جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ / Friday, 14 December, 2018

در اظهار نمودن شیرین محبت خویش را به آن غمین مهجور


اثرها دارد این آه شبانه    ولی گر نیست عاشق در میانه
عجبها دارد این عشق پر افسون    ولی چون عاشق از خود رفت بیرون
چو بیخود از دلی آهی برآید    درون تیرگی ماهی برآید
چو بی‌خود آید از جانی فغانی    شود نامهربانی مهربانی
چو عاشق را مراد خویش باید    به رویش کی در وصلی گشاید
نداند کز محبت با خبر نیست    همی نالد که با عشقم اثر نیست
دلی باید ز هر امید خالی    درون سوز، آرزوکش، لاابالی
که تا با تلخ کامی‌ها برآید    مگر شیرین لبی را درخورآید
چو فرهاد آرزو را در درون کشت    کلید آرزوها یافت در مشت
به کلی کرد چون از خود کرانه    بیامد تیر آهش بر نشانه
نمود از دولت عشق گرامیش    اثر در کام شیرین تلخ کامیش
چنان بد کن شه خوبان ارمن    سر شکر لبان شیرین پر فن
شد از آن دشت مینا فام دلگیر    وزان گلگشت دلکش خاطرش سیر
به خود می‌گفت شیرین را چه افتاد    که جان با تلخکامی بایدش داد
نه وحش دشتم و نه دام کهسار    که بی دام اندر این دشتم گرفتار
گل بستانی آوردم به صحرا    ندانستم نخواهد ماند رعنا
گل صحرا تماشایی ندارد    طراوت های رعنایی ندارد
خدنگم را اسیر غرق خون به    به رنجیرم سر و کار جنون به
چه اینجا بود باید با دل تنگ    به سر دست و به پا خار و به دل سنگ
خود این می‌گفت و خود انصاف می‌داد    که جرم این دشت و صحرا را نیفتاد
به باغ آیم چو با جانی پر از داغ    گنه بر خود نهم بهتر که بر باغ
اگر دوزخ نهادی در بهشت است    چه بندد بر بهشت این جرم زشت است
کسی کش کام تلخ از جوش صفر است    به شکر نسبت تلخیش بی‌جاست
تو گویی از دلی آهی اثر کرد    که شیرین را چنین خونین جگر کرد
اگر دانم ز خسرو مشکل خویش    هوس را ره نیابم در دل خویش
همانا آن غریب صنعت آرا    که کار افکندمش با سنگ خارا
به سنگ اشکستنش چون بود دستی    دلم را زو پدید آمد شکستی
به چشم از دل پس آنگه داد مایه    ز نزدیکان محرم خواند دایه
بگفت ای زهر غم در کامم از تو    به لوح زندگانی نامم از تو
چه بودی گر نپروردی به شیرم    که پستان اجل می‌کرد سیرم
به شیر اول ز مرگم وا رهاندی    به آخر در دم شیرم نشاندی
چه درد است این که در دل گشته انبوه    دلست این دل نه هامون است و نه کوه
دمی دیگر در این دشت ار بمانم    به کوه ازدشت باید شد روانم
بگفتا دایه کای جانم ز مهرت    فروزان چون ز می تابنده چهرت
به دل درد و به جانت غم مبادا    ز غم سرو روانت خم مبادا
چرا چون زلف خود در پیچ وتابی    سیه روز از چه‌ای چون آفتابی
ز پرویز اربدینسان دردمندی    از اینجا تا سپاهان نیست چندی
به گلگون تکاور ده عنان را    سیه گردان به لشکر اسپهان را
عتاب و غمزه را با هم برآمیز    به تاراج بلا ده رخت پرویز
در این ظلمات غم تا چند مانی    روان شو همچو آب زندگانی
ز تاب زلف از خسرو ببر تاب    ز آب لعل بر شکر بزن آب
ز لعل آبدار و روی انور    به شکر آب شو بر خسرو آذر
دل پرویز شیرین را مسخر    تو تلخی کردی و دادی به شکر
نشاید ملک دادن دیگران را    سپردن خود به درویشی جهان را
شکر را گر چه در آن ملک ره نیست    که دور از روی تو در ذات شه نیست
ولی چون دزد را بینی به خواری    برافرازد علم در شهریاری
حدیث دایه را شیرین چو بشنفت    برآشفت و به تلخی پاسخش گفت
که ای فرتوت از این بیهوده گویی    به دل آزار شیرین چند جویی
مگر هر کس دلی دارد پریشان    ز پرویزش غمی بوده‌ست پنهان
مگر هرکس دلی دارد پر آتش    ز شکر خاطری دارد مشوش
مرا این سرزمین ناسازگار است    به پرویز و سفاهانم چکار است
ز پرویزم بدل چیزی نبوده‌ست    چنان دانم که پرویزی نبوده‌ست
من این آب وهوای ناموافق    نمی‌بینم به طبع خویش لایق
کجا با اسفهانم خوش فتاده‌ست    که پندارم در آن آتش فتاده‌ست
غرض اینست کز این آب و خاک است    که جان غمگین و دل اندوهناک است
چو باید رفت از این وادی به ناچار    کجا باید نمود آهنگ رفتار
تو کز ما سالخورد این جهانی    صلاح خردسالان را چه دانی
چو دایه دید پر خون دیده‌ی او    ز خسرو خاطر رنجیده‌ی او
به خود گفت این گل از بی‌عندلیبی    سر و کارش بود با ناشکیبی
اگر چه طبعش از خسرو نفور است    ولی آشفته‌ی او را ضرور است
مهی در جلوه با این نازنینی    نخواهد ساخت با تنها نشینی
گلی زینسان چمن افروز و دلکش    که رویش در چمن افروخت آتش
رواج نوبهارش گو نباشد    کم از مرغی هزارش گو نباشد
بگفتا گشت باید رهنمونش    که راه افتد به سوی بیستونش
مگر چون ناز او بیند نیازی    به گنجشکی شود مشغول بازی
مگر چون زلف او بیند اسیری    به نخجیری شود آسوده شیری
بگفت اکنون کزین صحرا به ناچار    بباید بار بر بستن به یکبار
صلاح اینست ای شوخ سمنبر    که سوی بیستون رانی تکاور
که صحرایش سراسر لاله زار است    همه کوهش بهار است و نگار است
مگر ، چون گشت آن صحرا نماید    گره از عقده‌ی خاطر گشاید
هم اندر بیستون آن فرخ استاد    که دارد در تن آهن جان ز فولاد
یقین زان دم که بازو بر گشوده‌ست    ز کلک و تیشه صنعتها نموده‌ست
به صنعت‌های او طبعت خوش افتد    که صنعتهای چینی دلکش افتد
در اینجا نیز چندی بود باید    که تا بینم از گردون چه زاید
حدیث دایه را شیرین چو بشنید    تبسم کرد و پنهانی پسندید
بگفتا گر چه اکنون خاطر من    به جایی خوش ندارد بار بر من
کز آن روزی که مسکن شد عراقم    همه زهر است و تلخی در مذاقم
ز پرویزم زمانی خاطر شاد    نبوده‌ست ای که روز خوش نبیناد
ولیکن چون هوای بیستون نیز    بود چون دشت ارمن عشرت انگیز
بباید یک دوماه آن جایگه بود    وزان پس رو به ارمن کرد و آسود
به حکمش رخت از آن منزل کشیدند    به سوی بیستون محمل کشیدند
ز بس هر سو غزالی نازنین بود    سراسر دشت چون صحرای چین بود
به سرعت بسکه پیمودند هامون    به یک فرسنگی از تک ماند گلگون
یکی زان مه جبینان شد سبک تاز    به گوش کوهکن گفت این خبر باز
چنین گویند کن پولاد پنجه    که بود از پنجه‌اش پولاد رنجه
میان بربست و آمد پیش بازش    نیازی برد اندر خود ر نازش
چنان کان ماه پیکر بد سواره    به گردن بر کشید آن ماه پاره
عیان از پشت زین آن ماه رخسار    چو ماهی کاو عیان گردد ز کهسار
به چالاکی همی برد آن دل افروز    به گلگون شد به چالاکی تک آموز
تو کز نیروی عشقت آگهی نیست    مشو منکر که این جز ابلهی نیست
اگر گویی نشان عشقبازان    تنی لاغر بود جسمی گدازان
ز عاشق این سخن صادق نباشد    وگر باشد یقین عاشق نباشد
کسی کو بر دلش چون عشق یاریست    برش گلگون کشیدن سهل کاریست
نه هر کوعاشق است از غم نزار است    بسا کس را که این غم سازگار است
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
سیگارهای خارجی , کازمتیک , آزار و اذیت دختران , جایزه سسیل بی.دمیل , کارت گارانتی تقلبی , پارک ملی دنا , مناظره داشجویی , خطوط لوله فرآورده های نفتی , مدیران شرکت , نوار چسب ,

