سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ / Tuesday, 26 September, 2017
فرهنگ لغات

◊  تشویق کردن، دلگرم نمودن، ترغیب ساختن

◊  Encourage ,to

کار و تأمین اجتماعی

◊  محوطه یا قسمت كوچك، اطاقك، حفره، محوطه یا حفره كوچك (مثل محوطه درون مقبره یا سردابه)، (گ.ش.) سلول یا حفره تخمدان مركب، حفره كیسه گرده.

◊  Loculus

علم و آموزش

◊  اطلاعات بصری

◊  View data

اقتصاد و تجارت

◊  هرم

◊  Pyramid

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  مواد در جریان ساخت

◊  Material in Process

اقتصاد و تجارت

◊  وابسته به اطلاع یا الهام قبلی.

◊  Precognitive

علم و آموزش

◊   (maple sugar) افرای قندی، قند افرا.

◊  Hard maple

علم و آموزش

◊  سپرده کوتاه‌مدت، امانت کوتاه‌مدت

◊  Short-term deposit

کار و تأمین اجتماعی

◊  ساقط از هستی

◊  Going Naked

اقتصاد و تجارت - اشاره دارد به کارگزاری که اوراق بهادار به قیمت معین در آینده فروخته است به این ایمد که به هنگام سررسید موعد ارزان‌تر بخرد و تحویل دهد، اما برخلاف انتظار قیمت‌ها بالا رفته و وی از هستی ساقط شده است.

◊   كارت پشت بند.

◊  Trailer card

علم و آموزش

◊  خاک‌ پشت‌ریز

◊  Backing۸

ساختمان - خاک ریخته شده پشت دیوار حائل.

◊  زنجیره‌ای کردن

◊  Chaining

کامپیوتر و اینترنت - (۱) فرآیند اتصال یک سری از رکوردها ، برنامه‌ها یا عملیات یا همدیگر. (۲) روشی برای اجراء برنامه‌هائی که از حافظه اصلی بزرگتر می‌باشند. در این صورت قسمت‌هایی از برنامه‌ به‌طور متوالی در حافظه بار شده و اجراء می‌شود.

◊  زدن (نبض)، جهند كردن، تپیدن (قلب)، تكان دادن، به ضربان افتادن.

◊  Pulsate

علم و آموزش

◊  آب منفذی

◊  Pore water

ساختمان - آب آزاد موجود در خاک.

◊  لحیمکاری غیر مستقیم

◊  Sweating۲

ساختمان - متصل کردن سطوح فلزی از طریق گرم کردن و فشردن آنها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم؛ معمولاً بین آنها لحیم می‌گذارند.

◊  همبستگی خطی

◊  Linear correlation

کار و تأمین اجتماعی

◊   جویدنی.

◊  Chewable

علم و آموزش

◊  مچ‌پائی

◊  Tarsalis

بهداشت و درمان

◊   مقیاس سنجش مسافت (میل) معادل 53/9061 متر.

◊  Mile

علم و آموزش

◊  گوسفند لیستر

◊  Leicester

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  حضور متقابل

◊  Co-presence

کار و تأمین اجتماعی

◊   تلقین كردن، داخل كردن، اشاره كردن، به اشاره فهماندن، بطور ضمنی فهماندن.

◊  Insinuate

علم و آموزش

◊  سیاهرگ‌های کمری

◊  Lumbar vein's

بهداشت و درمان - [vv. lumbales] ۴ تا ۵ سیاهرگ که در هر طرف سرخرگ‌های کمری معادل خود را همراهی می‌کنند و خون دیواره پسین شکم، کانال مهره‌ای، طناب نخاعی، و پره‌های مغز (مننژه‌ها) را زهکشی می‌کنند. معمولاً ۴ تای اول به بزرگ سیاهرگ زیرین ختم می‌شوند، گرچه ممکن است اولی به سیاهرگ کمری بالارو ختم شود، پنجمی عموماً یک شاخه فرعی سیاهرگ تهیگاهی (iliac) مشترک است.

◊   درعلم الهیات بحث كردن.

◊  Theologize

علم و آموزش

◊  مخففّ استرلینگ

◊  Stg

مدیریت - >Sterling

◊  نوسازی واحدهای تولیدی

◊  Unit replacement

کار و تأمین اجتماعی

◊  کهنه را نو کردن

◊  Trade in (to)

اقتصاد و تجارت - دادن کالای مستعمل (رادیو ، تلویزیون ، یخچال و نظایر آن) هنگام خرید کالای نو ، به‌عنوان بخشی از بهاء کالای تازه: I am trading in my old car for a new one.

◊  تقاضای ترکیبی

◊  Composite demand

اقتصاد و تجارت - مجموع تقاضای یک نوع مواد اولیه که در ساخت چند نوع محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد افزایش تقاضای یک محصول ، ‌ مواد اولیهٔ دسترس‌پذیر برای بقیه محصولات را کاهش می‌دهد.

◊  دادستان

◊  Attorney general

مدیریت

◊  مراقبت ، تصرف ، و منترل

◊  Care, custody, and control

ساختمان - یکی از موارد استثناء در بیمهٔ مسئولیت ، به موجب این استثناء بیمهٔ مسئولیت در مورد آسیب‌های وارد شده به ملک تحت مراقبت بیمه‌گزار ، یا در تصرف بیمه‌گزار ، یا در برابر آسیب‌های وارد شده به ملکی که بیمه‌گزار ، به هر منظور ، بر آن کنترل فیزیکی اِعمال می‌کند ، معتبر نیست.

◊  استهلاک

◊  Extinguishment

کار و تأمین اجتماعی

◊   جور كردن دلوی.

◊  Bucket sort

علم و آموزش

◊  لکه

◊  Stain۱

ساختمان - تغئیر رنگ سطح چوب ، پلاستیک ، درزبند ومانند آنها.

◊  عوارض گمرکی ، حقوق گمرکی

◊  Import duties

اقتصاد و تجارت - مالیاتی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می‌گیرد. رجوع کنید همچنین به توضیحات ذیل: Tariffs.

◊  شیر بیسموت

◊  Milk of bismuth

بهداشت و درمان - سوسیانسیون آبکی هیدروکسید بیسموت و سوکربنات بیسموت که به‌عنوان ماده قابض و ضد اسید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

◊  محیط کار، شرایط کار

◊  Job surrounding

کار و تأمین اجتماعی

◊  تغذیه‌ اختیاری ، تغذیه آزاد

◊  Ad libitum feeding

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - روشی است از تغذیه که در آن به حیوان اجازه داده می‌شود که بطور دلخواه و به مقدار اشتها تغذیه کند.

◊   تند باد، عجله وسرعت، صدای چرخیدن.

◊  Birr

علم و آموزش

◊  عمران شهری

◊  Urban development

کار و تأمین اجتماعی

◊  نیم، نصفه، سو، طرف، شریك، ناقص، نیمی، به‌طور ناقص.

◊  Half

علم و آموزش

◊  بازیهای صوری کار و کسب

◊  Simulation Games for Business

اقتصاد و تجارت - کارهایی که برای تحصیل تجربهٔ مجریان در یک کار و کسب بر وجه شباهت با زندگی واقعی انجام می‌دهند.

◊  اولین صادره از واردهٔ بعدی

◊  Next in ,first out

کار و تأمین اجتماعی

◊  اقدام هماهنگ

◊  Concerted action

کار و تأمین اجتماعی

◊  دسته‌بندی محموله

◊  Groupage shipment

اقتصاد و تجارت - رجوع کنید به توضیحات ذیل: Groupage.

◊  تمبر براساس قیمت

◊  Ad Valoren Stamp

اقتصاد و تجارت

◊  ترس از شیشه

◊  Hyalophobia

بهداشت و درمان

◊   چیزی كه در پایین نامه نوشته شود (مثلا امضاء ذیل نامه وغیره)، زیر نویس، امضاء.

◊  Subscript

علم و آموزش

◊  خراز، خرازی‌فروشی

◊  Haberdasher

کار و تأمین اجتماعی

◊  مرداب، سیاه آب، لجن‌زار، باتلا‌ق.

◊  Marsh

علم و آموزش

◊  دیوار بنّایی پرشده

◊  Filled-cell masonry

ساختمان - ساختمان دیوار ساخته‌شده با واحدهای بنّایی مجوّف که در آن همۀ خانه‌های عمودی با ملاط‌ریزی پُر می‌شوند.

◊  کردار بد

◊  Evil deed

حقوق - Bad deed

◊  الا‌غ نر، خر نر، (مج.) آدم كله‌خر.

◊  Jackass

علم و آموزش

◊  جنس گل‌آهاری

◊  Zinnia

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  قطر

◊  Bore۱

ساختمان - قطر داخلی لوله ، شیر و سایر اتصالات.

◊  آذین كردن، پیراستن، آرایش دادن، زینت كردن، نشان یا مدال دادن به.

◊  Decorate

علم و آموزش

◊  کارگاه

◊  Factory, machine shop

اقتصاد و تجارت

◊  قابل سازش، قابل تطبیق، قابل اصلاح، مرمت پذیر

◊  Accommodative

کار و تأمین اجتماعی

◊   نسبتا كوچك.

◊  Smallish

علم و آموزش

◊  صاحب امتیاز، گیرنده، کمک گیرنده

◊  Grantee

کار و تأمین اجتماعی

◊  پای افتاده

◊  Foot drop

بهداشت و درمان - حالتی که در اثر فلج عضلات ساقی قدامی ایجاد می‌شود.

◊  اتیل ایروبوتیرات

◊  Ethyl isobutyrate.

صنعت - مایعی است طعم‌دهنده ، پایدار ، بی‌رنگ و دارای بوی میوه که از آن به عنوان ماده‌ای افزودنی برای ایجاد طعم میوه در ساختن محصولات نانوائی ، آبنبات‌ها و نوشیدنی‌ها به میزان ۱۰ تا ۱۰۰ قسمت در میلیون استفاده می‌شود. این مایع را باید در ظروف شیشه‌ای یا قوطی‌هائی با سطح داخلی قلع‌اندود ذخیره کرد.

◊   تهوع در اثر بودن در اتومبیل.

◊  Carsickness

علم و آموزش

◊  منحنی تقاضا و عرضهٔ مرکب، منحنی تقاضا و عرضهٔ مشترک

◊  Combined demand and supply curve

کار و تأمین اجتماعی

◊  حد اساسی

◊  Basic Limit

اقتصاد و تجارت - در بیمه حد بدهی، مسئولیت و تعهدی که برای آن نرخ حق بیمهٔ اساسی آورده شده است.

◊  معاملات متقابل

◊  Swap operations

کار و تأمین اجتماعی

◊  دایتیلکاربامازین سیترات

◊  DIETHYLCARBAMAZINE CITRATE

بهداشت و درمان

◊  استرس تغذیه‌ای

◊  Nuritional stress

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  سوسک کلرادو

◊  Leptinotarsa decemlineata

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - سوسک کلرادو اولین بار در سال ۱۸۲۴ در کلرادو به وسیلهٔ توماس (thomas) طبیعت‌شناسی آمریکائی ، کشف و نام گذاری شد. این حشره در مدت کوتاهی به اکثر ایالات آمریکا انتقال یافت و از سال ۱۸۵۹ تا ۱۸۷۵ با سرعت زیادی (بیش از ۱۴۰ کیلومتر در سال) دامنهٔ انتشار آن توسعهٔ یافت و حدود ۴ میلیون کیلومتر مربع را آلوده ساخت. در سال ۱۸۷۵ کشورهای اروپائی نگران انتقال این آفت به زراعت سیب‌زمینی اروپا سدند ، زیرا سوسک کلرادو را بارها در کشتی‌هائی که بین نیویورک و اروپا در رفت و آمد بودند ، مشاهد مکرده بودند. با وجود کنترل‌ها و مراقبت‌‌‌‌‌‌‌هائی که به عمل می‌آمد ، در ۱۹ ژوئن ۱۸۷۷ این سوسک به مزراع سیب‌زمینی آلمان (اطراف کلن) وارد شد و بعداً انگلستان را نیز آلوده کرد. En. Colorado beetle

◊  شریک غیرفعال، شریک بدون فعالیت، شریک سرمایه‌رسان، شریک بدون مداخله

◊  Silent partner

کار و تأمین اجتماعی - شریکی که سرمایه خود را به مؤسسه می‌آورد اما در مدیریت مشارکت ندارد.

◊   جاد فرزند یعقوب و زلفه.

◊  Gad

علم و آموزش

◊  استهلاک عملیات برنامه، سیاست استهلاک

◊  Policy depreciation

کار و تأمین اجتماعی

◊  سود توزیع نشدهٔ شرکتها

◊  Undistributed Corporate Profit

اقتصاد و تجارت

◊  پیمان نامهٔ اجارهٔ کشتی تجاری؛ قرارداد کشتی دربست

◊  Charter Party

اقتصاد و تجارت - قرارداد منعقده میان مالک کشتی و تاجر برای حمل مقدار معینی کالا به مقصد مشخص در مقابل وجه معلوم. زمان تخلیه و بارگیری در قرارداد قید می‌گردد تا اگر از آن مدت بیشتر باشد بازرگان وجه معینی برای هر روز تأخیر به نام Demurrage یا کرایهٔ معطلی پرداخت نماید.

◊  سپرده‌گذار؛ صاحب سپرده

◊  Depositor

اقتصاد و تجارت

◊   قدم اهسته، راه پیمایی بازحمت، باخستگی راه رفتن.

◊  Trudge

علم و آموزش

◊  پیچ

◊  Screw

ساختمان - هم‌بندی با رزوه خارجی.

◊  کالای خود ، کالای دارای برچسب خودی

◊  Own brand

اقتصاد و تجارت - کالائی که دارای علامت تجاری یا برچسب متعلق به فروشنده است در حالتی که سازنده کالا شخص دیگری است و علامت تجاری و برچسب متفاوتی دارد مترادف است با private brand و private lable

◊  کارشناس تعیین خسارت

◊  Loss adjuster

اقتصاد و تجارت - کارشناس مستقلی که از طرف شرکت بیمه ، مبلغ زیان وارده را تعیین می‌کند .

◊  گوساله‌دهی

◊  Calf crop

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - گوساله‌های تولیدشده توسط یک گلهٔ گاو در یک فصل زایش یا یک سال.

◊  آمارهای اقتصادی

◊  Economic statistics

اقتصاد و تجارت

◊  عاریه‌ای بسته به میل دیگری، مشروط به شرایط معینی، مشكوك، مصر، التماس كن، پر مخاطره.

◊  Precarious

علم و آموزش

◊  اهمیت نهایی؛ فایدهٔ نهایی؛ مفاد نهایی؛ مطلوبیت نهایی

◊  Marginal Significance

اقتصاد و تجارت - اصطلاح دیگری برای Marginal utility است که P. Wicksteed در کتاب خود به نام Common Sense of Political Economy به کار برده است.

◊   عملكرد چند تكلیفی.

◊  Multitasking

علم و آموزش

◊  بودجهٔ آگهی و تبلیغ تجاری

◊  Advertising budget

کار و تأمین اجتماعی

◊  فعل غیرعمدی

◊  Unvoluntary act(ion)

حقوق

◊  ضابطهٔ دوگانه سایتوسکی؛ معیار مضاعف ساتیوسکی

◊  Scitovsky Double Criterion

اقتصاد و تجارت - در اقتصاد رفاه، تغییر در اقتصاد به شرطی بهبود است که: ۱. نفع برندگان منافع خود را در رقم بالاتر از ارزشی تخمین بزنند که زیان دیدگان از ضرر خود به عمل می‌آورند (The Kaldorcriterion).۲ و اگر در همان زمان بازده از وضع جدید به وضع قدیم انتقال یابد بدان منتج نشود که نفع برندگان با تقویم منافع خود رقمی بالاتر از آن مقدار سود برند که زیان دیدگان ضرر خود را مقرر و معین می‌دارند (معکوس ضابطه کالدور). ن.ک: Bergson criterion; Kaldor criterion; Paretian optimality

◊   رستاخیز، قیام، قیام عیسی از مردگان، احیا، رستاخیز كردن.

◊  Resurrection

علم و آموزش

◊  انجام شدنی، مؤثر.

◊  Effectual

علم و آموزش

◊  مخالف، ضد، مغایر

◊  Adverse

کار و تأمین اجتماعی

◊   كار از روی مقاطعه.

◊  Timework

علم و آموزش

◊  (تش.) تارهای صوتی، رشته‌های صوتی یا آوایی.

◊  Vocal cords

علم و آموزش

◊  بام شیبدار بریده

◊  Truncated roof

ساختمان - بام دو شیب یا چهاربری که رآس آن را بریده‌اند تا سطحی افقی و تخت تشکیل شود.

◊  خاک آهک

◊  Tabia

ساختمان - خاک کوبیدهٔ مخلوط با آهک و ریگ.

◊  شقایق آلاله‌سان

◊  Anemone ranunculoides

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  روز اول تسویه سه‌روزه (در معاملات بورس)

◊  Contango on making-up day

کار و تأمین اجتماعی

◊   زمان دستیابی.

◊  Access time

علم و آموزش

◊  بیماری‌زا

◊  Morbific

بهداشت و درمان

◊  ساه‌دانه ، سیاه تخمه ، شونیز

◊  Common fennel flower

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - see black cumin

◊  برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

◊  Equality of Saving and Investment

اقتصاد و تجارت - مفهومی است که نخستین بار لود کینز در کتاب معروف خود به نام «نظریهٔ عمومی اشتغال؛ بهره و پول» مطرح ساخته است.

◊  هزینه‌های غیرقابل کنترل

◊  Noncontrollable costs

مدیریت - هزینه‌هایی که به یک بخش خاصّ مربوط و از کنترل مدیر خارج است.مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / پرسش‌های چهارگزینه‌ای ریاضیات گسسته , بانک اطلاعاتی کتاب / امام علی‌بن موسی‌الرضا (ع) امام رافت و معرفت , بانک اطلاعاتی کتاب / مبانی هنرهای تجسمی به شیوه‌ای خلاق , بانک اطلاعاتی کتاب / قرآن کریم: جزء هجدهم , علمی و آموزشی / فنی و مهندسی / مهندسی عمران ـ تحقیق و پژوهش / پیش بینی میزان بهسازی خاک در عملیات تراکم دینامیکی با تطبیق مقادیر نفوذ کوبه , بانک اطلاعاتی کتاب / کلید وب‌لاگ , بانک اطلاعاتی کتاب / کتابنامه , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد تعلیمات دینی سال سوم راهنمایی 'با پاسخ تشریحی': شامل سوالات امتحانی سالهای گذشته به‌صورت درس به درس... , بانک اطلاعاتی کتاب / حقوق بین‌الملل: ملی کردن ... , دین و اندیشه / اخلاق / اخلاق اجتماعی ـ آداب معاشرت / فرهنگ اختلاف و گفت‌ وگو , بانک اطلاعاتی کتاب / جهان اسطوره‌شناسی 2: آثاری از الکساندر کراپ، کارل آبراهام، مالینوفسکی، ژان کازنوو، لوی استروس , بانک اطلاعاتی کتاب / ریل: مجموعه شعر , بانک اطلاعاتی کتاب / نسیم عشق: برگزیده سخنان بزرگان عرفان و تصوف , بانک اطلاعاتی کتاب / جزء سی‌ام قرآن کریم , فرهنگی و هنری / ادبیات و شعر / شخصیت‌ها ـ شاعران‌ / «افغانستان» در زمان «مولانا» وجود نداشته است , دین و اندیشه / دین و مذهب / شیطان / شیطان‌شناسی در سازه تهذیب , سیاسی / دیپلماسی / آمریکا / شروع مجدد از مسکو , بانک اطلاعاتی کتاب / قوانین هاکی داخل سالن به همراه توضیحات اجرا از یک ژانویه 2007 (یازدهم دی ماه 1385) برای سال‌های 2007 و 2008 , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیریت کیفیت / هفت افسانه درباره مدیریت تغییر , بانک اطلاعاتی کتاب / نیایش امام حسین (ع) در صحرای عرفات ,

ساخت سرد خانه  ◊  09119222731
وبگردی
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب
پخش شدن محموله تریاک کف جاده در میناب - فیلم پخش شدن محموله تریاک کف جاده و جمع کردن توسط مردم!
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم
نگار جواهریان همسر رامبد جوان در خندوانه / فیلم - رامبد جوان همسر سوم خود نگار جواهریان را به خندوانه دعوت کرد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
 اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد
اولین تصاویر از مهران مدیری و دخترش شهرزاد - مراسم افتتاحیه فیلم «ساعت 5 عصر» اولین ساخته مهران مدیری در حالی برگزار شد که شهرزاد دختر این کارگردان نیز در مراسم حضور داشت و برای اولین بار است که دختر مهران مدیری در چنین مراسمی حضور می یابد.
    پربازدیدها