پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 21 June, 2018

در اظهار نمودن شیرین محبت خویش را به آن غمین مهجور


اثرها دارد این آه شبانه    ولی گر نیست عاشق در میانه
عجبها دارد این عشق پر افسون    ولی چون عاشق از خود رفت بیرون
چو بیخود از دلی آهی برآید    درون تیرگی ماهی برآید
چو بی‌خود آید از جانی فغانی    شود نامهربانی مهربانی
چو عاشق را مراد خویش باید    به رویش کی در وصلی گشاید
نداند کز محبت با خبر نیست    همی نالد که با عشقم اثر نیست
دلی باید ز هر امید خالی    درون سوز، آرزوکش، لاابالی
که تا با تلخ کامی‌ها برآید    مگر شیرین لبی را درخورآید
چو فرهاد آرزو را در درون کشت    کلید آرزوها یافت در مشت
به کلی کرد چون از خود کرانه    بیامد تیر آهش بر نشانه
نمود از دولت عشق گرامیش    اثر در کام شیرین تلخ کامیش
چنان بد کن شه خوبان ارمن    سر شکر لبان شیرین پر فن
شد از آن دشت مینا فام دلگیر    وزان گلگشت دلکش خاطرش سیر
به خود می‌گفت شیرین را چه افتاد    که جان با تلخکامی بایدش داد
نه وحش دشتم و نه دام کهسار    که بی دام اندر این دشتم گرفتار
گل بستانی آوردم به صحرا    ندانستم نخواهد ماند رعنا
گل صحرا تماشایی ندارد    طراوت های رعنایی ندارد
خدنگم را اسیر غرق خون به    به رنجیرم سر و کار جنون به
چه اینجا بود باید با دل تنگ    به سر دست و به پا خار و به دل سنگ
خود این می‌گفت و خود انصاف می‌داد    که جرم این دشت و صحرا را نیفتاد
به باغ آیم چو با جانی پر از داغ    گنه بر خود نهم بهتر که بر باغ
اگر دوزخ نهادی در بهشت است    چه بندد بر بهشت این جرم زشت است
کسی کش کام تلخ از جوش صفر است    به شکر نسبت تلخیش بی‌جاست
تو گویی از دلی آهی اثر کرد    که شیرین را چنین خونین جگر کرد
اگر دانم ز خسرو مشکل خویش    هوس را ره نیابم در دل خویش
همانا آن غریب صنعت آرا    که کار افکندمش با سنگ خارا
به سنگ اشکستنش چون بود دستی    دلم را زو پدید آمد شکستی
به چشم از دل پس آنگه داد مایه    ز نزدیکان محرم خواند دایه
بگفت ای زهر غم در کامم از تو    به لوح زندگانی نامم از تو
چه بودی گر نپروردی به شیرم    که پستان اجل می‌کرد سیرم
به شیر اول ز مرگم وا رهاندی    به آخر در دم شیرم نشاندی
چه درد است این که در دل گشته انبوه    دلست این دل نه هامون است و نه کوه
دمی دیگر در این دشت ار بمانم    به کوه ازدشت باید شد روانم
بگفتا دایه کای جانم ز مهرت    فروزان چون ز می تابنده چهرت
به دل درد و به جانت غم مبادا    ز غم سرو روانت خم مبادا
چرا چون زلف خود در پیچ وتابی    سیه روز از چه‌ای چون آفتابی
ز پرویز اربدینسان دردمندی    از اینجا تا سپاهان نیست چندی
به گلگون تکاور ده عنان را    سیه گردان به لشکر اسپهان را
عتاب و غمزه را با هم برآمیز    به تاراج بلا ده رخت پرویز
در این ظلمات غم تا چند مانی    روان شو همچو آب زندگانی
ز تاب زلف از خسرو ببر تاب    ز آب لعل بر شکر بزن آب
ز لعل آبدار و روی انور    به شکر آب شو بر خسرو آذر
دل پرویز شیرین را مسخر    تو تلخی کردی و دادی به شکر
نشاید ملک دادن دیگران را    سپردن خود به درویشی جهان را
شکر را گر چه در آن ملک ره نیست    که دور از روی تو در ذات شه نیست
ولی چون دزد را بینی به خواری    برافرازد علم در شهریاری
حدیث دایه را شیرین چو بشنفت    برآشفت و به تلخی پاسخش گفت
که ای فرتوت از این بیهوده گویی    به دل آزار شیرین چند جویی
مگر هر کس دلی دارد پریشان    ز پرویزش غمی بوده‌ست پنهان
مگر هرکس دلی دارد پر آتش    ز شکر خاطری دارد مشوش
مرا این سرزمین ناسازگار است    به پرویز و سفاهانم چکار است
ز پرویزم بدل چیزی نبوده‌ست    چنان دانم که پرویزی نبوده‌ست
من این آب وهوای ناموافق    نمی‌بینم به طبع خویش لایق
کجا با اسفهانم خوش فتاده‌ست    که پندارم در آن آتش فتاده‌ست
غرض اینست کز این آب و خاک است    که جان غمگین و دل اندوهناک است
چو باید رفت از این وادی به ناچار    کجا باید نمود آهنگ رفتار
تو کز ما سالخورد این جهانی    صلاح خردسالان را چه دانی
چو دایه دید پر خون دیده‌ی او    ز خسرو خاطر رنجیده‌ی او
به خود گفت این گل از بی‌عندلیبی    سر و کارش بود با ناشکیبی
اگر چه طبعش از خسرو نفور است    ولی آشفته‌ی او را ضرور است
مهی در جلوه با این نازنینی    نخواهد ساخت با تنها نشینی
گلی زینسان چمن افروز و دلکش    که رویش در چمن افروخت آتش
رواج نوبهارش گو نباشد    کم از مرغی هزارش گو نباشد
بگفتا گشت باید رهنمونش    که راه افتد به سوی بیستونش
مگر چون ناز او بیند نیازی    به گنجشکی شود مشغول بازی
مگر چون زلف او بیند اسیری    به نخجیری شود آسوده شیری
بگفت اکنون کزین صحرا به ناچار    بباید بار بر بستن به یکبار
صلاح اینست ای شوخ سمنبر    که سوی بیستون رانی تکاور
که صحرایش سراسر لاله زار است    همه کوهش بهار است و نگار است
مگر ، چون گشت آن صحرا نماید    گره از عقده‌ی خاطر گشاید
هم اندر بیستون آن فرخ استاد    که دارد در تن آهن جان ز فولاد
یقین زان دم که بازو بر گشوده‌ست    ز کلک و تیشه صنعتها نموده‌ست
به صنعت‌های او طبعت خوش افتد    که صنعتهای چینی دلکش افتد
در اینجا نیز چندی بود باید    که تا بینم از گردون چه زاید
حدیث دایه را شیرین چو بشنید    تبسم کرد و پنهانی پسندید
بگفتا گر چه اکنون خاطر من    به جایی خوش ندارد بار بر من
کز آن روزی که مسکن شد عراقم    همه زهر است و تلخی در مذاقم
ز پرویزم زمانی خاطر شاد    نبوده‌ست ای که روز خوش نبیناد
ولیکن چون هوای بیستون نیز    بود چون دشت ارمن عشرت انگیز
بباید یک دوماه آن جایگه بود    وزان پس رو به ارمن کرد و آسود
به حکمش رخت از آن منزل کشیدند    به سوی بیستون محمل کشیدند
ز بس هر سو غزالی نازنین بود    سراسر دشت چون صحرای چین بود
به سرعت بسکه پیمودند هامون    به یک فرسنگی از تک ماند گلگون
یکی زان مه جبینان شد سبک تاز    به گوش کوهکن گفت این خبر باز
چنین گویند کن پولاد پنجه    که بود از پنجه‌اش پولاد رنجه
میان بربست و آمد پیش بازش    نیازی برد اندر خود ر نازش
چنان کان ماه پیکر بد سواره    به گردن بر کشید آن ماه پاره
عیان از پشت زین آن ماه رخسار    چو ماهی کاو عیان گردد ز کهسار
به چالاکی همی برد آن دل افروز    به گلگون شد به چالاکی تک آموز
تو کز نیروی عشقت آگهی نیست    مشو منکر که این جز ابلهی نیست
اگر گویی نشان عشقبازان    تنی لاغر بود جسمی گدازان
ز عاشق این سخن صادق نباشد    وگر باشد یقین عاشق نباشد
کسی کو بر دلش چون عشق یاریست    برش گلگون کشیدن سهل کاریست
نه هر کوعاشق است از غم نزار است    بسا کس را که این غم سازگار است
مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
مسابقات پیوند اعضا , تدوین گزارش ملی پایش سند چشم انداز 1404 , معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری , اجناس لوکس , علفهای مرتع , قلو , آلودگی هوای تهران , بودجه پیشنهادی زنان , سانحه تصادف , تشریح جزئیات ,

مقالات پربیننده امروز
سیاسی , دیپلماسی , ایران / دیپلماسی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت عاشورا و دعای توسل , بانک اطلاعاتی کتاب / موسوعه الامام العسکری (ع) , بانک اطلاعاتی کتاب / گل و پرنده و خورشید , بانک اطلاعاتی کتاب / ترجمه نهج‌البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع) (با تجدیدنظر و اضافات) , نشریات و مطبوعات , علمی ـ اطلاع‌رسانی , ماهنامه اطلاعات علمی / اطلاعات علمی - سال بیستم شماره ۳ (پیاپی ۳۱۶)، دی ۱۳۸۴ , بانک اطلاعاتی کتاب / سیبی که آدم را گاز زد: مجموعه شعر , بانک اطلاعاتی کتاب / پوکی استخوان، نرمی استخوان: به زبان ساده , اجتماعی , سازمان‌ها و ارگان‌ها , سازمانها / شکل‌های جدید کار و حقانیت بر سازماندهی , شخصیت‌ها , فرهنگی و هنری , نویسنده / احمد شریعتی ,

برخی منابع مهم خبری
asianews.ir روزنامه آسیا , isna.ir ایسنا , esteghlaljavan.ir روزنامه استقلال جوان , shahrefarda.ir شهرفردا , ensafnews.com انصاف نیوز , varzesh3.com ورزش سه , pana.ir خبرگزاری پانا , fardanews.com فردا نیوز , roozannews.ir روزنامه روزان , hamshahrilinks.org روزنامه همشهری ,وبگردی
فیلم |  بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم
فیلم | بالاخره کار بانک‌ها ربا هست یا نیست؟ | ۴۰سال است تکلیفمان را با ربا معلوم نکرده‌ایم - فیلم - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور در کافه خبر با انتقاد از اینکه در 40 سال گذشته بسیاری از مسایل مهم را تعیین تکلیف نکرده ایم می گوید: این گونه جامعه دچار سردرگمی و به سمت گناه یا بزهکاری و یا توافق بر سر گناه سوق پیدا می کند. صحبت های او را در ویدئوی زیر ببینید و بشنوید.
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!