مقالات پربیننده امروز
فرهنگی و هنری , ادبیات و شعر , ادبیات و شعر / شعر ایران در آلمان , بانک اطلاعاتی کتاب / ساغر سحر (در نیایش و آداب نماز شب) , بانک اطلاعاتی کتاب / قصص النبیین للاطفال , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش گام به گام مطالعات اجتماعی سال اول نظام جدید , خانه و خانواده , آشپزی , خوراکهای متنوع / فتو چینی با میگو , بانک اطلاعاتی کتاب / آیین همسرداری , فرهنگی و هنری , سینما , معرفی فیلم / صورت‌ها و سیرت‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / شیمی تجزیه: پرسش‌های چهارگزینه‌ای و پاسخنامه ‌تشریحی (ویژه آزمون‌های کارشناسی به کارشناسی ارشد شیمی) , بانک اطلاعاتی کتاب / تمرین برتر سوالات ریاضی سال اول راهنمایی همراه با پاسخ تشریحی , سیاسی , جهان , فناوری‌ هسته ای / برنامه سلاحهای هسته ای اسرائیل ,

برخی منابع مهم خبری
siasatrooz.ir روزنامه سیاست روز , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , mashreghnews.ir مشرق نیوز , tabnak.ir تابناک , rooyeshnews.com رویش , siasatrooz.ir سیاست روز , vatanemrooz.ir روزنامه وطن امروز , mosalas.ir مثلث , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا ,وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».