پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ / Thursday, 23 November, 2017
فرهنگ لغات

◊   (گ.ش.) بلوط ویرجینیا.

◊  Live oak

علم و آموزش

◊  پروتوزا ، رادیوا کتیو

◊  Radioactive

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - خارج کردن انرژی اتمی به شکل اشعه‌های آلفا ، بتا و گاما.

◊   قرمز، سرخ، خطوط موازی عمودی.

◊  Gules

علم و آموزش

◊  لبه روی هم افتاده و متصل به هم.

◊  Lap joint

علم و آموزش

◊  انتقامجو، عصبانی، خراب‌كننده، مخرب.

◊  Wreakful

علم و آموزش

◊  مضروب

◊  Multiplicand

کامپیوتر و اینترنت - کمیّتی که توسط کمیّت دیگر ضرب می‌شود.

◊  قرارداد بیع شرط

◊  Conditional sale contract

حقوق - (در عقد بیع ، متعاملین ، می‌توانند شرط نمایند که-هرگاه بایع در مدٌت معیٌنی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند ، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع ، داشته باشد. همچنین می‌توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد ، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام ، یا بعض مبیع ، داشته باشد؛ در هر حال ، حقٌ خیار ، تابع قرارداد متعاملین ، خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن ، قید تمام ، یا بعض نشده باشد ، خیار ثابت نخواهد بود ، مگر با رد تمام ثمن. موادٌ ۴۵۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی)

◊  بیش از اعتبار حواله کردن؛ بیش از دارایی حواله کردن

◊  Overdraw

اقتصاد و تجارت - برات خالی از وجه دادن؛ چک بی‌محل صادر کردن؛ صدور چک به مبلغی بیشتر از موجودی در حساب بانکی.

◊   چین، شكن، خط اطوی شلوار، چین دار كردن، چین دار شدن

◊  Crease

علم و آموزش

◊  اتفاق آراء

◊  Unanimity

اقتصاد و تجارت

◊  همستر

◊  Hamster

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊   گوریده، گیردار، پر گرفتاری، درهم وبرهم، ژولیده.

◊  Tangly

علم و آموزش

◊  دارائی ثابت مشهود، دارائی ثابت مرئی، دارائی ثابت

◊  Plan asset

کار و تأمین اجتماعی

◊   كشتی بادبانی بازرگانی یا جنگی اسپانیولی قرن پانزدهم.

◊  Galleon

علم و آموزش

◊  نمونه‌گیری مضاعف

◊  Double sampling

کار و تأمین اجتماعی

◊  نگرش جامع نهادی

◊  Comprehensive institutional approach

کار و تأمین اجتماعی

◊  انحراف مصرف

◊  Usage variance

کار و تأمین اجتماعی

◊  ثبت کردن

◊  Record (to) , register (to)

اقتصاد و تجارت

◊  دلیل اساسی؛ دلیل عمده

◊  Rationale

اقتصاد و تجارت

◊  فولیکولیت ریش

◊  Folliculitis barbae

بهداشت و درمان - التهاب فولیکول موهای صورت

◊  (گ.ش.) پوست، غلاف، پوشینه.

◊  Glume

علم و آموزش

◊   (در مورد فیلم رنگی) رنگارنگ.

◊  Technicolor

علم و آموزش

◊  بیمه شونده

◊  Insuree

کار و تأمین اجتماعی

◊  غضروف ابتدائی، غضروف ناپایدار

◊  Temporary cartilage

بهداشت و درمان - غضروفی که در حال عادی حالت موقتی دارد و باید به‌صورت استخوان درآید.

