دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018

احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر ...


ز مادر هر که دولتمند زاید    فروغ دولتش ظلمت زداید
به خارستان رود، گلزار گردد    گل از وی نافه‌ی تاتار گردد
به زندان گر درآید، خرم و شاد    کند زندانیان را از غم آزاد
چو زندان بر گرفتاران زندان    شد از دیدار یوسف باغ خندان
همه از مقدم او شاد گشتند    ز بند درد و رنج آزاد گشتند
اگر زندانی‌ای بیمار گشتی    اسیر محنت تیمار گشتی،
کمر بستی پی بیمارداری‌ش    خلاصی دادی از تیمار و خواری‌ش
وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ    سوی تدبیر کارش کردی آهنگ
وگر بر مفلسی عشرت شدی تلخ    ز ناداری نمودی غره‌اش سلخ،
ز زرداران کلید زر گرفتی    ز عیشش قفل تنگی برگرفتی
وگر خوابی بدیدیی نیک‌بختی    به گرداب خیال افتاده رختی
شنیدی از لبش تعبیر آن خواب    به خشکی آمدی رختش ز گرداب
دو کس از محرمان شاه آن بوم    ز خلوتگاه قربش مانده محروم،
به زندان همدمش بودند و همراز    در آن ماتمکده با وی هم‌آواز
به یک شب هر یکی دیدند خوابی    کز آن در جانشان افتاد تابی
یکی را مژده‌ده، خواب از نجاتش    یکی را مخبر، از قطع حیاتش
ولی تعبیر آن ز ایشان نهان بود    وز آن بر جانشان بار گران بود
به یوسف خواب‌های خود بگفتند    جواب خواب‌های خود شنفتند
یکی را گوشمال از دار دادند    یکی را بر در شه بار دادند
جوان مردی که سوی شاه می‌رفت    به مسندگاه عز و جاه می‌رفت
چو رو سوی شه مسندنشین کرد    به وی یوسف وصیت اینچنین کرد
که چون در صحبت شه باریابی    به پیشش فرصت گفتار یابی،
مرا در مجلسش یادآوری زود    کز آن یادآوری وافر بری سود
بگویی هست در زندان غریبی    ز عدل شاه دوران بی‌نصیبی
چنین‌اش بی‌گنه مپسند رنجور!    که هست این از طریق معدلت دور
چو خورد آن بهره‌مند از دولت و جاه    می از قرابه‌ی قرب شهنشاه،
چنان رفت آن وصیت از خیالش    که بر خاطر نیامد چند سال‌اش!
بسا قفلا که ناپیدا کلیدست    بر او راه گشایش ناپدیدست
ز نا گه، دست صنعی در میان نه    به فتح‌اش هیچ صانع را گمان نه،
پدید آید ز غیب او را گشادی    ودیعت در گشادش هر مرادی
چو یوسف دل ز حیلت‌های خود کند    برید از رشته‌ی تدبیر، پیوند
ز پندار خودی و بخردی رست    گرفت‌اش فیض فضل ایزدی، دست
شبی سلطان مصر آن شاه بیدار    به خوابش هفت گاو آمد پدیدار
همه بسیار خوب و سخت فربه    به خوبی و خوشی از یکدگر به
وز آن پس هفت دیگر در برابر    پدید آمد سراسر خشک و لاغر
در آن هفت نخستین روی کردند    بسان سبزه آن را پاک خوردند
بدین سان سبز و خرم هفت خوشه    که دل ز آن قوت بردی، دیده توشه
برآمد وز عقب هفت دگر خشک    بر آن پیچید و کردش سر به سر خشک
چو سلطان بامداد از خواب برخاست    ز هر بیداردل تعبیر آن خواست
همه گفتند کاین خواب محال است    فراهم کرده‌ی وهم و خیال است
به حکم عقل تعبیری ندارد    بجز اعراض تدبیری ندارد
جوان مردی که از یوسف خبر داشت    ز روی کار یوسف پرده برداشت
که: «در زندان همایونفر جوانی‌ست    که در حل دقایق خرده‌دانی‌ست
اگر گویی بر او بگشایم این راز    وز او تعبیر خوابت آورم باز»
بگفتا: «اذن خواهی چیست از من؟    چه بهتر کور را، از چشم روشن؟»
روان شد جانب زندان جوان مرد    به یوسف حال خواب شه بیان کرد
بگفتا: «گاو و خوشه هر دو سال‌اند    به اوصاف خودش وصاف حال‌اند
چو باشد خوشه سبز و گاو فربه    بود از خوبی سال‌ات خبر ده
چو باشد خوشه خشک و گاو لاغر    بود از سال تنگ‌ات قصه‌آور
نخستین سال‌های هفت گانه    بود باران و آب و کشت و دانه
همه عالم ز نعمت پر بر آید    وز آن پس هفت سال دیگر آید
که نعمت‌های پیشین خورده گردد    ز تنگی جان خلق آزرده گردد
نبارد ز آسمان ابر عطایی    نروید از زمین شاخ گیایی
ز عشرت مال‌داران دست دارند    ز تنگی تنگ‌دستان جان سپارند
چنان نان کم شود بر خوان دوران    که گوید آدمی نان! و دهد جان»
جوان مرد این سخن بشنید و برگشت    حریف بزم شاه دادگر گشت
حدیث یوسف و تعبیر او گفت    دل شاه از غمش چون غنچه بشکفت
بگفتا: «خیز و یوسف را بیاور!    کز او به گرددم این نکته باور
سخن کز دوست آری، شکرست آن    ولی گر خود بگوید خوشترست آن»
