پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018
فرهنگ لغات

◊  روان‌شناسی گشتالت

◊  Gestalt Psychology

علم و آموزش - یکی از مکاتب روان‌شناسی که روش تحلیلی را برای تجربه و مشاهده رد می‌کند و تأکید آن روی "کل" است ، به اعتقاد پیروان این مکتب همیشه "کل بیش از اجزاء به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود‌آورندهٔ آن است" مثلاً پیروان این مکتب در مورد یادگیری ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای "کوشش و خطا" به "بینش" تأکید می‌کنند. این مکتب در حوالی سال ۱۹۱۲ در آلمان به‌وجود آمد. رهبری این مکتب را سه دانشمند به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام‌های ورتهایمر ، کافکا و کهلر به‌عهده داشتند. روان‌شناسی گشتالت از بسیاری از جهات ، یک نوع اعتراض نسبت به جنبه‌های خاص روان‌شناسی ساختی و رفتاری بود. کلمه گشتالت به هیئت یا شکل ترجمه می‌شود و گاهی نیز به پیروان این مکتب هیئت‌گرای یا هیئت‌نگر گفته می‌شود.

◊  طیف نورسنجی

◊  Spectrophotometry

صنعت

◊  وزن لاشه

◊  Dressing weight

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - وزن لاشهٔ یک حیوان یا پرنده ، درمقایسه با وزن زندهٔ آن.

◊  رویهٔ حکمیت

◊  Arbitration procedure

کار و تأمین اجتماعی

◊  مسمومیت‌زائی

◊  Toxigenicity

بهداشت و درمان - خاصیت تولید سموم

◊  تغییر ادواری، تغییر و تنوع گردشی

◊  Cyclical variation

کار و تأمین اجتماعی

◊   ریش، خوشه، هرگونه برامدگی تیزشبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان، مقابله كردن، ریش داركردن.

◊  Beard

علم و آموزش

◊   سوهان كاری، ضبط، بایگانی، سیخ زنی، براده.

◊  Filing

علم و آموزش

◊  افتالموسکوپ، چشم‌بین

◊  Ophthalmoscope

بهداشت و درمان - وسیله‌ای برای رؤیت درون چشم

◊   از نژاد سفید وسیاه.

◊  Quadroon

علم و آموزش

◊  ترش کردن، سوزش سر دل

◊  Heartburn

بهداشت و درمان - احساس ناراحتی و سوزش در پشت جناغ سینه و اپی‌گاستر

◊  توسعۀ اقتصادی شتاب‌گیر

◊  Accelerated economic development

کار و تأمین اجتماعی

◊  تثبیت شده توسط قاعده

◊  Basifixed

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  لودر ، بارکُن ، بارکُننده

◊  Loader.

صنعت

◊  تكرار مرتب و مداوم موضوعی درسخن، تصریح.

◊  Superfix

علم و آموزش

◊  تثبیت عوامل تولید

◊  Asset fixity

کار و تأمین اجتماعی

◊   ناظر، سرپرست.

◊  Supervisor

علم و آموزش

◊  احتیاط

◊  Precaution

اقتصاد و تجارت

◊  آجر لوح

◊  Later

ساختمان - آجری که یونانیان و رومیان باستان در قالب شکل‌‌داده و در آفتاب خشک‌‌کرده یا در کوره می‌پختند؛ بسیار بزرگ‌‌تر و نازک‌‌تر از آجرهای امروزی است و روی هر قطعۀ آن نام سازنده و سال ساخت حک شده است.

◊  علف گندمی

◊  Agropyron repinse

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  فشار هزینهٔ مزد روی قیمت‌ها

◊  Wage-cost push on prices

کار و تأمین اجتماعی

◊  اندودکاری زبره

◊  Rough rendring

ساختمان - کشیدن لایه‌ای روی سطح اندود ، بدون صاف کردن آن.

◊  طیف الکترومغناطیسی

◊  Electromagnetic spectrum

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - یک سری امواج با طول‌های مختلف. در یک انتهای طیف الکترومغناطیسی اشعه‌های گاما هستند که امواج آنها فقط در حدود یک میلیاردم اینچ است. در طرف دیگر امواج رادیوئی هستند که ممکن است مایل‌ها طول داشته باشند. بین این دو انتها امواجی هستند که به ترتیب افزایش طول موج عبارتنداز: اشعهٔ ایکس ، اشعهٔ ماوراء بنفش ، نور قابل رؤیت ، نور مادون قرمز ، امواج ماکرووپو و امواج رادیوئی کوتاهتر. تمام امواج خصوصیات مختلفی دارند ، ولی همه با یک سرعت حرکت می‌کنند (۱۸۶۰۰۰ مایل در ثانیه).

◊  بودجه‌بندی از صفر

◊  Zero budgeting

اقتصاد و تجارت

◊  اقلام مرئی تجارت ، اقلام مرئی بازرگانی ، اقلام قابل رویت بازرگانی ، تجارت مرئی

◊  Visible items of trade

کار و تأمین اجتماعی

◊  منع عبور و مرور

◊  Curfew

حقوق - (در زمان حکومت نظامی)

◊  منحنی‌های هزینه

◊  Costing lines

کار و تأمین اجتماعی

◊   دانشگاه ایالتی، دانشگاه دولتی.

◊  State university

علم و آموزش

◊  فرضیه صفر

◊  Null pypothesis (H۰)

علم و آموزش - - فرضیه صفر یک فرض آماری است که ادعا می‌کند بین متغیرها مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. در فرضیه صفر چنین استدلال می‌شود که تفاوت‌های مشاهده ‌شده یا روابط ، صرفاً نتیجه اشتباهات تصادفی در مراحل نمونه‌گیری است اگر محقق فرضیه صفر را رد کند ، فرضیه تحقیق را می‌پذیرد. - فرضیه صفر یا فرض صفر بیان می‌دارد که بین دو یا چند پارامتر تفاوت یا رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

◊  دست کروکنبرگ

◊  Krukenberg's hand

بهداشت و درمان - دست مصنوعی که پس از فطع دست و مجزا کردن انتهاء استخوان‌های زند زیرین و زند زبرین و پوشانیدن آنها به‌وسیله پوست، برای ساختن یک حالت چنگال مانند ایجاد می‌شود.

◊  گزینشی

◊  Designated

کار و تأمین اجتماعی

◊  اكسیر، نوشدارو، علاج عام، اسقولوفندریون.

◊  Panacea

علم و آموزش

◊  صندوق بین‌المللی پول

◊  International monetary fund

اقتصاد و تجارت - IMF

◊  بیت‌المال

◊  (public) Treasury (or purse)

حقوق

◊  به ارث بردن

◊  Inherit

مدیریت - به دست آوردن املاک و داراییها در اثر مرگ شخص مالک.

◊   تاجر، دلا ل، واسطه سیار.

◊  Chapman

علم و آموزش

◊   محل كار یا مقام جراح.

◊  Surgeoncy

علم و آموزش

◊  انتشار سهام

◊  Share issue

اقتصاد و تجارت - تأمین مالی سرمایه‌گذاری شرکت از طریق انتشار و فروش سهام به عموم.

◊  دزد از خود اثری بجای نگذاشت

◊  The thief left no track

حقوق

◊  پول ملی غیرقابلِ انتقال به خارج

◊  Blocked currency

اقتصاد و تجارت - سکه و اسکناس منتشر شده در یک کشور که به‌دلایل مشکلات موازنه پرداخت‌ها انتقال آن به خارج از کشور ممنوع شده است.

◊  نمونهٔ متوازن

◊  Balance sample

کار و تأمین اجتماعی

◊  پمپ هیدرولیکی

◊  Hydraulic pump

ساختمان - از اجزای سیستم هیدرولیکی ماشین‌الات ساختمانی ، محرکی که سیال در سیستم هیدرولیکی به گردش در می‌اورد.

◊   تجاوز كردن، تعدی كردن، پا فرا گذاشتن، تخطی كردن، تخلف، تخطی، تجاوز.

◊  Trepass

علم و آموزش

◊  ضریب همبستگی؛ جذر ضریب تشخیص

◊  Coefficient of Correlation

اقتصاد و تجارت - عبارت از معیاری است که میزان و جهت رابطهٔ علت و معلول بین دو امر را معین می‌کند و فرمول آن: R = Σx . Y / (Σx۲) (Σy۲) است. X نشانهٔ مقدار انحراف مثبت یا منفی هر یک از افراد در محور Xها، Y معلول مقدار انحراف مثبت یا منفی هر یک از واحدها در محور Yها، R ضریب همبستگی و مجموعهٔ هر عامل است.

◊   (consistence) ثبات، استحكام، درجه غلظت، توافق، سازگاری.

◊  Consistency

علم و آموزش

◊   روپیه، واحد پول نقره هندوستان.

◊  Rupee

علم و آموزش

◊  نمایندهٔ مؤسسهٔ تهاتری؛ نمایندهٔ تصفیه

◊  Clearing House Agent

اقتصاد و تجارت - بانکی که عضو اتاق پایاپای است و چکهای بانک دیگر را که عضو مؤسسهٔ مذکور نیست، به فرض تصفیه در مرکز تهاتر و واریز می‌پذیرد. این گونه بانکها را گاه Redemption agen نیز می‌نامند.

◊   ترانزیستور ماس.

◊  Most transistor

علم و آموزش

◊  متهموگلوبین

◊  Methemoglobin

بهداشت و درمان - ترکیبی است که از طریق اکسیداسیون آهن دوظرفیتی هموگلوبین و تبدیل آن به آهن سه‌ظرفیتی به‌وجود می‌آید.

◊  بارگذاری دینامیکی

◊  Dynamic loading

ساختمان - بارگذاری به‌وسیلهٔ ماشین یا دستگاهی که علاوه بر بار ایستای خود ، در نتیجهٔ ارتعاش یا حرکت ، بارهای اضافی نیز وارد می‌کند.

◊  یدودرم

◊  Iododerma

بهداشت و درمان - بثورات پوستی که در اثر مصرف ید ایجاد می‌شود.

◊  باشگاه سواركاران.

◊  Jockey club

علم و آموزش

◊  یاخته زنبیلی

◊  Basket cell

بهداشت و درمان - عصبی قشر مغز که رشته‌های آن در اطراف تنه یک یاخته دیگر، شبکه زنبیل مانندی را درست می‌کنند.

◊  خودبسندگی اقتصادی؛ خودبسایی اقتصادی

◊  Economic Self-sufficiency

اقتصاد و تجارت - تولید کلیهٔ کالاهای مورد نیاز یک منطقه یا یک قلمرو جغرافیایی در داخل همان محدوده. ن.ک: Economic independence

◊  والدین

◊  Parent

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  دستی دوخته شده ، پرو شده

◊  Tailor - made

مدیریت - مطابق با ویژگیهای فرد

◊   سوراخ ردیف یازدهم.

◊  Eleven punch

علم و آموزش

◊  زگیل ناپایدار

◊  Fugitive wart

بهداشت و درمان - زگیلی که خودبه‌خود محو می‌شود و از بین می‌رود.

◊  تصویب ، موافقت ، تحسین ، آزمایش ، کارآموزی

◊  Approbation

مدیریت

◊  بازار اخلاقاً فاسد

◊  Demoralized market

کار و تأمین اجتماعی

◊  سوختگی

◊  Blight

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - نوعی بیماری که موجب مرگ سریع و عمومی برگ ، گل و ساقه می‌شود؛ مثل ، بیماری بادزدگی سیب‌زمینی و بیماری لکه موجی.

◊  تسمه

◊  Strip۱

ساختمان - هر نوع عضوبلند و باریک معمولاً با عرض یکنواخت.

◊  شاشگاه همگانی، مستراح عمومی، آبریزگاه همگانی.

◊  Pissoir

علم و آموزش

◊  انگشت

◊  Digit

بهداشت و درمان

◊  خامۀ رسیده ، خامۀ کشت یافته

◊  Cultured cream.

صنعت

◊  كف پا، تخت كفش، تخت، زیر، قسمت ته هر چیز، شالوده، تنها، یگانه، منحصر به‌ فرد، (به‌كفش) تخت زدن.

◊  Sole

علم و آموزش

◊  حسابدار

◊  Tallman

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  کربوکسی پپتیداز

◊  Carboxypeptidase.

صنعت - نوعی آنزیم گوارشی است که از لوزالمعده ترشح می‌شود و از طریق شیرهٔ لوزالمعده وارد رودهٔ باریک شده و پروتئین‌ها را هضم می‌کند.

◊   برانداز، برانداز كردن، نگاه، نگاه مختصر، نظراجمالی، مرور، نگاه مختصركردن، نظر اجمالی كردن، اشاره كردن ورد شدن برق زدن، خراشیدن، به یك نظر دیدن.

◊  Glance

علم و آموزش

◊  خانهٔ اسکلت چوبی انگلیسی

◊  English frame house

ساختمان - در کوچ‌نشین‌های آمریکا ، به‌ویژه در طول کرانهٔ آتلانتیک میانی ، در اواسط و اواخر قرن هفدهم ، خانه‌ای اسکلت‌چوبی که ساخت آن از فنون کلاف‌بندی متداول در انگلستان آن دوره ، با استفاده از الوارهای حجیم و اتصالات محکم ، پیروی می‌کرد.

◊  درون سازمانی ، درون خانه ، در فضای سربسته

◊  In house

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  رگ لنفاوی

◊  Vas lymphaticum

بهداشت و درمان - رگی که لنف در آن جریان دارد.

◊  (.n):ژرف پیما، شاقول عمودی، گلوله سربی، (.vi.&.adj.vt.adv): راست، به طور عمودی، عموداً، درست،عیناً، لوله‌كشی كردن، ژرف‌یابی كردن، عمق پیمودن، عمودی قرار دادن، با شاقول آزمودن، با سرب مهر و موم كردن، شاقولی افتادن، عمود بودن، سرب.

◊  Plumb

علم و آموزش

◊  ۱.دارو، دوا یا خوراک اشت‌‌‌‌‌‌‌ها آور یا افزایش دهندهٔ قدرت بدن، ۲. اشاره است به گیاهی که در مقابل اثرات خارجی واکنش‌های طبیعی از خود نشان می‌دهد، ۳. اشاره است به انقباضات مایهچه‌ای، مثل تشنجات تنظیم کننده (لرزیدن)

◊  Tonic

کشاورزی، جنگلداری و شیلات - see conditioner

◊  گداز آهن، ذوب آهن

◊  Iron smelting

کار و تأمین اجتماعی

◊  بانک عضو (ایالات متحده)

◊  Member bank

کار و تأمین اجتماعی

◊  مربوط به بلوغ

◊  Puberal

بهداشت و درمان

◊   پدری، پدرانه، دارای محبت پدری، از پدر.

◊  Paternal

علم و آموزش

◊  (فلسفه) حقیقت غایی، شیئ در نفس خود.

◊  Thing in itself

علم و آموزش

◊  منقطۀ آزاد تجاری

◊  Free (trade) zone

حقوق

◊   عمل خزیدن، خزیدن، سینه مال رفتن، شنال كرال.

◊  Crawl

علم و آموزش

◊  کروستاسه، سخت‌پوستیان

◊  Crustacea

بهداشت و درمان - طبقه‌ای از حیوانات که شامل خرچنگ‌ها، موریانه‌ها و بعضی حیوانات دیگر است.

◊  چوب مغزه

◊  Lumber core, stave core

ساختمان - مغزهٔ چوبی ، تشکیل‌‌شده از نوارهای باریکی که لبه‌های آنها برچسب خورده و به‌‌هم متصل شده است؛ معمولاً با روکشی که هر دو روی آن چسب خورده است و تارهای آن بر تارهای مغزه عمود هستند ، در محل نگه داشته می‌شود.

◊  بالشتکی سرستون

◊  Echinus

ساختمان - ابزار محدب پیش‌آمده‌ای با انحناءِ خارج از مرکز که تکیه‌گاه سر ستونی دوریکی است. همین عنصر در سایر سر ستون‌های سبک‌های مختلف ، که غالباً آذین بیضه-پیکانی داشت؛ هر ابزاری با نیم‌رخ یا تزئین مشابه. هم‌چنین نگاه کنید به olvolo; bowtell.

◊  آهک مرمری

◊  Albarium

ساختمان - نوعی آهک که در اندودکاری مصرف می‌شد ، از پختن سنگ مرمرحاصل می‌شود.

◊  نقص ظاهری

◊  Apparent Defect

اقتصاد و تجارت

◊  افزایش تقاضا

◊  Demand increase

کار و تأمین اجتماعی

◊  دِسی‌بِل

◊  Decibel (DB)

کار و تأمین اجتماعی - واحد اندازه‌گیری که کلاً برای نشان دادن شدت صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

◊  آنسفالوپاتی تحت قشری پیشرونده

◊  Progressive subcortical encephalopathy

بهداشت و درمان - نوعی بیماری خانوادگی با منشاء نامعلوم است که با سردرد، دشواری در سخن گفتن، ضعف بازوها و پاها و اختلال دید که به کوری منجر می‌شود، مشخص می‌شود.

◊  روش کارمزدی محاسبهٔ هزینه

◊  Job Method of Cost Accounting

اقتصاد و تجارت - روش تخصیص هزینه‌ها میان محصولات مختلف به وسیلهٔ حفظ یک بلیط برای هر «شغل» و افزون مخارج گوناگون معموله بر آن درهر مرحله از تولید.

◊  هزنیه‌های ثابت اجتماعی؛ هزینه‌های بالاسری اجتماعی

◊  Social Overheads

اقتصاد و تجارت - هزینه فرصت کالاها و خدماتی که نه فقط به ویژه برای مصرف بلکه بیشتر به منظور تأمین منافع گسترده‌ای تولید شده‌اند.

◊   عدم ربط، عدم هم اهنگی، عدم توافق.

◊  Disconformity

علم و آموزش

◊  اثر پراکندگی، اثر انتشار، اثر گستردگی، اثر نشری، اثر گسترشی، اثر تفاوت قیمت تولید و مصرف، اثر اختلاف میان حداقل و حداکثر قیمت کالا

◊  Spread effect

کار و تأمین اجتماعی

◊  بالشتک

◊  Template, templet۲

ساختمان - قطعه‌ای سنگ ، فلزی یا چوب که در دیوار کار گذاشته می‌شودتا تیر ، شاه‌تیر و غیره ، که روی آن می‌نشیند ، و بار را توزیع کند.

◊  سیم متصل به زمین

◊  Grounded conductor

ساختمان - سیمی در مدار یا سیستم الکتریکی که عمداً به زمین متصل شده است.

◊  بازداده؛ ستده؛ مقدار تولید؛ محصول

◊  Output

اقتصاد و تجارت - محصول پااینی از تبدیل در داده‌ها به کالاها. این فراگرد تبدیل بدین ترتیب شکل می‌گیرد که فرض شود بازداده تابع مقادیر و کیفیات گوناگون در داده‌های مورد استعمال است و این نیز اصطالح غیررسمی تابع تولید است.م: Input ن.ک: Merit bad

◊  پنس مخصوص کشیدن عنق رحم

◊  Cervical forceps

کشاورزی، جنگلداری و شیلات

◊  قانون پارکینسون

◊  Parkinson's law

کامپیوتر و اینترنت - کار گسترش می‌یابد تا زمان تکمیل آن فرا برسد.

◊   ستایشگر، مدیحه سرا.

◊  Eulogist

علم و آموزش

◊  میله نردبان، چماق، دنده بشكه، چوب، شیارهای نازك چوب، لوله آب، شبیه لوله، ایجاد سوراخ كردن، شكستن، ریزش كردن، به شكل چوبدستی یا چماق و غیره درآوردن، با چماق زدن، كوبیدن، (مو.) روی خط حامل نوشتن، حامل، بند شعر.

◊  Stave

علم و آموزشمقالات پربیننده امروز
بانک اطلاعاتی کتاب / قطع رابطه امریکا با ایران: فروردین 1359 , بانک اطلاعاتی کتاب / جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی , بانک اطلاعاتی کتاب / حاشیه کتاب المکاسب , بانک اطلاعاتی کتاب / Look Ahead: Classroom Course: Students' Book , بانک اطلاعاتی کتاب / آماده‌سازی و تمرینات عضلات کف لگن , بانک اطلاعاتی کتاب / روانشناسی از دیدگاه مکتب اسلام , بانک اطلاعاتی کتاب / مدل‌سازی رقابت علفهای هرز و گیاهان زراعی , بانک اطلاعاتی کتاب / آشنایی با 'اخلاق اسلامی' , بانک اطلاعاتی کتاب / دیوان داراب افسر بختیاری , بهداشت و درمان , تغذیه و سلامتی , خواص گیاهان و سبزیجات / خوک طلایی (از تیره آلاله ها) ,

وبگردی
ویدئو / مراسم رونمایی جدیدترین اثر همایون شجریان
ویدئو / مراسم رونمایی جدیدترین اثر همایون شجریان - مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «ایران من» با آواز همایون شجریان و آهنگسازی «سهراب پورناظری»، چهارشنبه شب (۲۴ مرداد) در تالار وحدت برگزار شد.
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند!
تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش را غارت کردند! - یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه
بازگشت گوگوش به ایران و نحوه برخورد با او در فرودگاه - در ویدئوی زیر روایت فائقه آتشین (گوگوش) را از بازگشت به ایران بعد از انقلاب و نحوه برخورد پاسدار فرودگاه و دادستانی با او می شنوید. او این خاطرات را سال ۲۰۰۰ در تورنتوی کانادا روایت کرد.
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری
ماجرای عکس متفاوت وزیر جوان و هشتگ‌های توییتری - نكته جالب در اين ميان، گستردگي و تنوع واكنش‌ها به پوشش «وزير جوان» بود. تا آن‌جا كه در ميان كاربران بودند گروهي كه اين پوشش را در حد «شق‌القمر» بالا برده و اين تفاوت ظاهري را نشانه‌اي از تفاوتي عميق در نوع نگاه آذري‌جهرمي تحليل كردند و در مقابل، طيفي نيز «وزير جوان» را به‌خاطر تلاش براي آنچه ازسوي اين كاربران نوعي «پوپوليسم» و «عوام‌فريبي» خوانده شد
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت!
اظهارات تند احمدی نژاد علیه روحانی و دولت! - محمود احمدی نژاد با انتشار پیام ویدیویی تندی علیه رئیس جمهور، وی را هم دست رئیس دو قوه دیگر نامید و خواستار کناره گیری حسن روحانی از مقام ریاست جمهوری شد.
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند!
فیلم | قرار نبود روحانیت در همه چیز اظهارنظر کند! - فیلم - مدتی قبل حجت الاسلام زائری مهمان خبرآنلاین بود و در کافه خبر به بررسی مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و نقش روحانیت در جامعه پرداخت.
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟
فیلم | چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ - فیلم - چرا مردم مسئولین را مسخره می‌کنند؟ پاسخ این سوال را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه
فیلم سانسور شده خوانندگی سحر قریشی در یک برنامه - سکانس سانسور شده مسابقه «13 شمالی» که در آن سحر قریشی ترانه های مشهور چند تن از خوانندگان را می خواند، ببینید. اولین قسمت این مسابقه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی!
عاشق شدن لیلای سریال پدر،داستانی کاملا واقعی! - روایت نازنین پیرکاری،مجری و تهیه کننده تلویزیون از عاشق شدن خود که داستان سریال پدر شد...
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد
یک ژن خوب تازه: جان متاعی است که هر بی سروپایی دارد - مهمترین بخش های سخنان او اینجاست که عنوان می کند: چه کسی در جریان انقلاب بوده؟ اگر یک عده ای جان دادند، یک عده ای هم این وسط پول دادند. او که گویا دستی در شعر هم دارد، سخن عجیب تری از آنچه پیش از این گفته بر زبان جاری می سازد و با به کار بردن این بیت که «جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم *** این (جان) متاعی است که هر بی سروپایی دارد» ...
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد
ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد - برای آمریکا کم هزینه‌ترین استراتژی ادامه وضع موجود است. ترامپ در یک سال گذشته کاری کرد که ۳۰ میلیارد دلار دارایی ایران از کشور خارج شود. این پول به کشور‌هایی مثل ترکیه، گرجستان، ارمنستان، مالزی و ... که از ثبات و امنیت برخوردارند رفت و در این کشور‌ها سرمایه گذاری شد. همین موضوع کمر اقتصاد ایران را می‌شکند. در این یک سال دلار به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. ترامپ حتی به شلیک یک گلوله نیاز ندارد. اگر…
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد!
سحر تبر چهره واقعی‌اش را آشکار کرد! - سحر تبر سال گذشته برای اولین بار در رسانه‌های جهان دیده شد. گمانه زنی می‌شد که او برای شباهت پیدا کردن به آنجلینا جولی ۵۰ عمل جراحی داشته است. اما او در نهلایت شبیه شخصیت "عروس مرده" تیم برتون به نظر می‌رسید.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.