سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۳۹۷ / 19 March, 2019
مجله ویستا

آنکه میخواست مرا بیدل و بی‌یار شده


آنکه میخواست مرا بیدل و بی‌یار شده    زود بینم چو خودش عاشق و غمخوار شده
اثری هم بکند زود یقین، می‌دانم    گریه های شب این دیده‌ی بیدار شده
مددی نیست که دیگر به منش باز آرد    آن ز پیش من دل خسته به آزار شده
ای رفیقان سفر، گر سر رفتن دارید    همتی با من محبوس گرفتار شده
جان فدا کرده و چون باد هوا گشته سبک    دل به غم داده و چون خاک زمین خوار شده
از غم آن تن همچون سمن و روی چو گل    گل گیتی همه در دیده‌ی من خار شده
خرقه پوشیدنم از عشق چرا دارد باز؟    من بسوزانمش این خرقه‌ی زنار شده
نظری بر من و بر درد من و زاری من    ای به هجران تو من زارتر از زار شده
کار عشق تو بلاییست نبینی آخر؟    اوحدی را چو من اندر سر این کار شده
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …

 از میان خبرها

سرخط خبرها