سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 21 August, 2018

نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی


رخشنده شبی چو روز روشن    رو تازه فلک چو سبز گلشن
از مرسله‌های زر حمایل    زرین شده چرخ را شمایل
سیاره به دست بند خوبی    بر نطع افق به پای کوبی
بر دیو شهاب حربه رانده    لاحول ولا ز دور خوانده
از نافه شب هوا معنبر    وز گوهر مه زمین منور
زان گوهر و نافه چرخ شش طاق    پر زیور و عطر کرده آفاق
انجم صفت دگر گرفته    زیبندگیی ز سر گرفته
صد گونه ستاره شب آهنگ    بنموده سپهر در یک اورنگ
کرده فلک از فلک سواری    رویین دز قطب را حصاری
فرقد به یزک جنیبه رانده    کشتی به جناح شط رسانده
پروین ز حریر زرد و ازرق    بر سنجق زر کشیده بیرق
مه گرد پرند زر کشیده    پیرایه‌ای از قصب تنیده
گفتی ز کمان گروهه شاه    یک مهره فتاد بر سر ماه
یا شکل عطارد از کمانش    تیریست که زد بر آسمانش
زهره که ستام زین او بود    خوش خو چو خوی جبین او بود
خورشید چو تیغ او جهانسوز    پوشیده به شب برهنه در روز
مریخ به کینه گرم تعجیل    تا چشم عدوش را کشد میل
برجیس به مهر او نگین داشت    کاقبال جهان در آستین داشت
کیوان مسنی علاقه آویز    تا آهن تیغ او کند تیز
شاهی که چنین بود جلالش    آفاق مباد بی‌جمالش
در خدمت این خدیو نامی    ما اعظم شانک ای نظامی
از شکل بروج و از منازل    افتاده سپهر در زلازل
عکس حمل از هلال خنده    بر جیب فلک زهی فکنده
گاو فلکی چو گاو دریا    گوهر به گلو در از ثریا
جوزا کمر درویه بسته    بر تخت دو پیکری نشسته
هقعه چو کواعب قصب پوش    باهنعه نشسته گوش در گوش
خرچنگ به چنگل ذراعی    انداخته ناخن سباعی
نثره به نثار گوهر افشان    طرفه طرفی دگر زرافشان
جبهه ز فروع جبهت خویش    افروخته صد چراغ در پیش
قلب‌الاسد از اسد فروزان    چون آتش عود عود سوزان
عذرا رخ سنبله در آن طرف    بی‌صرفه نکرد دانه صرف
انگیخته غفر چون کریمان    سه قرصه به کاسه یتیمان
میزان چو زبان مرد دانا    بگشاده زبانه با زبانا
عوا ز سماک هیچ شمشیر    تازی سگ خویش رانده بر شیر
اکلیل به قلب تاج داده    عقرب به کمان خراج داده
با صادر و وارد نعایم    بلده دو سه دست کرده قایم
جدی سر خود چو بز بریده    کافسانه سربزی شنیده
ذابح ز خطر دهان گرفته    سعد اخبیه را عنان گرفته
بلع ارنه دعای بلعمی بود    در صبح چرا دو دست بنمود
دلو از کله‌های آفتابی    خاموش لب از دهن پر آبی
بنوشته دو بیت زیرش از زر    کاین هست مقدم آن مخر
خاتون رشا ز ناقه‌داری    با بطن‌الحوت در عماری
بر شه ره منزل کواکب    اجرام بروج گشته راکب
بسته به سه پایه هوائی    بطن‌الحمل از چهار پائی
عیوق به دست زورمندی    برده زهم افسران بلندی
وان کوکب دیگپایه کردار    در دیگ فلک فشانده افزار
نسرین پرنده پر گشاده    طایر شده واقع ایستاده
شعری به سیاقت یمانی    بی‌شعر به آستین فشانی
مبسوطه به یک چراغ زنده    مقبوضه دو چشم زاغ کنده
سیاف مجره رنگ شمشیر    انداخته بر قلاده شیر
چون فرد روان ستاره فر    بر فرق جنوب جلوه می‌کرد
بنشسته سریر بر توابع    ثالث چه عجب به زیر رابع
توقیع سماکها مسلسل    گه رامح بوده گاه اعزل
می‌کرد سها زهم نشینان    نقادی چشم تیز بینان
تابان دم گرگ در سحرگاه    چون یوسف چاهی از بن چاه
پیرامن آن فلک نوردان    پرگار بنات نعش گردان
قاری بر نعش در سواری    کی دور بود ز نعش قاری
مجنون ز سر نظاره سازی    می‌کرد به چرخ حقه‌بازی
بر زهره نظر گماشت اول    گفت ای به تو بخت را معول
ای زهره روشن شب‌افروز    ای طالع دولت از تو پیروز
ای مشعله نشاط جویان    صاحب رصد سرود گویان
ای در کف تو کلید هر کام    در جرعه تو رحیق هر جام
ای مهر نگین تاجداری    خاتون سرای کامگاری
ای طیبتی لطیف رایان    خلق تو عبیر عطر سایان
لطفی کن ازان لطف که داری    بگشای در امیدواری
زان یار که او دوای جانست    بوئی برسان که وقت آنست
چون مشتری از افق برآمد    با او ز در دگر درآمد
کای مشتری ای ستاره سعد    ای در همه وعده صادق‌الوعد
ای در نظر تو جانفزائی    در سکه تو جهان گشائی
ای منشی نامه عنایت    بر فتح و ظفر ترا ولایت
ای راست به تو قرار عالم    قایم به صلاح کار عالم
ای بخت مرا بلندی از تو    دل را همه زورمندی از تو
در من به وفا نظاره‌ای کن    ور چارت هست چاره‌ای کن
چون دید که آن بخار خیزان    هستند ز اوج خود گریزان
دانست کزان خیال بازی    کارش نرسد به چاره سازی
نالید در آن که چاره ساز است    از جمله وجود بی‌نیاز است
گفت ای در تو پناهگاهم    در جز تو کسی چرا پناهم
ای زهره و مشتری غلامت    سر نامه نام جمله نامت
ای علم تو بیش از آنکه دانند    واحسان تو بیش از آنکه خوانند
ای بند گشای جمله مقصود    دارای وجود و داور جود
ای کار برآور بلندان    نیکو کن کار مستمندان
ای ما همه بندگان در بند    کس را نه به جز تو کس خداوند
ای هفت فلک فکنده تو    ای هر که بجز تو بنده تو
ای شش جهت از بلند و پستی    مملوک ترا به زیر دستی
ای گر بصری به تو رسیده    بی دیده شده چو در تو دیده
ای هر که سگ تو گوهرش پاک    وای هر که نه با تو برسرش خاک
ای خاک من از تو آب گشته    بنگر به من خراب گشته
مگذار که عاجزی غریبم    از رحمت خویش بی نصیبم
آن کن ز عنایت خدائی    کاید شب من به روشنائی
روزم به وفا خجسته گردد    به ختم ز بهانه رسته گردد
چون یک به یک این سخن فرو گفت    در گفتن این سخن فرو خفت
در خواب چنان نمود بختش    کز خاک بر اوج شد درختش
مرغی بپریدی از سر شاخ    رفتی بر او به طبع گستاخ
گوهر ز دهن فرو فشاندی    بر تارک تاج او نشاندی
بیننده ز خواب چون درآمد    صبح از افق فلک برآمد
چون صبح ز روی تازه‌روئی    می‌کرد نشاط مهرجوئی
زان خواب مزاج بر گرفته    زان مرغ چو مرغ پر گرفته
در عشق که وصل تنگ یابست    شادی به خیال یا به خوابست
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
خودروی الکتریکی , ابراهیم همت , محصولی , هولوگراف , خرید فیلترشکن , تیم فوتبال زیر 16 سال ایران , سرخی تو از من , مدل کت و شلوار , تخلف آژانس های گردشگری , نخست‌وزیر سابق ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگ و جامعه , تمدن , شهر و شهر‌نشینی / ۱۵ مهر: در شهر چه گذشت؟! , بانک اطلاعاتی کتاب / شعبده‌بازی علمی: قدرت پوست تخم‌مرغ , بانک اطلاعاتی گردشگری / ییلاقات ماهان ، ماهان ، کرمان , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , سلامت ورزشکاران / تغذیه مناسب برای ورزشکاران , بانک اطلاعاتی کتاب / Zat the ant 2 , بانک اطلاعاتی کتاب / دفتر تمرین فارسی سوم دبستان , علوم انسانی , علوم اجتماعی , جامعه‌شناسی ـ اخلاق / اروپا و تدوین اصول اخلاق زیستی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات امتحانی طبقه‌بندی شده عربی (2): سال دوم آموزش متوسطه (ادبیات و علوم انسانی) , علمی و آموزشی , آموزش و پرورش , تکنولوژی آموزشی / تکنولوژی آموزشی , ورزشی , فوتبال , لیگ ها / بوندس لیگا و نمادهای ماندگار ,

برخی منابع مهم خبری
aftabnews.ir آفتاب نیوز , jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد , iranart.ir ایران آرت , ebtekarnews.com روزنامه ابتکار , tarafdari.ir طرفداری , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , asriran.com عصرایران , baharnews.ir بهارنیوز , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین ,وبگردی
جنجال ساشا پسر سفیر !
جنجال ساشا پسر سفیر ! - ساشا سبحانی که فرزند سفیر پیشین ایران در ونزوئلاست در این ویدئو می‌گوید: تا کی می‌خواهید حسادت کنید، به جای بد و بیراه نوشتن برای من بروید پول در بیاورید، اگر نمی‌توانید پول دربیاورید، نمی‌توانید زندگی کنید، بروید بمیرید. تمام!
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند
منابع ملی را به چینی‌ها اجاره داده و سالها به مردم دروغ گفته‌اند - به فاصله چندسال از انتشار اخباری که حکایت از واگذاری مجوز صید ترال به چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشورمان داشت و همواره تکذیب می‌شد، بالاخره مشخص شد که تکذیب‌های مسئولان غیرواقعی بوده است؛ واقعیتی عجیب که موجب بروز ابهامات فراوانی می‌شود.
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد
پشت پرده سفر مجرّدی عراقی‌ها به مشهد - اردیبهشت ۹۴ بود که روزنامۀ انگلیسی «گاردین»، در فقدان رسانه‌های کارآمد محلّی، گزارشی منتشر کرد با عنوان «عبادت، غذا، سکس و پارکِ آبی در شهر مقدس مشهدِ ایران»
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران
ویدئو / تشییع پیکر «آقای بازیگر» سینمای ایران - پیکر مرحوم عزت‌الله انتظامی بازیگر باسابقۀ سینما و تئاتر ایران صبح یکشنبه (۲۸ مرداد) با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد و علاقه‌مندان سینما و تئاتر، از تالار وحدت تشییع شد. عزت سینمای ایران بامداد جمعه (۲۶ مرداد) در سن ۹۴ سالگی درگذشت.
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی
مراسم تشییع پیکر عزت‌الله انتظامی - پیکر عزت‌الله انتظامی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح یکشنبه - ۲۸ مرداد - با حضور جمع زیادی از هنرمندان و علاقه‌مندان، از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.
عکسی عجیب از  تجمع حوزویان قم
عکسی عجیب از تجمع حوزویان قم - براستی داستان درگذشت آقای هاشمی و استخر چه بوده است؟ چرا از تهدید سیاسی و امنیتی در این تصویر استفاده شده است؟ چه افراد و جریانی پشت این پلاکارد هستند؟
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند
سفیر آلمان تعطیلات خود را در بین عشایر بختیاری گذراند - میشائل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران برای گذراندن تعطیلات تابستانی خود با عشایر بختیاری در دره کوهرنگ زاگرس همراه شده است. منبع
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.