ارانیکو

تحول در بازاریابی با روش‌هـــای KOL

من اخیرا با مدیرانی بالارتبه در زمینه‌های متفاوت تجاری و بازاریابی در چین مصاحبه کرده‌ام. بعد از تعدادی مصاحبه، متوجه الگوی خاصی در عملکرد آنها شدم. به‌طوری که حتی یک نفر از بازاریابان نیز از تبلیغات، پیشنهادهای ویژه برای مصرف‌کنندگان و در کل از شیوه‌های مرسوم برای شناساندن...

ادامه ...