه با CAPD، روش CCPD حداقل خطر التهاب صفاق را پيش‌رو مى‌گذارد. متداول‌ترين دياليزات‌ها به‌صورت ۵/۱% و ۵/۲% يا ۲۵/۴% دکستروز در ۵/۱ تا ۲ ليتر محلول وجود دارند. با هر تبادل دياليزي، مقدارى پروتئين از دست مى‌رود. در يک درمان ۲۴ ساعته ممکن است تا ۳۰ گرم پروتئين از دست برود. از دست‌دهى پروتئين در اثر به‌وجود آمدن حالت پريتونيت، بيشتر هم مى‌شود. با فرض سالم بودن صفاق، از دست‌دهى تقريبى پروتئين برابر g ۵/۰ به ازاء هر ليتر دياليزات و ۱g به ازاء هر ليتر دياليزات در حالت التهاب صفاق خواهد بود.
- درمان تغذيه‌اى:
راهنمائى‌هاى کلى عبارت است از بازگرداندن و حفظ حالت تغذيه‌اي، جايگزين کردن پروتئين، ويتامين و مواد معدنى از دست رفته و حفظ تعادل مطلوب الکتروليت‌ها و مايعات. دريافت توصيه شده و روزانه مواد مغذى بدين قرار است: کالرى ۳۵kcal/ka BW براى IPD و ۳۵ - ۲۵ Kcal/Kg براى CAPD يا APD و ۵۰ - ۳۵ Kcal/Kg براى پر کردن ذخائر و ۲۵ - ۲۰ Kcal/Kg براى کاهش وزن، پروتئين ۳/۱ - ۲/۱ g/Kg براى نگهدارى و ۵/۱ g/Kg براى پر کردن ذخائر (CAPD, IPD و APD) که بايد ۵۰% آن از پروتئين‌هاى با ارزش بيولوژيک بالا تأمين شود، سديم ۲g در روز براى IPD و ۴-۳ گرم در روز براى CAPD يا APD، پتاسيم ۵/۲ - ۲ گرم در روز براى IPD و ۴ - ۳ گرم براى CAPD يا APD، فسفر ۱۵ ميلى‌گرم به ازاء هر گرم پروتئين براى تمام انواع PD، کلسيم ۵/۱ - ۱ گرم در روز براى تمام انواع PD، روى ۵۰ - ۱۰ ميلى‌گرم (البته در صورتى‌که کمبود وجود داشته باشد)، مايعات به مقدار حجم ادرار به اضافه ۳ فنجان براى IPD بوده و معمولاً در CAPD يا APD محدود مى‌شود، ۱۰۰ - ۶۰ mg اسيد اسکوربيک، ۱ - ۴/۰ mg فولات، ۱۰ - ۵ mg پيريدوکسين، و ساير ويتامين‌هاى محلول در چربى در سطح RDA، کنترل وزن، پرهيز از الکل، کربوهيدرات‌هاى ساده، کلسترول و چربى‌هاى اشباع براى کنترل هيپرليپيدمى توصيه مى‌شود
براى نوزادان، کودکان و نوجوانان؛ راهنمائى‌هاى کلى و رژيمى براساس وزن خشک، قد و سن بدين قرار است: کل نياز به کالرى برابر ۱۱۵ - ۱۰۵ Kcal/Kg براى نوزادان، ۱۰۰Kcal/Kg براى کودکان ۱ تا ۳ ساله، ۸۵Kcal/Kg براى سنين ۴ تا ۱۰ ساله، ۶۰Kcal/Kg براى سنين ۱۱ تا ۱۴ ساله مذکر و ۴۹Kcal/Kg براى سنين ۱۱ تا ۱۴ ساله مؤنث، ۴۲Kcal/Kg براى سنين ۱۵ تا ۱۸ ساله مذکر و ۳۸Kcal/Kg براى سنين ۱۵ تا ۱۸ ساله مؤنث. براى تعيين کالرى‌هاى رژيمي، کيلوکالرى حاصل از دياليزات را از کل کيلوکالرى روزانه کسر نمائيد. گرم پروتئين به ازاء کيلوگرم وزن خشک بدن در روز: تولد تا يک سالگى ۴ - ۳ g/kg، يک تا پنج سالگى ۳g/kg، پنج تا ده سالگى g/kg۲/۵، ده تا دوازده سالگى ۲g/kg و بيشتر از دوازده سالگى g/kg۱/۵. مايعات معمولاً محدود نمى‌شوند. نوزادان ممکن است به تکميل سديم نياز داشته باشند؛ در کودکان و نوجوانان، سديم را به ۲ تا ۳ گرم در روز محدود نمائيد. در مصرف غذاهاى غنى از پتاسيم ميانه‌روى نموده و در صورتى‌که سطح پتاسيم سرم بالا باشد آن را محدود نمائيد. از غذاهاى غنى از فسفر، به‌جز گوشت، پرهيز نمائيد. شير و فرآورده‌هاى شير را به نصف تا يک فنجان کامل در روز محدود نمائيد. براى تأمين سطوح RDA، کلسيم و مولتى‌ويتامين حاوى يک ميلى‌گرم اسيد فوليک (در روز) را تکميل نمائيد. در صورتى‌که هيپر ترى‌گليسريدمى وجود دارد به مصرف کربوهيدرات کمپلکس تأکيد بورزيد. در حالت هيپرکلسترولمي، از چربى‌هاى غيراشباع استفاده کرده و کلسترول را محدود نمائيد.
