چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ / Wednesday, 18 January, 2017
فرهنگ لغات

◊  کاپرات آلومینیم

◊  Aluminum caprate

صنعت - این ماده نمک آلومینیم اسید کاپریک است که از آن در صنایع غذائی به عنوان امولسیون کننده ، ماده ضدچسبندگی و اتصال‌دهنده استفاده می‌شود.

◊  تخمک اولیه

◊  Primitive ovum , primordial ovum

بهداشت و درمان - هر یاخته تخمکی که در آخر کار در درون فولیکول گراف تبدیل به یک اواوسیت می‌شود.

◊  پایه

◊  Stilt۱

ساختمان - ۱فضا یا عضو سازه‌ای که عضوی بالاتر از محل معمول خود نگه می‌دارد. ۲ پایه‌ای که سازه‌ای را به ترازی بالاتر از سطح زمین یا سطح آب می‌رساند. ۳ عضوی که زیر ، یا روی عضو عمودی دیگری قرار می‌دهند تا ارتفاعش افزایش یابد.

◊   مخزن مهمات كشتی، سفره خانه افسران كشتی.

◊  Gunroom

علم و آموزش

◊  شرکت؛ شرکت محدود

◊  Company Corporation

اقتصاد و تجارت - بیشتر در انگلستان مصطلح است.

◊  برداشتی کارمندان

◊  Staff Drawing

اقتصاد و تجارت

◊   اجسام چند وجهی سخت و جامد.

◊  Plastomer

علم و آموزش

◊  تولید غیراولیه

◊  Nonprobability production

کار و تأمین اجتماعی

◊  اولسر یا زخم چسبنده

◊  Adherent ulcer

بهداشت و درمان - نوعی زخم پوست که ته آن به نیام زیرجلدی می‌چسبد.

◊  ماه جاری

◊  Instsnt

اقتصاد و تجارت

◊  برومات

◊  Bromate

بهداشت و درمان - ملح اسید برومیک

◊  فرستادن؛ ارسال

◊  Dispatch (ing)

اقتصاد و تجارت - ۱. پاداش سرعت کار (در حمل و نقل) dispatch (ing) money ۲. سفارش حمل سریع dispatch order

◊  هم‌پیمان، متحد، متفق، موتلف، متفق كردن.

◊  Confederate

علم و آموزش

◊   قسمت حركت كننده ماشین (چون لوكوموتیو).

◊  Running gear

علم و آموزش

◊  ارگانیسم‌های ریز فاقد كلروفیل كه جزء قارچ محسوبند.

◊  Schizomycete

علم و آموزش

◊  مبادلهٔ غیرمستقیم، دادو ستد با واسطه

◊  Indirect exchange

کار و تأمین اجتماعی

◊  بهینه اقتصادی، حد متناسب اقتصادی

◊  Economic optimum

کار و تأمین اجتماعی

◊  عامل مولد

◊  Productor

اقتصاد و تجارت

◊   خروس جنگی، كوچك.

◊  Bantam

علم و آموزش

◊  یک جانبه

◊  Unilateral

حقوق - Unilaterallyبطور یک جانبه Unilateral pact پیمان یک جانبه

◊  قیمت فروش اجباری؛ قیمت فروش اضطراری

◊  Forced Sale Value

اقتصاد و تجارت - قیمتی که فروشنده برای رهایی فوری از کالا اعالم می‌دارد.

◊  سازمان جغرافیائی کشور

◊  National Geographic Organization

حقوق

◊  حسن نیت

◊  Good faith

اقتصاد و تجارت - اراده و نیت نیک داشتن در مورد دیگران و خاصه در معامله با سایرین. مترادف است با: Bona fide.

◊  فیزیولوژی عمومی

◊  General physiology

بهداشت و درمان - شاخه‌ای از فیزیولوژی که به برقراری اصول کلی مکانیسم‌های عملی که مراحل زیستی تمام موجودات زنده را به انجام می‌رسانند، مربوط می‌شود.

