دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019

دین و اندیشه , دین و مذهب , پوشش ـ حجاب
زنان و هویت مسلمانی


زنان و هویت مسلمانیتا قبل از اینکه امپریالیست ها به کشورهای مسلمان حمله کنند و مسلمانان با بی دینان ممزوج گردند، همه زنان مسلمان در این جهان با احترام و عزت و وقار قدم می زدند. بی دینان نزدیک شدن به پاکدامنی خواهران مسلمان ما را بسیار دشوار یافتند. حجاب نه تنها آنها را از چشم شرور بی دینان حفظ می کرد بلکه به آنها آزادی و استقلالی از اینکه مورد سوء استفاده قرار گیرند، می داد.
بی دینان برای تخریب این سد(حجاب) و به منظور برداشتن حجاب، طرح ریزی کردند و متاسفانه بسیاری از خواهران ما بدون درک این که با این کار چه شرمندگی و تخریبی برای خودشان به ارمغان می آورند، حجاب را برداشتند و خودشان را بی حفاظ کردند.
وقتی امپریالیست ها به چین حمله کردند آنها با حجاب مواجه نشدند بلکه آنها با موانع دیگری روبرو گردیدند و چینی ها از همکاری با آنها خودداری کردند. به منظور درهم شکستن این مقاومت، امپریالیست ها چین را پر از تریاک کردند و همین امر چینی ها را بی مسئولیت ساخت. زمانی که چینی ها معتاد شدند کمک ها و اهداء آزاد تریاک متوقف شد و تنها به آنهایی که تقاضاهایشان برای امپریالیست ها مثبت و پرثمر بود، داده می شد.
برداشتن حجاب در حقیقت همان اثرات را دارد. زمانی شما مستقل بودید و با وقار و شرف زندگی می کردید اما اکنون شما این گونه نیستید؛ بلکه شما برده خواسته های شیطانی هستید. با برداشتن حجاب شما اعتقاد و ایمان خود را از بین می برید. معنی اسلام، تسلیم و فرمانبرداری از خداوند در همه اعمال و رفتارهاست.
نمی توان کسانی که از این فرمانبرداری سر باز می زنند را مسلمان نامید.
خداوند در قرآن می فرماید: و به زنان با ایمان بگو که آنها باید از نگاه خیره پرهیز کنند و حجب و حیای خود را حفظ نمایند؛ نباید زیبایی و زیور آلات خود را جز آنچه که ظاهر شده است، نمایش دهند. آنها باید روی سینه خود را بپوشانند و نباید زیبایی خو را جز برای شوهرانشان، پدرانشان، پدرشوهرانشان، فرزندانشان، پسر شوهر، بردار یا فرزندان برادرش، یا پسران خواهرش یا برای زنان یا برای بردگانی که در تملک آنها هستند یا برای خدمتکاران مردی که فاقد میل جنسی هستند، یا بچه کوچکی که فاقد احساس جنسی است به نمایش گذارند.
آنها نباید به منظور جلب کردن توجه دیگران، زیورآلاتی را که به پاهایشان بسته است(خلال) ، به صدا در آورند.
همچنین امام جعفر صادق می فرماید: حجب و حیا سمبل اعتقاد و ایمان است و هر که فاقد آن(حجاب) است دین ندارد.
خواهران بسیاری وجود دارند که از درک معنای واقعی حجاب درمانده اند. رعایت کامل حجاب یعنی پوشاندن محجوبانه خود و پوشاندن مناسب همه قسمت های بدن جز صورت، بدون نشان دادن پیکر و برجستگی های خود و بدون استفاده از هرگونه آرایش است.
خداوند حق یکسانی به زن و مرد داده است. خداوند آنها را از ادعای تفوق جنسی بر دیگری بر حذر داشته است. خداوند در قرآن می فرماید: گرامی ترین شما نزد پروردگار پرهیزگارترین شما هستند. حجاب یک عمل شرافتمندانه و یکی از نشانه های وقار و احترام و برابری با مردان و به عنوان سپر حفاظتی علیه مردان شیطانی است. در اسلام به زن احترام و شرافت زیادی عطا شده است و مسلمانان اهمیت زیادی به همسران خود می دهند. پیامبر ما حضرت محمد(ص) می فرماید: بهترین شما بهترین در احترام به همسران خود هستند.
شان و مقام زن قابل احترام است و او تعهدی به انجام کارهای خانه ندارد مگر این که او با میل و رضایت خود و با محبت و دلبستگی آنها را انجام دهند. اما اگر شوهرش وی را به انجام کاری وادار کند وی باید به خاطر این رفتار خود در برابر خداوند پاسخگو باشد. همچنین زن، هیچ تعهدی برای پول درآوردن یا تامین معیشت خانه شوهرش ندارد. کارهای وی منطبق با قوانین شریعت است . به جز در جهان غرب، زن مسلمان یک ملکه در خانه شوهر است.
نخستین کاری که یک شوهر برای همسرش انجام دهد این است که باید برای وی یک خدمتکار بگیرد و بر حسب توانایی اش پخت و پز کند. و وقتی که همسرش مادر شد او از شوهرش بیشترین احترام را دریافت خواهد کرد. خلاف آن در نزد خداوند گناه محسوب می شود.
یکی از معروف ترین عبارات در اسلام این است: «بهشت زیر پای مادران است.» و خداوند در قرآن می فرماید: «نسبت به والدین خود رئوف و مهربان باشید. خواه یکی یا هر دوی آنها در زندگی به سن پیری برسند، از بکاربردن عبارات توهین آمیز خودداری نمایید. نباید آنها را از خود برانید، بلکه باید با آنها با احترام برخورد نمایید.»
خداوند مقاومت زیادی به زن داده است و به همین دلیل خداوند به فرزندان آنها فرمان داده است تا به آنها احترام گذارند.
وقتی فرد غیر متدین خودش را در معرض نمایش قرار می دهد دیگر چه نوع شان و وفاداری برای او باقی می ماند؟
آنها سپر حفاظتی که در واقع همان حجاب است را از خود کنار گذاشته اند و خودشان را بی حفاظ ساخته اند. و این خود سبب تجاوز جنسی می شود که امروزه در هر ۱۰ ثانیه یک تجاوز به عنف و قتل در سراسر جهان صورت می گیرد. اما مسلمانان واقعی که حجاب خود را به طور کامل رعایت می کنند خودشان را از چنین تجاوزاتی محفوظ می دارند.
همچنین حجاب به زن، اقتدار، متانت و احترامی می دهد که یک بی دین نمی تواند هرگز ادعا کند که دارای آنهاست. تنها کسانی که به خوبی رفتار می کنند می توانند انتظار تحسین و تمجید را از دیگران داشته باشند و به طور مسلم کسانی که در تلاش برای جلب نظر مردان هستند را نمی توان افرادی با تربیت خواند.
آنانی که حجاب خود را رد می کنند و امیدوار به جلب و جذب نظر مردان هستند دچار حقارت می شوند. آنها معتقدند که مردان برتر هستند و به منظور غلبه بر این احساس، آنها از فریبایی و زیبایی زنانه خود استفاده می کنند. اما چرا یک زن مسلمان باید چنین احساسی داشته باشد وقتی که او از برابری خود با مردان آگاه است.
بنابراین، حجاب به عنوان یک حفاظ در برابر هرگونه تجاوز، برابر بودن با مردان، و مهمتر از همه اطاعت از خداوند است که هم سنگ خون شهداست. حجاب از زنان می خواهد که از هرگونه جذابیت برای مردان اجتناب ورزند.
ما خواهران مسلمان زیادی را داریم که بیش از آنکه به فکر رضایت خداوند باشند، بسیار علاقمند به خشنود کردن خود و دوستان غیر متدین خود هستند. بیائیم فراموش نکنیم که هدف از وجود ما، پرورش و ایجاد مهر و دوستی خداوند، نه چیز دیگر، در قلب ماست.
چگونه می توانیم این دوستی را ایجاد کنیم وقتی که ما از امر خداوند سرپیچی می کنیم. مهر و پرستش از قلب ما صادر می شوند و کسانی که به درستی خداوند را دوست داشته باشند کار دیگری در تناقض با آن انجام نمی دهند.
برخی از خواهران ما بهانه هایی در این خصوص مطرح می سازند که مثلاً اگر آنها حجاب خود را رعایت کنند بی دینان آنها را مورد استهزاء قرار می دهند و از این رو آنها احساس حقارت می کنند.
آنها ( بی دینان) ممکن است برای مدت کوتاهی مسخره کنند اما بعد از مدتی هیچ انتخابی جز احترام به زنان مسلمان نخواهند داشت؛ زنان مسلمانی که حجاب خود را بخاطر دیسیپلین و اصول اسلام - که نمی تواند بوسیله این مسخره کردن های اندک سست شود- رعایت می کنند.