  همودياليز (Hemodialysis)
فرآيند جداسازى محصولات زايد و مايعات اضافه از خون با استفاده از يک کليهٔ مصنوعى که دستگاه همودياليزر ناميده مى‌شود. ميانگين زمان درمان با دياليز معمولاً ۳ تا ۴ ساعت به‌طول مى‌انجامد و به روش دياليز انتخاب شده و نيازهاى خاص بيمار بستگى دارد. همودياليز معمولاً به تعداد ۳ بار در هفته مورد نياز بوده و مى‌تواند در يک خانه و يا مرکز دياليز انجام شود که اين مرکز نيز مى‌تواند پرسنل داشته باشد و يا اينکه از نوع مراکزى باشد که فرد بيمار خود رأساً تمام کارها را به‌‌عهده دارد. در خلال همودياليز، از دست‌دهى مواد مغذى ديده مى‌شود. در حدود ۱۰ تا ۱۵ گرم اسيدهاى آمينه و ۱۰ تا ۲۵ گرم گلوکز به ازاء هر بار دياليز با استفاده از دياليزات عارى از گلوکز از دست مى‌رود. ۳۰ تا ۴۰% اسيدهاى آمينه از نوع اسيدهاى آمينه ضرورى مى‌باشد. هم‌چنين از دست‌دهى مواد معدنى و ويتامين‌ەاى محلول در آب نيز وجود دارد. کاتابوليسم انرژى افزايش مى‌يابد و يبوست مشکلى است که به کرات ديده مى‌شود.
- درمان تغذيه‌اى:
رژيم بايد به‌صورت فردى تنظيم شود و به‌صورت دوره‌اى به موازات تغيير شرايط بيمار از نو ارزيابى شود. ۴/۱ - ۱/۱ g پروتئين به ازاء کيلوگرم وزن خشک (وزن حقيقى يا وزن مطلوب در حالت هيدراسيون نرمال)، ۳۵-۳۰ کيلوکالرى براى حفظ وزن، ۵۰-۳۵ کيلوکالرى براى افزايش وزن يا ۲۰ - ۳۰ کيلوکالرى براى کاهش وزن فراهم نمائيد. در حدود ۴۰ - ۳۰% کل کالرى بايد از چربى تأمين شود و نسبت اسيدهاى چرب غير اشباع با چند باند مضاعف (PUFA) به چربى‌هاى اشباع بايد ۱:۱ باشد. باقى‌ماندهٔ کالرى‌هاى غير پروتئينى بايد از کربوهيدرات‌ها تأمين شود که تأکيد بر روى کربوهيدرات‌هاى کمپلکس و مصرف حدود ۲۵ - ۲۰ گرم فيبر مى‌باشد. دريافت روزانهٔ پيشنهادى براى ويتامين‌ها و مواد معدنى به اين قرار است: ۳ - ۲g سديم ، بسته به خروجى ادرار، ۳ - ۵/۱ g پتاسيم، ۱۶۰۰ - ۱۴۰۰mg کلسيم، ۱۷ - ۱۲ mg به ازاء کيلوگرم وزن بدن از فسفات، در حدود ۱۰۰mg آهن عنصرى در صورتى‌که بيمار از اريتروپويتين استفادده مى‌نمايد، ۱ - ۸/۰ mg اسيد فوليک، ۱۰mg پيريدوکسين و ۶ - ۳ mg ويتامين B12. ساير ويتامين‌هاى محلول در آب (نياسين، تيامين، ريبوفلاوين، بيوتين، اسيد پانتوتنيک و ويتامين C) بايد در ميزان RDA مکمل يارى شوند. ويتامين‌هاى محلول در چربى E, A و K معمولاً نيازى به مکمل يارى ندارند. در صورتى‌که نياز باشد ممکن است ويتامين D تکميل شود. دريافت توصيه شده مايعات برابر ۱۰۰۰ - ۷۰۰ ميلى‌ليتر به اضافهٔ حجم ادرار ۲۴ ساعته مى‌باشد. علائمى که نشان مى‌دهد بيمار بايد سديم و مايعات را محدود نمايد عبارتند از: تشنگى زياد، ادم و اضافه وزن فراوان بين دو عمل دياليز. افزايش وزن مايعات معادل ۱ تا ۲ پوند در روز بين درمان دياليز بايد به‌عنوان هدف در نظر گرفته شود. وزن ، آلبومين سرم و الکتروليت‌ها را تحت نظر بگيريد.
