یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ / Sunday, 21 January, 2018

احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر ...


ز مادر هر که دولتمند زاید    فروغ دولتش ظلمت زداید
به خارستان رود، گلزار گردد    گل از وی نافه‌ی تاتار گردد
به زندان گر درآید، خرم و شاد    کند زندانیان را از غم آزاد
چو زندان بر گرفتاران زندان    شد از دیدار یوسف باغ خندان
همه از مقدم او شاد گشتند    ز بند درد و رنج آزاد گشتند
اگر زندانی‌ای بیمار گشتی    اسیر محنت تیمار گشتی،
کمر بستی پی بیمارداری‌ش    خلاصی دادی از تیمار و خواری‌ش
وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ    سوی تدبیر کارش کردی آهنگ
وگر بر مفلسی عشرت شدی تلخ    ز ناداری نمودی غره‌اش سلخ،
ز زرداران کلید زر گرفتی    ز عیشش قفل تنگی برگرفتی
وگر خوابی بدیدیی نیک‌بختی    به گرداب خیال افتاده رختی
شنیدی از لبش تعبیر آن خواب    به خشکی آمدی رختش ز گرداب
دو کس از محرمان شاه آن بوم    ز خلوتگاه قربش مانده محروم،
به زندان همدمش بودند و همراز    در آن ماتمکده با وی هم‌آواز
به یک شب هر یکی دیدند خوابی    کز آن در جانشان افتاد تابی
یکی را مژده‌ده، خواب از نجاتش    یکی را مخبر، از قطع حیاتش
ولی تعبیر آن ز ایشان نهان بود    وز آن بر جانشان بار گران بود
به یوسف خواب‌های خود بگفتند    جواب خواب‌های خود شنفتند
یکی را گوشمال از دار دادند    یکی را بر در شه بار دادند
جوان مردی که سوی شاه می‌رفت    به مسندگاه عز و جاه می‌رفت
چو رو سوی شه مسندنشین کرد    به وی یوسف وصیت اینچنین کرد
که چون در صحبت شه باریابی    به پیشش فرصت گفتار یابی،
مرا در مجلسش یادآوری زود    کز آن یادآوری وافر بری سود
بگویی هست در زندان غریبی    ز عدل شاه دوران بی‌نصیبی
چنین‌اش بی‌گنه مپسند رنجور!    که هست این از طریق معدلت دور
چو خورد آن بهره‌مند از دولت و جاه    می از قرابه‌ی قرب شهنشاه،
چنان رفت آن وصیت از خیالش    که بر خاطر نیامد چند سال‌اش!
بسا قفلا که ناپیدا کلیدست    بر او راه گشایش ناپدیدست
ز نا گه، دست صنعی در میان نه    به فتح‌اش هیچ صانع را گمان نه،
پدید آید ز غیب او را گشادی    ودیعت در گشادش هر مرادی
چو یوسف دل ز حیلت‌های خود کند    برید از رشته‌ی تدبیر، پیوند
ز پندار خودی و بخردی رست    گرفت‌اش فیض فضل ایزدی، دست
شبی سلطان مصر آن شاه بیدار    به خوابش هفت گاو آمد پدیدار
همه بسیار خوب و سخت فربه    به خوبی و خوشی از یکدگر به
وز آن پس هفت دیگر در برابر    پدید آمد سراسر خشک و لاغر
در آن هفت نخستین روی کردند    بسان سبزه آن را پاک خوردند
بدین سان سبز و خرم هفت خوشه    که دل ز آن قوت بردی، دیده توشه
برآمد وز عقب هفت دگر خشک    بر آن پیچید و کردش سر به سر خشک
چو سلطان بامداد از خواب برخاست    ز هر بیداردل تعبیر آن خواست
همه گفتند کاین خواب محال است    فراهم کرده‌ی وهم و خیال است
به حکم عقل تعبیری ندارد    بجز اعراض تدبیری ندارد
جوان مردی که از یوسف خبر داشت    ز روی کار یوسف پرده برداشت
که: «در زندان همایونفر جوانی‌ست    که در حل دقایق خرده‌دانی‌ست
اگر گویی بر او بگشایم این راز    وز او تعبیر خوابت آورم باز»
بگفتا: «اذن خواهی چیست از من؟    چه بهتر کور را، از چشم روشن؟»
روان شد جانب زندان جوان مرد    به یوسف حال خواب شه بیان کرد
بگفتا: «گاو و خوشه هر دو سال‌اند    به اوصاف خودش وصاف حال‌اند
چو باشد خوشه سبز و گاو فربه    بود از خوبی سال‌ات خبر ده
چو باشد خوشه خشک و گاو لاغر    بود از سال تنگ‌ات قصه‌آور
نخستین سال‌های هفت گانه    بود باران و آب و کشت و دانه
همه عالم ز نعمت پر بر آید    وز آن پس هفت سال دیگر آید
که نعمت‌های پیشین خورده گردد    ز تنگی جان خلق آزرده گردد
نبارد ز آسمان ابر عطایی    نروید از زمین شاخ گیایی
ز عشرت مال‌داران دست دارند    ز تنگی تنگ‌دستان جان سپارند
چنان نان کم شود بر خوان دوران    که گوید آدمی نان! و دهد جان»
جوان مرد این سخن بشنید و برگشت    حریف بزم شاه دادگر گشت
حدیث یوسف و تعبیر او گفت    دل شاه از غمش چون غنچه بشکفت
بگفتا: «خیز و یوسف را بیاور!    کز او به گرددم این نکته باور
سخن کز دوست آری، شکرست آن    ولی گر خود بگوید خوشترست آن»
دگر باره به زندان شد روانه    ببرد این مژده سوی آن یگانه
که: «ای سرو ریاض قدس، بخرام!    سوی بستان سرای شاه نه گام!»
بگفتا: «من چه آیم سوی شاهی    که چون من بی‌کسی را، بی‌گناهی
به زندان سال‌ها محبوس کرده‌ست    ز آثار کرم مایوس کرده‌ست؟
اگر خواهد که من بیرون نهم پای    ازین غمخانه، گو: اول بفرمای
که آنانی که چون رویم بدیدند    ز حیرت در رخم کف‌ها بریدند،
به یک جا چون ثریا با هم آیند    نقاب از کار من روشن گشایند
که جرم من چه بود، از من چه دیدند؟    چرا رختم سوی زندان کشیدند؟
بود کاین سر شود بر شاه، روشن    که پاک است از خیانت دامن من
مرا پیشه، گناه‌اندیشگی نیست    در اندیشه، خیانت‌پیشگی نیست»
جوان مرد این سخن چون گفت با شاه    زنان مصر را کردند آگاه
که پیش شاه یک‌سر جمع گشتند    همه پروانه‌ی آن شمع گشتند
چو ره کردند در بزم شه آن جمع    زبان آتشین بگشاد چون شمع
کز آن شمع حریم جان چه دیدید،    که بر وی تیغ بدنامی کشیدید؟!
ز رویش در بهار و باغ بودید،    چرا ره سوی زندان‌اش نمودید؟
بتی کزار باشد بر تنش گل،    کی از دانا سزد بر گردنش غل؟
گلی که‌ش نیست تاب باد شبگیر    به پایش چون نهد جز آب، زنجیر؟
زنان گفتند کای شاه جوان‌بخت!    به تو فرخنده‌فر هم تاج و هم تخت!
ز یوسف ما بجز پاکی ندیدیم    بجز عز و شرفناکی ندیدیم
نباشد در صدف گوهر چنان پاک    که بود از تهمت، آن جان جهان، پاک
زلیخا نیز بود آنجا نشسته    زبان از کذب و جان از کید، رسته
ز دستان‌های پنهان زیر پرده،    ریاضت‌های عشقش، پاک کرده
فروغ راستی‌ش از جان علم زد    چو صبح راستین، از صدق دم زد
بگفتا: «نیست یوسف را گناهی    منم در عشق او گم کرده راهی
به زندان از ستم‌های من افتاد    در آن غم‌ها از غم‌های من افتاد
جفایی کو رسید او را ز جافی    کنون واجب بود او را تلافی
هر احسان کید از شاه نکوکار    به صد چندان بود یوسف سزاوار»
چو شاه این نکته‌ی سنجیده بشنید    چو گل بشکفت و چون غنچه بخندید
اشارت کرد کز زندان‌اش آرند    بدان خرم سرا بستان‌اش آرند
به ملک جان بود شاه نکوبخت    مقام شه نشاید جز سر تخت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ریشه کنی بی سوادی , تناسب اندام , خلاقیت ها , آلبوم چه آتش ها , سالن های تئاتر , مسئول باشگاه , کنفرانس حمایت از مردم فلسطین , عیاش , موشک سرو , اتتظامی ,

