یکشنبه, ۴ فروردین, ۱۳۹۸ / 24 March, 2019
مجله ویستا

گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن


دلاور که باری تهور نمود    بباید به مقدارش اندر فزود
که بار دگر دل نهد بر هلاک    ندارد ز پیکار یأجوج باک
سپاهی در آسودگی خوش بدار    که در حالت سختی آید به کار
کنون دست مردان جنگی ببوس    نه آنگه که دشمن فرو کوفت کوس
سپاهی که کارش نباشد به برگ    چرا روز هیجا نهد دل به مرگ؟
نواحی ملک از کف بدسگال    به لشکر نگه دار و لشکر به مال
ملک را بود بر عدو دست، چیر    چو لشکر دل آسوده باشند و سیر
بهای سر خویشتن می‌خورد    نه انصاف باشد که سختی برد
چو دارند گنج از سپاهی دریغ    دریغ آیدش دست بردن به تیغ
چه مردی کند در صف کارزار    که دستش تهی باشد و کار، زار؟
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون
وستارول تولید کننده انواع خطوط نقاله وکانوایرهای صنعتی

تولید محتوی، اخبار و بولتنهای تخصصی
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …

 از میان خبرها

سرخط خبرها