فرتاک نیوز

یک غذای رژیمی برای تنظیم چربی خون

بهبود چربی خون بالا نیازمند دارو درمانی است، اما در کنار مصـرف دارو، رژیم غذایی سالم هم نقش موثری در کنترل چربی خون دارد.

ادامه ...