سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019

نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی


رخشنده شبی چو روز روشن    رو تازه فلک چو سبز گلشن
از مرسله‌های زر حمایل    زرین شده چرخ را شمایل
سیاره به دست بند خوبی    بر نطع افق به پای کوبی
بر دیو شهاب حربه رانده    لاحول ولا ز دور خوانده
از نافه شب هوا معنبر    وز گوهر مه زمین منور
زان گوهر و نافه چرخ شش طاق    پر زیور و عطر کرده آفاق
انجم صفت دگر گرفته    زیبندگیی ز سر گرفته
صد گونه ستاره شب آهنگ    بنموده سپهر در یک اورنگ
کرده فلک از فلک سواری    رویین دز قطب را حصاری
فرقد به یزک جنیبه رانده    کشتی به جناح شط رسانده
پروین ز حریر زرد و ازرق    بر سنجق زر کشیده بیرق
مه گرد پرند زر کشیده    پیرایه‌ای از قصب تنیده
گفتی ز کمان گروهه شاه    یک مهره فتاد بر سر ماه
یا شکل عطارد از کمانش    تیریست که زد بر آسمانش
زهره که ستام زین او بود    خوش خو چو خوی جبین او بود
خورشید چو تیغ او جهانسوز    پوشیده به شب برهنه در روز
مریخ به کینه گرم تعجیل    تا چشم عدوش را کشد میل
برجیس به مهر او نگین داشت    کاقبال جهان در آستین داشت
کیوان مسنی علاقه آویز    تا آهن تیغ او کند تیز
شاهی که چنین بود جلالش    آفاق مباد بی‌جمالش
در خدمت این خدیو نامی    ما اعظم شانک ای نظامی
از شکل بروج و از منازل    افتاده سپهر در زلازل
عکس حمل از هلال خنده    بر جیب فلک زهی فکنده
گاو فلکی چو گاو دریا    گوهر به گلو در از ثریا
جوزا کمر درویه بسته    بر تخت دو پیکری نشسته
هقعه چو کواعب قصب پوش    باهنعه نشسته گوش در گوش
خرچنگ به چنگل ذراعی    انداخته ناخن سباعی
نثره به نثار گوهر افشان    طرفه طرفی دگر زرافشان
جبهه ز فروع جبهت خویش    افروخته صد چراغ در پیش
قلب‌الاسد از اسد فروزان    چون آتش عود عود سوزان
عذرا رخ سنبله در آن طرف    بی‌صرفه نکرد دانه صرف
انگیخته غفر چون کریمان    سه قرصه به کاسه یتیمان
میزان چو زبان مرد دانا    بگشاده زبانه با زبانا
عوا ز سماک هیچ شمشیر    تازی سگ خویش رانده بر شیر
اکلیل به قلب تاج داده    عقرب به کمان خراج داده
با صادر و وارد نعایم    بلده دو سه دست کرده قایم
جدی سر خود چو بز بریده    کافسانه سربزی شنیده
ذابح ز خطر دهان گرفته    سعد اخبیه را عنان گرفته
بلع ارنه دعای بلعمی بود    در صبح چرا دو دست بنمود
دلو از کله‌های آفتابی    خاموش لب از دهن پر آبی
بنوشته دو بیت زیرش از زر    کاین هست مقدم آن مخر
خاتون رشا ز ناقه‌داری    با بطن‌الحوت در عماری
بر شه ره منزل کواکب    اجرام بروج گشته راکب
بسته به سه پایه هوائی    بطن‌الحمل از چهار پائی
عیوق به دست زورمندی    برده زهم افسران بلندی
وان کوکب دیگپایه کردار    در دیگ فلک فشانده افزار
نسرین پرنده پر گشاده    طایر شده واقع ایستاده
شعری به سیاقت یمانی    بی‌شعر به آستین فشانی
مبسوطه به یک چراغ زنده    مقبوضه دو چشم زاغ کنده
سیاف مجره رنگ شمشیر    انداخته بر قلاده شیر
چون فرد روان ستاره فر    بر فرق جنوب جلوه می‌کرد
بنشسته سریر بر توابع    ثالث چه عجب به زیر رابع
توقیع سماکها مسلسل    گه رامح بوده گاه اعزل
می‌کرد سها زهم نشینان    نقادی چشم تیز بینان
تابان دم گرگ در سحرگاه    چون یوسف چاهی از بن چاه
پیرامن آن فلک نوردان    پرگار بنات نعش گردان
قاری بر نعش در سواری    کی دور بود ز نعش قاری
مجنون ز سر نظاره سازی    می‌کرد به چرخ حقه‌بازی
بر زهره نظر گماشت اول    گفت ای به تو بخت را معول
ای زهره روشن شب‌افروز    ای طالع دولت از تو پیروز
ای مشعله نشاط جویان    صاحب رصد سرود گویان
ای در کف تو کلید هر کام    در جرعه تو رحیق هر جام
ای مهر نگین تاجداری    خاتون سرای کامگاری
ای طیبتی لطیف رایان    خلق تو عبیر عطر سایان
لطفی کن ازان لطف که داری    بگشای در امیدواری
زان یار که او دوای جانست    بوئی برسان که وقت آنست
چون مشتری از افق برآمد    با او ز در دگر درآمد
کای مشتری ای ستاره سعد    ای در همه وعده صادق‌الوعد
ای در نظر تو جانفزائی    در سکه تو جهان گشائی
ای منشی نامه عنایت    بر فتح و ظفر ترا ولایت
ای راست به تو قرار عالم    قایم به صلاح کار عالم
ای بخت مرا بلندی از تو    دل را همه زورمندی از تو
در من به وفا نظاره‌ای کن    ور چارت هست چاره‌ای کن
چون دید که آن بخار خیزان    هستند ز اوج خود گریزان
دانست کزان خیال بازی    کارش نرسد به چاره سازی
نالید در آن که چاره ساز است    از جمله وجود بی‌نیاز است
گفت ای در تو پناهگاهم    در جز تو کسی چرا پناهم
ای زهره و مشتری غلامت    سر نامه نام جمله نامت
ای علم تو بیش از آنکه دانند    واحسان تو بیش از آنکه خوانند
ای بند گشای جمله مقصود    دارای وجود و داور جود
ای کار برآور بلندان    نیکو کن کار مستمندان
ای ما همه بندگان در بند    کس را نه به جز تو کس خداوند
ای هفت فلک فکنده تو    ای هر که بجز تو بنده تو
ای شش جهت از بلند و پستی    مملوک ترا به زیر دستی
ای گر بصری به تو رسیده    بی دیده شده چو در تو دیده
ای هر که سگ تو گوهرش پاک    وای هر که نه با تو برسرش خاک
ای خاک من از تو آب گشته    بنگر به من خراب گشته
مگذار که عاجزی غریبم    از رحمت خویش بی نصیبم
آن کن ز عنایت خدائی    کاید شب من به روشنائی
روزم به وفا خجسته گردد    به ختم ز بهانه رسته گردد
چون یک به یک این سخن فرو گفت    در گفتن این سخن فرو خفت
در خواب چنان نمود بختش    کز خاک بر اوج شد درختش
مرغی بپریدی از سر شاخ    رفتی بر او به طبع گستاخ
گوهر ز دهن فرو فشاندی    بر تارک تاج او نشاندی
بیننده ز خواب چون درآمد    صبح از افق فلک برآمد
چون صبح ز روی تازه‌روئی    می‌کرد نشاط مهرجوئی
زان خواب مزاج بر گرفته    زان مرغ چو مرغ پر گرفته
در عشق که وصل تنگ یابست    شادی به خیال یا به خوابست
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
وزیر سابق نفت عراق با ولایتی کرد , محمدرضا اخباری , تولد حضرت زهرا , سرکرده داعشی , شیخ باقر نمر النمر , اداره کل بهزیستی زنجان , زئران , سبک عشق ورزی , ویروس قطبی , عباس اسماعیلی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / علی (ع) و العوالم , بانک اطلاعاتی کتاب / گام به گام با کامپیوتر (مجموعه 6 جلدی) , بانک اطلاعاتی کتاب / شاهنامه فردوسی: داستان رستم و شغاد, پادشاهی بهمن, پادشاهی همای چهرآزاد , اقتصاد و بازرگانی , صنایع نفت و گاز , نفت / عدالت دیجیتالی در صنعت نفت , بانک اطلاعاتی فیلم / جنگ تمام شده است - La Guerre Est Finie , اقتصاد و بازرگانی , کار و اشتغال , کارآفرینی / کارآفرینان، هنرمندان دنیای کسب و کار , ورزشی , دیگر ورزشها , ورزشهای رزمی / زنان نینجا، سایه‌های شب , بانک اطلاعاتی کتاب / بروس لی: تمرین با اژدها , بانک اطلاعاتی کتاب / 2000 آزمون چهارم ابتدایی: تفکیک و طبقه‌بندی شده از جدیدترین کتابها ...: با پاسخنامه جداگانه , ورزشی , باشگاهها , باشگاه‌های خارجی / در ستایش قهرمانی اینتر ,

برخی منابع مهم خبری
shafaqna.com شفقنا , salamatnews.com سلامت نیوز , cinemapress.ir سینما پرس , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , fa.alalam.ir العالم , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , gsm.ir جی اس ام , setarehnews.ir ستاره‌ها , entekhab.ir انتخاب , asrekhodro.com عصر خودرو ,وبگردی
طرح دلالی ملی بنزین !
طرح دلالی ملی بنزین ! - سخنگوی کمیسیون انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات طرح نمایندگان درباره اختصاص بنزین به ازای هر ایرانی توضیحاتی داد و گفت: قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن خرید و فروش شود.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.