خبر آنلاین

دور باطل اشتباهات مدیریت بحران از زلزله بم تا ورزقان و کرمانشاه

علیرضا سعیدی دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران می‌گوید که سازمان مدیریت بحران اصلا برای چند مرحل جلوتر برنامه‌ای ندارد.

ادامه ...