چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ / Wednesday, 26 April, 2017
فرهنگ لغات

◊   متضمن مقصود، مبنی بر منظور، سودمند.

◊  Purposive

علم و آموزش

◊  بریدن زبانه

◊  Uvulotomy

بهداشت و درمان - برش جراحی زبان کوچک

◊  قابل استفاده مجدد

◊  Reusable

کامپیوتر و اینترنت - مشخصه یک روال که اجازه می‌دهد تا نسخه مشابه‌ای از آن توسط دو یا چندین کار به‌کار برده شود.

◊   محرومیت، محروم سازی، تعلیق مقام، سختی.

◊  Privation

علم و آموزش

◊  گاو بالدار

◊  Winged bull

ساختمان - نماد آشوری نیرو و اقتدار ، که در معماری باستانی آشوری به کرٌات دیده می‌شود؛ در این سبک معماری معمولاً تندیس گاوها و شیرهایی با یک جفت بال و سر انسان با اندازه‌های غول‌آسا ، نگهبان دروازه‌های کاخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آشوری بود.

◊   اهمیت ندادن، تنزل دادن، كوچك كردن.

◊  Playdown

علم و آموزش

◊  سرشماری کردن

◊  Count heads

حقوق

◊   تخم پنبه، پنبه دانه.

◊  Cottonseed

علم و آموزش

◊  خلبان هواپیما

◊  Flight navigator

کار و تأمین اجتماعی

◊   (ج.ش.) افعی، نوعی مار بنام لا تین.ajaN ejah

◊  Asp

علم و آموزش

◊  تبلیغ توسط سازنده؛ تبلیغ محصولات صنعتی

◊  Producer advertising

اقتصاد و تجارت

◊   زیربرنامه پیوند یافته.

◊  Linked subroutine

علم و آموزش

◊   خطای ماشین.

◊  Machine error

علم و آموزش

◊  محکوم شدن

◊  Be found guilty

حقوق - Be condemned Be condemned in absentia غیابی محکوم شدن

◊  بادزن گریز از مرکز خطی

◊  In-line centrifugal fan

ساختمان - بادزن گریز از مرکزی که مخصوص اتصال مستقیم به سیستم کانال‌کشی طراحی شده است.

◊  خرچنگ، برج سرطان، خرچنگ گرفتن، (امر.) جرزدن، عصبانی كردن، عصبانی شدن، باعث تحریك و عصبانیت شدن، آدم ترشرو، كج خلق.

◊  Crab

علم و آموزش

◊  تعادل

◊  Equilibrium

علم و آموزش - ۱. درنظر پیاژه ، حالت شناختی که به‌وسیله آن اطلاعات قابل وصول برای کودک در حالت تعادل با طرحواره‌ای شناختی موجود اوست. چنین حالاتی ممکن است کاملاً موقتی باشد ، به‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص در اوائل مرحله حسی حرکتی ، پیش‌ عملیاتی و عملیات عینی ، یا ممکن است نسبتاً با ثبات باشد مثل مرحله عملیاتی صوری ۲. در روان‌شناسی اجتماعی ، تمایل نظری یک سیستم اجتماعی برای ایجاد تغیرات اصلاحی به‌منظور حفظ خود به‌صورت یک واحد کارکردی منسجم

◊  كنترل آبشاری.

◊  Cascade control

علم و آموزش

◊  پرجمعیت؛ پرازدحام

◊  Populous

اقتصاد و تجارت

◊  پاداش ناخدا

◊  Primage

اقتصاد و تجارت - اصطلاح حمل‌ونقل که اشاره دارد به مبلغی که به ناخدای کشتی داده می‌شود که بین کارکنان کشتی تقسیم کند تا انتقال و جابه‌جائی محمولات بهتر انجام شود.

◊   گوشی تلفن.

◊  Telephone receiver

علم و آموزش

◊  منطقه‌بندی؛ ناحیه بندی

◊  Zoning

اقتصاد و تجارت - برنامه‌ریزی برای یک منطقهٔ شهری یا قلمرو وسیع‌تر به ترتیب و به منظوری که با افزایش شمار نفوس بیشترین تسهیلات، فایده و زیبایی برای ساکنان تأمین گردد.

◊  تقویت فاصله‌ای

◊  Interval reinforcement

علم و آموزش - روشی که در اصطلاح رفتار مورد استفاده قرار می‌گیرد و طی آن رفتار مناسب بعد از مدت زمانی پاداش می‌گیرد. وقتی که فاصله‌های زمانی مساوی باشند مانند وقتی که کودک بعد از هر پنج دقیقه کارکردن روی تکلیف پاداش بگیرد ، به این روش تقویت فاصله‌ای ثابت (fixed interval reinforcement) می‌گویند. زمانی که فاصله‌های زمانی متغیر باشند و کودک زمان دریافت پاداش را نداند به این روش تقویت فاصله‌ای متغیر (variable interval reinforcement) گفته می‌شود.

◊  کرایه کامل ، اجاره کامل

◊  Wet lease

مدیریت - قرارداد کرایه هواپیما که خود هواپیما ، پرسنل سوخت و سایر لوازم مورد نیاز پرواز را شامل می‌شود.

◊  تظاهر، حاذق‌نمائی

◊  Quackery

بهداشت و درمان - تظاهر به حاذق بودن در امر طبابت

◊   مبادا، شاید.

◊  Lest

علم و آموزش

◊   سراییدن، خواندن، مناجات كردن.

◊  Intone

علم و آموزش

◊  حسابسازی ، جعل حساب‌ها

◊  Falsification of accounts

اقتصاد و تجارت - تغییر اقلام حساب ، افزودن یا کم کردن اقلام غیرواقعی به حساب یا حساب‌هائی به‌طور عمد ، برای حساب‌سازی و به‌منظور فریفتن دیگران مثلاً مقامات مالیاتی.

◊  قیمت پایه

◊  Reserve price

اقتصاد و تجارت - رجوع کنید به توضیحات ذیل: Upset Price.

◊  هزینهٔ اقتصادی؛ قیمت جاری

◊  Economic Cost

اقتصاد و تجارت - اگر زیاد دقیق نباشیم گاهی به معنای هزینهٔ واقعی نیز به کار می‌رود.

◊  هزینه متوسط بلندمدت

◊  Long run average cost

کار و تأمین اجتماعی

◊  پین قفسه

◊  Tonk strip

ساختمان - تکیه‌گاه فولادی قابل تنظیم برای قفسه.

◊  اُسموزدوستی ، ریززنده‌های حساس در مقابل فشار اسمزی

◊  Osmophilic.

صنعت

◊  آدنوسارکوم

◊  Sarcoadenoma

بهداشت و درمان - تومور غددی که با سارکوم همراه باشد.

◊  نااستواری، بی‌ثباتی.

◊  Instability

علم و آموزش

◊  تخلٌف کردن

◊  Breach

حقوق - Infringe upon. Violate. Offend

◊  مواد گیاهی

◊  Vegetable matter

صنعت

◊  قلمرو گمرکی

◊  Customs territory

اقتصاد و تجارت - یعنی سرزمینی که در آن قانون گمرکی یک کشور به‌طور کامل اجراء می‌شود. یادداشت: به‌طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور قلمرو داخلی و ملی آن است که شامل فضای زمینی ، دریائی و هوائی آن می‌باشد. با این حال ، بعضی از قسمت‌های قلمرو ملی ممکن است جزء قلمرو گمرکی نباشد. مثلاً (مناطق آزاد) یا آب‌های بین خط ساحلی و مرز خاکی یک کشور در دریا. مناطق مستثنی‌شده از قلمرو ملی را «قسمت خارج از قلمرو گمرکی» می‌نامند. به‌موجب موافقت‌نامۀ بین‌المللی ، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل «قسمت خارج از قلمرو گمرکی» یک کشور دیگر بشود. منطقه‌ای که به این ترتیب جزء قلمرو گمرکی کشوری می‌شود ، «قسمت داخلی قلمرو گمرکی» نامیده می‌شود.

◊  دفعی

◊  Egectve

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  بالا رونده، پیش رونده، مؤكد، تأكیدكننده.

◊  Ascensive

علم و آموزش

◊  تعادل گروهی

◊  Group equilibrium

کار و تأمین اجتماعی

◊   (up root)ریشه كن كردن.

◊  Root out

علم و آموزش

◊  صورت ممیزی زمین؛ ثبت اراضی

◊  Cadastre

اقتصاد و تجارت - صورت موجودی رسمی مالکیت اراضی در یک منطقه. قیمت چند اراضی برپایهٔ ارزیابی معین شده است.

◊  جیبرلین

◊  Gobbere;;om

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - یکی از تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌های رشد است که به‌طور طبیعی در بخش‌هائی از گیاه که رشد سریعی دارند تولید می‌شود و بزرگ‌شدن یاخته‌ها را تشدید می‌کند. انواع تجارتی آن به‌صورت یک یا چند نوع اسید مشهور موجود است. Gibberelic acid

◊  آیوداین

◊  IODINE

بهداشت و درمان

◊  عمل آسیاب كردن، گندم آسیابی، جو آسیابی، آرد كردن جو خیسانده، سود، قسمت.

◊  Grist

علم و آموزش

◊   خلع لباس كردن، از كسوت روحانی خارج شدن.

◊  Unfrock

علم و آموزش

◊   مراجعه، رجوع، اشاره.

◊  Referral

علم و آموزش

◊   (باthe) ناهید، زهره، (باan) برجیس، مشتری، عطارد.

◊  Evening star

علم و آموزش

◊  چارچوب برچسب‌دار

◊  Labeled fram

ساختمان - چارچوب دری که با همهٔ شرایط و آزمون‌‌های "شرکت آزمایشگاه‌‌های بیمه‌گران" منطبق است و برچسب این شرکت را دارد.

◊  چیز بی‌نظیر.

◊  Nonesuch

علم و آموزش

◊  خرید بازدارنده

◊  Preclusive buying

اقتصاد و تجارت

◊  قیمت‌گذاری نهائی، روش قیمت‌گذاری نهائی

◊  Marginal pricing

کار و تأمین اجتماعی - از شیوه‌های قیمت‌گذاری کالاها بر مبنای هزینه‌های نهائی است که تغییر قیمت در آینده را مجاز می‌داند.

◊  پنس یا انبرک سنگ‌شکن

◊  Lithotomy forceps

بهداشت و درمان - پنسی برای خارج کردن سنگ مثانه

◊  تصرف مجدد روزانه

◊  Reverse repossession

کار و تأمین اجتماعی

◊  همه‌چیزخوار

◊  Omnivore

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - حیوانی که از انواع مختلف غذاها تغذیه می‌کند (گیاهی و حیوانی)؛ مثل ، انسان.

◊  اقلیم کوچک

◊  Microclimate

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - آب و هوای یک منطقهٔ خیلی کوچک.

◊  غنچۀ گل

◊  Floral bud.

صنعت - حالت گل قبل از شکفته شدن.

◊   استخراج كردن، بیرون كشیدن از.

◊  Draw out

علم و آموزش

◊   (گ.ش.) ارزن ایتالیایی (italica setaria).

◊  Foxtail millet

علم و آموزش

◊   فرعی، كمكی، حاكی از زمان گذشته، ثانوی.

◊  Secondary

علم و آموزش

◊  ارزیابی مدیریت

◊  Management appraisal

اقتصاد و تجارت - ارزشیابی عملکرد گذشته مدیریت شرکت یا مؤسسه به‌طوری که مشخص شود که آیا مستحق ترفیع هست و یا نیاز به آموزش دارد یا خیر.

◊   همه چیز.

◊  Everything

علم و آموزش

◊  ارزش اسمی؛ ارزش ظاهری؛ مبلغ اسمی

◊  Face Value

اقتصاد و تجارت - مبلغی است که برای بهای اوراق بهادار معین گردیده و روی خود اوراق درج شده است. م. Face amount

◊  کامی

◊  Palatine

بهداشت و درمان - مربوط به سقف دهان

◊  مالیات خرید

◊  Purchase tax

اقتصاد و تجارت - درصدی از بهاء خرده‌فروشی کالا که بعضاً از مشتری اخذ می‌شود.

◊   گرمازا، گرم كننده، گرمایی.

◊  Calorific

علم و آموزش

◊  فاسیا یا نیام تنون

◊  Tenon's fascia

بهداشت و درمان - capsula

◊  بیمه‌نامهٔ مختلط

◊  Mixed policy

اقتصاد و تجارت - نوعی بیمه‌نامهٔ دریائی است که به‌موجب آن کشتی برای زمانی معین و سفری مشخص بیمه می‌شود.

◊   خوشبو، معطر، بودار، گیاه خوشبو.

◊  Aromatic

علم و آموزش

◊  آموزش، آموزش و پرورش، تعلم و تربیت، تربیت، فرهنگ، تحصیل، تحصیلات

◊  Education

کار و تأمین اجتماعی

◊   ناسزا گویی، توهین، بدگویی، سرزنش، توبیخ.

◊  Vituperation

علم و آموزش

◊  جنس بومادران

◊  Achillea

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  مفروز

◊  Partitioned

حقوق - (جداکرده شده) Divided. Separated ملک مفروز Partitioned real estate Divided (or separated) real estate (ملکی که پس از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و بین شرکاء تقسیم شده باشد)

◊  سرخک سیاه

◊  Black measles

بهداشت و درمان - شکل شدیدی از سرخک است که بثورات آن سیاه‌رنگ و پنشی‌وار (petechial) هستند.

◊  زبان پی ال وان.

◊  Pl language

علم و آموزش

◊  رابطهٔ مبادلهٔ ناویژه

◊  Gross barter of trade

کار و تأمین اجتماعی

◊  عمل متقابل

◊  Reciprocity

حقوق

◊   گوینده، راوی، گوینده داستان.

◊  Narrator

علم و آموزش

◊  نئومایسین

◊  Neomycin

بهداشت و درمان - ماده ضد میکروبی که از کشت قارچی به‌نام استرپتومیس فرادیه به‌دست می‌آید و به‌عنوان ضد میکروب و آنتی‌سپتیک روده‌ای و برای درمان عفونت‌های سیستمیک حاصل از میکروب‌های گرم منفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

◊  جینکوی چینی

◊  Ginko biloba

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - گیاهی استپایا ، بهاره ، با برگ‌های پهن و بریده و ساقه‌های بلند.

◊  ورشکستگی ناگهانی؛ فروپاشی مالی

◊  Crash

اقتصاد و تجارت - این اصطلاح معمولاً اشاره دارد به ورشکستگی ناگهانی در بازار سهام نیویورک که در ماه اکتبر سال ۱۹۲۹ آغاز گشت.

◊  غدد فوق کلیوی

◊  Adrenal gands

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - یک جفت غدهٔ درون ریز یا فاقد مجرا که در بالا یا مجاور هر یک از کلیه‌ها قرار دارند و وظیفهٔ مهم آنها ترشح هورمن‌های‌ آدرنالین و کورتین است.

◊  شیمیوتاکسی، کموتاکسی

◊  Chemotaxis

بهداشت و درمان - حرکت یک موجود زنده تحت‌تأثیر تحریکات شیمیائی

◊  پی‌جویی

◊  Inquisitiveness

حقوق - Inquiry

◊   جلسه.

◊  Session

علم و آموزش

◊   عضو حزب 'ویگ' در انگلیس قدیم.

◊  Whig

علم و آموزش

◊  مهندس سخت‌افزار

◊  Customer engineer

کار و تأمین اجتماعی

◊   درمالی، جلق، هوسرانی.

◊  Onagism

علم و آموزش

◊   فضای فرعی، شبه فضا.

◊  Subspace

علم و آموزش

◊  شخصیت بی‌کفایت

◊  Inadequate personality

علم و آموزش - اصطلاحی فاقد دقت برای کسی که طیف گسترده‌ای از بی‌کفایتی نشان می‌دهد و سابقهٔ طولانی شکست دارد.

◊  تولید خالص ملی، محصول خالص ملی، فرآورده خالص ملی

◊  Net national product

کار و تأمین اجتماعی - ارزش بازار تولید خالص کالاها و خدمات در اقتصاد یک ملت و در یک دوره معین (معمولاً یک سال).

◊  مانیتور تک رنگ

◊  Monochrome monitor

کامپیوتر و اینترنت - دستگاه نمایش مخصوص که یک مجموعه کاراکتر تک رنگ (سفید ، زرد ، یا سبز) را روی یک زمینه سیاه مشخص نمایش می‌دهد. مانیتورهای تک رنگ ، تصویر واضح و روشنی را که به‌راحتی قابل تشخیص است تولید می‌کنند. آنها غالباً در کاربردهای پردازش کلمه ، سیستم‌های تجاری و کاربردهای آموزشی که نیازمند استفاده طولانی از ترمینال‌های کامپیوتر بوده و تصاویر چند رنگی لازم ندارند استفاده می‌گردند. رجوع کنید به COLOR MONITOR.

◊   (كلیسا) مربوط به شورای كلیسایی.

◊  Synodic

علم و آموزش

◊  موجودی انبار

◊  Inventory

حقوق

◊   اجزاء، تركیب كننده، تركیب دهنده، جزء.

◊  Component

علم و آموزش

◊  دندانهٔکلید

◊  Bit۲

ساختمان - تیغهٔ برجستهٔ کلید که طوری تراسیده می‌شود که شیطانک‌های قفل را کاراندازی کند و به زبانهٔ قفل امکان عمل ‌می‌دهد.

◊  هزینه ‌بعداً پرداخت می‌شود

◊  Charge forward

کار و تأمین اجتماعی

◊   مسابقه گذار، مسابقه دهنده، سریع السیر، تندرو.

◊  Racer

علم و آموزش

◊  سربسته‌سازی دودکش

◊  Hoveling۱

ساختمان - ساختن دودکش ، به صورتی که سر آن بسته باشد و در اطراف باز‌شدگی داشته باشد ، یا با بلندتر ساختن دو طرف از دو طرف دیگر.مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / دوست خدا , بانک اطلاعاتی کتاب / تمثیلها و لغزواره‌ها همراه با نامه به پدر , بهداشت و درمان / تغذیه و سلامتی / تغذیه / مواد غذایی و استرس , دین و اندیشه / دین و مذهب / شخصیت‌ها و بزرگان دین / فاضل‌ترین انسان‌ , فرهنگی و هنری / سینما / بازیگر / دوست داشتم در «سرب» بازی کنم , بانک اطلاعاتی کتاب / اگر پرنده بگرید: مجموعه شعر , بانک اطلاعاتی کتاب / کشف الحقایق , شخصیت‌ها / مذهبی / عالم و فاضل / سیدمحمدتقی رضوی قمی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای فارسی عمومی دانشگاه پیام نور , بانک اطلاعاتی کتاب / تجارت در بازار جهانی فارکس , بانک اطلاعاتی کتاب / سروش اشک: مجموعه نوحه فصلنامه مناسبت‌های محرم و صفر , فرهنگی و هنری / نقاشی / فنون، روشها و ابزار / داستان نورها و امواج , بانک اطلاعاتی کتاب / مدیریت زمان: چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید , بانک اطلاعاتی کتاب / جدول داده - ستانده استان هرمزگان , فرهنگ و جامعه / ادیان و مذاهب / ائمه‌اطهار و اولیاءالله / مشورت با اصحاب , نشریات و مطبوعات / بهداشت و درمان / ماهنامه بهداشت‌زنان / بهداشت زنان ـ سال اول، شماره ۵، خرداد ۱۳۸۸ , بانک اطلاعاتی کتاب / عروسی حسن کچل , بهداشت و درمان / علوم پزشکی / علوم پزشکی ـ تحقیقات پزشکی / بررسی سطح لیپیدهای سرمی فرزندان مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرس , بانک اطلاعاتی کتاب / محاسبات فنی (2) رشته‌های ساخت و تولید - نقشه‌کشی صنعتی کنکور کاردانی پیوسته: توضیح مفاهیم درسی همراه با شرح و بسط کلیه مسائل کتاب، ارائه سوالات ... , بانک اطلاعاتی کتاب / نقشه‌خوانی و آشنایی با نقشه‌ها ,

وبگردی
گفتگوی حسین دهباشی با عزت الله ضرغامی
گفتگوی حسین دهباشی با عزت الله ضرغامی - خشت خام / نوبت بیست و دوم
نعوذبالله امام زمان حال فعلی آن آقا را نمی‌دانست؟
نعوذبالله امام زمان حال فعلی آن آقا را نمی‌دانست؟ - «زمانی گفته شد امام زمان سفارش یک آقایی را کرده، بعد هم که آن آقا مدعی شد، گفتند ملاک حال فعلی افراد است. یعنی نعوذ بالله امام عصر (عج) حال او را نمی‌دانستند که به شما پیغام حمایت را دادند؟!»
برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران کهگیلویه‌وبویراحمد
برخورد پره‌های بالگرد به سر مدیرکل بحران کهگیلویه‌وبویراحمد - اخیرا تصاویر برخورد ملخک هلی کوپتر با مدیرکل حوادث غیرمترقبه کهگیلویه،به عنوان خبری داغ در کانال های تلگرامی منتشر شده. این ویدئو مربوط به مرداد ۸۹ است.
رابطه عاشقانه رضا روحانی با مجری شبکه من و تو
رابطه عاشقانه رضا روحانی با مجری شبکه من و تو - این آهنگساز 39 ساله به تازگی رابطه ای عاشقانه را با یکی از مجریان شبکه من و تو آغاز کرده است. رضا روحانی با انتشار عکسی از خودش و فرانک مجری این شبکه, از پیدا کردن عشق واقعی زندگی اش نوشت.
صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر
صید ماهی خاویاری ۶۰۰ کیلویی در دریای خزر - به گزارش خبرنگار مهر، یک فیل‌ماهی خاویاری با وزن حدودی ۶۰۰ کیلو و بیش از ۷۰ کیلوگرم خاویار روز یکشنبه توسط صیادان دو کومه گمیشانی صید شد.
فاطمه غرار پدیده این روزهای موسیقی
فاطمه غرار پدیده این روزهای موسیقی - آواز دختری نابینا به نام فاطمه غرار که آرزویش خواننده شدن بوده که یکی از خوانندگان (آقای شیری) با گروه خود او را به آرزویش رسانده اند
عکس یادگاری منشوری با روحانی در توچال
عکس یادگاری منشوری با روحانی در توچال - عکس روحانی با لباس ورزشی در مجموعه تله‌کابین توچال
بازیگر ایرانی دختر شایسته کانادا شد +عکس
بازیگر ایرانی دختر شایسته کانادا شد +عکس - سحر بی نیاز در سال 1365 در تهران بدنیا آمده و پس از چندسال به همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت کرده است.
افشاگری های خبرگزاری فارس در مورد شبکه من و تو !
افشاگری های خبرگزاری فارس در مورد شبکه من و تو ! - فیلم/ سکوت یک ساله «سولماز» شکست/ مسائل جنسی عامل تعیین کننده برای ماندن در استیج!
گفتگوی جنجالی علی معلم و صادق زیباکلام
گفتگوی جنجالی علی معلم و صادق زیباکلام - صادق زیباکلام هم همفکر مسعود فراستی شد.
    پربازدیدها