وبگردی

افشاگری مهران احمدی از پشت پرده آرای مردمی جشنواره فیلم

افشاگری مهران احمدی از شیوه ثبت آرای مردمی: دیدم تهیه کننده ای ۱۰ میلیون کشید و سانس فوق العاده خرید/ دیدم فلان جا ۵۰۰ سری بلیت خرید/ مسئول آرا مردمی گفت قبول دارم شیطنت هایی بوده!

ادامه ...