چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018

هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند


هر که جان خفته را از خواب جهل آوا کند    خویشتن را گرچه دون است، ای پسر، والا کند
هر کسی که‌ش خار نادانی به دل در خست نیش    گر بکوشد زود خار خویش را خرما کند
علم چون گرماست نادانی چو سرما از قیاس    هر که از سرما گریزد قصد زی گرما کند
مرد را سودای دانش در دل و در سر شود    چونش ننگ و عار نادانی به دل صفرا کند
خون رسوائی است نادانی، برون بایدش کرد    از رگ دل پیش از انک او مر تو را رسوا کند
غدر و مکر و جهل هرسه منکر اعدای تو اند    زود باید مرد را کو قصد این اعدا کند
تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی    پیش از آن کان بدنیت بر قهر تو مبدا کند
جز بدی نارد درخت جهل چیزی برگ و بار    برکنش زود از دلت زان پیش کو بالا کند
هر که بچه‌ی مار بد را روز روزان خور دهد    زود بر جان عزیز خویش اژدرها کند
هر که جان بدکنش را سیرت نیکی دهد    زشت را نیکو کند بل دیو را حورا کند
نام نیکو را بگستر شو به فعل خویش نیک    تات گوید «ای نکو فعل» آنکه ت او آوا کند
مایه‌ی هر نیکی و اصل نکوئی راستی است    راستی هرجا که باشد نیکوی پیدا کند
چون به نقطه‌ی اعتدالی راست گردد روز و شب    روزگار این عالم فرتوت را برنا کند
نرگس و گل را که نابینا شوند از جور دی    عدل پرور دین نگر تا چون همی بینا کند
ابر بارنده ز بر چون دیده‌ی عروه شود    چون به زیرش گل رخان چون عارض عفرا کند
راستی کن تا به دل چون چشم سر بینا شوی    راستی در دل تو را چشمی دگر انشا کند
گرمی و سردی تو را هر دو مثال است ز ستم    زان همی هر یک جهان را زین دو نازیبا کند
مر ستم گر را نبینی کایزد عادل همی    گاه وعده آتش سوزان و گه سرما کند
جانت را باتن به پروردن قرین راست‌دار    نیست عادل هر که رغبت زی تن تنها کند
علم نان جان توست و نان تو را علم تن است    علم مر جان را چو تن را جان همی دروا کند
نان اگر مر تنت را با سرو بن هم‌ساز کرد    علم جانت را همی‌سر برتر از جوزا کند
عدل کن با خویشتن تا سبزپوشی در بهشت    عدل ازیرا خاک را می سبز چون مینا کند
آنچه ایزد کرد خواهد باتو آنجا روز عدل    با جهان گردون به وقت اعتدال اینجا کند
دشت دیباپوش کرده‌است اعتدال روزگار    زان همی بر عدلت ایزد وعده‌ی دیبا کند
این نشانی‌ها تو را بر وعده‌ی ایزد گواست    چرخ گردان این نشانی‌ها ز بهر ما کند
کار دنیا را همی همتای کار آن جهان    پیش ما اینجا چنین یزدان بی همتا کند
گر تو اندر چرخ گردان بنگری فعلش تو را،    گرچه جویا نیستی مر علم را، جویا کند
هر که مر دانائی دنیی بیابد گر به عقل    بنگرد، دنیا به فعل او را به دین دانا کند
نه سخن گفتن نباشد هرچه کان را نشنوی    این چنین در دل تصور مردم شیدا کند
عقل می‌گوید تو را بی بانگ و بی کام و زبان    کانچه دنیا می‌کند می داور دنیا کند
عقل گرد آن نگردد کو به جهل اندر جهان    فعل را نسبت به سوی گنبد خضرا کند
خاک و آب و باد و آتش کان ندارد رنگ و بوی    نرگس و گل را چگونه رنگن و بویا کند
هر یکی از هر گل و میوه همی گوید تو را    که‌ش بدان صورت کسی دانا همی عمدا کند
سیم را گر به سر شد بر یک دگر آتش همی    چون هم آتش مر سرشته سنگ را ریزا کند
آب گاه اجزای خاکی را همی کلی کند    باز گه مر کل خاکی را همی اجزا کند
چون زکلش جزو سازد ریگ نرم آید ز سنگ    چون زجزوش کل سازد خاک را خارا کند
قول مشک و آب و آتش را کجا دانا شود    جز کسی کو علم دین را جان و دل یکتا کند؟
ای پسر، بنگر به چشم دل در این زرین سپر    کو ز جابلقا سحرگه قصد جابلسا کند
روی صحرا را بپوشد حلقه‌ی زربفت زرد    چون زشب گوئی که تیره روی زی صحرا کند
آب دریا را به صحرا بر پراگنده کند    از جلالت چون به دی مه قصد زی دریا کند
از که مشرق چو طاووسی برآید بامداد    در که مغرب شبانگه خویشتن عنقا کند
بی هنر گه مر یکی را ملکت دارا دهد    بی گنه خود باز قصد جان آن دارا کند
ای پسر، دانی که هیچ آغاز بی انجام نیست؟    نیک بنگر گرچه نادان برتو می غوغا کند
ای پسر، امروز را فرداست، پس غافل مباش    مر مرا از کار تو، پورا، همی سودا کند
از غم فردا هم امروز، ای پسر، بی غم شود    هر که در امروز روز اندیشه از فردا کند
آنچه حجت می به دل بیند نبیند چشم تو    با درازای مر سخن را زین همی پهنا کند
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
تفکیک قوا , خسرو امینی , تخصص سازی , علیرضا رجب زاده , حجت الله ایوبی , شکل‌گیری سیارات , خرید نفت , پایش هوا , جشنواره بین‌المللی عکس ورزشی , حمید زارعی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / آسیب‌شناسی روانی , بانک اطلاعاتی کتاب / شاهکار: تاریخ منظوم ایران: از جانشینان شاه عباس اول تا ظهور نادر , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی، سوم و دوم دبیرستان , بانک اطلاعاتی کتاب / نوایی از دل , بانک اطلاعاتی کتاب / ضمیمه حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه) , بانک اطلاعاتی کتاب / در انتظار ... , بهداشت و درمان , بیماریها , علایم بیماریها / تغییر خلق , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , سینماو تأتر / فرشته صدر عرفایی , بانک اطلاعاتی کتاب / آسیب‌شناسی اختصاصی 3 'کبد. کیسه صفرا. خون. استخوان بافت. ادراری' , بانک اطلاعاتی کتاب / روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک ,

