چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 24 October, 2018
فرهنگ لغات

◊   ویژه، خاص، سختگیر.

◊  Particular

علم و آموزش

◊   مجموعه پوچ، مجموعه تهی.

◊  Null set

علم و آموزش

◊  بست ناودانی

◊  Channel clip

ساختمان - ۱در اسکلت سقف کاذب معلق ، بستی فلزی که از یک ناودان آویزان است ، و یک سینی مشبک فلزی را به آن می‌آویزند.۲ بست مخصوصی ساخته شده از ورق فلزی یا سیم نازک برای اتصال توفال‌های گچی یا مانند آن به ناودانی‌های فولادی.

◊  شرکت رهنی

◊  Mortgage company

کار و تأمین اجتماعی

◊  منابع دریایی

◊  Marine resources

کار و تأمین اجتماعی

◊  گلویی ، ابزار کاو

◊  Cove

ساختمان - سطح یا ابزاری مقعر ، به‌ویژه در محل گذار از دیوار به سقف ، یا از دیوار به کف.

◊  عدم اعتبار

◊  Discredit

حقوق

◊  سود مورد بیمه

◊  Underwriting Profit

اقتصاد و تجارت - آن بخش از سود بیمه‌گر که مبین حق بیمه‌های وصولی منهای زیانهای و مخارج است و در نتیجه منافع یا عواید سرمایه‌گذاری مستنثی می‌گردد.

◊   سالن، استادیوم ورزشی.

◊  Coliseum

علم و آموزش

◊  مزایده

◊  Offer by tender

کار و تأمین اجتماعی

◊   الت مخصوص سنجش درجه نفوذ اشعه مجهول.

◊  Penetrameter

علم و آموزش

◊  مهار

◊  Anchor, anchorage۴

ساختمان - در دال‌‌های بتنی همکف یا دیوارها ، وسیله‌ای برای اتصال دال یا دیوار به سنگ یا سازه‌های مجاور ، برای جلوگیری از حرکت آنها نسبت به پی ، سازهٔ مجاور یا سنگ.

◊  تک‌مقداری

◊  Univalence

کار و تأمین اجتماعی

◊   سبیل، بروت.

◊  Mustachio

علم و آموزش

◊  درون‌گرا

◊  Introverst

کار و تأمین اجتماعی

◊  شانه‌کردن الیاف کتان

◊  Hackling

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊   (نج.) ستاره شعرای یمانی، ستاره كاروان كش.

◊  Dog star

علم و آموزش

◊   تمهید كننده.

◊  Schemer

علم و آموزش

◊  هیستیوسیت

◊  Histiocyte

بهداشت و درمان - یاخته ماکروفاژ بافت بینابینی است که جزء سیستم رتیکولوآندوتلیال است.

◊   نو، جدید، بدیع، رمان، كتاب داستان.

◊  Novel

علم و آموزش

◊  حمل و نقل‌پذیری، قابلیت حمل و نقل

◊  Transportability

کار و تأمین اجتماعی

◊  تقویت ارزش پول

◊  Currency appreciation

اقتصاد و تجارت - افزایش ارزش یک پول در مقابل یک یا چند ارز دیگر. تقویت ارزش پول می‌تواند به‌طور غیرمستقیم ناشی از عملکرد اقتصاد و یا به‌طور مستقیم در نتیجهٔ تصمیم مقامات پولی باشد. رجوع کنید همچنین به توضیحات ذیل: Revaluation.

◊  نهادی شدن کامل

◊  Full-institutionalization

کار و تأمین اجتماعی

◊  بهینه‌سازی پارتو

◊  Pareto optimality

اقتصاد و تجارت - یک نوع توزیع منابع اقتصادی است منتسب به "پارتو" اقتصاددان مشهور ایتالیائی که به‌موجب آن تغییر تخصیص منابع برای بهتر کردن وضع یک عامل اقتصادی بدون اینکه وضع عامل دیگری به همین نسبت خراب‌تر شود میسر نیست.