◊  بازار گرفتار؛ بازار در قید و بند؛ بازار در اختیار؛ بازار زیر نفوذ

◊  Captive Market

اقتصاد و تجارت - بازاری که در آن عرضه کنندهٔ کالا یا صنعت در وضع انحصاری است و مصرف‌کننده یا قادر به تحصیل کالاهای جانشین نیست و یا از مصرف باید چشم بپوشد. م. Captured market

◊  تأثیر اخطار، اثر اخطاری تنزیل مجدد، تأثیر اعلام

◊  Announcement effect

کار و تأمین اجتماعی

◊  بهساز ، اصلاح کننده ، تقویت کننده ، حاصلخیز کننده

◊  Improver

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  حاصل کردن؛ تبدیل به نقدکردن

◊  Realize (to)

اقتصاد و تجارت - ۱. فروختن دارائی یا مالی در ازاء بهاء معین: His property realized several thousand pounds. ۲. به فروش رساندن دارائی یا مالی به‌منظور نقد کردن بهاء آن: When he died، the other partners realized the company's assets.

◊  شبدر زیرخاکی

◊  Trifolium subterraneum

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  ایزومر قرینه

◊  Enantiomorph

بهداشت و درمان - یکی از دو ایزومری که ساختمان یکی تصویر ساختمان دیگری در آینه است.

◊  در آینده، كم‌كم، متدرجاً، به‌زودی، به‌فوریت.

◊  By and by

علم و آموزش

◊  فاصلۀ ‌رو

◊  Face clearance

ساختمان - فاصلۀ بین روی تُنُکه‌ای یا شیشۀ نورگیر تا نزدیک‌ترین قاب حائل یا زوار ، که عمود بر صفحهٔ تنکه یا شیشه انداز‌ه‌گیری می‌شود.

◊  نشانه اپنهایم

◊  Oppenheim's sign

بهداشت و درمان - مالش شدید ساق در روی استخوان درشت‌نی از بالا به پائین باعث خم شدن شست پا به‌ عقب می‌شود.

◊   جمع شونده.

◊  Accumulative

علم و آموزش

◊  پرخاش‌کردن

◊  Quarrel

حقوق

◊   گیج، سربهوا.

◊  Distrait

علم و آموزش

◊  شاه‌دانه ، بنگ

◊  Cannabis sativa

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  خود انتفاعی سرمایه، خود ارزش سرمایه

◊  Self-realization of capital

کار و تأمین اجتماعی

◊  توانایی خندیدن، خنده‌دار بودن.

◊  Risibility

علم و آموزش

◊   (possibility=) امكان، احتمال.

◊  Eventuality

علم و آموزش

◊  بگشتی

◊  Rebound

ساختمان - بتن خیس که از سطحی که روی آن پاشیده شده است وا می‌جهد و بر می‌گردد.

◊  توان‌سنجی اعتبار

◊   Credit Scoring

اقتصاد و تجارت - روشی است برای سنجش توان بازپرداخت مشتری و این کار معمولاً به کمک پرسش‌نامه‌ای انجام می گیرد که مشتری تکمیل و پر می‌کند و به بانک ارائه می‌دهد.

◊  کلرور منیزیم

◊  Magnesium chloride. MgCl۲.

صنعت - یک نمک منیزیم است که از آن به‌‌عنوان مکمل منیزیم در تغذیۀ رژیمی انسان و برای تهیه مکمل‌های معدنی حیوانی استفاده می‌شود. این نمک به شکل بلور یا فلسی است ، حلالیت آن در آب زیاد است و یک محافظ مناسب رنگ در تهیۀ فرآورده‌های غذائی محسوب می‌شود.

◊  ماشین بسته‌بندی زباله

◊  Bulkhead packer

ساختمان - رباله‌بندی که در آن زباله ها را داخل ماشین متراکم می‌شوند تا حجم آنها به اندازهٔ معینی برسد ، زباله‌ها در یک یا چند کیسه قرار می گیرند.

◊  مال، دارائی‌شخصی، اسباب، واقعه، حادثه

◊  Chose

کار و تأمین اجتماعی

◊  بهره فوق‌العاده

◊  Extra-interest

کار و تأمین اجتماعی

◊  سازنده

◊  Manufacturer

اقتصاد و تجارت - کارگر یا کارخانه‌ای که کالائی را تولید می‌کند. If the product is faulty، send it back to the manufacturer.