◊  خطوط زان

◊  Line's of Zahn

بهداشت و درمان - حالت مطبق قابل رؤیت در لخته‌های خون بیش از مرگ که به‌علت لایه‌های متناوب فیبرین سفید خاکستری که در لابه‌لای آنها مناطق باریکی از لخته قرمز ـ آبی به چشم می‌خورد، تشکیل می‌شود.

◊  صادرکردنی، قابل صدور، قابل انتشار

◊  Issuable

کار و تأمین اجتماعی

◊  سهام متأخر

◊  Deferred shares

اقتصاد و تجارت

◊  اغراق‌آمیز كردن، بیش از حد واقع شرح دادن، مبالغه كردن در، گزافه‌گویی كردن.

◊  Exaggerate

علم و آموزش

◊  دوران قبل از مدیریّت علمی

◊  Prescientific management

مدیریت - به دورانی اطلاق می‌شود که تقریباً از سال ۱۸۸۰ میلادی آغاز شد و در آن جوانه‌های تفکّر مدیریّت و سازمان شروع به رویش کرد و به دورۀ مدیریّت علمی (در سالهای ۱۹۰۰) انجامید.

◊  ضمانت‌نامه پرداخت هزینه

◊  Cost bond

اقتصاد و تجارت - ضمانت‌نامه‌ای که پرداخت هزینهٔ حقوقی دعوائی را تضمین می‌کند.

◊  عصارهٔ همی‌سلولز

◊  Hemicellulose extract

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - نوعی فرآوردهٔ فرعی چوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرسی است. مواد محلول تغلیظ شده‌ای است که از عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری چوب تحت فشار و حرارت بدون استفاده از اسید ، قلیا یا نمک‌ها به‌دست می‌آید. این عصاره حاوی قندهای پنتوز و هگزوز بوده و کل محتوی کربوهیدرات آن از ۵۵% کمتر نیست.

◊  اطلاع، اخبار، مفروضات، اطلاعات، سوابق، معلومات، آگاهگان، پرسشگاه، استخبار، خبررسانی.

◊  Information

علم و آموزش

◊  پرزهای روده‌ای

◊  Intestinal villi

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - برجستگی‌های انگشت مانند و بسیار ریزی که به تعداد چند میلیون در سطح رودهٔ مهره‌داران یافت می‌شود. این پرزها سطح روده‌ را بسیار زیاد کرده و مواد غذائی هضم شده از طریق مویرگ‌های خونی و لنفی آنها حذب می‌شود.

◊  پس‌انداز، صرفه‌جوئی

◊  Saving

کار و تأمین اجتماعی

◊  سرمایه سالاری برتر

◊  Super-imperialism

کار و تأمین اجتماعی

◊   (board sound) تخته موجد صدا، كمان ویولن وتار، (مج.) عامل انتشار عقاید.

◊  Soundboard

علم و آموزش

◊  قیر اکسیده

◊  Blown asphalt

ساختمان - قیری که در دمای بالا به آن هوا دمیده می‌شود تا مشخصه‌های مطلوب برای بعضی کاربردهای خاص ، مانند پوشش بام ، پوشش لوله ، درز‌گیری لایهٔ زیر بتن فرش‌های سیمان پرتلند و کاربرد در سازه‌های آبی را پیدا می‌کند.

◊   حالت سبزی، تازگی، خامی، سرسبزی.

◊  Verdancy

علم و آموزش

◊  سهام

◊  Shares

اقتصاد و تجارت - سرمایهٔ یک شرکت محدود که به شماری سهم تقسیم شده و ممکن است متشکل از آحاد واحد پول باشد. ن.ک: Capital stock; Stock

◊  منظم ، دارای گل‌های منظم

◊  Actinomorph

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  کنترل حمل

◊  Carriage control

کار و تأمین اجتماعی

◊  تمدید زائد، تمدید اضافی

◊  Overextended

کار و تأمین اجتماعی

◊  اسلاید

◊  Slide

کامپیوتر و اینترنت - ارائه نمایش صفحه تصویر به‌صورت عکس.

◊  تسهیم کردن ، تسهیم

◊  Multiplex

کامپیوتر و اینترنت - توزیع یا ارسال همزمان دو یا چندین پیام در یک کانال منفرد یا سایر وسایل مخابراتی.

◊  (visor) آفتاب گردان، لبه پیش آمده كلاه.

◊  Vizor

علم و آموزش

◊  شمارش باکتریائی ، شمارش میکروبی

◊  Bacterial count. See bacterial count.

صنعت

◊  استخدام کردن

◊  Employ

حقوق

◊  آدم شب زنده‌دار.

◊  Night owl

علم و آموزش

◊  سال آوری

◊  Biennial bearing

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  تجزیه و خردشدگی زئین (zein)

◊  Zeinolysis

بهداشت و درمان

◊  قرارداد بازدید

◊  Buy back agreement

کار و تأمین اجتماعی - شرطی در قرارداد مبنی براین که اگر خریدار از منطقه نقل مکان کرد، فروشنده موظف است جنس فروخته شده را بازخرید کند.

◊  لو

◊  Lev

اقتصاد و تجارت

◊  مادی، ماده‌گرای.

◊  Materialist

علم و آموزش

◊  قیمت خوب

◊  Handsome price

کار و تأمین اجتماعی

◊  جنس نرگس

◊  Narcissus

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  قابل تأدیه

◊  Redeemable

اقتصاد و تجارت

◊  دامنه تغییر

◊  Range

علم و آموزش - دامته تغییر عبارت است از تفاوت بالاترین و پائین‌ترین نمره در داده‌های آماری است.

◊  تخفیف مالیاتی، مجوز عدم پرداخت مالیات

◊  Tax allowance

کار و تأمین اجتماعی

◊  علم آمار

◊  Statistics

اقتصاد و تجارت - علم گردآوری و طبقه بندی واقعیاتی که برای تسهیل تفسیر داده‌های عددی به کار می‌رود و از گروه افراد یا از گروه مشاهدات یک فرد تنها به دست آمده است. ن.ک: Economic statisties

◊  انتقال فایل

◊  File transfer

کامپیوتر و اینترنت - حرکت فایل از یک محل به محلّ دیگر ، یا از یک دستگاه ذخیره به دستگاه دیگر.

◊  كرجی لاروب.

◊  Drag boat

علم و آموزش

◊  هوای تازه

◊  Fresh air

ساختمان - هوائی که از خارج وارد ساختمان می‌شود.

◊  قبلاً نشان دادن، قبلاً اعلام كردن.

◊  Pretypify

علم و آموزش

◊  رونق شدید

◊  Boom

اقتصاد و تجارت - وضعیتی که در آن رشدِ عمومی اقتصاد شدید است و در عین حال دستمزدها ، قیمت‌ها ، سودها ، اشتغال و امکان فعالیت اقتصادی رو به ترقی است. مقایسه کنید با: Depression ، Recession ، Slump

◊  معاونت

◊  Assistance

حقوق - Deputyship

◊   خاك زاد، خاكی، فانی، پست.

◊  Earthborn

علم و آموزش

◊  باز کردن پیشنهادات

◊  Bid opening

ساختمان - بازکردن و جدول‌بندی پیشنهادهای تسلیم شده در موعد مناقصه و طبق راه‌کارهای توصیف شده. هم‌چنین نگاه کنید به bid time.

◊   چهارچرخه.

◊  Four wheeled

علم و آموزش

◊   مسیحی كردن، عیسوی كردن.

◊  Christianize

علم و آموزش

◊  تب دانگ

◊  Solar fever

بهداشت و درمان - dengue بیماری عفونی حادی که توسط پشه (به‌خصوص Aedes aegypti) به انسان منتقل می‌شود و در خاورمیانه و مناطق حاره و تحت حاره دیده می‌شود.

◊  حالت خاصی به خود گرفتن.

◊  Attitudinize

علم و آموزش

◊  حساب درآمد ملی و محصول ملی

◊  National Income and Product Account

اقتصاد و تجارت - توصیف مشروحی از کل اقتصاد یک کشور است.

◊  خرده‌فوشی، جزئی فروشی

◊  Retail

کار و تأمین اجتماعی

◊  رانی ـ رانی ـ رکبی

◊  Femoro femoropopliteal

بهداشت و درمان - مربوط به شریان‌های رانی راست و چپ و شریان‌ رکبی

◊  کلید رمز

◊  Key to a code

حقوق

◊  پرایت منبسط‌شده

◊  Expanded perlite

ساختمان - مادهٔ اسفنجی طبیعی شیشه‌مانند و سبک ، که حاصل فعالیت‌های آتشفشانی است و به‌عنوان سنگدانه سبک ، در بتن ، مصرف می‌شود.

◊  مقیاس ترسیمی، مقیاس روش ترسیمی

◊  Graphic scale

کار و تأمین اجتماعی

◊  واحد طول برابر با ۵/۵ یارد

◊  Pole

اقتصاد و تجارت

◊  نظام آموزش مدرسه‌ای

◊  Astudy of schooling

علم و آموزش - مدل نظام آمورش مدرسه به‌عنوان راهنمای فرایند برنامه‌ریزی درسی از سه بخش تشکیل شده است: ۱- پنج دیدگاه (سطح) از برنامه درسی که عبارت است از دیدگاه یا سطح ایده‌آل ، رسمی ، آموزشی ، اجرائی و تجربی دو دیدگاه دیگر یعنی دیدگاه اجتماعی و دیدگاه نهادی هم بعداً به این مجموعه اضافه شد. ۲- نه عنصر برنامه درسی که شامل اهداف ، مواد آموزشی ، محتوا ، فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یادگیری ، راهبردهای یادگیری ، ارزشیابی ، گروه‌بندی ، زمان ، و فضا می‌باشد. ۳- نه عامل کیفی موثر در برنامه درسی؛ شامل توصیف ، تصمیم‌گیری ، منطق ، ا ولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، نگرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ، تناسب ، جامعیّت ، فردیت ، و عوامل تسریع‌کننده و بازدارنده این مدل تحقیقاتی تلاقی و تلازم هر یک از دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با هر یک از عناصر نه‌گانه برنامه درسی و همچنین با ابعاد نه‌گانه کیفی نشان می‌دهد ، نقطه تلاقی دیگر عبارتست از اولولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی که مسئولان مناطق آموزشی (برنامه درسی از دیدگاه رسمی) در باب اهداف و ارزشیابی ، زمان و یا راهبردهای یاددهی - یادگیری دارند که از اهمیّت بالائی برخوردار می‌باشد. پیچیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی از این‌گونه که بی‌تأثیربودن تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساده‌انگارانه برای تغئیر و اصلاح برنامه درسی در گذشته را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی توجیه می‌‌کند.

◊   غارتگر.

◊  Lotter

علم و آموزش

◊  شرکت قهری

◊  Involuntary partnership

حقوق - (“شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجۀ امتزاج ، یا ارث حاصل می‌شود ، مادهٌ ۵۷۴ قانون مدنی)

◊  مبارزۀ مسلٌحانه

◊  Armed struggle

حقوق

◊  ارزش مبادله‌ای نسبی

◊  Relative exchange value

کار و تأمین اجتماعی

◊  ادم یا خیز چرکی

◊  Purulent edema

بهداشت و درمان - خیزی که تراوش چرکی دارد.

◊   (accessory=) (حق.) معاون جرم، همدست.

◊  Accessary

علم و آموزش

◊  رقابت قابل عمل، رقابت عملی

◊  Challenge of workable competition

کار و تأمین اجتماعی

◊  حتم داشتن

◊  Be sure

حقوق - مطمئن بودن Be positive

◊  زمان جبرانی

◊  Compensatory Time

اقتصاد و تجارت - جبران کار فوق‌العاده؛ جبران کار فوق‌العاده یا مرخصی از ساعات کار رسمی.

◊  مأخذ مالیات پذیری؛ مأخذ شمول مالیات

◊  Taxable Base

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Turnover tax

◊  مالیخولیای تحریکی

◊  Agitated melancholia , melancholia agitata

بهداشت و درمان - مالیخولیائی که با حرکات دائمی و نشانه‌های آمادگی برای تهییج شدید همراه است.

◊  (نج.) دارای مركز در خورشید، دوار به دور خورشید.

◊  Heliocentric

علم و آموزش

◊  ادّعا علیه کسی

◊  A claim on some one

حقوق

◊  اصطبل

◊  Stable

ساختمان - ساختمان یا بخشی از آن ، که اسب ، گاو یا سایر دام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در آن نگهداری و تغذیه می‌کنند.

◊  سرگیجه اصلی

◊  Essential vertigo

بهداشت و درمان - سرگیجه بدون علت روشن

◊  نمونه‌برداری

◊  Sampling

کامپیوتر و اینترنت - به‌دست آوردن مقداری از یک متغیر در فواصل مرتب یا متناوب.

◊  نرخ بهره بین بانکی لندن

◊  London interbank offered rate

اقتصاد و تجارت

◊  بهرهٔ بانک

◊  Interest, Bank

اقتصاد و تجارت - ن.ک: Bank interest

◊  تكمه، دكمه، زگیل، سیبك، برآمدگی زگیل مانند، برجستگی (گ.ش.) قارچ دنبلا ن.

◊  Tuber

علم و آموزش

◊  نمودار کارگزینی

◊  Personnel chart

علم و آموزش - در یک سازمان ، وظایف و اختیارات افراد را با استفاده از نموداری مشخص و معین می‌کنند که به نمودار وظایف مرسوم است.

◊   سوگواری سالیانه، جشن سالیانه عروسی، مجلس یادبود یا جشن سالیانه، جشن یادگاری.

◊  Anniversary

علم و آموزشمقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / ارتباط با خدا: زیارت عاشورا ـ دعای کمیل ـ دعای توسل ـ دعای ندبه و دعای سمات , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۸ نوامبر ۲۰۰۳ ــ تلفات هلی کوپتر در عراق , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماریهای قلب و عروق / حمله قلبی , فرهنگی و هنری / سینما / نقد فیلم / انجیل به روایت متی , بانک اطلاعاتی کتاب / زیارت عاشورائ, دعای توسل و دعای فرج , بانک اطلاعاتی کتاب / ایجاد زنبورستان , بانک اطلاعاتی کتاب / تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل مهم بین‌المللی: روش تحقیق و آمار , بانک اطلاعاتی کتاب / فرهنگ نام‌ها , بانک اطلاعاتی کتاب / برنامه‌نویسی پاسکال و C , نشریات و مطبوعات / هنر / هفته نامه تندیس / تندیس ـ شماره ۱۲۸، بیست و پنج تیر ۱۳۸۷ , بانک اطلاعاتی کتاب / مردم‌سالاری , بانک اطلاعاتی کتاب / گزیده قصه‌های نظامی: خسرو و شیرین و لیلی و مجنون , بانک اطلاعاتی کتاب / زبان قرآن: تجزیه و ترکیب تحلیل ادبی و اعراب وجوهی گزیده‌ای از قرآن کریم و نهج‌البلاغه , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش فیزیک (3) سال سوم تجربی , بانک اطلاعاتی کتاب / نقش دل (مجموعه داستان) , بانک اطلاعاتی کتاب / اصول پرورش دام: ویژه کاردانی پیوسته امور دامی , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماریهای قلب و عروق / کم خونی وخیم , علوم انسانی / مدیریت و خدمات اداری / مدیران / الگوی پرورش مدیران کارآفرین , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت عمومی و آموزشی , بانک اطلاعاتی کتاب / شنل قرمزی و گرگ ناقلا ,

وبگردی
ریزپرنده / وسط تهران / توپ ضدهوایی
ریزپرنده / وسط تهران / توپ ضدهوایی - اینکه شی پرنده ناشناس چگونه و از کجا به آسمان تهران رسیده است؟ این شی چگونه در آسمان مناطق مرکزی شهر که از حساس ترین مراکز امنیتی نیز هستند پرواز می کند که پیش از رسیدن به مرکز شهر اساسا کسی آن را ندیده است وتنهاپدافند این منطقه متوجه آن می شود. سوالاتی که باید برای آن سریع تر پاسخی یافت.
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی - به گزارش جماران، عکسی مربوط به جشن تولد 82 سالگی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در کنار همسرش عفت مرعشی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
آیت‌الله هاشمی در استخر مجموعه سعدآباد سکته کرد
آیت‌الله هاشمی در استخر مجموعه سعدآباد سکته کرد - محافظین ایشان متوجه می‌شوند که تاخیری پیش آمده وقتی مراجعه کردند دیدند آن اتفاقی که نباید رخ داده است
صحبتهای فاطمه هاشمی برسر جنازه پدر
صحبتهای فاطمه هاشمی برسر جنازه پدر - صحبت های فاطمه هاشمی با سرلشگر فیروز آبادی، بالاسر جنازه آیت الله هاشمی ، پدر من فتنه نبود... ضد فتنه بود / ویدیو از آپارات
همسر هاشمی در اولین صبحانه بدون او
همسر هاشمی در اولین صبحانه بدون او - عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد او را گرامی داشت.
گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی
گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی - آبان | نیکی کریمی: نمی توانستم با بازیگری حرفم را بزنم.
سونیا بیطوشی ملکه زیبایی ایران در سال 2017 !
سونیا بیطوشی ملکه زیبایی ایران در سال 2017 ! - سونیا بیطوشی طراح مد و لباس که به عنوان دختر شایسته ایران در مراسم ملکه زیبایی 2016 شرکت کرده بود قصد دارد در مسابقات ملکه زیبایی 2017 نیز حضور داشته باشد.
روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یا...؟
روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یا...؟ - ما که با نام و نشان می نویسیم، چراغ مان در این خانه می سوزد. دلمان با این نظام است و تن مان می لرزد از سست شدن باور مردم. سقف این خانه بریزد روی سر همه مان می ریزد.
فیلم/ چالش مانکن دولت تدبیر و امید
فیلم/ چالش مانکن دولت تدبیر و امید - کلیپ چالش مانکن دولت تدبیر و امید با حضور وزرای کابینه روحانی آماده نمایش شد.
مونا برزویی ، شاعر شادمهر عقیلی و ابی
مونا برزویی ، شاعر شادمهر عقیلی و ابی - برنامه آزاده نامداری در آپارات
مادر و دختر باورنکردنی در سینمای ایران! + عکس
مادر و دختر باورنکردنی در سینمای ایران! + عکس - مادر و دختری که هیچ کس باورش نمی شود با هم رابطه ای داشته باشند اما باید گفت که لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی می باشد که هر دو بازیگران سینما و تلویزیون هستند.
فراستی به سیم آخر زد !!
فراستی به سیم آخر زد !! - حمله شدیدالحن مسعود فراستی به ... ، حكم اعدام مسعود فراستی ، ماجرای روانپزشک و مصرف قرص ، سوالاتی كه برای اولین بار از او پرسیده شد !!!
جنجال چالش مانکن در اتاق عمل !  /فیلم
جنجال چالش مانکن در اتاق عمل ! /فیلم - کلیپ «چالش مانکن در اتاق عمل» حالا جنجالی‌ترین کلیپ چالش مانکن است. تکه فیلمی کوتاه که با موسیقی متن ویژه کلیپ‌های چالش مانکن تولید شده است. دوربین، از دستگاه‌های اتاق عمل شروع می‌کند، به جراحان، پرستاران و متخصصان حاضر در اتاق عمل می‌رسد
    پربازدیدها