در برخى بيماران، کاهش وزن ادامه يافته و / يا سطوح آلبومين در اين افراد حتى با مکمل يارى تغذيه دهانى هم کاهش مى‌يابد. براى تجديد ذخائر تغذيه‌اى چنين بيمارانى ممکن است تغذيه پارنترال اينترا دياليز در نظر گرفته شود. راهنمائى‌هاى کلى رژيمى براى نوزادان، کودکان و نوجوانان در هنگام همودياليز به اين قرار است: براساس وزن خشک، سن و قد: کالرى به ازاء کيلوگرم وزن خشک بدن: نوزادان، ۱۱۵ - ۱۰۵ کيلوکالري، ۳ - ۱ ساله، ۱۰۰ کيلوکالري، ۱۰ - ۴ ساله، ۸۵ کيلوکالري، ۱۴ - ۱۱ ساله ۶۰ کيلوکالرى براى پسران و ۴۸ کيلوکالرى براى دختران، ۱۸ - ۱۵ ساله ۴۲ کيلوکالرى براى پسران و ۳۸ کيلوکالرى براى دختران. گرم پروتئين به ازاء کيلوگرم وزن خشک بدن در روز: تولد تا يک سالگي، ۶ - ۲ گرم، ۱ تا ۲ سالگى ۲ گرم و ۲ سالگى تا نوجوانى ۵/۱ گرم. براى مايعات ۳۰ تا ۳۵ ml/۱۰۰kcal در روز به اضافهٔ حجم ادرار. براى نوزادان سديم را به ۱ تا ۳ mEq/kg (ميلى‌گرم / کيلوگرم ۷۰ - ۲۳) در روز محدود نمائيد و در کودکان و نوجوانان به ۳ - ۲ گرم در روز محدود نمائيد. از غذاهاى غنى از فسفر و پتاسيم پرهيز نمائيد و در صورت لزوم پتاسيم را به mEq/kg ۱ - ۳ در روز (کيلوگرم / ميلى‌گرم ۱۲۰ - ۴۰) در نوزادان و mEq/day ۴۰ - ۶۰ (ميلى‌گرم ۲۳۰۰ - ۱۵۰۰) در کودکان زير ۲ کيلوگرم وزن و mEq/day ۶۰ - ۷۰ (ميلى‌گرم ۲۷۰۰ - ۲۳۰۰) در کودکان بالاى ۲۰ کيلوگرم وزن محدود نمائيد. براى تأمين سطوح RDA، کلسيم و مولتى‌ويتامين‌ها را به اضافهٔ ۱mg اسيد فوليک براى نوزادان و کودکان تا سن ۱۱ سالگى تکميل نمائيد.
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
هیأت شنا , قایق سپاه , طراح صحنه شهرزاد , فراخوان مقاله , خودانگیختگی , آزاداگان جنوبی , او , فرصت مطالعاتی اساتید , آیت الله میبدی , زلزله خراسان شمالی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / TTL pocket guide , بانک اطلاعاتی کتاب / مراقبت و درمان , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش زبان سوم دبیرستان , اقتصاد و بازرگانی , اقتصاد و سیاست , اقتصاد کشورها / ویتنام: چرخش از سوسیالیسم ((ارتدکس)) به سیاست صندوق بین المللی پول , بانک اطلاعاتی کتاب / گذر از هفتخان: منشور جهان پهلوانی رستم در نبرد هفتخان (همراه با شرح ابیات و واژه‌های دشوار، و برگردان متن منظوم به نثر) , بانک اطلاعاتی کتاب / علوم سوم راهنمایی , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , نظام‌های اطلاعات و مدیریت / سیستم‌های اطلاعتی شرکت‌ها , اجتماعی , حقوقی , حقوق مالکیت / اشتباه ثبتی مجرمیت فالگیر , بانک اطلاعاتی کتاب / معالم المدرستین , بانک اطلاعاتی کتاب / عارف کامل: مشتمل بر آموزه‌های عرفانی, نکته و خاطره درباره‌ی میرزا محمدعلی شاه آبادی ... ,

برخی منابع مهم خبری
faradeed.ir فرادید , zamandaily.ir روزنامه زمان , etemadnewspaper.ir روزنامه اعتماد , alef.ir الف , chetor.com چطور , cup.ir کاپ , 90tv.ir نود , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین , sharghdaily.ir روزنامه شرق , mehrnews.com خبرگزاری مهر ,وبگردی
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران
وضعیت ناگوار زائرین اربعین در ایران - زائرانی که از ایران عبور میکنند وضعیت نامناسبی دارند
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.