◊  درخواست كردن از، عجز و لابه كردن به، التماس كردن به، استغاثه كردن از.

◊  Implore

علم و آموزش

◊  لولای اصطکاکی

◊  Friction hinge

ساختمان - لولای در یا پنجره ، که در هر وضعیت انتخابی ، به‌سبب اصطکاک ، باز می‌ماند.

◊  نارسائی کرونر

◊  Coronary insufficiency

بهداشت و درمان - کاهش جریان خون در رگ‌های کرونر (ناجی) قلب

◊  بیماری هندوسن ـ جونز

◊  Henderson-Jones disease

بهداشت و درمان - تومور استخوانی همراه با تومور غضروفی که با حضور تعداد زیادی اجسام خارجی غضروفی در محوطه مفصل یا در کیسه زلالیه یک ورقه تاندون مشخص می‌شود.

◊  بیماری چرکی پوست

◊  Pyoderma

بهداشت و درمان

◊  تكه چرمی كه به پشت زین بسته می‌شود و از زیر دم اسب می‌گذرد، رانكی، پاردم.

◊  Crupper

علم و آموزش

◊   قاموس، فرهنگ.

◊  Dictionary

علم و آموزش

◊  پشم غیرتجارتی

◊  Unmerchantable wool

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - به‌پشم‌های حاوی مواد گیاهی فراوان گفته می‌شود که نیاز به زایل کردن آن مواد از پشم باشد. همچنین به پشم‌های آسیب دیده با آتش یا نامرغوب شده‌قبل از پشم چینی اطلاق می‌شود.

◊  شرکت پذیرفته شده در بورس

◊  Listed company

مدیریت - شرکتی که سهام آن در بورس پذیرفته شده است.

◊   زنده، در قید حیات، روشن، سرزنده، سرشار، حساس.

◊  Alive

علم و آموزش

◊  کالاهای در جریان ساخت؛ کالاهای نیم ساخته؛ کالاهای ناتمام

◊  Goods in Process

اقتصاد و تجارت

◊  آمبولی ارزنی

◊  Miliary embolism

بهداشت و درمان - آمبولی که رگ‌های کوچک متعددی را گرفتار سازد.

◊  آسپاستیکوم

◊  Aspasticum

ساختمان - آپارتمان یا سکونتگاهی در مجاورت بازیلیکاها با کلیساهای باستانی که در آن اسقف یا کشیش مراسم مذهبی خصوصی یا آیین‌های تشریفاتی را برگزار می‌کردند.

◊  عصاره ، شیره ، آب

◊  Extract.

صنعت -  ۱. عصاره‌گیری کردن ، آب گرفتن ، استخراج کردن ، مایع استخراج شده از هر چیز آب‌دار؛ مثل ، آب‌میوه‌ها که از آبگیری از میوه‌ها به‌دست می‌آید یا روغن‌های گیاهی که از دانه‌های روغنی استخراج می‌شود.

◊  توانایی اجرایی executive ability<

◊  Ability, executive

مدیریت

◊  انتقال کالا در داخل یک فروشگاه

◊  Intrastore transfer

مدیریت - خرید کالا از یک قسمت فروشگاه ، برای استفاده در قسمتی دیگر از همان فروشگاه.

◊  هیدروکسید پتاسیم

◊  Caustic potash

بهداشت و درمان

◊  تری‌استات

◊  Triacetate

بهداشت و درمان - استاتی که ۳ مولکول رادیکال اسید استیک دارد.

◊  نیم‌‌برجسته

◊  Mezzo-relievo

ساختمان - بین تمام‌‌برجسته و کم‌‌برجسته.

◊  طلبکار موثق به قرضه

◊  Bond creditor

اقتصاد و تجارت

◊  نوبت کاری دوم؛ شب کاری

◊  Second Shift

اقتصاد و تجارت - شب کاری که پیرامون نیمه شب پایان می‌پذیرد. ن.ک: Graveyard shift; Swing Shift

◊  برنامه‌ریزی جانشینی

◊  Succession planning

کار و تأمین اجتماعی

◊  لیتر

◊  Liter, litre

ساختمان - واحد حجم در سیستم متری ، معادل با ۱/۱۰۰۰ متر مکعب؛ برابر با ۶۱/۰۳ اینچ مکعب.

◊  انجیرهندی ، انجیربربری ، انجیرمصری ، کاکتوس‌تافتونی

◊  Cacteae opuntia

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - en. Prickly pear; indian fig

◊  برگ‌ها.

◊  Leaves

علم و آموزش

◊  آبیاری.

◊  Irrigation

علم و آموزش

◊  سند داخلی

◊  Internal voucher

کار و تأمین اجتماعی

◊  از بلوک درآوردن

◊  Deblocking

کامپیوتر و اینترنت - استخراج یک رکورد منطقی از یک بلوک یا گروه رکوردهای منطقی.

◊   جاوید كردن، شهرت جاویدان دادن به.

◊  Immortalize

علم و آموزش

◊  قرارداد آتی ارز، معامله سلف ارز، قرارداد پیش‌فروش ارز

◊  Forward exchange

کار و تأمین اجتماعی

◊  بازاری

◊  Marketman

حقوق - Belonging to the market Mindful of doing business only. Trader

◊   كرك پر، پر كوچك، پر زبر، پر ریز، برگچه، پرچه، ساقه چه.

◊  Plumule

علم و آموزش

◊   گرماتاب، دارای تشعشع یا گرمای شدید، تابش یاگرما.

◊  Candescent

علم و آموزش

◊  مقررات بیمهٔ باربری (تمام خطر)

◊  Institute cargo clauses (all risks)

کار و تأمین اجتماعی

◊   انسداد، بستن، پیچیدن، مقید كردن، حبس كردن.

◊  Tie up

علم و آموزش

◊   نیا، جد.

◊  Ancestor

علم و آموزش

◊  به طرف وسط.

◊  Mediad

علم و آموزش

◊  عدالت به‌عنوان انصاف

◊  Just as Fairness

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Rawlsian

◊  کوبه

◊  Rammer

ساختمان - ابزاری مکانیکی برای متراکم کردن خاک یا سایر مصالح دانه‌ای.

◊  سهمیهٔ فروش

◊  Sales Quota

اقتصاد و تجارت - رقمی به ریال یا واحدهای فروش برای یک دورهٔ معین برای اعمال نظارت کلی بر میزان فروش.

◊  هزینه‌های سرمایه‌ای

◊  Capital charges.

صنعت

◊  کم‌شیب

◊  Dead level

ساختمان - ویژگی سطح بامی که شیب آن از ۲% کمتر باشد.

◊  فرآورده شکافتگی

◊  Cleavage product

بهداشت و درمان - ماده‌ای که از شکستن یک مولکول به ترکیبات ساده‌تر ایجاد شود.

◊  هزینه‌های مستقیم مخارج مستقیم

◊  Direct Expenses

اقتصاد و تجارت - هزینه‌هائی است که بتوان مستقیماً به عنوان قسمتی از هزینهٔ تولید یک محصول یا مخارج یک اداره یا واحد مشغول به کار به حساب منظور نمود.م . Direct cost

◊   سوسیگ خشك كردن.

◊  Saveloy

علم و آموزش

◊  ایدئولوژی

◊  Ideology

حقوق - (شناخت اندیشه ، اندیشه شناسی)

◊  از برنامه تلویزیونی فیلمبرداری كردن.

◊  Kinescope

علم و آموزش

◊  سرمایه‌دار؛ سرمایه‌گرا؛ سرمایه‌داری

◊  Capitalist

اقتصاد و تجارت

◊   وسیله معاش، معاش، اعاشه، معیشت.

◊  Livelihood

علم و آموزش

◊  دستکاری بیت

◊  Bit manipulation

کامپیوتر و اینترنت - عمل خاموش و روشن کردن بیت‌ها که بعضی مواقع آن را BIT - FLIPPING (تلنگر زدن به بیت) هم گویند.

◊  تُردی سنج نخود

◊  Pea tenderometer.

صنعت

◊  پرداخت بی‌درنگ؛ پرداخت سرنقد؛ پرداخت به هنگام

◊  Prompt Payment

اقتصاد و تجارت

◊  رنگ حیاتی

◊  Vital stain

صنعتمقالات پربیننده امروز
علمی و آموزشی / تکنولوژی / روبات / میکروبات کوچک، جراح بزرگ , بانک اطلاعاتی کتاب / ریاضیات (2) سال دوم دبیرستان , بانک اطلاعاتی کتاب / روزی روزگاری , بانک اطلاعاتی کتاب / جبر خطی برای آمار (رشته آمار) , سیاسی / جهان / شخصیتها / انقلابی دموکرات , بهداشت و درمان / تغذیه و سلامتی / تغذیه روزه ‌داران / سابقهٔ درمانی روزه , بانک اطلاعاتی کتاب / روشهای عملی برای افزایش اعتماد به نفس در کودکان , بانک اطلاعاتی کتاب / تحلیل ماتریسی سازه‌ها , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / بهداشت سالمندان / سالـمنـد‌ی د‌ر هـمیـن نـزد‌یـکی‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / آموزش احکام ویژه نونهالان , شخصیت‌ها / فرهنگی و هنری / شاعر / میر شجاع‌الدین محمود شجاع اصفهانی , بانک اطلاعاتی کتاب / مفردات الفاظ القرآن , بانک اطلاعاتی کتاب / مقدمه‌ای برای آواز , اجتماعی / گردشگری / استان‌های ایران / گذری بر جاذبه‌های سیاحتی و طبیعی شهر اراک , اقتصاد و بازرگانی / بانک و بیمه / بانک‌ها / ابهام در عملکرد بازار غیر متشکل پولی , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول اعتقادات در چهل درس , بانک اطلاعاتی کتاب / هنوز آیینه , بانک اطلاعاتی کتاب / تجلی نقش ناب: منتخب سومین نمایشگاه آثار تجسمی بسیج , اقتصاد و بازرگانی / اقتصاد بین الملل / کشورها / پارادوکس مصرف گرایی و نظامی گری در اقتصاد آمریکا , شخصیت‌ها / سیاسی / احسان طبری ,