◊  سکهٔ رایج ، مسکوک قانونی

◊  Coin of the realm

اقتصاد و تجارت - سکه یا مسکوکی که در یک کشور به‌موجب قانون ضرب شده و رایج است.

◊  اقتصاد رقابتی

◊  Competitive economy

کار و تأمین اجتماعی

◊  زبانه‌بندی

◊  Cogging, cocking

ساختمان - اتصال دو قطعه چوب فاق‌دار ، زبانه‌دار یا دارای فرورفتگی.

◊  ظرفیت انطباق

◊  Adaptive capacity

کار و تأمین اجتماعی

◊  آدرس دهی گسترده

◊  Extended addressing

کامپیوتر و اینترنت - مربوط است به یک مد آدرس‌دهی که می‌تواند به‌هر مکانی از حافظه دسترسی پیدا کند و نیازمند بیش از یک بایت برای قراردادن داده در حافظه می‌باشد.

◊  مدیر سایه

◊  Shadow director

اقتصاد و تجارت

◊  سترونی، استریلیته، نازائی، عقیمی

◊  Sterility

بهداشت و درمان - فقدان توانائی تولیدمثل

◊  ارقام مرئی؛ اقلام مرئی

◊  "Visibles"

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Visible items

◊  بندکشی صاف

◊  Flush pointing

ساختمان - در آجرچینی ، ماله‌کشی سطح دیورا برای تراشیدن ملاط اضافی بندها.

◊  تنگی نفس قلبی

◊  Cardiac dyspnea

بهداشت و درمان - دیسپنه یا تنگی نفس به‌علت ضایعه قلبی

◊  بقایای هورمونی

◊  Hormone residues

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - باقی ماندهٔ هورمون در بدن؛ اشاره است به آن مقدار از هورمون‌های استعمال شده و وارد بدن شده که از بدن دفع نشده و پس از کشتار در بافت‌ها ، بویژه بعضی بافت‌ها یافت می‌شود و یا در زمان حیات حیوان در تولیدات آن؛ مثل ، شیر یافت می‌گردد.

◊  استعمارگرائی جدید، استعمارگری جدید

◊  Neo-colonialism

کار و تأمین اجتماعی

◊  تمرین فعال

◊  Active exercise

بهداشت و درمان - حرکتی که به‌وسیله انقباض عضله توسط خود بیمار به‌عمل آید.

◊  پس‌مرگی

◊  Postmortem

بهداشت و درمان - وقوع پس از مرگ

◊   سویسی.

◊  Helvetian

علم و آموزش

◊  بهره‌بردار؛ گیرندهٔ هبه

◊  Donee Beneficiary

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Beneficiary

◊  بدهی به بانکها

◊  Due to Banks

اقتصاد و تجارت

◊   نشد، ریزش، (مج.) اضافه، جریان بزور، تظاهر، فوران.

◊  Effusion

علم و آموزش

◊  فلوئوروز ، مسمومیت با فلوئور

◊  Fluorosis.

صنعت - نوعی مسمومیت است که از مصرف بیش از اندازۀ فلوئور که معمولاً در بعضی آب‌های آشامیدنی یافت می‌شود ، ناشی می‌گردد. این مسمومیت به‌طور عمده روی دندان‌ها اثر می‌کند. فلوئوروز در گاو علاوه بر تأثیر روی دندان‌ها ، سبب لنگش متناوب و سختی بدن می‌گردد.

◊  اَصلح

◊  Best

حقوق - Mor advisable Most advisable

◊  مبلغ کل

◊  Total sum

کار و تأمین اجتماعی

◊  قانون عرضه و تقاضا

◊  Supply and demand ,law of

کار و تأمین اجتماعی

◊  برنامه‌ریزی استراتژیک

◊  Strategic planning

علم و آموزش - - برنامه‌ریزی درازمدت که برای دستیابی به آینده‌ای بهتر "آنچه باید باشد" طرح‌ریزی می‌شود. - برنامه‌ریزی فراکنشی که مسائل و فرصت‌ها را برای سازمان شناسائی می‌کند. چارچوب پیشنهادی شامل چهار مقوله است. تعیین سطح برنامه‌ریزی (دورنگری) ، گردآوری داده‌ها ، برنامه‌ریزی و اجر. به ترسیم آینده براساس نشانه‌ها و علایم موجود امروز و تفکر علمی دربارهٔ بروندادهای نظام آموزشی برای اجتماع در آینده علاقه‌مند است. - عبارت از تدوین دقیق و روشن خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرائی برای تحقق‌ بخشیدن به استراتژی‌های انتخابی است. برنامه‌ریزی استراتژیک دید درازمدت دارد ، در سطوح بالاتر سازمان شکل می‌گیرد ، نیاز به تخصیص میزان وسیعی از منابع دارد. تمرکز آن به مقابله سازمان با محیط خارجی بوده و بالاخره دارای نگرش چندبعدی است. - برنامه‌ریزی استراتژیک فرایندی است که به‌وسیلهٔ آن مدیران وظیفهٔ یا مأموریت اصلی و اساسی سازمان را ترسیم می‌کنند و ابزاری را که برای رسیدن به این مأموریت لازم است فراهم می‌سازند. این نوع برنامه‌ریزی معمولاً توسط سطوح عالی مدیریت انجام می‌گیرد ، افق زمانی برنامه‌ریزی استراتژیک معمولاً تا ۴ سال است. سیزده گام برای برنامه‌ریزی استراتژیک مشخص شده است که عبارت است از: ۱. انتخاب نوع برنامه‌ریزی استراتژیک (کلان - فراسوی‌کلان - خرد) ۲. شناسائی باورها و ارزش‌ها ۳. شناسائی پنداره‌ها ۴. شناسائی مأموریت‌های جاری ۵. شناسائی نیازها ۶. شناسائی همسوئی‌ها و ناهمسوئی‌ها: به ‌هم تنیدن پنداره‌ها ، باورها ، نیازها و مأموریت‌های جاری ۷. حصول توافق ۸. تعیین و انتخاب آینده مطلوب ۹. شناسائی مأموریت‌ها ۱۰. شناسائی قوت‌ها ، ضعف‌ها ، فرصت‌ها و تعدیدها ۱۱. سیاستگذاری ۱۲. تدوین برنامه‌های عملیاتی استراتژیک ۱۳. اجرای برنامه

◊  تورم از انتقال تقاضا

◊  Demand-shift Inflation

اقتصاد و تجارت - نظریه‌ای که عناصر لازم ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه را با یکدیگر ترکیب می‌کند و تورم را نتیجهٔ تغییر در ساختار تقاضا در نظر می‌گیرد.

◊  فرم ارزشیابی با نمره‌های متفاوت

◊  Weighted checklist

کار و تأمین اجتماعی

◊  فراخوان

◊  Pronunciamiento

حقوق - (فراخوان ، به مفهوم مراسم تشریفاتی ، یا مذهبی است و امروزه به معنی شکل رایج کودتاهای نظامی در اسپانیا و آمریکای لاتین می‌باشد ، اما از نظر لغوی ، به معنی دعوت کردن و احضار کردن است)

◊  چوب پاییزه

◊  Autumn xylem

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - چوب ساخته‌شده در پائیز که تیره رنگ و محکم است. معمولاً درخت‌ها را برای استفاده بیشتر از چوب آنها در پائیز قطع می‌کنند.

◊  لكه، لك صورت، كك مك، خال، دارای كك مك كردن، خالدار شدن.

◊  Freckle

علم و آموزش

◊  ترقی قیمت، اضافه شدن ارزش دارائی و موجودی، افزایش ارزش، ترقی در ارزش یک دارائی، ارج گذاری، قدردانی، تقدیر، ارزیابی

◊  Appreciation

کار و تأمین اجتماعی - افزایش ارزش بیش از بهای تمام شده یا ارزش دفتری. عموماً این اصطلاح به افزایش ناشی از عوامل خارجی مانند افزایش قیمت‌ها و نه به افزایش ناشی از فایده اضافه شده به وسیله عملیات مالک، اشاره دارد.

◊  چارچوب نمونه‌گیری

◊  Frame of sampling

کار و تأمین اجتماعی

◊  حقّ‌الضرب

◊  Seignorage

مدیریت - ضرب سکّه به وسیله دولت با ارزشی بالاتر از ارزش فلّز به کار رفته در آن. Brassage<

◊  انقباض ناگهانی یا اسپاسم میوپاتیک

◊  Myopathic spasm

بهداشت و درمان - اسپاسمی که با بیماری‌های عضلانی همراه است.

◊  مالیات مستقیم

◊  Direct taxation

حقوق - Assessed taxes. Direct taxes

◊  پزشک، دست‌به‌کار

◊  Practitioner

بهداشت و درمان

◊  دیسک مغناطیسی

◊  Magnetic disk

کامپیوتر و اینترنت - دیسکی که از ماده سخت (دیسک سخت) یا لایه پولیستری سنگین (فلاپی دیسک) ساخته شده است. سطح دیسک برای نگهداری داده‌های مغناطیسی که روی دیسک نوشته شده و توسط یک گرداننده دیسک از آن بازیابی می‌شوند ، به‌کار می‌رود.

◊  قفسهٔ سینه

◊  Chest

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - thorax

◊  ابزار دورقاب

◊  Panel molding

ساختمان - ابزاری که دور تا دور قاب می‌زنند. هم‌چنین نگاه کنید به bolection molding; drop molding.

◊  کارگر فاقد ‌طبقه

◊  Classless worker

کار و تأمین اجتماعی

◊   وقس علیهذا.

◊  Sic passim

علم و آموزش

◊  سیاهرگ وسالیوسی

◊  Vesalian vein

بهداشت و درمان - سیاهرگ بیرون‌دهنده‌ای که سینوس غاری را در جمجمه با شبکه سیاهرگی رجلی مرتبط می‌کند.

◊  گروه‌های سنی بزرگ

◊  Broad age groups

کار و تأمین اجتماعی

◊  روش وقایع حساس

◊  Critical incidents method

علم و آموزش - یکی از شیوه‌های تعئین شایستگی کارکنان روش وقایع حساس می‌باشد. برقراری این روش مستلزم تشخیص ، طبقه‌بندی ، و ثبت رویدادهای مهّم خدمتی کارکنان است. معمولاً یک واقعه وقتی حساس تلقی می‌شود که انجام یا خودداری از انجام آن توسط مسؤول مربوط برای سازمان نتایج ثمربخش یا زیان‌بخشی ببار آورد. به‌عبارت دیگر وقایع حساس رویدادهای خارج از حد متعارف و انتظار سرپرست به‌شمار می‌آیند. استقرار روش وقایع حساس مستلزم استفاده از رویه‌های زیر است: الف) تعلیم سرپرستان به‌ اصول روابط انسانی و ایجاد مهارت در تشخیص رویدادها و فلسفه این‌گونه ارزیابی‌ها ب) تعلیم نحوهٔ تشخیص و ثبت وقایع حساس و روش به‌کار گرفتن آن در ارزیابی ج) آشنا ساختن سرپرستان به رموز مصاحبه و نحوهٔ انجام مذاکره با متصدیان در زمان حدوث واقعه و بعد از آن

◊  حقوق صاحبان سهام

◊  Owner Equity

اقتصاد و تجارت - تفاوت میان کل داراییهای یک واحد اقتصادی و کل بدهیهای آن واحد است. م. Net worth

◊  استحالهٔ بازار؛ تغییر شکل بازار

◊  Market Transformation

اقتصاد و تجارت - مبادلهٔ یک کالا به وسیلهٔ کی واحد اقتصادی در برابر کالای دیگر در محوطهٔ بازار. ن.ک: Production transformation

◊  حیوانی ـ جانور ـ، زیا ـ

◊  Zoo -

بهداشت و درمان - پیشوندی است.

◊  هنر و علم پرورش و تولید گیاهان و حیوانات

◊  Husbandry

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  نرکار

◊  Work edge, face edge, working edge

ساختمان - در نجاری ، اولین لبه‌ای که باید آن را رنده کرد تا صاف شود؛ لبه‌ای که لبه‌های دیگر را بر مبنای آن اندازه‌گیری یا اوستا می‌کنند.

◊  فروش نهایی

◊  Final sales

مدیریت - مجموع فروش خالص به مشتریان ، دولت و خارجیان ، فروش نهایی ، فروش به تولید‌کنندگان را به استثنای تجهزات و کارخانه‌ها که کالاهای بادوام تلقّی می‌شوند ، شامل نمی‌شود.

◊  قاب بیرون شومینه

◊  Fireplace surround

ساختمان - قابی در پیرامون شومینه ، تشکیل‌شده از آجر ، کاشی نقش‌دار ، مرمر ، یا کارهای چوبی تزئینی.

◊  یارانه دادن

◊  Subsidise (to)

اقتصاد و تجارت

◊  جرح و تعدیل

◊  Rectification

حقوق - Adaptation. Modification قابل جرح و تعدیل Adaptable

◊  دعوت بازخرید سهیم به‌وسیلهٔ ناشر آن

◊  Reserve Split Up

اقتصاد و تجارت - این کار به منظور صدور سهام دیگر صورت می‌گیرد. م. Split back; Split down

◊  سازمان توسعه صنعتی سازمان متحد

◊  United Nations Industrial DevelopmentOrganization(UNIDO)

کار و تأمین اجتماعی - سازمانی که هدف آن شتاب بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه است. این سازمان که در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد، تا سال ۱۹۸۵ ارگان‌های وابسته به مجمع بود ولی از آن سال به بعد به‌عنوان یک سازمان مستقل در چارچوب سازمان ملل فعالیت دارد.

◊   باركنش.

◊  Loading

علم و آموزش

◊  ریشه هوایی، دونده، گردنده، گشتی، افسر پلیس، فروشنده سیار، ولگرد، متصدی، ماشین‌چی، اداره كننده شغلی.

◊  Runner

علم و آموزش

◊  ثبت‌نام کردن

◊  Enlist

حقوق

◊  روباه‌صفت، حیله‌باز، حنایی، ترشیده.

◊  Foxy

علم و آموزش

◊  گوسفندی

◊  Ovine

بهداشت و درمان

◊  مازاد فروشنده؛ مازاد قیمت

◊  Seller's Suprplus

اقتصاد و تجارت - تفاوت فرضی که میان قیمت واقعی فروش و قیمتی وجود دارد که فروشنده حاضر است در صورت لزوم مال خود را به آن عرضه کند. ن.ک: Buyer's suprplus

◊  میراث بَر مطلق

◊  Unconditional heir

حقوق

◊  آدم رنگ كور.

◊  Achromatope

علم و آموزش

◊  زمان بودجه

◊  Budget time

کار و تأمین اجتماعی

◊  انگشته

◊  Fin۲

ساختمان - لبۀ نازکی از محیط قاب پنجرۀ آلومنیمی بیرون زده است و به‌کمک آن قاب را در بازشدگی چوبی یا کار بنّایی نصب می‌کنند.

◊  گور صخره‌ای

◊  Syrinx

ساختمان - در مصر باستان ، دالان با تونل باریک و عمیقی که در صخره حفر می‌شد و ویژگی مشخصهٔ مقابر مصری در عصر امپراتوری نوین بود.

◊   شستشوكردن، استحمام كردن، شستشو، ابتنی.

