سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر ...


ز مادر هر که دولتمند زاید    فروغ دولتش ظلمت زداید
به خارستان رود، گلزار گردد    گل از وی نافه‌ی تاتار گردد
به زندان گر درآید، خرم و شاد    کند زندانیان را از غم آزاد
چو زندان بر گرفتاران زندان    شد از دیدار یوسف باغ خندان
همه از مقدم او شاد گشتند    ز بند درد و رنج آزاد گشتند
اگر زندانی‌ای بیمار گشتی    اسیر محنت تیمار گشتی،
کمر بستی پی بیمارداری‌ش    خلاصی دادی از تیمار و خواری‌ش
وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ    سوی تدبیر کارش کردی آهنگ
وگر بر مفلسی عشرت شدی تلخ    ز ناداری نمودی غره‌اش سلخ،
ز زرداران کلید زر گرفتی    ز عیشش قفل تنگی برگرفتی
وگر خوابی بدیدیی نیک‌بختی    به گرداب خیال افتاده رختی
شنیدی از لبش تعبیر آن خواب    به خشکی آمدی رختش ز گرداب
دو کس از محرمان شاه آن بوم    ز خلوتگاه قربش مانده محروم،
به زندان همدمش بودند و همراز    در آن ماتمکده با وی هم‌آواز
به یک شب هر یکی دیدند خوابی    کز آن در جانشان افتاد تابی
یکی را مژده‌ده، خواب از نجاتش    یکی را مخبر، از قطع حیاتش
ولی تعبیر آن ز ایشان نهان بود    وز آن بر جانشان بار گران بود
به یوسف خواب‌های خود بگفتند    جواب خواب‌های خود شنفتند
یکی را گوشمال از دار دادند    یکی را بر در شه بار دادند
جوان مردی که سوی شاه می‌رفت    به مسندگاه عز و جاه می‌رفت
چو رو سوی شه مسندنشین کرد    به وی یوسف وصیت اینچنین کرد
که چون در صحبت شه باریابی    به پیشش فرصت گفتار یابی،
مرا در مجلسش یادآوری زود    کز آن یادآوری وافر بری سود
بگویی هست در زندان غریبی    ز عدل شاه دوران بی‌نصیبی
چنین‌اش بی‌گنه مپسند رنجور!    که هست این از طریق معدلت دور
چو خورد آن بهره‌مند از دولت و جاه    می از قرابه‌ی قرب شهنشاه،
چنان رفت آن وصیت از خیالش    که بر خاطر نیامد چند سال‌اش!
بسا قفلا که ناپیدا کلیدست    بر او راه گشایش ناپدیدست
ز نا گه، دست صنعی در میان نه    به فتح‌اش هیچ صانع را گمان نه،
پدید آید ز غیب او را گشادی    ودیعت در گشادش هر مرادی
چو یوسف دل ز حیلت‌های خود کند    برید از رشته‌ی تدبیر، پیوند
ز پندار خودی و بخردی رست    گرفت‌اش فیض فضل ایزدی، دست
شبی سلطان مصر آن شاه بیدار    به خوابش هفت گاو آمد پدیدار
همه بسیار خوب و سخت فربه    به خوبی و خوشی از یکدگر به
وز آن پس هفت دیگر در برابر    پدید آمد سراسر خشک و لاغر
در آن هفت نخستین روی کردند    بسان سبزه آن را پاک خوردند
بدین سان سبز و خرم هفت خوشه    که دل ز آن قوت بردی، دیده توشه
برآمد وز عقب هفت دگر خشک    بر آن پیچید و کردش سر به سر خشک
چو سلطان بامداد از خواب برخاست    ز هر بیداردل تعبیر آن خواست
همه گفتند کاین خواب محال است    فراهم کرده‌ی وهم و خیال است
به حکم عقل تعبیری ندارد    بجز اعراض تدبیری ندارد
جوان مردی که از یوسف خبر داشت    ز روی کار یوسف پرده برداشت
که: «در زندان همایونفر جوانی‌ست    که در حل دقایق خرده‌دانی‌ست
اگر گویی بر او بگشایم این راز    وز او تعبیر خوابت آورم باز»
بگفتا: «اذن خواهی چیست از من؟    چه بهتر کور را، از چشم روشن؟»
روان شد جانب زندان جوان مرد    به یوسف حال خواب شه بیان کرد
بگفتا: «گاو و خوشه هر دو سال‌اند    به اوصاف خودش وصاف حال‌اند
چو باشد خوشه سبز و گاو فربه    بود از خوبی سال‌ات خبر ده
چو باشد خوشه خشک و گاو لاغر    بود از سال تنگ‌ات قصه‌آور
نخستین سال‌های هفت گانه    بود باران و آب و کشت و دانه
همه عالم ز نعمت پر بر آید    وز آن پس هفت سال دیگر آید
که نعمت‌های پیشین خورده گردد    ز تنگی جان خلق آزرده گردد
نبارد ز آسمان ابر عطایی    نروید از زمین شاخ گیایی
ز عشرت مال‌داران دست دارند    ز تنگی تنگ‌دستان جان سپارند
چنان نان کم شود بر خوان دوران    که گوید آدمی نان! و دهد جان»
جوان مرد این سخن بشنید و برگشت    حریف بزم شاه دادگر گشت
حدیث یوسف و تعبیر او گفت    دل شاه از غمش چون غنچه بشکفت
بگفتا: «خیز و یوسف را بیاور!    کز او به گرددم این نکته باور
سخن کز دوست آری، شکرست آن    ولی گر خود بگوید خوشترست آن»
دگر باره به زندان شد روانه    ببرد این مژده سوی آن یگانه
که: «ای سرو ریاض قدس، بخرام!    سوی بستان سرای شاه نه گام!»
بگفتا: «من چه آیم سوی شاهی    که چون من بی‌کسی را، بی‌گناهی
به زندان سال‌ها محبوس کرده‌ست    ز آثار کرم مایوس کرده‌ست؟
اگر خواهد که من بیرون نهم پای    ازین غمخانه، گو: اول بفرمای
که آنانی که چون رویم بدیدند    ز حیرت در رخم کف‌ها بریدند،
به یک جا چون ثریا با هم آیند    نقاب از کار من روشن گشایند
که جرم من چه بود، از من چه دیدند؟    چرا رختم سوی زندان کشیدند؟
بود کاین سر شود بر شاه، روشن    که پاک است از خیانت دامن من
مرا پیشه، گناه‌اندیشگی نیست    در اندیشه، خیانت‌پیشگی نیست»
جوان مرد این سخن چون گفت با شاه    زنان مصر را کردند آگاه
که پیش شاه یک‌سر جمع گشتند    همه پروانه‌ی آن شمع گشتند
چو ره کردند در بزم شه آن جمع    زبان آتشین بگشاد چون شمع
کز آن شمع حریم جان چه دیدید،    که بر وی تیغ بدنامی کشیدید؟!
ز رویش در بهار و باغ بودید،    چرا ره سوی زندان‌اش نمودید؟
بتی کزار باشد بر تنش گل،    کی از دانا سزد بر گردنش غل؟
گلی که‌ش نیست تاب باد شبگیر    به پایش چون نهد جز آب، زنجیر؟
زنان گفتند کای شاه جوان‌بخت!    به تو فرخنده‌فر هم تاج و هم تخت!
ز یوسف ما بجز پاکی ندیدیم    بجز عز و شرفناکی ندیدیم
نباشد در صدف گوهر چنان پاک    که بود از تهمت، آن جان جهان، پاک
زلیخا نیز بود آنجا نشسته    زبان از کذب و جان از کید، رسته
ز دستان‌های پنهان زیر پرده،    ریاضت‌های عشقش، پاک کرده
فروغ راستی‌ش از جان علم زد    چو صبح راستین، از صدق دم زد
بگفتا: «نیست یوسف را گناهی    منم در عشق او گم کرده راهی
به زندان از ستم‌های من افتاد    در آن غم‌ها از غم‌های من افتاد
جفایی کو رسید او را ز جافی    کنون واجب بود او را تلافی
هر احسان کید از شاه نکوکار    به صد چندان بود یوسف سزاوار»
چو شاه این نکته‌ی سنجیده بشنید    چو گل بشکفت و چون غنچه بخندید
اشارت کرد کز زندان‌اش آرند    بدان خرم سرا بستان‌اش آرند
به ملک جان بود شاه نکوبخت    مقام شه نشاید جز سر تخت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کابوی های کنگره , تصویت تعلیق مذاکرات , پتک آهنی , دادگاه ایران , فرماندار بوکان , مسجد کبود , کارگردان هیهات , محمدمهدی ثابتیان , بزمجه غول‌پیکر , ثبت، ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / قورباغه را قورت بده!: 21 روش عالی غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز استاندارد طراحی و نقشه‌کشی به کمک کامپیوتر = Autocad 12 , بانک اطلاعاتی کتاب / حکومت اسلامی در نهج‌البلاغه , بانک اطلاعاتی کتاب / لغت‌نامه ادبیات فارسی: ویژه‌ی کنکور براساس سطر به سطر کتاب درسی: شامل ادبیات پیش‌دانشگاهی عمومی، ادبیات فارسی (3)، ادبیات فارسی (2) , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات , نرم‌افزار / درباره۳ GPL , بانک اطلاعاتی کتاب / زنده به گور , بانک اطلاعاتی کتاب / فلوئنت کاربردی , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب کوچک نکته‌های زندگی: 511 یادآور برای یک زندگی شاد و پر ارزش , بانک اطلاعاتی کتاب / النضید فی شرح روضه الشهید: شرح فارسی بر شرح لمعه , بانک اطلاعاتی کتاب / Fun with our friends: worksheet ,

برخی منابع مهم خبری
didarnews.ir دیدارنیوز , cup.ir کاپ , roozannews.ir روزنامه روزان , taraznews.com تراز نیوز , aftabnews.ir آفتاب نیوز , setarehnews.ir ستاره‌ها , gsm.ir جی اس ام , shabakeh-mag.com مجله شبکه , siasatrooz.ir سیاست روز , hamshahrionline.ir همشهری آنلاین ,وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.