سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷ / 19 March, 2019
مجله ویستا

نیست امروز شکست دلم از چشم پرآب


نیست امروز شکست دلم از چشم پرآب    دایم این خانه خرابست ازین خانه خراب
رعشه‌ی نخل وجودم نگذارد که به چشم    آشیان گرم کند طایر وحشی وش خواب
چو پر آشوب سواری که به شادی نرسید    فتنه را پا به زمین چون تو نهی پا برکاب
خواه چون شمع بسوزان همه را خواه بکش    که خطای تو ثوابست و گناه تو ثواب
تا خجالت ز سگانت نبرم بعد از قتل    استخوانم به بیابان عدم کن پرتاب
کر به جرم نگهی بی‌گنهی سوختنی است    بیش ازین نیز مسوزش که کبابست کباب
محتشم بر در عزلت زن و از سروا کن    صحبت اهل نصیحت که عذابست عذاب
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …

 از میان خبرها

سرخط خبرها