برخی منابع مهم خبری
e-estekhdam.com ای استخدام , entekhab.ir انتخاب , khorasannews.com روزنامه خراسان , eranico.com ارانیکو , 90tv.ir نود , cinemakhabar.ir سینما خبر , sakhtafzarmag.com سخت افزار مگ , fartaknews.com فرتاک نیوز , tafahomnews.com روزنامه تفاهم , home.abrarnews.com روزنامه ابرار ,وبگردی
ظریف: در کشور پولشویی وجود دارد؛ همه مخالفان FATF صادق نیستند
ظریف: در کشور پولشویی وجود دارد؛ همه مخالفان FATF صادق نیستند - صحبت های دکتر ظریف در گفتگو با خبر آنلاین.
رونمایی از کوچ عجیب برخی مدیران به شستا
رونمایی از کوچ عجیب برخی مدیران به شستا - بررسی کوچ برخی مدیران شرکت سایپا به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی.
اشراف متواضع!
اشراف متواضع! - افرادی هستند که در دروس زندگی میکنند اما ماشین زیر پایشان پراید است. افرادی که چند ده میلیون از جوجه‌مایه‌دارهای پدرریشو میگیرند که خوب تربیتشان کنند برای مدیر شدن در جمهوری اسلامی و بعد چند هفته در سال هم آنها را می‌برند اردوی جهادی تا از نزدیک ببینند فردا که به لطف جیب پدر در کنکور ترکاندند و مدرک معتبر گرفتند و مدیر شدند قرار است به چه بدبختهای مستضعفی که بخاطر پول نداشتن در آموزش و پرورش رایگان…
خود دانید و مملکت‌تان!
خود دانید و مملکت‌تان! - همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم/ این جهان را پر از خوف و خطر می بینم/ دختران را همه جنگ است با مادر/ پسران را همه بدخواه پدر می بینم. او پس از خواندن شعر دستی به شانه وزیر می‌زند و می‌گوید: «خود دانید و مملکت‌تان!»
زاکانی: خطاهای برادر رئیس جمهور فاجعه است!
زاکانی: خطاهای برادر رئیس جمهور فاجعه است! - علیرضا زاکانی فعالی سیاسی مهمان برنامه«رو در رو» بود و در این برنامه واکنش تندی نسبت به حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) نشان داد.
شویِ زنان گزینشی! برای حفظ آبرو
شویِ زنان گزینشی! برای حفظ آبرو - اما حقیقت این شویِ توهین‌آمیز، آبروداری آقایان مسئولین در مقابل نماینده فیفا و ای‌اف‌سی فشار این مقام‌ها برای ورود زنان به ورزشگاه است.
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز»
روایت تجاوز عجیب به بازیگر لبنانی سریال «حوالی پاییز» - ماجرای تجاوز به آن ماری سلامه، بازیگر زن عرب سریال تلویزیونی صدا و سیمای ایران.
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا
عکس | همسر جدید نماینده سابق اردبیل در آمریکا - «نورالدین پیرموذن» نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند چند عکس از خود و همسر جدیدش را در اینستاگرام منتشر کرده است.
گزارشی تکان دهنده از تولید و توزیع سیب زمینی و پیاز سمی در کشور
گزارشی تکان دهنده از تولید و توزیع سیب زمینی و پیاز سمی در کشور - در این گزارش اسنادی ارائه میشود که یک واقعیت عجیب را بازگو میکند.