چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018

دین و اندیشه , فلسفه و منطق , معرفت‌شناسی
از زیباشناسی تا معرفت شناسی


از زیباشناسی تا معرفت شناسی۱) انسان در برخورد با جهان خارج، تابع ارزش های زیبا شناختی است؛ به گونه ای که آنچه انسان را تحریک می کند که به عالم و موضوعات آن توجه کند، همان زیبا شناختی است و چون جهان پدیداری، تعیین کننده نظام زیبا شناختی جوامع و فرهنگ ماست، وارد (منظر گرایی) جوامع می شود.
۲) انسان هیچ شی ء و هیچ چیز را بی زیبا شناختی نمی بیند یا حس نمی کند؛ به عبارت دیگر، دیدن، شنیدن، حس لامسه، بویایی و چشایی، بی (زیبایی شناسی ترجیحی)، احساس نمی کنند، چون آنها در دیدن وحس کردن تابع فرمان مغز هستند و مغز تنها با زیبایی شناسی می تواندفرمان حسن کردن بدهد.
۳) آلمانی ها در مکتب روانشناختی خود، به این نکته توجه کرده اند. درنظر آنها، انسان اشیا را نخست در کلیتشان مشاهده می کند، سپس به اجزای آن توجه می کند که گشتالت نام دارد. (گشتالت) نیز ممکن نیست؛ مگر با اینکه نخستین چیزی که انسان در برخورد با اشیا حس می کند، زیباشناسی آن است که در یک کلیت، شی ء را معرفی می کند. سپس راه را برای معرفت شناسی یا جزءها باز می کند.
۴) گشتالت نیز در مکتب (رومانتیسم) به وجود آمده است که مکتب بنیادی آلمانی هاست. رومانتیسم به احساس اصالت می دهد؛ نه عقل واصالت را به (شهود) می دهد؛ نه (تعقل) و به سنت اصالت می دهد؛ نه مدرنیسم و تجدد و به مکان و جغرافیا اصالت می دهد، نه بی مکانی و به قوه (خیال) اصالت می دهد؛ نه واقعیت؛ این همه مختصات زیباشناختی است، پس رمانتیسم زیباشناسی را بر معرفت شناسی مقدم می داند.
۵) عرفان نیز زیباشناسی را بر معرفت شناسی مقدم می داند، چرا که موضوع اصلی عرفان خداست و خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. ازسوی دیگر، عارف هر شی را در مقام حق الیقین، خدا می بیند، پس پیش از خود اشیا، زیبایی را می بیند؛ ولایت نیز به همین معناست که انسان ها این زیبایی شناسی خدایی را در یابند.
۶) انسان ها در پناه ایمان، به زیباشناسی عالی دست می یابند که زشتی در این عالم نمی بیند و (هر چه از دوست می رسد، نیکوست) و (به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ـ عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازاوست).
شعار توحید (لا اله الا ا و لا اله الا هو) نیز به همین نکته اشاره دارد؛ شرک نیز منشأ همه زشتی هاست (سخن زینت کبرا(س) در قضیه کربلا: (ما رأیت الا جمیلا)). پس ایمان به عنوان مبدأ زیباشناختی برمعرفت شناسی مقدم است و توحید و شرک مبدأ بسیار کلیدی معرفت شناسی است.
۷) چون زیباشناسی بر معرفت شناسی مقدم است، پس هنربنیادی ترین دانش شناختی بشر است.
دانش های بشری در طول زندگی بشر در زمین، از هنر شروع شده است تاریخ ما قبل تاریخ بشر، با هنر ترسیم می شود و شروع ادوار تفکری بشرنیز با تحولات هنری آغاز می شود. تاریخ تمدن های بشری نیز با هنرآغاز می شود؛ مانند رنسانس، مدرنیسم یا پسامدرنیسم. در پس هرفلسفه یک مکتب هنری نهفته است و از هنر است که فلسفه و عقل، تراوش می شود.
۸) زیبایی شناسی امری شهودی است و آنچه به عنوان شاخص های زیبایی شناسی گفته شد، تجلیات زیبا شناختی یا تجلی شناسی زیبایی است؛ ولی خود زیباشناسی علمی حضوری است (مثل ایمان) و علم حضوری و شهودی بر علم حصولی و حسی مقدم است، پس روش شناسی زیبا شناختی، بر اساس رابطه علم حضوری بر علم حصولی بنا می شود.
۹) ایمان بر شهود و علم حضوری می افزاید و با قوه خیال، صورت های شهودی را به مفاهیم موجود در علم حصولی تبدیل می کند. (علامه طباطبایی در اصول فلسفه رئالیسم با تشکر از فیلیپ لنسل).
پس آنچه بر علم حضوری افزوده شود، بر علم حصولی نیز افزوده می شود و اینجاست که اخلاق با دانش رابطه مستقیم پیدا می کند.
۱۰) قرآن نیز تنظیم خود را بر اساس فرمول یاد شده (تقدیم زیبایی شناختی بر معرفت شناسی) تنظیم کرده است. سوره های مکی بر اساس زیبایی شناسی های خلقت تنظیم شده است.
سوره های مدنی نیز چارچوب های قرار دادی و اعتباری را که نهایت دانش ملی بشری است، تنظیم کرده است؛ به عبارت دیگر نظام تمدن سازی در قرآن، با دقت ترسیم شده است که مکانیزیسم و ساز و کار معناسازی از علم حضوری تا علم حصولی را ترسیم کرده است تا بتواند به ساختار کنشی تبدیل کند و ساختار اجتماعی و فضای عمومی را شکل وتشکل دهد.
۱۱) (ا نور السموات و الارض)، تنها در این فرمول معنا می شود، چون با اصول دیگر، گاهی آن را منورالسموات و الارض معنا کرده اند وگاهی آن را خالق السموات و الارض تفسیر کرده اند.
چنین تأویلی فلسفی است، چون بقیه فرازهای آیه را تفسیر نمی کند. نور زیبایی می آفریند و زیبایی های دیگر را نیز می نمایاند و خود نیززیبایی محض است. با نورپردازی ها، زیبایی ها خلق می شوند و این نورماست که هدایت را برای افرادی خاص رقم می زند که همه اینها بایک مثل بیان می شود: نور ــــــ زیبایی ــــ هدایت؛ یعنی نور با زیبایی خود، افراد را هدایت می کند.
۱۲) نور همان صفات جمالیه خدا را تفسیر می کند که صفات جلالیه ازآن انتزاع می شود، پس اصل صفات زیبایی شناسی خداست که (الله)مجمع صفات آن را در خود جمع کرده است و همین نور آسمان و زمین می شود و این همان مفهوم عشق است، چون زیبایی شناسی بی عشق معنا ندارد و عشق همان کشش زیباشناختی است و اتخاذ زبان عشق برای عرفان در ادبیات هندی و ایرانی به همین دلیل است.
۱۳) زیبایی دیدنی است؛ نه توصیف کردنی. پس باید چشم زیبابین به وجود آورد. زیبایی گسترده است و چشم ها را باید شست و جور دیگری دید. این همان کار پیامبران یا ذکر و یادآوری است: (افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت). البته خود پیامبران نیز چشم حقیقت بین و زیبا بین یافته اند: (و کذالک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض) یا (سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا).
۱۴) این نور در خانواده هایی تجلی می یابد که خدا اذن رفعت به آنهاداده است و در آن ذکر و نام او به میان آید، پس عشق خدایی با عشق خانواده ای ضد هم نیستند که یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد، بلکه عشق خانواده ای در یک فضای عشق خدایی شکل می گیرد. بی عشق خدایی، عشق خانواده ای به وجود نمی آید، پس همه عشق ها حقیقی هستند و تنها سلسله مراتب حاکم است و عشق خانواده ای در سطح پایین تر از عشق خدا، تحت احاطه آن به وجود می آید.
نویسنده: ابراهیم - فیاض
منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۶ - شماره ۲۱۰
منبع : باشگاه اندیشه

مطالب مرتبط


کلمات در حال جستجو
قاضی سیامک مدیرخراسانی , مه لقا باقری , نشست سران سوچی , دومین جشنواره صنایع دستی فجر , نماینده پاوه , کمیته سوم مجمع عمومی درباره مسلمانان روهینگیا , کتاب «جون خادم المهدی» , مانور زلزله , نظر محمدی از سپید رود برکنار شد , ژولین پلیسیه ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
شترسواری , گریستن لیلی در هوای آشنا، و موج درونه را بدین غزل آب... , ضدعفونی بذر گندم , پیش‌گیری از بارداری و نوجوانی , عملیات تشریفات ورود و خروج اتباع ایرانی و غیرایرانی به منطقه قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها>سیرجان , کراتوکنژونکتیویت سیکا (همراه باسندرم شوگرن) , استودان گبرها , ازدواج در الیگودرز , چهار روز ببودم به پیش تو مهمان , تنفس و رشد ,

برخی منابع مهم خبری
taraznews.com تراز نیوز , tejarat.donya-e-eqtesad.com تجارت فردا , aftabnews.ir آفتاب نیوز , press.jamejamonline.ir روزنامه جام جم , musiceiranian.ir موسیقی ایرانیان , plus.ir تی وی پلاس , iran-varzeshi.com روزنامه ایران ورزشی , eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , https: نکست هالیدی ,


وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی