چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018

نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی


رخشنده شبی چو روز روشن    رو تازه فلک چو سبز گلشن
از مرسله‌های زر حمایل    زرین شده چرخ را شمایل
سیاره به دست بند خوبی    بر نطع افق به پای کوبی
بر دیو شهاب حربه رانده    لاحول ولا ز دور خوانده
از نافه شب هوا معنبر    وز گوهر مه زمین منور
زان گوهر و نافه چرخ شش طاق    پر زیور و عطر کرده آفاق
انجم صفت دگر گرفته    زیبندگیی ز سر گرفته
صد گونه ستاره شب آهنگ    بنموده سپهر در یک اورنگ
کرده فلک از فلک سواری    رویین دز قطب را حصاری
فرقد به یزک جنیبه رانده    کشتی به جناح شط رسانده
پروین ز حریر زرد و ازرق    بر سنجق زر کشیده بیرق
مه گرد پرند زر کشیده    پیرایه‌ای از قصب تنیده
گفتی ز کمان گروهه شاه    یک مهره فتاد بر سر ماه
یا شکل عطارد از کمانش    تیریست که زد بر آسمانش
زهره که ستام زین او بود    خوش خو چو خوی جبین او بود
خورشید چو تیغ او جهانسوز    پوشیده به شب برهنه در روز
مریخ به کینه گرم تعجیل    تا چشم عدوش را کشد میل
برجیس به مهر او نگین داشت    کاقبال جهان در آستین داشت
کیوان مسنی علاقه آویز    تا آهن تیغ او کند تیز
شاهی که چنین بود جلالش    آفاق مباد بی‌جمالش
در خدمت این خدیو نامی    ما اعظم شانک ای نظامی
از شکل بروج و از منازل    افتاده سپهر در زلازل
عکس حمل از هلال خنده    بر جیب فلک زهی فکنده
گاو فلکی چو گاو دریا    گوهر به گلو در از ثریا
جوزا کمر درویه بسته    بر تخت دو پیکری نشسته
هقعه چو کواعب قصب پوش    باهنعه نشسته گوش در گوش
خرچنگ به چنگل ذراعی    انداخته ناخن سباعی
نثره به نثار گوهر افشان    طرفه طرفی دگر زرافشان
جبهه ز فروع جبهت خویش    افروخته صد چراغ در پیش
قلب‌الاسد از اسد فروزان    چون آتش عود عود سوزان
عذرا رخ سنبله در آن طرف    بی‌صرفه نکرد دانه صرف
انگیخته غفر چون کریمان    سه قرصه به کاسه یتیمان
میزان چو زبان مرد دانا    بگشاده زبانه با زبانا
عوا ز سماک هیچ شمشیر    تازی سگ خویش رانده بر شیر
اکلیل به قلب تاج داده    عقرب به کمان خراج داده
با صادر و وارد نعایم    بلده دو سه دست کرده قایم
جدی سر خود چو بز بریده    کافسانه سربزی شنیده
ذابح ز خطر دهان گرفته    سعد اخبیه را عنان گرفته
بلع ارنه دعای بلعمی بود    در صبح چرا دو دست بنمود
دلو از کله‌های آفتابی    خاموش لب از دهن پر آبی
بنوشته دو بیت زیرش از زر    کاین هست مقدم آن مخر
خاتون رشا ز ناقه‌داری    با بطن‌الحوت در عماری
بر شه ره منزل کواکب    اجرام بروج گشته راکب
بسته به سه پایه هوائی    بطن‌الحمل از چهار پائی
عیوق به دست زورمندی    برده زهم افسران بلندی
وان کوکب دیگپایه کردار    در دیگ فلک فشانده افزار
نسرین پرنده پر گشاده    طایر شده واقع ایستاده
شعری به سیاقت یمانی    بی‌شعر به آستین فشانی
مبسوطه به یک چراغ زنده    مقبوضه دو چشم زاغ کنده
سیاف مجره رنگ شمشیر    انداخته بر قلاده شیر
چون فرد روان ستاره فر    بر فرق جنوب جلوه می‌کرد
بنشسته سریر بر توابع    ثالث چه عجب به زیر رابع
توقیع سماکها مسلسل    گه رامح بوده گاه اعزل
می‌کرد سها زهم نشینان    نقادی چشم تیز بینان
تابان دم گرگ در سحرگاه    چون یوسف چاهی از بن چاه
پیرامن آن فلک نوردان    پرگار بنات نعش گردان
قاری بر نعش در سواری    کی دور بود ز نعش قاری
مجنون ز سر نظاره سازی    می‌کرد به چرخ حقه‌بازی
بر زهره نظر گماشت اول    گفت ای به تو بخت را معول
ای زهره روشن شب‌افروز    ای طالع دولت از تو پیروز
ای مشعله نشاط جویان    صاحب رصد سرود گویان
ای در کف تو کلید هر کام    در جرعه تو رحیق هر جام
ای مهر نگین تاجداری    خاتون سرای کامگاری
ای طیبتی لطیف رایان    خلق تو عبیر عطر سایان
لطفی کن ازان لطف که داری    بگشای در امیدواری
زان یار که او دوای جانست    بوئی برسان که وقت آنست
چون مشتری از افق برآمد    با او ز در دگر درآمد
کای مشتری ای ستاره سعد    ای در همه وعده صادق‌الوعد
ای در نظر تو جانفزائی    در سکه تو جهان گشائی
ای منشی نامه عنایت    بر فتح و ظفر ترا ولایت
ای راست به تو قرار عالم    قایم به صلاح کار عالم
ای بخت مرا بلندی از تو    دل را همه زورمندی از تو
در من به وفا نظاره‌ای کن    ور چارت هست چاره‌ای کن
چون دید که آن بخار خیزان    هستند ز اوج خود گریزان
دانست کزان خیال بازی    کارش نرسد به چاره سازی
نالید در آن که چاره ساز است    از جمله وجود بی‌نیاز است
گفت ای در تو پناهگاهم    در جز تو کسی چرا پناهم
ای زهره و مشتری غلامت    سر نامه نام جمله نامت
ای علم تو بیش از آنکه دانند    واحسان تو بیش از آنکه خوانند
ای بند گشای جمله مقصود    دارای وجود و داور جود
ای کار برآور بلندان    نیکو کن کار مستمندان
ای ما همه بندگان در بند    کس را نه به جز تو کس خداوند
ای هفت فلک فکنده تو    ای هر که بجز تو بنده تو
ای شش جهت از بلند و پستی    مملوک ترا به زیر دستی
ای گر بصری به تو رسیده    بی دیده شده چو در تو دیده
ای هر که سگ تو گوهرش پاک    وای هر که نه با تو برسرش خاک
ای خاک من از تو آب گشته    بنگر به من خراب گشته
مگذار که عاجزی غریبم    از رحمت خویش بی نصیبم
آن کن ز عنایت خدائی    کاید شب من به روشنائی
روزم به وفا خجسته گردد    به ختم ز بهانه رسته گردد
چون یک به یک این سخن فرو گفت    در گفتن این سخن فرو خفت
در خواب چنان نمود بختش    کز خاک بر اوج شد درختش
مرغی بپریدی از سر شاخ    رفتی بر او به طبع گستاخ
گوهر ز دهن فرو فشاندی    بر تارک تاج او نشاندی
بیننده ز خواب چون درآمد    صبح از افق فلک برآمد
چون صبح ز روی تازه‌روئی    می‌کرد نشاط مهرجوئی
زان خواب مزاج بر گرفته    زان مرغ چو مرغ پر گرفته
در عشق که وصل تنگ یابست    شادی به خیال یا به خوابست
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
رئیس اداره امور انرژی , آیت الله ابن الرضا خوانساری , طرح پاییزه کتاب , رامین ولایتی , مهاجم محبوب , نماز جمعه سنندج , حضرموت یمن , شهید انقلاب , قلعه امیر مجاهد , ارایشگاه زنانه ,