وبگردی
نهنگ تباهی !
نهنگ تباهی ! - شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است.
پس‌لرزه سياسی
پس‌لرزه سياسی - سياسي‌اش كردند. زود رفتند سراغ مسكن مهر... خدا لعنت كند معاول اول رييس‌جمهوري، آقاي جهانگيري را... نخستين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت و زود در جلسه اقتصاد مقاومتي اعلام كرد مسكن مهر... اصلا چه ربطي دارد؟
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال
فیلم | حجاب ورزشی نایکی یکی از ٢۵ اختراع مهم سال - فیلم - «مسابقه دادن با حجاب سخت است، اگر جنس لباس سنگین باشد باعث عرق کردن زیادی می شود؛ اگر زیادی سبک باشد ممکن است در طول مسابقه حجاب از سر بیفتد و اگر اشتباه بسته شود حس می کنید در حال خفه شدن هستید»... این ها اظهارات منال رستوم دونده مصری است که در فیس بوک گروه "ناجی حجاب" را راه اندازی کرده و نزدیک به نیم میلیون دنبال کننده دارد. او با طراحی های حجاب کمپانی نایک در مسابقات شرکت کرده است و این…
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله
گریه مجری حین روایت دردناک جواد خیابانی از زلزله - جواد خیابانی این روزها برای کمک به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه، در مناطق زلزله زده حضور دارد و در گفتگویی تلفنی با شبکه ورزش، در حالی که اشک می ریخت، یکی از خاطرات دردناک این حادثه را بازگو کرد. مجری برنامه نیز پس از شنیدن خاطره، با صدای بلند شروع به اشک ریختن کرد.
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش
فیلم | توضیحات مهناز افشار درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد توسط همسرش - فیلم - مهناز افشار در نشستی با خبرنگاران درباره ماجرای واردات شیرخشک‌های فاسد از سوی همسرش گفت: من از شما درباره این موضوع پیگیرترم. صحبت های این بازیگر را در ویدئوی زیر بشنوید.
تصویری از ستونهای مسکن مهر
تصویری از ستونهای مسکن مهر - تصویری عجیب از ستون های مسکن مهر پس از زلزله را مشاهده می کنید. این تصویر صبح امروز پس از عملیات آوار برداری منتشر شد.
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی
فیلم تلخ از لحظه خودکشی مرد آبادانی - مرد آبادانی در اقدامی هولناک خودش را زیر خودروی سمند انداخت و به زندگی اش پایان داد.
مسکن‌مهر در اولین آزمون
مسکن‌مهر در اولین آزمون - واحدهای مسکونی مهر با ساکنانشان بی مهری کردند و به شکل گسترده ای در زلزله کرمانشاه، سرپل ذهاب،قصر شیرین و ایلام و ... تخریب شدند،این در حالی است که قدیمی ترین مسکن مهر در ایران هنوز 10 ساله نشده است.
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی
فیلم تمرینات بدنسازی بهنوش طباطبایی - بهنوش طباطبایی با انتشار این ویدیو در صفحه شخصی خود نوشت: یک هفته پر انرژى با تمرینات آمادگى جسمانى هر روزه
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان
تهران 1396 / تن فروشی در 10 سالگی برای 5 هزار تومان - فاطمه در 8 سالگی برای مدتی هر روز به بهانه بستنی و... به کارگاه چوب بری کشیده می‌شد و آنجا مورد تجاوز قرار می‌گرفت.
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت
مجری : مسی شما را بعنوان نماینده ایران ! تحویل نگرفت - توضیحات رضا پرستش درمورد دیدار ناموفق با مسی! / ویدیو از آپارات
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری
قهر مهدی فخیم زاده در برنامه زنده / رفتار عجیب مجری - مهدی فخیم زاده مهمان شب گذشته مهمان برنامه زنده «سینما دو» بود که بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و معطلی در استودیو، بعد از پخش آیتمی، بدون خداحافظی برنامه را ترک کرد. ویدیو از آپارات
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ...
در منزل بقایی ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ نیم‌سکه، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال وجه نقد ... - زمانی که آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند چندین شرکت با نام‌های توسعه فناوری اطلاعات، میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران، کانون جهانگردی اتومبیلرانی ایران تأسیس کردند...
فیلم / مالباختگان ایران خودرو
فیلم / مالباختگان ایران خودرو - اعتراض جمعی از مالباختگان نمایندگی ایران‌ خودرو مقابل ساختمان اصلی وزارت صنعت امروز در حالی برای چندمین بار ادامه یافت که شرکت خودروساز با این ادعا که سهامدار نمایندگی، شرکت دیگری است، مسئولیت ماجرا را نمی‌پذیرد.
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد
تصاویر جشن تولد احمدی نژاد - کیک تولد 61 سالگی احمدی نژاد که توسط طرفداران به خانه اش برده شد روی کیک نوشته شده: چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما شدیدکتر جان تولدت مبارک.
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت!
انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت! - امروز كه این عكسا رو دیدم، یهو دلم واسه كل ایل و تبارشون تنگ شد. انصافاً هیچ دولتى در شیرین كارى، خلاقیت اینا رو نداشت.
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا
آشکارشدن ابعادجدیدی از تجاوز ناپدری به اهورا - یکی از همسایه ها گفت: هنگامی که وارد خانه شدیم اهورا لخت مادرزاد بود و قاتل نیز در حالی که نیمه برهنه بود روی مبل نشسته بود. یکی دیگر از همسایه ها نیز گفت: اهورا را در حالی که از بینی، دهان و.... دچار خونریزی بود از خانه خارج کردیم.
پربازدیدها