جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ / Friday, 20 January, 2017
فرهنگ لغات

◊  گونه‌ای گل گندم

◊  Centaures deppresa

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  کیمته مشورتی

◊  Advisory committee

اقتصاد و تجارت - شورائی که خود فاقد اجرائی است که برای مطالعه و بررسی و دادن توصیه به مدیران در امور معین تشکیل گردید.

◊   اهل نرماندی، از نژاد نرمان.

◊  Norman

علم و آموزش

◊  لولهٔ فاضلاب بهداشت ساختمان

◊  Sanitary building drain

ساختمان - لوله‌فاضلاب داخلی ساختمان که پساب ماندافزارهای بهداشتی را حمل می‌کند

◊  گرزمانند

◊  Clavatus

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - en. Club shaped; clavate

◊  باروری

◊  Fertility

بهداشت و درمان

◊  پان‌آرتریت

◊  Panarthritis

بهداشت و درمان - التهاب تمام مفاصل

◊  كپل‌ها، كفل‌ها، هر چیزی شبیه كفل.

◊  Nates

علم و آموزش

◊  ظَهرنویسی مشروط

◊  Restrictive endorsement

اقتصاد و تجارت - نوعی ظهرنویسی برات نکه قابلیت معاملهٔ آن را محدود می‌کند.

◊  پرتوزا ، پرتوتاب

◊  Radioactive

صنعت - خارج کردن انرژی اتمی به شکل اشعه‌های آلفا ، بتا یا گاما.

◊  فرآیند طراحی

◊  Design process

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  بازدهٔ سرمایه‌گذاری

◊  Return on Investment

اقتصاد و تجارت - سود سرمایه گذاری برحسب درصد است و اشاره دارد به میزان موفقیت یا ناکامی و شکست در سرمایه‌گذاری.

◊  کیلوژول

◊  Dilojoule. Kj

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - واحد انرژی معادل ۰/۲۳۹ کیلوکالری.

◊  صورت حساب گواهی شده

◊  Certified Financial Statement

اقتصاد و تجارت - ترازنامه یا صورتهای مالی دیگری که حسابدار مستقل تأیید کرده است.

◊   توری حاشیه لباس.

◊  Tatting

علم و آموزش

◊  معماری کوچ‌نشینی آلمانی

◊  Greman Colonial architecture

ساختمان - معماری منتسب به مهاجران آلمانی‌زبان آمریکا ، عمدتاً از سال‌های حدود ۱۶۸۰ تا ۱۷۸۰. بسیاری از این مهاجران اولیه ابتداء خانه‌ای چوبی ، با استفاده از الوارهای چهارتراش ، ساختند که خانه‌ای موقتی برای آنها به‌شمار می‌رفت تا بعدها بتوانند خانۀ بهتری بسازند. مشخصه‌های خانه‌های دائمی آنها عبارت بود از: نمای متقارن ، دیوارهای سنگی ضخیم ، بام دوشیب با شیب تند ، که معمولاً با توفال‌های چوبی یا سفال‌های رُسی پوشیده می‌شد؛ یک طبقۀ زیرشیروانی با پنجره‌هائی در دو کلۀ بام و پنجرۀ شیروانی تک‌شیب روی بام ، ورودی سرپوشیده در کله یا جلو خانه؛ پنجره‌های لولایی با پشت‌پنجره‌ای‌های چوبی ، که بعدها پنجره‌های کشویی دوتکه جای آنها را گرفت. اگر خانه در دامنۀ تپه ساخته می‌شد ، آن را خانۀ روی‌شیب می‌نامیدند. هم‌چنین نگاه کنید به fachwerk; grundscheir; Pennsylvania Dutch barn; rauchkammer; springhouse.

◊  نیتروفوران

◊  Nitrofurane

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊   واتابیدن، باز كردن، گشودن، جدا كردن، خار كردن.

◊  Untwist

علم و آموزش

◊  امین ، قیم

◊  Fiduciary

اقتصاد و تجارت - کسی که به وکالت از طرف دیگری به انجام کاری مبادرت می‌کند.

◊  پرگوشت، عضلانی، فربه، تنومند

◊  Polysarcous

بهداشت و درمان

◊  ساخت چندلایه

◊  Multi-ply construction

ساختمان - ساخت لایه‌لایه‌ای که بیش از سه لایه داشته باشد. هم چنین نگاه کنید به balanced construction.

◊  شبه كلا‌سیك، كلا‌سیك كاذب.

◊  Pseudoclassic

علم و آموزش

◊  پیشینه سازی سود مشترک

◊  Joint Profit Maximization

اقتصاد و تجارت - اقدام عمومی عرضه کنندگان مجموعه‌ای از محصولات و قیمت‌ها در نقطه‌ای که سود کلی را برای گروه بیشینه می‌کند.

◊  ضرر مادٌی

◊  Corporal damage

حقوق - (ضرر مادٌی ، ضرر مالی و بدنی را گویند ، در برابر ضرر معنوی ، استعمال می‌شود. ضرر مادٌی ، به صورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر محتمل‌الوقوع دیده می‌شود) Material damage

◊   وابسته به روان زخم، زخمی، جراحتی، ضربه ای.

◊  Traumatic

علم و آموزش

◊   زرد، كبود فام.

◊  Aquamarine

علم و آموزش

◊  بام دریچه‌سان

◊  Trapdoor monitor

ساختمان - بخشی از بام شیبدار که برجسته است ، به طوری که زاویهٔ آن نسبت به بقیهٔ بام تخت‌تر است ، ظاهر آن شبیه دریچهٔ خوابیده لولا شده در طول لبهٔ بالائی است ، در تمام طول بام ادامه ندارد.

◊  نمایندگی تسویه سهام، دفتر تهاتری اوراق قرضه

◊  Stock clearing agency

کار و تأمین اجتماعی

◊  تحویل، عوارض پرداخته نشده

◊  D. D. U.

اقتصاد و تجارت - وظیفهٔ فروشنده هنگامی به انجام می‌رسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورود در اختیار خریدار بگذارد. نشانهٔ اختصاری Delivered Duty Unpaid است.

◊  متغیر وابسته

◊  Regressand

کار و تأمین اجتماعی

◊  نمایندۀ کنگره (زن)

◊  Congresswoman

حقوق

◊  سنبل‌الطیب دوپایه

◊  Valeriana diocia

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - گیاهی است پایا، دارای برگ‌های وسطی ۷ تا ۱۱ قسمتی و گل‌های نر و ماده روی پایه‌های مختلف. این گیاه در تابستان در نقاط مرطوب می‌روید.

◊  آذین صدفی

◊  Shell۳

ساختمان - آذینی که طرح آن شبیه صدف باشد.

◊  تخصیص جامع مالیات

◊  Comprehensive tax allocation

کار و تأمین اجتماعی

◊  ضابطین شهربانی، كلانتری.

◊  Police court

علم و آموزش

◊   تشجیع كردن، جسور كردن.

◊  Embolden

علم و آموزش

◊  بی‌ارزش، بنجل، بد.

◊  Junky

علم و آموزش

◊  کد الفبایی

◊  Alphabetic code

مدیریت

◊   خالخال كردن، چیزی با نقاط رنگارنگ، حیوانی كه بدنش خالخال باشد، خال، لكه، ابری، ابرش.

◊  Dapple

علم و آموزش

◊  امتین

◊  Emetine

بهداشت و درمان - آلکوئیدی با فرمول C۱۵H۲۲NO۲ که از مشتقات اپیکا است.

◊   كشتارگاه، قصاب خانه، مسلخ.

◊  Slaughterhouse

علم و آموزش

◊  نیرومند

◊  Powerful

حقوق - Strong. Irresistible An overpowering army ارتش نیرومند The irresistible enemy دشمن نیرومند

◊  شكری كه از جوشاندن شیره افرا می‌سازند.

◊  Maple sugar

علم و آموزش

◊  قابلیت استفادهٔ زیست‌شناختی ، قابلیت استفادهٔ بیولوژیکی ، ارزش بیولوژیکی

◊  Biological availability

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  بیمهٔ تصادفات، بیمهٔ حوادث

◊  Casualty insurance

کار و تأمین اجتماعی

◊  ذخایر عمومی

◊  General reserves

اقتصاد و تجارت - آن بخش از ترازنامه است که سود‌های کنار گذاشته شده برای استفاده در داخل شرکت را نشان می‌دهد. سود توزیع نشده هر سال به ذخایر عمومی اضافه می‌شود.

◊   (trolly) چرخ دستی مامورتنظیف، گاری باركش، اتومبیل باركش كوتاه، واگن برقی، باواگن برقی حمل كردن

◊  Trolley

علم و آموزش

◊  پرده‌برداشتن

◊  Lifting the veil

اقتصاد و تجارت

◊  شیدائی ، مانی

◊  Mania

علم و آموزش - نوعی بیماری روانی است که در آن رفتار فرد به ‌صورت خوشحالی زیاد ، سرحال ‌بودن شدید ، پرحرفی ، زیاده‌روی در فعالیت ظاهر می‌شود. در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید آن به این صورت است که بیمار مدام فریاد می‌زند ، با قهقهه می‌خندد و با سرعت صحبت می‌کند و لباسش را پاره می‌کند. شیدائی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: (۱) هیپومانیا: شکل خفیف شیدائی است (۲) مانیای حاد: شخص مبتلا سرحال ، و دارای فعالیت زیاد جسمی ، سرعت در تفکر و غیره می‌باشد. (۳)- مانیای هذیانی: شدیدترین و حادترین مرحلهٔ شیدائی می‌باشد.

◊  جدی، مهم، خطیر، سخت، خطرناك، وخیم.

◊  Serious

علم و آموزش

◊  کلستاز

◊  Cholestasis

بهداشت و درمان - احتباس و جمع شدن صفرا در کبد به‌علت عوامل درون کبدی (کلستاز درونی کبد) یا عوامل بیرون کبدی (کلستاز برون کبدی)

◊  موجودی انبار، موجودی فروشگاه

◊  Store's stock

کار و تأمین اجتماعی

◊  کارت سفارش، دفتر سفارش

◊  Order card

کار و تأمین اجتماعی

◊  نام دستگاه

◊  Device name

کامپیوتر و اینترنت - نام عمومی برای یک نوع دستگاه ، مانند ریزکامپیوتر مدل IBM PERSONAL SYSTEM/۲ یا چاپگر HP RUGGED WRITER ۴۸۰.

◊   اجراء نشدنی، غیر عملی، بیهوده.

◊  Impracticable

علم و آموزش

◊  آفتاب‌گردان ، آفتاب‌گردان روسی ، گل شانه ، گل آفتاب‌گردان

◊  Sunflower. Helianthus annuus, family Compositae. Also called Russian sunflower; combflower

صنعت - یک گیاه یک ساله بلند رشد (۳/۶ متر یا بیشتر) با برگ‌های بیضوی و بزرگ و گل‌های زرد. از این گیاه برای تأمین سایه در مراتع تابستانهٔ طیور ، برای استحصال بذر برای تغذیه به بعضی پرندگان و نیز برای استحصال روغن نباتی خوراکی از بذر آن و برای تهیه سیلو برای دام‌ها استفاده می‌شود. آفتاب‌گردان بومی آمریکای شمالی است.

◊  گالوانومتر

◊  Galvanometer

بهداشت و درمان - دستگاهی است برای اندازه‌گیری برق مداوم

◊  نیم تراورس

◊  Half timber

ساختمان - قطعه‌ای چوب که ابعاد مقطع آن از ۱۲/۷ در ۲۵/۴ سانتیمتر (۵ در ۱۰ اینچ) بزرگتر نباشد.

◊  درد یا قولنج رحمی

◊  Uterine colic

بهداشت و درمان - درد قولنجی شکلی که در زمان قاعدگی پیدا می‌شود.

◊  گمراهی، خبط، انحراف

◊  Aberration

کار و تأمین اجتماعی

◊  محصول واسطه تولید اجتماعی

◊  Intermediate product of social production

کار و تأمین اجتماعی

◊  سفیدهٔ تخم ، سفیدهٔ تخم‌‌‌‌‌‌مرغ ،

◊  Egg white.

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - آلبومن تخم (تخم‌‌‌‌‌‌مرغ)

◊  واپیچیدن، باز كردن (بسته و غیره)، آزاد كردن، صاف كردن.

◊  Unwrap

علم و آموزش

◊  سطح تقاضا؛ میزان تقاضا

◊  Demand Sufrace

اقتصاد و تجارت

◊  محدودیت‌های وارداتی

◊  Import restrictions

اقتصاد و تجارت - جلوگیری از واردات زیادی به‌منظور متعادل کردن عواید و مخارج ارزی. محدودیت واردات می‌تواند به‌صورت وضع تعرفه ، تعیین سهمیه نرخ‌های تنبیهی ارز برای برخی از واردات باشد.

◊  انگ سازنده، مارک (تجاری) سازنده، برچسب سازنده

◊  Manufacturer's brand

کار و تأمین اجتماعی

◊  سرگرمی‌ آموزشی مدیریت

◊  Business game

اقتصاد و تجارت - روشی برای آموزش فن مدیریت که در آن افراد به چند گروه تقسیم می‌شوند و هر گروه یک شرکت یا صنعت فرضی را تشکیل می‌دهد و اطلاعاتی از قبیل میزان سرمایه ، موجودی‌ها و بدهی‌های مربوط به فرد را دریافت می‌دارد. سپس از آنها خواسته می‌شود که برخی از مشکلات نامبرده شده را حل کنند. در واقع با ایجاد محیط و فضائی شبیه آنچه در واقعیت وجود دارد افراد را برای تصمیم‌گیری‌های واقعی آماده می‌سازند. مترادف است با: Management Game

◊  درخشندگی، شكوه، جلال، تشعشع، نور افشانی.

◊  Refulgence

علم و آموزش

◊  عروسک پس‌پردهٔ ، کاکنج

◊  Physalis alkakengi

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - گیاهی است پایا ، دارای برگ‌های بیضی شکل ، گل‌های تک و میوهٔ گوشتدار قرمز که کاسهٔ برزگ شده آنرا می‌پوشاند. این کاسه ممکن است قرمز شود. این گیاه در مزارع و باغ‌ها می روید.

◊  سهام ویژه

◊  Specialities

اقتصاد و تجارت

◊  تغییر برون‌زا

◊  Exogenous Change

اقتصاد و تجارت - تغییری که در زندگی اقتصادی در نتیجهٔ تأثیر عوامل غیراقتصادی رخ دهد، مثلاً کمیابی گندم بر اثر خشکسالی. ن.ک: Endogenous change

◊  آلودگی عرضی

◊  Â€â€Cross contamination.

صنعت - مثل آلودگی لاشه‌های طیور به سالمونلا که به آشپزخانۀ یک بیمارستان حمل می‌شود و نهایتاً در آب شستشوی ظروف غذای بیماران سالمونلا جدا می‌شود.

◊  آجر، خشت، آجری

◊  Brick

کار و تأمین اجتماعی

◊  مهره‌‌‌‌قفلی

◊  Locknut۱

ساختمان - مهره‌ای که طوری طراحی شده است که شل نشود ، و وقتی آن را سفت می‌کنند ، در جای خود قفل شود.

◊  پاداشهای غیرعینی ، پاداشهای غیرملموس

◊  Intangible rewards

مدیریت - پاداشهایی که به صورت تشویق ، تحسین ، قدردانی است و ارزش مادّی ندارد. Psychic income =

◊   (افسانه یونان) عالم اسفل، جهنم.

◊  Hades

علم و آموزش

◊  بازالت

◊  Basalt

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - نوعی سنگ آتشفشانی سیاه.

◊  ضریب حجمی

◊  Volume index

بهداشت و درمان - ضریبی که نشان‌دهنده اندازه گویچه‌های سرخ در مقایسه با گویچه‌های طبیعی است.

◊  اسید گلیکولیک

◊  Glycolic acid.

صنعت

◊  اتصال مثلث

◊  Delta connection

ساختمان - نوعی اتصال ترانسفورماتور برق سه‌فاز؛ سه سیم‌پیچ به‌صورت متوالی به‌هم متصل می‌شوند و مدار بسته‌ای را تشکیل می‌دهند که به‌شکل مثلث است. مقایسه کنید با wye connection.

◊  تک کاربری

◊  Single-user

کار و تأمین اجتماعی

◊   نام مستعار، اسم جعلی.

◊  Allonym

علم و آموزش

◊   (inflexion) خم سازی، خمیدگی، انعطاف، انحناء.

◊  Inflection

علم و آموزش

◊  فعالیت خلاق

◊  Creative activity

علم و آموزش -  ۱. در مدرسه ، به فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی گفته می‌شود که از تخیل و کشف شخصی سرچشمه می‌گیرند نه تقلید یا تکرار ۲. فعالیتی است که امیال و رغبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه‌ای را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود می‌آورد یا مشاهدهٔ ارتباط‌های تازه‌ای را در تفکر و یادگیری ممکن می‌سازد. ۳. بازی یا فعالیتی که از عقاید با آگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص شخص سر‌می‌زند که به طریق محسوس آنها را تعبیر می‌نماید. ۴- فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی هنری آزاد مانند نقاشی یا سایر هنرهای تعبیری که شخص در یک واحد درسی انجام می‌دهد.

◊  حقوق دریائی

◊  Aquatic rights

کار و تأمین اجتماعی

◊  نظریهٔ موازنهٔ ارزی

◊  Theory os exchange balande

کار و تأمین اجتماعی

◊  یُد

◊  Iodine. I.

صنعت - عنصری است جزء دستۀ هالوژن‌ها و ضروری برای انسان و تمام حیوانات. بدن انسان حاوی حدود ۲۵ میلی‌گرم یُد است که از این مقدار ۱۰ میلی‌گرم در غدۀ تیروئید متمرکز است. یُد جزء مهمی از هورمون‌های غدۀ تیروئید (تیروکسین و تری‌یُد و تیرونین) است که این هورمون‌ها در متابولیسم مواد غذائی نقش مهمی دارند. برای ساخته شدن هورمون‌های غدۀ تیروئید به عنصر یُد نیاز است. وقتی یُد کافی از طریق غذا به بدن نرسد ، یا عوامل بازدارندۀ جذب یُد (عوامل گواترزا یا گواتروژن‌ها که در گیاهان خانواده کلم موجود هستند) در جیرۀ غذائی زیاد باشد ، غلظت عنصر یُد در خون کم می‌شود و این کاهش تحریکی است برای پُرکار شدن غدهٔ تیروئید برای جذب مؤثرتر یُد. از طرف دیگر ، پُرکاری غدۀ تیروئید سبب بزرگ شدن آن می‌شود و حالتی به‌‌وجود می‌آید که در اصطلاح عامه به آن «غمباد» و در اصطلاح علمی به آن «گواتر» گفته می‌شود. کمبود یُد در سراسر جهان شایع است. در نقاطی که خاک حاوی یُد کم است ، گیاهان آن نقاط نیز حاوی یُد کم بوده و انسان و حیوانات مصرف کنندۀ محصولات گیاهی آن مناطق در معرض خطر ابتلاء به گواتر هستند ، مگر این که یُد به طور مکمل مصرف شود. خوشبختانه نمک‌های یُددار در بازار موجود است که با استفاده از آنها به خوبی می‌توان از خطر ابتلاء به گواتر مصون ماند. بنابر این کمبود مزمن یُد در خون که منجر به ایجاد گواتر می‌شود ، یا از طریق مصرف غذاهای کم یُد عارض می‌شود یا در اثر مصرف زیاد غذاهای بازدارندۀ جذب یُد در روده (گیاهان خانوادۀ کلم یا چلیپائیان). حالت اول را می‌توان با مصرف نمک طعام یُددار پیشگیری کرد و حالت دوم را با کاهش مصرف گیاهان گواترزا. یُد را از خاک‌های حاوی نیترات یا جلبک‌های دریائی استحصال می‌کنند. منابع مهم یُد عبارتند از: یدور پتاسیم ، یدور مس ، یدات کلسیم و یدات پتاسیم. شکل یدات این عنصر به‌‌علت پایداری بیشتر ، کاربرد وسیع‌تری دارد و از آن به‌‌عنوان مکمل غذائی استفاده می‌شود.

◊  سیفیلیس کاذب

◊  Pseudosyphilis

بهداشت و درمان - حالتی شبیه به سیفیلیس اما بدون وجود ترپونم سیفیلیس

◊  سبک و سنگین کردن

◊  Tradeoff

کامپیوتر و اینترنت - متعادل کردن عوامل در یک سیستم کامپیوتری.

◊  مجمع دانش فنی پیشرفته

◊  C.A.T.

اقتصاد و تجارت - نشانهٔ اختصاری College of Advance Technology است.

◊  ماده خوک ، خوک ماده

◊  Sow

صنعت - به ویژه خوکی که به نظر می‌رسد زایمان کرده باشد یا آبستن باشد.

◊  مالیات‌درآر

◊  Taxpayer

ساختمان - ساختمانی ، غالباً موقتی که حداقل بازگشت سرمایه را دارد ، و معمولاً درآمد حاصل از آن اندکی بیشتر از مالیات متعلقه است.

◊  آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خلاقیت

◊  Creativity test

علم و آموزش - شناخته‌شدن فزاینده این موضوع که استعداد خلاقه معادل هوش نیست موجب گردیده است که تلاش‌های جدی برای ساختن آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اختصاصی برای ارزیابی خلاقیت به‌عمل آید. این آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جنبه‌های گوناگون سلامت ، انعطاف‌پذیری و بداعت را دربرمی‌گیرند. نمونه‌ای از این آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که برای کودکان خردسال مناسب است ، improvement tests است ، که در آن اسباب‌بازی‌هائی مثل یک جعبه کمک‌های اولیه ، یک کامیون آتش‌نشانی ، و یک سگ به بچّه داده شده و از او خواسته می‌شود به راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی بیندیشد که با تغئیردادن جای اسباب‌بازی‌ها تفریح بیشتری بتوان کرد از دیگر آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خلاقیّت می‌توان به "آزمون تفکر خلاق مینه‌سوتا" که شامل تکالیف کلامی و غیرکلامی و نیز آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توانش نوشتن خلاق است ، اشاره کرد.

◊  انرژی‌ده، کارمایه‌ده

◊  Exergonic

بهداشت و درمان - کاهش انرژی آزاد همراه با آزاد شدن انرژی

◊  رفتار انحصاری

◊  Monopolistic behaviour

کار و تأمین اجتماعی

◊   جدا ساز میدان.

◊  Field separator

علم و آموزش

◊  مطیع، تابع، تسلیم، واگذاری، تفویض، فرمانبرداری، اطاعت، اظهار اطاعت، انقیاد.

◊  Submission

علم و آموزش

◊  لکهٔ گوشتی تخم (مرغ)

◊  Meat spot of egg

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - هر مادهٔ خارجی جامد که به رنگ قرمز تیره ، قرمز مایل به قهوه‌ای یا قهوه‌‌ای سیر بوده و بین ویتلین و غشاری زیر پوستهٔ تخم‌ باشد.

◊  التهاب رنگدانه‌ای شبکیه

◊  Retininitis pigmentosa

بهداشت و درمان - رتینیت همراه با رنگدانه‌دار شدن، کوچک شدن و تصلب شبکیه

◊  ترازیاب دستی

◊  Hand level

ساختمان - ابزاری دستی در نقشه‌برداری ، که برای وارسی تقریبی رقومهای تسطیح به کار می‌رود و کاربرد آن معمولاً به شعاع حدود ۶۰ متر (تقریباً ۲۰۰ فوت) از رقومی معین ، محدود می‌شود ، از یک لولهٔ دید تشکیل شده است (بدون دوربین) که در آن یک تراز الکلی با تار چلیپای افقی مقایسه می‌شود.مقالات پربیننده امروز
سایر / ک / کـ ـ و / کوهرورو Cohereur , سیاسی / جهان / کشورها / فرانسه در بحران داخلی , بانک اطلاعاتی کتاب / 20 آزمون هوشیار صیانت: ویژه کنکور تیزهوشان: شامل 20 آزمون 40 سوالی همراه با پاسخ تشریحی هر آزمون... , بانک اطلاعاتی کتاب / Les Chemins De La Perfection , علوم انسانی / علوم اجتماعی / افکار عمومی ـ تبلیغات / آگهی بازرگانی و خلاءهای قانونی تبلیغات , بانک اطلاعاتی کتاب / هندسه ترسیمی , بانک اطلاعاتی کتاب / برگ و بار (گزیده اشعار) , بانک اطلاعاتی کتاب / اسنادی از اصل چهار ترومن در ایران (1325 ـ 1346ه.ش) , فرهنگی و هنری / هنر / توصیف هنر / پی جویی "رمز ماندگاری آثار هنری" , بانک اطلاعاتی کتاب / راهبردهای زندگی , سیاسی / جهان / جنگ / فاجعه بشری در لبنان , فرهنگ و جامعه / گاه‌شمار / گاه‌شمار تاریخ ـ میلادی / ۱ خرداد ـ ۲۲ می ـ روزی که نخستین سیک نخست وزیر هند شد , بانک اطلاعاتی کتاب / مراقبت‌های دوران بارداری در کشورهای در حال توسعه , موفقیت / زندگی / روابط فردی / گرانبهاترین دارایی ما شخصیت ماست , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / نرم‌افزار / برنامه‌ها ـ اسمبلرها / ساخت یک برنامه نصب توسط InstallShield , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب‌ کار بخوانیم و بنویسیم پنجم دبستان , کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات / نرم‌افزار / ویندوز / ویژگی های امنیتی جدید در ویستا , هنر / هنرهای تصویری و نمایشی / سینما / کینگ کنگ , سیاسی / جهان / ریاست جمهوری / مصونیت رهبران کشورها؛ آری یا نه؟ , بانک اطلاعاتی کتاب / القرآن الکریم ,