دگر باره به زندان شد روانه    ببرد این مژده سوی آن یگانه
که: «ای سرو ریاض قدس، بخرام!    سوی بستان سرای شاه نه گام!»
بگفتا: «من چه آیم سوی شاهی    که چون من بی‌کسی را، بی‌گناهی
به زندان سال‌ها محبوس کرده‌ست    ز آثار کرم مایوس کرده‌ست؟
اگر خواهد که من بیرون نهم پای    ازین غمخانه، گو: اول بفرمای
که آنانی که چون رویم بدیدند    ز حیرت در رخم کف‌ها بریدند،
به یک جا چون ثریا با هم آیند    نقاب از کار من روشن گشایند
که جرم من چه بود، از من چه دیدند؟    چرا رختم سوی زندان کشیدند؟
بود کاین سر شود بر شاه، روشن    که پاک است از خیانت دامن من
مرا پیشه، گناه‌اندیشگی نیست    در اندیشه، خیانت‌پیشگی نیست»
جوان مرد این سخن چون گفت با شاه    زنان مصر را کردند آگاه
که پیش شاه یک‌سر جمع گشتند    همه پروانه‌ی آن شمع گشتند
چو ره کردند در بزم شه آن جمع    زبان آتشین بگشاد چون شمع
کز آن شمع حریم جان چه دیدید،    که بر وی تیغ بدنامی کشیدید؟!
ز رویش در بهار و باغ بودید،    چرا ره سوی زندان‌اش نمودید؟
بتی کزار باشد بر تنش گل،    کی از دانا سزد بر گردنش غل؟
گلی که‌ش نیست تاب باد شبگیر    به پایش چون نهد جز آب، زنجیر؟
زنان گفتند کای شاه جوان‌بخت!    به تو فرخنده‌فر هم تاج و هم تخت!
ز یوسف ما بجز پاکی ندیدیم    بجز عز و شرفناکی ندیدیم
نباشد در صدف گوهر چنان پاک    که بود از تهمت، آن جان جهان، پاک
زلیخا نیز بود آنجا نشسته    زبان از کذب و جان از کید، رسته
ز دستان‌های پنهان زیر پرده،    ریاضت‌های عشقش، پاک کرده
فروغ راستی‌ش از جان علم زد    چو صبح راستین، از صدق دم زد
بگفتا: «نیست یوسف را گناهی    منم در عشق او گم کرده راهی
به زندان از ستم‌های من افتاد    در آن غم‌ها از غم‌های من افتاد
جفایی کو رسید او را ز جافی    کنون واجب بود او را تلافی
هر احسان کید از شاه نکوکار    به صد چندان بود یوسف سزاوار»
چو شاه این نکته‌ی سنجیده بشنید    چو گل بشکفت و چون غنچه بخندید
اشارت کرد کز زندان‌اش آرند    بدان خرم سرا بستان‌اش آرند
به ملک جان بود شاه نکوبخت    مقام شه نشاید جز سر تخت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کیه لینی , نام نویسی مجلس , راه ریلی , تدوین کتاب ها , نورعلی غلامحسین سماکوش , پول مردم , کتابخانه عمومی , اتابکی , جمیله علم الهدی , مدیریت عملیات ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , دیپلماسی / رویدادهای فراموش شده ۲۰۰۵ , بانک اطلاعاتی کتاب / علم الحدیث: پژوهشی در مصطلح الحدیث, یا, علم الدرایه , بهداشت , بهداشت و زیبایی , پوست / تخم‌مرغ‌ روی‌ پوستهای‌ غیرشاداب‌ , تفریح و سرگرمی , طالع بینی , طالع بینی سال تولد / طالع بینی سال ۱۳۸۶ (خوک) , بانک اطلاعاتی کتاب / فن دفاع (امور حقوقی) , بانک اطلاعاتی کتاب / هنر آشپزی آسان: روش آشپزی و شیرینی‌پزی آسان شامل انواع غذاها و شیرینی‌های ایرانی و فرنگی به انضمام . , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول و مبانی جغرافیای سیاسی , اقتصاد و بازرگانی , کار و اشتغال , کارآفرینی / حواس پنج‌گانه یک کارآفرین , بانک اطلاعاتی کتاب / آنچه از دستم برآمد , بانک اطلاعاتی کتاب / ادبیات اختصاصی: بیش از 2200 تست شامل: آرایه‌های ادبی ـ قافیه و عروض و نقد ادبی متون نظم و نثر ـ تاری ,

برخی منابع مهم خبری
baharnews.ir بهارنیوز , mizanonline.com خبرگزاری میزان , shana.ir شانا , shahrsakhtafzar.com شهر ‌سخت افزار , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , parsnews.com پارس نیوز , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , newsrahemardom.ir روزنامه راه مردم , khabarsport.com خبر ورزشی , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم ,وبگردی
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.
قصور تاریخی دولت
قصور تاریخی دولت - چه باید کرد؟ پرسشی که نوبخت پرسیده است، اما شاید به دنبال پاسخ آن نباشد. در شرایط کنونی دولت و حامیان اصلی آن در مظان این اتهام تاریخ قرار خواهند گرفت که چرا به دنبال طرح و پاسخ مهم‌ترین سوال شرایط بحرانی کنونی نرفتند.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند