یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ / Sunday, 19 November, 2017

احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر ...


ز مادر هر که دولتمند زاید    فروغ دولتش ظلمت زداید
به خارستان رود، گلزار گردد    گل از وی نافه‌ی تاتار گردد
به زندان گر درآید، خرم و شاد    کند زندانیان را از غم آزاد
چو زندان بر گرفتاران زندان    شد از دیدار یوسف باغ خندان
همه از مقدم او شاد گشتند    ز بند درد و رنج آزاد گشتند
اگر زندانی‌ای بیمار گشتی    اسیر محنت تیمار گشتی،
کمر بستی پی بیمارداری‌ش    خلاصی دادی از تیمار و خواری‌ش
وگر جا بر گرفتاری شدی تنگ    سوی تدبیر کارش کردی آهنگ
وگر بر مفلسی عشرت شدی تلخ    ز ناداری نمودی غره‌اش سلخ،
ز زرداران کلید زر گرفتی    ز عیشش قفل تنگی برگرفتی
وگر خوابی بدیدیی نیک‌بختی    به گرداب خیال افتاده رختی
شنیدی از لبش تعبیر آن خواب    به خشکی آمدی رختش ز گرداب
دو کس از محرمان شاه آن بوم    ز خلوتگاه قربش مانده محروم،
به زندان همدمش بودند و همراز    در آن ماتمکده با وی هم‌آواز
به یک شب هر یکی دیدند خوابی    کز آن در جانشان افتاد تابی
یکی را مژده‌ده، خواب از نجاتش    یکی را مخبر، از قطع حیاتش
ولی تعبیر آن ز ایشان نهان بود    وز آن بر جانشان بار گران بود
به یوسف خواب‌های خود بگفتند    جواب خواب‌های خود شنفتند
یکی را گوشمال از دار دادند    یکی را بر در شه بار دادند
جوان مردی که سوی شاه می‌رفت    به مسندگاه عز و جاه می‌رفت
چو رو سوی شه مسندنشین کرد    به وی یوسف وصیت اینچنین کرد
که چون در صحبت شه باریابی    به پیشش فرصت گفتار یابی،
مرا در مجلسش یادآوری زود    کز آن یادآوری وافر بری سود
بگویی هست در زندان غریبی    ز عدل شاه دوران بی‌نصیبی
چنین‌اش بی‌گنه مپسند رنجور!    که هست این از طریق معدلت دور
چو خورد آن بهره‌مند از دولت و جاه    می از قرابه‌ی قرب شهنشاه،
چنان رفت آن وصیت از خیالش    که بر خاطر نیامد چند سال‌اش!
بسا قفلا که ناپیدا کلیدست    بر او راه گشایش ناپدیدست
ز نا گه، دست صنعی در میان نه    به فتح‌اش هیچ صانع را گمان نه،
پدید آید ز غیب او را گشادی    ودیعت در گشادش هر مرادی
چو یوسف دل ز حیلت‌های خود کند    برید از رشته‌ی تدبیر، پیوند
ز پندار خودی و بخردی رست    گرفت‌اش فیض فضل ایزدی، دست
شبی سلطان مصر آن شاه بیدار    به خوابش هفت گاو آمد پدیدار
همه بسیار خوب و سخت فربه    به خوبی و خوشی از یکدگر به
وز آن پس هفت دیگر در برابر    پدید آمد سراسر خشک و لاغر
در آن هفت نخستین روی کردند    بسان سبزه آن را پاک خوردند
بدین سان سبز و خرم هفت خوشه    که دل ز آن قوت بردی، دیده توشه
برآمد وز عقب هفت دگر خشک    بر آن پیچید و کردش سر به سر خشک
چو سلطان بامداد از خواب برخاست    ز هر بیداردل تعبیر آن خواست
همه گفتند کاین خواب محال است    فراهم کرده‌ی وهم و خیال است
به حکم عقل تعبیری ندارد    بجز اعراض تدبیری ندارد
جوان مردی که از یوسف خبر داشت    ز روی کار یوسف پرده برداشت
که: «در زندان همایونفر جوانی‌ست    که در حل دقایق خرده‌دانی‌ست
اگر گویی بر او بگشایم این راز    وز او تعبیر خوابت آورم باز»
بگفتا: «اذن خواهی چیست از من؟    چه بهتر کور را، از چشم روشن؟»
روان شد جانب زندان جوان مرد    به یوسف حال خواب شه بیان کرد
بگفتا: «گاو و خوشه هر دو سال‌اند    به اوصاف خودش وصاف حال‌اند
چو باشد خوشه سبز و گاو فربه    بود از خوبی سال‌ات خبر ده
چو باشد خوشه خشک و گاو لاغر    بود از سال تنگ‌ات قصه‌آور
نخستین سال‌های هفت گانه    بود باران و آب و کشت و دانه
همه عالم ز نعمت پر بر آید    وز آن پس هفت سال دیگر آید
که نعمت‌های پیشین خورده گردد    ز تنگی جان خلق آزرده گردد
نبارد ز آسمان ابر عطایی    نروید از زمین شاخ گیایی
ز عشرت مال‌داران دست دارند    ز تنگی تنگ‌دستان جان سپارند
چنان نان کم شود بر خوان دوران    که گوید آدمی نان! و دهد جان»
جوان مرد این سخن بشنید و برگشت    حریف بزم شاه دادگر گشت
حدیث یوسف و تعبیر او گفت    دل شاه از غمش چون غنچه بشکفت
بگفتا: «خیز و یوسف را بیاور!    کز او به گرددم این نکته باور
سخن کز دوست آری، شکرست آن    ولی گر خود بگوید خوشترست آن»
دگر باره به زندان شد روانه    ببرد این مژده سوی آن یگانه
که: «ای سرو ریاض قدس، بخرام!    سوی بستان سرای شاه نه گام!»
بگفتا: «من چه آیم سوی شاهی    که چون من بی‌کسی را، بی‌گناهی
به زندان سال‌ها محبوس کرده‌ست    ز آثار کرم مایوس کرده‌ست؟
اگر خواهد که من بیرون نهم پای    ازین غمخانه، گو: اول بفرمای
که آنانی که چون رویم بدیدند    ز حیرت در رخم کف‌ها بریدند،
به یک جا چون ثریا با هم آیند    نقاب از کار من روشن گشایند
که جرم من چه بود، از من چه دیدند؟    چرا رختم سوی زندان کشیدند؟
بود کاین سر شود بر شاه، روشن    که پاک است از خیانت دامن من
مرا پیشه، گناه‌اندیشگی نیست    در اندیشه، خیانت‌پیشگی نیست»
جوان مرد این سخن چون گفت با شاه    زنان مصر را کردند آگاه
که پیش شاه یک‌سر جمع گشتند    همه پروانه‌ی آن شمع گشتند
چو ره کردند در بزم شه آن جمع    زبان آتشین بگشاد چون شمع
کز آن شمع حریم جان چه دیدید،    که بر وی تیغ بدنامی کشیدید؟!
ز رویش در بهار و باغ بودید،    چرا ره سوی زندان‌اش نمودید؟
بتی کزار باشد بر تنش گل،    کی از دانا سزد بر گردنش غل؟
گلی که‌ش نیست تاب باد شبگیر    به پایش چون نهد جز آب، زنجیر؟
زنان گفتند کای شاه جوان‌بخت!    به تو فرخنده‌فر هم تاج و هم تخت!
ز یوسف ما بجز پاکی ندیدیم    بجز عز و شرفناکی ندیدیم
نباشد در صدف گوهر چنان پاک    که بود از تهمت، آن جان جهان، پاک
زلیخا نیز بود آنجا نشسته    زبان از کذب و جان از کید، رسته
ز دستان‌های پنهان زیر پرده،    ریاضت‌های عشقش، پاک کرده
فروغ راستی‌ش از جان علم زد    چو صبح راستین، از صدق دم زد
بگفتا: «نیست یوسف را گناهی    منم در عشق او گم کرده راهی
به زندان از ستم‌های من افتاد    در آن غم‌ها از غم‌های من افتاد
جفایی کو رسید او را ز جافی    کنون واجب بود او را تلافی
هر احسان کید از شاه نکوکار    به صد چندان بود یوسف سزاوار»
چو شاه این نکته‌ی سنجیده بشنید    چو گل بشکفت و چون غنچه بخندید
اشارت کرد کز زندان‌اش آرند    بدان خرم سرا بستان‌اش آرند
به ملک جان بود شاه نکوبخت    مقام شه نشاید جز سر تخت
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
نیازهای هرمزگان , فرید صادقی زاده , یزد به تهران , تخصیص , ترس از سوزن , سازمان ورزش , ولدالشیخ , جهان اطراف ما , اراک , مسابقات مالزی , دلارهای نفتی عربستان , ورژن جدید , کشت خرما , سهمیه بندی , گمرک ایران , لایه محافظ پوست , اکبر عظیمی , احمد د نیا مالی , وست بروم , رشد استخوان , سن مجاز , حقوق دانان , کلروپلاست , قطب مذهبی , جیس , اصلاحیه , کریم بنزما , عتیقی , بهاریه‌خوانی , دومین اجلاسیه رسمی دوره پنجم مجلس خبرگان , جنگ غزه , مرکز بهداشت , دریافت کرایه , جهانی برزیل , بری اولسن , خانلری , چت گروهی , معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران , اشتغال تعاون , زن تیرانداز , آستراکی , پسرماجراجو , دینامو زاگرب , عالم الازهر , تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۶ سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد , تولید طلا و جواهر , روغن زدن , شناخت زوجین , میخاییل بوگدانف , آفت زدگی سیب زمینی ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / شعرهای الفبا , بهداشت و درمان / تغذیه و سلامتی / خواص گیاهان و سبزیجات / سیر , بانک اطلاعاتی کتاب / کشتی جاوید کربلا , بانک اطلاعاتی فیلم / دزد - the thief , علم و زندگی / علوم انسانی / فلسفه و منطق / لودویگ ویتگنشتاین , بانک اطلاعاتی کتاب / آرایش و زیبایی مهسا: زیبایی پوست , علوم انسانی / روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیك / سبکهای شناختی , بانک اطلاعاتی کتاب / Developing reading skills: beginning , بانک اطلاعاتی کتاب / ایران، جلوه‌های ناب , بانک اطلاعاتی کتاب / آثار و برکات صلوات در دنیا, برزخ و قیامت (شامل 264 آثار) , بانک اطلاعاتی کتاب / فارسی‌آموز داستانی کلاس‌ اولی‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش شمع‌سازی , بانک اطلاعاتی کتاب / تجوید الصلوه , اقتصاد و بازرگانی / کار و اشتغال / نیروی انسانی / دختران روستایی نیمه فراموش شدهء سرمایه‌های انسانی , علوم انسانی / روانشناسی / فرآیندهای فکری ـ هوش، عقل و قوای ذهنی / آینده ایده پردازی , بانک اطلاعاتی کتاب / سلام ریاضی اول برای استفاده دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / نویسنده / حسن رشدیه تبریزی , بانک اطلاعاتی کتاب / قانون قوه باه (آداب زناشویی): رهنمودهای چهارده معصوم (ع), آثار فردی و اجتماعی متعه, ازدواج موقت ... , بانک اطلاعاتی کتاب / خاطرات , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / محسن رازی ,

برخی منابع مهم خبری
tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , ayaronline.ir عیار آنلاین , memarinews.com معماری نیوز , seraj24.ir سراج 24 , car.ir کار(خودرو) , roozannews.ir روزنامه روزان , bankvarzesh.com بانک ورزش , musicema.com موسیقی ما , khabaronline.ir خبر آنلاین , behdashtnews.ir بهداشت نیوز , aftabeyazd.ir روزنامه آفتاب یزد , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , banifilm.ir بانی فیلم , ettelaat.com روزنامه اطلاعات , aftabnews.ir آفتاب نیوز , yjc.ir باشگاه خبرنگاران , taraznews.com تراز نیوز , dustaan.com مجله دوستان , seratnews.ir صراط نیوز , shafaf.ir شفاف , jomhouriat.ir جمهوریت , javanonline.ir جوان آنلاین , niksalehi.com نیک صالحی , home.abrarnews.com روزنامه ابرار , farnet.ir فارنت , https: سخت افزار مگ , fardanews.com فردا نیوز , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , chetor.com چطور , isna.ir ایسنا ,وبگردی
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
چه کسی مسئول عدم سرعت عمل در زلزله کرمانشاه است؟
چه کسی مسئول عدم سرعت عمل در زلزله کرمانشاه است؟ - با بغض می‌توان بحران را رفع و رجوع کرد؟ / قهرمانی که زلزله از مردم ایران گرفت؛ از دیگر ویدیوهای این بسته خبری است. «تابناک پلاس»، شنبه تا پنجشنبه به استثنای تعطیلات رسمی، پس از ساعت ۲۰:‌۰۰ برای مشاهده مخاطبان در «تابناک»‌ منتشر می‌شود.
مدیریت بحران به سبک وزیر کشور
مدیریت بحران به سبک وزیر کشور - در میان تلاش مسئولان دولتی برای امدادرسانی بهینه به زلزله زدگان استان کرمانشاه، انتشار فیلمی از تشکیل ستاد مدیریت ‏بحران در قلب مناطق بحران زده با حضور دو وزیر، اقدامات دولت را تحت تاثیر قرار داده است.‏
ویدیو اتفاقات عجیب هفته
ویدیو اتفاقات عجیب هفته - ویدیوهای دستگیری سارق خودرو سردار رادان! / ویدیو انفجار خانه خانواده فلسطینی؛ از دیگر ویدیوهای این بسته خبری است. «تابناک پلاس»، شنبه تا پنجشنبه به استثنای تعطیلات رسمی، پس از ساعت ۲۰:‌۰۰ برای مشاهده مخاطبان در «تابناک»‌ منتشر می‌شود.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
تحصن حمید بقایی در حرم شاه عبدالعظیم
تحصن حمید بقایی در حرم شاه عبدالعظیم - حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی در اطلاعیه ای اعلام کردند: امروز به سنت آشنای بست نشینی، به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) پناه می بریم!
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
رسوایی مهندسی ساختمان در ایران
رسوایی مهندسی ساختمان در ایران - عجیب است که در این کشور، یک اجاق گاز یا یک لامپ کم مصرف چند هزار تومانی، گارانتی دارد و سازنده اش تا زمان مشخصی، در برابر آنچه ساخته و فروخته، مسؤول است ولی نه سازندگان و نه مهندسان ناظری که ساختمان های گرانقیمت می سازند و به مردم می فروشند، هیچ مسؤولیتی ندارند، حتی اگر آنچه ساخته اند بر سر مردم فرو بریزد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
پربازدیدها