پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ / Thursday, 22 March, 2018

در اظهار نمودن شیرین محبت خویش را به آن غمین مهجور


اثرها دارد این آه شبانه    ولی گر نیست عاشق در میانه
عجبها دارد این عشق پر افسون    ولی چون عاشق از خود رفت بیرون
چو بیخود از دلی آهی برآید    درون تیرگی ماهی برآید
چو بی‌خود آید از جانی فغانی    شود نامهربانی مهربانی
چو عاشق را مراد خویش باید    به رویش کی در وصلی گشاید
نداند کز محبت با خبر نیست    همی نالد که با عشقم اثر نیست
دلی باید ز هر امید خالی    درون سوز، آرزوکش، لاابالی
که تا با تلخ کامی‌ها برآید    مگر شیرین لبی را درخورآید
چو فرهاد آرزو را در درون کشت    کلید آرزوها یافت در مشت
به کلی کرد چون از خود کرانه    بیامد تیر آهش بر نشانه
نمود از دولت عشق گرامیش    اثر در کام شیرین تلخ کامیش
چنان بد کن شه خوبان ارمن    سر شکر لبان شیرین پر فن
شد از آن دشت مینا فام دلگیر    وزان گلگشت دلکش خاطرش سیر
به خود می‌گفت شیرین را چه افتاد    که جان با تلخکامی بایدش داد
نه وحش دشتم و نه دام کهسار    که بی دام اندر این دشتم گرفتار
گل بستانی آوردم به صحرا    ندانستم نخواهد ماند رعنا
گل صحرا تماشایی ندارد    طراوت های رعنایی ندارد
خدنگم را اسیر غرق خون به    به رنجیرم سر و کار جنون به
چه اینجا بود باید با دل تنگ    به سر دست و به پا خار و به دل سنگ
خود این می‌گفت و خود انصاف می‌داد    که جرم این دشت و صحرا را نیفتاد
به باغ آیم چو با جانی پر از داغ    گنه بر خود نهم بهتر که بر باغ
اگر دوزخ نهادی در بهشت است    چه بندد بر بهشت این جرم زشت است
کسی کش کام تلخ از جوش صفر است    به شکر نسبت تلخیش بی‌جاست
تو گویی از دلی آهی اثر کرد    که شیرین را چنین خونین جگر کرد
اگر دانم ز خسرو مشکل خویش    هوس را ره نیابم در دل خویش
همانا آن غریب صنعت آرا    که کار افکندمش با سنگ خارا
به سنگ اشکستنش چون بود دستی    دلم را زو پدید آمد شکستی
به چشم از دل پس آنگه داد مایه    ز نزدیکان محرم خواند دایه
بگفت ای زهر غم در کامم از تو    به لوح زندگانی نامم از تو
چه بودی گر نپروردی به شیرم    که پستان اجل می‌کرد سیرم
به شیر اول ز مرگم وا رهاندی    به آخر در دم شیرم نشاندی
چه درد است این که در دل گشته انبوه    دلست این دل نه هامون است و نه کوه
دمی دیگر در این دشت ار بمانم    به کوه ازدشت باید شد روانم
بگفتا دایه کای جانم ز مهرت    فروزان چون ز می تابنده چهرت
به دل درد و به جانت غم مبادا    ز غم سرو روانت خم مبادا
چرا چون زلف خود در پیچ وتابی    سیه روز از چه‌ای چون آفتابی
ز پرویز اربدینسان دردمندی    از اینجا تا سپاهان نیست چندی
به گلگون تکاور ده عنان را    سیه گردان به لشکر اسپهان را
عتاب و غمزه را با هم برآمیز    به تاراج بلا ده رخت پرویز
در این ظلمات غم تا چند مانی    روان شو همچو آب زندگانی
ز تاب زلف از خسرو ببر تاب    ز آب لعل بر شکر بزن آب
ز لعل آبدار و روی انور    به شکر آب شو بر خسرو آذر
دل پرویز شیرین را مسخر    تو تلخی کردی و دادی به شکر
نشاید ملک دادن دیگران را    سپردن خود به درویشی جهان را
شکر را گر چه در آن ملک ره نیست    که دور از روی تو در ذات شه نیست
ولی چون دزد را بینی به خواری    برافرازد علم در شهریاری
حدیث دایه را شیرین چو بشنفت    برآشفت و به تلخی پاسخش گفت
که ای فرتوت از این بیهوده گویی    به دل آزار شیرین چند جویی
مگر هر کس دلی دارد پریشان    ز پرویزش غمی بوده‌ست پنهان
مگر هرکس دلی دارد پر آتش    ز شکر خاطری دارد مشوش
مرا این سرزمین ناسازگار است    به پرویز و سفاهانم چکار است
ز پرویزم بدل چیزی نبوده‌ست    چنان دانم که پرویزی نبوده‌ست
من این آب وهوای ناموافق    نمی‌بینم به طبع خویش لایق
کجا با اسفهانم خوش فتاده‌ست    که پندارم در آن آتش فتاده‌ست
غرض اینست کز این آب و خاک است    که جان غمگین و دل اندوهناک است
چو باید رفت از این وادی به ناچار    کجا باید نمود آهنگ رفتار
تو کز ما سالخورد این جهانی    صلاح خردسالان را چه دانی
چو دایه دید پر خون دیده‌ی او    ز خسرو خاطر رنجیده‌ی او
به خود گفت این گل از بی‌عندلیبی    سر و کارش بود با ناشکیبی
اگر چه طبعش از خسرو نفور است    ولی آشفته‌ی او را ضرور است
مهی در جلوه با این نازنینی    نخواهد ساخت با تنها نشینی
گلی زینسان چمن افروز و دلکش    که رویش در چمن افروخت آتش
رواج نوبهارش گو نباشد    کم از مرغی هزارش گو نباشد
بگفتا گشت باید رهنمونش    که راه افتد به سوی بیستونش
مگر چون ناز او بیند نیازی    به گنجشکی شود مشغول بازی
مگر چون زلف او بیند اسیری    به نخجیری شود آسوده شیری
بگفت اکنون کزین صحرا به ناچار    بباید بار بر بستن به یکبار
صلاح اینست ای شوخ سمنبر    که سوی بیستون رانی تکاور
که صحرایش سراسر لاله زار است    همه کوهش بهار است و نگار است
مگر ، چون گشت آن صحرا نماید    گره از عقده‌ی خاطر گشاید
هم اندر بیستون آن فرخ استاد    که دارد در تن آهن جان ز فولاد
یقین زان دم که بازو بر گشوده‌ست    ز کلک و تیشه صنعتها نموده‌ست
به صنعت‌های او طبعت خوش افتد    که صنعتهای چینی دلکش افتد
در اینجا نیز چندی بود باید    که تا بینم از گردون چه زاید
حدیث دایه را شیرین چو بشنید    تبسم کرد و پنهانی پسندید
بگفتا گر چه اکنون خاطر من    به جایی خوش ندارد بار بر من
کز آن روزی که مسکن شد عراقم    همه زهر است و تلخی در مذاقم
ز پرویزم زمانی خاطر شاد    نبوده‌ست ای که روز خوش نبیناد
ولیکن چون هوای بیستون نیز    بود چون دشت ارمن عشرت انگیز
بباید یک دوماه آن جایگه بود    وزان پس رو به ارمن کرد و آسود
به حکمش رخت از آن منزل کشیدند    به سوی بیستون محمل کشیدند
ز بس هر سو غزالی نازنین بود    سراسر دشت چون صحرای چین بود
به سرعت بسکه پیمودند هامون    به یک فرسنگی از تک ماند گلگون
یکی زان مه جبینان شد سبک تاز    به گوش کوهکن گفت این خبر باز
چنین گویند کن پولاد پنجه    که بود از پنجه‌اش پولاد رنجه
میان بربست و آمد پیش بازش    نیازی برد اندر خود ر نازش
چنان کان ماه پیکر بد سواره    به گردن بر کشید آن ماه پاره
عیان از پشت زین آن ماه رخسار    چو ماهی کاو عیان گردد ز کهسار
به چالاکی همی برد آن دل افروز    به گلگون شد به چالاکی تک آموز
تو کز نیروی عشقت آگهی نیست    مشو منکر که این جز ابلهی نیست
اگر گویی نشان عشقبازان    تنی لاغر بود جسمی گدازان
ز عاشق این سخن صادق نباشد    وگر باشد یقین عاشق نباشد
کسی کو بر دلش چون عشق یاریست    برش گلگون کشیدن سهل کاریست
نه هر کوعاشق است از غم نزار است    بسا کس را که این غم سازگار است
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
ییتس , پبت با سند برابر است , حملات تروریستی شب گذشته پاریس , مدیریت جنگل , مراث جهانی , روز دحوالارض , آئین بزرگداشت , مسابقات قران , بنتکه , آزادسازی عراق ,

مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / مگر بهار مرده بود شامل: غزل, دوبیتی و اشعار نو , ورزشی / فوتبال / جام جهانی / جدال برای اثبات ادعای قهرمانی , بانک اطلاعاتی کتاب / صد آسمان ستاره: مجموعه شعر در مدایح و مراثی ائمه معصومین (ع) و فصلنامه عاشورایی (سروده‌های ولایی و عاشورایی استاد عباس حدادکاشانی) , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان شهریار (ترکی) به انضمام "حیدربابا یا سلام" , بانک اطلاعاتی کتاب / خودآموز طراحی مکانیکی با CATIA V5 , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش نرم‌افزارهای صوتی و ویدیویی , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد و خانواده / هزینه‌ها / دخل و خرج , بانک اطلاعاتی کتاب / تاب, تاب, تاب‌بازی , سیاسی / تاریخ سیاسی / ایران / از « آشتی ملی » تا « کشتار ملی »! , بانک اطلاعاتی کتاب / قصه‌های بهلول ,

برخی منابع مهم خبری
shahrefarda.ir شهرفردا , ibna.ir خبرگزاری کتاب ایران , baharnews.ir بهارنیوز , icana.ir خانه ملت , eslahat.news روزنامه صدای اصلاحات , kayhan.ir روزنامه کیهان , piroozionline.ir روزنامه پیروزی , mizanonline.ir خبرگزاری میزان , namehnews.ir نامه نیوز , seemorgh.com سیمرغ ,وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶
۱۰۰ عکس منتخب ایسنا در سال ۹۶ - عکس منتخب خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چکیده‌ای بسیار مختصر از ثمره یک سال تلاش عکاسان این خبرگزاری در سراسر کشور است؛ تلاشی که برای انتقال بهتر اخبار و رویدادها و همچنین انعکاس معضلات و مشکلات جامعه به کار بسته شد. در پروسه انتخاب این ۱۰۰ عکس، چالش بزرگ، در واقع همان «انتخاب» بود.
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
6 مورد از انتظاراتی که کارمندان شرکت از شما دارند!
یکی از چالش‌هایی که یک کارآفرین با آن مواجه می‌شود، نحوه مدیریت کارکنان است. در این رابطه کتاب‌های زیادی تالیف شده‌اند و کلاس‌های آموزشی متعددی نیز تشکیل شده‌ است. اما زمانی که اداره خود را پر از کارمندان نسل جدیدی می‌بینید که هرکدام شخصیت متمایز، نقاط قو