وبگردی

همانند سازی صحرایی در عمان برای برای آماده سازی سفر به مریخ

کلیپی در مورد این عملیات علمی را ببینید...

ادامه ...