وبگردی
مکالمه آمریکایی ها زمانی که با گشت ایرانی روبرو میشوند!
مکالمه آمریکایی ها زمانی که با گشت ایرانی روبرو میشوند! - مکالمه اعضای نیروی دریایی آمریکا زمانیکه با نیروهای ایران در خلیج فارس مواجه می شوند/ ایرانی ها در محدوده خودشون گشت میزنند.
واکنش مردم به خرید هواپیما
واکنش مردم به خرید هواپیما - واکنش مردم به خرید هواپیما و فرسودگی ناوگان هوایی کشور
کچلی از زبان مهران غفوریان در خندوانه
کچلی از زبان مهران غفوریان در خندوانه - استندآپ کمدی بسیار خنده دار مهران غفوریان درباره کچل ها و نکاتی که به آن ها توصیه می شود.
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی - به گزارش جماران، عکسی مربوط به جشن تولد 82 سالگی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در کنار همسرش عفت مرعشی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
آیت‌الله هاشمی در استخر مجموعه سعدآباد سکته کرد
آیت‌الله هاشمی در استخر مجموعه سعدآباد سکته کرد - محافظین ایشان متوجه می‌شوند که تاخیری پیش آمده وقتی مراجعه کردند دیدند آن اتفاقی که نباید رخ داده است
صحبتهای فاطمه هاشمی برسر جنازه پدر
صحبتهای فاطمه هاشمی برسر جنازه پدر - صحبت های فاطمه هاشمی با سرلشگر فیروز آبادی، بالاسر جنازه آیت الله هاشمی ، پدر من فتنه نبود... ضد فتنه بود / ویدیو از آپارات
همسر هاشمی در اولین صبحانه بدون او
همسر هاشمی در اولین صبحانه بدون او - عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد او را گرامی داشت.
گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی
گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی - آبان | نیکی کریمی: نمی توانستم با بازیگری حرفم را بزنم.
سونیا بیطوشی ملکه زیبایی ایران در سال 2017 !
سونیا بیطوشی ملکه زیبایی ایران در سال 2017 ! - سونیا بیطوشی طراح مد و لباس که به عنوان دختر شایسته ایران در مراسم ملکه زیبایی 2016 شرکت کرده بود قصد دارد در مسابقات ملکه زیبایی 2017 نیز حضور داشته باشد.
روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یا...؟
روی چه کسی «سیاه» است؛ گور خواب ها یا...؟ - ما که با نام و نشان می نویسیم، چراغ مان در این خانه می سوزد. دلمان با این نظام است و تن مان می لرزد از سست شدن باور مردم. سقف این خانه بریزد روی سر همه مان می ریزد.
فیلم/ چالش مانکن دولت تدبیر و امید
فیلم/ چالش مانکن دولت تدبیر و امید - کلیپ چالش مانکن دولت تدبیر و امید با حضور وزرای کابینه روحانی آماده نمایش شد.
مونا برزویی ، شاعر شادمهر عقیلی و ابی
مونا برزویی ، شاعر شادمهر عقیلی و ابی - برنامه آزاده نامداری در آپارات
مادر و دختر باورنکردنی در سینمای ایران! + عکس
مادر و دختر باورنکردنی در سینمای ایران! + عکس - مادر و دختری که هیچ کس باورش نمی شود با هم رابطه ای داشته باشند اما باید گفت که لادن سلیمانی مادر هانیه غلامی می باشد که هر دو بازیگران سینما و تلویزیون هستند.
پربازدیدها