مقالات پربیننده امروز
کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / علوم کامپیوتر / اینترنت / wimax چیست؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / Balloons 1: workbook , بانک اطلاعاتی کتاب / طراحی انواع مطالعات اپیدمیولوژیک , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ چهارده معصوم (ع): از پیامبر اسلام (ص) تا قیامت , سیاسی / دیپلماسی / آمریکا / پلی که فرو نریخت , بانک اطلاعاتی کتاب / حلبچه خانه سوری , بانک اطلاعاتی کتاب / Alice's adventures in wonderland , دین و اندیشه / دین و مذهب / کتاب مقدس ـ قرآن / فلسفه آمیزش و ازدواج در تحلیل قرآنی , بانک اطلاعاتی کتاب / روان‌شناسی تربیتی , اقتصاد و بازرگانی / حمل و نقل / حمل‌ ونقل‌ هوایی‌ / پروازهای ارزان در بازار ایران ,

برخی منابع مهم خبری
jomhourieslami.net روزنامه جمهوری اسلامی , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری , fa.alalam.ir العالم , namehnews.ir نامه نیوز , caffecinema.com کافه سینما , setarehnews.ir ستاره‌ها , shana.ir شانا , https: سخت افزار مگ , tarafdari.ir طرفداری , jahaneghtesad.com روزنامه جهان اقتصاد ,وبگردی
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد!
سلطان حاشیه از عکس مادرزنش رونمایی کرد! - محسن افشانی بازیگر سینما و تلویزیون از جدیدترین عکس حاشیه ای خود با مادر زنش رونمایی کرد.
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة !
کتابت قرآن روی بدنه یک کاردستی کشتی و نامیدن آن به سفینة النّجاة ! - گزارشی از تصویری که چند روز پیش توسط برخی در فضای مجازی با نام قرآن طلا انتشار یافت
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند
عباس عبدی به سردارسلیمانی : جانفشانی‌ها تبدیل به سرمایه ملی نشده‌اند - یکی از موارد پیش‌آمده در این اعتراضات آتش‌زدن پرچم کشور بود که واکنش و تاسف بسیاری را برانگیخت؛ به طوری که مقام رهبری نیز به آن اشاره کردند. در آخرین واکنش‌ها...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها