پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ / Thursday, 30 March, 2017
فرهنگ لغات

◊   (گ.ش.) چمن با دوام جنوب امریكا و مكزیكو.

◊  Galleta

علم و آموزش

◊  رقیب، حریف، هماورد، رقابت کردن

◊  Rival

کار و تأمین اجتماعی

◊   چاپ جیبی كتاب.

◊  Pocket edition

علم و آموزش

◊  سرمایه سهمی

◊  Share capital

اقتصاد و تجارت

◊  ادارهٔ حسابگری

◊  Computer department

کار و تأمین اجتماعی

◊   چرك، ناپاك، كثیف، بدنما،، زننده، بد ظاهر.

◊  Squalid

علم و آموزش

◊  ابزار کاری

◊  Beading

ساختمان - مجموعه همۀ ‌ابزارهای به کار رفته برای تزئین سطحی مفروض ، هم‌چنین نگاه کنید بهbead.

◊  پنجرۀ قدی ، پنجرۀ فرانسوی

◊  French door, casement door, door window

ساختمان - پنجره یا دری با یک آلت افقی در بالا ، یک آلت افقی در پایین و بائو ، که سرتاسر آن (یا تقریباً سرتاسر آن) شیشه‌خور است؛ غالباً به‌صورت جفتی نصب می‌شود.

◊  کوله سیستوکینتیک

◊  Cholecystokinetic

بهداشت و درمان - انقباضات تحریکی کیسه صفرا

◊  مقصدگرا، هدف‌گرا

◊  Goal-oriented

کار و تأمین اجتماعی

◊  شیارزنی

◊  Furrowing

ساختمان - روشی در آجرچینی ، برای افزایش سرعت کار؛ آجرچین با استفاده از نوک ماله ، شیاری در بستر ملاط ایجاد می‌کند.

◊   گلودرد و زكام، خفگی، خفقان.

◊  Strangles

علم و آموزش

◊  بالای اخرمی

◊  Supra- acromial

بهداشت و درمان - واقع در بالای زایده اخرمی

◊   گروار، كلیشه عین متن اصلی، رونوشت، عین.

◊  Facsimile

علم و آموزش

◊  کابل‌رو فلزی صلب

◊  Rigid metal conduit

ساختمان - کابل‌روی برای عبور سیم‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کابل‌‌‌‌‌‌‌‌های برق ، که از لولهٔ فلزی با ضخامت و وزن استاندارد ساخته شده است و می‌توان آن را ، به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت استاندارد ، رزوه کرد.

◊  شکاف تسمه گیر

◊  Backjoint

ساختمان - در بنایی ، شکافی مانند شکاف ایجاد شده در نماکاری شومینه برای استقرار تسمه.

◊  نمونه‌گیری تصادفی ، نمونه‌گیری اتفاّقی

◊  Sampling, random

مدیریت - >random sampling

◊  مسائل تولیدی

◊  Factory problems

کار و تأمین اجتماعی

◊  تفاهم متقابل

◊  Mutual understanding

حقوق

◊   كمتر از ارزش واقعی تخمین زدن.

◊  Undervalue

علم و آموزش

◊  استفاده غیرعادلانه، مزیت غیرعادلانه

◊  Injust benefit

کار و تأمین اجتماعی

◊  کسر حمل

◊  Short shipped

اقتصاد و تجارت - کالائی که کمتر از مقدار توافق شده یا مقرر ارسال شده است.

◊  مقدار

◊  Amount

حقوق - Quantity. Sum

◊  نیم ستون گرد

◊  Half column

ساختمان - نوعی ستون توکار که تقریباً به اندازهٔ نصف قطر خود ، و معمولاً اندکی بیشتر پیش‌آمدگی دارد.

◊  مسمومیت حاد نمکی

◊  Acute salt poisoning

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - مسمومیت حیوانات در اثر مصرف نمک زیاد که گاهی کشنده است. علایم آن عبارتنداز: تشنگی ، استفراغ ، درد ، اسهال ، گرفتگی عضلات ، ادرار فراوان و نبض ضعیف.

◊  پرهیز، دستور غذا، رژیم غذائی

◊  Regimen

بهداشت و درمان

◊   مثبت، قطعی، محقق، یقین، معین، مطلق، ساده.

◊  Positive

علم و آموزش

◊  فشارسنج (گاز یا بخار)، آلت سنجش فشار خون.

◊  Manometer

علم و آموزش

◊  تجربه

◊  Experience

اقتصاد و تجارت

◊  پروکائین

◊  PROCAINE HCL

بهداشت و درمان

◊  آمبولی متناقص

◊  Paradoxical embolism

بهداشت و درمان - انسداد یک سرخرگ به‌وسیله آمبولوسی که از سیستم سیاهرگی از راه یک سوراخ غیرطبیعی موجود بین دو قطب (مثل باز بودن دیواره بین دو دهلیز) به سیستم سرخرگی آمده باشد.

◊  ظرفیت چراگاه

◊  Carrying capacity

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - استعداد یک چراگاه با مرتع برای تأمین خوراک موردنیاز تعداد معینی دام در سطح معینی از تولید.

◊  جفت دور چسب

◊  Placenta percreta

بهداشت و درمان - جفتی که به‌طور غیرطبیعی چسبیده و دیواره رحم پوشش سروزی آن را مورد هجوم قرار داده باشد.

◊  ریوی، ششی

◊  Pulmonary

بهداشت و درمان - مربوط به ریه

◊  اتحادیّه کارگری

◊  Local union=local

مدیریت - اتحادیّه کارگری محلّی یا منطقه‌ای.

◊  مگس نرگس

◊  Gavpetia equestris

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  غرامت نقص عضو، غرامت از کار افتادگی

◊  Disability charge

کار و تأمین اجتماعی

◊  مدل مجموعه‌ای

◊  Integrationist model

مدیریت - از مدلهایی است که در مدیرّیت دولتی به کار می‌رود. در این مدل ، رئیس بالاترین سطح سلسله مراتب قرار گرفته است و با گروهی از افرادی که به وی وفادارند و در اجرای برنامه‌های او می‌کوشند ، احاطه شده است.

◊  چاه نورگیر

◊  Light well

ساختمان - چاهی در میان ساختمان ، که در بالا به هوای آزاد باز می‌شود و نور طبیعی و هوا از طریق پنجر‌‌ه‌‌هایی که به آن باز می‌شوند ، به‌‌داخل ساختمان راه‌ می‌‌یابد.

◊   اسب وحشی، گور اسب.

◊  Mustang

علم و آموزش

◊  نهاندانگان

◊  Angiospermae

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - گیاهان گلدار حقیقی؛ مثل ، سوسنیان ، گندمیان ، شمعدانی‌ها‌ ، لاله‌ها و ثعلبیان. در این گیاهان ، مادگی از یک یا چند برگ تغئیر شکل یافته به نام برچه تشکیل می‌شود. تخمک داخل برچهٔ بسته‌ای قرار دارد و پس از عمل لقاح به‌صورت دانهٔ محصور در میوه در می‌آید. این گیاهان به دو گروه تک‌لپه‌ای‌ها و دولپه‌ای‌ها تقسیم می‌شوند.

◊  رفتار گردان

◊  Behaviour modifier

کار و تأمین اجتماعی

◊   تمرین اطفاء حریق.

◊  Fire drill

علم و آموزش

◊   بی مركز، خارج از مركز.

◊  Acentric

علم و آموزش

◊  ورق زیرسری جک‌زنی

◊  Jacking plate

ساختمان - صفحه‌ای فولادی ، که در هنگام جک‌زنی روی شمع قرار می‌دهند تا بار جک را به شمع منتقل کند.

◊  تناقضی

◊  Dialectical

کار و تأمین اجتماعی

◊  کربناتها

◊  Carbonates

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - نمک‌های اسید کربنیک

◊  (گ.ش.) كرچك هندی، حب السلاطین.

◊  Croton

علم و آموزش

◊  صنایع استخراجی

◊  Extractive industries

مدیریت - صنایعی که با استخراج منابع طبیعی و به کارگیری آنها فعالیّت می‌کنند مانند صنایع نفت و گاز و زغال‌سنگ.

◊  کیلوژول ، هزار ژول

◊  Kilojoule. KJ.

صنعت - واحد انرژی معادل ۰/۲۳۹ کیلوکالری.

◊  پشت ـ، سطح پشتی ۲. پشتی، خلفی

◊  Dorsum

بهداشت و درمان - منظره قسمت یا ساختمان تشریحی که منطبق بر موقعیت پشت باشد.

◊  اختیار معامله

◊  Option

اقتصاد و تجارت - ۱. اصطلاح بورس اسعار و اوراق بهادار. شخص سرمایه‌گذاری که انتظار افزایش قیمت سهام خاصی را دارد می‌تواند خرید سهام (Option Call) را خریداری کند یعنی اختیار پیدا کند که ظرف مدت معینی مثلاً سه ماه حق خرید سهام معینی رابا قیمت مشخصی داشته باشد . این شخص اگر انتظار کاهش قیمت سهام خاصی را داشته باشد می‌تواند اختیار فروش (Put Option) سهام مزبور را خریداری کند. اختیار خرید یا اختیار فروش سهام به ترتیب مزبور با پرداخت مبلغی تحت عنوان هزینهٔ انتخاب (Money Option) به‌دست می‌آید . هرگاه افزایش (یا کاهش) قیمت سهام بیش از هزینهٔ انتخاب باشد او را از حق خرید و فروش خود استفاده خواهد کرد و سود خواهد برد. در غیر این صورت در پایان مدت از حق خود صرفه‌نظر‌ کرده و تنها به میزان هزینهٔ انتخابی که پرداخته زیان خواهد کرد: He took up his option to buy ، and bought ۶۰۰ shares. ۲. حقی که یکی از طرفین عقد یا معامله پیدا می‌کند و به‌موجب آن می‌تواند عقد را فسخ کند یا معامله را به‌هم بزند. خیار در واقع حق برهم زدن عقد یا معامله از یک طرف یا طرفین عقد یا معامله است.

◊  خرپای قوسی

◊  Crescent truss

ساختمان - خرپایی که در آن یال‌های بالا و پایین ، هر دو به‌طرف بالا ، یا هر دو به‌طرف پایین ، انحناء دارند؛ این یال‌ها ، که شعاع انحناءِ آنها متفاوت است ، یکدیگر را قطع می‌کنند و نیمرخی هلالی تشکیل می‌دهند؛ بین یال‌ها جان خرپا است.

◊  جابه‌جائی پرخاشگری

◊  Displacement of aggression

علم و آموزش - جابه‌جائی پرخاشگری زمانی است که رفتار پرخاشگرانه ، خواه کلامی باشد خواه عملی ، از منبع اولیهٔ ناکامی به منبع دیگری منتقل ‌شود.

◊  سرعت گردش در پول

◊  Money circulation velocity

کار و تأمین اجتماعی

◊  مقاومت پیوستگی

◊  Bond strength۱

ساختمان - ۱مقاومت در برابر جدا شدن ملاط و بتن از فولاد (یا مصالح دیگر) ۲همهٔ نیروهایی که در برابر جدایش مقاومت می‌کنند ، مانند چسبندگی ، اصطکاک ناشی از انقباض ، و برش طولی در بتنی که بر اثر تغییر شکل میل‌گرد درگیر شده است.

◊  مسیر مسابقه

◊  Tanbark trail

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - سیرک یا نمایشگاه‌های دامی که با پوست بلوط و بعضی دیگر از درختان پوشیده باشد.

◊  هجوم آوردن

◊  Rush

حقوق - هجوم بردن Make an attack

◊  سرمایهٔ اعلام شده

◊  Declared capital

کار و تأمین اجتماعی

◊  مبادلهٔ غیرمستقیم؛ داد و ستد باواسطه

◊  Indirect Exchange

اقتصاد و تجارت - مبادلهٔ محصول میان دو کشور با واسطهٔ کشور سوم.

◊  دریافتی؛ در صندوق‌گذاری

◊  Encashment

اقتصاد و تجارت

◊  التهاب مغز یا آنسفالیت اطفال

◊  Infantile encephalitis

بهداشت و درمان - التهاب مغز اطفال پس از عفونت، ضربه و غیره که باعث ایجاد فلج مغزی اطفال می‌شود.

◊  قبله

◊  Kiblah, keblah, qibla

ساختمان - در اسلام ، جهت‌‌گیری محراب مساجد ، به‌‌سوی مسجد‌الحرام در مکه.

◊  درآمد دوره‌ای، درآمد دوره

◊  Periodic income

کار و تأمین اجتماعی

◊  سبک انتقالی

◊  Transitional style

ساختمان - شیوهٔ معماری در فاصلهٔ زمانی بین دو سبک معماری مختلف ، مثلاً سبک جرجی متأخر و سبک فدرالی متقدم ، ممکن است چنین گذاری در نواحی مختلف یک کشور ، در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوتی روی دهد.

◊  برنامه‌ریزی شرکت

◊  Corporate planning

مدیریت - فرآیند برنامه‌ریزی که مجموعهٔ سازمان را در برمی‌گیرد و عاملهایی چون بازار ، رقابت ، تکنولوژی ، مقررات و همانند آنها را در طراحّی توسعه آینده شرکت مورد توجه قرار می‌دهد. عنصر مهم این برنامه‌ریزی تهبه استراتژی در بلند مدت است که در آن جنبه‌های قوّت و ضعف برنامه‌ها با توجه به عاملهای محیطی تحلیل و تصمیمهای لازم در چارچوب هدفهای اساسی و فلسفه وجودی شرکت ، گرفته می‌شود.

◊   نگاهداشتن اتومبیل در دو ردیف در كنار خیابان، دو ردیفه پارك كردن (اتومبیل).

◊  Double park

علم و آموزش

◊  پریشانی، آشفتگی، بی‌تصمیمی، بی‌تصمیم، بی‌تصمیم بودن، پریشان كردن.

◊  Nonplus

علم و آموزش

◊  (ج.ش.) ماهی خوراكی نقره فام شمال آمریكا.

◊  White crappie

علم و آموزش

◊  قاچاقگر؛ قاچاقچی

◊  Contrabandist

اقتصاد و تجارت

◊  آوازخوان، خواننده، سراینده، نغمه سرا.

◊  Vocalist

علم و آموزش

◊  آزار كردن، ایجاد عقده روحی كردن.

◊  Obsess

علم و آموزش

◊  فاصله

◊  Space

کامپیوتر و اینترنت - (۱) یک یا چندین کاراکتر خالی (۲) حالت یک کانال ارتباطی در ارتباط با صفر دودوئی.

◊   كامپیوتر نوبتی.

◊  Serial computer

علم و آموزش

◊  حیطهٔ نظارت؛ ابوابجمعی

◊  Span of Control

اقتصاد و تجارت - شمار بیشینهٔ عضوی که یک مدیر می‌تواند به طرزی مؤثر زیر نظر بگیرد و اداره کند. م. The limit of supervision

◊  ضد حاملگی، پادحاملگی، پادآبستا

◊  Contraceptive

بهداشت و درمان - ۱. جلوگیری از حاملگی ۲. عاملی که از حاملگی جلوگیری می‌کند.

◊  قند آمینه

◊  Amino sugar

صنعت - قندی که حاوی یک گروه آمین است. قندهای آمینه اجزاء مهم بعضی ترکیبات در بافت‌های هم‌بند هستند.

◊  هموتوکسیک

◊  Hemotoxic

بهداشت و درمان - عامل سمی تخریب خون؛ عامل یا ماده‌ای سمی که سبب تخریب گویچه‌های خون شود.

◊  تقاضای نیروی کار در دوره حد نصاب

◊  Peak-period labour demand

کار و تأمین اجتماعی

◊  فروش به شرط امتحان

◊  Caveat venditor

اقتصاد و تجارت - اصطلاحی است لاتین معادل Let the buyer beware و به‌موجب آن مسئولیت اجناس معیوب به عهدهٔ فروشنده گذاشته می‌شود.

◊  به‌صورت نمایش درآوردن.

◊  Dramatization

علم و آموزش

◊  گزارش بی‌نقص از یافته‌ها

◊  Clean report of findings

اقتصاد و تجارت

◊  خاکریزی

◊  Backfilling, backfill۴

ساختمان - خاک یا سنگ شکسته که برای پرکردن فضای بین گود یا تخته بندی و سطح خارجی سازه ، یا پیرامون دیوارهای پی ، به منظور تأمین راهی برای زه‌کشی آب پی مصرف می‌شود.

◊  خرد کردن سهم؛ تقسیم سهام

◊  Stock Split

اقتصاد و تجارت - تقسیم سهم سرمایه‌ای یک شرکت به مشار زیادتر سهم الشرکه. ن.ک: Split-up; Reverse split

◊  ظهرنویسی محدودکننده

◊  Restrictive endorsement

مدیریت - نوعی ظهرنویسی که در آن ذینفع از هرگونه ظهرنویسی بیشتر منع شده است.

◊  زرد یاخته

◊  Xanthocyte

بهداشت و درمان - یاخته‌ای که حاوی رنگدانه زرد است.

◊   شناوری.

◊  Levitation

علم و آموزش

◊  گاودانی

◊  Cow barn, cow house, cow shed

ساختمان - ساختمانی فرعی برای نگهداری گاو.

◊  نورالژی یا درد عصب سه‌قلو

◊  Trifacial neuralgia , trigeminal neuralgia

بهداشت و درمان - نورالژی که به‌علت گرفتاری عصب سه‌قلو ایجاد و با احساس درد در طول عصب مشخص می‌شود.

◊  کروموزوم y

◊  Y chromosome

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  ازت منطقی، ازت قابل توجه

◊  Justifiable nitrogen , legitimate nitrogen

بهداشت و درمان - آن قسمت از ازت تجویز شده که به مصرف ساختمان بدنی موجود زنده می‌رسد و یا از بدن او دفع می‌شود.

◊  متصدی مونتاژ

◊   Fitter assembler

کار و تأمین اجتماعی

◊  بیماری هله ـ دول

◊  Heller - Dohle disease

بهداشت و درمان - التهاب آئورت سیفیلیسی

◊   تاخت و تاز، حمله، هجوم، اصابت، وهله، شروع.

◊  Onset

علم و آموزش

◊  پوست و پوستهٔ آسیاب شدهٔ بادام زمینی

◊  Ground peanut

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - نوعی خوراک دام حاوی پوست نازک بادام زمینی و مقدار کافی از پوست سخت آن برای سهولت آسیاب کردن مخلوط است. See peanut skins

◊  سازمان دادن

◊  Organize

حقوق

◊  سَنتوری پله‌ای

◊  Corbie gable, crow gable, step gable

ساختمان - سنتوریی که لبهٔ آن پله‌پله باشد.

◊  شاخه

◊  Branch.

صنعت - انشعاب فرعی ساقه یا تنهٔ گیاه ، رودخانه و غیره.

◊  اسپرم گیری، جمع‌آوری اسپرم یامنی

◊  Semen collection

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - جمع‌آوری اسپرم به یکی از چهار روش ۱. جفت گیری حیوان نر با مادّه و خارج کردن اسپرم از مهبل حیوان مادّه توسط وسیله قاشق مانند، ۲. ماساژ غدهٔ پروستات حیوان نر و تخلیه و جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اسپرم، ۳. استفاده از اسپرم گیر برقی (معمولاً برای گاوهای نر چلاق یا فاقد قدرت پرش)، ۴. استفاده از مهبل مصنوعی. در حال حاضر به دلایل مختلف برای گاوهای نر معمولاً از روش چهارم استفاده می‌شود. در روش اوّل و دوّم اسپرم آلوده به‌دست می‌آید.

◊  سند ارزیابی

◊  Bond, Assessment

اقتصاد و تجارت - (تقویم مالیات و جز این) قرضه‌ای که به علت افزایش قبلی بهای یک بدهی از این نوع تحویل می‌شود.مقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / راهبردهای توسعه اقتصادی , فرهنگ و جامعه / ادبیات و شعر / شعر / بهشت روان‌پرور , بانک اطلاعاتی کتاب / آرامش در ژرفا 1: راهنمای تمرین آرامش عمیق (همراه با نوار / لوح فشرده) , بانک اطلاعاتی کتاب / شکل‌گیری سازمان روحانیت شیعه , بهداشت و درمان / بیماریها / بیماری‌ها و مشکلات خونی / تالاسمی , بانک اطلاعاتی کتاب / سکه‌هایی از آسمان و قصه‌های دیگر , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب مجموعه نکات ادبیات و زبان فارسی - عربی - دین و زندگی - زبان انگلیسی , فرهنگ و جامعه / ادبیات و شعر / معرفی کتاب / تو را تاریک تر از بادم , بانک اطلاعاتی فیلم / پول را بردار و فرار کن - Take The Money And Run , بانک اطلاعاتی کتاب / گذر از مرزها , بهداشت / دانستنی‌های پزشکی / گوش‌و‌حلق‌وبینی / لوزه برداری در خوانندگان , بانک اطلاعاتی کتاب / امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی , بانک اطلاعاتی کتاب / مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده و استاندارد تاریخ سال دوم راهنمایی 'با پاسخ تشریحی' شامل: سوالات امتحانی سالهای گذشته به صورت درس به درس ... , فرهنگ و جامعه / گردشگری / موزه‌ها / موزه سکه , بانک اطلاعاتی کتاب / کلیات مفاتیح‌الجنان , بانک اطلاعاتی کتاب / Islamic philosophy and western philosophies: the papers presented at the second world congress on mulla sadra (may 2004, Iran) , بانک اطلاعاتی کتاب / کتاب آموزشی Office XP , بانک اطلاعاتی کتاب / علی‌بابا و دزدان نادان , بانک اطلاعاتی کتاب / دعای عرفه , بانک اطلاعاتی کتاب / العروه الوثقی ,

وبگردی
عکس یادگاری منشوری با روحانی در توچال
عکس یادگاری منشوری با روحانی در توچال - عکس روحانی با لباس ورزشی در مجموعه تله‌کابین توچال
فیلم/ تصادف بیش از ۸۰ خودرو در اتوبان مشهد
فیلم/ تصادف بیش از ۸۰ خودرو در اتوبان مشهد - تصادف وحشتناک بیش از ۸۰ خودرو در اتوبان مشهد را مشاهده می‌کنید.
بازیگر ایرانی دختر شایسته کانادا شد +عکس
بازیگر ایرانی دختر شایسته کانادا شد +عکس - سحر بی نیاز در سال 1365 در تهران بدنیا آمده و پس از چندسال به همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت کرده است.
افشاگری های خبرگزاری فارس در مورد شبکه من و تو !
افشاگری های خبرگزاری فارس در مورد شبکه من و تو ! - فیلم/ سکوت یک ساله «سولماز» شکست/ مسائل جنسی عامل تعیین کننده برای ماندن در استیج!
گفتگوی جنجالی علی معلم و صادق زیباکلام
گفتگوی جنجالی علی معلم و صادق زیباکلام - صادق زیباکلام هم همفکر مسعود فراستی شد.
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی
عکسی دیده نشده از آخرین جشن تولد آیت‌الله هاشمی - به گزارش جماران، عکسی مربوط به جشن تولد 82 سالگی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) در کنار همسرش عفت مرعشی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
    پربازدیدها