یک خواهر مسلمان برای آینده زندگی می کند نه برای حال. همه ما می توانیم به خاطر اعتقاد و فرمانبرداری از خداوند بی صبرانه منتظر بهشت باشیم. حجاب یکی از دستورات خداوند است . پیغمبر مقدس ما گفت: زنانی که حجاب خود را رعایت نمی کنند آشکارا فرمان خداوند را نقض کرده اند. اهل بیت سختی را تحمل کردند و فداکاری های بی نظیری از خود نشان دادند تا اسلام اصیل را برای ما به ارمغان آورند.
ترک حجاب، بی تردید فداکاری های آنان را بی ثمر خواهد ساخت. خواست و رضایت خداوند از بزرگترین نعمات است، اما کسانی که نافرمانی می کنند، تنبیهی جز آتش جهنم در انتظارشان نیست.
● زنان موفق چه می گویند
▪ خانم دکتر ان.زد.وکیل( دانشجوی پزشکی)
از زمانی که حجاب خود را رعایت می کنم بسیار جالب است که ناگهان همه چیز تغییر کرده است. من می توانم احترام فراوانی که به من می شود را احساس کنم. مردم، بنده را خیلی جدی تصور می کنند. دوستانم در دانشگاه من را به عنوان یک فرد باهوش و زرنگ تلقی می کنند و وقتی که بیرون می روم احساس اعتماد و حمایت می کنم.
▪ رشما قاضی( دانشجوی هنر):
مهمترین موضوع درباره حجاب این است که به شما هویت مسلمانی می دهد. افزون بر این، این (حجاب) شیوه دیگر فرمانبرداری و اطاعت از فرمان خداوند است. اغلب که حجاب دارم مردم احترام شایسته ای به من می گذارند. تردد در میان مردان برای من بسیار آسان شده است. این در حالی است که حجاب به من احساس امنیت و حفاظت می دهد. حجاب به من اعتماد زیادی می دهد و بنده را یک گام به خدا نزدیک تر می کند. بنابراین، حجاب را یک رحمت از جانب خدا تلقی می کنم و به خاطر این موهبت از او تشکر می کنم.
▪ خانم اس. ای.وکیل( زن خانه دار):
فرشته مرگ(عزرائیل) گفت: اطاعت و فرمانبرداری از فرمان خدا بهتر از قدرت در روی زمین است. در ابتدا من احساس می کردم که در جامعه تحقیر خواهم شد. اما بعد از پوشش حجاب دریافتم که مردم شأن بیشتری از آنچه که شما احساس می کردید،( پیش از داشتن حجاب برای شما قائل می شوند) نسبت به شما قائل هستند. افزون بر این، حجاب هاله ای از احترام در پیرامون من ایجاد کرد و مرا قادر ساخت تا همواره خداوند را به خاطر داشته باشم.
▪ شهناز اف. راج( دانشجو):
من احساس می کنم که در حال حاضر وقتی یاس و ناامیدی در جامعه افزایش می یابد همه زنان باید حجاب را رعایت کنند. این تنها چیزی است که زن را حفظ می کند و به او احساس امنیت می دهد.
▪ سالوا ای. رسول(گرافیست):
در جامعه مدرن امروزی، مردان به زنان اغلب به عنوان هدف جنسی می نگرند. چرا کسی باید زیبایی خود را برای لذت چشم های ناخواسته نمایش دهد. حجاب احترام و شان زن را حفظ می کند و شهوت ناخواسته جنس مخالف را بر نمی انگیزد. من معتقدم که اگر زنان به طور کلی آداب و رسوم پوشش اسلامی را بپذیرند نرخ بروز مردم آزاری و تمسخر، تعرض جنسی، تجاوز به عنف و غیره، اندک خواهد شد. حجاب به من به عنوان یک زن احساس اعتماد می دهد و سد راه حرفه و شغل من نیست.
● مکمل حجاب
خداوند در قرآن می فرماید: ما بهشت و زمین و همه آن چیزهایی که میان آنهاست را برای شوخی نیافریده ایم. اگر اراده ما بر شوخی بود ما مطمئنا باید آن را از نزدیکترین چیزها برای خودمان فرض می کردیم.
مورد فوق به اندازه کافی بر اهمیت این دنیا که خداوند آن را خلق کرد و همه چیزها از جمله انسان که در آن وجود دارند، تاکید می کند. خداوند ما را برای اهداف و مقاصد مهم و مشخص ایجاد کرده است و این وظیفه هر فرد مسلمانی است تا یک زندگی منضبط را هدایت و اهمیت این هدف را درک کند. انسان باید از طریق رفتار منضبط و معقول، خود را از حیوانات متمایز سازد. اما چه تعداد از ما این زندگی را آن اندازه که اهمیت دارد، درک کرده ایم؟ همه ما از یک پدر و یک مادر متولد شده ایم و به یک خانواده بزرگ تعلق داریم. اما این امر مایه تاسف است که بسیاری از ما بدون احساس مسئولیت جمعی زندگی می کنیم. ما یک جامعه هستیم و اقدام و عمل یک فرد نه تنها بر افراد دیگر بلکه بر کل جامعه اثر می گذارد.
خداوند در قرآن می فرماید: اگر کسی دیگری را به قتل برساند جدا از این که وی مرتکب قتل شده و شرارت را در روی زمین گسترده است، این امر به معنای قتل عام مردم است.
وقتی که پروردگار به خواهران ما فرمان می دهند که حجاب خود را حفظ کنید به دلیل آسیب های کلی است که با امتناع از پوشش حجاب گریبانگیر آنان می شود. زنی که بیرون می رود و زیبایی های خود را در معرض مردان قرار می دهد سبب یک سلسله حوادث ناخواسته و آسیب های فراوانی به سایر مردم می شود. از این رو، رفتار نامعقول یک فرد بر کل جامعه اثر می گذارد.
گرچه این فرد که سبب این آسیب شده ، برای همه پیامدهای آن مقصر است اما سایر اعضای این جامعه نیز تا اندازه ای به خاطر این که اجازه داده اند تا چنین چیزی اتفاق بیفتد، مسئولند. بنابراین، این امر یک مسئولیت جمعی برای همه ماست تا مطمئن شویم چنین آسیب هایی اتفاق نمی افتد.
به این مثال توجه کنید، عده ای از مردم سوار بر کشتی که متعلق به همه آنهاست به سفر دریایی می روند. اما یکی از آنها می گوید که قصد دارد جایی که نشسته است را سوراخ کند. وقتی سایر افراد تلاش می کنند که وی را از این کار بازدارند آن فرد استدلال می آورد که این سهم او از کشتی است و آزاد است آنچه که می خواهد انجام دهد. اما اگر به او اجازه داده شود تا این کار را بکند کشتی سوراخ شده و همه افراد را با خود غرق می کند.
کنار گذاشتن حجاب نه تنها به خود فرد بلکه به میلیون ها نفر دیگر آسیب می رساند. در معرض دید قرار دادن زیبایی های بدن زنان ما ممکن است خانواده های بسیاری را خراب کند و سبب شمار زیادی تجاوز به عنف و قتل شود که ما مسوول آن هستیم.
این مسئله که در ذیل می آید کاملا با یکی از چندین داستان دردآوری که از بی حجابی ناشی شده اند، مرتبط می باشد.
یک جوان بی گناه، که عکس یک زن زیبا را دیده بود شیفته زیبایی وی شد. از بخت بد، او نه تنها ثروت نداشت بلکه فاقد موقعیتی برای نزدیک شدن به آن زن بود. با لبریز شدن تمایل و علاقه وی، با خود اندیشید تا به هر وسیله ای که شده به سرعت پول زیادی به دست آورد و سرانجام به دزدی متوسل شد. در نهایت به خاطر دزدی از تعدادی افراد و قتل یک نفر به زندان افکنده شد.
به جز فردی که مسبب این کار بود چه کسی باید به خاطر همه پیامدهای آن مقصر دانسته شود؟ اگر آن زن حجاب داشت و از نمایش زیبایی خود امتناع می کرد، قطعاً این جرائم صورت نمی گرفت.
حضرت محمد(ص) فرمود که در روز قضا، چنین افرادی به خاطر تاثیر در جرائم ارتکابی، پیشاپیش دیگران آورده می شوند چرا که آنها مسئولیت مشترکی دارند. آنها می گویند هرگز مرتکب چنین جرائمی نشده اند ، اما به آنها گفته می شود که آنها حجاب خود را ترک و این فرد را مجذوب کردند که سبب شده وی در ارتکاب این جرائم افراط کند.
● آزادی یا بهره برداری جنسی
امروز در برخی جوامع، بویژه در غرب زنان می توانند به صورت نیمه عریان در انظار عمومی قدم بزنند، با لباس های بدون بالا تنه شنا کنند، مشروب فروشی ها و کلوپ ها را حمایت کنند، سیگار بکشند، بنوشند، در دیسکوها برقصند و با هر کس دیگری که دوست دارند روابط جنسی داشته باشند.
او حتی می تواند مانند یک روسپی برای خود دوست پسر داشته باشد و اگر حامله شود آزاد است که فرزند متولد شده خود را بکشد. او حتی می تواند در تجارت جهانی با استفاده از بدن خود برای فروش بیشتر کالاهای تجاری رقابت کند. در پایان روز وی به عنوان یک «زن واقعا آزادشده » تلقی خواهد شد.
با وجود این، در اسلام آزادی زنان، جدی، شریف و بیشتر و با اعتبارتر از بی شرمی های مفرطی است که در جوامع بی بندوبار رایج می باشد و در آن جسم چیزی بیش از یک شیء تلقی نمی شود. امروزه غرب در محکوم کردن قوانین اسلام که از اختلاط دو جنس در همه سطوح جامعه جلوگیری و خلوص اراده را حفظ می کند، به سرعت عمل می نماید.
به جلد براق مجلات یا تبلیغات تلویزیونی و روزنامه ها بنگرید. شما در خواهید یافت که در اکثر این تبلیغات، زنان نیمه عریانی با ظاهر و ژست جذاب برای جلب توجه مردان وجود دارند. این امر نشان می دهد که جامعه غرب، زن را فقط به عنوان یک نماد جنسی تلقی می کند. آزادی زنان در اسلام از آزادی در غرب برتر است چرا که اسلام به زنان اجازه می دهد تا با احترام، شرف، و به طور برابر در جامعه زندگی کند.
برابری به معنی تقلید و داشتن رفتاری مانند مردان یا رقصیدن با آهنگ های شهوانی آنها که اقدام تحقیر آمیزی در برابر ویژگی زن بودن آنهاست، نمی باشد. زنان واقعا آزاد همواره پوشش باوقار و محترمانه و معقولی دارند. یک زن واقعی هرگز بدن خود را در معرض نمایش قرار نمی دهد و شان و اعتبار خود را به بالاترین پیشنهاد دهنده نمی فروشد.
اگر زنی قربانی احساسات سرکش، شهوات جنسی، یا زنا باشد، آزاد نیست. با وجود این، در اسلام، زن، جدا از نقش خود به عنوان مادر، خواهر یا دختر، دارای احترام فراوانی است و نقش مهمی در جامعه بازی می کند.
حجاب هاله ای از آزادی به زن می دهد، حرکت وی را تسهیل می کند و او را از تحریک و ولع شهوانی گرگ انسان، حفظ می کند. با برداشتن حجاب، شما به ایمان و اعتقاد خود لطمه می زنید. معنی اسلام سرسپردگی و اطاعت از خداوند در همه امور و اقدامات است. نمی توان کسانی را که از این فرمانبرداری سر باز می زنند، مسلمان نامید.
● حجاب چیست؟
خواهران زیادی وجود دارند که از درک معنی واقعی حجاب درمانده اند. از نظر لغوی حجاب به معنی پوشش است. اسلام خواستار حفظ آرامش اجتماعی و خانوادگی است. از اینرو، از زنان می خواهند که خودشان را در روابط متقابل با مردانی که با آنها خویشاوند نیستند، بپوشانند.
● چرا حجاب ضروری است؟
پیامدهای خطرناک فرهنگ عریانی و برهنگی غرب و بی بندوباری در برابر ماست. ما باید مجدداً فکر کنیم قبل از آنکه کورکورانه تلاش کنیم تا از سبک زندگی غرب پیروی نماییم.
چگونه زنان باید حجاب خود را درست رعایت کنند؟
دراصل، پوشش زنان باید همه بخش های بدن آنان به جز صورت و دست ها را بپوشاند. موها نباید در معرض دید قرار بگیرند زیرا اسلام آن را به عنوان نیمی از مجموعه زیبایی زنان تلقی می کنند. حجاب باید فاقد هرگونه شکل و رنگ باشد؛ یک چادر، یک لباس سه تکه باشد به گونه ای که چسبان نبوده تا توجه افراد را به خود جلب کند.
● اعتراضات بی اساس علیه حجاب
کسانی که معتقدند حجاب زنان را زندانی می کند باید از زندگی در خانه های خود خودداری کنند زیرا خانه به زندان بیشتر شبیه است تا حجاب.
مطیع ساختن زنان، در حقیقت، فرهنگ برهنگی را تقویت و ترویج می کند و افراد را به فرهنگ حیوانات نزدیک می سازد. حجاب، در مقام مقایسه، زنان را از افتادن در تله ی مد و سبک غربی آزاد می سازد. حجاب به آنان آزادی و تحرک بیشتری می دهد.
● چرا فقط زنان؟
علم ثابت کرده است که تحریک بصری نقش مسلطی را در فیزیولوژی مردان و در مقایسه با زنان بازی می کند. حقیقت این است که صنعت سکس در غرب بازار مردان را هدف قرار داده است.
● قربانیان استهزاء
برخی از خواهران ما بهانه می آورند که اگر آنها حجاب را رعایت کنند بی دینان آنان را مورد استهزاء قرار می دهند و در آن صورت آنها احساس حقارت می کنند. آنها ممکن است برای مدت کوتاهی زنان مسلمان را مسخره کنند اما بعد از گذشت مدتی آنها هیچ انتخابی جز احترام به زنان با حجاب مسلمان به خاطر این دیسیپلین -که با تمسخر آنان متزلزل نمی شود- ندارند.
● زیبایی قابلیت لذت بردن دارد
درست است اما فقط برای شوهران. از این رو، زنانی که به طور واقعی شوهرانشان را دوست دارند هرگز نمی خواهند بدون حجاب در معرض دید عموم دیده شوند.
● زیان های بی حجابی برای زنان چیست؟
▪ هدف آسان عناصر ضد اجتماع قرار می گیرند.
▪ سبب فشارهای زیاد، ناامنی و بدگمانی ذهنی شوهرانشان قرار می گیرند و درنهایت سبب آشفتگی و هماهنگی خانواده می شوند.
▪ سبب افزایش طلاق، زنا، تجاوز به عنف و کودکان نامشروع خواهد شد.
● مزایای حجاب چیست؟
▪ اعتماد در مشارکت اجتماعی به عنوان نوع بشر و نه به عنوان کالا.
▪ حفظ خود از نگاه شهوانی مردان.
▪ توجه مردم را از کار اجتماعی سازنده خود منحرف نمی سازد.
▪ بهبود شخصیت اخلاقی اجتماع.
به این ترتیب زنان می توانند شان واقعی و تجربه درست رهایی یافتن را با حجاب نه بدون حجاب دست یابند.
● حجاب برای مردان
قرآن مقدس می فرماید: به مردان با ایمان بگویید که نگاه خود را بپوشانند. خداوند از آنچه که آنها انجام می دهند آگاه است.
منظور از نگاه خیره یعنی این که به معتقدان بگویید که با نیت سوء به زنان خیره نشوند.
خداوند حق برابری به زن و مرد داده است. خداوند ادعای تفوق جنسی یکی بر دیگری را ممنوع کرده است. خداوند در قرآن می فرماید: محبوبترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.
مترجم: کیانوش - کیاکجوری
صفحه اینترنتی مرتبط: http://www.ezsoftech.com/akram/hijab.asp
منبع : باشگاه اندیشه

مطالب مرتبط


وبگردی
کپی‌برداری «عین‌به‌عین»
کپی‌برداری «عین‌به‌عین» - انتظار می‌رفت که علیخانی هم در قسمت اول برنامه «عصرجدید» به کپی بودن «عین‌به‌عین» برنامه‌اش و شباهت آن با برنامه مشهور «گات تلنت‌ آمریکایی» اشاره کند و در مقایسه‌ای از ویژگی‌های احتمالاً متفاوت نسخه ایرانی این برنامه بگوید؛ علیخانی اما ترجیح داد در این زمینه حرفی نزند!
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان
اشتباه جالب در مراسم استقبال از رئیس جمهور در هرمزگان - مراسم استقبال از رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان.
ماجرای خجالت‌آور پراید برای کشور
ماجرای خجالت‌آور پراید برای کشور - رشیدپور: آقای روحانی واقعا قیمت پراید قابل کنترل نیست؟
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی!
توزیع عجیب کیک 40 سالگی انقلاب توسط یک روحانی! - در ویدیویی که در فضای مجازی داغ شده شاهد پخش کیک 40 سالگی جمهوری اسلامی
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.