مقالات پربیننده امروز
شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , خوشنویس / زین العابدین شیرازی , تفریح و سرگرمی , طالع بینی , طالع بینی روزانه / ۲۳ دی , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول عملی شیمی تجزیه II , بهداشت , تغذیه / نوشیدنی‌های مصنوعی , بانک اطلاعاتی کتاب / بیرجند نگین کویر 'شناخت بیرجند ـ نام‌آوران بیرجند' , بانک اطلاعاتی کتاب / درباره‌ی آلبر کامو , علوم انسانی , علوم اجتماعی , جامعه شناسی ـ هویت اجتماعی / دو نظریه درباره هویت اجتماعی , بانک اطلاعاتی کتاب / ستیز خدایان , علمی و آموزشی , کشاورزی و شیلات , بیماریهای حیوانات / آنفلوانزای اسبی , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی کوانتومی: مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی ,

برخی منابع مهم خبری
khordadnews.ir خرداد نیوز , seemorgh.com سیمرغ , mehrnews.com خبرگزاری مهر , baharnews.ir بهارنیوز , alef.ir الف , farspage.com ویژه‌نامه , kojaro.com کجارو , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه ,وبگردی
فیلم | سقوط ابر روی زمین؛ پدیده‌ای عجیب و نادر در چین!
فیلم | سقوط ابر روی زمین؛ پدیده‌ای عجیب و نادر در چین! - فیلم - در پدیده‌ای نادر و عجیب، تکه ابر بزرگی در غرب چین روی زمین سقوط کرد و جاده را بست! تراکم این ابر به حدی زیاد بود که حتی رانندگان کامیون هم جرات نزدیک شدن به ابر را نداشتند. ابرها از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده اند و در صورتی که تراکم این ذرات بسیار زیاد شود، ذرات بهم می چسبند و ابر سنگین می شود. در نتیجه احتمال سقوط آن بر زمین وجود دارد.
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان