شفقنا

فرقانی: روزنامه‌نگاری تحقیقی صرفاً افشای اسناد نیست

شفقنا رسانه-زهرا حکیمی: اخبار فساد مالی در بخش‌های مختلف با فاصله‌های زمانی کوتاه و بلند به رسانه‌ها راه می‌یابند. اما این اخبار بازتاب افشاگری‌هایی است که بعضی از مسئولان و تنها با انتشار یک سند صرف و گاهی بدون بررسی و تحقیق است. این افشاگری‌ها اگرچه می‌تواند وجهی مثبت در...

ادامه ...