◊  Bathe

علم و آموزش

◊  طبقه‌بندی اسناد

◊  Indexing Records

اقتصاد و تجارت

◊  اصل تعلق

◊  Principle of intimacy

علم و آموزش - نظری کلی مبنی بر اینکه اجزاء مختلف گشتالت رابطه نزدیکی با هم دارند و با وابستگی متقابل "کل" ادراک‌شده را به‌وجود می‌آورند.

◊  چند قطبی، چندجانبه

◊  Oligopol

کار و تأمین اجتماعی

◊  مرگ کبدی

◊  Liver death

بهداشت و درمان - مرگ ناگهانی که در تعقیب اعمال جراحی روی کیسه صفرا و مجاری صفراوی اتفاق می‌افتد.

◊  فروشگاه کامپیوتر

◊  Computer store

کامپیوتر و اینترنت - یک فروشگاه خرده فروشی که خریداران می‌توانند از طبقه یا قفسه ، یک سیستم کامپیوتری کامل یا تعدادی لوازم جانبی انتخاب کنند. این فروشگاه‌ها نوعاً فروشنده نرم‌افزار ، کتاب‌ها ، لوازم جانبی و نشریات دوره‌ای می‌باشند. در یک فروشگاه وسیع و بزرگ کامپیوتری خریدار می‌تواند انواع گوناگون سیستم‌های ریز کامپیوتری را آزمایش کند.

◊   كاوش تصادفی.

◊  Random number seed

علم و آموزش

◊  نظارت بعید؛ نظارت جزئی

◊  Remote Countrol

اقتصاد و تجارت

◊   ریاست، نظارت، مقام یا دوره ریاست جمهوری.

◊  Presidency

علم و آموزش

◊  قاتل والدین، خائن به میهن، پدر كش.

◊  Parricide

علم و آموزش

◊  نوتروپنی مزمن کودکان

◊  Chronic neutropenia of childhood

بهداشت و درمان - حالتی که در آن ممکن است گرانولوسیتوپنی، عفونت‌های برگشتی، لنفادنوپاتی و هپاتواسپلنومگالی به مدت قابل توجهی دیده شود و پس از این مدت به‌طور خودبه‌خود نشانه‌ها تسکین پیدا می‌کنند.

◊  سوماتوکروم

◊  Somatochrome

بهداشت و درمان - یاخته عصبی که جسم سلولی آن به آسانی رنگ‌پذیر است.مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / گنجینه سوالهای خیاطی , بانک اطلاعاتی کتاب / لکان, دریدا, کریستوا , بانک اطلاعاتی کتاب / پوکی استخوان، نرمی استخوان: به زبان ساده , بانک اطلاعاتی کتاب / Cambridge grammare for ILETS with answers self-study grammar reference and practice , بانک اطلاعاتی کتاب / گلستان سعدی , بانک اطلاعاتی کتاب / بدن تکه‌تکه شده: قطعه به مثابه استعاره‌ای از مدرنیته , بانک اطلاعاتی کتاب / دوست من پرک , شخصیت‌ها , مذهبی , عالم و فاضل / شیخ علی محمد طالقانی , علوم انسانی , مدیریت و خدمات اداری , شایسته سالاری / مدیریت شایستگی , بانک اطلاعاتی کتاب / سینوهه پزشک مخصوص فرعون 'متن کامل' ,

وبگردی
فیلم | سقوط ابر روی زمین؛ پدیده‌ای عجیب و نادر در چین!
فیلم | سقوط ابر روی زمین؛ پدیده‌ای عجیب و نادر در چین! - فیلم - در پدیده‌ای نادر و عجیب، تکه ابر بزرگی در غرب چین روی زمین سقوط کرد و جاده را بست! تراکم این ابر به حدی زیاد بود که حتی رانندگان کامیون هم جرات نزدیک شدن به ابر را نداشتند. ابرها از ذرات بسیار ریز آب تشکیل شده اند و در صورتی که تراکم این ذرات بسیار زیاد شود، ذرات بهم می چسبند و ابر سنگین می شود. در نتیجه احتمال سقوط آن بر زمین وجود دارد.
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان