شفقنا

اقتصاد محور تیترها شد؛ افزایش «دلار» تا حذف «بودجه گرد و غبار»

شفقنا رسانه- روزنامه اعتماد تحلیل حسین راغفر، اقتصاددان را درباره خط فقر در ایران، در صفحات داخلی کار کرد و عکس هماهنگی را بویژه با پس‌زمینه دیواری که گچ‌هایش ریخته شده با آن همراه کرد. اگرچه در روتیتر، وعده «تحلیل» داده شده اما در تیتر، خبری از تحلیل نیست:«۷۰۰٫۰۰۰ تومان بخور...

ادامه ...