خبر آنلاین

فیلم | استقبال از وزیر کشور در قشم و هدیه ویژه مردم جزیره هنگام

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه وارد جزیره قشم شد و مورد استقبال گرم مردم این جزیره قرار گرفت.

ادامه ...